O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

Baixar para ler offline

Driessen, G. (2013). Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE. TOV – OAB overleg. Invited presentatie TOV-OAB overleg, Gemeentehuis, Oss, 30 september 2013.

Driessen, G. (2013). Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE. TOV – OAB overleg. Invited presentatie TOV-OAB overleg, Gemeentehuis, Oss, 30 september 2013.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx (20)

Mais de Driessen Research (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Geert Driessen (2013) GemOss Onderwijsachterstandenbestrijding Pres.pptx

 1. 1. 1 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Dr. Geert Driessen TOV – OAB overleg Oss, 30 september 2013 Onderwijsachterstandenbestrijding. Schakelklassen, NT2 en VVE
 2. 2. 2 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Achterstandsbestrijding: maatregelen en effecten Methods Maatregelen Opbrengsten Gewichtenregeling ? ICO / Burgerschapskunde ? OETC / OET / OALT - / ? NT2 + / - VVE + / - Schakelklassen + Klassenverkleining + / ? Gemengde scholen + / - Brede scholen ? Jonger beginnen + / ? Zittenblijven - Weekendscholen - / ? Zomerscholen ? Verlengde schooldag - / ? Dagarrangementen - / ?
 3. 3. 3 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Schakelklassen Varianten: - voltijds - deeltijd (≥ 8u p/w) - verlengde schooldag (≥ 100u p/j) Typen: - voetklas; extra taalonderwijs groep 1-2 - extra taalonderwijs groep 3-7 - extra voorbereiding op V.O.; kopklas na groep 8 - neveninstromersprojecten Methods
 4. 4. 4 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Schakelklassen Effecten: - onderbouwschakelklas: positief effect; ebt eerst weg, daarna weer inhaalslag - bovenbouwschakelklas en kopklas: positief effect; geen terugval; houden inhaalslag vast Aanbevelingen: - beschouw schakeljaar als onderdeel van integrale aanpak gedurende hele schoolloopbaan - geef ook ná het schakeljaar nog extra begeleiding - niet alleen woordenschat, ook grammatica Methods
 5. 5. 5 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss NT2 Sinds jaren ’80: - aanbod NT2-leermiddelen - aandacht in opleiding - verschuiving specifiek, all. lln. → geïntegreerd, taalzwakke lln. (incl. aut. lln.) Effectenonderzoek: - specifieke zorg all. lln. - onderbouw: meer differentiatie en maatwerk - kwaliteitsverschillen scholen en lkrn.: verdere professionalisering lkrn. Methods
 6. 6. 6 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss NT2 Pilots taalbeleid onderwijsachterstanden: - ≥ 50% doelgroeplln. - extra financiële middelen - extra ondersteuning experts taal en rekenen Effectenonderzoek: - m.n. effectief bij kleuters - heldere doelen, toetsen, opbrengstgericht werken - lkrn. omgaan met verschillen tussen lln. - taalcoördinator/IB-er: inzichtelijk en bespreekbaar maken resultaten Methods
 7. 7. 7 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss VVE-programma’s Doelgroep: jonge kinderen uit lagere sociaal-economische milieus Doel: preventie onderwijsachterstanden Inhoud: ontwikkeling, taal Methods
 8. 8. 8 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Onderzoeksvragen Hoe wordt VVE geïmplementeerd wat betreft: • de definitie van de doelgroep • werving en toeleiding kinderen (en ouders) • programma’s • de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase • kwalificatie personeel • ouderparticipatie • samenwerking, knelpunten en oplossingen Methods
 9. 9. 9 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss De organisatie van VVE 0 2,5 4 6 Leeftijd Kleutergroepen ba.s. Peuterspeelzalen Kinderdagverblijven VVE Schoolbesturen Gemeenten Decentralisatie
 10. 10. 10 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Decentralisatie Beleid: autonomie en vrijheid Partners doorgaans sterk gemotiveerd Enorme variatie qua implementatie van VVE; verschillen tussen en binnen gemeenten (instellingen)
 11. 11. 11 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Doelgroepen / indicatoren • Kinderdagverblijven/peuterspeelzalen: - feitelijke ontwikkelingsachterstanden - psychosociale problemen van het kind - opleiding ouders - etnische achtergrond ouders - thuistaal - psychosociale problemen ouders - wijksamenstelling • Scholen: - opleiding ouders Geen betrouwbare en valide screeningsinstrumenten Geen continuïteit Menging achterstands- en zorgperspectief
 12. 12. 12 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss • consultatiebureaus (signalering wordt verplichting?) • informatiebijeenkomsten in kdv, psz en scholen • huisbezoek • allochtone consulenten, eigen taal, eigen wijk • immigrantenorganisaties, moskeeën Doelgroep vaak allochtone achtergrond: specifieke benadering kan zinvol zijn Zijn CBs toegerust m.b.t. signalering vanuit achterstandsperspectief? Werving en toeleiding kinderen en ouders
 13. 13. 13 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss • vroegschoolse fase: veel lkrn. hebben aan programma’s gekoppelde cursus gevolgd, zijn gecertificeerd • voorschoolse fase: veel leidsters hebben onvoldoende scholing op pedagogisch en didactisch gebied en beheersen het Nederlands onvoldoende Niveau leidsters peuterspeelzalen en kinderdag- verblijven is groot probleem aangezien de kern van VVE is stimulering Nederlandse taal en ontwikkeling Personeel
 14. 14. 14 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss VVE-programma’s • home-based en center-based (combinatie, ouders) • commercieel en lokaal ontwikkeld (eclectisch, pragmatisch, maatwerk, kosten, compromissen/historie) • verschillende benaderingen en ontwikkelingsdomeinen (sociaal-emotioneel + cognitief) • continuïteit (tussen instellingen, over de tijd) • geen programma is ‘evidence-based’ Geen bewijs dat programma’s werken N
 15. 15. 15 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Ouderparticipatie • schort veel aan • het ontbreekt vaak aan beleid van gemeenten en instellingen • de intake van ouders en kind is vaak onduidelijk, geen protocol • vaak geen actieve stimulering van het kind thuis (m.n. allochtonen) Veel (samen)werk aan de winkel
 16. 16. 16 Onderwijsachterstandenbestrijding TOV – OAB, Oss Implicaties Er is al veel werk verzet, MAAR: • veel meer samenwerking en op één lijn brengen nodig • stop het steeds opnieuw uitvinden van het wiel • ontwikkel en gebruik evidence-based instrumenten en programma’s (kennis vergaren en verspreiden) • (daarvoor) deels recentralisatie nodig • meer actieve betrokkenheid van allochtone ouders. Meer efficiëntie, betere kwaliteit en kostenbesparing

×