O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫מצב‬ ‫תמונת‬ :‫בחינוך‬ ‫התקשוב‬
‫עתידיים‬ ‫וכיוונים‬ ‫עכשווית‬
‫ד"ר‬‫קורץ‬ ‫גילה‬
‫ולמידה‬ ‫תקשוב‬ ‫התמחות‬ ‫מגמת‬ ‫ראש‬
...
:‫לכתובת‬ ‫היכנסו‬
bit.ly/govote1
‫והיכרותכם‬ ‫ניסיונכם‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הבאה‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫וענו‬-
:‫בהוראה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫ש...
...‫והתוצאות‬
‫אדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬
‫עכשווית‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫התפתחות‬ ‫כיווני‬
‫אתגרים‬
‫עכשווית‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬
‫אנושית‬ ‫וגם‬ ‫טכנולוגית‬ ‫בשלות‬
‫המרחב‬ ‫בין‬ ‫גבולות‬ ‫טשטוש‬
‫כיתתי‬ ‫לחוץ‬ ‫הכיתתי‬
(‫מרחוק‬ ‫למידה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫)תקשוב‬
‫דיגיטלי‬ ‫מהגר‬ ‫לעומת‬ ‫דיגיטלי‬ ‫יליד‬
‫לימודי‬ (‫)מידע‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫כנשא‬ ‫אינטרנט‬
(‫גוגל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ..‫)או‬
..‫הלימודי‬ ‫בתוכן‬ ‫נתמקד‬ ‫בואו‬
•‫למידע‬ ‫נגישות‬ - ‫לתוכן‬ ‫בנגישות‬ ‫שינוי‬
‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫אותנטי‬ ,‫עכשווי‬
...
‫בפייסבוק‬ ‫סגורה‬ ‫-קבוצה‬ ‫חברתית‬ ‫למידה‬
‫הסביבות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫נמצא‬ ‫האם‬
? ‫הלמידה‬ ‫תפיסות‬ ‫מבחינת‬
•‫של‬ ‫קוגניטיבי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫משרת‬ - ‫הקו...
‫חברתית‬ ‫למידה‬-‫ידע‬ ‫של‬ ‫שיתופית‬ ‫בניה‬
‫רציני‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫משחקים‬
‫הלומד‬ ‫למאפייני‬ ‫מותאמת‬ ‫הוראה‬
‫ולצרכיו‬
http://gimelone1.blogspot.co.il/
BYOD -Bring Your Own Device
‫הורה‬ ‫תלמיד‬ ‫מורה‬
‫עתידיים‬ ‫כיוונים‬
!‫טוב‬ ‫זה‬ ‫קטן‬ – ‫לביש‬ ‫אינטרנט‬
•Google glass
Learning Analytics/Big Data
‫אתגרים‬
•‫דיגיטליות‬ ‫מיומנויות‬ ‫הקניית‬
•‫תועלת‬ ‫מול‬ ‫עלות‬
•(‫סגירות‬ ...‫)ואפשר‬ ‫ספקנות‬
•.....‫בזהירות‬
...‫ולהתחלה‬ ‫לסיכום‬
‫המציאות‬ ‫שתהיה‬ ‫ככל‬ ‫ומאתגרת‬ ‫מפחידה‬
,‫בחינוך‬ ‫העוסקים‬ ,‫בידינו‬ ‫נותרת‬ ‫לא‬ ,‫הטכנולוגית‬...
!!!‫ההאזנה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
‫גילה‬
תקשוב בחינוך: הווה ועתיד
תקשוב בחינוך: הווה ועתיד
תקשוב בחינוך: הווה ועתיד
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

