O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

เรียนให้สนุก

2.122 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

เรียนให้สนุก

 1. 1. กลยุทธ์ในการเรียนให้มีความสุข และประสบผลสำเร็จ
 2. 2. บิล เกตส์ เรียนไม่จบมหาวิทยาลัย แต่ไม่ใช่เพราะเขาทึบ หากเพราะเขาปราดเปรื่องเกินกว่าที่จะต้องเสียเวลาไปนั่งฟังอาจารย์เป็นชั่วโมงๆ สอนเนื้อหาซึ่งเขาสามารถทำความเข้าใจได้ ภายในไม่กี่นาที เขาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองจนแตกฉาน ในหลายแขนงวิชา เขาสนใจเรื่องการศึกษาเป็นพิเศษ
 3. 3. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ <ul><li>รับผิดชอบ </li></ul>2. เริ่มต้นดี
 4. 4. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 4. วางแผน และจัดการ 3. กำหนดเป้าหมาย ในการเรียนอย่างแน่วแน่
 5. 5. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 6. อย่าล้าสมัย 5. มีวินัยต่อตนเอง
 6. 6. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 7. ฝึกฝนตนเองให้เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 8. เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ชั้นเรียน 9. มุ่งมั่น จดจ่อต่อบทเรียน
 7. 7. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 10. เป็นตัวของตัวเอง
 8. 8. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 11. มีความกระตือรือร้น
 9. 9. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 12. มีสุขภาพดี
 10. 10. เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( ต่อ ) 13. เรียนอย่างมีความสุข
 11. 11. จุดมุ่งหมายในการเรียน เรียนเพื่อหาความรู้และหาประสบการณ์  เพื่อจบออกมาจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ
 12. 12. ทักษะการเรียนรู้ ต้องฝึกสงสัยจนเป็นนิสัย แต่เราอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยกรอบแค่นี้ เป็นที่น่าเสียดายหาก “ ต่อมเอ๊ะ ” ของเราถูกทำให้หมดหน้าที่ไปตั้งแต่งานยังไม่เริ่มต้น
 13. 13. ตัวแบบจิตใจ “ฉันทำได้” ในเป้าหมายการเรียนรู้ “ I-CAN” Mind Model of Learning Objectives
 14. 14. เรียนอย่างสุข เพื่อสุขที่จะเรียน HAPPY LEARNING > INQUISITIVE MIND เรียนให้ช่างคิด เพื่อรู้พินิจพิจารณ์ PROBLEM SOLVING > CRITICAL MIND เรียนให้เชื่อมั่น เพื่อสืบสานศรัทธาในตน SELF CONFIDENCE > ASSERTIVE MIND เรียนให้สุขที่จะให้ เพื่อจิตใจต่อส่วนรวม SHARING / CARING >NOBLE MIND
 15. 15. ไม่มีใครแก่เกินเรียน
 16. 16. สวัสดีครับ

×