<7>ZÍX<W < O
 L:  1 t L< Í> EW ->
rg f' "“ r If'
D I_ I I; I r 
iüanaxctaln¡ Ira¡ crrcíiaucíta¡ cita¡ Píaxcaiiat, 'no cilta¡ C12) cita¡ tamanrc¡ cita¡ fa...
ig¡ E CAO @E 4

4 l

I¡
'_'›'"' 4 url

' alcrãio IÍÊEIIÍICãII Cla¡ ltilailr¡ Plain ÇIaIrkaICxaIL. ,i air¡ ¡Iiiíwirriairlk...
i Sàaxczuraxar* . 
o vri: xczaitltllaii'i<: ¡ alrurílitzz¡

i Fi'i'c. nçntli1i1ai l, li“i“l raitzciiiwwiíi¡ 31:1iClFfTEIãi...
C_ Ê&A, IFX/ L/Z: & CÍTÉÍ F9 I ÍÍÃTMJ CI. , ”Í à L ITE aF~ l. _aA, aF~ 3 IA " »i

, i i, ¡JA u me: FvíAL, DE M L a ¡ ...
* Íialu Çli1í"i*I%lI| Í'fj> hwci, “FJQCÍÍTÉI CIC¡ Íicairicar” aitirauaairiiza¡ HIHFI1§ITÍÊZCEI Cio : lurrarailiairrici

l...
~ L. rhihaigiam¡ @ici CIEIÇIIIQYEHÍÉIQ

A cficíiaiciiar a: 'graiaiaaiiíiai 'çxaiio 'i'm
(ÍKÍITÍWCJ ¡irnai rura¡
a : rais...
IL. rating-am¡ cio Claipilbraiñtxa

E-àritzra a¡ çniiaraiçiairiw
c¡ ¡fiigi 
<: :c: ir'ric¡ uma¡ asiçraicíia¡ cia¡ liciiii...
* . IIL_. ?Êiiliiliai clic¡ Clalçlliraifdiiai

A Cfiicíhiciiai a: iíaiczuricíiaiiciia¡
; xizir aicjtlaiia¡ asspraicia¡
c...
~ W E íiaczuratc¡ cio ijaltiitraifltxai

Acptlaiiai Fic¡

aiaiiã¡ rira¡ rriairiiõiíhi
czciriic¡ un¡ @raio vlw/ o
ciairicrc...
i <Í> @raio aiairr¡ çilurriaia; <íi<: iri: i'ic: iairairíia¡ Lima¡ Ciara; çiñriiíilçiaiia: atirar: : i: : a¡ aiitiãic» ...
i i 'Íl Cj e iii ii¡ aÃ

i A img_ o ami, c¡ air hwa

airwci vaiqr¡ à¡ acirilic¡ cio airiçiairihaiirr¡
ç¡ airàggriiiaúrc¡...
M¡

. d . .__ . 
ÊIIAÊÉE; i¡ "

l
F

¡wwiartzaiiixií

U 's! í“IÇi'çli“lI“I'g! IIi'lÍ7'/ :ÍÉEÍTW ¡í: iíair¡“ii<í¡ «jair
...
i c¡ rrialu iioiriwrai é! Íiaivaiiúrici
(ÍZCTIÍ"I"I<ÇJ rriic¡ “ct i“lI'l<§> utitrci Ciê? ÇIIIEL. 
CLCITÍWC) há¡ FTILIÍÍZ...
i NEI? ? 'Isto aiiiiciiai ciltzí '; ixcíltilczcír: 

iii¡ rritlitcíi: : rra¡ ifrairçitlaiafrat, 
tíxcií” (ÍÍÉILISÍEI <ííia...
~ fita¡ Iii-its¡ rrarraiiñvrgi ãêlçitla Ciãliãi ri-ii: xvíirriairitizia; cjuai EIÇYEIVQICZEITÍW rio : ifituicir: “rrii<:...
' i ia¡ it¡ ii: :

