O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Wiz Countbuuu
Wiz Countbuuu
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 47 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Softmax (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Softmax

 1. 2. <ul><li>Softmaks.pl Sp. z o.o. jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty naszego autorstwa – systemy klasy ERP: </li></ul><ul><li>• MAKS V – Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania </li></ul><ul><li>• KADRY i PŁACE V – Dedykowany System Zarządzania Personelem i Rozliczania Wynagrodzeń </li></ul><ul><li>• KZP, ZFM, ZFŚS, CWE – Moduły Wspomagające Rozliczanie Wynagrodzeń </li></ul><ul><li>• KODY KRESKOWE – Zewnętrzny moduł systemu MAKS V przeznaczony do pracy na terminalach </li></ul><ul><li>przenośnych </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie produktów, oferowanie ich klientom w ramach kompleksowych rozwiązań informatycznych oraz dostosowywanie ich do potrzeb i oczekiwań użytkowników. Kilkunastoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje, pełne zaangażowanie zespołu jak również opracowanie skutecznej metodologii wdrożenia pozwoliło nam na zinformatyzowanie oraz wdrożenie systemów MAKS V, KADRY i PŁACE V u ponad 35 klientów w różnych branżach. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>MAKS V to w pełni Zintegrowany System Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania klasy ERP. Przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. </li></ul><ul><li>Modułowa architektura, rozbudowana funkcjonalność, elastyczna konfiguracja i parametryzacja pozwalają na dostosowanie systemu do oczekiwań każdej firmy. System integruje się z branżowymi rozwiązaniami dedykowanymi dla klienta, umożliwiając w ten sposób całościową obsługę procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>MAKS V funkcjonuje na jednej bazie danych (do wyboru Oracle lub MS SQL) oraz na jednej platformie systemowej </li></ul><ul><li>(Windows) integrując informacje w obrębie całej firmy i dystrybuując, prezentując ją w czasie rzeczywistym, od </li></ul><ul><li>razu po wprowadzeniu do systemu, wszystkim uprawionym użytkownikom. MAKS V jest wyposażony w jednorodne </li></ul><ul><li>środowisko użytkownika – graficzny interfejs a zasady obsługi są identyczne dla każdego z modułów systemu. </li></ul><ul><li>Architektura systemu, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, może być oparta na modelu dwuwarstwowym, czyli </li></ul><ul><li>klient-serwer lub na modelu trójwarstwowym – technologii terminalowej. Dla przedsiębiorstw nie dysponujących </li></ul><ul><li>rozbudowaną infrastrukturą informatyczną istnieje możliwość outsourcingu systemu, czyli użytkowaniu go w systemie </li></ul><ul><li>ASP – Application Service Providing. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>MAKS V to produkt całkowicie polski, uwzględniający nasze realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie. Wciąż badamy potrzeby rynku i naszych klientów rozszerzając i udoskonalając funkcjonalność systemu. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące zmian w naszej aplikacji. </li></ul><ul><li>Wdrożenie systemu MAKS V wpływa znacząco na wzrost wydajności wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, jednocześnie usprawniając zachodzące w nim procesy biznesowe. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>KSIĘGOWOŚĆ </li></ul><ul><li>ŚRODKI TRWAŁE </li></ul><ul><li>PŁATNOŚCI </li></ul><ul><li>SPRZEDAŻ </li></ul><ul><li>ZAOPATRZENIE </li></ul><ul><li>MAGAZYNY MATERIAŁÓW I WYROBÓW GOTOWYCH </li></ul><ul><li>ZLECENIA POMOCNICZE </li></ul><ul><li>PRODUKCJA </li></ul><ul><li>KONTROLA JAKOŚCI </li></ul><ul><li>ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ </li></ul><ul><li>ZARZĄDZANIE LABORATORIUM </li></ul><ul><li>SYSTEM INFORMOWANIA KIEROWNICTWA </li></ul><ul><li>CONTROLLING </li></ul><ul><li>ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Moduł odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie informacji z innych modułów dziedzinowych na potrzeby rachunkowości, wieloprzekrojowych analiz finansowych, usprawnienia rozliczeń kosztów, kontroli stanów rozrachunków i szerokiej sprawozdawczości. