O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
En sommergave for en lysere fremtid – for alle
I"NORGE"
"
Har$ vi$ vannkra)$ som$ en$ varig$ og$ ren$
energikilde$1l$hjem$og$virksomheter.$Vi$lever$
godt$ med$ de$ innte...
SunBell"og"SunTurtle"fra"BRIGHT"Products"er$to$unike,$norskutviklede$solcellelamper$som$lanseres$i$
en$ rekke$ land$ våren...
BRIGHT' Products' er' et' norsk' selskap' med' visjonen' “En' verden'
som' ser' nye' muligheter”.' Denne' visjonen' er' dy...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

En lysende sommergave idé

2.503 visualizações

Publicada em

I sommer kan din bedrift gi en unik gave: I samarbeid med Care og Partnership for Change tilbyr norske Bright Products en sommergave-ide som kan nå ut til til både egne kunder og ansatte - og til kvinner og barn i Afghanistan og Myanmar

Publicada em: Design
  • Seja o primeiro a comentar

En lysende sommergave idé

  1. 1. En sommergave for en lysere fremtid – for alle
  2. 2. I"NORGE" " Har$ vi$ vannkra)$ som$ en$ varig$ og$ ren$ energikilde$1l$hjem$og$virksomheter.$Vi$lever$ godt$ med$ de$ inntektene$ oljeindustrien$ gir$ oss$ og$ har$ i$ 1llegg$ en$ sterk$ industriell$ kompetanse$på$sol:energi.$ $ $ I$ Norge$ gleder$ vi$ oss$ over$ en$ fri1d$ som$ 1llater$ hy?eliv,$ teltliv$ og$ båtliv.$ Spesielt$ i$ påske$ og$ sommermånedene,$ når$ solen$ står$ høyt$ også$ på$ den$ norske$ himmelen.$ Og$ stadig$flere$velger$både$ferieformer$og$utstyr$ med$et$miljøbevisst$perspek1v.$$ $ $ I$Norge$kan$vi$ikke$leve$uten$mobiltelefonen.$ Enten$vi$er$på$jobben,$på$Gellet$eller$i$marka.$ Den$ holder$ oss$ oppdatert$ og$ på$ ne?$ 1l$ enhver$1d,$så$lenge$ba?eriet$ikke$går$tomt!$ $ I"VERDEN" " Er$ solen$ en$ unik$ energikilde,$ som$ fortsa?$ bare$ de$ færreste$ kan$ utny?e$ i$ hverdagen.$ Derimot$ bruker$ 1,3$ milliarder$ mennesker$ parafinlamper$som$dyrt,$brannfarlig$og$gi)ig$ lese:$og$arbeidslys.$ $ $ I$ land$ og$ regioner$ med$ liten$ eller$ ingen$ strømforsyning$ gleder$ stadig$ flere$ seg$ over$ mulighet$ 1l$ å$ utdanne$ sine$ barn,$ sikre$ li?$ ekstra$ inntekt$ eller$ redusere$ farer$ og$ helseskader$ kny?et$ 1l$ brannfarlige$ og$ forurensende$energikilder.$$ $ $ Og$selv$i$verdens$faNgste$land$har$nær$sagt$ alle$ familier$ en$ mobiltelefon.$ Den$ holder$ dem$oppdatert$og$på$ne?$1l$enhver$1d,$så$ lenge$ba?eriet$ikke$går$tomt.$$ $ I"SOMMER" " Kan"din"bedri4"gi"en"unik"gave"9l"begge"disse"sidene"av"vår"lille"verden."" I"samarbeid"med"CARE"og"Partnership"for"Change"9lbyr"norske"BRIGHT"Products"en" sommergaveLidé"som"kan"nå"ut"9l"både"egne"kunder"og"ansaNe"–"og"9l"kvinner"og" barn"i"Afghanistan"eller"Myanmar." "