v, -.__

(à

c¡ ¡a/ á¡ ipa¡

  

i: >

Vl: ta¡ o¡ cial¡ : VAII
J ai' o¡ vian¡ , 
(v-ÍIIIÍCI YLOIOF, ...
Etr¡ 1.<; i-fÉ+1 Mi<: ~i*t: ai a¡ i/ 'iiííiai í-aiwrairiiwai foi ígllTllÍil_EZÍMÍÍIIIÍ¡

umguagrv

A' iaria¡ Giiiíiiiíic¡
...
a" : A I_ ITIÍ l Í¡ DfríÀ

¡Em @o a¡ mir: : Cia¡ i iiixai iatíàei ai*i: i¡r'iiíílai-iííiai l'i*“t1:a+¡“ã¡r'*Lai, ;LI: ›É...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

João Cabral de Melo Neto

350 visualizações

Publicada em

João Cabral de Melo Neto

Publicada em: Educação
0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
350
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
9
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

João Cabral de Melo Neto

 1. 1. <7>ZÍX<W < O L: 1 t L< Í> EW ->
 2. 2. rg f' "“ r If' D I_ I I; I r iüanaxctaln¡ Ira¡ crrcíiaucíta¡ cita¡ Píaxcaiiat, 'no cilta¡ C12) cita¡ tamanrc¡ cita¡ farm Ira¡ lua¡ cita¡ aÍãlÇlllâlÍñl * Cia' rcílc¡ 11h10 cita¡ LJJK. Allfclllb iÍêIÍcwaII cita¡ #italia a¡ cita¡ IÍFaIIIIIaIIII íÍíallllalllçuLsrãlç¡ lÍklÍcllf-_II Cla¡ #itaim Pnnm, ;mto rancho praiiãllrct, cita¡ liiiamuail ãkamcíianla¡ ai. , ; xana Iauílc¡ lllaiiallllcít, cita¡ ç-lllícxaiikc¡ Praawrat. 61cm¡ a¡ 'lllllcÍIãlllçjal cita¡ ama¡ iamrlrla¡ aan¡ w-srzxc¡ grava¡ a¡ cúcilarcika¡ dia¡ Piarcñiat, lnltcíicm c¡ cllllsfic¡ çmnnramc» 'no tfícliaçllc¡ liiialñaht, ¡ a¡ iraxçmaanbir a¡ rcaxciia¡ tlitalüiíra¡ cito Catia¡ LaIiav/ aiitat, Cura¡ ata¡ rantma¡ : lili valia¡ i Ja¡ cicm¡ 'LEI anima. , cicrm- _Jr llcialnlia cito Piaxgtc¡ lVikclniailirct, ema¡ 'Kfvlçllêkfi-? fãlif-_l cita¡ #ama çxcrr cralnlara¡ eita¡ cita¡ VAWÀY/ itaim/ h¡ a¡ CIC¡ 'gil gmailm. En¡ 'PSEICI Vilaça¡ cicm¡ a¡ : ÊIIlIÍIÉI ; filial o r' c¡ cita¡ alalnaúlci_ anuncia¡ cxcnliraxcia¡ »nan/ Ita li/ lanztlam. asia¡ c¡ angra-mania¡ a¡ (Íntima: Em¡ lClIlcÍI cita¡ Anxcjliancta¡ a¡ alo çnrçiultc» cita¡ lntailaxciiuralta; guia¡ aa¡ irallnfra¡ 'no CíF; IIB1!II'KCI'lÍÇ¡ cita¡ alcurgxa¡ cita¡ Imat. iwlc¡ aim¡ axaçnlnntat, çralriicflçra¡ cito Cícmgirrasrsaxç¡ cita 'cxasaúa cito ? CIÇÍÍÍÇL L i an¡ want; intaum¡ a¡ ÇMIICIIÍCEÇÊIO cita¡ aan¡ çmmanrc¡ hurt Piauflta¡ tic¡ êfçuzci, !angçtaldlçv am¡ 'WWW , çlulbittcraicilc¡ am¡ *rsuü am¡ : :atraem ciuiaitaraxcíla¡ ; xcir Atuais-irc¡ Píaxdfalúm¡ àrcúnzmlt, Crumazgta¡ a¡ *Inlfcrallhralr ann¡ 'raul _, ' a íraiçraiiiramxaiuiic¡ ¡Ízuliniaail cito ltanurairaiüu, CÍÍHÇIFÍÍ-S um íxaiçrairhmxamtc¡ Pcilífkcic¡ 3!. , çxciaikaaitcuiiianiiat, Ira¡ cirmnamãtc¡ cita¡ ÍIÇEIIMIIICL: IPIÍÇIIIEICÚÇIIIEIÉ. . n . - f»
 3. 3. ig¡ E CAO @E 4 4 l I¡ '_'›'"' 4 url ' alcrãio IÍÊEIIÍICãII Cla¡ ltilailr¡ Plain ÇIaIrkaICxaIL. ,i air¡ ¡Iiiíwirriairlkiti MÍIÍIFÍISIFTIHÊI Cia¡ Aid, aiasilni <Íí<ÍlIIlíÍ> <íIL. .I'Irií›: : çlifalricílaira Hirata-fria: tirarzillaúriíiag, Cialrliíia: [Iri, .IrrI¡¡ii: irii: íI Cla¡ Ariíjlifaxcíla¡ ai iíilamcia¡ Lhlílâlíiiííílf ~ Akkairciaitcai , Çlãlfãlçfílfi ¡uicicílairriiaitai Mamma¡ no ricirikarctr¡ gifs; f** @Liaircai liiltiricíliail ai. , 'rio Eicaiailt, cilaiçaitniai Cla¡ CÍIÍÉICILITÉ¡ IVÍãIFQERL_ i ÊÍLIFÇEJFTI asicirltcira: : crua¡ axcíilçitairi¡ a¡ : Éíffiirâl ilkairaílfiat, iiairikc¡ aim ; iniciar-ai Çllilãlflicíi am¡ gmaíçiiat, ant¡ FEV/ Cl? ? Çrãlfàrllãiífiê. , ailairr¡ Cla¡ alçiircilpirirílairairn¡ cia; ciciritaaúrílciaa Cla¡ ai: irliralíicílii¡ Iriouaicil( nas; ~ Hal, ami¡ lflàlÍfi a¡ CWÍÍÍQQI lliiairaíirlat, r; iL. iair¡¡ rairíiriailcílaiira¡ quai, riauxrai çiaicaiçraiiti, rrãic¡ nraiia; eia¡ ; IIVÊÍIÍEI Cla¡ Mliiicilairrilainiiiíi, cílairiutrilrrairirílr¡ : iam: ãIL. IÍ<ÍIf'GJÇL, , : nur u# g: cita¡ gifs» 'llliÍlíÍIâ-IFTIÊÍIÊEÊ. . i A ÇICXÊ-¡ÊÍIÍÊI cita¡ Ali-FL_ VÇJKWÊIÊSITÍÉIfÍÍâI rara¡ iiliílifai fila¡ . Irrãiri ÍAIÊIKYQII fila¡ Wilallri hlaiiü, :lcíliürtaiuaiai íÍífllllllÍl a¡ airka Cla¡ : raIIaiiwat *Í* : Iiíialiai alçiramairiiaieriríia» Lima¡ igiiíiaiiailai Cia¡ ÊrIL. .Ia1iítai : Iaiiai : raiiaiwai axcaiftat, airr¡ Lin¡ SIC-'IVKÍIÍIÍIÍIIN vila laiuirílaig; f=íi<: › vila¡ ; railaiwrai a @lo çimiüçiric¡ LÍICIGITTEL,
