O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ЗДГЛЕІПЛ ПМ ТГТ'

 

ътн. н:-: ігёііігпд. ґ.г| :їі*і пііпдц
*ЗЮПНЕЗЇЕЕЕ
ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ   
   ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДІАГНОЗІВ
Рецензенти: 

Вакалюк І. П., д. мед. н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини М24 та
медсестринства ДВНЗ «Івано-...
В написанні навчального посібника приймали участь: 

Тащук В. К., д. мед. н., професор, зав. кафедри внутрішньої медиц...
Трефаненко- 1.8., к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, 
клінічної фармакології та професійних хвороб і

Туру...
зміст і

Перелік скорочень. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Вступ. ... ... ... ... ... ..
Розділ 1. Класи

. ...6
....
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АГ - артеріальна гіпертензія

АК - аортальний клапан

АТ - артеріальний тиск

БА - бронхіальна астма

В...
Вступ
Діагноз - Це висновок про зміст хвороби та стан пацієнта, виражений

у прийнятій медичній термінології та» заснован...
Розділ 1

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗІВ
ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИН ної Систвми

Згідно . наказу МОЗ Украї...
Класифікація артеріальної гіпертензії за рівнем АТ ВООЗ/ МТГ, 1999

  

Нормальний і . і <130 <85

Іступінь (м'яка АГ) ....
(>2440 тУ-тз) . 
ЕхоКГ критерії: індекс маси міокарда лівого шлуночка для
" чоловіків2125 г/ мг, для жінок21 10 г/ м2). ...
більше, супроводжується різким головним болем, нудотою, блюванняїм, 
змінами на очному дні, психомоторним збудженням, ...
нефрогенного походження-(наприклад, вторинна АГ при пієлонефриті, 
гломерулонефриті тощо - І15.1), вторинна АГ" ендокрин...
Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Гіпертензивне серце (гіпертрофія лівого
шлуночка). СНО. - І11.9. т
Гіпертонічна хвороба ІІ ...
о Транзиторна ішемічна атака (вказати судинний басейн) Гіпертонічна
хвороба ІІІ ст. Церебральний ускладнений криз (дата):...
септальний, 20.05.2009 р. ). Хронічна аневризма передньої стінки лівого
шлуночка. СНШ, систолічний варіант, ІУ ФК; - ...
шлуночка, 1999р. ) Аневризма передньої стінки лівого шлуночка. Атріо-
вентрикулярнаблокада І ст. СНшд, систолічний вар...
09.07.09 р. ). Гостра лівошлуночкова недостатність ІІІ кл за КіІІір (05-
О9.07.09 р. ). СІ-Ід, діастолічний варіант, І Ф...
о ІХС. Дифузний кардіосклероз. Часта шлуночкова екстрасистолія (клас
3). СННА, невизначений “варіант, ПФК. - І25.1.
...
Примітки: А

ч синдром стенокардії може супроводжуватисяіншими захворюваннями, 
які дають відносну коронарну недостатніст...
. . Єосын : ::шамшыьдщсдс
. ёшщзмшоьцоьдс . ахшдзвщцюк м3 . ..Еоьоац ыошщащъооьщдощ хщщоц: .. .Еёчыщ пса ооёюсддсхошщы ОЕ...
Класиікація п а олапса мітального клапана
За етіологією і За ступенем вираженості '

Ї-ПРИРОДЖЄНИЙ І- незначний (<5 мм)

о...
*При хворобах, класифікованих в інших рубриках, має бути подвійне

кодування, основним буде захворювання, яке зумовлен...
*При хворобах, класифікованих в інших рубриках, має бути подвійне і

КОДУВЗННЯ, ОСНОВНИМ буде захворювання, ЯКЄ ЗУМОВИ...
Класи о ікація пе я ика щитів . 
І. Е1піол огічна характеристика _
0 Перикардит при бактеріальних інфекціях І32.0*
о Перик...
поєднані (ураження кількох клапанів). _

1. «Чистий» 'стеноз або комбінована вада з перевагою стенозу. Хірургічне
тактик...
І У стадія - дистрофічна. Поява постійної правошлуночкової
недостатності. Застій у малому колі. Ознаки збільшення всіх ...
*і-*Ы-

ІІ стадія - прихованої серцевої недостатності. Помірне. зниження
працездатності. Поірне збільшення, лівого шлу...
Дефект міжшлуночкової перегородки 021 .0.
Дефект міжпередсердної перегородки - 0211.
дефект коронарного синуса
Незарощений...
Приклади діагнозів: у

о Первинний інфекційний (грам+) ендокардит аортальних клапанів (І стадія), 
активний. СНо. - 139...
- необхідне в о чання) . більше 90 за хв)
о постійна (ритм відновити
неможливо або недоцільно)
149.0 Фіб иляція і тріпоті...
- пеебігу захвоювання) "

