O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Lehetőségek az innovációs szolgáltatók piacán

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Lehetőségek az innovációs szolgáltatók piacán (20)

Mais de Zsolt Gombos (20)

Anúncio

Mais recentes (18)

Lehetőségek az innovációs szolgáltatók piacán

 1. 1. Előadó: Dr. Molnár István ügyvezető igazgató BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. Lehetőségek az innovációs szolgáltatók piacán
 2. 2. Innovációs szolgáltatások szerepe a Dél-alföldi Régióban <ul><li>Az innovációs szolgáltatások a dél-alföldi regionális tudás-intenzív KKV-kat érő pozitív és negatív hatások </li></ul><ul><li>kiegyenlítésének eszközei lehetnek </li></ul>Pozitív hatások Negatív hatások spin-off vállalkozások alapításában és működtetésében érdekelt kutatók és befektető partnerek érdeklődése dinamizálódik innovációs szolgáltatások igénybevételének mellőzése tudás-intenzív KKV-k forráshiánya miatt KKV-k számára forrásbevonási lehetőségek egyre szélesebb körben adottak (Új Magyarország Vállalkozói Program, Gazdaságfejlesztési Operatív Program, várhatóan JEREMIE program) egy-egy szolgáltatás igénybevétele esetén a KKV kiesik a szolgáltató látóköréből, folyamat további lépéseinél kontroll hiánya szellemi tőke és humán erőforrás rendelkezésre áll, K+F kapacitások erősek spin-off-ok és anyaintézmények (egyetem, kutatóintézet) között alacsony bizalmi index kiegyensúlyozatlan partnerségi viszonyok, KKV-k kiszolgáltatottsága innovációs, jogi, pénzügyi és menedzsment ismeretek hiánya előre nem látható negatív gazdasági változások tudás-intenzív KKV-re gyakorolt esetleges negatív hatása nem ösztönző szabályozási környezet (ld.: közalkalmazotti összeférhetetlenség)
 3. 3. Innovációs szolgáltatások iránti igények jelentkezése Innovációs szolgáltatások igénybevétele Lineárisan (az innovációs folyamat kezdeti lépéseitől a sikeres termékértékesítést követő kilépési stratégiákig lépésről-lépésre; pl.: komplex innovációs szolgáltatáscsomag felmérő interjútól a technológia auditig) Esetileg (egy adott probléma felmerülése esetén; pl.: licenctanácsadás, szakvélemények, üzleti terv készítés, TT stratégia kidolgozása) Horizontálisan (K+F+I folyamat szereplőit összekötő, együttműködést ösztönző szolgáltatások; pl.: szakmai konzultációs napok, workshop-ok) Vertikálisan (egy adott projekt különböző fejlődési mérföldkövein, projektszakaszain átívelve, esetleg több projektszereplőt érintve; pl.: projektfejlesztési műhely, klasztermenedzsment) Belső viszonylatban (adott KKV belső viszonyait érintő kérdésekben; pl.: technológiaértékelés, iparjogvédelmi stratégia készítése) Külső viszonylatban (adott KKV partnerkapcsolatait érintve; pl.: partnerkeresés)
 4. 4. Innovációs szolgáltatások kínálata Projektfejlettségi fázisától függően ajánlott szolgáltatások: Kezdeti fázisban Projektfelmérés, előzetes iparjogvédelmi kutatások, pre-application munkák, piaci információszerzés, forrástérkép, pályázatírás stb. Közepesen előrehaladott fázisban Pályázatírás, üzleti tervezés, piackutatás, kockázatelemzés, partnerkeresés, különböző jogi tanácsadások, szerződések kidolgozása stb. Előrehaladott fázisban Technológia audit, follow up kutatások, adott problémakörre vonatkozó szakvélemények, kilépési stratégiák tervezése, szerződések kidolgozása stb. Tanácsadói szakismerettől függő szolgáltatások Műszaki elemzési, kutatási szolgáltatások Újdonságkutatás, szabadalmazhatósági teszt, jogtisztasági