 4. 4. i Sàaxczuraxar* . o vri: xczaitltllaii'i<: ¡ alrurílitzz¡ i Fi'i'c. nçntli1i1ai l, li“i“l raitzciiiwwiíi¡ 31:1iClFfTEIãiilíiãlCÍiíÍiílíTaílãl cilo vairawx, CZCIÍTIC¡ o : tcIi“Ia'ít: <:i, a riarçrawa¡ o t rc; xaliürrialritzailiairrxi: i cics r'r¡icxrílaIri1'i: ¡i: aI: ; cia¡ 2:1_
 5. 5. C_ Ê&A, IFX/ L/Z: & CÍTÉÍ F9 I ÍÍÃTMJ CI. , ”Í à L ITE aF~ l. _aA, aF~ 3 IA " »i , i i, ¡JA u me: FvíAL, DE M L a ¡ Eira¡ i Qitfraicílta¡ tirania¡ lõxçíica¡ a txailc¡ raicfii: rrtfii~i'kiti, :atua lglfjlêlflT-. lãl wcnitzairrnaai paira¡ c¡ Lli“Il^r! =_Ii': lCí> iíílcaiai ciltijiaitzcsg, Clara; 'çraúaiaiiçjialrlss ai ifíaitícsà : lcxiífraíiat * O ÇIIÉEZQIÍ" aiaiiíãitfkitzci¡ cita¡ : Mai çrcxaxãfrai ; Icxcíliai triliÍlVlílífíilíi' cílalíftwra¡ Cla Llfiral laiizuiai íalcftcixrrall a¡ anrranfltficzat, ¡wÉjiio rílio 'glí"FY, 'ÇIlVFIIí'l“l; lí"IʧF¡ awriicxçfkitnrranl CZCITTI r¡ “Itatiaia ~ fina¡ CIÊIVEI a itzciriaúclairaich¡ urrrai “FLIÇIÊZLITÉI czrgiiriw o hí11r¡1r; r'7 i LIIÍIIÍXÍEI airr¡ atrai: ClIÉiliÉlãi o aiittfíficfici¡ cita¡ i“'i“lL| :|'IlíÍÍ'a= _IÍl(ÍlêI(Íla, cílaariit: i't› cito aiaitilhz¡ Cla¡ iürrra¡ tiíralritat. i Thin¡ ÇIVÇÉISÍÉI raitirassairitza¡ a¡ ¡wraiiziirirílaxríla rílaiia; Clíili"lijjl_ílla'¡líãla'í “vlfilíâlÍlíÍíãBi ¡Traíia raicíliiíraúai cito ; IÉKCZL II( i 'íÍOFí; . ›<
 6. 6. * Íialu Çli1í"i*I%lI| Í'fj> hwci, “FJQCÍÍTÉI CIC¡ Íicairicar” aitirauaairiiza¡ HIHFI1§ITÍÊZCEI Cio : lurrarailiairrici l “lj Íl airiçiairilwaiirrít”, airi1tlcaiiai aiçirauxairiícai 'çxcxairiwaia rflai rrairíitaii" aiurraiailiaitrat, iizrai: : ara; travam; Cla sua¡ nova¡ <: :<: ir¡c: aii, íxçê'f¡i<: ¡ Cla ; Iiíiaiafrai i U 'ÇlfÍlãÊIf-tl raijiaiitrai x- aim ; axiíxaiiTr-aia da¡ <Í3Ií"'aÍIÍÍ^sIí“ rriaitzaihriçitItàitfiiízt¡ - a¡ ¡ria-itúraxggãkií¡ a aimuiwwiai a¡ CíIICIJIEÍIÍIVÃIICÍÉICLQ ríliairittaê circo¡ aitií¡ c; a¡ ; sacra-want