зупинка серця'(смерть, що настала
більше ніж через 1 год після появи

симптомів

ПОСИЛЄННЯ

від...
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012

40.082 visualizações

Publicada em

Приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012

Цю книжку можна купити на http://vk.com/my.printing

Publicada em: Ciências
 • Seja o primeiro a comentar

приклади формулювання терапевтичних діагнозів, Чернівці 2012

 1. 1. ЗДГЛЕІПЛ ПМ ТГТ' ътн. н:-: ігёііігпд. ґ.г| :їі*і пііпдц *ЗЮПНЕЗЇЕЕЕ
 2. 2. ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДІАГНОЗІВ
 3. 3. Рецензенти: Вакалюк І. П., д. мед. н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини М24 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» Шумаков В. О., д. мед. н., професор, завідувач відділом інфаркту міокарда та відновлювального лікування Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» і Схвалено та рекомендовано до видання Центральною методичною комісією Буковинського державного медичного університету (протокол м7 від 14.04.2011 р: ) Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних "навчальних закладів ІУ рівня акредитації та лікарів-інтернів (протокол Кві від “27.12.2011 р. засідання Комісії 3 медицини науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьепорту України). Приклади формулювання терапевтичних діагнозів. ь Авторський колектив: Тащук В. К., Білецький С. В., Волошин О. І., Денисенко 0.1., Зуб Л. О., Ілащук Т. О., Москалюк ВД. , Пашковська Н. В., Пашковський ВМ. , Тодоріко Л. Д. , Федів О. І., Христич ТМ. , Хухліна О. С., Маковійчук І. О., Гавриш Л. О., Антофійчук МЛ. , Казанцева ТВ. , Карвацька Н. С., Квасницька ОБ. , Кривецька 1.1., Рандюк Ю. О., Сенюк БЛ. , „Трефаненко ІВ. , Турубарова-Леунова НА. , Руснак І . Т. / За ред. Тащука В. К. - Чернівці, БДМУ, 2012. -н 284 с. Навчальний посібник присвячений актуальному в лікарській практиці питанню розподілу діагнозів у пацієнтів терапевтичного профілю. Приділена_ 'увага визначенням, термінам представлених нозологічних одиниць. Викладені основні принципи, критерії вибору діагнозу з урахуванням останніх" рекомендацій та наказів (МКХ-Ю). У кожному розділі наведені приклади- формулювання діагнозів. _ Навчальний посібник призначений для студентів медичних ВНЗів, лікарів-інтернів, лікарів. ІЗВМ 978-966-697-443-6
 4. 4. В написанні навчального посібника приймали участь: Тащук В. К., д. мед. н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини і ' Білецький СВ. , д. мед. н., професор, зав. кафедри сімейної медицини Волошин О. І., д. мед. н., професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Денисенко О. І., д. мед. н., професор, зав. кафедри дерматовенерології Зуб Л. О., д. мед. н., професор кафедри внутрішньої медицини та ендокринології і Ілащук Т.0., д. мед. н., доцент, зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб " Москалюк В. Д., д. мед. н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Пашковська Н. В., д. мед. н., професор, зав. кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Пашковський В. М., д. мед. н., професор, зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної' психології' ім. С. М. Савенка Тодоріко Л. Д. , д. мед. н., професор, зав. кафедри фтизіатрії та пульмонології Федів О. І., д. мед. н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини та _ ендокринології Христич Т. М., д. мед. н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Хухліна О. С., д. мед. н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Маковійчук 1.0., к. мед. н., головний лікар Чернівецького обласного клінічного кардіологічного диспансеру Гавриш Л. О., зав. ревматологічного відділення обласної клінічної лікарні мЧернівці, обласний ревматолог і Антофійчук МЛ. , к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних. хвороб Казанцева Т. В., к. мед. н., доцент кафедри сімейної медицини Карвацька Н. С., к. мед. н., доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка Квасницька О. Б., к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Кривецька І. І., к. мед. н., доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. СМ. Савенка " Рандюк Ю. О., к. мед. н., доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології і Сенюк БЛ. , к. мед. н., доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
 5. 5. Трефаненко- 1.8., к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб і Турубарова-Леунова Н. А., к. мед. н., доцент кафедри* внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Руснак І. Т., к. мед. н., асистент кафедри внутрішньої медицина фізичної реабілітації та спортивної медицини і
 6. 6. зміст і Перелік скорочень. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Вступ. ... ... ... ... ... .. Розділ 1. Класи . ...6 . .7 фікація та приклади формулювання діагнозів захворювань серцево-судинної системи (В. К.Тащук, І. О.Маковійчук, Н. А.Турубарова- . ііісупова, ІГІЇРуснак) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... „8 Розділ 2. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у ревматології ((". ІЗ. Білецький, Т. М.Христич, Т. В.Казанцева, Л. О.Гавриш) . ... ... ... ... ... . . . . . .34 Розділ 3. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у пульмонології (ІІДТодоріко) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . „53 Розділ 4. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у гастроентерології СііїОілащук, Оіволошин, Б. П.Сенюк) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .73 Розділ 5. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у нефрології (01 . Федів, Л. О.Зуб) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . „94 Розділ 6. Класифікація та прикладизформулювання діагнозів іу невр0логі'і (ВМЛашковський, 1.І. Кривецька) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 105 Розділ 7. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у психіатрії (Н . С.Карвацька) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .1 13 Розділ 8. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у дерматовенерології (О. І Денисенко) . . . Д . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . 145 Розділ 9. Класифікація' та приклади формулювання діагнозів у фтизіатрії (Л. Д.Тодоріко) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... ... ... . ... ... ... ..156 Розділ 10. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у клініці професійних хвороб (О. С.Хухліна, О. Б.Квасницька, іВТрефаненко) . ... ... .. 164 Розділ 11. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у ендокринології (НВПашковська) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .' . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... „і 84 Розділ 12. Класифікація та приклади формулювання діагнозів інфекційних та паразитарних хвороб (В. Д.Москалюк, Ю. О.Рандюк) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . „228 Розділ 13. Класифікація та приклади формулювання діагнозів у гематології (О. С.Хухліна, М. П.Антофійчук) . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .267 К! !
 7. 7. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ АГ - артеріальна гіпертензія АК - аортальний клапан АТ - артеріальний тиск БА - бронхіальна астма ВООЗ - Всесвітня організація охорони здоров*я ГІМ - гострий інфаркт міокарда ГК - гіпертензивний криз ДАТ - діастолічний артеріальний тиск ІМ - інфаркт міокарда ІХС - ішемічна хвороба серця МК - мітральний клапан САТ - артеріальний тиск СЧВ - системний червоний вівчак СН - серцева недостатність ФК - функціональний клас ХОЗЛ - хронічне обструктивне захворювання легень ЧСС - частота серцевих скорочень МВ - муковісцидоз
 8. 8. Вступ Діагноз - Це висновок про зміст хвороби та стан пацієнта, виражений у прийнятій медичній термінології та» заснований на всебічному систематичному вивченні пацієнта. При постановці діагнозу лікар керується суб'єктивними скаргами хворого, анамнезом, оглядом хворого (стан шкірних покривів, слизової оболонки -_носоглотки, вимірювання температури, пульсу і тиску, вислуховування та ін. ), результатами медико-діагностичних досліджень і наглядом за подальшим перебігом хвороби. При цьому також враховуються вік, стать, робота, соціальне становище, місцевість та інші не медичні фактори. Навчальний посібник допомагає розпізнати хворобу, а від діагностики, тобто процесу встановлення діагнозу, залежить правильний підбір терапії та ефективність ії застосування. У навчальному посібнику коротко описані основні терапевтичні нозологічні форми (визначення, клінічні прояви та. варіанти перебігу), розглянуті класифікації діагнозів згідно МКХ-10, наведені приклади формулювання діагнозів.
