Anúncio

Przyszłość w branży IT - dla klasy 4F.pdf

Managing Partner at UNITY S.A. em Grupa Unity
12 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Grzegorz Rudno-Rudzinski(17)

Anúncio

Przyszłość w branży IT - dla klasy 4F.pdf

 1. / / / / Grzegorz Rudno-Rudziński 7.10.2022 < since.1997 > Przyszłość w IT? Kiedy warto i jak wybrać ?
 2. Kilka słów o mnie
 3. Kasa na pewno
 4. 4 unitygroup.com
 5. 5 unitygroup.com
 6. 6 unitygroup.com Kategorie ofert - poziom wynagrodzeń UOP
 7. 7 unitygroup.com
 8. 8 unitygroup.com
 9. 9 unitygroup.com
 10. 10 unitygroup.com O ile więcej w Niemczech niż w Polsce? Informatyk * 2-2,5 Nauczyciel * 3,5-4 Lekarz * 4,5-5
 11. / / / / Jak pracuje się w firmie IT Na przykładzie Unity Group
 12. 12 unitygroup.com > Kompleksowepodejście .A nawetwięcej… ▪ Konsulting Tomasz Kaczmarek PHP Architect Design Wdrożenie Wsparcie Rozwój
 13. 13 unitygroup.com Klient > Skuteczne rozwiązania. Budowanena bazienajlepszychtechnologii Procesy Dane Architektura Fundamenty analyticsservices
 14. 14 unitygroup.com > Elementymetodyki/Fazy ▪ Pre-project- faza przed projektowa ▪ Feasibility - faza oceny wykonalności ▪ Foundations - faza określenia podstaw ▪ EvolutionaryDevelopment - faza ewolucyjnego wytwarzania ▪ Deployment - faza wdrożenia ▪ Postproject - faza poprojektowa, w tym: ▪ Closingthe project- faza zamykania projektu Pre-Project Feasibility Foundations Assemble Review Post-Project Deployment Evolutionary Development Deploy
 15. 15 unitygroup.com > Cyklwytwarzania Product Backlog Sprint Planning Sprint Planning Sprint Review Increment Sprint 2-4 tygodni Daily Sprint Retrospective Interesariusze Scrumteam ProductOwner Sprint Retrospective Sprint Planning Sprint Planning Product Backlog Sprint Review Increment > > > >
 16. 16 unitygroup.com > Role w zwinnymzespole ▪ Poziomzarządczy(ProjectLevel) ▪ zarządzanie ▪ kierowanie ▪ koordynowanie ▪ Zespółprojektowy(SolutionDevelopmentTeam) tworzenie rozwiązania ▪ Wsparcie(Supporting) specjaliści angażowani w miarę potrzeb ▪ Pomarańczowy- role biznesowe ▪ Zielony- role techniczne ▪ Niebieski- role zarządzające ▪ Szary - role wspomagające proces Harmonogram Funkcje Harmonogram Koszty Funkcje Business Sponsor Technical Coordinator Project Manager Business Visionary Business Analyst Technical Advisor Business Advisor Business Ambassador Team Leader Solution Developer Solution Tester DSDM Coach Workshop Facilitator Solution DevelopmentTeam ProjectLevel rolebiznesowe roletechniczne stanowiskakierownicze rolewsparciaprocesu
 17. 17 unitygroup.com > DevOps InfinityLoop
 18. 18 unitygroup.com > OrganizacjafirmyIT
 19. 19 unitygroup.com ▪ Marketing ▪ Business Development/Sprzedaż ▪ Finanse/Księgowość/Prawnicy ▪ Obsługa biura/Zakupy ▪ People&Cultur ▪ Zarząd/Heads > Poza rozwojemi utrzymaniem
 20. Co liczy się poza kasą? 20
 21. 21 unitygroup.com VS > Worklifebalanceczy worklifeintegration WORK FRIENDS FAMILY SELF Work life balance
 22. 22 unitygroup.com Jim Collins / hedgehog framework What you love What you’re good at What pays well WIN Rich but bored Just a dream Happy but poor
 23. 23 unitygroup.com