 7. 7. ~ L. rhihaigiam¡ @ici CIEIÇIIIQYEHÍÉIQ A cficíiaiciiar a: 'graiaiaaiiíiai 'çxaiio 'i'm (ÍKÍITÍWCJ ¡irnai rura¡ a : raisxaiciai ; xcir i, ir'ri craic: l~icíiri*iír, ; iai i_, iri1ai aialttaiciat. <Íi Fio tira¡ iairritiiaiita¡ a¡ Ilriigptrai riiairiaiai Cia? i_, li“i“i rííici. , ceara¡ o VRIFIÊZVÇ? iizifiata cia¡ iirr¡ iííiiríi, mia¡ o ciuitziw Vic¡ cia¡ aici¡ [(1,10 Çfêlflfji mirim cics; ciliici: : (Íiêf Llrr¡ @Éicinagi
 8. 8. IL. rating-am¡ cio Claipilbraiñtxa E-àritzra a¡ çniiaraiçiairiw c¡ ¡fiigi <: :c: ir'ric¡ uma¡ asiçraicíia¡ cia¡ liciiiizfíiit¡ 'gLflÇl= _L$'i(L, lÍ; cíii“ri<: › urr¡ C310 i_ , _._ a . _ ~ l iu¡ I ilicia¡ ai amor-avisei( 4,) i C; r_:1í“'i“ic¡ c¡ ific¡ êlCfuâliâlíi ilíílfiiêlflã; : Êio <ÍiCli“i“l<Í> Caiana ÃÊIÍTI Çlitilriiâle* (t m¡ ijíiic¡ : aim ; Iii irrrag; a¡ rriaiia; Cinta¡ LIiTi cfíic¡ Cpuaraicicr, aÍi riiaíia; Cima¡ Lirri Caic¡ aiaiaüaiasíiiiaiiííiiilta. ..)
 9. 9. * . IIL_. ?Êiiliiliai clic¡ Clalçlliraifdiiai A Cfiicíhiciiai a: iíaiczuricíiaiiciia¡ ; xizir aicjtlaiia¡ asspraicia¡ cima¡ aa¡ ciairrairi-ri, : nur : :cpu-alia Eii*¡-i'ic1ia¡ giairiigiiwa¡ Cia¡ aiaitraichi. No a rctrairiic¡ ciic¡ Fic¡ o rrirair , a 'çLÍÍÍüTlCÍÍIf-. L, CZClfHfJ iíraiiiiiaiai iíii¡ iairii; :iíli,
 10. 10. ~ W E íiaczuratc¡ cio ijaltiitraifltxai Acptlaiiai Fic¡ aiaiiã¡ rira¡ rriairiiõiíhi czciriic¡ un¡ @raio vlw/ o ciairicrc¡ Cia¡ Lirrra¡ araiiai. Crirric¡ um Ciro wav/ rt¡ ciairitrií¡ Cia¡ Lirr¡ ilíiligílíít, Çcirriç¡ urr¡ (ixo »Ai/ o ciaitraitxcií¡ cics; iairiig: ii*i'ia'. , iíiaiiraitzcit¡ cia¡ c: air¡*i'i. a*at, cia¡ Çlêliêi
 11. 11. i <Í> @raio aiairr¡ çilurriaia; <íi<: iri: i'ic: iairairíia¡ Lima¡ Ciara; çiñriiíilçiaiia: atirar: : i: : a¡ aiitiãic» iíêaitirail (ii-ai iviiâliiíl iWiaiiiíi, 'raiiraiiai a¡ rííiaiçrrainííiaigrãiií¡ Cia¡ tJrr¡ nííiciai ricas; rriaiiaa Ilfflílflfâfâlflllôlãi cia¡ iíiiiíiairiiai Cia¡ Füaitiiiai, ii¡ 'rio (Í “2ai: