O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
03 pam 2007 2011 terminades
03 pam 2007 2011 terminades
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 57 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a 01 pam 2007 2012 (20)

Anúncio

01 pam 2007 2012

 1. 1. RemodelaciRemodelacióó SectorSector InstitucionalInstitucional Centre dCentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat PRESSUPOST: 5.413.560,43 € DATA FINALITZACIÓ PREVISTA: estiu 2010 El projecte contempla la transformació del tram central de la Ctera. d'Esplugues entre Av. Can Corts i Av. Alps en un eix cívic que integra l’ entorn de la Casa de la Vila, en un ‘nou centre’ per a Cornellà, amb prioritat per als vianants i pel transport públic. Aquestes obres van minvar els fluxos de trànsit a la Ctera d’ Esplugues, fent possible ara disposar d’un únic carril de circulació vehicular per sentit, de voreres més amples, plataformes úniques de circulació i de connexions espacials per l’ església de Santa Maria i el conjunt d’edificis municipals protegits format per la Casa de la Vila, la masia de Can Maragall, l’edifici de la Rectoria i l’edifici de Cal Vallhonrat. Es rehabiliten les façanes, s’ eliminen barreres arquitectòniques, es pacifiquen zones de descans i de jocs infantils, amb inclusió d’ un 'Racó de la lectura‘ i s’organitzen punts d’ interpretació de restes arqueològics per trobades d’èpoques romanes i romàniques prosuïdes durant la fase d’enderroc dels paviments existents. Les obres s’ emmarquen dins del ‘Fondo Estatal de Inversión Local impulsat pel Govern Central l’ any 2009.
 2. 2. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional Centre dCentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 3. 3. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional centre dcentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 4. 4. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional Centre dCentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 5. 5. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional centre dcentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 6. 6. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional Centre dCentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 7. 7. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional Centre dCentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 8. 8. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Sector InstitucionalSector Institucional Centre dCentre d’’interpretaciinterpretacióó restes arqueològicsrestes arqueològics
 9. 9. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat AmpliaciAmpliacióó Edifici AjuntamentEdifici Ajuntament L’ampliació contempla la construcció d’un nou cos adossat a la façana posterior de l’ edifici antic de la Casa de la Vila, format per planta baixa i tres pisos alts, amb un soterrani amb sortida al carrer Ametller. La façana sobre la plaça de l’església és una façana protegida al catàleg d’elements d’interès cultural de Cornellà. L’ ampliació té una superfície total de 285m2 sobre rasant i de 125 m2 en subsòl. Té per objecte ampliar la zona d’ espera del públic de l’ Oficina d’ Atenció al Ciutadà, obtenir més espai per millorar el funcionament dels departaments de secretaria, comptabilitat i contractacions, i crear un nou arxiu al subsòl. També compleix la funció de connectar espacialment totes les plantes de l’ antiga Casa de la Vila amb l’ edifici Annex existent, preveient la incorporació de noves parades d’ ascensor i de rampes per a l’ adaptació de tos els recorreguts a persones amb mobilitat reduïda. PRESSUPOST: 952.614,16 € FINALITZACIÓ PREVISTA: setembre 2010
 10. 10. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat AmpliaciAmpliacióó Edifici AjuntamentEdifici Ajuntament
 11. 11. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat AmpliaciAmpliacióó Edifici AjuntamentEdifici Ajuntament PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA
 12. 12. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat AmpliaciAmpliacióó Edifici AjuntamentEdifici Ajuntament PLANTA SEGONA PLANTA TERCERA
 13. 13. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat AmpliaciAmpliacióó Edifici AjuntamentEdifici Ajuntament
 14. 14. RestauraciRestauracióó fafaççanesanes Casa dels ColonsCasa dels Colons al Parc Can Mercaderal Parc Can Mercader Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat La Casa dels Colons és un edifici que integra, junt amb el Palau de Can Mercader i la Torre de la Miranda, el conjunt de béns catalogats del Parc Can Mercader a Cornellà de Llobregat. El projecte contempla el reforç de l’estructura de fusta sota coberta, renovar la canal de recollida d’aigua paral·leles a les façanes impermeabilitzant de nou la zona i renovant també algunes teules trencades de la coberta, així com el rejuntat de les zones que tinguin degoters. Pel que fa a l’estructura de fusta s’aplicarà una protecció generalitzada en tot l’edifici, contra els tèrmits. Finalment es rehabilitarà la façana retirant les instal·lacions exteriors d’electricitat, il·luminació, telecomunicacions i aigua freda. PRESSUPOST: 186.738 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: desembre 2008