vizsgálat, technológiaértékelés, műszaki megvalósíthatóság vizsgálata stb. Üzleti, pénzügyi, forrásszerzéshez kapcsolódó szolgáltatások Piackutatás, üzleti tervezés, forrástérkép, pályázati tanácsadás, projektfejlesztés, pályázatírás, üzleti megvalósíthatóság stb. Technológia transzferrel kapcsolatos komplex szolgáltatások Technológiaértékelés, technológia transzfer stratégia készítése, partnerkeresés, TT ügyletek előkészítése, TT szaktanácsadás stb. Jogi kérdéseket vizsgáló szolgáltatások Jogi szakvélemények, szerződések véleményezése, jogi tanácsadás, szerződések kidolgozása, jogszabályi környezet feltárása, jogi due diligence stb. Szolgáltatások ellentételezése szerint Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások Regionális Innovációs Ügynökségek programjai, Baross Gábor Innovációs Szolgáltatásfejlesztési Program keretében ajánlott szolgáltatások Díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatások Piaci cégek szolgáltatásai általában, pályázatírás szinte mindig
 5. 5. Innovációs szolgáltatók típusai a Dél-alföldi Régióban <ul><li>A szolgáltató szektor számos szereplője foglalkozik innovációs szolgáltatásnyújtással – legalábbis elnevezésében vagy önmeghatározását tekintve -, DE tevékenységük a gyakorlatban pályázatírásra korlátozódik. </li></ul><ul><li>Valójában az innovációs szolgáltatások szerteágazóak, sokrétűek. </li></ul><ul><li>Dél-alföldi innovációs szolgáltatók, hídképző intézmények típusai: </li></ul><ul><li>Fejlesztési ügynökségek, alapítványok </li></ul><ul><li>(közhasznú jelleg; pl.: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.) </li></ul><ul><li>K+F+I szakmai szervezetek </li></ul><ul><li>(érdekképviseleti, szakmai jelleg; pl.: Magyar Innovációs Szövetség) </li></ul><ul><li>Professzionális szolgáltató, tanácsadó cégek </li></ul><ul><li>(piaci jelleg; pl.: BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft.) </li></ul><ul><li>Szolgáltatók kínálatukat a felmerülő igényekhez igazítva alakítják, rugalmas konstrukciók. </li></ul><ul><li>Esetpéldák: DA-RIÜ Khe. DA-RIÜ projektje és a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató </li></ul><ul><li>Kft. kínálata </li></ul>
 6. 6. A DA-RIÜ PROJEKT <ul><li>A DA-RIÜ Khe. 2008. március 24-én nyerte el a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázata alapján </li></ul><ul><li>a Regionális Innovációs Ügynökség címet. </li></ul><ul><li>A projekt célja , hogy megbízható regionális koordinátor, tervező, szervező és szolgáltató egységként segítse </li></ul><ul><li>a RIS végrehajtását, a K+F+I szereplők és az ipar együttműködését, a KKV-k fejlődését, a technológia </li></ul><ul><li>transzfert és szellemi tulajdon hasznosulását, valamint az innovatív szereplők jól strukturált hálózatainak </li></ul><ul><li>kialakulását. </li></ul>Közvetlen célok Közép- és hosszú távú célok koordinátor és hídképző intézményként részvétel a regionális innovációs intézményrendszerek és hálózatainak működtetésében innovációs eredmények kritikus tömegének biztosítása a Dél-alföldi Régióban regionális innovációs stratégiai tervezés összefogása preinkubáció, inkubáció, magvető tőkebefektetés és alternatív start-up finanszírozási formák, továbbá vállalkozói készségfejlesztés struktúrájának kialakítása az innováció menedzsment, iparjogvédelmi, technológia-transzfer és tudás intenzív vállalkozásfejlesztési tevékenységek koordinálása innováció menedzsment világszintű legjobb gyakorlatával lépést tartani képes, a partnerek működését folyamatosan segítő integrátor központ működésének előkészítése az innovációval kapcsolatos forrásigény nyomon követése, megfelelő kommunikációja, a forrásokat működtető szervezetek megfelelő szintű informálása II Nemzeti Fejlesztési Tervhez és annak Pólus programjához való tökéletes illeszkedésének a biztosítása nemzetközi programokon való részvétel bátorítása az innovációval összefüggő képzések szervezése
