Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Anúncio
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Panduan mencari tempat praktikal edisi 1
Próximos SlideShares
Kesimpulan Report Latihan IndustriKesimpulan Report Latihan Industri
Carregando em ... 3
1 de 33
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

Panduan mencari tempat praktikal edisi 1

 1. PANDUAN MENCARI TEMPAT PRAKTIKAL SITI RAFIDAH BINTI ABDUL SAREF ● BAHARUDDIN MOHD ZANGGI ● NATHRAH NAWAWI
 2. Panduan mencari tempat praktikal 1
 3. Panduan mencari tempat praktikal 2 PANDUAN MENCARI TEMPAT PRAKTIKAL Kumpulan Penulis SITI RAFIDAH BINTI ABDUL SAREF BAHARUDDIN MOHD ZANGGI NATHRAH NAWAWI POLITEKNIK SULTAN AZLAN SHAH 35950 BEHRANG STESYEN, BEHRANG PERAK Tel : 05-454 4431 Faks : 05-454 4607 Laman Web : www.psas.edu.my Facebook:politeknik.edu
 4. Panduan mencari tempat praktikal 3 Politeknik: Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). Alamat Politeknik: Behrang Stesyen, 35950 Behrang, Perak. No Tel: 605-4544431. No Fax: 605-4544993. Laman web politeknik: www.psas.edu.my Cetakan pertama 2015 Hak cipta terpelihara. Mana-mana bahagian dalam penerbitan ini tidak dibenarkan ditiru, diterbit semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, atau dipindah dalam mana-mana cara, baik dengan cara elektronik, mekanikal, penggambaran semula, perakamanan atau sebaliknya, tanpa izin bertulis daripada Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). Diterbitkan oleh: Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS).
 5. Panduan mencari tempat praktikal 4 ISI KANDUNGAN Muka surat 1. PROLOG LATIHAN INDUSTRI 5 2. KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI 6 3. TIP MENCARI TEMPAT PRAKTIKAL 8 4. TIP MEMILIH ORGANISASI 10 5. TIP MENYEDIAKAN RESUME 12 6. CONTOH RESUME 14 7. STRATEGI MENCARI TEMPAT PRAKTIKAL 20 8. SENARAI SYARIKAT YANG MENAWARKAN LATIHAN INDUSTRI 22
 6. Panduan mencari tempat praktikal 5 1. PROLOG LATIHAN INDUSTRI Latihan industri adalah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program- program tertentu di semua peringkat pengajian tinggi di Institusi Pengajian tinggi (IPT). Untuk meningkatkan tahap mampu kerja para graduan, program Latihan Industri diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan. Latihan Industri adalah pendedahan awal kepada pelajar sebelum memasuki alam pekerjaan setelah menamatkan pengajian. Pelajar perlu mendapatkan organisasi latihan yang berkaitan dengan program semasa menjalani praktikal untuk memastikan ilmu yang diperolehi dapat dimanfaatkan pada masa hadapan. Kursus Latihan Industri memberi pelajar peluang pembelajaran di dunia pekerjaan untuk menerima pengalaman praktikal supaya dapat mempertingkatkan kebolehpasarannya. Kursus ini memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi-polisi, prosedur dan peraturan serta perspektif professional dan pelaporan. Kursus ini akan membina semangat dan sikap yang proaktif di kalangan pelajar dan seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk menjadi pelatih yang cemerlang. Hasil daripada Latihan Industri, pelajar akan mampu untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja, berkomunikasi secara bekesan dengan pelbagai peringkat, mengamalkan kerja berpasukan, bersikap profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar, prosedur dan pelajar dapat menerangkan tugas- tugas yang diberikan semasa menjalani latihan industri mengikut format yang telah ditetapkan.
 7. Panduan mencari tempat praktikal 6 2. KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI Latihan Industri merupakan satu tempoh pengajian dimana para pelajar diberi peluang untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang luas. Selain ilmu dan kemahiran, pelajar juga di dedahkan kepada pelbagai bentuk pengalaman kerja. Menurut petikan Berita Harian edisi 8 April 2010, Latihan Industri penting bagi menjamin kualiti mahasiswa.
