O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

Baixar para ler offline

Вебінар
25 вересня 2021 р., м. Київ

Вебінар
25 вересня 2021 р., м. Київ

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (14)

Semelhante a Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1 (14)

Anúncio

Mais de FSC Ukraine (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1

 1. 1. Ключові вимоги оновленої версії стандарту FSC-STD-40-004 V3-1 Євгеній Хань, Менеджер ланцюга постачання та цілісності, FSC Україна Вебінар 25 вересня 2021 р., м. Київ
 2. 2. 2 FSC НОРМАТИВНА БАЗА COC
 3. 3. 3
 4. 4. 4 FSC-STD-40-004 FSC-STD-40-004a FSC-DIR-40-004 FSC-POL-01-004 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ДОДАТКОВІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ FSC-STD-40-005 FSC-STD-50-001 FSC-DIR-40-005 FSC-STD-40-003 FSC-STD-40-007 FSC НОРМАТИВНА БАЗА COC
 5. 5. https://fsc.org/en/document-centre FSC DOCUMENT CENTRE
 6. 6. 6 ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ПЕРЕКЛАД
 7. 7. 7 ТЕРМІНОЛОГІЯ Супровідний документ (Delivery document) – документ, який супроводжує вантаж і містить у паперовому або в електронному вигляді опис, клас і кількість транспортованого товару. Приклади супровідних документів: накладні, документи для перевезення вантажів, транспортні документи, списки вантажів. Торговий документ (Sales document) – законний комерційний інструмент, який свідчить про продаж продукції (наприклад, рахунок- фактура, чек, договір купівлі-продажу або авізо), який є підставою платежу і стає документом про право власності за оплати в повному обсязі. Він може бути фізичним або електронним; ідентифікує обидві сторони торгівлі, товари, що продаються, а також їхню кількість, дату продажу та ціни.
 8. 8. 8 ТЕРМІНОЛОГІЯ FSC Вторинне (FSC Recycled) – FSC заява для переробленої продукції на основі вхідних матеріалів, що походять винятково з вторинної сировини.
 9. 9. 9 ТЕРМІНОЛОГІЯ Сторона, інтереси якої зачеплено (Affected stakeholder) – будь-яка особа, група осіб або суб’єкт господарювання, яка зазнає або може зазнати наслідків від діяльності організації. Це, наприклад, працівники, особи, групи осіб або організації, що задіяні в діяльності організації та перебувають на місцях її здійснення, але не обмежуються ними. Зацікавлена сторона, що виявляє зацікавленість (Interested stakeholder) – будь-яка особа, група осіб або організація, яка виявила зацікавленість або, згідно з наявною інформацією, має зацікавленість у діяльності організації. Зацікавлена сторона (Stakeholder) – див. «Сторона, інтереси якої зачеплено» та «Зацікавлена сторона, що виявляє зацікавленість».
 10. 10. 10 Працівники (Workers) – усі зайняті особи, зокрема: державні службовці, працівники неповного робочого дня та сезонні працівники всіх рангів та категорій, зокрема працівники, адміністратори, керівники, працівники підрядників, а також самозайняті підрядники та субпідрядники (джерело: Конвенція МОП 155 Конвенція про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище, 1981 р.). Визначення функцій працівників, таких як керівники, варіює від країни до країни. У ситуаціях, коли вони мають повноваження в інтересах роботодавця чи керівництва наймати, переводити, призупиняти, звільняти, відкликати, просувати, призначати, винагороджувати чи дисциплінувати інших працівників або нести відповідальність за їх керівництво, вони можуть не мати право вступати до профспілок. ТЕРМІНОЛОГІЯ
 11. 11. 11 ОСНОВНІ ВИМОГИ
 12. 12. 12 Основні вимоги FSC щодо праці Додаток C. Приклади компонентів продукції, які мають бути сертифіковані (нормативний) Додаток D. Самостійне оцінювання основних вимог FSC щодо праці (нормативний)
 13. 13. 13
 14. 14. 14 ВИМОГИ FSC ЩОДО ПРАЦІ
