O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Els dígrafs

Quins dígrafs s'han de separar en català. Aquí teniu un petit resum per explicar-ho a classe.

  • Entre para ver os comentários

Els dígrafs

  1. 1. Els dígrafs són dues consonants que fan un sol so. <ul><li>Memoritza aquesta frase per recordar els que no s’han de separar: </li></ul><ul><li>A QU E LL nen té un GU I NY OL </li></ul><ul><li>i NO SE SEPARA d’ell per res del món. </li></ul>
  2. 2. ELS DÍGRAFS <ul><li>S’han de separar </li></ul><ul><li>rr: so r-r a </li></ul><ul><li>ss: car-ro s-s a </li></ul><ul><li>l·l: co l-l e-gi </li></ul><ul><li>sc: pi s-c i-na </li></ul><ul><li>ix: re i-x a </li></ul><ul><li>tj: pla t-j a </li></ul><ul><li>tg:me t-g e </li></ul><ul><li>tx: co t-x e </li></ul><ul><li>NO s’han de separar </li></ul><ul><li>qu: a- qu e ll </li></ul><ul><li>ll: </li></ul><ul><li>gu: gu i- ny ol </li></ul><ul><li>ny: </li></ul>
  3. 3. tj / rr / ss s’han de separar Pe tj ada Pe t-j a-da te rr estre te r-r es-tre ca rr eta Ca r-r e-ta ca ss ola Ca s-s o-la
  4. 4. tx / ix / l·l s’han de separar to tx o to t-x o madu ix a ma-du i-x a i l·l uminat i l-l u-mi-nat carba ss a car-ba s-s a
  5. 5. Qu / ll / gu / ny NO s’han de separar ave ll ana A-ve- ll a-na pi ny ó Pi- ny ó qu iròfan Qu i-rò-fan po ll astre Po- ll as-tre
  6. 6. Qu / ll / gu / ny NO s’han de separar anti gu es An-ti- gu es tera ny ina Te-ra- ny i-na a qu e ll A- qu e ll gu i ny ol Gu i- ny ol
  7. 7. RECORDA <ul><li>A qu e ll nen té un gu i ny ol, </li></ul><ul><li>i no se separa d’ell per res del món </li></ul>

×