Anúncio

מבנים חברתיים חדשים

gadh
8 de Jul de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(19)

Similar a מבנים חברתיים חדשים(20)

Anúncio

מבנים חברתיים חדשים

 1. ‫המחר‬ ‫של‬ ‫חברתיות‬ ‫מערכות‬–‫מערכות‬‫אוטופואטיות‬ ‫ד‬"‫תאיר‬ ‫קליין‬ ‫ברכה‬ ‫ר‬ ‫ד‬"‫פולקמן‬ ‫חגי‬ ‫ר‬
 2. ‫עיצוב‬ ‫הדורשים‬ ‫המציאות‬ ‫בתפיסת‬ ‫שינויים‬ ‫חדשות‬ ‫מערכות‬: ‫המורכבות‬ ‫ברמת‬ ‫עלייה‬‫של‬‫הבעיות‬.‫הבעיות‬ ‫תלות‬ ‫ובעלות‬ ‫תחומיות‬ ‫רב‬ ‫להיות‬ ‫הפכו‬ ‫הדדית‬. ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫המומחים‬ ‫הבעיות‬‫המורכבות‬,‫למד‬ ‫לא‬ ‫וההמון‬ ‫להיות‬‫עצמאי‬. ‫חייב‬ ‫הפתרון‬‫תודעתי‬ ‫להיות‬,‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫משתתפים‬ ‫ורב‬.
 3. ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫אתמול‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬, ‫זמן‬ ‫בפחות‬ ‫לאפשרי‬ ‫היום‬ ‫הופך‬, ‫מאמץ‬ ‫פחות‬,‫חומר‬ ‫פחות‬ ‫ידע‬ ‫יותר‬ ‫ועם‬,‫עוצמה‬ ‫יותר‬ ‫טכנולוגיה‬,‫דרך‬ ‫השפעה‬ ‫ויותר‬ ‫מהירה‬ ‫תקשורת‬.
 4. ‫מצב‬ ‫בין‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫הפרש‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫מצב‬ ‫לבין‬ ‫קיים‬–‫עתידי‬ ‫פערים‬ ‫לצמצם‬ ‫כדי‬ ‫מערכות‬ ‫שינוי‬ ‫הדורש‬ ‫יותר‬ ‫ולממש‬!!! ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫תאגידים‬ ‫קיבוץ‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫קהילתיים‬ ‫מבנים‬ ‫ציפורים‬ ‫להקות‬ ‫נמלים‬ ‫מושבות‬ ‫אלמוגים‬ ‫שונית‬ ‫אקולוגיות‬ ‫מערכות‬ ‫האדם‬ ‫גוף‬ ‫פתוח‬ ‫קוד‬ ‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬ ‫מבוססות‬ ‫מערכות‬ ‫האתגר‬
 5. ‫מערכתי‬ ‫שינוי‬/‫תפיסתי‬/‫תודעתי‬ VS. ‫מכונה‬ ‫מערכת‬‫חיה‬ ‫מערכת‬ ‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫מצא‬?
 6. ‫נברא‬ ‫מיוצר‬ ‫חיצוני‬ ‫במקור‬ ‫תלוי‬‫הסביבה‬ ‫עם‬ ‫הדדית‬ ‫בערבות‬ ‫מתוכנן‬/‫צפוי‬‫בתנועה‬/‫חי‬ ‫לשלמות‬ ‫שואף‬/‫אחידות‬‫להרמוניה‬ ‫שואף‬/‫גיוון‬ ‫ושליטה‬ ‫פיקוד‬‫מערכתי‬ ‫ביזור‬ ‫לוגי‬0/1‫כאוס‬-‫סדר‬
 7. ‫במציאות‬‫שמשתנה‬‫תדיר‬‫ומורכבותה‬‫הולכת‬‫וגדלה‬, ‫היכולת‬‫של‬‫מערכות‬‫להצליח‬‫תלויה‬‫ביכולת‬‫שלהן‬ ‫לטפס‬‫אל‬‫עבר‬‫ממדי‬‫מציאות‬‫גבוהים‬‫יותר‬(‫אל‬‫עבר‬ ‫הקומה‬‫ה‬-100)‫ולממש‬‫פוטנציאל‬‫גדול‬‫יותר‬,‫לקבל‬ ‫החלטות‬‫מאמת‬‫גבוהה‬‫יותר‬,‫להביא‬‫השראה‬‫יצירתית‬ ‫משמעותית‬‫יותר‬‫לתהליכי‬‫החדשנות‬‫וקבלת‬‫ההחלטות‬. ‫הטיפוס‬=‫המהות‬‫הייחודית‬‫של‬‫חיות‬ ‫מערכות‬.
 8. ‫מערכות‬‫חיות‬‫הינן‬‫מערכות‬‫אוטופואטיות‬ (self creation).‫מאפייני‬‫ההתנהלות‬‫שלהן‬ ‫שמאפשרים‬‫להן‬‫לטפס‬‫תמידית‬‫אל‬‫עבר‬ ‫הממד‬‫הבא‬‫הם‬: .1‫נמצאות‬‫באינטראקציות‬‫רקורסיביות‬=‫תקשורת‬ ‫פתוחה‬‫ואינטגרטיבית‬=‫ראיית‬‫המכלול‬ ‫כפלטפורמת‬‫טיפוס‬
 9. ‫הבריאה‬ ‫תחילת‬ .2‫אוטונומיות‬(‫ייחודיות‬,‫חופש‬‫בחירה‬,‫טיפה‬ ‫ואוקיינוס‬)‫בתוך‬‫התלות‬‫ההדדית‬ .3‫בעלות‬‫ייחוס‬‫עצמי‬(in-formation)‫האחראיות‬ ‫לנתיבן‬‫בלבד‬(‫החוץ‬‫רק‬‫טריגר‬) .4‫יוצרות‬‫את‬‫עצמן‬‫ומתחדשות‬‫תמידית‬(act of composing)–‫יצירת‬‫סדר‬‫מדרגה‬‫גבוהה‬‫יותר‬
 10. ‫עמידות‬–‫בריאות‬- ‫גמישות‬-‫עוצמתיות‬-
 11. ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫יישום‬ ‫אינטליגנציה‬ ‫קולקטיבית‬ ‫גבוהה‬
 12. ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫שאלות‬?
Anúncio