iiliíraii1i'xai. Fwiií¡ LÍICISJTTEL, o Siãíífiñifílf txairriairritiuiriairiit¡ iiraitiailtia¡ cicirr¡ a¡ ciuaiiíira¡ (Íiflêl ; itçíiriifiitiairíicia iíiiiirriiiiriai rjiaia; çiaiiaiiriaia: a¡ fÍiôliâíêlflWltÍíliilâ Lirr¡ aiailliii¡ airri iai_ aijfflãlfliêlffi ii¡ aiairliirjiiíi¡ Cio ia : :to WÍlÍÍâlCÍilÍi ziairiic¡ ; rairai ai: : cliiaiaiifiaia üíílfííiafiêl, cíiitirriit¡ igrairai ai: : CIL. I?ÉÍIÍÍEÍGFÊU raihiiiiiciriairíiaia: a¡ 'rraiiuraizai Ariurriairrat.
 12. 12. i i 'Íl Cj e iii ii¡ aà i A img_ o ami, c¡ air hwa airwci vaiqr¡ à¡ acirilic¡ cio airiçiairihaiirr¡ ç¡ airàggriiiaúrc¡ açirifrai tmb? , a; rh 1_ Siuçxai cfiaiai, fàriia. , urr¡ czciçxc¡ . EM-EL, r¡ c_ aigiaiflrlci. , c¡ ; ircii-QÊICIL, c¡ riíliTialimiz o airig êlfllllêlihc¡ 'rlãlebT-Íl c¡ i“í“lL. Ií a l, à ic¡ i rriuric; c¡ Cpu-ai rialriritiri¡ ualu airiccírirfai. A à - . _ ~ e u. . . - -. . , U fugia. , p auricjlraicj¡ ci, c¡ graigxaiii Y alo acl¡ ácfici. A cficiaiciai f; 1 . _ r: i:iri; io uma¡ ficirrrail ç ç a cnc; Iiairrt, ,EIFIITHNÀEI th¡ Çltlirrñrc» c ai (fim rz- *airciaia nã» giutiiairiicia; A ÉÇILEL, o variam, a¡ ciairicíiaiciai, cia Clrr¡ iaicic¡ o i'm, rici : :Ico _a 'L Iturama. , . ÊLElmlliÍl 'rrai rraitftirg a¡ c¡ : ic irfici c¡ amcairiríir¡ cia¡ : lLP-Íl-'i irivçaiai ; úrriçiia É. . crirriairiñc› a¡ vticircti.
 13. 13. M¡ . d . .__ . ÊIIAÊÉE; i¡ " l F ¡wwiartzaiiixií U 's! í“IÇi'çli“lI“I'g! IIi'lÍ7'/ :ÍÉEÍTW ¡í: iíair¡“ii<í¡ «jair * (J s 7 "A “a 'hn q' A 6:5'** f. ¡KLJIÉJJIU ! JI Ibgl É 9. ! i ! Ibi-U LEI' l r AI n' 9-9¡ ara. , ii. aitficraia. , irifiiiazricfiaicíiit¡ ÇICíIi" airtfiaitzara: r . IQ B? x fiat iríítaiiftaiifiiíiaia; a¡ Iimiiçiiifíi cciri¡ liriçiiiaiçiairi¡ antraiirairiitairriairita ci 'IiÉÍÊíÇlIWSS I faÍiêlfliÍiilÍêlfliÍÍiíi Lirriai aiçnn: xdirriaiii; fãi<i› ¡: :<: ir¡^¡ . ZCIITFICI r IQÍÊEÉÊÍIÍI fíiai "Iiigji, aiigiairiw. , iiçiaiac, a¡ ÇlVêlClííitljlãlgíãiCl CÍCITW a¡ , ESL Fr' - a? MÍIFÕr, a a¡
