Anúncio

Structura invelisului electronic - chimie anorganica

24 de Jul de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Structura invelisului electronic - chimie anorganica

 1. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei http://e-chimie.upb.ro
 2. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României JUVERDEANU GABRIELAJUVERDEANU GABRIELA SCOALA ,,TH.V.STEFANELLI,,SCOALA ,,TH.V.STEFANELLI,, CAMPULUNG MOLDOVENESCCAMPULUNG MOLDOVENESC
 3. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  IstoricIstoric  Ce este atomul? Structura atomuluiCe este atomul? Structura atomului  Configuratia electronicaConfiguratia electronica  Orbital atomicOrbital atomic  SubstratSubstrat  Mi care de spinşMi care de spinş  StratStrat  Configura ie electronicţ ăConfigura ie electronicţ ă  Element reprezentativElement reprezentativ  Element tranzi ionalţElement tranzi ionalţ  Principiul stabilit iiăţPrincipiul stabilit iiăţ  Principiul lui PauliPrincipiul lui Pauli  Regula lui HundRegula lui Hund  BibliografieBibliografie CUPRINSCUPRINS
 4. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României  Lomonosov transforma alchimia intr-o stiinta.Lomonosov transforma alchimia intr-o stiinta.  1808-1810 – J. Dalton explica unele rezultate experimentale pe baza1808-1810 – J. Dalton explica unele rezultate experimentale pe baza  notiunii de atomnotiunii de atom  1896 – H. Bequerel descopera radioactivitatea, care consta in1896 – H. Bequerel descopera radioactivitatea, care consta in  emiterea de particule de catre anumiti atomi.emiterea de particule de catre anumiti atomi.  1897 – J. J. Thomson identifica electronul - particule incarcate cu sarcina1897 – J. J. Thomson identifica electronul - particule incarcate cu sarcina  negativa care graviteaza in jurul nucleului.negativa care graviteaza in jurul nucleului.  1897 – Fizicianul Joseph Thomsoon descrie atomul ca o sfera alcatuita din particule1897 – Fizicianul Joseph Thomsoon descrie atomul ca o sfera alcatuita din particule incarcate electricincarcate electric  1908 – lui Rutherford i se ofera premiul Nobel pentru modelul planetar al atomului1908 – lui Rutherford i se ofera premiul Nobel pentru modelul planetar al atomului  1913 – Niels Bohr imagineaza atomul asemanator sistemului solar1913 – Niels Bohr imagineaza atomul asemanator sistemului solar  1930 – Somerfild si Heisenberg propun un model atomic in care electronii sunt1930 – Somerfild si Heisenberg propun un model atomic in care electronii sunt  plasati pe anumite nivele energeticeplasati pe anumite nivele energetice  1932 – I. Chodwich identifica o alta particula din nucleul atomic “neutronul”1932 – I. Chodwich identifica o alta particula din nucleul atomic “neutronul”  1986 – E. Rusko a inventat primul microscop electronic cu ajutorul carora s-au putut1986 – E. Rusko a inventat primul microscop electronic cu ajutorul carora s-au putut vedea atomii”vedea atomii” ISTORICISTORIC
 5. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României CE ESTE ATOMUL? STRUCTURA ATOMULUICE ESTE ATOMUL? STRUCTURA ATOMULUI  Materia are o structură discontinuă; ea este alcătuită dinMateria are o structură discontinuă; ea este alcătuită din particule mici care nu pot fi observate cu ochiul liber numiteparticule mici care nu pot fi observate cu ochiul liber numite atomi.atomi.  ATOMULATOMUL cea mai mică particulă care prin procedee→ cea mai mică particulă care prin procedee→ chimice obişnuite nu mai poate fi divizată, dar carechimice obişnuite nu mai poate fi divizată, dar care participă la reacţiile chimice.participă la reacţiile chimice.  PARTICULEPARTICULE ELEMENTAREELEMENTARE electronul, protonul şi→ electronul, protonul şi→ neutronulneutronul  Atomul este caracterizat deAtomul este caracterizat de NUM RUL ATOMICĂNUM RUL ATOMICĂ (Z)(Z) şişi NUMNUMĂĂRUL DE MASRUL DE MASĂĂ (A).(A).  ÎNVELIÎNVELIŞŞUL ELECTRONICUL ELECTRONIC totalitatea electonilor care→ totalitatea electonilor care→ gravitează în jurul nucleuluigravitează în jurul nucleului