 15. 15. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RestauraciRestauracióó fafaççana Casa dels Colonsana Casa dels Colons
 16. 16. Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat El projecte contempla la reforma i ampliació del Casal d’avis existent a l’antiga estació del Carrilet, emplaçat a l’Avda. Ferrocarrils Catalans entre els carrers Dolors Almeda i carrer San Ferran. Aquesta intervenció parteix de les necessitats dels usuaris actuals de disposar de més espai per a les seves activitats així com incorporar un ascensor que doni accés adaptat a ciutadans/es amb mobilitat reduida al primer pis de l’edifici existent. Aquestes actuacions permetran adequar l’edifici existent a les noves necessitats funcionals,com d’instal.lacions, que un edifici d’aquestes característiques demana. Es completarà l’ actuació amb les ‘Obres de reurbanització de l’Espai Públic de l’Entorn del Casal d’Avis Almeda”. PRESSUPOST : 591.978,18 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: SETEMBRE 2009
 17. 17. Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’espai pespai púúblicblic Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat L’ actuació té per objecte la reconstrucció dels espais verds sobre els Ferrocarrils Catalans, però amb un tractament més tou i enjardinat, dotant d’ un accés més adequat a l’ edifici del Casal d’ Avis recentment rehabilitat. Es preveu la millora dels espais per a pràctiques esportives (futbol sala i bàsquet), l’ampliació de la zona de jocs infantils$ i l’ inclusió d’ una zona de jocs per a get gran, amb eliminació d’una part de les petanques que no s’utilitza i trasllat del pipi-can. PRESSUPOST: 514.977,40 € FINALITZACIÓ PREVISTA: agost 2010
 18. 18. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes Planta baixa i 1er pis
 19. 19. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes Façanes sobre l’ Avinguda dels Ferrocarrils Catalans
 20. 20. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’espai pespai púúblicblic
 21. 21. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes
 22. 22. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes
 23. 23. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes
 24. 24. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Casal dCasal d’’Avis AlmedaAvis Almeda Rehabilitacio i ampliaciRehabilitacio i ampliacióó de lde l’’antiga Estaciantiga Estacióó Ferrocarriles CatalanesFerrocarriles Catalanes
 25. 25. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat ReurbanitzaciReurbanitzacióó espai pespai púúblic entornblic entorn CasalCasal dd’’AvisAvis AlmedaAlmeda (Antiga Estaci(Antiga Estacióó Ferrocarriles Catalanes)Ferrocarriles Catalanes)
 26. 26. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Es tracta d’un edifici en el que hi ha dues piscines: una piscina d’adults de 425 m² i una d’infantil de 7,00 x 12,00m² i amb forma irregular. FASE I de les Obres. Intervenció en Planta Baixa i Planta Soterrani: 1.- Substitució i impermeabilització de la canal de recollida d’aigua de la piscina, 2.- Construcció d’un canal d’acer galvanitzat per a la recollida de l’aigua de les platges, 3.- Impermeabilització de les platges amb un material que garanteix la impermeabilització acabada, es a dir es va posar damunt de l’existent. 4.- Fer estancs els dipòsits existents d’expansió de les piscines, FASE II de les Obres. Intervenció en Planta Soterrani: 1.- Reforç del forjat en els punts on les biguetes es trobaven més deteriorades i on l’armadura va començar a perdre secció, 2.- Rehabilitació del formigó malmès, 3.- Per tal de deixar ventilat tot el soterrani, s’ha substituït les finestres existents per a unes reixes que compleixen la funció de tancament (seguretat) i ventilació permanentment. Més endavant es renovaran els vestuaris i d’altres dependències. PRESSUPOST : 704.628,90 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: NOVEMBRE 2009 RehabilitaciRehabilitacióó PiscinaPiscina Can MillarsCan Millars CondicionamentCondicionament dede PlatgesPlatges, Vasos i Estructura, Vasos i Estructura
 27. 27. RehabilitaciRehabilitacióó de la Piscinade la Piscina Can MillarsCan Millars Sistema de tractament de lSistema de tractament de l’’aigua per llum ultravioladaaigua per llum ultraviolada Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat El present projecte preveu el subministrament, transport i instal·lació d’un sistema de tractament i desinfecció d’aigua per ultraviolats (UV) per a la piscina d’adults. Les fases del projecte son: - Subministrament d’aparell d’ultraviolats (UV), - Modificació d’instal·lació hidràulica per a col·locació d’aparell d’UV i posterior col·locació de l’aparell. - Modificació d’instal·lació elèctrica per a col·locació d’aparell d’UV . PRESSUPOST : 68.157 € FINALIZACIÓ DE LES OBRES: SETEMBRE 2008 SISTEMA DE LLUM ULTRAVIOLADA El pas de l’aigua por un tub de llum ultraviolada, n’elimina els microorganismes que pugui contenir. El sistema evita l’ús de substàncies químiques o corrosives i serveix per obtenir aigua neta, cristal·lina i sense impureses.