 8. Panduan mencari tempat praktikal 7 Oleh yang demikian, latihan industri adalah satu-satunya peluang keemasan bagi pelajarmengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang selaras dengan keperluan industri masa kini yang memerlukan pekerja yang kompetan dan dinamik. Pelajar juga dapat mengambil sepenuh peluang agar dapat melakukan transfomasi diri supaya dapat memantapkan kemahiran insaniah dalam meningkatkan tahap kebolehpasaran. Pesaingan pekerjaan masakini yang semakin mencabar harus dijadikan iltizam agar semua pelajar berusaha dengan lebih tekun agar berjaya mendapat pekerjaan. OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI Sebelum pelajar menjalani praktikal di organisasi, pelajar seharusnya perlu tahu objektif sebenar latihan industri supaya ianya jelas dan bermatlamat. Objektif latihan industri adalah untuk membolehkan pelajar;  Membina personaliti individu  Berkomunikasi dengan berkesan  Mengamalkan etika dan peraturan kerja yang baik  Memberikan pendedahan kepada alam pekerjaan  Menghasilkan laporan latihan industri Kata motivasi
 9. Panduan mencari tempat praktikal 8 3. TIPS MENCARI TEMPAT PRAKTIKAL Perkara paling utama sebelum menjalani Latihan Industri adalah mendapatkan tempat atau organisasi. Sebelum mendapatkan tempat praktikal, pelajar perlu tahu apa perkara-perkara penting dan cara mencari tempat praktikal. a. Tetapkan matlamat masa depan/haluan kerjaya Pelajar perlu ada matlamat kerjaya di masa akan datang yang mana pelajar perlu tahu laluan atau hala tuju kerjaya yang diimpikan. Matlamat masa depan sangat penting agar pelajar tidak kecewa kerana tersalah pilih laluan kerjaya. b. Kecilkan skop matlamat masa depan Apa yang di maksudakan “kecilkan skop matlamat masa depan” adalah pelajar perlu memilih satu antara banyak laluan kerjaya yang pelajar impikan. Sebagai contoh, sekiranya pelajar mengambil jurusan Kejuruteraan Elektrik. Skop bidang Kejuruteraan Elektrik adalah luas. Antara tempat yang boleh yang menjurus kepada bidang Kejuruteraan Elektrik adalah kilang membuat komponen, Pembinaan bangunan, selengara bangunan, kilang otomobil, syarikat penyiaran, syarikat telco dan sebagainya. Setelah anda mengecilkan skop matlamat, baru lah mudah untuk anda memilih organisasi yang mana sesuai dengan minat dan impian anda. c. Mencari Organisasi Sebelum anda menghantar permohonan memjalani latihan industri ke sesebuah organisasi. Perkara yang paling penting adalah anda perlu tahu latar belakang organisasi terlebih dahulu sebelum proses permohonan tempat praktikal di lakukan. Pemilihan yang tepat akan
 10. Panduan mencari tempat praktikal 9 membuatkan kehidupan anda semasa menjalani latihan industri akan menjadi sangat selesa dan bermotivasi. d. Minta nasihat dari yang berpengalaman Pelajar perlu meminta atau bertanya dengan pensyarah atau pelajar lain yang telah menjalani latihan industri tentang suasana tempat praktikal dan pengalaman mereka menjalani latiah industri. Nasihat dan pegalaman tersebut anda boleh jadikan ia sebagai batu asas untuk mendapatkan tempat praktikal yang lebih baik. e. Resume Menarik Perkara paling penting untuk memudahkan pelajar mendapat tempat praktikal adalah kemantapan resume. Ini kerana resume adalah penganti diri untuk menarik minat organisasi menawarkan tempat praktikal di organisasi mereka. Resume yang paling kretif dan berinovasi mampu untuk menarik minat majikan. Senarai Semak Matlamat haluan kerjaya -------------------------------------- Skop kecil haluan kerjaya -------------------------------------- Organisasi pilihan -------------------------------------- Resume “settle!!!” 
