Razboiul de secesiune

gruianul
.
                                                       seceslune
                                                                             O Armata de la
                                                                             Patamac, candusa de
                                                                             Generalul Burnside,
                                                                             traverseaza raul
                                                                             Rappahannackin
                                                                             decembrie 1862. Cei
                                                                             100.000 de salda,i ai
                                                                             Uniunii au reu~it sa
                                                                             patrunda pana la
                                                                             Fredericksburg, unde
                                                                             au fast respin~i de
                                                                             armata Canfedera-
                                                                             ,iei, cu un efectiv de
                                                                             60.000 de salda,i.


                                                                             O Un soldat din
                                                                             trupele Confedera-
                                                                             tiei. mort in luptele
                                                                             de la Fredericksburg
                                                                             in mai 1863. Sudul a
                                                                             pierdut aproximativ
                                                                             258.000 de oameni
                                                                            , in razboi. iar Nordul

                                                                             aproximativ
                                                                           ~ 359.000. Lincoln
                                                                           & ceru~e ..caritate
                                                                             pentru toti ~i rau
                                                                            , impotriva  nimanui...

                                                                           b dar razboiul a lasat o
                                                                            ~ trista mo~tenire ge-
                                                                           :3 neratiilor urmatoare.


Declan~at de problema sclaviei,
Razboiul de secesiune s-a
transformat intr-un conflict
sangeros, de lunga durata.
Nordul a ie~it invingator,
datorita resurselor superioare,
sclavia a fost abolita, dar
Sudul a fost ruinat ~i a ramas
multa vreme neresemnat.

A   legerea    lui  Abraham     Lincoln     in  functia

   de  pre~edinte     a   SUA  era    de  neacceptat

    pentru statele r~zboinice din sud.
Lincoln era hot~rat s~ previn~ extinderea                 O 0 fotografie   a lui Abraham Lincoln, facuta
sclaviei, dar nu dorea s~ intervin~ in statele in             in data de 9 aprilie 1865. Cinci zile mai tarziu
care aceasta era deja consacrat:I. Cu toate                a fost omorat de John Wilkes Booth, un sim-
acestea, ~apte state (Carolina de Sud;                   patizant al Confedera,iei.
Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana,
Texas ~i Florida) s-au separat de Uniune, in                Statelor Unite. Statele din Sud susJ;ineau au
                                                            c:l    Lincoln era in general v~zut ca un om inte-
perioada care s-a scurs intre alegerea lui                 dreptul s:l-$i redobindeasc:l independenta     gru, sincer, cu idealuri ~rete, dar era $i un
Lincoln, in noiembrie 1860, ~i preluarea pOS-               total:l $i, dup:l separare, In februarie 1861, au  politician priceput. Pozitia sa in primele s~p-
tului in martie 1861.                           fonnat propria uniune, numit:l ConfederaJ;ie.    t~rnani de la declan$areaconflictului era moti-
                                      Lincoln a susJ;inutcu convingere c:l Uniunea    vat~ fie de dragoste de pace, fie dedorint;t de
       Statele   rebele                      era 'indisolubil:l' $i nici un stat nu avea drep-  a aclta gre$eala f~cuta: de statele sudiste.
Initial, statele s-au unit ca entit~1;isuverane,              tu! sa se separe de aceasta;In aceste condiJ;ii,  Lincoln nu a adoptat o atitudine agresiv~,dar
formind Uniunea, ~i au cedato parte din put-                statele confederate au fost considerate rebele.   a autorizat o incercare de a aproviziona gar-
erile lor Guvemului Central (federal), care                Teoretic, acesta -nu sdavia -a fost motivul     nizoana din Fortul Sumter, o fortificatie a tru-
avea sediul in Washington, DC, capitala                  declan$:lrii R:lzboiului de secesiune.       pelor federale in portul Charleston -cel mai

                                                                                      203
RAzBOIUL DE SECESIUNE


                                                      O Statele Uniunii ~i ale Confedera'iei. in
                                                      ciuda dimensiunilor, Sudul nu a fost un opo-
                                                      nent pe m3sura puterii militare a Nordului.