 15. 15. 15 ДОДАТОК Г. САМОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ FSC ЩОДО ПРАЦІ (НОРМАТИВНИЙ) Програмні заяви Дитяча праця Примусова праця Дискримінація Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин Проведення самостійної оцінки Самостійна оцінка подається органу сертифікації організації Прийняти та впровадити програмну заяву (заяви), яка охоплює основні вимоги FSC щодо праці Підтримувати в актуальному стані самостійне оцінювання
 16. 16. 16 Основні вимоги FSC щодо праці Розробка програмної заяви (-в), що охоплюють основні вимоги щодо праці Впровадження програмних заяв щодо праці Проведення самостійного оцінювання та подання його органу сертифікації Аудитор перевіряє, чи була затверджена (прийнята) та впроваджена програмна заява (-ви), Аудитор перевіряє, чи доступна програмна заява (-ви) зацікавленим сторонам Аудитор оцінює самостійну оцінку, використовує її для проведенняя аудита на місці та перевірки доказів
 17. 17. 17 Програмна заява «Організація не допустить використання дитячої або примусової праці, а також експлуатацію дітей у будь-якій із її глобальних операцій та об’єктів". • Керівництво та персонал обізнані та проінформовані, • оновлення вже існуючих операцій, процедур та систем (або створення нових) • Моніторинг та забезпечення дотримання (за потреби) Доступно на веб-сайті, бюлетені, розміщено на робочому місці, як роздатковий матеріал, на плакатах, дошці оголошень, включено до керівництв або кодексу поведінки працівника чи надсилається за запитом 1.5 Організація має прийняти та впровадити програмну заяву (policy statement) або заяви, які охоплюють основні вимоги FSC щодо праці. Програмні заяви мають бути доступні зацікавленим сторонам (тобто зацікавленим сторонам, та сторонам, інтереси яких зачеплено) та органу сертифікації організації.
 18. 18. 18 Основні вимоги FSC щодо праці 7.1 Застосовуючи основні вимоги FSC щодо праці, організація має належно враховувати права та обов’язки, встановлені національним законодавством, водночас досягаючи цілей, сформульованих у вимогах. Національне законодавство ≠відповідність
 19. 19. 19 Дитяча праця 7.2 Організація не має використовувати дитячу працю. 7.2.1 Організація не має наймати працівників, які не досягли 15-річного віку або мінімального віку, встановленого національним або місцевим законодавством чи нормативними актами, залежно від того, який вік є вищим, крім випадків, зазначених у пункті 7.2.2. 7.2.2 У країнах, де національне законодавство або нормативні акти дозволяють працевлаштування осіб віком від 13 до 15 років на легких видах робіт, таке працевлаштування не має перешкоджати навчанню у школі та не має шкодити їхньому здоров’ю та розвитку. Зокрема там, де на дітей поширюється дія законів про обов’язкову освіту, вони мають працювати лише поза часом, відведеним для занять у школі, упродовж звичайного денного робочого часу. 7.2.3 Жодну особу, яка не досягла 18-річного віку, не мають залучати до небезпечних або важких робіт, окрім випадків, коли це відбувається з навчальною метою відповідно до затверджених національних нормативно-правових актів. 7.2.4 Організація має заборонити найгірші форми дитячої праці. Ймовірно, це не буде перешкоджати навчанню в школі та не шкодити їх здоров’ю та розвитку. Будь-яка робота, яка може загрожувати фізичному, розумовому та психічному здоров’ю дітей. Усі форми рабства або практику, подібну до рабства • Сексуальна експлуатація • Незаконні дії • Небезпечна робота (робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди здоров'ю, безпеці чи моральності дітей)