 11. Panduan mencari tempat praktikal 10 4. TIP PEMILIHAN ORGANISASI Pemilihan organisasi praktikal merupakan perkara paling penting sebelum menjalani latihan industri. Pemilihan ini merangkumi seluruh kehidupan pelajar di sepanjang sesi latihan industri dijalankan.Sekiranya pelajar gagal mendapatkan tempat di organisasi terbaik, maka akan gelap masa depan anda sebagai pelajar praktikal di ooganisasi tersebut. Maka dengan itu, pemilihan organisasi perlu dititikberatkan agar pelajar berasa selesa dan bersemangat untuk menjalani latihan industri di organisasi tersebut memandangkan tempoh latihan industri memakan masa yang agak panjang iaitu diantara 10 hingga 20 minggu bergantung kepada institusi pengajian masing-masing. a. Tepat Dengan Jurusan Pengajian Pemilihan organisasi yang menepati jurusan pengajian adalah perkara pertama yang perlu pelajar pastikan agar apa yang anda pelajari semasa latihan industri adalah menjurus kepada bidang pengajian yang anda ambil di institut pengajian tinggi. Sekiranya pemilihan itu tidak menjurus kepada jurusan yang diambil maka anda berada di luar bidang anda dan ianya sekaligus tidak memberi anda pengalama di dalam bidang yang anda ceburi. Oleh yang demikian, anda perlu menetapkan matlamat haluan kerjaya anda terlebih dahulu sebelum keputusan pemilihan organisasi di lakukan. b. Lokasi Organisasi Kebanyakkan pelajar mahukan lokasi tempat praktikal berdekatan dengan rumah. Ini mungkin di sebabkan faktor kewangan dan ekonomi yang menyebabkan pelajar mahu tinggal bersama keluarga semasa sesi latihan industri dijalankan. Namun yang pasti anda berhak untuk menentukan dimana anda ingin membuat praktikal. Terpulang pada anda untuk membuat pemilihan.
 12. Panduan mencari tempat praktikal 11 c. Elaun Kemudahan elaun merupakan satu perkara yang di anggap penting untuk meningkatkan minat pelajar menjalani praktikal di sesebuah organisasi. Maka dengan itu, adalah disarankan para pelajar mencari tempat praktikal yang mempunyai elaun bagi membantu menampung kos sara hidup di sepanjang latihan industri berlangsung. Kebanyakkan tempat praktikal ada menyediakan elaun sara diri untuk pelajar praktikal. Terdapat sesetengah organisasi yang tidak menawarkan elaun kepada pelajar praktikal. d. Selidik organisasi Selidiki organisasi terlebih dahulu banyak kelebihannya. Minta pandangan oranglain tentang organisasi yang ingin di pohon. Sekurang-kurangnya anda tahu serba sedikit tentang organisasi tersebut sebelum anda menjalani latihan industri. Sekiranya terdapat lebih banyak pandangan negatif dari positif adalah lebih baik anda tidak memohon untuk menjalani praktikal di situ. Dikuatiri anda akan berasa tertekan dan buntu bila berada didalam organisasi yang bermasalah. e. Taraf Organisasi Menjalani praktikal di sebuah organisasi bertaraf multinasional dan antarabangsa merupakan satu token kepada pelajar. Anda dilihat mempunyai pengalaman bekerja di bawah organisasi yang berprestij dan gah. Adalah di nasihatkan untuk mencari peluang menjalani praktikal di organisasi yang sebegini untuk memberikan anda pengalaman baru serta peluang untuk bekerja di organisasi berkenaan akan lebih cerah.
 13. Panduan mencari tempat praktikal 12 5. TIP PENYEDIAAN RESUME Terdapat beberapa perkara penting yang perlu dititik beratkan semasa anda menyediakan resume. Berikut adalah tips dan panduan bagi menyediakan resume yang baik. a. Letak Gambar Letakkan gambar anda pada resume anda supaya pihak majikan boleh mengenali anda. Letakkan gambar dibahagian kanan atas resume dan pastikan anda meletakkan gambar yang profesional dan kemas.Gunakan gambar berukuran passport. Jangan sesekali menggunakan gambar yang kabur dan terlalu santai serta memakai t-shirt dan sebagainya. b. Ringkas, Padat & Mudah Difahami Majikan tidak mempunyai masa yang banyak untuk meneliti permohonan anda kerana terpaksa menapis ribuan permohonan. Maka adalah wajar anda membantu mereka mempercepat dan mempermudah urusan mereka. c. Gunakan Font & Kertas Yang Sesuai Cetak resume anda dengan mengunakan kertas A4 yang berkualiti. Lebih baik lagi jika anda dapat mencetak dengan mengunakan ‘glossy paper’. 99% cakan akan mencetak resume mereka dengan kertas A4 nipis biasa. Penggunaan kertas glossy akan menonjolkan permohonan anda dan membuatkan anda kelihatan unit. Gunakan font jenis Tahoma, Arial, Verdana atau calibri bersaiz 10-12 ketika menyediakan resume anda.