                                                      O Robert E Lee, intr-o schi,3 din 1865. La
                                                      izbucnirea r3zboiului Lincoln i-a oferit con-
                                                      ducerea fo~elor Uniunii, dar Lee s-a al3turat
                                                      statului in care se n3scuse, Virginia.
mare ora~ al celui mai crud stat al Sudului,     mai 1862, New Orleans, situat la gura de
Carolina de Sud. Drept replica, fortul a fost    varsare a fluviului Mississippi, a fost cucerit
fortat sa se predea prln bombardare, iar       printr-o lovitura Indrazneata.Fortele navale au
razboiul a izbucnit. Virginia, Arkansas,       cooperat cu armatele Uniunii aflate In cam-
Tennessee ~i Carolina de Nord s-au alaturat     panii In Kentucky ~i Tennessee,cresc.1nd  rep-
Confederatiei, dar cinci state sclavagistede la   utatia Generalului UlyssesS Grant. Efortullor a
granita au rnmas in Uniune.             culminat cu cucerirea o~ului Vicksburg (iulie
                           1863), Nordul obtin.1nd controlul asupra fluvi-
        Conflict   inegal          ului .Mississippi ~i separ.1nd Arkansas,
partile implicate in conflict erau inegale. Cele   Louisiana ~i Texas de restul Confederatiei.
23 de state ale Nordului aveau o populatie de
aproape 23 de milioane; in Sud erau aproxi-             Un an critic           ~
mativ 5 milioane de albi. Nordul avea putere     1863 a fost un an decisiv. Eliberarea sclavilor ;E
industriala, sistem eficient de comunicatie,     din zonele rasculate, anuntat:l In septembrie
economie viabila ~i o flot:I superloarn. Sudul    1862, s-a realizat efectiv la 1 ianuarie 1863. in
era o societate agrarn, dependent:I de expor-    iulie, iovazia lui Lee In Nord este oprit:l prin '0
tul de bumbac ~i importul de bunurl de larg     Infr.1ngereade la Gettysburg, dupa care nu se ~
consum. Astfel sudul nu era pregatit pentru     mai punea problema unei victorii militare a :3
un rnzboi modem ~i era vulnerabil in fata      Confederatiei. in vest, In urma triumfului lui
unei blocade navale. Daca conflictul se pre-     Grant de la Chattanooga (noiembrie),
lungea era clar ca Nordul va ci~tiga.        armatele Uniunii controlau statuI Tennessee~i
  Initial nici una dintre parti nu anticipase un  erau pe punctul de a iovada Georgia.
rnzboi lung, iar Lincoln formase o armata de       in 1864, Grant a devenit comandantul ~ef
doar 75000 de voluntarl. in iulie 1861 armata    al fortelor Uniunii ~i a preluat comanda sec-
Uniunii a fost infrant:I in prima bat:Ilie de la   torului de est. in mai a. purtat bat:llii sange-
Bull Run; Nordul trebuia sa se pregateasca      roase Impotriva armatelor lui Lee; de~i nici
mult mai serlos. La sfi~itul rnzboiului armata    una diotre bat:llii nu a fost decisiva, armatele
Uniunii ajunsese la un milion de soldati, iar    Confederatiei au fost slabite dramatic,
cea a Confederatiei la 500000.R:lzboiul civil a   deoarece populatia relativ mica a Sudului nu
fost prlmul rnzboi modem intre doua marl       permitea Inlocuirea pierderilor suferite. intre
armate, transformat intr-un adevarat macel.     timp, Shenuan, care II Inlocuise pe Grant In
  Cea mai mare parte a razboiului s-a       vest, patrundea In Georgia ~i asalta Atlanta,
desfa~urat intr-o arle limitat:I la Virginia,    care cade In septembrie 1864.Apoi a pornit In
Maryland ~i sudul Pennsylvaniei, o localizare    faimosul sau mar~ spre mare, devast.1ndtotul
important:I deoarececuprindea doua capitale:     In calea sa ~i taiod Confederatia In doua.
Washington, DC ~i Richmond, Virginia. in
 1862 nici una din cele doua armate nu a         Capitularea     Confedera~iei
repurtat o victorle decisiva in acest sector:    in 1865 Confederatia s-a prabu~it. Fortele lui
fortele Uniunii care au avansatin Virginia au    Lee erau prinse Intre cele ale lui Grant ~i cele
fost silite sa se retraga, iar in septembrle, o   ale lui Sherman. in 3 aprilie cade ora~ul
prelungita bat:Ilie purtata la Antietam a pus    Richmond. inconjurat de armatele du~mane ~i
capat ofensivei Confederatiei conduse de       aflat In inferioritate numerica, Lee s-a predat
Robert E Lee.                    la data de 9 aprilie la Tribunalul din
  in alte sectoare, Nordul obtinuse avantaje    Appomattox; ulterior ~i alte armate confede-
inca de la inceput. Dupa o confruntare istorlca   rate i-au urmat exemplul. Razboiul de sece-
intre cuirasate,flota Uniunii a inceput sa ocupe   siune a costat peste 600000 de vieti ~i a lasat
 pozitiile cheie de pe coast:I blocind Sudul. in   Sudul ruioat.