 9. 9. Розділ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИКЛАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗІВ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИН ної Систвми Згідно . наказу МОЗ України від 14.02.2002 р. М954 «Про затвердження класифікації захворювань органів системи кровообігу» прийняти її до неухильного виконання всім лікувально-профілактичним закладам мчернівціта області, адаптувавши її до практичної діяльності лікаря-кардіолога та інтерніста. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 1.КЛАСИФІКАЦІЯ, КОДУВАННЯ ДІАГНОЗУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІІ 1.1.Класифікація діагнозу артеріальної гіпертензії . Артеріальна гіпертензія - це постійно підвищений систолічний та/ чи діастолічний артеріальний тиск (АТ). Есенціальни гіпертензія (первинна гіпертензія, або гіпертонічна хвороба) - це підвищений АТ за відсутності очевидної причини його підвищення. Вторинна гіпертензія (симптоматична) - це гіпертензія, причина якої може бути виявлена. в ' Резистентна фефракптерна) АГ - за умов призначення 2 З-х а/ г препаратів в адекватних дозах не вдається досягнути цільового рівня АТ. Злоякісна АГ -и синдром з високим рівнем АТ (2220/ 120 мм рт. ст. ) з крововиливами та ексудатами в сітківці, часто з набрякомзорового нерву. Г іперґпензивний криз т раптове значне підвищення АТ, що супроводжується появою та/ чи посиленням розладів з боку органів- мішеней або вегетативної нервової , системи (Рекомендації УАК, 2004). Г іпертензивний криз (Г - це гостре значне раптове підвищення артеріального тиску (АТ) більш ніж на 30% від вихідного рівня, яке призводить до появи вторинної клінічної симптоматики порушення функції життєво важливих органів або нейровегетативних розладів (О. М.Радченко, Автореф. . дис. д.м. н., 2004). Г іпертензивний криз - 200/120-200/130 мм рт. ст. , нелікований, - не піддається лікуванню, за взаємодії ліків, головокружіння, розпливчатий зор, грудний біль. .. (Місіаі НагЬ, Сепезіз Неагт Іпзгітиїе, Вауепроґт, Іоша, 2006). 8
 10. 10. Класифікація артеріальної гіпертензії за рівнем АТ ВООЗ/ МТГ, 1999 Нормальний і . і <130 <85 Іступінь (м'яка АГ) . 1.40-159 90-99 __ ` Згідно з цією класифікацією, артеріальною гіпертензією є підвищення САТ 2 140, мм рпъст. або ДАТ 2 90 мм ртст. , якщо таке підвищення є стабіаьним, тобто підтверджується при повторних вимірюваннях АТ (не менш ніж 2-3 рази . у різні" дні протягом 3-4 тижнів). " і * Для встановлення стадії артеріальної гіпертензії засптосовуєпться тасифікація за ураженням органів-миііиеней. Ця класифікація прийнята в Україні у 1992 році згідно з наказом МОЗ України М9206 від 30.12.92 р. і рекомендується до подальшого застосування згідно з наказом 119247 від 1.О8.98 р. Класифікація артеріальної гіпертензії за ураженням органів-мішеней Об”єктивні ознакиіорганічних ушкоджень органігв-мішеней відс тні Є об'єктивні ознаки ураження органів-мішеней без симптомів з їх боку чи порушення функції: о гіпертрофія лівого шлуночка (за даними ЕКГ, ехоКГ, рентгенографії. Гіпертрофія лівого шлуночка - ЕКГ- критерії: Соколова-Лайона238 мм, Корнельський22440 мм/ мс); і Індекс Соколова-Лайона о 'ЗУІ + КУЗ або Уб > 38 мм о Каї/ Ь > 11 мм ч _ Модифікований Корнельский вольтажний індекс 0 жін. [КаУЬ (мм) + ЗУЗ (мм) + 6] х ОКЗ (мс) о чол. [КаУЬ (мм) + ВУЗ (мм)] х ОКЗ (мс), о ГЛШ - пи показниках індекс і, що більші 2440 мм ' мс Стадія ІІ
 11. 11. (>2440 тУ-тз) . ЕхоКГ критерії: індекс маси міокарда лівого шлуночка для " чоловіків2125 г/ мг, для жінок21 10 г/ м2). о генералізоване звуження артерій сітківки о мікроальбумінурія чи протеїнурія та/ або невелике збільшення концентрації креатиніну в с плазмі '(1,2-2,0 мг/ дл, або 177 мкмоль/ л 9 інфаркт міокарда о Се цева недостатність ІІА-ІП стадії о Інсульт о Транзиторна ішемічна атака о Гостра гіпертензивна енцефалопатія о Хронічна гіпертензивна енцефалопатія Ш стадії о С „динна деменція і Крововиливи та ексудати в сітківці з набряком диска зорового нерва або без нього (ці ознаки патогномогічні також для злоякісної ази атеіальної гіпетензії) НИркИ Концентація кеатині в плазмі >2,0 мг/ дл (177 мкмоль/ л) С дини Розшаов вальна аневизма аоти * Мозок Очне дно Цю класифікацію, рекомендується застосовувати для встановлення стадії як гіпертонічної хвороби (есенціальної гіпертензії), так і вторинної гіпертензії. Діагноз формулюється із визначенням стадії артеріальної гіпертензії та характеру ураження органів-мішеней. . У разі формулювання 'діагнозу гіпертонічної хвороби ІІ стадії необхідно конкретно вказати, на підставі чого встановлюється ІІ стадія захворювання (наявність гіпертрофії лівого шлуночка, звуження артерій сітківки тощо). У хворих з протеїнурією в діагнозі слід вказати на наявність гіпертензивного ураження нирок (якщо відсутня інша причина протеїнуріі). Діагноз гіпертонічної хвороби ІІІ стадії також необхідно обгрунтувати наявністю серцевої недостатності, перенесеного мозкового інсульту тощо. _ Діагноз гіпертонічної хвороби ІІІ стадії за наявності інфаркту міокарда, інсульту чи іншихознак ІІІ стадії слід встановлювати лише в тих випадках, коли ці серцево-судинні ускладнення виникають на фоні тривало існуючої гіпертонічної хвороби, що і підтверджується наявністю об'єктивних ознак гіпертонічного ураження органів-мішеней. . Гостра гіпертензивна енцефалопатія, що зумовлена дифузнинт порушенням мозкового кровообігу, нейронального метаболізму, розвитком набряку головного мозку, розвивається раптово, частіше на тлі злоякісної артеріальної гіпертензії з підвищенням АТ до 230-250/130-150 мм рт. ст. і 10
 12. 12. більше, супроводжується різким головним болем, нудотою, блюванняїм, змінами на очному дні, психомоторним збудженням, епілептиформними нападами та іншимианеврологічними симптомами. Тривалість її 48-78 годин, перебіг тяжкий, прогноз непередбачений. У деяких випадках (наприклад, у дітей з гострим гломерулонефритом, у вагітних) гостра гіпертензивна енцефалопатія може розвиватися на фоні порівняно невисокого тиску (160/100 мм рт. ст. і навіть нижче). Хронічна дисциркуляторна гіпертензивна енцефалопатія - повільно прогресуючі порушення мозкового кровообігу, що виникають внаслідок диспропорції між потребою та забезпеченням тканини головного мозку повноцінним кровопостачанням. Розрізняють три стадії дисциркуляторної енцефалопатії: І стадія (початкова), ІІ стадія (субкомпенсаціі) та ІІІ стадія (декомпенсації). 1.2.Кодування діагнозу артеріальної гіпертензії , Для статистичного кодування хвороб з 1999 року в Україні застосовується Міжнародна класифікація хвороб ІО-го перегляду (ВООЗ, Женева, 1995). Згідно з цією класифікацією для визначення есенціальної (первинної) артеріальної гіпертензії (що є синонімом терміну гіпертонічна хвороба) застосовуються коди 110-113, для визначення вторинної (симптоматичної) гіпертензії - код 115. ` Коду 111 відповідає клінічний термін «гіпертензивне серце» (гіпертонічна хвороба 3 переважним ураженням серця), під яким розуміють наявність гіпертрофіїлівого шлуночка або серцевої недостатності, клінічно вираженої (НА-ПІБ стадії згідно з класифікацією М. Д.Стражеска- В. Х.Василенка). і При кодуванні діагнозу враховується наявність гіпертензивного ураження серця з серцевою недостатністю (код І11.0) або без неї (код 1113), гіпертензивного ураження нирок (код 112), з нирковою недостатністю (код 11211) або без неї (код І12.9), комбінованого гіпертензивного ураження серця та нирок з або без серцевої та/ або ниркової недостатності (коди 113, 11313, І13.1, 1132, І13.9). Якщо гіпертонічна хвороба є супутнім захворюванням з ішемічною хворобою серця (ІХС) (120-125) або цереброваскулярним захворюванням (І60-І69), - то колується ІХС або цереброваскулярне захворювання та додається цифра 7 після крапки (п'ятим знаком коду). Наприклад, 125.2.7 або 169.4.7 та ін. ` Якщо гіпертонічна хвороба є супутнім захворюванням 3 транзиторною ішемічною атакою або захворюваннями артерій чи артеріол, то заповнюються два статистичні талони: один - на транзиторну ішемічну атаку (Є45.8) або захворювання артерій чи артеріол (170-179), другий - на гіпертонічну хворобу (110-113). Вторинна (симптоматична) артеріальна гіпертензія завжди кодується окремими рубриками (І15.0-І15.9). При цьому окремі статистичні коди мають: реноваскулярна гіпертензія (1151)), артеріальна гіпертензія 11