תקשוב בחינוך: הווה ועתיד

1.889 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

תקשוב בחינוך: הווה ועתיד

 1. 1. ‫מצב‬ ‫תמונת‬ :‫בחינוך‬ ‫התקשוב‬ ‫עתידיים‬ ‫וכיוונים‬ ‫עכשווית‬ ‫ד"ר‬‫קורץ‬ ‫גילה‬ ‫ולמידה‬ ‫תקשוב‬ ‫התמחות‬ ‫מגמת‬ ‫ראש‬ ‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫המרכז‬ ‫מט"ח‬6.7.2014
 2. 2. :‫לכתובת‬ ‫היכנסו‬ bit.ly/govote1 ‫והיכרותכם‬ ‫ניסיונכם‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הבאה‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫וענו‬- :‫בהוראה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫שילוב‬ ‫האם‬ ‫הלימודי‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫משפר‬ ‫הלימודי‬ ‫לתהליך‬ ‫תורם‬ ‫אינו‬ ‫הלימודי‬ ‫לתהליך‬ ‫מזיק‬
 3. 3. ...‫והתוצאות‬
 4. 4. ‫אדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫עכשווית‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫התפתחות‬ ‫כיווני‬ ‫אתגרים‬
 5. 5. ‫עכשווית‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬
 6. 6. ‫אנושית‬ ‫וגם‬ ‫טכנולוגית‬ ‫בשלות‬
 7. 7. ‫המרחב‬ ‫בין‬ ‫גבולות‬ ‫טשטוש‬ ‫כיתתי‬ ‫לחוץ‬ ‫הכיתתי‬ (‫מרחוק‬ ‫למידה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫)תקשוב‬
 8. 8. ‫דיגיטלי‬ ‫מהגר‬ ‫לעומת‬ ‫דיגיטלי‬ ‫יליד‬
 9. 9. ‫לימודי‬ (‫)מידע‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫כנשא‬ ‫אינטרנט‬ (‫גוגל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫העולם‬ ..‫)או‬
 10. 10. ..‫הלימודי‬ ‫בתוכן‬ ‫נתמקד‬ ‫בואו‬ •‫למידע‬ ‫נגישות‬ - ‫לתוכן‬ ‫בנגישות‬ ‫שינוי‬ ‫הלמידה‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫אותנטי‬ ,‫עכשווי‬ .‫יותר‬ ‫למשמעותית‬ •‫אינטראקטיבי‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫ייצוג‬ ‫דוגמא‬1‫דוגמא‬2‫דוגמא‬3‫דוגמא‬4‫דוגמא‬5 •‫להעלאת‬ ‫כתורמת‬ ‫הלומד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תוכן‬ ‫יצירת‬ ‫הבעלות‬ ‫תחושת‬‫דוגמא‬1 •‫דיגיטליים‬ ‫ספרים‬‫דוגמא‬1
 11. 11. ‫בפייסבוק‬ ‫סגורה‬ ‫-קבוצה‬ ‫חברתית‬ ‫למידה‬
 12. 12. ‫הסביבות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫נמצא‬ ‫האם‬ ? ‫הלמידה‬ ‫תפיסות‬ ‫מבחינת‬ •‫של‬ ‫קוגניטיבי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫משרת‬ - ‫הקורס‬ ‫אתר‬ ‫למידה‬ •‫הרגשי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫משרתת‬ - ‫הסגורה‬ ‫הקבוצה‬ ‫למידה‬ ‫של‬
 13. 13. ‫חברתית‬ ‫למידה‬-‫ידע‬ ‫של‬ ‫שיתופית‬ ‫בניה‬
 14. 14. ‫רציני‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫משחקים‬
 15. 15. ‫הלומד‬ ‫למאפייני‬ ‫מותאמת‬ ‫הוראה‬ ‫ולצרכיו‬ http://gimelone1.blogspot.co.il/
 16. 16. BYOD -Bring Your Own Device
 17. 17. ‫הורה‬ ‫תלמיד‬ ‫מורה‬
 18. 18. ‫עתידיים‬ ‫כיוונים‬
 19. 19. !‫טוב‬ ‫זה‬ ‫קטן‬ – ‫לביש‬ ‫אינטרנט‬ •Google glass
 20. 20. Learning Analytics/Big Data
 21. 21. ‫אתגרים‬ •‫דיגיטליות‬ ‫מיומנויות‬ ‫הקניית‬ •‫תועלת‬ ‫מול‬ ‫עלות‬ •(‫סגירות‬ ...‫)ואפשר‬ ‫ספקנות‬ •.....‫בזהירות‬
 22. 22. ...‫ולהתחלה‬ ‫לסיכום‬ ‫המציאות‬ ‫שתהיה‬ ‫ככל‬ ‫ומאתגרת‬ ‫מפחידה‬ ,‫בחינוך‬ ‫העוסקים‬ ,‫בידינו‬ ‫נותרת‬ ‫לא‬ ,‫הטכנולוגית‬ - ‫ה‬ ‫מקש‬ ‫את‬ ‫ליבנו‬ ‫אל‬ ‫לאמץ‬ ‫אלא‬ ‫הברירה‬Enter – ‫ה‬ ‫שמקש‬ ‫משום‬Escape‫ללא‬ ‫דרך‬ ‫אל‬ ‫יובילנו‬ .‫מוצא‬ ‫הן‬ ‫החלופות‬‫להיות‬‫או‬ ...‫לחדול‬...
 23. 23. !!!‫ההאזנה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ ‫גילה‬

×