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Jego zasadnicze cechy to: zgodność z wymogami ustawowymi i prawodawstwem unijnym, dwie księgi rachunkowe prowadzone zarówno w walucie krajowej jak i walutach obcych (księga główna oraz księga kont analitycznych), możliwość prowadzenia równoległego planu kont (np. będącego odzwierciedleniem zagranicznego planu kont właściciela), definiowalny rok obrachunkowy, chronologia zapisów księgowych, kontrola numeracji dowodów księgowych i ich księgowań, stosowanie automatów księgowych dla wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w systemie, obsługa rejestrów VAT, modelowanie i nadzorowanie procesów windykacyjnych, możliwość przygotowania planu przekształcenia kont w przypadku zmiany od nowego roku obrachunkowego struktury kont, generowanie korekt bilansu zamknięcia oraz dostęp do danych archiwalnych. </li></ul>
 9. 12. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Efektywne zarządzanie finansami i księgowością </li></ul><ul><li>• Kontrola i analiza on-line sytuacji finansowej przedsiębiorstwa </li></ul><ul><li>• Automatyzacja i usprawnienie procesu rozliczania kosztów </li></ul><ul><li>• Usprawnienie procesów księgowania poprzez wbudowane mechanizmy automatycznych dekretów, podpowiedzi oraz kontroli </li></ul><ul><li>• Budowanie własnych raportów i zestawień </li></ul>
 10. 13. <ul><li>Moduł umożliwia optymalne gospodarowanie składnikami majątku, tj. środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi środkami trwałymi. Umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych jedno- i wieloskładnikowych, obsługę wszystkich rodzajów dokumentów obrotowych oraz związanych z nimi sposobów księgowań. Lista rodzajów dokumentów, rodzajów operacji oraz algorytmów księgowania może być tworzona i modyfikowana przez uprawnionych użytkowników. </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Moduł jest bardzo elastyczny, w wielu miejscach daje się dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy dodawany środek trwały może zostać przypisany do projektu lub zlecenia controllingowego mającego strukturę drzewiastą – hierarchiczną. Dane w zbiorach są wersjonowane, tzn. możliwe jest przeglądanie stanu kartotek sprzed wystawienia dowolnej liczby dokumentów. </li></ul>
 12. 15. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Optymalne gospodarowanie składnikami majątku; </li></ul><ul><li>• Kontrola odpisów amortyzacyjnych poprzez prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych; </li></ul><ul><li>• Dokładna charakterystyka składników majątku za pomocą parametrów opisowych; </li></ul><ul><li>• Szybki dostęp do informacji poprzez zaawansowane mechanizmy wyszukiwania; </li></ul><ul><li>• Elastyczna budowa własnych zestawień </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Moduł obsługuje wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, zarówno gotówkowe (realizowane przez kasy przedsiębiorstwa, w tym kasy walutowe), jak i bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banków. Moduł umożliwia także przeprowadzenie pozostałych rozliczeń jak np.: rozliczanie zaliczek pracowników/ kontrahentów, kompensaty, umorzenia, jak również pozwala na ewidencję lokat bankowych posiadanych przez dane przedsiębiorstwo. </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Użytkownik wprowadza do systemu raporty kasowe/bankowe/rozliczeniowe, powołując się na zarejestrowane w systemie dokumenty źródłowe lub inne pozycje słownikowe. Utworzone raporty są weryfikowane, zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. System pozwala na określenie w banku metody rozchodu (wg FIFO, lub w kursu wpisanego z ręki) oraz wylicza i dekretuje zrealizowane różnice kursowe w bankach/kasach walutowych. </li></ul>