 7. 7. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése kis és középvállalkozások (KKV) fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése a regionális innovációs intézményrendszer működésének segítése kapcsolattartás az ágazat fejlesztésében érdekelt szervezetekkel, az innovációt támogató - szervezetekkel és a többi regionális innovációs ügynökséggel az innovációval kapcsolatos regionális adatbázis létrehozása szakértői hálózat kialakítása MODULOK Regionális Innovációs Stratégiai Tervezés Innováció menedzsment koordináció Kommunikáció, kapcsolattartás, hálózatépítés Innovációs adatbázis menedzsment Forrásigény menedzsment, koordináció Nemzetközi programok Minőségbiztosítási rendszer bevezetése és működtetése
 8. 8. DA-RIÜ Khe. KKV-k részére ajánlott szolgáltatásai <ul><li>Szellemi tulajdon tanácsadás (Általános szellemi tulajdon szaktanácsadás; Szaktanácsadás védjegyek, logók stb. védelmének megszerzésére; Szaktanácsadás szoftverek oltalmazhatóságának feltételeiről; Tájékoztatása iprajogvédelmi adatbázisok tartalmáról és használatáról; Freedom to operate; Szabadalmazhatósági teszt; Prior art kutatás; Javaslattétel iprajogvédelmi probléma megoldására) </li></ul><ul><li>Technológia-transzfer tanácsadás (Általános technológia-transzfer szaktanácsadás; Tájékoztatás technológia-transzfer szervezetekről, hálózatokról; Hasznosítási ügyletek bemutatása; Technológiaértékelési koncepció kidolgozása; Kockázatfelmérés; Kutatási szerződési koncepció előkészítése; Technológia-átruházási szerződési koncepció előkészítése; Licenciaszerződési koncepció előkészítése) </li></ul><ul><li>Start-up vállalkozások menedzsmentje (Általános vállalkozásfejlesztési tanácsadás; Információnyújtás hazai és európai uniós forráslehetőségekről; Üzleti koncepció kidolgozása; Piaci információszerzés; Megvalósíthatósági koncepció kidolgozása; Középtávú innovációs stratégiai tervezés) </li></ul><ul><li>Projektgenerálás, projektfejlesztő műhely, klasztermenedzsment </li></ul><ul><li>Projektfejlesztés </li></ul><ul><li>Oktatás-képzés program (regisztrációs díj mellett) </li></ul>
 9. 9. A BIOPOLISZ Kft. bemutatkozása BIOPOLISZ Kft. alapítói, tagjai: Szegedi Tudományegyetem MTA Szegedi Biológiai Központ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Dél-alföldi Fejlesztési Zrt. BIOPOLISZ Kft. küldetése: az egyetemi-kutatóintézeti szellemi alkotások lehető leggyorsabb gazdasági hasznosításának elősegítése, védve a tudomány szabadságát, és gazdasági hasznot biztosítva a kutatóknak és a feltalálóknak ipari-gazdasági kapcsolatok kiépítése az egyetem és a kutatóintézetek és kutatóik számára, amelyből a partnerek gazdasági hasznot húznak az egyetemi-kutatóintézeti szellemi alkotások harmadik személyek általi jogosulatlan hasznosításának megakadályozása komplex védelem biztosításával versenyképesség és a termelékenység növelése és a vállalkozói szellem bátorítása Szeged és a dél-alföldi régió gazdaságában