Recomendados

Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mareGnl Massimo
10.4K visualizações15 slides
Constituția de la 1866Constituția de la 1866
Constituția de la 1866monicabilba
2.3K visualizações11 slides
Alexandru ioan cuzaAlexandru ioan cuza
Alexandru ioan cuzaVictoria Stratan
11.2K visualizações16 slides
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel MareLucian
1.4K visualizações19 slides
Mihai ViteazulMihai Viteazul
Mihai Viteazulianaramona
3.5K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Romania in perioada interbelicaRomania in perioada interbelica
Romania in perioada interbelicaAgnes Iacob
28.4K visualizações8 slides
Alexandru ioan cuza prez.pp.docAlexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.doccr1stina
13.2K visualizações30 slides
Geto dacii-ppt1Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1Nicoleta Cristea
13.1K visualizações16 slides
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
31.6K visualizações21 slides
Formarea regatului francilorFormarea regatului francilor
Formarea regatului francilorCeaiCuLamaie
13.5K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

Romania in perioada interbelicaRomania in perioada interbelica
Romania in perioada interbelica
Agnes Iacob28.4K visualizações
Alexandru ioan cuza prez.pp.docAlexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc
cr1stina13.2K visualizações
Geto dacii-ppt1Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1
Nicoleta Cristea13.1K visualizações
Unirea principatelor si reformele lui CuzaUnirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui Cuza
maraivan11.5K visualizações
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.
guest7a6dd31.6K visualizações
Formarea regatului francilorFormarea regatului francilor
Formarea regatului francilor
CeaiCuLamaie13.5K visualizações
24 ianuarie 185924 ianuarie 1859
24 ianuarie 1859
Istoria Altfel1.6K visualizações
0 alex. cel_bun0 alex. cel_bun
0 alex. cel_bun
Victoria Stratan881 visualizações
IiimostenireaculturalaaantichitatiiIiimostenireaculturalaaantichitatii
Iiimostenireaculturalaaantichitatii
Cristian Norbert3.6K visualizações
Basarabia în viaţa politică a românieiBasarabia în viaţa politică a româniei
Basarabia în viaţa politică a româniei
anatmd7.1K visualizações
Statul dac sub conducerea lui burebistaStatul dac sub conducerea lui burebista
Statul dac sub conducerea lui burebista
Rodica Antocica5.9K visualizações
Moștenirea culturală a orientului anticMoștenirea culturală a orientului antic
Moștenirea culturală a orientului antic
ܐܕܪܝܐܢ ܟܘܣܬܝ14.1K visualizações
Eruptii vulcaniceEruptii vulcanice
Eruptii vulcanice
AndreiCristea1015.2K visualizações
Razboiul de independenta a romanieiRazboiul de independenta a romaniei
Razboiul de independenta a romaniei
Florin Bohter1.9K visualizações
Vulcani.pptVulcani.ppt
Vulcani.ppt
cebanuradu7.3K visualizações
Stefan cel MareStefan cel Mare
Stefan cel Mare
petic lilia1.3K visualizações
MaraMara
Mara
Olesea_Moldovan850 visualizações
20.regimuri politice în perioada interbelică20.regimuri politice în perioada interbelică
20.regimuri politice în perioada interbelică
Ionut Moraru15.6K visualizações
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romana
marianmrn3.2K visualizações
Popoare de ieri,popoare de aziPopoare de ieri,popoare de azi
Popoare de ieri,popoare de azi
Nicoleta Cristea7.6K visualizações

