O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
ραψωδίες ρ ω
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

5

Compartilhar

Baixar para ler offline

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Baixar para ler offline

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ - ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1. 1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ (+ ΑΥΞΗΣΗ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ (+ΑΥΞΗΣΗ) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ (+ ΑΝΑΔ/ΣΜΟΣ) ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (+ ΑΥΞΗΣΗ + ΑΝΑΔ/ΣΜΟΣ) Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ -ω -εις -ει -ομεν -ετε - ουσι(ν ) -ομαι -ῃ (-ει) -εται -ομεθα -εσθε -ονται -ον -ες -ε - ομεν -ετε -ον -ομην -ου -ετο - ομεθα -εσθε -οντο -σω -σεις -σει -σομεν -σετε -σουσι(ν) -σομαι -σῃ (-ει) -σεται -σομεθα -σεσθε -σονται -σα -σας -σε(ν) -σαμεν -σατε -σαν -σαμην -σω -σατο -σαμεθα -σασθε -σαντο -κα -κας -κε(ν) -καμεν -κατε -κασι(ν) -μαι -σαι -ται -μεθα -σθε -νται -κειν -κεις -κει -κεμεν -κετε -κεσαν -μην -σο -το -μεθα -σθε -ντο ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ κ,γ,χ ή -τ τ (-σσ) -ξω -ξεις -ξει -ξομεν -ξετε -ξουσι(ν) -...ομαι -...ῃ (-ει) -...εται -...ομεθα -...εσθε -...ονται -ξα -.ξας - ξε - ξαμεν - ξατε - ξαν -ξαμην -....... -....... - ...... - ....... - ........ -χα -....... -....... - ...... - ....... - ........ -γμαι -ξαι -κται -γμεθα -χθε -γμενοι εἰσίν -χειν -....... -....... - ...... - ....... - ........ -γμην -ξο -κτο -γμεθα -χθε -γμενοι ἦσαν ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ π,β,φ ή πτ- -ψω -ψεις -ψει -ψομεν -ψετε -ψουσι(ν) -...ομαι -...ῃ (-ει) -...εται -...ομεθα -...εσθε -...ονται - ψα - ψας - ψε - ψαμεν - ψατε - ψαν -ψαμην -....... -....... - ...... - ....... - ........ -φα -....... -....... - ...... - ....... - ........ -μμαι -ψαι -πται -μμεθα -φθε -μμενοι εἰσίν -φειν -....... -....... - ...... - ....... - ........ -μμην -ψο -πτο -μμεθα -φθε -μμενοι ἦσαν ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ τ,δ,θ ή ζ- όπως τα φωνηε ντο ληκτα όπως τα φωνηε ντο ληκτα όπως τα φωνηε ντο ληκτα όπως τα φωνηε ντο ληκτα όπως τα φωνηε ντο ληκτα -σμαι -σαι -σται -σμεθα -σθε -σμενοι εἰσίν .............. ............ .............. ............ -σμην -σο -στο -σμεθα -σθε -σμενοι ἦσαν
 2. 2. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚ ΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Υ Ξ Η Σ Η ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ (+ ΑΝΑΔ/ΣΜΟΣ) ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ -ω -ῃς -ῃ -ωμεν -ητε - ωσι(ν) -ωμαι -ῃ -ηται -ωμεθα -ησθε -ωνται ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ -σω -σῃς -σῃ -σωμεν -σητε -σωσιν -σωμαι -σῃ -σηται -σωμεθα -σησθε -σωνται μετοχή παρακειμένου + ὧ ᾖς ᾖ ὧμεν ἧτε ὧσιν μετοχή παρακειμένου + ὧ ᾖς ᾖ ὧμεν ἧτε ὧσιν ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ κ,γ,χ ή -τ τ (-σσ) -ξω -....... -....... - ...... - ....... - ........ -ξωμαι -....... -....... - ...... - ....... - ........ ....................... ....................... ........................ ......................... ......................... ............................ ....................... ....................... ........................ ......................... ......................... ........................... . ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ π,β,φ ή πτ- - ψα -....... -....... - ...... - ....... - ........ -ψαμην -....... -....... - ...... - ....... - ........ ....................... ....................... ........................ ......................... ......................... ............................ ....................... ....................... ........................ ......................... ......................... ........................... . ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ τ,δ,θ ή ζ- όπως τα φωνηεντό ληκτα όπως τα φωνηεντόλη κτα ....................... ....................... ........................ ......................... ......................... ............................ ....................... ....................... ........................ ......................... ......................... ........................... .