 13. 13. нефрогенного походження-(наприклад, вторинна АГ при пієлонефриті, гломерулонефриті тощо - І15.1), вторинна АГ" ендокринного генезу - -при патології надниркових залоз, гіпофіза тощо (І15.2). Вторинні , АГ іншого походження (наприклад, гемодинамічні - при коарктації аорти, недостатності аортального клапана, нейрогенні - при захворюваннях або травмах головного та спинного мозку; екзогенні - при отруєнні свинцем, талієм тощо) мають код І 15.8. `1.3.КласифікаЦія гіпертензивних кризів Критеріями гіпертензивного кризу є: о раптовий початок; і ' о значне підвищення АТ; о поява або посилення симптомів з боку органів-міщеней. Виділяють: о ускладнені кризи (з гострим або прогресуючим ураженням органів- мішеней, становлять пряму загрозу життю хворого, потребують негайного, протягом однієї години, зниження АТ); о неускладнені кризи (без гострого або прогресуючого ураження органів- мішеней, становлять потенційну загрозу життю хворого, потребують швидкого - протягом кількох годин - зниження АТ). ч Ускладнені гіпе тонічні к и изи інфаркт міокарда Інсульт Гостра розшаровуюча аневризма аорти Гостра недостатність лівого шлуночка * Нестабільна стенокардія Аритмії (пароксизми тахікардії, миготливої тахіаритмії, шлуночкова екстрасистолія високих градацій) і Транзиторна ішемічна атака Еклампсія і Гостра гіпертензивна' енцефалопатія Кровотеча і Госта ни кова недостатність Неускладнені гіпертонічні кризи: 1. Церебральний неускладнений криз. 2. Гіпоталамічний пароксизм (криз). 3. Кардіальний неускладнений криз. „ - 4. Підвищення САТ до 240 мм рт. ст. або ДАТ до 140 мм рт. ст. 5. Значне підвищення тиску в ранній післяопераційний період; Приклади діагнозів гіпертонічної хвороби о Гіпертонічна хвороба І ст. - 110.
 14. 14. Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Гіпертензивне серце (гіпертрофія лівого шлуночка). СНО. - І11.9. т Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Г іпертензивна (генералізоване звуження артерій). - 110. Г іпертонічна хвороба ІІ ст. Г іпертензивне враження нирок (протеїнурія). ХНН 0 ст. - І12.9. - Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Залишкові явища гострого порушення мозкового кровообігу (вказати судинний басейн, вид інсульту, рік або Дату). - І69;4;7. Г іпертонічна хвороба ІІІ ст. Хронічна дисциркуляторна гіпертензивна енцефалопатія (вказати неврологічний синдром) - І67.4.7. Гіпертонічна хвороба Ш ст. Гіпертензивна ретинопатія (крововиливи на очному дні) - - 110. Г іпертонічна хвороба ІІІ ст. , злоякісний перебіг. Гіпертензивна ретинопатія (набряк диску зорового нерва, крововиливи на очному дні) - 110. Г іпертонічна хвороба ІІІ ст. Комбіноване Гіпертензивне ураження серця (гіпертрофія лівого шлуночка) і нирок (первинний нефросклероз). СННА, діастолічний варіант, ІІІ ФК. ХНН І ст. - І13.0.2. _ У разі кризового перебігу в діагнозі вказується вид кризу і дата, ангіопатія сітківки наприклад: Г іпертонічна хвороба ІІІ ст. Гіпертензивне серце (гіпертрофія лівого шлуночка). Кардіальний неускладнений криз (дата). СНПА, невизначений варіант, П ФК. - І11.0. _ Гіпертонічна хвороба ІІ ст. Г іпертензивне серце (гіпертрофія лівого шлуночка). Церебральний неускладнений криз (дата). СНО. - І11.0. Гостре порушення мозкового кровообігу (дата). Г іпертонічна хвороба НІ ст. Ускладнений церебральний криз (дата). СНПА, діастолічний варіант, ІІ ФК - І64.7.7. - і Якщо інсульт уточнений або як крововилив інфаркт, проставляється відповідний код по МКХ-10 з урахуванням виду, басейну та топографії інсульту. ІХС. Гострий О (великовогнищевий чи трансмуральний) або -не О (дрібновогнишевий) інфаркт міокарда (локалізація, дата). Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Ускладнений кардіальний криз (дата). СНпх, діастолічний варіант, Н ФК - 121.7. ІХС. Гостра недостатність лівого шлуночка (Кіііір ІІ, дата). Дифузний кардіосклероз. Г іпертонічна хвороба ІІІ ст. Кардіальний ускладнений криз (дата). СНпА, діастолічний варіант, П ФК. - І25.1.7. іХС. Стенокардія, що вперше виникла (дата). Дифузний кардіосклероз. Г іпертонічна хвороба ІІ ст. Ускладнений кардіальний криз (дата). СНд, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І20.0.7.
 15. 15. о Транзиторна ішемічна атака (вказати судинний басейн) Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. Церебральний ускладнений криз (дата): СН1, діастолічний варіант, 1 ФК. - С45.8 (у випадку виписки із стаціонару). У випадку реєстрації захворювання у поліклініці заповнюється два статистичні талони: один на транзиторну ішемічну атаку ((3458), другий - на гіпертонічну хворобу (1.10). о Гіпертонічна хвороба ІІІ. Кардіальний ускладнений криз (дата). ІХС. Дифузний кардіосклероз. стійкий пароксизм мономорфної шлуночкової тахікардії (дата). Хімічна кардіоверсія (дата). СНПА, діастолічний варіант, ПФК. - І25.1.7. о Гіпертонічна хвороба ІІІ. Церебральний ускладнений криз (дата). Гостра гіпертензивна енцефалопатія (дата). СНПА, діастолічний варіант, П ФК. - І67.4.7. ' о Гіпертонічна хвороба П. Г іпоталамічний пароксизм (дата). СНд, діастолічний варіанті ФК. - 167.4.7 . 2.КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 2.1.Раптова коронарна смерть 2.1 .1.Раптова коронарна смерть з успішною реанімацією. 2.1.2.Раптова коронарна смерть (летальний випадок). У разі розвитку на тлі гострої коронарної недостатності або гострого інфаркту міокарда кодується як І24.8 або 121-122. 2.2.Стенокардія (за МКХ 10 - 120) 2.2.1.Стабільна стенокардія напруження (із зазначенням функціональних класів, стенокардія спокою кодується І20.8). 2.Приклади діагнозів стабільної стенокардії напруження о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІ ФК. СНо. - І20.8. о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІ ФК та спокою. Дифузний кардіосклероз. СННА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І20.8. „ о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІ ФК та спокою. Дифузний кардіосклероз. Шлуночкова екстрасистолія (2 клас). СНПА, невизначений варіант, П ФК. - І20.8. т о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІ ФК. Дифузний кардіосклероз. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса. СН І ст. , діастолічний варіант, І ФК. - І20.8. а о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІ ФК. Післяінфарктний кардіосклероз (не О-інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка 03.03.2009 р. ). Миготливаг аритмія, постійна, тахісистолічна. СНпв, систолічний варіант, 111 ФК. - І20.8. о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІУ ФК і спокою. Постінфарктний кардіосклероз (О-інфаркт міокарда, передньо- 14
 16. 16. септальний, 20.05.2009 р. ). Хронічна аневризма передньої стінки лівого шлуночка. СНШ, систолічний варіант, ІУ ФК; - І20.8. і ' Якщо хворому проведена коронарографія або оперативні втручання за наявності відповідних доказів, діагноз формулюється наступним чином: о ІХС. Стенокардія напруження 'НІ ФК та спокою. Атеросклєроз передньої міжшлуночковоі' артерії та правої коронарної артерії (коронарографія 20.04.2009 р. ). Дифузний кардіосклероз. СНІІА: діастолічний варіант, ІІ ФК. - І20.8. _ о ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІФК. Атеросклероз передньої міжшлуночкової артерії (коронарографія 20.04.2009 р. ). Стентування передньої міжшлуночкової артерії (22.04.2009 р. ). Дифузний кардіосклероз. СНПА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І20.8. 2.2.2.Стабільна стенокардія напруження при ангіографічно інтактних судинах (коронарний синдром Х) - І20.8. 2.2.3.Вазоспастична стенокардія (ангіоспастична, Спонтанна, варіантна, Принцметала) - І20.1. ' Приклади діагнозів при інших видах стенокардії: о ІХС. Коронарний синдром Х (коронарографія 20.04-2009 р. ). СНО. - І20.8. о ІХС. Вазоспастична стенокардія. СНо. - І20.1. о ІХСВазоспастична стенокардія. Дифузний кардіосклероз. Блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса. СНПА, діастолічний варіант, П ФК. - І20.1. 2.3.Нестабільна стенокардія (за МКХ - І20.0) . 2.3.1.Стенокардія, яка виникла вперше (з транзиторними змінами ЕКГ спокою). 2.3.2.Прогресуюча стенокардія. _ 2.3.3.Рання післяінфарктна стенокардія (з 3 до 28 діб). Приклади діагнозів при нестабільній стенокардії Припоступпенні встаціонар: 4_ " о ІХС. нестабільна стенокардія, яка виникла вперше (з 25.06.09 р. ). Дифузний кардіосклероз, СНМ, діастолічний варіант, П ФК. - 12011. о ІХС. Нестабільна стенокардія, яка виникла вперше (з 10.05.09 р. ). Дифузний кардіосклероз. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса. СН. , діастолічний варіант, І ФК. - І20.0. о ІХС. нестабільна стенокардія, прогресуюча (з 12.09.09. р. ). Дифузний кардіосклероз. СНПА, діастолічний варіант, 11 ФК. - І20.0. о ІХС. Нестабільна стенокардія, прогресуюча (з 12.03.02 р. ). Пост- інфарктний кардіосклероз (О-інфаркт міокарда передньої стінки лівого 13