 15. 19. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Obsługa wszelkiego rodzaju przepływów pieniężnych – </li></ul><ul><li>gotówkowych i bezgotówkowych z bieżącą informacją o aktualnym </li></ul><ul><li>stanie gotówki </li></ul><ul><li>• Określenie płynności finansowej </li></ul><ul><li>• Usprawnienie procesu realizacji przelewów </li></ul><ul><li>• Współpraca z systemami Homebankingu dowolnych banków; </li></ul><ul><li>• Archiwizacja zrealizowanych przelewów z możliwością ich przywrócenia do realizacji </li></ul><ul><li>• Automatyczne rozliczanie i dekretowanie różnic kursowych </li></ul>
 16. 20. <ul><li>Moduł obsługujący i wspomagający pracę działów handlowych i marketingu. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja procesu sprzedaży począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, zapewnienia odpowiednich stanów na magazynach wyrobów (rezerwacja lub zlecenie produkcyjne), wyceny wyrobu na magazynie, do sprzedaży włącznie. </li></ul>
 17. 22. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Obsługa realizacji przedmiotowej i finansowej zamówień poprzez generowanie dokumentów magazynowych i sprzedażowych na podstawie zamówienia, </li></ul><ul><li>• Bieżąca analiza stanu realizacji zamówienia </li></ul><ul><li>• Elastyczne zarządzanie cennikami sprzedaży, </li></ul><ul><li>• Bieżąca i szybka analiza rentowności towarów </li></ul><ul><li>• Definiowanie rodzajów dokumentów sprzedaży i algorytmów księgowych </li></ul>
 18. 23. <ul><li>Moduł Zaopatrzenia, to kompleksowa obsługa procesów zaopatrywania przedsiębiorstwa w materiały i usługi. Elementy łańcucha logistycznego, które obejmuje system, to: zapotrzebowania wewnętrzne, zamówienia do dostawcy, przyjęcia na magazyn, rejestracja faktur zakupowych. Szeroko rozbudowany system uprawnień do poszczególnych czynności realizowanych przez użytkowników i kontroli realizacji powyżej opisanego łańcucha, pozwala na wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi. </li></ul>
 19. 25. <ul><li>Standardowo moduł zaopatrzenia, podobnie jak moduł sprzedaży, obsługuje bogaty zestaw raportów, umożliwiający szybkie analizy zakupów w dowolnym układzie. Ponadto z danych zawartych w tym module automatycznie tworzony jest rejestr zakupów VAT, dane do deklaracji Intrastat oraz dane do kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie każdego wystawionego dokumentu lub zakresu dokumentów tworzoną są automatyczne dekrety. </li></ul>
 20. 26. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Elastyczne planowanie zakupów </li></ul><ul><li>• Automatyzacja procesów wystawiania poszczególnych dokumentów łańcucha logistycznego. </li></ul><ul><li>• Wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi </li></ul><ul><li>• Elektroniczny opis merytoryczny </li></ul><ul><li>• Wieloprzekrojowa analiza zakupów </li></ul><ul><li>• Integracja z systemami obiegu dokumentu i pracy </li></ul>
 21. 27. <ul><li>Celem modułu jest usprawnienie i poprawa szybkości zarządzania materiałami i wyrobami gotowymi w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność magazynów zgrupowana jest w podmodułach: Centralna Kartoteka Indeksu Magazynowego, Kartoteka Indeksu, Dokumenty Obrotu Magazynowego, Inwentaryzacja, Sprawozdania oraz Raporty Definiowalne (na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych, pozwalający na samodzielną budowę raportów przez użytkownika). </li></ul>
 22. 28. <ul><li>Moduł Magazyny Materiałów i Wyrobów posiada szeroko rozbudowany system uprawnień, np.: wystawianie określonego typu dokumentu w konkretnym magazynie, jego zatwierdzenie przez przełożonego, przyjęcie bądź wydanie i zarządzanie indeksami specjalnego znaczenia. Do podstawowych zalet należą: praca na rzeczywistych stanach magazynowych, obsługa rezerwacji, możliwość szybkiego wyszukiwania materiałów po dowolnej sekwencji znaków nazwy i indeksu. </li></ul>
 23. 30. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Łatwość tworzenia dowolnych struktur indeksów magazynowych. </li></ul><ul><li>• Szybki dostęp do informacji analitycznej </li></ul><ul><li>• Pełna identyfikacja wykonanych operacji </li></ul><ul><li>• Współpraca z bezprzewodowymi terminalami kodów kreskowych </li></ul><ul><li>• Obsługa lokalizacji i pojemników </li></ul><ul><li>• Uproszczone procedury wystawiania dokumentów magazynowych </li></ul>