 14. 14. i c¡ rrialu iioiriwrai é! Íiaivaiiúrici (ÍZCTIÍ"I"I<ÇJ rriic¡ “ct i“lI'l<§> utitrci Ciê? ÇIIIEL. CLCITÍWC) há¡ FTILIÍÍZCÍÉ? Íiêtilêlífiflfilíi, cima¡ a ãíêlfiiííil Cia rciriiaiiiat, cÍiairairiw airitfãio Cia miar ctitmriwiaii* Êia-vaiiüric¡ cia¡ iVÂÉIVÉE; czciriwict¡ há¡ i*i1i_. l'i'_ccasi Íiai-»raiiflrictisi czizii-'ri rrriiai. : CÍif-_ITITEIÉÍÉIÇÃ Miaiiht, ?icjuaii anuncio r¡ cia¡ Mama¡ Cio ñffêlCiCil Zíaiciaifiaia. . /
 15. 15. i NEI? ? 'Isto aiiiiciiai ciltzí '; ixcíltilczcír: iii¡ rritlitcíi: : rra¡ ifrairçitlaiafrat, tíxcií” (ÍÍÉILISÍEI <ííiai LiIiTi czcirciriall crua¡ : ia ctriairriclu Za¡ a¡ Cpu-ai : IÍÍÍII o rivais; ai¡ 7 aiairiliciil cíiaiaütrai aiaiairnaifiat. Cruriiií¡ air : i C : :air Cjuairr¡ italia¡ cura¡ a¡ Vciaüaia; Íiairiitxitiirhiai* Vaiiaii-'riiiíixm a o Êiaivaiiüiwic¡ Câhi Mhlífri CiO lãitífaliflalã. , ia¡ cia¡ aiairra¡ cíiai Coa-caiiat, hrriiícas; Cia¡ Fhiiailtraitgaj¡
 16. 16. ~ fita¡ Iii-its¡ rrarraiiñvrgi ãêlçitla Ciãliãi ri-ii: xvíirriairitizia; cjuai EIÇYEIVQICZEITÍW rio : ifituicir: “rrii<: ii*ta"” a: “Vidar”, No í“lílil“l'l°glii'(ii. , "fíâli“i“lf§lêi o “izraiiaitiai ríi- íg-uaiñriiix, 'F1;! Pa(lHagaITF-ÇIÍTÍÍÍÊIÇICITÍIÍEÍIÍÉL, tranca¡ íàíaliíiifai, aii-ri : f-'EICIE Cia¡ cíiçiraiassíici a¡<: :<: i¡rici¡"ri'i<: :<: › aicicfraii, Êrawlaiñrici¡ Ícairr¡ a¡ : KFCIVÇÍEI CZfjliâÍÍÍPVhl cíiai tinta¡ ÇIHÍÉÍVÇIIT-ÉIÇIHFIW 'ÍÍIIÇIiíÍÍÍ-Ítl o i*aitfli'aii*itai mtirríiaiaitflricai, ~ #wii-i l“l“l(fli, f|í“j“iç| í“il[j(j¡ cia¡ “v/ iríiai”, o : lL¡ÊtÍli" riãic¡ lÍifjliíÍlíÍãl = i:aii^ii: a¡ aiiiiiíciiüa¡ raíia¡ raxfitailraiiirg-Éica¡ cíia¡ Mirai-aa¡ Cia; EILÍÍÍCISS TIiÊICÍÍIICÍIIÊIITEÍÉL, aiii¡ miriizííifici, c¡ CíÍCIli'l“lII; |í“l“l(í> cjuai aii cxczciria¡ a cia¡ czcirifrairiiçra¡ rio flfjlfliâlfvfi, airr¡ atrai <í: ai'prai<í. iríiaicíiai cia¡ i*ai›,1<íil~vaii“ cia; ÇliTliliâliiT-Ílz; aníxiífiaíia;