Mais de gruianul

Arbore genealogic Dan ZamfirescuArbore genealogic Dan Zamfirescu
Arbore genealogic Dan Zamfirescugruianul
798 visualizações1 slide
Copilaria Regala - CatalogCopilaria Regala - Catalog
Copilaria Regala - Cataloggruianul
1.3K visualizações56 slides
Anuarul arhivelor muresene 2012Anuarul arhivelor muresene 2012
Anuarul arhivelor muresene 2012gruianul
4.1K visualizações412 slides
Ghidul Arhivelor MilitareGhidul Arhivelor Militare
Ghidul Arhivelor Militaregruianul
13.7K visualizações384 slides

Mais de gruianul(20)

Arbore genealogic Dan ZamfirescuArbore genealogic Dan Zamfirescu
Arbore genealogic Dan Zamfirescu
gruianul798 visualizações
Copilaria Regala - CatalogCopilaria Regala - Catalog
Copilaria Regala - Catalog
gruianul1.3K visualizações
Anuarul arhivelor muresene 2012Anuarul arhivelor muresene 2012
Anuarul arhivelor muresene 2012
gruianul4.1K visualizações
Ghidul Arhivelor MilitareGhidul Arhivelor Militare
Ghidul Arhivelor Militare
gruianul13.7K visualizações
Bilantul activitatii Arhivelor Nationale 2012Bilantul activitatii Arhivelor Nationale 2012
Bilantul activitatii Arhivelor Nationale 2012
gruianul878 visualizações
Raport de activitate 2006 AVASRaport de activitate 2006 AVAS
Raport de activitate 2006 AVAS
gruianul1.7K visualizações
Alexandru Graur  - Nume de persoaneAlexandru Graur  - Nume de persoane
Alexandru Graur - Nume de persoane
gruianul25.1K visualizações
Monitorul Oficial 1832 1932Monitorul Oficial 1832 1932
Monitorul Oficial 1832 1932
gruianul9.4K visualizações
Zeii si miturile lumii anticeZeii si miturile lumii antice
Zeii si miturile lumii antice
gruianul1.8K visualizações
VikingiiVikingii
Vikingii
gruianul837 visualizações
Turcii otomaniTurcii otomani
Turcii otomani
gruianul1.5K visualizações
Tinara republica americanaTinara republica americana
Tinara republica americana
gruianul343 visualizações
Subcontinentul indianSubcontinentul indian
Subcontinentul indian
gruianul575 visualizações
Sua  o superputereSua  o superputere
Sua o superputere
gruianul479 visualizações
Stalin si urssStalin si urss
Stalin si urss
gruianul892 visualizações
Spania ca mare putereSpania ca mare putere
Spania ca mare putere
gruianul742 visualizações
Societatea si comertul in evul mediuSocietatea si comertul in evul mediu
Societatea si comertul in evul mediu
gruianul2.8K visualizações
SocialismulSocialismul
Socialismul
gruianul381 visualizações