 3. 3. ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ (+ ΑΥΞΗΣΗ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ χωρίς αύξηση ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ (+ ΑΝΑΔ/ΣΜΟΣ) ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ (+ ΑΥΞΗΣΗ + ΑΝΑΔ/ΣΜΟΣ) Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ -οιμι -οις -οι -οιμεν -οιτε -οιεν -οιμην -οιο -οιτο - οιμεθα -οισθε -οιντο ΔΕΝ ΕΧΕΙ -σοιμι -σοις -σοι -σοιμεν -σοιτε -σοιεν -σοιμην -σοιο -σοιτο -σοιμεθα -σοισθε -σοιντο -σαιμι -σαις -σαι -σαιμεν -σαιτε -σαιεν -σαιμην -σαιο -σαιτο -σαιμεθα -σαισθε -σαιντο μετοχή πρκ + εἴην εἴης εἴη εἴημεν εἴητε εἴησαν λεληκώς εἴης μετοχή πρκ + εἴην εἴης εἴη εἴημεν εἴητε εἴησαν λελυμένος εἴης ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ κ,γ,χ ή -τ τ (-σσ) -ξοιμι ...... ...... -ξοίμην ..... ...... -ξαιμι ...... ...... -ξαιμην ..... ...... ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ π,β,φ ή πτ- -ψοιμην ..... ..... -ψοίμην ..... ..... -ξαιμην ..... ..... -ψαίμην ..... ..... ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ τ,δ,θ ή ζ- όπως φωνηεντο ληκτα όπως φωνηεντο ληκτα όπως φωνηεντο ληκτα όπως φωνηεντο ληκτα
 4. 4. ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑ ΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤ ΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Υ Ξ Η Σ Η ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ (+ ΑΝΑΔ/ΣΜΟΣ) ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ Ε.Φ. Μ.Φ. Ε. Φ. Μ. Φ. Ε.Φ . Μ.Φ . Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. Ε.Φ. Μ.Φ. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ ___ -ε -έτω ___ -ετε -όντων (-τωσαν) ___ -ου -εσθω ___ -εσθε -εσθων (εσθωσαν) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ___ -σον -σάτω ___ -σατε -σάντων (σάτωσαν) ___ -σαι -σάσθω ___ -σασθε -σάσθων (σασθωσαν) μετοχή παρακειμένου + __ ἴσθι ἔστω ___ ἔστε ἔστων ___ -σο -σθω ___ -σθε -σθων (σθωσαν) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΡΑΝΙΚΟΛΗΚΤΑ κ,γ,χ ή -τ τ (-σσ) ___ -ξον .............. ___ -ξαι ........ ......................... ......................... ......................... ........................ ...................... ...................... ...................... ...................... ΧΕΙΛΙΚΟΛΗΚΤΑ π,β,φ ή πτ- - ψον ....................... -ψαι ........ ......................... ......................... ......................... ......................... ...................... ...................... ...................... ..................... ΟΔΟΝΤΙΚΟΛΗΚΤΑ τ,δ,θ ή ζ- όπως τα φωνηεντό ληκτα όπως τα φωνηεντό ληκτα ......................... ......................... ......................... ........................ ...................... ...................... ...................... ......................
 • theofalelakis

  Aug. 17, 2017
 • GogoKouli

  Apr. 4, 2015
 • ioannatsmp

  Jan. 26, 2015
 • ntegios

  Nov. 14, 2014
 • amaliasoumani

  Jun. 29, 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

Vistos

Vistos totais

2.820

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

200

Ações

Baixados

116

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

5

×