O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
วิธีการใช้งาน
www.gmacscore.com
http://www.gmacscore.com
คลิกที่ สมัครสมาชิก
ต้องกรอกข้อมูล
แสดงข้อมูลที่โปรไฟล์ของคุณ
ไม่แสดงข้อมูลที่โปรไฟล์ของคุณ
วางเมาส์ที่ไอคอนเพื่อดูคำอธิบาย
ใส่ข้อมูลในแต่ละช่อง
ตามคำแนะนำ
แล้วคลิกที่ SIGN UP
จะมีข้อความ SIGN UP COMPLETE!
ยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จ
http://www.gmacscore.com
คลิกที่ สมัครแข่งขัน
ใส่ Username และ Password (GMS)
แล้วคลิก ตกลง
เลือกรายการที่จะส่งนักกีฬาแข้าแข่งขัน
แล้วคลิก ตกลง
เลือกรายการที่จะส่งนักกีฬาแข้าแข่งขัน
เลือกรายการที่จะส่งนักกีฬาแข้าแข่งขัน
แล้วคลิก ตกลง
คลิกที่ ข้อมูลแมทช์
คลิกที่ ตั้งชื่อทีม
คลิก เพิ่ม
เพื่อเพิ่มทีม/ยิมที่จะส่งแข่ง
3. คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียว
เพื่อเพิ่มข้อมูลทีม
1.ใส่ชื่อทีม Email โทรศัพท์
2. เลือกไฟล์โลโก้ (ถ้ามี)
1 2
3
หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มในแถวถัดไปได้ทันที
คลิกไอคอนรูปดินสอถ้าต้องการแก้ไข
คลิกไอคอนรูปถังขยะถ้าต้องการลบ
แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
หากต้องการเปลี่ยนรูป

ให้เลือกรูปใหม่มาทับได้เลย
หากต้องการลบรูปให้เช็คที่

ลบ record นี้
คลิกที่ ลงชื่อโค้ช
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข เจ้าหน้าที่ประจำทีม โค้ช
คลิก เพิ่ม
เพื่อเพิ่ม เจ้าหน้าที่ประจำทีม โค้ช
4. คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียว
เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำทีม
1.เลือคำนำหน้า
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
3. เลือกเพศ ตำแหน่ง
1 2 3
4
หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มในแถวถัดไปได้ทันที
คลิกไอคอนรูปดินสอถ้าต้องการแก้ไข
คลิกไอคอนรูปถังขยะถ้าต้องการลบ
คลิกที่ ลงนักกีฬา
เพิ่ม/ลบ/แก้ไข นักกีฬา
คลิก เพิ่ม
เพื่อเพิ่ม นักกีฬา
1
2 3 4
5 6
7
1. ใส่ชื่อเต็มนักกีฬา
2. เลือกสังกัด
3. เลือกประเภทแข่ง
4. เลือกเพศ
5. เลือกอายุ
6. เลือกน้ำหนัก
7. คลิก แทร...
1. ใส่ชื่อเต็มนักกีฬา
2. เลือกสังกัด
3. เลือกประเภทแข่ง
4. เลือกเพศ
5. เลือกอายุ
6. เลือกน้ำหนัก
7. คลิก แทรก เพื่อบันทึกข...
หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้คลิก เพิ่ม
คลิกไอคอนรูปดินสอถ้าต้องการแก้ไข
• คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไข
• คลิก ลบ เพื่อลบนักกีฬา
• คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มนักกีฬา/รุ่น
แข่งขัน
• คลิก ย้อนกลับ ไปย...
คลิกที่ สรุปยอดนักกีฬา
ดู/พิมพ์รายงานสรุปยอดนักกีฬาที่ส่งแข่งขัน
คลิกที่ ค่าสมัครแข่ง
ดู/พิมพ์รายงานสรุปยอดนักกีฬาที่ส่งแข่งขัน
วิธีการสมัครเข้าแข่งขันที่ gmacscore.com
วิธีการสมัครเข้าแข่งขันที่ gmacscore.com
วิธีการสมัครเข้าแข่งขันที่ gmacscore.com
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