Razboiul de secesiune

 • 1. . seceslune O Armata de la Patamac, candusa de Generalul Burnside, traverseaza raul Rappahannackin decembrie 1862. Cei 100.000 de salda,i ai Uniunii au reu~it sa patrunda pana la Fredericksburg, unde au fast respin~i de armata Canfedera- ,iei, cu un efectiv de 60.000 de salda,i. O Un soldat din trupele Confedera- tiei. mort in luptele de la Fredericksburg in mai 1863. Sudul a pierdut aproximativ 258.000 de oameni , in razboi. iar Nordul aproximativ ~ 359.000. Lincoln & ceru~e ..caritate pentru toti ~i rau , impotriva nimanui... b dar razboiul a lasat o ~ trista mo~tenire ge- :3 neratiilor urmatoare. Declan~at de problema sclaviei, Razboiul de secesiune s-a transformat intr-un conflict sangeros, de lunga durata. Nordul a ie~it invingator, datorita resurselor superioare, sclavia a fost abolita, dar Sudul a fost ruinat ~i a ramas multa vreme neresemnat. A legerea lui Abraham Lincoln in functia de pre~edinte a SUA era de neacceptat pentru statele r~zboinice din sud. Lincoln era hot~rat s~ previn~ extinderea O 0 fotografie a lui Abraham Lincoln, facuta sclaviei, dar nu dorea s~ intervin~ in statele in in data de 9 aprilie 1865. Cinci zile mai tarziu care aceasta era deja consacrat:I. Cu toate a fost omorat de John Wilkes Booth, un sim- acestea, ~apte state (Carolina de Sud; patizant al Confedera,iei. Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas ~i Florida) s-au separat de Uniune, in Statelor Unite. Statele din Sud susJ;ineau au c:l Lincoln era in general v~zut ca un om inte- perioada care s-a scurs intre alegerea lui dreptul s:l-$i redobindeasc:l independenta gru, sincer, cu idealuri ~rete, dar era $i un Lincoln, in noiembrie 1860, ~i preluarea pOS- total:l $i, dup:l separare, In februarie 1861, au politician priceput. Pozitia sa in primele s~p- tului in martie 1861. fonnat propria uniune, numit:l ConfederaJ;ie. t~rnani de la declan$areaconflictului era moti- Lincoln a susJ;inutcu convingere c:l Uniunea vat~ fie de dragoste de pace, fie dedorint;t de Statele rebele era 'indisolubil:l' $i nici un stat nu avea drep- a aclta gre$eala f~cuta: de statele sudiste. Initial, statele s-au unit ca entit~1;isuverane, tu! sa se separe de aceasta;In aceste condiJ;ii, Lincoln nu a adoptat o atitudine agresiv~,dar formind Uniunea, ~i au cedato parte din put- statele confederate au fost considerate rebele. a autorizat o incercare de a aproviziona gar- erile lor Guvemului Central (federal), care Teoretic, acesta -nu sdavia -a fost motivul nizoana din Fortul Sumter, o fortificatie a tru- avea sediul in Washington, DC, capitala declan$:lrii R:lzboiului de secesiune. pelor federale in portul Charleston -cel mai 203
 • 2. RAzBOIUL DE SECESIUNE O Statele Uniunii ~i ale Confedera'iei. in ciuda dimensiunilor, Sudul nu a fost un opo- nent pe m3sura puterii militare a Nordului. O Robert E Lee, intr-o schi,3 din 1865. La izbucnirea r3zboiului Lincoln i-a oferit con- ducerea fo~elor Uniunii, dar Lee s-a al3turat statului in care se n3scuse, Virginia. mare ora~ al celui mai crud stat al Sudului, mai 1862, New Orleans, situat la gura de Carolina de Sud. Drept replica, fortul a fost varsare a fluviului Mississippi, a fost cucerit fortat sa se predea prln bombardare, iar printr-o lovitura Indrazneata.Fortele navale au razboiul a izbucnit. Virginia, Arkansas, cooperat cu armatele Uniunii aflate In cam- Tennessee ~i Carolina de Nord s-au alaturat panii In Kentucky ~i Tennessee,cresc.1nd rep- Confederatiei, dar cinci state sclavagistede la utatia Generalului UlyssesS Grant. Efortullor a granita au rnmas in Uniune. culminat cu cucerirea o~ului Vicksburg (iulie 1863), Nordul obtin.1nd controlul asupra fluvi- Conflict inegal ului .Mississippi ~i separ.1nd Arkansas, partile implicate in conflict erau inegale. Cele Louisiana ~i Texas de restul Confederatiei. 