 17. 17. шлуночка, 1999р. ) Аневризма передньої стінки лівого шлуночка. Атріо- вентрикулярнаблокада І ст. СНшд, систолічний варіант, ІІІ ФК. - І20.0.` При виписці із стаціонару - за такою схемою: 0 ІХС; Стабільна стенокардія напруження ІІ ФК (нестабільний перебігу 25.06-О8.07.09 р. ). Дифузний кардіосклероз. СНцА, діастолічний варіант, п ФК. - 1203. ' При поєднанні стабільної або нестабільної стенокардії з гіпертонічною хворобою до коду додається цифра 7, наприклад: ч ІХС. Стабільна стенокардія напруження ПІ ФК (нестабільний перебіг 01.05-16.05.О9 р. ). Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба ІІ. СНПА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І20.8.7. 2.4.Гострий інфаркт міокарда Діагноз виставляють із зазначенням дати виникнення (до 28 діб), локалізації, рецидивуючий (від 3 до 28 діб), первинний, повторний (після 28 діб). Відповідає за МКХ-Ю - 121. у 2.4.1.Гострий О-інфаркт міокарда (трансмуральний, великовогнищевий) - І21.0-І21.3. і 2.4.2.Гострий не О-інфаркт міокарда (дрібновогнищевий) - І21.4. 2.4.3.Гострий не (2-інфаркт міокарда (субендокардіальний) - І21.4. 2.4.4.Гострий інфаркт міокарда (невизначений) - І21.9. 2.4.5.Рецидивуючий інфаркт міокарда - 122. 2.4.6.Повторний інфаркт міокарда - 122. 2.4.7.Гостра коронарна недостатність. Діагноз проміжний - елевація або депресія сегмента ЗТ відображає ішемію до розвитку чинників некрозу міокарда або раптової коронарної смерті - І24.8. Деякі ускладнення гострого інфаркту міокарда указують за часом їх Виникнення (МКХ-10 - 123): о гостра серцева недостатність (класи Кі1Іір І-ІУ) - І50.1 о порушення серцевого ритму та провідності - 144, 145, 146, І47, І48, 149 о розрив серця зовнішній (з гемоперикардом - І23.0, без гемоперикарда - 1233) і внутрішній (дефект міжшлуночкової перегородки - І23.1,і розрив сухожильної хорди - І23.4, розрив папілярного м'яза - 1235) о тромбоемболії різної локалізації - І23.8 о тромбоутворення в порожнинах серця - І23.6 о гостра аневризма серця - І23.8 0 синдром Дреслера - І24.1 у 0 постінфарктна стенокардія (після 72 год до 28 діб) - І20.0. Приклади діагнозів при інфаркті міокарда о ІХС; Гострий О-інфаркт міокарда (трансмуральний) передньо- септальної ділянки лівого шлуночка (О5.07.О9 р. ). Гостра аневризма лівого шлуночка. Минуча повна блокада лівої ніжки пучка Гіса (05- 16
 18. 18. 09.07.09 р. ). Гостра лівошлуночкова недостатність ІІІ кл за КіІІір (05- О9.07.09 р. ). СІ-Ід, діастолічний варіант, І ФК. - І21.0. _ о ІХС. Гострий повторний (П) не О-інфаркт міокарда (дрібновогнищевий) задньої стінки лівого шлуночка (04.О5.09 р. ). Постінфарктний кардіосклероз (О-інфаркт міокарда верхівково-бокової ділянки лівого шлуночка 15.03.09 р. ). Пароксизм фібриляції передсердь (06.05.09 р. ). СННА, діастолічний варіант, П ФК. - І22.1. о ІХС. Гострий (2-інфаркт міокарда (великовогнишевий) задньо-базальної та діафрагмальної ділянок лівого шлуночка 08.05.2009 р. ). Атріо- вентрикулярна блокада ІІ ст. П типу (з 18.05.2009 р. ). Синдром Дресслера (3 30.05.2009 р. ). Рецидивуючий інфаркт міокарда (05.06.2009 р. ) в зоні ураження; Атріо-вентрикулярна блокада ІІІ ст. (05.06.2009 р. ). Зупинка кровообігу (О6.06.20О9 р. ). Тимчасова електрокардіостимуляція (06.06.-09.06.2009 р. ).-СНІІА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І22.1. При поєднанні ІМ із ГХ, остання виноситься в діагноз перед СН і до відповідного коду додається цифра 7, наприклад: „ о ІХС. Гострий повторний (ІІ) не О-інфаркт міокарда (субендокардіальний) задньої стінки лівого шлуночка (О4.О5.09 р. ). Постінфарктний кардіосклероз (О-інфаркт міокарда верхівково-бокової ділянки „лівого шлуночка 15.03.09 р. ). Пароксизм фібриляції передсердь (06.05.09 р. ). Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. СНЦА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І22.1.7. 2.5.Карді0склеро3 2.5.1.Вогнишевий кардіосклероз. 2.5.1.1.Післяінфарктний кардіосклероз із зазначенням форми та стадії серцевої недостатності, характеру порушень ритму і провідності, числа перенесених інфарктів, їх локалізації та часу виникнення - І25.8; 2.5.і.2.Аневризма серця хронічна - І25.3. 2.5.1.3.Вогнишевий кардіосклероз без вказівки на перенесений інфаркт міокарда. . 2.5.2.Дифузний кардіосклероз із зазначенням форми і стадії серцевої недостатності, порушення ритму і провідності - І25.1. іприклади діагнозів хронічної ішемічної хвороби серця о ІХС. Постінфарктний кардіосклероз (О-інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка 05.09 р. ). СНПА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - 125.8. о ІХС. Постінфарктний кардіосклероз (не О-інфаркт міокарда нижньої стінки лівого шлуночка 06.09 р. ). Блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса. СНцА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - 125,8. 17
 19. 19. о ІХС. Дифузний кардіосклероз. Часта шлуночкова екстрасистолія (клас 3). СННА, невизначений “варіант, ПФК. - І25.1. с ІХС. Дифузний-кардіосклероз. Пароксизм реципрокної надшлуночкової " тахікардії (17.03.2009 р. ). СН„ діастолічний варіант, І_ф. кл. .- 125.8. о ІХС. Дифузний кардіосклероз. Персистуюча миготлива аритмія ( 15.02.09 р. ), тахісистолічна форма. Хімічна кардіоверсія (15.02.09 р. ). Надшлуночкова екстрасистолія. СНд, діастолічнийіваріант, І ФК. -* 125.8. о "ІХС. Дифузний кардіосклероз. Постійна миготлива аритмія, тахісистолічна форма. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса. СНПБ, діастолічний варіант, ІХ! ФК. - 125.8. " ' с ІХС. Дифузний кардіосклероз. Атріо-'вентрикулярна блокада 11 ст. 1 типу. СНПА, діастолічний варіант, ІІІ ФК. - 125.8. _ э ІХС. Дифузний кардіосклероз. Атріо-вентрикулярна блокада Ш ст. зі частими приступами' Морганьї-Адамса-Стокса (дати). СНПА, діастолічний варіант, ІІ ФК. -І25.8. і і в ІХС. Дифузний кардіосклероз. Атріо-вентрикулярна блокада ІІІ ст. Штучний водій ритму (ППП, 25 .01.09 р. ). СНЦА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - 125.8. і в ІХС. Дифузний кардіосклероз. Атріо-вентрикулярна блокада ІП ст. Штучний водій ритму (УПІ), 18.02.2009 р. ). Дисфункція кардіо- стимулятора (з 12.07.09 р. ). СНпА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - 125.8. в ІХС. Дифузний кардіосклероз. Синдром слабкості синусового вузла . (тахі-брадикардії Шорта). СНпм діастолічний варіант, 11 ФК. - 125.8. с ІХС. Дифузний кардіосклероз. Синдром Фредеріка. СНПБ, систолічний варіант, 111 ФК. - 125.8. ' При поєднанні ХІХС з ГХ до відповідного коду додається цифра 7 наприклад: і ' с ІХС. Дифузний кардіосклероз. Персистуюча миготлива аритмія (15.02.09 р. ), тахісистолічна форма. Хімічна кардіоверсія (15.02.09 р. ). Надшлуночкова екстрасистолія. Гіпертонічна, хвороба "ІІ ст. СНд, діастолічний варіант, І ФК. - І25.8.7. О 2.6.Безболь0ва форма ІХС - І25.6. Діагноз базується на підставі виявлення ознак ішемії міокарда за допомогою тесту з фізичним навантаженням, Холтерівського моніторування . ЕКГ з верифікацією за даними коронарографії, сцинтиграфії міокарда з талієм, стрес-ехоКГ. Приклади діагнозів при безбольовій формі ІХС и ІХС. Безболвова форма. Атеросклероз правої коронарної артерії (коронарографія 30.06.09 р. ). Дифузний кардіосклероз. Шлуночкова екстрасистолія (клас 1). СНж, діастолічний варіант, І ФК. - І25.6. у а ІХС. Безбольова форма. Атеросклероз передньої міжшлуночкової артерії (сцинтиграфія 11.06.09 р. ). СНд, діастолічний варіант, І ФК. - І25.6. 18