วิธีการสมัครเข้าแข่งขันที่ gmacscore.com

1.175 visualizações

Publicada em

ขั้นตอนการสมัครเข้าแข่งขัน Step by Step

Publicada em: Esportes
 • Seja o primeiro a comentar

วิธีการสมัครเข้าแข่งขันที่ gmacscore.com

 1. 1. วิธีการใช้งาน www.gmacscore.com
 2. 2. http://www.gmacscore.com คลิกที่ สมัครสมาชิก
 3. 3. ต้องกรอกข้อมูล แสดงข้อมูลที่โปรไฟล์ของคุณ ไม่แสดงข้อมูลที่โปรไฟล์ของคุณ วางเมาส์ที่ไอคอนเพื่อดูคำอธิบาย
 4. 4. ใส่ข้อมูลในแต่ละช่อง ตามคำแนะนำ แล้วคลิกที่ SIGN UP
 5. 5. จะมีข้อความ SIGN UP COMPLETE! ยืนยันว่าลงทะเบียนสำเร็จ
 6. 6. http://www.gmacscore.com คลิกที่ สมัครแข่งขัน
 7. 7. ใส่ Username และ Password (GMS) แล้วคลิก ตกลง
 8. 8. เลือกรายการที่จะส่งนักกีฬาแข้าแข่งขัน แล้วคลิก ตกลง
 9. 9. เลือกรายการที่จะส่งนักกีฬาแข้าแข่งขัน
 10. 10. เลือกรายการที่จะส่งนักกีฬาแข้าแข่งขัน แล้วคลิก ตกลง
 11. 11. คลิกที่ ข้อมูลแมทช์
 12. 12. คลิกที่ ตั้งชื่อทีม
 13. 13. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มทีม/ยิมที่จะส่งแข่ง
 14. 14. 3. คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียว เพื่อเพิ่มข้อมูลทีม 1.ใส่ชื่อทีม Email โทรศัพท์ 2. เลือกไฟล์โลโก้ (ถ้ามี) 1 2 3
 15. 15. หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มในแถวถัดไปได้ทันที คลิกไอคอนรูปดินสอถ้าต้องการแก้ไข คลิกไอคอนรูปถังขยะถ้าต้องการลบ
 16. 16. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ หากต้องการเปลี่ยนรูป
 ให้เลือกรูปใหม่มาทับได้เลย หากต้องการลบรูปให้เช็คที่
 ลบ record นี้
 17. 17. คลิกที่ ลงชื่อโค้ช เพิ่ม/ลบ/แก้ไข เจ้าหน้าที่ประจำทีม โค้ช
 18. 18. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่ม เจ้าหน้าที่ประจำทีม โค้ช
 19. 19. 4. คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียว เพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำทีม 1.เลือคำนำหน้า 2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล 3. เลือกเพศ ตำแหน่ง 1 2 3 4
 20. 20. หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้พิมพ์ข้อมูลเพิ่มในแถวถัดไปได้ทันที คลิกไอคอนรูปดินสอถ้าต้องการแก้ไข คลิกไอคอนรูปถังขยะถ้าต้องการลบ
 21. 21. คลิกที่ ลงนักกีฬา เพิ่ม/ลบ/แก้ไข นักกีฬา
 22. 22. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่ม นักกีฬา
 23. 23. 1 2 3 4 5 6 7 1. ใส่ชื่อเต็มนักกีฬา 2. เลือกสังกัด 3. เลือกประเภทแข่ง 4. เลือกเพศ 5. เลือกอายุ 6. เลือกน้ำหนัก 7. คลิก แทรก เพื่อบันทึกข้อมูล
 24. 24. 1. ใส่ชื่อเต็มนักกีฬา 2. เลือกสังกัด 3. เลือกประเภทแข่ง 4. เลือกเพศ 5. เลือกอายุ 6. เลือกน้ำหนัก 7. คลิก แทรก เพื่อบันทึกข้อมูล
 25. 25. หากต้องการเพิ่มข้อมูลให้คลิก เพิ่ม คลิกไอคอนรูปดินสอถ้าต้องการแก้ไข
 26. 26. • คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการแก้ไข • คลิก ลบ เพื่อลบนักกีฬา • คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มนักกีฬา/รุ่น แข่งขัน • คลิก ย้อนกลับ ไปยังเมนูก่อนหน้า โดยไม่บันทึกข้อมูล
 27. 27. คลิกที่ สรุปยอดนักกีฬา ดู/พิมพ์รายงานสรุปยอดนักกีฬาที่ส่งแข่งขัน
 28. 28. คลิกที่ ค่าสมัครแข่ง ดู/พิมพ์รายงานสรุปยอดนักกีฬาที่ส่งแข่งขัน

×