 24. / / / / Jakie ścieżki życia?
 25. 25 unitygroup.com > Główne opcjewyboru Pracownik/Specjalista Twórca/Artysta/Innowator Rzemieślnik/Rolnik Przedsiębiorca Inwestor
 26. 26 unitygroup.com > Jakąfirmachcętworzyć? Freelancer/Butik Body/Team Leasing StartUp technologiczny Software House IT Consulting
 27. 27 unitygroup.com > W jakiejfirmiepracować Freelnacer/Mikrofirma największe pakiety socjalne możliwości awansu poza Polskę brak wpływu na firmę niskie poczucie sensu pracy + + + - Korporacja wpływa na firmę zrozumienie sensu pracy mniejsze benefity socjalne niż korporacja Średnia Firma duża elastyczność pełna decyzyjność własność 100% ryzyka na sobie + + - + + - -
 28. Pod jaki świat macie się szykować?
 29. 29 unitygroup.com > VUCA– Światw jakimbędziecieżyć
 30. Digital disruption W Polsce automatyzacją zagrożonychjest 40 proc. zawodów, w krajach OECD – 57 proc. Nasz kraj jest mniej rozwinięty technologicznie niż Zachód i zmiany przyjdą do nas później. Ale w związku z tym mocniej odczujemy skutki cyfrowego tsunami, nasza gospodarka opiera się właśnie na zagrożonychzawodach.
 31. E-pokolenie i społeczne kompetencje • Inteligencja społeczna i emocjonalna • Crossowanie umiejętności • Zdolność do pracy w wielokulturowych, globalnych środowiskach • Praca w wirtualnych zespołach • Praca w szumie informacyjnym
 32. 32 unitygroup.com > Dwaświatyw jakichżyjemy Przeciętnostan Ekstremistan
 33. 33 unitygroup.com ▪ Kruchość oznacza więcej do stracenia niż do zyskania, a to równa się większy potencjał spadku niż wzrostu, co daje (niekorzystną) asymetrię ▪ Antykruchość oznacza więcej do zyskania niż do stracenia, a to równa się większy potencjał wzrostu niż spadku, co daje (korzystną) asymetrię > Antykruchość
 34. 34 unitygroup.com ▪ Modele ekonomiczne z XIX i XX wieku ▪ Ekonomia obważanka > Modelrozwojuświata
 35. 35 unitygroup.com > Reakcja nazmienność
 36. 36 unitygroup.com > Jakwybieraćstudia ▪ Szukanie waszego hedgehog ▪ Interesująca was branża ▪ Otwierające ciekawe opcje ▪ Znajomi ▪ Umiejętność współpracy i komunikacji ▪ Poznanie świata ▪ Budowanie marki osobistej ▪ wrocławskie IT rozwija się najmocniej w AI, Przemysł 4.0, med.-tech, automotive, e- commerce
 37. Dlaczego założyłem firmę?
 38. 38 unitygroup.com > 1997 . FirstWho / ThenWhat unitygroup.com
 39. 39 unitygroup.com > StartUp -Przejście przezdolinęśmierci 1 / Create 2 / Release 3 / Morph 4 / Model 5 / Scale 6 / Harvest time $ Valley of death
 40. 40 unitygroup.com > 2019 . Unity Group 1997 2000 2003 2012 2019 Wroclaw Wroclaw Cracow
 41. 41 unitygroup.com > Chybadziała. A nawetniechyba mln P
 42. unitygroup.com 42 > Transformacjahandlu.Referencje >25 lata na rynku 500+ zrealizowanych projektów 1. e-commerce w Polsce 100+ aktywnych klientów 500+ ekspertów w swoich dziedzinach 4.7 rating Clutch
 43. 43 unitygroup.com > Ponad24 latana rynku. Ponad500 zrealizowanychprojektów Nie koloryzujemy rzeczywistości: chcemy, by inni mówili za nas <…>
 44. 44 unitygroup.com > Nadalpo25 mam to po co założyłemfirmęi wielewięcej…
 45. Wybierzcie własną drogę -kopiowanie nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat
Anúncio