 24. 31. <ul><li>Moduł prowadzi rejestrację zleceń pomocniczych, umożliwia zakładanie dowolnej ilości typów zleceń, na które odnoszone są koszty zużycia materiałów, robocizny i usług kooperacyjnych. Z każdym zleceniem można związać dowolnie definiowalne cechy, które mogą być podstawą ich agregacji i rozliczeń. Dane dotyczące kosztów rzeczywistych poniesionych na zleceniach pomocniczych wykorzystywane są w module Księgowości do procesu rozliczania kosztów działalności pomocniczej oraz do tworzenia kalkulacji zlecenia. </li></ul>
 25. 32. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Ewidencja kosztów „online” na zleceniach. </li></ul><ul><li>• Skuteczna kontrola realizacji zleceń </li></ul><ul><li>• Automatyzacja procesu rozliczania kosztów działalności pomocniczej </li></ul><ul><li>• Definiowalna kalkulacja zlecenia </li></ul><ul><li>• Szerokie możliwości wykorzystania definiowalnych parametrów opisujących zlecenie </li></ul><ul><li>• Skuteczna analiza zleceń od strony obiektów i zadań controllingowych </li></ul>
 26. 33. <ul><li>Moduł Produkcji nastawiony jest na kompleksową obsługę i wsparcie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Wspomaga on proces technicznego przygotowania produkcji. Pozwala na stworzenie konstrukcji wyrobu w postaci graficznego drzewa, poprzez przypisanie podzespołów i detali. Pozycje te można w elastyczny sposób łączyć w operacje wyodrębnione w technologii produkcyjnej. W każdej operacji technologicznej można określić koszty materiałów produkcyjnych, robocizny, usług obcych, jak i czasy przygotowawczo-zakończeniowe oraz czasy jednostkowe poszczególnych operacji. Na podstawie tych kosztów możliwe jest szybkie oszacowanie kalkulacyjnego kosztu wyrobu. </li></ul>
 27. 35. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Sporządzanie planów produkcji </li></ul><ul><li>• Wyliczanie normatywnego kosztu wyrobu w oparciu o konstrukcję i technologię </li></ul><ul><li>• Kalkulacja faktycznych kosztów zlecenia </li></ul><ul><li>• Drukowanie dokumentacji produkcyjnej - karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki </li></ul><ul><li>• Powiązanie z gospodarką magazynową, zleceniami i kartami pracy w trybie „online” </li></ul><ul><li>• Planowanie potrzeb materiałowych na podstawie planu produkcji </li></ul>
 28. 36. <ul><li>Moduł współpracujący z magazynami materiałów oraz magazynami wyrobów. Pozwala na prowadzenie elektronicznej wersji ‘rejestru kontroli dostaw’ (materiałów) oraz ‘rejestru kontroli wyrobów gotowych’. Blokuje możliwość wystawienia dokumentów pobrań w przypadku jeżeli partia nie uzyskała zgodności KJ. Mimo to pozycje są widoczne na stanie magazynowym. Moduł umożliwia wydrukowanie protokołów oraz rejestrów. </li></ul>
 29. 38. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Elektroniczna wersja rejestrów kontroli materiałów i wyrobów. </li></ul><ul><li>• Wydruk rejestru odbioru materiałów i dostaw. </li></ul><ul><li>• Wydruk protokołu odbioru technicznego wyrobu. </li></ul><ul><li>• Wydruk wykazu protokołów Kontroli Jakości dla konkretnego zlecenia </li></ul><ul><li>• Indywidualne uprawnienia do obsługi modułu Kontrola Jakości </li></ul>
 30. 39. <ul><li>Moduł Zarządzania Laboratorium nastawiony jest na wspomaganie działalności laboratorium przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. Pozwala on na zautomatyzowanie tworzenia harmonogramów poboru próbek w oparciu o zdefiniowane szablony, generowanie kart poboru i określanie zakresu badań do wykonania. </li></ul><ul><li>Moduł posiada mechanizmy związane z wprowadzaniem, weryfikacją, akceptacją i zatwierdzaniem wyników jak również rozbudowane kartoteki badań analitycznych oraz miejsc poboru próbek. Wprowadzanie wyników badań powiązane jest z definiowalnym mechanizmem kontroli jakości badań. </li></ul>
 31. 40. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Kompleksowa obsługa procesów zachodzących w działalności laboratorium </li></ul><ul><li>• Definiowalne schematy tworzenia harmonogramu poboru próbek </li></ul><ul><li>• Rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i analizy wyników badań </li></ul><ul><li>• Wielowymiarowe zestawienia ułatwiające analizę wyników </li></ul>