 28. 28. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RehabilitaciRehabilitacióó PiscinaPiscina Can MillarsCan Millars CondicionamentCondicionament dede PlatgesPlatges i Estructurai Estructura
 29. 29. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RehabilitaciRehabilitacióó PiscinaPiscina Can MillarsCan Millars
 30. 30. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RehabilitaciRehabilitacióó Piscina Can MillarsPiscina Can Millars
 31. 31. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RestauraciRestauracióó Casa dels ColonsCasa dels Colons
 32. 32. Petanques Sant IldefonsPetanques Sant Ildefons Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Les petanques de Sant Ildefons es troben situades sota un talús de terres entre el camp de futbol de Sant Ildefons i la Ronda de Dalt El projecte contempla en una primera fase, la construcció de l’edifici d’ un local, el pas d’instal·lacions, revestiments interiors i col·locació d’aparells sanitaris, enllumenat, etc; per continuar amb la construcció de la tanca perimetral, la col·locació de reixes a l’edifici, replanteig i construcció de noves pistes, col·locació de columnes d’enllumenat, col·locació de mobiliari, plantació de nou arbrat i col·locació d’anelles de reg i aspersors. PRESSUPOST: 331.028 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES : JUNY 2008
 33. 33. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Petanques Sant IldefonsPetanques Sant Ildefons
 34. 34. Escola Bressol Cel BlauEscola Bressol Cel Blau Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat PRESSUPOST: 1.246.030 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: JULIOL 2008 L’ escola Bressol Cel Blau es el resultat de l’ampliació de l’escola Pública Can Suris, al seu extrem sud-oest, amb l’objectiu de dotar el barri de noves places docents per a nens/nenes d’1 a 3 anys, amb el següent programa: 5 AULES: - aula 1 (0-1 any) per 7 nens amb Dormitori, Biberoneria i Zona d’aigües. - aula 2 (6-12 mesos) per 10 nens amb Dormitori i Zona d’aigües. - aula 3 (12-18 mesos): per 12 nens amb Dormitori i Zona d’aigües. - aula 4 (18-24 mesos): per 15 nens amb Zona d’aigües. - aula 5 (2-3 anys): 16-18 nens amb Zona d’aigües ENTRADA I SERVEIS INTEGRATS: amb vestíbul, secretaria, guarda cotxets i bany adaptat. ESPAI COMÚ I SERVEIS INTEGRATS: amb espai comú, cuina/rebost/menjador d’adults i sala de reunions. SERVEIS: amb vestuari d’adults,magatzem/taller, bugaderia/neteja, sala de màquines/armari joguines i pas de serveis/quadres elèctrics. PATI: amb jardí.
