O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016

Baixar para ler offline

Bilder ur presentation som hölls på Sahlgrenska Science Park inför att vi kör en ny omgång av Affärsmodellskliniken en del av projektet Framtidens Hållbara Affärsmodeller i februari 2017.

Bilder ur presentation som hölls på Sahlgrenska Science Park inför att vi kör en ny omgång av Affärsmodellskliniken en del av projektet Framtidens Hållbara Affärsmodeller i februari 2017.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016 (20)

Anúncio

Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 december 2016

 1. 1. Framtidens hållbara affärsmodeller Hur möter vi ett nytt paradigm? 8 december 2016 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com
 martin@futuramb.se
 2. 2. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Ny omgång av Affärsmodellskliniken • En modell som utvecklades under 2015 
 i ett projekt finansierat av VGR och Tillväxtverket • En lyckad workshopserie som kördes 
 våren 2016 med 8 företag • Ny omgång startar i februari 2017 - intresserade?
 3. 3. ANALYS OCH ANGREPPSSÄTT Vari ligger utmaningen
 4. 4. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Identifierade utmaningar med dagen hållbarhetsutmaningar • De stora megatrenderna/hållbarhetsutmaningarna - är ofta generaliserade, abstrakta eller osäkra - företag agerar på konkreta effekter - beskrivs ofta en och en - missar samverkan med andra faktorer - beskrivs oftast som hot - gömmer de stora möjligheterna • Företags förhållningssätt - Delegerat ansvar (till hållbarhetsansvarig eller kommunikatör) - Avgränsat till den egna organisationen och dess perspektiv - Uppdelat - utan helhetsperspektiv och relationer till annat (checklistor) - Fokus först när situationen blir akut - svårt att agera preventivt - Fungerar när det finns en entusiast som har förmåga att driva
 5. 5. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Utmaningar med dagens arbetssätt Är synen på hållbarhetsutmaningarna ett utslag av ett kategorimisstag? Hållbarhet är inte en egenskap som någon av delarna i ett system kan ha - det är en egenskap hela systemet har (och hela systemet är i första hand samhället!!!)
 6. 6. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Konsekvenser/slutsatser • Hållbarhetsarbetet kan inte delegeras eller brytas ner • Hållbarhetsutmaningarna behöver betraktas i ett tidsmässigt längre och mer sammansatt perspektiv • Hållbarhetsutmaningar är inte en inre företagsangelägenhet - utan handlar om hur företaget samverkar med sin omgivning • Hållbarhetsutmaningarna inte enskilda problem som skall undvikas - utan en förutsättning när man formger sin affärsverksamhet ➡ Hållbarhetsutmaningarna behöver ses som en integrerad del av morgondagens affärsförutsättningar
 7. 7. Värde för hela samhället Värde för företaget Hållbara processer - varje enskilt företag - processutveckling Hållbara varor & tjänster - företaget på marknaden - R&D Hållbara affärsmodeller - företaget som ett system - affärsmodellsinnovation Samverkan runt hållbara affärsmodeller - företagen i sin strategiska omgivning - strategisk affärstransformation - bransch- och regionperspektiv
 8. 8. AFFÄRSMODELLSANALYS med Business Model Canvas Att förstå sin verksamhet från ett strategiskt perspektiv
 9. 9. Framtidens hållbara affärsmodeller Vad är en affärsmodellsanalys? En affärsmodell är en systembeskrivning 
 av en affärsverksamhet Baseras på en överskådlig och visuell modell baserad på 9 begrepp En affärsmodellsanalys möjliggör kollaborativt arbete runt företag och dess delar genom att stödja - Beskrivningar och förklaringar - Jämförelser, och utvärderingar - Anpassningar, innovation och experiment Skapar en högre nivå av förståelse 
 av hur hela affären hänger ihop 
 internt och externt 1. Kundsegment 9. Kostnadsstruktur 4. Kundrelationer 2. Värdeerbjudande 7. Nyckelaktiviteter 8. Nyckelpartners 3. Distributionskanaler 5. Intäktsmodell 6. Nyckelresurser
 10. 10. 9. Kostnadsstruktur 2. Värdeerbjudande 1. Kundsegment 3. Distributionskanaler 4. Kundrelationer 5. Intäktsstruktur 6. Nyckelresurser 7. Nyckelaktiviteter8. Nyckelpartners 11. Hållbarhetskostnad/risk 10. Hållbarhetsnytta FramtidensHållbara Affärsmodeller Företag: Datum: Deltagare: Framtidens hållbara affärsmodeller Business Model Canvas + hållbarhet
 11. 11. SCENARIOPLANERING Att förstå en osäker framtid
 12. 12. • Tankeverktyg som hjälper oss att vidga synfältet och få syn på de alternativa framtiderna - Reducerar inte bort osäkerheterna • Överblick över hur framtiden skulle kunna se ut - Låter oss se hela skogen - inte bara träden • Konkretisering av möjliga framtida situationer - Gör konsekvenser synliga X A A B C D Framtidens hållbara affärsmodeller Framtidsscenarier
 13. 13. AFFÄRSUTVECKLING I ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV Överblick över processen
 14. 14. Framtidens hållbara affärsmodeller Sammanfattning av faserna Megatrend Megatrend Megatrend Megatrend Megatrend Företag Megatrender & 
 förändringsmönster Framtidsscenarier
 Företagets affärsmodell 1 Hållbarhetsutmaningar 2 Alternativa och 
 hållbara affärsmodeller 3
 15. 15. Framtidens hållbara affärsmodeller
 Processen: Affärsmodellskliniken • 8-12 företag - 2 deltagande personer per företag - helst från olika nivåer i organisationen • 3 workshops (1/2 dag) • Uppföljning med varje företag (1/2 dag) • Brett spridningsseminarium Introduktions- seminarium Gemensam
 workshop 1 Affärsmodells- analys Gemensam
 workshop 2
 Scenarioanalys Gemensam workshop 3
 Affärsutveckling Individuell
 uppföljning Samman- ställning och analys Thinktank – Hållbara Affärsmodeller Spridnings- seminarium Vidare- förmedling Scenario- utveckling
 16. 16. Låter detta intressant? • Vi planerar en omgång workshops under februari 2017, intresseanmälan här: 
 http://www.johannebergsciencepark.com/sv/node/16908 • Vi diskuterar gärna vidare angående en workshopserie specifikt för life sciencebolag, skicka intresseanmälan till
 
 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com eller
 martin@futuramb.se

×