 20. 20. 20 Примусова праця 7.3 Організація має ліквідувати всі форми примусової та обов’язкової праці. 7.3.1 Трудові відносини є добровільними та ґрунтуються на взаємній згоді, без загрози покарання. 7.3.2 Не має бути доказів будь-яких практик, що свідчать про примусову або обов’язкову працю, зокрема, але не лише: • фізичне або сексуальне насильство; • підневільна/кабальна праця; • утримання заробітної плати, у тому числі сплати винагороди (комісійних) за працевлаштування та/або внесення застави для допуску до роботи; • обмеження свободи пересування; • вилучення паспорта та документів, що посвідчують особу; • погрожування донести органам влади. Робота чи послуга, що вимагається від будь-якої особи під загрозою будь-якого покарання і не пропонується добровільно. Згода щодо працевлаштування та їхня свобода покинути роботу в будь-який час. Будь-яка форма примусу, така як погроза насильством, покарання ... Став поневоленим в результаті позики або боргу. Не можна залишати місце роботи після закінчення робочого дня / періоду або зміни.
 21. 21. 21 Дискримінація 7.4 Організація має забезпечити недискримінаційні умови у сфері професійної діяльності та рівні можливості обіймати посади. 7.4.1 Практики працевлаштування та можливості обіймати посади не є дискримінаційними. Дискримінація включає будь-яке розмежування, виключення чи преференції. Практики, які впливають на поставлення людини в невигідне становище чи підпорядкування на ринку праці або на робочому місці через расу, колір шкіри, релігію…. Доступ до працевлаштування, професійного навчання та умови працевлаштування.
 22. 22. 22 Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин 7.5 Організація має поважати свободу зібрань і чинне право на колективні перемовини. 7.5.1 Працівники мають можливість створювати організації працівників або долучитися до них за власним вибором. 7.5.2 Організація поважає повну свободу організацій працівників розробляти власні статути та правила. 7.5.3 Організація поважає права працівників займатися законною діяльністю, пов’язаною зі створенням організації працівників, приєднанням до неї або наданням їй допомоги, або утримуватися від цього, і не буде дискримінувати чи карати працівників за реалізацію цих прав. 7.5.4 Організація сумлінно веде перемовини із законно створеними організаціями працівників та/або належним чином обраними представниками й докладає усіляких зусиль для укладання колективної угоди. 7.5.5 Мають виконуватися колективні угоди, у разі їх наявності. Право робітників та роботодавців створювати організації за власним вибором добровільно вступати та залишати їх. Добровільний процес перемовин між роботодавцями чи організацією роботодавців та організацією працівників. Працівники мають вибір щодо вступу до профспілки або створення її чи представницької групи або комітету працівників без перешкод та втручання зовні. Будь-яка організація трудящих для досягнення та захисту інтересів робітників. Керівництво не перешкоджає і не втручається жодним чином. Працівники можуть вирішити не організовуватися. Захист працівників від дискримінаційних дій, таких як звільнення або підвищення по службі. Роботодавець та організації робітників докладають усіх зусиль, щоб досягти згоди, провести справжні та конструктивні переговори.
 23. 23. 23 САМОСТІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1.6 Організація має підтримувати в актуальному стані самостійне оцінювання (самооцінювання), в якому потрібно описувати, як організація застосовує основні вимоги FSC щодо праці у своїй діяльності. Самостійне оцінювання подають органу сертифікації організації. Ситуація в країні Ситуація щодо організації Докази, що підтверджують відповідність
 24. 24. 24 Самостійне оцінювання - Дитяча праця Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Чи є у вас політика щодо дитячої праці? 2. Чи є у вас ефективні процедури працевлаштування та найму, які включають перевірку віку? 3. Чи зберігаєте ви копії посвідчень усіх працівників? 4. Якщо ви наймаєте працівників віком до 18 років, опишіть, яких заходів ви вжили, щоб вони не виконували небезпечних або важких робіт. 5. Чи законодавчо дозволено працевлаштування дітей у віці від 13 до 15 років? Ви працевлаштовуєте дітей у цьому віці? 1. Політика щодо дитячої праці. 2. Трудові контракти або угоди, в тому числі з кадровими агентствами. 3. Політика зайнятості та процедури. найму,процедура перевірки віку для ідентифікації 4. Записи щодо обліку працівників, включаючи сезонних та мігрантів (віковий реєстр), документи, що посвідчують особу, такі як копії свідоцтв про народження або національні посвідчення особи 5. Оцінка ризиків щодо дитячої праці.