 35. 35. Escola Bressol Cel BlauEscola Bressol Cel Blau Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 36. 36. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Escola Bressol Cel BlauEscola Bressol Cel Blau Planta baixa
 37. 37. Coberta MercatCoberta Mercat MarsansMarsans Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat El projecte contempla la substitució de la totalitat de la coberta inclinada, amb les següents actuacions: - Arrencada de la totalitat de les plaques de fibrociment existent. - Nova col·locació de coberta tipus sandvitx de xapa i aïllant tèrmic, de 10cm de gruix. - Nova canal de recollida d’aigües, execució de sobreeixidors a tot el vol de la coberta i construcció de 4 baixants més, que aniran per les zones comuns. - Execució de pericons registrables a cadascun dels desguassos existents. PRESSUPOST : 106.308,87 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: SETEMBRE 2008
 38. 38. Coberta pista exterior Poliesportiu Can CarbonellCoberta pista exterior Poliesportiu Can Carbonell Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat PRESSUPOST: 560.146 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: OCTUBRE 2008 El present projecte té per objecte el cobriment de la pista d’esport a l’aire lliure, situada al costat del pavelló de Can Carbonell, compatibilitzant la millora de la instal·lació esportiva amb les edificacions residencials existents, i la construcció d’un mòdul de dos vestidors per equips, per donar servei a la pista. El cobriment de la antiga pista d’escalfament s’està fent mitjançant la construcció d’una estructura lleugera, un pòrtic metàl·lic, amb un sostre de laminat de plàstic translúcid de nova generació que garanteix la il·luminació interior de la instal·lació. El tractament de les façanes es diàfan, sense cobrir, de manera que es facilita la integració amb l’entorn. Amb aquest cobriment es garanteix l’ús d’una nova pista reglamentària, dues petites dintre d’aquesta, i deixar a l’aire lliure una petita per l’escalfament. La superfície total d’actuació es de 1.032 m² .
 39. 39. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Coberta pista exterior Poliesportiu Can CarbonellCoberta pista exterior Poliesportiu Can Carbonell
 40. 40. RemodelaciRemodelacióó Camp deCamp de FutbolFutbol Almeda 1era faseAlmeda 1era fase vestuarisvestuaris ii seuseu socialsocial Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat PRESSUPOST: 325.145,00 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: desembre 2009 L’equipament actual té una superfície de parcel·la de 9.072,12 m2, amb dues edificacions existents de 252,86 m2 que funcionalment engloben un bar, un magatzem, una sala de cambra de calderes, la infermeria i els vestidors dels jugadors i àrbitres. El projecte comprèn la reforma i ampliació dels espais existents segons el següent programa; 8 vestuaris amb dutxes, 2 vestuaris per àrbitres, sala d’infermeria, sala d’instal·lacions, magatzem de material esportiu i roba, bugaderia. També es contempla la construcció d’una nova planta per situar la seu social del club, que comptarà amb nou bar, cuina i magatzem, sala d’instal·lacions, lavabos i sala de control (guixetes).
 41. 41. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Camp deCamp de FutbolFutbol AlmedaAlmeda 1era fase1era fase vestuarisvestuaris ii seuseu socialsocial
 42. 42. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Camp deCamp de FutbolFutbol AlmedaAlmeda 1era fase1era fase vestuarisvestuaris ii seuseu socialsocial
 43. 43. RemodelaciRemodelacióó Camp deCamp de FutbolFutbol AlmedaAlmeda 1era fase1era fase vestuarisvestuaris ii seuseu socialsocial Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 44. 44. Equipament Socisanitari a La GavarraEquipament Socisanitari a La Gavarra Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat El present projecte contempla les obres d’adequació d’un local de propietat municipal, situat al carrer de Jaume Soler 10, per a la seva utilització com a centre pel programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva, programa d’atenció a la dona i serveis socials. Aquest local té una superfície útil d’uns 610 m2. Des del trasllat de l’antic CAP, aquest local es trobava buit. El programa desenvolupat ha sigut el següent: Vestíbul, aula d’educació sanitària, 2 magatzems, vestidor per als usuaris consultes Sup., Sala d’espera, recepció- administració, arxiu d’històries clíniques, sala ecografies, 2 vestidors per al personal sanitari i sala de reunions. SERVEIS SOCIALS: 2 sales de reunions, sala de treball per a 6 persones, 3 despatxos, sala coordinador i magatzem. PRESSUPOST: 658.866,89 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: JULIOL 2008
 45. 45. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Equipament Socisanitari a La GavarraEquipament Socisanitari a La Gavarra Façana sobre Jaume Soler Planta baixa