 32. 41. <ul><li>Moduł ten umożliwia zamodelowanie w systemie procesów zakupowych (dotyczących zapotrzebowań, zamówień, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych) oraz procesów dotyczących ewidencji środków trwałych. Procesy określają jaką ścieżką ma podążać dokument, jaki użytkownik powinien się nim zająć, co ma wykonać w danym etapie procesu oraz jakie są ograniczenia decydujące o przejściu dokumentu do następnego etapu. </li></ul>
 33. 42. <ul><li>Moduł obiegu dokumentu w systemie MAKS V ma na celu: </li></ul><ul><li>• elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami w procesie </li></ul><ul><li>• informowanie użytkownika o dokumencie „do realizacji” z przypisaniem jego roli w procesie – np. zaakceptuj/zatwierdź dokument </li></ul><ul><li>• powiadomienia zwrotne do uczestnika procesu – np. informacja o przyjęciu na stan magazynowy materiałów przez niego zapotrzebowanych </li></ul><ul><li>• przechowywanie szczegółowej historii wykonywanych operacji na dokumencie (data, użytkownik, etap procesu, uwagi) </li></ul>
 34. 43. <ul><li>KORZYŚCI: </li></ul><ul><li>• Uporządkowanie procesów obiegu dokumentów </li></ul><ul><li>• Bieżąca informacja o stanie dokumentu </li></ul><ul><li>• Powiadomienia mailowe na temat zadań do realizacji </li></ul><ul><li>• Usprawnienie opisów dokumentów </li></ul><ul><li>• Wymuszenie przez system kompletowania dokumentów </li></ul>
 35. 44. <ul><li>Firmy produkcyjne: </li></ul><ul><li>TRUCK-LITE EUROPE Sp. z o.o. w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>Wytwórnia Uszczelek MORPAK Sp. z o.o. w Gdańsku </li></ul><ul><li>JUTRZENKA S.A. w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>BI-ES POLSKA Sp. z o.o. w Iławie </li></ul><ul><li>TB OPAKOWANIA S.A. w Tczewie </li></ul><ul><li>AERO Sp. z o.o. w Mielcu </li></ul><ul><li>HYDRAPRES S.A. w Solcu Kujawskim </li></ul><ul><li>HM Helvetia Meble Wieruszów Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Zakłady Mechaniczne PZL-Wola S.A. w Warszawie </li></ul><ul><li>POLON-ALFA Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o. w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>PANEL-METAL Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu </li></ul><ul><li>EKO-PRO-HUT Sp. z o.o. w Łabędach </li></ul>
 36. 45. <ul><li>Spółki dystrybucyjne – media, hutnictwo: </li></ul><ul><li>Toruńska Energetyka CERGIA S.A. w Toruniu </li></ul><ul><li>Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie </li></ul><ul><li>Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku </li></ul><ul><li>Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. </li></ul><ul><li>Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. w Koninie </li></ul><ul><li>POLENERGIA SA w Warszawie </li></ul><ul><li>POLENERGIA TRADING SA w Warszawie </li></ul><ul><li>Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział Koszalin </li></ul><ul><li>ENEA S.A. Oddział w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>CMC Zawiercie S.A. w Zawierciu </li></ul><ul><li>Huta Łabędy S.A. w Łabędach </li></ul>
 37. 46. <ul><li>Firmy usługowo-handlowe: </li></ul><ul><li>MEGAZEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>CMC Poland SA w Zawierciu </li></ul><ul><li>ZEM Sp. z o.o. w Gliwicach </li></ul><ul><li>PAK SERWIS Sp. z o.o. w Koninie </li></ul><ul><li>EL PAK Sp. z o.o. w Koninie </li></ul><ul><li>TRANS PAK Sp. z o.o. w Koninie </li></ul><ul><li>STEREN Sp. z o.o. w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>Galeria BFM w Bydgoszczy </li></ul><ul><li>PAK-ODSIARCZANIE Sp. z o.o. w Koninie </li></ul><ul><li>Warszawki Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w Warszawie </li></ul><ul><li>Jednostki budżetowe: </li></ul><ul><li>Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy </li></ul>
 38. 47. <ul><li>ul. Kraszewskiego 1 </li></ul><ul><li>85-240 Bydgoszcz </li></ul><ul><li>tel. 052 584 12 40 </li></ul><ul><li>fax 052 584 12 88 </li></ul><ul><li>www.softmaks.pl </li></ul>

×