O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Delegiranje i upravljanje prioritetima

2.534 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

Delegiranje i upravljanje prioritetima

 1. 1. Uspješno delegiranje i upravljanje prioritetima
 2. 2. USPJEŠNO DELEGIRANJE Što je delegiranje? • Delegiranje je odluka koje zadatke i kome predati, a koje zadržati za sebe. • Delegiranje je više od prebacivanja zadatka – njime se traži od člana tima da preuzme izvoĎenje zadatka za koje je odgovoran. • Delegiranje nije prilika da se riješimo zadataka koji su nam suviše dosadni ili teški.
 3. 3. USPJEŠNO DELEGIRANJE Za lakše delegiranje potrebno je imati: • MISIJA – osnovna funkcija ili zadatak poduzeća, svrha • VIZIJA – vrijednosti s kojima tvrtka nastupa i ponaša se na tržištu • STRATEGIJA - postupanje usmjereno ka ostvarivanju odreĎenog cilja • (STRATEGIJA vs. TAKTIKA – strategija se odnosi na cilj, a taktika na način kako ostvariti postavljeni cilj)
 4. 4. USPJEŠNO DELEGIRANJE Raspodjela zadataka • Procjena sposobnosti, znanja i vještina suradnika • Iskustvo suradnika • Tip suradnika Tip suradnika: 1. Inicijativni – skaču na probleme, rješavaju, predlažu, preuzimaju odgovornost 2. Neinicijativni – rade samo ono što im se kaže, ne žele preuzeti odgovornost
 5. 5. USPJEŠNO DELEGIRANJE • Biraj inicijativu • Odgajaj inicijativu • NagraĎuj inicijativu
 6. 6. USPJEŠNO DELEGIRANJE Zadovoljstvo dolaskom na posao: 1. “O Bože ne, opet moram ići raditi.” 2. “Posao mi je skoro kao hobi.” Ovisi o: 1. Kulturi 2. Infrastrukturi
 7. 7. USPJEŠNO DELEGIRANJE “Zdrave i trule jabuke” • 90:10 • 10% zaposlenika trule jabuke, ne rade dobro, šalju loše poruke drugima • Zbog 10% smišljanje dodatnih pravila, procedura, kontrola Dobra/loša strana kontrole: 1. Kontroliramo sve zaposlenike, a samo su 10% trule jabuke – no izostanak kontrole uzrokuje da trule jabuke kvare ostatak 2. Skupo – iziskuje dodatno vrijeme i resurse “Dobar voĎa ima batinu iza sebe!”
 8. 8. USPJEŠNO DELEGIRANJE Stilovi rukovoĎenja: 1. Autokratski 2. Demokratski 3. Miješani ili situacijski Delegiranje je vezano uz stil rukovoĎenja.
 9. 9. USPJEŠNO DELEGIRANJE Tri temelja dobrog rukovoĎenja: 1. Minuta za ciljeve 2. Minuta za pohvale 3. Minuta za ukazivanje na učinjene pogreške
 10. 10. USPJEŠNO DELEGIRANJE Kako delegirati s povjerenjem? 1. Autokratsko voĎenje – voditelj daje instrukcije i pažljivo nadzire izvršenje zadatka 2. Nadgledanje – voditelj objašnjava odluke, traži sugestije i podržava napredak, ali usmjerava i nadzire 3. Podržavanje – voditelj zajednički dogovara odluke, a zatim pomaže i podupire napore podreĎenih u njihovom radu 4. Delegiranje – voditelj predaje odgovornost donošenja odluke i akcije na podreĎene, “coaching”
 11. 11. USPJEŠNO DELEGIRANJE Smjerovi razvoja zaposlenika: 1. Management track - RUKOVODITELJ 2. Professional track – STRUČNJAK Odnos IQ i EQ Veličina tima kojim treba upravljati • Organizacijski i komunikacijski modeli potječu iz vojske • Desetnina, centuriji = 10 • Timovi trebaju biti veličine od 5-12 ljudi
 12. 12. USPJEŠNO DELEGIRANJE Ciklus života tvrtke: 1. Faza inovacija – stvaranje ideje, razvoj proizvoda, rješenja, osmišljavanje usluga 2. Faza organskog rasta – ideja, proizvod, usluga koja se producira, tvrtka radi pod kontrolom da inovacija bude isplativa Dualna stategija = smjenjivanje: 1. ISO tipova (provoĎenje, sistematičnost, kontrola) i 2. NE-ISO tipova (inovativnost, kreativnost, rušenje barijera)
 13. 13. USPJEŠNO DELEGIRANJE Sedam osobina uspješnog rukovoditelja: 1. Be proactive 2. Begin with the end in mind 3. Put first things first 4. Win-win thinking 5. Seek first to understand, then to be understood 6. Synergize 7. Sharpen the saw
 14. 14. UPRAVLJANJE PRIORITETIMA Vrijeme je specifičan resurs: • Pravedan • Neuskladištiv • Neobnovljiv • Ne može se kupiti ni iznajmiti • Rastezljiv (u glavi) Ravnoteža segmenta vremena!
 15. 15. UPRAVLJANJE PRIORITETIMA Problemi lošeg korištenja vremena: 1. Karoshi (Japan), gualosi (Kina) 2. Burnout sindrom (SAD) 3. Previše dužnosti 4. Užurbano obavljanje djelatnosti 5. Površnost 6. Rascjepkanost 7. Stres
 16. 16. UPRAVLJANJE PRIORITETIMA Upravljanje vremenom na poslu • Raditi manje – delegirati • Raditi brže – otkloniti kradljivci vremena • Raditi pametnije: 1. Imati prioritete (ABC, SMART ciljevi) 2. Srediti procese (ISO) 3. Srediti sastanke 4. Bolje planirati 5. Eliminirati papire
 17. 17. UPRAVLJANJE PRIORITETIMA Vidjeti veliko dok je još malo. Baviti se bitnim, a ne hitnim. Misliti jače, raditi kraće. Delegirati: • Objasniti zašto je posao važan i što se očekuje od izvršitelja • Definirati rokove i resurse • Dati informacije i ovlaštenja • Utvrditi način izvještavanja o izvršenom • Odrediti kontrolne točke
 18. 18. I ZA KRAJ Hvala !

×