 25. 25. 25 Самостійне оцінювання - Примусова праця Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Чи є у вас політика, яка забороняє примусову та обов’язкову працю? 2. У який спосіб ваша організація гарантує, що не стягується комісія за працевлаштування, а також оплата чи внесення застав для початку роботи? 3. Як ваша організація гарантує, що немає будь-якої форми обмеження пересування працівників? 4. Як забезпечується на підприємстві доступ працівників до своїх паспортів та документів, що посвідчують особу, і водночас безпечне місце для зберігання документів? 5. Як ви гарантуєте, що унеможливлено погрожування донести на працівників органам влади? 1. Платіжні записи (відомості із заробітної плати). 2. Записи інспекції з питань праці. 3. Договори найму. 4. Законодавчі відрахування (податок, соціальне страхування). 5. Національні / галузеві стандарти оплати праці (для порівняння). 6. Процедури врегулювання спорів та розгляду скарг. 7. Записи ліцензованих кадрових агентств. 8. Трудові угоди.
 26. 26. 26 Самостійне оцінювання - Дискримінація Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Ваш процес прийняття на роботу базується на навичках та досвіді кандидатів? 2. Чи гарантуєте ви, що всі працівники мають рівні можливості для просування по службі відповідно до результатів їх роботи? 3. Чи маєте ви політику щодо недискримінації? 4. Чи існує рівність співвідношення статі / віку? 5. Чи маєте ви етнічно різноманітну робочу силу? 1. Оголошення щодо вакансій. 2. Записи щодо заяв на роботу. 3. Політика рівних можливостей. 4. Процедури розгляду скарг / скарг та реєстр записів. 5. Оцінка праці (оцінки) або оцінка результатів роботи. 6. Позитивна дискримінація або програма позитивних дій.
 27. 27. 27 Самостійне оцінювання - Свобода асоціації та права ведення колективних перемовин Ситуація в країні (закони чи правові зобов'язання) Ситуація щодо організації – демонстрація відповідності Визначте будь-які документи чи записи Законодавчі чи регулятивні обмеження, які обмежують вашу здатність дотримуватися вимог. 1. Чи можуть ваші працівники вільно приєднуватися до організацій трудящих, включаючи профспілки, на їх вибір, без втручання вашої організації? 2. Якщо працівники представлені профспілкою, чи є вона автономною та незалежною? 3. Які форми представництва працівників, крім профспілок, існують у даному місцерозташуванні? 4. Ви надаєте представникам працівників час і простір для реалізації своїх ролей? 5. Чи залишається керівництво нейтральним, якщо в організації існує більше однієї організації трудящих? 1. Реєстр скарг. 2. Колективний договір. 3. Протоколи або документи із засідань, пов’язані з розробкою колективного договору. 4. Звіт міністерства праці / Звітів щодо трудових відносин. 5. Судові звіти. 6. Задокументовані докази та записи виборів до представників трудящих.
 28. 28. https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification Chain of Custody Certification ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
 29. 29. https://fsc.org/en/chain-of-custody-certification Chain of Custody Certification
 30. 30. https://youtu.be/jY2Krw_Z9Mo https://youtu.be/WADK_xzGJ0E ЗАПИСИ ВЕБІНАРІВ https://youtu.be/7nom7W13UnU
 31. 31. https://etraining.fsc.org/ FSC’s ONLINE TRAINING PLATFORM
 32. 32. 32 ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ
 33. 33. Forest Stewardship Council® FSC® Ukraine National Representative office Kyiv, Vasylkivska str. 14, office 307-A T +38 (044) 22 36 845 FSC Global Development © All rights reserved FSC® F000237 ua.fsc.org 33

×