 17. 17. ' i ia¡ it¡ ii: : v, -.__ (à c¡ ¡a/ á¡ ipa¡ i: > Vl: ta¡ o¡ cial¡ : VAII J ai' o¡ vian¡ , (v-ÍIIIÍCI YLOIOF, n l a¡ I¡ ; ml ata! ” 'Fila a¡ Toiilliiaic, n a¡ aiejiiallali. ' O _ E a¡ ama¡ atirar-Agi c¡ nniaiiii ? n : iam oi. Êzülalíq guia¡ rui-iai, *nai -_I ¡li- ia¡ 'lVl3lIIl! L, E 'qiiiiai inicio¡ ma 1a¡ an¡ n' anna¡ i Ímrai Vlioíia . d a 'aliar . âlâlgo] &nau; _ _ . iai *não ' Êjiai, ÊHÊ? IES* . .-3 P3_ , i I 'ÍÍÊÀ - : Dália -. I ¡li- sia¡ lllVlallllli, IIEÍÊ* lã¡ p'ra¡ IÍ alllioi. ;Em alllglguto¡ marta. , YOXOÉJ iomgia¡ dia¡ n ni, llallo¡ alia¡ nioigiain, címjilia¡ vmiair ai. n 'oi qua¡ uma¡ ma¡ HQ . iaiêiai n aiaiia¡ nvxanniai, q . iai : iria o¡ : Italia V . _ , i a¡ ln' aluno¡ êiíi g IBBWFILIMIENFVML ¡âlllrlttjjbl tiraria-i, vaiorê¡ ianigia¡ oia¡ r m, . mi alia¡ moura); cfc¡ o lia¡ vmiair ; ias IIL. : iii guiam¡ o' : iai vu afã, n¡ a¡ aio_ _iai_ . .i I anna¡ lumamioi, E ; fina iii-Ita¡ 'ma a¡ via¡ an¡ In amioi.
 18. 18. Etr¡ 1.<; i-fÉ+1 Mi<: ~i*t: ai a¡ i/ 'iiííiai í-aiwrairiiwai foi ígllTllÍil_EZÍMÍÍIIIÍ¡ umguagrv A' iaria¡ Giiiíiiiíic¡ Í', F / <íí¡'ir'i¡<; i'i<ííi<í¡ ; ici-r iii/ aifitarir A~raii*i<í: 'ii*ii, a¡ iii: : ¡raaiír-'iirai ¡ííiai , imã c¡ ilaiiiínraiil cia. lN/ iaric¡ hiaãtní¡ ifrixrairi¡ iniraziiiíiaiiíii<í a; ;mini CÍl*¡i'i¡í: :<: ¡ Et¡ aimjurai. U iTIi : :icraiil aitirrírvaafi: ai i; a ^ Miçjluaal EliliiÍíãllíÍi aiiiííiaiiíitiiínt¡ a¡ CIlÍIVEI trama¡ ii¡ rfíiaraxariwilwiií¡ aiiriiiri* aiuííiiii. , t¡ii*a: :;a: r¡rairii: íi<: ¡ ii¡ *t: atí: «:ít: ¡i¡ iixr'iii“i'li“ia iairitr¡ íÍÍII<Í> aàia. ~.rii<í: <í¡ iííic¡ fiiiwiai ¡iíiai 1975/, ifiiai lLaàiiiní¡ TL-aiririai. .
 19. 19. a" : A I_ ITIÍ l Í¡ DfríÀ ¡Em @o a¡ mir: : Cia¡ i iiixai iatíàei ai*i: i¡r'iiíílai-iííiai l'i*“t1:a+¡“ã¡r'*Lai, ;LI: ›ÉIPÃ: J i Cai IÍ ¡rai ¡ííie IV, mtíí Liic/ FVAAÍIFÍ¡ E >E RC IEIVIAÍ¡ -- fÍÍiBEÍÍÍÍEPCLPI ¡“'¡*¡~~: I»ai U ig¡ ic¡ _ñyiefijiji p-U ijiliijiy-LI ;1 êifiçjtêiiwIW-êlli”“iÍ>'ilçi. éifiii IÍI cíaii¡ : :aim DIlali'I“l-EtÊ%I1Ç)f§<Í>ij

×