 20. 20. Примітки: А ч синдром стенокардії може супроводжуватисяіншими захворюваннями, які дають відносну коронарну недостатність, ітоді термін «стенокардія» може фігурувати в діагнозі після зазначення основної патології (аортальний стеноз та інші вади серця, ГКМП, пролапс мітрального клапану та ін. ), о під терміном «ішемічна кардіоміопатія» (за МКХ - 1255) або «ішемічна хвороба серця з наявністю. дифузного кардіосклерозу , і серцевою недостатністю», які звичайно спостерігаються у людей похилоговіку, слід розуміти ІХС з встановленими методами коронаро- і вентрикулографії: дифузним ураженням коронарних артерій, вираженою дилатацією лівого шлуночка, тотальним зниженням скоротливості міокарда, які супроводжуються ознаками серцевої недостатності; о за наявності різних ускладнень - як *при гострих формах, так і хронічних (розрив серця, тромбоемболії, аритмії та ін. ), вони мають бути зазначені в діагнозі, але окремо не кодуються; о в діагнозі вказуються лікарняні втручання із зазначенням строку проведення: аорто-коронарне шунтування із зазначенням числа шунтів, транслюмінальна ангіопластика і стентування із зазначенням судин, балонна контрапульсація, електрофізіологічні втручання (тимчасова або постійна електрокардіостимуляція, абляція), дефібриляція; 0 розташування діагнозів слід проводити у такій послідовності: раптова коронарна смерть з оживленням, інфаркт міокарда, ускладнення інфаркту міокарда, стенокардія, різні форми кардіоскперозу, хронічна аневризма серця, порушення ритму серця і провідності, серцева недостатність. 19
 21. 21. . . Єосын : ::шамшыьдщсдс . ёшщзмшоьцоьдс . ахшдзвщцюк м3 . ..Еоьоац ыошщащъооьщдощ хщщоц: .. .Еёчыщ пса ооёюсддсхошщы ОЕ: мм . .ошшщщщеп ьохнющъщоы веса: _ „дамо юоцошх ицшогшшём оштоьо: Е ьщошщюцыо» оч тдооошёш ї. „ошёшцощ дохьнщицом днем: .хшмкцюё хз: :: ш ххщшшосддёоющы . хшюоцошх та: .Еёоёоёцшы а 2.59 Дїлыкоаюачдчюто Задача. :.Еаво„_, _е_н. е„і. : . . - Еогщоцэ . ваз : ::джип . їє. _щэнццвмосд выацашавщ . 8.25 щьюсосдорыцюс. щ: :: о ваёдт: моцю: _.о_ццнс_о_ё . .Ємтс мзшьдодгёцд . ди впав: -Фычс щшщтгёаьоьд 5.55 щаоьсндт дк: _.__„_.5с_о_. _ хкшгацьщнц : ::свинини : =._„_. о„_. а„= _ц са: :: Э щбоонм ёдиьоцпё: „ даты , .ЮН ютёзывйцноюо 055 юшюшзтїгкс . ы_ьш: о_2о_напы_ о 3.33 хщмяаюиц ж: :: ш хзщнщомзёонё. „хщюодошх „Ева на кшшонюцъ гнщоыщыцоооцо о вала. .. .Е 5.5: : :.: „д_мхо_: . „Замкова : ::дань Ецщёмнцн: Е _= щ_пм2_„: _ . Еоёї сад. : о Єтё - щёёщцоающми ншдгыёыо „чытё . Єытэ вшёпшьыщыц - „дивом щёошцог пЕЕьвьоЕ. + щтоё Змії „дає . :_. щ:о__го_ц„„шы о - „нащо ёщшшщгйцют м ангв Їшцмоёсащ іьысощаощщанх н. ..„_: о._ос_ц< . Єыо -м3 сгьщщмод :2щз„м_= пхо2 :2Е. =Зз__ „дтттїчщюшу КПДЮО БЧШШ МІФЫАЧОЄШ а пн ЕЕЕІЄЫЮЕЮМ М ЕЮОЦОШХ САТЕРШЕШФЩ О 050.. .. 54200 МОнЬмОЦщЕ/ Ж о домтпмэис= дсзвьыєдщоц „Зтщоїїнсыцх оссщдгднгё 0:28: ьдю. мт„+с. ом_гущыцоо ошгааьвщо: о да. оэоїсз_. .с, _эсдщ дважды ,5500 553 щэжюшї с . ты в „5500 Єёэ аюоцошх патхъюёшьц кдю. тчн+а. тсыу „Їштцщжооьмццоши Сцйсмыгщющы : ::тони Е 20: . Емпьюёщоц жвава 558 ююодоюк ншгнбыоьоодзь с ц„: с.. .:2х. :щ оьошьщмцьсь осмцоц: .. .н 2125.. : впадає: .. .а-. .м_„_+„ ыЕдоЕжцо: ющшхдььсьсощ эпащщнащ . гр щ . Аммэ ъычцшмоёщ Анттот: Ецдюаазш не. .. Евё . Е . . . ..Еіиоеё . ..д З _= .=. .„= .„м. :_ «_= ш.. .:: _2з. .оц . З _= .._. _.оюп. н2>_. : 553 „Егаёы Е. ваші: з: г. _: ..а___. _.5=п. с_ = 5555.. : 72:50 53 : ::із и__: . ` сої. Фг-Ф__д: ._„Е-_. _.= Ф : ::мов и . їіёшмсд Егёмїнио: :: :гїошоьаннв „Р : ::гїоыдсїи З 553 вивівши 5 содоми и= _:5._о; .:: :_сы2_ ыёнёьнзоьгб м. їй: мшюшпщм осошдцщцнщё кёьысжї Егньнтдщщцо: Еїцоюмныса пн кщшюыигцшж „Зайва „ёоцошх „щшадкаптдш . д: :: с 5.5 а 229. её: 03 пшацодсоадшгоо ___. ._ьс_ыод: _о_2.>_ _. .„: _.. „._о_= с___. „„Є. _ щёпгтчыёё. . і Еёнрёыо. : . Е.. <:о_ёо_щь<с_ тЕ<Ее= о<5чм
 22. 22. Класиікація п а олапса мітального клапана За етіологією і За ступенем вираженості ' Ї-ПРИРОДЖЄНИЙ І- незначний (<5 мм) о ізольований П - помірний (5-10 мм) о поєднаний ІІІ - виражений (>10 мм) ІЬНабутий За гемодинамічниміі порушеннями ПІЇДЇОПаТІ/ ІЧНИЙ о без регургітації р По локалізації о з регургітацією (1-111 спгупеня) ранньосистолічний За клінічним ііеребігом пізньосистолічний о безсимптомний пансистолічний о кардіалгічний За кількості урпэісениэс е аритмічний і Студдк І і 0 синкопальний однієї о раптова смерть обох _ складнений (ін акційний ендокадит, СН) і Приклади діагнозів: і ' о Вегетосудинна дистонія за кардіальним типом. - 0903. о Ідіопатичний пізньосистолінний пролапс передньої стулки мітрального клапана ІІ ст, з, регургітацією ІІ ст. Аритмічний варіант (пароксизм “ передсердної вогнищевої тахікардії, хімічна кардіоверсія 23.11.01 р. ). СНЩ, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І34.1. Класи н ікація ка діоміопатій [Нозологічна форма о Дилатаційна кардіоміопатія - І42.0 у о Гіпертрофічна кардіоміопатія (обструктивна - І42.1, не обструктивна - І42.2) ч Рестриктивна кардіоміопатія - І42.3-5 а Алкогольна кардіоміопатія - І42.6 о Кардіоміопатія, зумовлена ліками та іншими зовнішніми факторами - І42.7 ' і ч Аритмогенна кардіопатіэі правого_шлуночка І42.8 0 Кардіоміопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках* - 143 (системні хвороби, м'язові дистрофії, інейро-мтзові порушення, перипартальні). і і і . о Кардіоміопатія при інфекційних і паразитарних хворобах, в т. ч. дифтерії --143.0 і . . а Метаболічна кадіоміопатіяй* д І43.1, І43.2, І43.8 Ї ІЫОіінічний ваіанпті (інттія, кадіолгія тощо ІІІ Сецева недостатність СН 0-111 стадій
 23. 23. *При хворобах, класифікованих в інших рубриках, має бути подвійне кодування, основним буде захворювання, яке зумовлене кардіоміопатією; “зумовлені ендокринними порушеннями; і а і Приклади діагнозів: о Дилатаційна кардіоміопатія. Шлуночкова екстрасистолія (2 клас). СНшд, систолічний варіант, ІІІ ФК. - І42.0. і і Дилатаційна кардіоміопатія. Фібрііляція передсердь, постійна, тахісистолічна форма. Рецидивуюча тромбоемболія гілок легеневої артерії (локазізація, дати). СНІІБ, сиотолічний варіант, Ш ФК. -' І42.0. *в Гіпертрофічна кардіоміопатія, обструктивна. СННА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І42.1. і с Г іпертрофічна кардіоміопатія, обструктивна. Стабільна стенокардія напруження, Ш ФК. СНіы, діастолічний варіант, ІІ ФК. - І42.1. і - о Гіпертрофічна кардіоміопатія, обструктивна. Гострий О-інфаркт міокарда (великовогнищевий) передньої стінки лівого шлуночка (25.06.09 р. ) СНдА, діастолічний варіант, П ФК. - І42.1. о Гіпертрофічна кардіоміопатія, не обструктивна. СНнА, діастолічний варіант, ІІ ФК. -І42.2. - , о Г іпертрофічна кардіоміопатія, не обструктивна. Пароксизми фібриляції передсердь, тахісистолічної форми (дати). СННА, діастолічний варіант, ІІ ФК. -142.2. . о Дифузний токсичний зоб П ст. Тиреотоксична хвороба серця. Шлуночкова екстрасистолія (2 клас). Пароксизм вузлової тахікардії звичайного типу (дата). СНПА, діастолічний варіант, ІІ ФК. - Е05.9+І43.8; о Клімактерична кардіоміопатія. Часта політопна надшлуночкова екстрасистолія. Пароксизми вогнищевої надшлуночкової тахікардії (дати). СНь діастолічний варіант, І ФК. - І43.2. Класи н ікація міока и дитів . [Гострий (140) о З установленою етіологією 140, 141* (інфекційні - І40.0, бактеріальні - І41.0*, вірусні- І41.1, паразитарні - 141'.2*, при інших хворобах - І41.8*) 0 Неуточнений І40.9 дХронічний, неуточнений (І51.4) [Ідіиіокардіофіброз (І51.4) І ИПтииреність ч ізольований (вогнишевий) - І40.1 о Інший (Дифузний) -140.8 _ І/ ЇПеребіг: „че2кий, середній, Іпяшский І/ [Клінічні вєфіанти: притмія, порушення реполяризцціі; кґфдіґілгія тощо У1І. Сецева недостатність СН 0-111 спшдіі) 22