 10. 10. A BIOPOLISZ Kft-ről röviden BIOPOLISZ Kft. feladatai: Erős szabadalmi portfólió építés Szellemi alkotás-vagyon felmérése, értékelése kereshető adatbázisba foglalása és a jogi oltalom megszerzése iránti intézkedések megtétele Információs szolgáltatáscsomag biztosítása kutatóknak és feltalálóknak, valamint az ipar szereplőinek, és Pályázatokban való részvétel, piacfelmérés, üzleti terv-készítés Találmányok hasznosítása, értékesítése Start-up vállalkozások létrehozása a szellemi alkotások hasznosítására Technológia biztosítása licencia-adáshoz, szabadalom-átruházáshoz Technológia-transzfer valamennyi járulékos feladatának ellátása Ipari kapcsolatteremtés K+F+I szereplők között, partnerkeresési program BIOPOLISZ Kft. számokban (2008) Szabadalmi portfólió (magyar és nemzetközi bejelentés összesen): 78 Technológia jogi és spin-off tanácsadás: 21 Feltárt spin-off vállalkozások: 36 Prior art kutatás: 13 Pályázati aktivitás: 35 benyújtott (22 nyertes)
 11. 11. BIOPOLISZ Kft. szolgáltatásai <ul><li>Találmánymenedzsment </li></ul><ul><li>Iparjogvédelmi menedzsment </li></ul><ul><li>Pre-application szolgáltatások (újdonságkutatás, szabadalmazhatósági teszt, előzetes piackutatás, jogi státuszelemzés és tanácsadás) </li></ul><ul><li>Technológiaértékelés </li></ul><ul><li>Technológia transzfer szolgáltatások </li></ul><ul><li>Partnerkeresés, ipari kapcsolatteremtés, technológia értékesítési szolgáltatás </li></ul><ul><li>Technológia jogi és licencia tanácsadás </li></ul><ul><li>Spin-off menedzsment </li></ul><ul><li>Pályázatírás, forrásszerzési lehetőségek feltárása </li></ul><ul><li>Piackutatás, kockázatelemzés </li></ul><ul><li>Üzleti tervezés </li></ul><ul><li>Szakvélemények készítése </li></ul><ul><li>Képzéseken, rendezvényeken részvétel </li></ul><ul><li>Innovatív vállalkozások promóciója </li></ul>
 12. 12. BIOPOLISZ Kft. Innovációs Szolgáltatásfejlesztési Programja (BAROSS_INNO) <ul><li>NKTH által támogatott kétéves szolgáltatásfejlesztési program , amelynek keretében lehetőség nyílik egy </li></ul><ul><li>komplex szolgáltatáscsomag dél-alföldi regionális kis- és középvállalkozások részére történő díjmentes </li></ul><ul><li>biztosítására. </li></ul>BIOPOLISZ Kft. komplex szolgáltatáscsomagja a Baross INNO Program keretében Innovációs projektgenerálás, projektfejlesztés ( p rojektfelmérő interjú, projektgenerálás; Projekt becsatornázása a portfólióba; Akcióterv készítése; Innovációs projektfejlesztés; Adatbázis kezelés Technológia-transzfer stratégia koncepcionális készítése Technológiaértékesítés TT hálózat igénybevételével Iparjogvédelmi, szabadalomkutatási és szerzői jogi tanácsadás (prior art kutatás, szabadalmazhatósági teszt, jogtisztasági vizsgálat) Technológia jogi, spin-off és licencia tanácsadás Ipari kapcsolatteremtési szolgáltatás Partnerkeresési szolgáltatás Technológiai audit szolgáltatás
 13. 13. Kapcsolatfelvétel, elérhetőségek <ul><li>Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. </li></ul><ul><li>Cím: 6720 Szeged, Kígyó u. 4. (III. em.) </li></ul><ul><li>Email: central@darinno.hu; molnar.istvan@darinno.hu </li></ul><ul><li>Telefon: 06/62-549-500 </li></ul><ul><li>Fax: 06/62-549-509 </li></ul><ul><li>Web: www.darinno.hu </li></ul><ul><li>BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft. </li></ul><ul><li>Cím: 6725 Szeged, Hópárduc u. 4. (Vadaspark Üzletház I. em.) </li></ul><ul><li>Email: [email_address] ; [email_address] </li></ul><ul><li>Telefon: 06-62-622-06 </li></ul><ul><li>Fax: 06-62-622-026 </li></ul><ul><li>Web: www.biopolisz.hu </li></ul>
 14. 14. Köszönöm a figyelmet!

×