23 de state ale Nordului aveau o populatie de aproape 23 de milioane; in Sud erau aproxi- Un an critic ~ mativ 5 milioane de albi. Nordul avea putere 1863 a fost un an decisiv. Eliberarea sclavilor ;E industriala, sistem eficient de comunicatie, din zonele rasculate, anuntat:l In septembrie economie viabila ~i o flot:I superloarn. Sudul 1862, s-a realizat efectiv la 1 ianuarie 1863. in era o societate agrarn, dependent:I de expor- iulie, iovazia lui Lee In Nord este oprit:l prin '0 tul de bumbac ~i importul de bunurl de larg Infr.1ngereade la Gettysburg, dupa care nu se ~ consum. Astfel sudul nu era pregatit pentru mai punea problema unei victorii militare a :3 un rnzboi modem ~i era vulnerabil in fata Confederatiei. in vest, In urma triumfului lui unei blocade navale. Daca conflictul se pre- Grant de la Chattanooga (noiembrie), lungea era clar ca Nordul va ci~tiga. armatele Uniunii controlau statuI Tennessee~i Initial nici una dintre parti nu anticipase un erau pe punctul de a iovada Georgia. rnzboi lung, iar Lincoln formase o armata de in 1864, Grant a devenit comandantul ~ef doar 75000 de voluntarl. in iulie 1861 armata al fortelor Uniunii ~i a preluat comanda sec- Uniunii a fost infrant:I in prima bat:Ilie de la torului de est. in mai a. purtat bat:llii sange- Bull Run; Nordul trebuia sa se pregateasca roase Impotriva armatelor lui Lee; de~i nici mult mai serlos. La sfi~itul rnzboiului armata una diotre bat:llii nu a fost decisiva, armatele Uniunii ajunsese la un milion de soldati, iar Confederatiei au fost slabite dramatic, cea a Confederatiei la 500000.R:lzboiul civil a deoarece populatia relativ mica a Sudului nu fost prlmul rnzboi modem intre doua marl permitea Inlocuirea pierderilor suferite. intre armate, transformat intr-un adevarat macel. timp, Shenuan, care II Inlocuise pe Grant In Cea mai mare parte a razboiului s-a vest, patrundea In Georgia ~i asalta Atlanta, desfa~urat intr-o arle limitat:I la Virginia, care cade In septembrie 1864.Apoi a pornit In Maryland ~i sudul Pennsylvaniei, o localizare faimosul sau mar~ spre mare, devast.1ndtotul important:I deoarececuprindea doua capitale: In calea sa ~i taiod Confederatia In doua. Washington, DC ~i Richmond, Virginia. in 1862 nici una din cele doua armate nu a Capitularea Confedera~iei repurtat o victorle decisiva in acest sector: in 1865 Confederatia s-a prabu~it. Fortele lui fortele Uniunii care au avansatin Virginia au Lee erau prinse Intre cele ale lui Grant ~i cele fost silite sa se retraga, iar in septembrle, o ale lui Sherman. in 3 aprilie cade ora~ul prelungita bat:Ilie purtata la Antietam a pus Richmond. inconjurat de armatele du~mane ~i capat ofensivei Confederatiei conduse de aflat In inferioritate numerica, Lee s-a predat Robert E Lee. la data de 9 aprilie la Tribunalul din in alte sectoare, Nordul obtinuse avantaje Appomattox; ulterior ~i alte armate confede- inca de la inceput. Dupa o confruntare istorlca rate i-au urmat exemplul. Razboiul de sece- intre cuirasate,flota Uniunii a inceput sa ocupe siune a costat peste 600000 de vieti ~i a lasat pozitiile cheie de pe coast:I blocind Sudul. in Sudul ruioat.