O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vyhľadávanie v databázach akademickej knižnice UK

Aké sú možnosti vyhľadávania odborných databát?
Ako získať čo najrelevantnejšie výsledky?

Prezentácia je súčasťou kurzu na podporu informačnej gramotnosti pre študentov Univerzity Komenského: https://informacnagramotnost.wordpress.com/

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vyhľadávanie v databázach akademickej knižnice UK

 1. 1. DATABÁZYAko v nich vyhľadávať Simona Gavalierová Kurz informačnej gramotnosti
 2. 2. Každá databáza má svoje špecifiká,
 3. 3. Každá databáza má svoje špecifiká, ale v princípe v nich vyhľadávame podobne.
 4. 4. Všetky databázy poskytujú základné vyhľadávanie, ktoré je jednoduché a intuitívne, a rozšírené vyhľadávanie.
 5. 5. Všetky databázy poskytujú základné vyhľadávanie, ktoré je jednoduché a intuitívne, a rozšírené vyhľadávanie. Okrem toho existujú ďalšie osobitné druhy vyhľadávania. Nie vždy musíme zadávať výrazy do vyhľadávacieho poľa. V niektorých databázach sa napríklad dajú prezerať dokumenty podľa predmetu, alebo abecedne podľa názvu. To je výhoda, ak nehľadáme nič konkrétne, ale chceme získať prehľad.
 6. 6. IEEE digital library Ebrary Science Direct Jednoduché vyhľadávanie
 7. 7. Jednoduché vyhľadávanie Je podobné ako na Google Väčšinou ide jedno vyhľadávacie pole, do ktorého možno zadať napríklad: meno autora, názov časopisu alebo knihy, prípadne kľúčové slová Jednotlivé výrazy môžeme spájať pomocou Booleovských operátorov: AND, OR, NOT
 8. 8. AND Logický súčin. Vo výsledku sa musia objaviť všetky zadané výrazy, medzi ktorými je operátor AND. Vyhľadávanie sa teda zužuje, počet výsledkov sa znižuje. V súčasnosti sa operátor AND dodáva medzi dva výrazy väčšinou automaticky. information AND literacy AND libraries = information literacy libraries
 9. 9. AND Logický súčin. Vo výsledku sa musia objaviť všetky zadané výrazy, medzi ktorými je operátor AND. Vyhľadávanie sa teda zužuje, počet výsledkov sa znižuje. V súčasnosti sa operátor AND dodáva medzi dva výrazy väčšinou automaticky. information AND literacy AND libraries = information literacy libraries
 10. 10. OR Logický súčet. Výsledné záznamy musia obsahovať aspoň jeden z výrazov, medzi ktorými je operátor OR. Vyhľadávanie sa rozširuje, počet výsledkov zvyšuje. information OR media
 11. 11. OR Logický súčet. Výsledné záznamy musia obsahovať aspoň jeden z výrazov, medzi ktorými je operátor OR. Vyhľadávanie sa rozširuje, počet výsledkov zvyšuje. information OR media
 12. 12. NOT Logická negácia. Zobrazia sa len výsledky, ktoré neobsahujú označený výraz. V niektorých vyhľadávačoch sa namiesto NOT používa znak - information NOT gossip information -gossip
 13. 13. NOT Logická negácia. Zobrazia sa len výsledky, ktoré neobsahujú označený výraz. V niektorých vyhľadávačoch sa namiesto NOT používa znak - information NOT gossip information -gossip
 14. 14. Operátory sa dajú kombinovať s použitím zátvoriek. (information OR media) AND literacy
 15. 15. Okrem základných Booleovských operátorov existujú aj ďalšie operátory a zástupné znaky.
 16. 16. Okrem základných Booleovských operátorov existujú aj ďalšie operátory a zástupné znaky. Operátory blízkosti: NEAR, SAME, WITHIN, FOLLOWED BY Zástupné znaky: *, $, %, ?
 17. 17. Okrem základných Booleovských operátorov existujú aj ďalšie operátory a zástupné znaky. Operátory blízkosti: NEAR, SAME, WITHIN, FOLLOWED BY Zástupné znaky: *, $, %, ? Treba si v pomocníkovi vyhľadávania pre konkrétnu databázu overiť, ktoré operátory a znaky rozoznáva.
 18. 18. Pokročilé vyhľadávanie Science Direct
 19. 19. Pokročilé vyhľadávanie Science Direct Typ dokumentu Vyhľadávacie pole Booleovský operátor Typ poľa Odbor Výber rokov
 20. 20. Pokročilé vyhľadávanie Väčšinou ponúka viacero vyhľadávacích polí, ktoré možno kombinovať pomocou booleovských operátorov. V niektorých databázach si sami určujeme počet polí. Môžeme si vybrať typ poľa – autor, názov, predmet, vydavateľ, ISSN ... K dispozícii sú aj ďalšie filtre – ohraničenie rokov, vedný odbor, typ zdroja...