 6. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României STRUCTURA ATOMULUISTRUCTURA ATOMULUI
 7. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României CONFIGURA IA ELECTRONIC A ATOMULUIŢ ĂCONFIGURA IA ELECTRONIC A ATOMULUIŢ Ă
 8. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României CONFIGURAŢIA ELECTRONICĂ ACONFIGURAŢIA ELECTRONICĂ A ATOMULUIATOMULUI  StructuraStructura îînvelişului electronic →nvelişului electronic → comportarea chimică a atomilor →comportarea chimică a atomilor → reactivitatea substanţelorreactivitatea substanţelor  Mişcarea electronuluiMişcarea electronului îîn jurul nucleuluin jurul nucleului poate fi comparată cu un nor electronic,poate fi comparată cu un nor electronic, îîncărcat negativncărcat negativ  Orbital atomicOrbital atomic zona din jurul nucleului→ zona din jurul nucleului→ îînn care există probabilitatea maximă de a găsicare există probabilitatea maximă de a găsi electronulelectronul  Mişcarea de spinMişcarea de spin mişcarea pe care o→ mişcarea pe care o→ efectuează electronulefectuează electronul îîn jurul axei salen jurul axei sale Mişcarea de spin →Mişcarea de spin → îîn sensul acelor den sensul acelor de ceasornic sauceasornic sau îîn sens inversn sens invers
 9. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României TIPURI DE ORBITALITIPURI DE ORBITALI 4 tipuri de orbitali4 tipuri de orbitali Oritali de tipOritali de tip “s”“s” Orbitali de tipOrbitali de tip “p”“p” Orbitali de tipOrbitali de tip “d”“d” Orbitali de tipOrbitali de tip “f”“f”
 10. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României •formă sferică – nucleul este situat în centrul sferei •1 orbital / strat Orbitali de tipOrbitali de tip “s”“s” Orbitali de tip “p” •formă bilobară – lobii sunt orientaţi de-a lungul axelor de simetrie •3 orbitali / strat
 11. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României • ORBITALI DE TIPORBITALI DE TIP “d”“d” form complicată ăform complicată ă –– 5 orbitali /5 orbitali / stratstrat ORBITALI DE TIP “f” formă complicată –– 7 orbitali /7 orbitali / stratstrat
 12. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Orbitalii se deosebesc prin :Orbitalii se deosebesc prin : FormăFormă  EnergieEnergie  Orientare spa ialţ ăOrientare spa ialţ ă  Vom nota în tabelul de mai josVom nota în tabelul de mai jos numărul de orbitalinumărul de orbitali corespunzători fiecărui substrat :corespunzători fiecărui substrat : Substrat s p d f Nr. orbitali 1 3 5 7 creşte energia orbitalilor
 13. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României STRATURILESTRATURILE 7 straturi 1....7; K...Q→7 straturi 1....7; K...Q→ fiecare strat electronic →fiecare strat electronic → unul sau mai multeunul sau mai multe substraturisubstraturi SubstratSubstrat totalitatea→ totalitatea→ orbitalilor de acelaşi tiporbitalilor de acelaşi tip Modul de notare al stratului,substratului şi al numărului de electroni : 4p² 4 → numărul stratului p → tipul substratului 2 → numărul de electroni din orbital