 24. 24. *При хворобах, класифікованих в інших рубриках, має бути подвійне і КОДУВЗННЯ, ОСНОВНИМ буде захворювання, ЯКЄ ЗУМОВИЛО міокардит. Приклади діагнозів міокардитів у 0 Гострий інфекційний міокардит. Дифузна форма. Легкий перебіг. Кардіалгічний варіант. СНЇ, діастолічний варіант, І ФК. - І40.0 о Гострий інфекційний міокардит. Вогнищева форма. Середньої важкості. Інфарктоподібний варіант з локалізацією по задній стінці лівого шлуночка. СНЩ, діастолічний варіант, її ФК. - 1401) у о Гострий інфекційний міокардит. Дифузна форма, Тяжкий » перебіг. Аритмічний варіант (часті -пароксизми фібриляції" передсердь, брадисистолічної форми з 23.06.09 р. ). СНЦБ, діастолічний варіант, ІП ФК. - І40.0 о Гострий інфекційний міокардит. Дифузна форма. Тяжкий . перебіп Декомпенсаційний варіант. СНПБ, невстановлений варіант, ІІІ ФК. - І40.0 0 Гострий бактеріальний міокардит. Дифузна форма. Тяжкий перебіг. Аритмічний варіант (Персистуюча фібриляція передсердь, хімічна ісардіоверсія 23 .06.09 р. ). СННБ, діастолічний варіант, Ш ФК. -, І41.0 0 Гострий бактеріальний міокардит. Дифузна форма. Тяжкий перебіг. Декомпенсаційний варіант ". СНпв, невстановлений варіант, Ш ФК. - І41.0 о Гострий вірусний міокардит. Дифузна форма. Тяжкий перебіг. Аритмічний варіант (персистуюча фібриляція передсердь, хімічна кардіоверсія 23.06.09 р. ). СНШ, діастолічний варіант, ІІІ ФК. - І41.1 0 Гострий вірусний міокардит. Дифузна форма. Тяжкий перебіг. Декомпенсаційний варіант . СІ-Ішд, невстановлений варіант, ІІІ ФК. - І41.1 с Гострий неуточнений міокардит. Дифузна форма. Легкий перебіг. Кардіалгічний варіант. СН1, діастолічний варіант, І ФК. - 140,9 0 Гострий неуточнений міокардит. Вогнищева форма. Середньої важкості. Інфарктоподібний варіант з локалізацією по задній стінні лівого шлуночка. СНМ, діастолічний варіант, ІІ ФК. - 1409 0 Хронічний неуточнений" міокардит. Дифузна форма. Тяжкий перебіг. Декомпенсаційний варіант. СНЦБ, невстановлений варіант, ПІ ФК. - І51.4 0 Міокардитичний міокардіофіброз. Вогнищева форма з локалізацією в області передньої стінки лівого шлуночка. Аритмічний варіант (Шлуночкова екстрасистолія, клас 2). СНІ, діастолічний варіант, І ФК. - І51.4 о Міокардитичний міокардіофіброз. Дифузна форма. Кардіалгічний варіант. Набутий пансистолічний пролапс передньої стулки мітрального клапана, П ст. з регургітацією П ст. СНІ, діастолічний варіант, І ФК. - І51.4 ' іх) (до
 25. 25. Класи о ікація пе я ика щитів . І. Е1піол огічна характеристика _ 0 Перикардит при бактеріальних інфекціях І32.0* о Перикардит при інфекційних і паразитарних хворобах 132.] * о Перикардит при інших хворобах І32.8 с Пеикадит неуточнений 131.9 _ ІІЛатогенетичні іморфологічні варіанти о Хронічний адгезивний І31.0 о Хронічний констриктивний 131.1, в тому числі капьциноз перикарда о Гемоперикард 1312 " . о Перикардіальний випіт (не запальний) - гідроперикард 131.3, в тому числі хілоперикард ІІІ. Ха а акте пе я ебігу: гост о ий, х онічний, прогдєцуючий 114 Оцінка ступеня „ вираженості перикардіального випоту даними'- ультразвукових та інших методів дослідження (незначна, середня, велика ' ' ИСецева недостатність (СН 0-111 стадій і *При хворобах, класифікованих в інших рубриках. ъ Приклади діагнозів перикардитів 0 Гострий стафілококовий Перикардит. Середня ступінь вираженості перикардіального випоту. СННА, діастолічний варіант, 11 ФК. - І32.0 о Гострий. неуточнений Перикардит. Велика ступінь вираженості перикардіального випоту. СНиБ, діастолічний варіант, ІХ/ ФК. - 1319 0 Хронічний неуточнений констриктивний Перикардит. Прогресуючий перебіг. Незначна ступінь вираженості перикардіального випоту. СНЦБ, діастолічний варіант, ІХ/ ФК. - 131.1 с Хронічний неуточнений адгезивний Перикардит. Прогресуючий перебіг. Незначна ступінь вираженості перикардіального випоту. СНдд, діастолічний варіант, 11 ФК. - І31.0 4.НАБУТ1 ВАДИ СЕРЦЯ Класиікація наб их вад се я ця 1.Етіологія: ревматична; нереввіатична (3 уточненням) Цлокалізація (клапан): мітральний, аортальний, трикуспідальний, пульмональний і 111.Характер ураження клапана: стеноз; недостатність; ковібінована вада клапана 1У. Стадії: 1, П, 111, ІУ, У Комбіновані (на одному клапані стеноз і недостатність).
 26. 26. поєднані (ураження кількох клапанів). _ 1. «Чистий» 'стеноз або комбінована вада з перевагою стенозу. Хірургічне тактика однакова. Ч . Комбінована вада з неясною перевагою. Питання про показання до клапанозберігаючих операцій або протезування клапана вирішується індивідуально. З. «Чиста недостатність або комбінована вада з перевагою недостатності. Як правило, здійснюється протезування або різні варіанти пластичних операцій. Мітральний стеноз с Ревматичний 105.0 с Неревматичний 134,2 (з уточненням етіології) Стадії: у у І стадія - компенсації: Відсутність скарг та ознак збільшення правих відділів серця. Гілощина мітрального отвору більша за 2 смї. Хірургічне лікування не показано. 11 стадія - „чегеневого застою. Скарги на залишку при фізнавантаэкеннях. Ознаки гіпертензії у малому колі. Правошлуночкової декомпенсації немає. Площина отвору МК - 1-2 см2. Показано хірургічне лікування. ІІІ стадія - правошлуночковоі' недостатності. Стійка гіпертензія у малому колі кровообігу. Значне розширення порожнин правого шлуночка і передсердя, недостатність правого шлуночка. Площина мітрального отвору менша за 1,5 см2. Хірургічне лікування показане. 1 І/ стадія - дистрофічна. Виражені порушення кровообігу у малому та великому колах, які на короткий термін піддаються медикаментозному лікуванню. Формування недостатності трикуспідального клапана. Порушення серцевого ритму, функцій печінки, нирок. Капьциноз МК, тромбоз лівого псредсердя. Хірургічне лікування можливе. У стадія - іпермінальна. Незворотні розлади кровообігу. Хірургічне лікування не показане. у Мітральна недостатність * Ревматична 105.1 Неревматична І34.0 (з уточненням етіології) Стадії: _ 1 стадія - коіипенсаціі: Незначна регургітація на МК без порушень гемодинаміки. Хірургічне лікування не показане. [І стадія - субколіпенсацііі Регургітація на МК в. межах 2+. Дилятація лівого передсердя і гіпертрофія лівого шлуночка. Фізична активність обмежена незначно. Хірургічне лікування не показане. 111 стадія - ііравошлуночковоі' деколіпенсаііііі Ругургітація на МК більша за 2+. Дилатація лівого шлуночка. Декомпенсація усувається медикаментозною терапією. Хірургічне лікування показане. 10 іх) Ці
 27. 27. І У стадія - дистрофічна. Поява постійної правошлуночкової недостатності. Застій у малому колі. Ознаки збільшення всіх *відділів серця та поява аритмій. Можуть бути порушення іфункцій, нирок і печінки. Хірургічне лікування показане. - і і і У стадія - терміштьна. Відповідає ІІІ клінічній стадії серцевої недостатності. Хірургічне лікування не показане. і Комбінована ревматична мітральна вада І05.2 з перевагою стенозу і з перевагою недостатності без явної переваги. Пролапс мітрального клапана І34.1 Аортальний стеноз і * Ревматична І 06.0 *. і Неревматична І35.0 (з уточненням етіології) Стадії: ._ і І стадія - повної компенсації: Скарги відсутні. Градієнт систолічного тискуна АК - 26-30 мм рт. ст. Хірургічне лікування не показане. І] стадія - прихованої серцевої нед0статності. _ Інколи скарги на підвищену втомлюваність, задишку при фізнавантаэкеннях, запаморочення. Ознаки зільшення і гіпертрофії ЛШ. Г радієнт систолічного тиску на АК - до 50 імм рт. ст. Хірургічне лікування показане. _ , ІІІ стадія - відносної коронарної недостатності. Біль стенокардитичного характеру. Суттєве збільшення ЛШ. Відносна коронарна недостатність. Градієнт систолічногог тиску вищий за 50 мм рт. ст. Хірургічне лікування показане. " ' І У стадія - вираженої „чівоиьтуночкової недостатності. Можуть бути запаморочення та втрата свідомості при фізнавантаженнях, напади пароксизмальної залишки, серцевої астми, набряки легень, збільшення печінки. Збільшений не тільки ЛШ, але й інші відділи серця. Глибокі порушення вінцевого кровообігу, часто миготлива аритмія. Значний градієнт систолічного тиску на АК, часто кальциноз клапана. Питання про хірургічне лікування вирішується індивідуально, з урахуванням ефективності передопераційної медикаментозної терапії. У стадія - термиінальна. , Прогресуюча ліво- і лравошлуночкова недостатність. Загальний клінічний» стан важкий. Хірургічне лікування не показане. Аортальна недостатність * Ревматична І06.1 * Неревматична 135.] (з уточненням етіології) Стадії: і І стадія - повної коліпенсаціії Скарги відсутні. Регургітація на АК в межах 1+. Хірургічне лікування не показане. 26