 21. 21. Či už sme použili jednoduché alebo pokročilé vyhľadávanie, systém nám ukáže všetky záznamy, ktoré zodpovedajú našej požiadavke. Výsledky sú väčšinou zoradené podľa relevancie.
 22. 22. Či už sme použili jednoduché alebo pokročilé vyhľadávanie, systém nám ukáže všetky záznamy, ktoré zodpovedajú našej požiadavke. Výsledky sú väčšinou zoradené podľa relevancie. Relevancia je miera zhody medzi našou požiadavkou a vyhľadaným dokumentom.
 23. 23. Či už sme použili jednoduché alebo pokročilé vyhľadávanie, systém nám ukáže všetky záznamy, ktoré zodpovedajú našej požiadavke. Výsledky sú väčšinou zoradené podľa relevancie. Výsledky si zvyčajne môžeme usporiadať aj podľa iných kritérií – podľa dátumu, citovanosti, názvu...
 24. 24. Problém je ak je vo výsledkoch veľké množstvo nerelevantných dokumentov.
 25. 25. Tento problém možno ľahko vyriešiť
 26. 26. Tento problém možno ľahko vyriešiť  zúžením vyhľadávacieho dotazu napr. pridanie ďalšieho kľúčového slova filtráciou výsledkov
 27. 27. Pre dotaz automobile pollution sa v databáze Wiley Online Library našlo 14 174 výsledkov.
 28. 28. Počet výsledkov Filtre
 29. 29. Vybrali sme odbor Engeneering, roky vydania 2012 až 2015, typ dokumentu Articles, a že chceme vidieť iba „fulltext“ dokumenty.
 30. 30. Počet výsledkov klesol na 317.
 31. 31. K samotným výsledkom
 32. 32. Pri vyhľadávaní a práci s výsledkami sa prejavuje najväčšia výhoda databáz, o ktorej bola reč na začiatku.
 33. 33. Databáza je báza štruktúrovaných údajov
 34. 34. Jednotlivé dokumenty sú popísane množstvom metadát, ktoré hovoria kto je autor, kto je vydavateľ, kedy vznikol dokument, o čom je, kto ho citoval atď.
 35. 35. Ako to využiť?
 36. 36. Výsledky vyhľadávania z Ebrary
 37. 37. Po kliknutí na meno autora získame prístup k všetkým dokumentom, ktoré napísal
 38. 38. Podobne sa dostaneme k všetkým dokumentom vydavateľa.
 39. 39. Tu vidíme všetky predmetové heslá, ktoré sa vzťahujú k dokumentu. Môžeme teda ľahko nájsť dokumenty s podobným obsahom.
 40. 40. Záznam v Science Direct
 41. 41. Rýchly prístup k časopisu, v ktorom bol článok publikovaný
 42. 42. Link na autorku a jej ďalšie diela, uvedené sú aj kontaktné údaje.
 43. 43. Informácie o čísle časopisu s odkazmi na ďalšie články. Nižšie je zoznam odporúčaných a súvisiacich článkov a zoznam dokumentov, ktoré článok citujú.
 44. 44. Abstrakt, kľúčové slová a zoznam referencíí, teda dokumentov, ktoré autorka v článku cituje.
 45. 45. Referencie a citácie sú prostriedkom, ako sa ľahko dostať k ďalším relevantným dokumentom, ktoré sme nenašli pri prvom hľadaní.
 46. 46. Analýzou citácií odhalíme najvýznamnejších autorov a diela v našom odbore. Knižnica sprístupňuje aj špecializované citačné databázy: SCOPUS a Web of Knowledge.
 47. 47. Na záver 1 tip
 48. 48. Akademická knižnica UK pripravila pre študentov nástroj Summon Discovery Tool
 49. 49. Akademická knižnica UK pripravila pre študentov nástroj Summon Discovery Tool Umožňuje vyhľadávanie vo viacerých databázach zároveň v jednoduchom rozhraní, ktoré pripomína Google. Pritom sú zachované aj pokročilé funkcie z databáz. Vyskúšajte ho!
 50. 50. Hoci je Google skvelý vyhľadávač pre riešenie každodenných informačných potrieb, pre serióznu akademickú prácu je schopnosť používať odborné databázy nevyhnutná.
 51. 51. Hoci je Google skvelý vyhľadávač pre riešenie každodenných informačných potrieb, pre serióznu akademickú prácu je schopnosť používať odborné databázy nevyhnutná. Časom možno zistíte, že vyhľadávanie v nich nie je o nič náročnejšie, a vďaka mnohým funkciám môže byť omnoho efektívnejšie.
 52. 52. Akademická knižnica UK pripravila pre študentov nástrojZdroje: Akademická knižnica UK [online]. Univerzita Komenského v Bratislave, 2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné na: vili.uniba.sk

×