Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Niepodleglosc

 1.  
 2. Święto Niepodległości w Czajowicach Uroczystym spotkaniem w odnowionych salach remizy OSP w Czajowicach rozpoczę- ły się w niedzielne popołudnie ósmego listopada bieżącego roku obchody Święta Niepodległości. Spotkanie zorganizowało społeczeństwo Czajowic z inicjatywy instytucji samorządo- wych i organizacji społecznych, wśród zaproszonych gości nie zabrakło też przedsta- wicieli władz Gminy Wielka Wieś i Powiatu Krakowskiego. Sołtys Czajowic, pani Krystyna Goraj w imieniu gospodarzy powitała zgromadzonych, w szczególności: Wicewójta Gminy Wielka Wieś, pana Krzysztofa Wołosa, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego, pana Piotra Goraja, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, panią Elżbietę Seweryn, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czajowicach, panią Barbarę Przybysz-Wojciechowską wraz z Gronem Pedagogicznym i Uczniami, Przedstawiciela Wojska Polskiego, pana porucznika Stanisława Michalca, Przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Czajowic, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czajowicach wraz ze strażakami, jak również pozostałych gości przybyłych na uroczystość. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajowicach, pani Barbara Przybysz- Wojciechowska przedstawiła następnie rys historyczny genezy odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości, za której początek przyjęto dzień zawarcia rozejmu stanowiącego zakończenie pierwszej wojny światowej, przepowiedzianej przez A. Mickiewicza w Litanii pielgrzymskiej wojny powszechnej za wolność ludów .
 3. Pani Dyrektor zaprosiła zebranych do obejrzenia i wysłuchania występu uczniów naszej Szkoły – lekcji historii, ilustrowanej pieśniami legionowymi oraz patriotycznymi, wierszami i słowem wiążącym, zaprezentowanymi sprawnie, żywo i barwnie. Po odśpiewaniu Roty na zakończenie lekcji gorące brawa na widowni potwierdziły, że patriotyzmu od najmłodszych lat najlepiej uczą nie teorie, lecz przykłady. Pan Wasyl Stefaniuk, lider zespołu „Czajowianie” zaprosił następnie do wysłuchania koncertu, na który złożyły się pieśni patriotyczne - poważne, lecz również te sentymentalne i wesołe, nawiązujące do wspólnej tradycji kresowej nadającej im niepowtarzalne brzmienie. Zespół powstał z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich, jego repertuar jest coraz bogatszy a interpretacja tekstów tradycyjnych - jak również własnych - oryginalna i wręcz perfekcyjna. Pan porucznik Stanisław Michalec podzielił się następnie swymi inspirowanymi wspomnieniem żołnierskiego trudu refleksjami o stale aktualnym przesłaniu złożonej na ołtarzu wolności ofiary legionistów oraz idących w ich ślady pokoleń następców. Kulminacyjnym momentem spotkania było rozpoczęcie wspólnych śpiewów historycznych, zatem wszyscy słuchacze i widzowie zamienili się w wykonawców, a przezornie zaopatrzeni w śpiewniki wspólnym głosem wzmocnili zespół dodając ciepła i serdeczności patriotycznym obchodom, w których echa przeszłych stuleci przenikały we współczesność niosąc przesłanie o naszym niepodważalnym prawie do zachowania własnej tożsamości oraz poszanowania tradycji narodowej okupionej trudem, cierpieniem, krwią i łzami, o niezbywalnym prawie do zachowania godności w ustawicznej walce o wolność, tak często odbieraną nam zarówno przemocą mocarstw ościennych, jak zdradą sprzedajnych i wyalienowanych możnowładców. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości pan Krzysztof Wołos, Wicewójt Gminy Wielka Wieś wyraził uznanie dla Organizatorów, podkreślił umiejętność kształtowania przez Szkołę patriotyzmu już u najmłodszych dzieci, życzył zespołowi „Czajowianie” dalszych sukcesów i zaprosił wszystkich zebranych do Białego Kościoła na gminne obchody Święta Niepodległości.
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
Anúncio