O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Networking for Excellence and as a Career Development Tool

309 visualizações

Publicada em

מצגת בנושא רישות ככלי למצוינות ניהולית ופיתוח קריירה שהוצגה במסגרת המפגש הראשון של פורום הבוגרים המחלקה לניהול המשאב האנושי ספיר-ד"ר גיל בוצר

Publicada em: Carreiras
 • Seja o primeiro a comentar

Networking for Excellence and as a Career Development Tool

 1. 1. אומנות הרישות ככלי למצוינות ולקידום קריירה
 2. 2. אני, מה ייצא לי מזה?
 3. 3. שינוי הנחות יסוד בתחום העבודה )המשך( גישה חדשה )Y )מודל גישה ישנה/גישת החפצה )X )מודל אם לא נשנה זה לא יעבוד לאורך זמן אם משהו עובד לא צריך לשנות אותו אחריות לחידושים על כל עובד בארגון אחריות על חידושים על מחקר ופיתוח בלבד החשש הגדול – לא ללמוד, לא להסתגל, לא להתפתח החשש הגדול מתקלות במוצר או בשרות אחריות המנהל לשלוט בעובדיו אחריות המנהל להניע עובדים אנו עוברים מעידן התיעוש...
 4. 4. From Taylor Made or… One car for all…
 5. 5. To Custom Made… Any car Any Design…
 6. 6. לעידן הרישות...
 7. 7. הנחות העבודה של העידן התעשייתי אינן מעודכנות ואינן מספקות...
 8. 8. זה כבר לא מספיק טוב...
 9. 9. What made executive successful in the past is precisely the recipe for failure in their future Herminia Ibara, Leadership & Learning Professor, Insead
 10. 10. פנימי-שיתוף פעולה עם גורמים בתוך הארגון על מנת לסייע בהשגת היעדים המפורטים באסטרטגיה הארגונית מנהלים בכירים ממונה ישיר כפיפים ישירים כפיפים עקיפים עמיתים לקוחות ספקים קהילה עמיתים למקצוע גורמי ממשל ממונה עקיף איגודים מקצועיים
 11. 11. חיצוני-שיתוף פעולה עסקי, תחיקתי או אחר עם גורמים מחוץ לארגון על מנת לסייע בהשגת היעדים והאסטרטגיה העסקית מנהלים בכירים ממונה ישיר כפיפים ישירים כפיפים עקיפים עמיתים לקוחות ספקים קהילה עמיתים למקצוע גורמי ממשל ממונה עקיף איגודים מקצועיים
 12. 12. נטוורקינג פנימי וחיצוני שמייצר תוצר מוצלח ואפקטיבי לאורך שנות שת"פ רבות שיתופי פעולה באמצעות רישות של מוכרים וקונים בזירה עסקית ענקית, המייצרת הכנסות של מיליארדים
 13. 13. V+ =
 14. 14. אני, מה ייצא לי מזה? רישות כבסיס להשפעה והנעה- שותפויות ומהלכים ארגוניים. רישות ככלי למצוינות ושבירת "תקרת הזכוכית" שלי.
 15. 15. מה האתגרים? הבעיות? או...
 16. 16. אנחנו לא מודעים לחשיבות הנושא אנחנו לא מאמינים בנושא אנחנו לא חושבים שזה מתאים לארגון שלנו אנחנו לא חושבים שזה מתאים לנו )זה לא האופי שלי( אנחנו לא יודעים איך עושים את זה אנחנו לא עשינו את זה ולכן אנחנו לא עושים את זה הרצאה מצוינת אבל...
 17. 17. סקרנות תורמת ומניעה את הרישות...אבל
 18. 18. מי הם האנשים שיעזרו לך בחיים? Source: Mark S. Granoveter (1973). The strength of weak ties
 19. 19. איכות<כמות
 20. 20. חכמת הנמלים
 21. 21. שיחקתם בזה?
 22. 22. An Idea is not a light bulb…
 23. 23. An Idea is a Network…
 24. 24. An Idea is a Network…
 25. 25. מידת ההשפעה תועלת עסקית להפוך מגורם תפעולי למוביל עסקי גורם תפעולי בעל ברית שותף להחלטות נאמן מוביל עסקי בסכנה )למל"ם(
 26. 26. רמה גבוהה מנהל בכיר פרדוקס ההשפעה והידע רמה נמוכה מנהל זוטר
 27. 27. Time Is Money… מנהל ממוצע ניהול מסורתי 32% ניהול משאבי אנוש 20% יצירת קשרים 19% תקשורת 29% מנהל אפקטיבי מנהל מצליח ניהול מסורתי ניהול 13% משאבי אנוש 11% תקשורת 28% יצירת קשרים 48% ניהול מסורתי 19% ניהול משאבי אנוש 26% תקשורת 44% יצירת קשרים 11% FRED LUTHANS, "SUCCESSFUL VS. EFFECTIVE REAL MANAGERS", ACADEMY OF MANAGEMENT EXECUTIVE, 1988, 2(2): 127-132.
 28. 28. Who > What (Who you know becomes more important than what you know…)
 29. 29. לא רק בכביש: תהיה לא רק צודק, אלא גם חכם!
 30. 30. מה שקובע את ההצלחה שלנו בארגון ומחוצה לו איננה רק התועלת העסקית והאישית, אלא גם מידת ההשפעה האישית שלנו על מעגלי ההחלטה בארגון ומחוצה לו. תהיה לא רק צודק, אלא גם חכם!
 31. 31. לפני שנדבר על רישות- לאן אני רוצה להגיע? מגדירים את החזון האישי/משפחתי/עסקי/ארגוני שלנו...ואז מבינים כיצד הרישות יכול לסייע לי בהשגתו.
 32. 32. רישות אומנות קומבינה,תחמנות...
 33. 33. רישות מיומנות ה"לתת"
 34. 34. רישות מהו? יצירת יחסי אמון ומעגלי השפעה כתשתית ארוכת טווח לקידום אינטרסים ופעילויות עתידיות. הדרך הבלתי פורמאלית האפקטיביות ביותר לקידום והשגת יעדים. הרשת מאפשרת לחברים בה להחליף מידע ותובנות, לקבל עזרה ולקדם את האינטרסים שלהם. רישות היא מיומנות נלמדת של לתת ולקבל.
 35. 35. רישות מתי? היכן? בכל מקום אירועי עבודה-משפחה-חברים דרך הרשת החברתית הקיימת אינטרנט בכל זמן אירועי עבודה-משפחה-חברים דרך הרשת החברתית הקיימת אינטרנט
 36. 36. יצירת הקשר ובניית הרשת הראשונית תחזוקה ופיתוח הקשרים
 37. 37. יצירת הקשר... לשמור את האגו ללילה... מעיזים לא מתביישים מרבית האנשים רוצים קשר... לחפש את התזמון המתאים ליצירת קשר )שצריכים אותך(
 38. 38. פיתוח ומינוף הרשת הכרות חברות שותפות
 39. 39. סוד השותפות חייבים לתת ולקבל באותה מידה צריך שניים לטנגו בפועל: מספיק צד אחד שמאוד רוצה את השותפות )כמובן ששניים עדיף(. הצד שנותן מרגיש שהוא תורם הרבה יותר מהצד המקבל. בשותפות מוצלחת עליי לתת הרבה יותר ממה שאני מקבל.
 40. 40. אפקט 48 השעות...
 41. 41. צאי/י מאיזור הנוחות שלך...
 42. 42. חקור. בדוק מראש מי הנוכחים באירוע. הצב כמטרה ליזום שיחות עם 3 המעניינים אותך והכן מראש נושאים לשיחה.

×