 46. 46. RemodelaciRemodelacióó Camp deCamp de FutbolFutbol AlmedaAlmeda 1era fase1era fase vestuarisvestuaris ii seuseu socialsocial Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 47. 47. RemodelaciRemodelacióó del Camp de Futbol Almeda 2del Camp de Futbol Almeda 2ªª FaseFase gespagespa artificialartificial Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat El projecte contempla la instal·lació de gespa artificial i del sistema de reg en 7.600 m² de superfície del camp de jocs, aproximadament. La instal·lació d’aquesta gespa comporta altres treballs implícits com són: - L’adequació i/o substitució dels sistema de drenatge superficial, i col·lectors enterrats. - La instal·lació de xarxa de reg, dipòsits enterrats i recuperador. - Renovació d’equipament esportiu. - El tipus de gespa artificial que s’instal·larà serà del tipus 62XTender o equivalent, amb homologació FIFA Recomanat 1 Estrella amb fitxa tècnica específica. PRESSUPOST: 655.707,00 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES: desembre 2009
 48. 48. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó del Camp de Futbol Almeda 2del Camp de Futbol Almeda 2ªª FaseFase gespagespa artificialartificial
 49. 49. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Camp de FutbolCamp de Futbol AlmedaAlmeda 22ªª fasefase gespa artificialgespa artificial
 50. 50. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Camp de FutbolCamp de Futbol AlmedaAlmeda 22ªª fasefase gespa artificialgespa artificial
 51. 51. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Camp de FutbolCamp de Futbol AlmedaAlmeda 22ªª fasefase gespa artificialgespa artificial
 52. 52. RemodelaciRemodelacióó Camp de Futbol Fontsanta 1era faseCamp de Futbol Fontsanta 1era fase gespagespa artificialartificial Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat La finalitat de l’obra es l’arranjament d’un camp de futbol que es trobava en funcionament amb un paviment de sauló i un equipament esportiu que s’havia d’actualitzar i reformar per tal de modernitzar i millorar la qualitat de la pràctica esportiva. Aquest projecte inclou la instal·lació de gespa artificial la qual cosa van comportar altres treballs implícits com: - l’adequació i/o substitució dels sistema de drenatge superficial, i col·lectors enterrats, - la instal·lació de xarxa de reg, dipòsits enterrats i recuperador, - l’adequació dels paviments perimetrals contigus, - El tipus de gespa artificial que s’ha instal·lat és del tipus 62XTender o equivalent, amb homologació FIFA recommended 1 Estrella amb fitxa tècnica específica. PRESSUPOST: 704.236,02 € FINALITZACIÓ DE LES OBRES : juliol 2008
 53. 53. Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat RemodelaciRemodelacióó Camp Futbol Fontsanta 1era FaseCamp Futbol Fontsanta 1era Fase gespagespa artificialartificial
 54. 54. Noves piscines al conjunt esportiuNoves piscines al conjunt esportiu del Parc de Can Mercader 1era Fasedel Parc de Can Mercader 1era Fase Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat L’ objectiu de l’ actuació és disposar de piscines que permetin el seu ús tot l’any, incorporant activitats esportives complementàries a la natació i a les pròpies de la piscina descoberta existent al Parc Can Mercader, tot i adequant el conjunt a criteris actuals de sostenibilitat ambiental. Amb aquest objectiu el projecte preveu, per una banda, la rehabilitació i redimensionament de la secció de la piscina exterior de 50m de llargària, que romandrà descoberta. Per altra la substitució de l’ edifici existent per una nova construcció que incorpori sales de musculació, serveis mèdics, seu social pel club, bar i vasos de dimensió i secció adequades a la diversificació de les pràctiques esportives. El projecte proposa una primera fase d’ execució que comprèn la rehabilitació de la piscina exterior i la construcció dels vestuaris, àrea de seu social i tres vasos nous, dos dels quals seran coberts. La segona fase de les obres preveu la construcció de les sales de gimnàstica i el cobriment del tercer vas de nova creació. PRESSUPOST: 6.351.726,25 € FINALIZTACIÓ PREVISTA: agost 2011
 55. 55. Noves piscines al conjunt esportiuNoves piscines al conjunt esportiu del Parc de Can Mercaderdel Parc de Can Mercader Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 56. 56. Noves piscines al conjunt esportiuNoves piscines al conjunt esportiu del Parc de Can Mercaderdel Parc de Can Mercader Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Planta vasos i vestuaris
 57. 57. Noves piscines al conjunt esportiuNoves piscines al conjunt esportiu del Parc de Can Mercaderdel Parc de Can Mercader Projectes d’Espai Públic Ajuntament de Cornellà de Llobregat Planta accés sobre rasant

×