 28. 28. *і-*Ы- ІІ стадія - прихованої серцевої недостатності. Помірне. зниження працездатності. Поірне збільшення, лівого шлуночка. Регургітаціяна АК 2+. Хірургічне лікування не показане. а ІІІ стадія - субкоыипенсаціії Значне зниження фізичної активності, ангінозний біль; Мінімальний артеріальний тиск менше половини максимального. Ознаки гіпертрофії ЛШ, гіпоксії міокарда, Регургітація на АК 3+ і більше. Хірургічне лікування показане. У ІУ стадія - деколспенсаціі виражена задишка, напади ангінозного болю, виражена дилатація серця з відносною мітральною недостатністю, напади серцевої астми, збільшення печінки. Медикаментозне лікування дає тимчасове покращання. Хірургічне лікування показане. ' У стадія - термінальна. Прогресуча недостаність лівого і правого шлуночків' з дегенеративними змінами в життєво важливих органах. Медикаментозна терапія безуспішна. Хірургічне лікування не показане. Комбінована аортальна вада Ревматична І06.2 Неревматична І35.2 (з уточненням етіології) з перевагою сгенозу з перевагою недостатності без явної переваги. Трикуспідальний стеноз * Ревматичний І07.0 * Неревматичний 1361) (з уточненням етіології) Т рикуспідальна недостатність * Ревматична І07.1 * Неревматична 136.] (з уточненням етіології) Комбінована трикуспідєіл ьна вада 'і' Ревматична І07.2ч * Неревматична 1362 (з уточненням етіології) ` Стеноз клапана легеневої артерії - І37.0 і недостатність клапана легеневої артерії- 137.] Комбінована вада клапана легеневої артерії - І37.2 поєднані вади серця ` Мітрально-аортальний І08.0 Мітрально-трикусп ідальн ий , І08.1 Аортально-трикуспідальний - І08.2 Мітрально-аортально-трикуспідальний 1083. При цьому в діагнозі першою наводиться вада з більшою вираженістю клініко-гемодинамічних порушень; ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ І ВЕЛИКИХ СУДИН Надано коди вроджених вад, шо 'найчастіше зустрічаються у кардіологічній практиці. 27
 29. 29. Дефект міжшлуночкової перегородки 021 .0. Дефект міжпередсердної перегородки - 0211. дефект коронарного синуса Незарощений або такий, що зберігся о овальний отвір о вторинний отвір (тип П) Дефект венозного синуса Тетрада Фалло - О21.3. Природжений стеноз клапана легеневого стовбура - 0221; Аномалія Ебштейна - 0225. Природжений стеноз аортального клапана - 0230 Природжена недостатність аортального клапана - О23.1 Двостулковий аортальний клапан ` Природжена аортальна недостатність Декстрокардія - 0240 Природжений субаортальний стеноз - О24.4. Відкрита артеріальна протока - 0250 Відкрита боталова протока Незарощена артеріальна протока Коарктація аорти (предуктальна, постдуктальна) - О25.1. Стеноз аорти (надклапанний аортальний стеноз) 40253. Стеноз легеневої артерії - 0256. Синдром Марфана - (287.4. Класифікація інфекційного ендокардиту Ендокардит - 139 (при інфекційних захворюваннях має бути подвійне кодування) і 1.Активність процесу: активний; неактивний. ІІ. Ендокардит природних клапанів: первинний; " і вторинний (набуті -і природжені і вади серця, травма). . Ендокардит протезний. ' ` ІІІ. Локалізація: аортальний клапан; іпітральний клапан; трикуспідальний клапан; клапан легеневої артерії; ендокард передсердь абошлуночків. - Збудник (грам+, грала, Ь-форми, рикетсії, гриби). ІУ. Стадія: є клапанної вади; і ' серцевої недостатності. У. Ускладнення. 28
 30. 30. Приклади діагнозів: у о Первинний інфекційний (грам+) ендокардит аортальних клапанів (І стадія), активний. СНо. - 139. о Вторинний інфекційний ендокардит клапана легеневої артерії, неактив-ний. Природжений стеноз клапана, легеневого стовбура. СНпА, діастолічний варіант, П ФК. Тромбоемболія дрібних гілок правої ниэкньодольової артерії 04.01.02 р. ). - 139. І49.8 КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ і ПРОВІДНОСТІ і. ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСУ син 'сова тахіка дія син 'Сова б в адика дія си *сова аитмія 45.5 зупинка (відмова) си 'сового в 'зла 49.8 вислизуючі комплекси та ритми о передсердні в повідьні о з АВ-зїєднання о прискорені о шл ночкові АВ-дисоціації мігація надшл 'ночкового водія нтм А Екст я асистолія «пе м едчасна деполя о изація))) 149.] пеедсе дна і49.2 а іовен икмля на І49.3 ШЛУНОЧКОВЗ' поодинока (до 30 за год) часта (30 і більше за год) апоритмія (бі-, три-, квадріігеменію лоліморфна парна « ання (К на Т) Т ахікє: 1 дії? І47.1 надшлмночкові: о реципрокні пароксизмачтьні о вогнищевцектопічні) ' СИНО-ПЄ СДСЄДНЗ о пешдсерда с передсерднодшлуночкова (атріо-вентрикулярна) .8 лиця-ч вчи-п ёё @(Л ї вузлова звичайного типу незвичайного типу з додатковими шляхами ортодромна поведения антидомна шлчночкові: 147 .2 о нестійка (від 3 шлх/ ночкових комплексів до 30 с) а І47.2 о стійка (більш ніж 30 с) п І47.1) о постійно-зво я отиа МОНОМОрФІ-Іа поліморфна Фібєтїяісіяі о парокснзмальна (ритм віднов- брадисистолічна (ЧШС тріпотіння люється самостійно в межах 48 менша 60 за 1 хв) год) о пе сист юча (для відновлення тахісистолічна (ЧШС передсердь 29
 31. 31. - необхідне в о чання) . більше 90 за хв) о постійна (ритм відновити неможливо або недоцільно) 149.0 Фіб иляція і тріпотіння цишночків ' П. ПОРУШЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ 1455' Синод ик щяні блокади АІПЇОЄЄНИІІІК ляні блокади: 144.0 І стадія 144.] ІІ стадія 1442 ІП стадія ` Внутііиньоігілуночкові блокади: _ однопмчкові 1451) блокадапавоїніжктіп гчка Гіса ' постійні' 144.4 блокада пеедньовехнього озгал ження лівої ніжки п чкаГіса- кіннучі блокада задньонижньогорозгалшення лівої ніжки чка Г іса ДВОШ/ ЧКОВЇ ії 4 блокада лівої ніжки чка Г іса блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки ітудка Гіса і блокада правої ніжки пучка Г іса та заднвонижнього розгалуження лівої ніжки і чка Гіса - і і 145,3 ттгшчкові ІІІ. КОМБІНОВАНІ ПОРУШЕННЯ УТВОРЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІМПУЛЬСУ І49.4 парасистолія о передсердна - с з АВ-з” єднання о шл ночкова ІУЗАХВОРЮВАННЯ, СИНДРОМИ І ФЕ ОМЕНИ - ідіопатичні іъоми аитмій і = " 149,8 синдромі: та ЕКГ-феномени передзбудження шлуночків о синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта о синдром укороченого інтервалу Р-К (Ламна-Ганонга-Лівайна) синдом анньої еполяизації шлуночків І49.8 синдром подовженого' інтервалу @Т о вроджений ' р ` _ і наб 'тий 1495 синдом слабкості с сового в зла КЛАСИФІКАЦІЯ повушвнь РИТМУ 1 пвовтдності СЕРЦЯ І46.9 синдом Мо ганьї-Адамса-Стокса (зупинка сеця неуточненого генезу) ” ' 1493 * 149.8 синдом Федеіка 146 раптова серцева смерть (аритісіін-на) о фібрі-іляція - а ` (вказується за (смерть, що настала протягом 1 год шлуночків можливості) після появи перших симптомів або А асистодія СУТТЄВОГО ПОГірШЄННЯбї-ТЗНУ Хворого о електромеханічна на тлі стабільного" хронічного ддсошддія
 32. 32. - пеебігу захвоювання) " зупинка серця'(смерть, що настала більше ніж через 1 год після появи симптомів ПОСИЛЄННЯ відновленням діяльності . серцевої незвоотна) і ХЛАРИМІЇ ПРИ НОРМАЛЬНІЙ АБО ПОРУШЕНІЙ ФУНКЦІЇ КАРДІОСТІ/ ІМУЛЯТОРІВ РІЗНОГО ТИПУ Примітки: У діагнозі треба вказати кардіохірургічні втручання та пристрої, застосовані для лікування аритмій то порушень провідності серця (із зазначенням методу і дати втручання) - катетерні (радіочастотні та ін. ) р- і деструкції, імплантаціі' водіїв ритму та, кардіовертерів-дефібриляторів, і проведення кардіоверсії чи дефібриляції (вказується дата останньої) тощо. Приклади формулювання діагнозів при аритміях Як самостійне захворювання аритмії виносяться в діагноз лише тоді, коли не встановлена причина, що призводить до порушень ритму. В усіх інших і . випадках аритмії вказуються в діагноз після основного захворювання, яке кодується по МКХ-10. О і. 2. 3. Ши Міграція надшлуночкового водія ритму. - 149.8 Феномен Вольфа-ПаркінсонадУайта. - 149.8 Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта. Антидромна реципрокна передсердно- шлуночкова тахікардія. Медикаментозна кардіоверсія (1З.08.О9 р. ). - 149.8 Синдром ранньої реполяризації шлуночків. - 149.8 Вроджений синдром подовженого інтервалу ОТ. Стійка поліморфна Шлуночкова тахікардія. Електрична дефібриляція (1 1.О3.09 р. ). - 149.8 Синдром слабкості синусового вузла (вроджений? ). , Часті епізоди синоаурікулярноі' блокади 11 ст. П типу. Вислизучий повільний ритм з АВ- зтднання. Нестійкий пароксизм передсердної вогнищевої тахікардії. --І49.5 КЛАСИФІКАЦІЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇНЕДОСТАТНОСТІ Основні терміни: Клінічна стадія серцевої недостатності (СН) з Варіант серцевої недостатності функціональний клас пацієнта р за МКХ-Ю - 150. Клінічні стадії і Варіанти: СН) - відповідає 1 стадії' ХНК за о систолічний (з систолічною класифікацією М. Д.Стражеска- і дисфункцією ЛШ, коли фракція В. Х.Василенка ЛШ 40% і менше)

×