 14. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României CONFIGURAŢIA ELECTRONICĂ A ATOMULUICONFIGURAŢIA ELECTRONICĂ A ATOMULUI repartizarea electronilor pe straturi i substraturişrepartizarea electronilor pe straturi i substraturiş ocuparea cu electroni a orbitalilor atomici are laocuparea cu electroni a orbitalilor atomici are la bazăbază ::  principiul stabilit iiăţprincipiul stabilit iiăţ  principiul de excluziune al lui Pauliprincipiul de excluziune al lui Pauli -- Principiul excluziunii a fostPrincipiul excluziunii a fost formulat de Wolfgang Pauli (1900-1958) în 1925 i afirm c în înveli ulş ă ă şformulat de Wolfgang Pauli (1900-1958) în 1925 i afirm c în înveli ulş ă ă ş electronic al unui atom nu pot exista doi electroni cu acelea i patruşelectronic al unui atom nu pot exista doi electroni cu acelea i patruş numere cuantice în acela i timp. A adar,ş şnumere cuantice în acela i timp. A adar,ş ş pentru doi electroni identici, dac numerele cuanticeăpentru doi electroni identici, dac numerele cuanticeă nn,, ll işiş mlml sunt identice,sunt identice, msms, spinul, trebuie s fie diferit.ă, spinul, trebuie s fie diferit.ă regula lui Hund -regula lui Hund - afirm c la ocuparea cuă ăafirm c la ocuparea cuă ă electroni a orbitalilor se ocup mai întâi orbitalii careăelectroni a orbitalilor se ocup mai întâi orbitalii careă corespund unui subnivel cu câte un electroncorespund unui subnivel cu câte un electron cu spin paralel, dup care orbitalii se ocup cuă ăcu spin paralel, dup care orbitalii se ocup cuă ă un al doilea electron de spin antiparalel.un al doilea electron de spin antiparalel.
 15. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Ordinea ocuparii cu electroni a orbitalilorOrdinea ocuparii cu electroni a orbitalilor atomici pentru primele 4 straturi:atomici pentru primele 4 straturi: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4 p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6 p6 7s2 5 f14 6d10 7p6
 16. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României CONFIGURA IA ELECTRONIC A ATOMILOR DINŢ ĂCONFIGURA IA ELECTRONIC A ATOMILOR DINŢ Ă PERIOADELE 1, 2 I 3ŞPERIOADELE 1, 2 I 3Ş
 17. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Ilustrarea principiului stabilit ii, al lui Pauli aăţIlustrarea principiului stabilit ii, al lui Pauli aăţ regulii lui Hund:regulii lui Hund:  OrbitalulOrbitalul == pătrăţicăpătrăţică  Electronii se reprezinta cu ajutorul a 2 sageti, una cu varful inElectronii se reprezinta cu ajutorul a 2 sageti, una cu varful in sus si alta cu varful in jos, numiti “electroni cu spin opus”sus si alta cu varful in jos, numiti “electroni cu spin opus” • C,C, ((ZZ == 66):): 11ss 2 22 2ss 2 22 2pp 22 •N (N (ZZ = 7):= 7): 11ss 2 22 2ss 22 22pp 33 • O (O (ZZ = 8):= 8): 11ss 2 22 2ss 2 22 2pp 44  CC ((ZZ == 66):): 11ss 22 22ss 22 22pp 22
 18. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României BiBliografieBiBliografie 1.1. Suport de cursSuport de curs ProiectProiect POSDRUPOSDRU 6183961839 2.2. Lectiile digitizate din platformaLectiile digitizate din platforma AeL create in cadrul ProiectuluiAeL create in cadrul Proiectului 3.3.http://www.scritube.com/files/chihttp://www.scritube.com/files/chi mie/267_poze/image020.gifmie/267_poze/image020.gif 4.4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluarehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
 19. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE) Număr de identificare contract: POSDRU/87/1.3/S/61839 Beneficiar: Universitatea ‘Politehnica’ din Bucureşti Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Anúncio