  3. 3. SunBell"og"SunTurtle"fra"BRIGHT"Products"er$to$unike,$norskutviklede$solcellelamper$som$lanseres$i$ en$ rekke$ land$ våren$ 2014.$ Produktene$ har$ vunnet$ flere$ internasjonale$ priser$ på$ grunn$ av$ si?$ innova1ve$design.$De$kan$brukes$som$leselys,$taklys$og$lommelykt$:$og$SunBell$kan$også$lade$de$ fleste$av$verdens$mobiltelefoner.$Dimmebryteren$gir$anledning$1l$å$regulere$lyset$for$bruk$fra$4,5$ 1mer$med$sterkt$lys$1l$over$100$1mer$på$svakt$lys.$ CARE"og"Partnership"for"Change"samarbeider$med$BRIGHT$Products$om$finansiering$og$bærekra)ig$ distribusjon$av$solcellelamper$1l$Afghanistan.$Med$felles$mål$om$å$sikre$1lgang$1l$energi$for$utsa?e$ kvinner$og$skolebarn$med$behov$for$lekselys.$Partene$jobber$også$for$å$finne$løsninger$for$solenergi$ 1l$kvinner$og$barn$i$Myanmar.$Ved$å$velge$en$av$de$foreslå?e$”sommer:pakkene”$på$siste$side$i$ denne$brosjyren$kan$du$gi$dine$kunder$og$ansa?e$en$unik$sommergave$1l$eget$bruk,$og$sam1dig$ engasjere$din$bedri)$i$et$målre?et$1ltak$for$å$hjelpe$med$1lgang$1l$fornybar$energi$for$alle.$$
  4. 4. BRIGHT' Products' er' et' norsk' selskap' med' visjonen' “En' verden' som' ser' nye' muligheter”.' Denne' visjonen' er' dypt' forankret' vår' produktutvikling'og'vårt'syn'på'potensialet'i'mennesker'verden' over.'BRIGHT'samarbeider'teE'med'K8'Industridesign'og'en'rekke' nasjonale'og'internasjonale'virksomheter'og'organisasjoner'for'å' bidra'Hl'utviklingen'av'bærekraJig'energi'Hl'alle.'' Sommergaven" kan" bes9lles" ved" å" kontakte" Kris9an" Bye" i" BRIGHT" Products" kris9an.bye@brightLproducts.com"/"Tlf"90"12"39"45"innen"30."mai"for"leveranse"innen"30."juni." $ Kostnaden$ for$ produkter$ donert$ 1l$ CARE$ er$ inkludert$ frakt$ og$ importkostnader$ 1l$ mo?agerne.$ Landkontoret$ 1l$ CARE$ i$ Afghanistan$ vil$ sikre$ en$ trygg$ og$ bærekra)ig$ modell$ for$ å$ implementere$ produktene$ i$ lokale$ prosjekter$ eller$ verdikjeder.$ Dersom$ CARE$ og$ PfC$ finner$ gode$ prosjekter$ for$ bærekra)ig$implementering$av$solenergi$i$Myanmar$vil$også$donerte$lamper$kunne$gå$1l$de?e.$$ " " Bes9ll"årets"sommergave"i"dag!$ " " Sommerpakke" ”Buy"one"–"Give"one”" Lamper$1l$kunder$og$ansa?e$ Lamper$1l$CARE$$Afghanistan$ eller$Myanmar$ 1.$SunBell$1000$ 300.000"eks"mva" 500$stk$ 350,:$pr$stk$eks$mva$ 500$stk$ 250,:$pr$stk$(ingen$mva)$ 2.$SunBell$300$ 93.000"eks"mva" 150$stk$ 370,:$pr$stk$eks$mva$ 150$stk$ 250,:$pr$stk$(ingen$mva)$ 3.$SunBell$100$ 32.500"eks"mva" 50$stk$ 400,:$pr$stk$eks$mva$ 50$stk$ 250,:$pr$stk$(ingen$mva)$ 4.$SunTurtle$400$ 40.000"eks"mva" 200$stk$ 120,:$pr$stk$eks$mva$ 200$stk$ 80,:$pr$stk$(ingen$mva)$

×