 14. Panduan mencari tempat praktikal 13 d. Tonjolkan Kebolehan, Kemahiran & Pencapaian Anda Majikan biasanya akan menerima permohonan yang banyak bagi setiap jawatan yang perlu diidi. Jadi, anda harus ‘stand out’ di dalam permohonan anda. Tonjolkan semua kelebihan yang ada pada diri anda untuk meyakinkan majika bahawa anda layak untuk dipanggil temuduga. e. Maklumat Yang Sesuai & Relevan Pastikan maklumat yang terdapat didalam resume anda adalah tepat dan relevan. Ini kerana majikan tidak mempunyai banyak masa untuk melihat dan meneliti resume anda. Jadi adalah amat penting untuk anda memasukan maklumat-maklumat yang berkaitan. f. Jujur & Kreatif Penyediaan resume yang kreatif akan menarik minat majikan untuk membaca resume anda tetapi jangan ketelaluan. Elakkan dari memberi maklumat palsu di dalam resume. Jika anda didapati memberi maklumat paslu, permohonan anda akan ditolak serta merta. Kata motivasi
 15. Panduan mencari tempat praktikal 14 6. CONTOH RESUME a.
 16. Panduan mencari tempat praktikal 15 b.
 17. Panduan mencari tempat praktikal 16 c.
 18. Panduan mencari tempat praktikal 17 d.
 19. Panduan mencari tempat praktikal 18 e.
 20. Panduan mencari tempat praktikal 19 f.
 21. Panduan mencari tempat praktikal 20 7. STRATEGI MENCARI TEMPAT PRAKTIKAL Terdapat langkah langkah untuk mencari tempat praktikal. perkara utama yang perlu di ambil berat adalah “keep in touch” dengan majikan atau organisasi yang berpotensi untuk menawarkan tempat praktikal kepada anda. Strategi yang terbaik untuk anda mencari tempat praktikal adalah: a. Respon Kepada Tawaran Iklan Mencari tawaran iklan di akhbar atau di media elektronik seperti iklan di laman sesawang organisasi pilihan anda. Pastikan anda mengetahui latar belakang organisasi sebelum membuat permohonan. b. Panggilan Susulan Selain daripada iklan di akhbar atau media elektronik, anda juga boleh membuat panggilan susulan kepada organisasi untuk bertanyakan tentang hasrat anda untuk membuat permohonan praktikal di organisasi tersebut. c. Penghantaran Surat Permohonan Secara Peribadi Anda juga boleh menulis surat secara peribadi atau emel ke organisasi pilihan anda untuk membuat permohonan praktikal. Tunjukkan minat yang mendalam terhadap organisasi mereka dan nyatakan hasrat anda untuk menimba ilmu di organisasi mereka. Cara ini juga merupakan antara strategi terbaik untuk mendapatkan tempat praktikal.
 22. Panduan mencari tempat praktikal 21 d. Agensi Pekerjaan Agensi pekerjaan adalah yang paling membantu anda untuk mencari tempat praktikal. Ini kerana mengetahui di mana terdapatnya peluang untuk anda menjalani praktikal. Kelebihan agensi pekerjaan adalah lebih berbanding strategi yang sebelumnya. Mereka mempunyai jalinan kerjasama yang erat diantara agensi pekerjaan dan organisasi. e. Jalinan Hubungan Kaedah ini adalah yang paling efektif dimana jalinan hubungan profesional atau sosial anda dengan individu yang bekerja didalam sesebuah organisasi menyumbangkan potensi lebih besar untuk anda mendapatkan tempat praktikal di organisasi tersebut. f. Pameran Kerjaya Ambil peluang semasa pamera kerjaya berlangsung. Banyak peluang praktikal yang ditawarkan semasa pameran kerjaya. Banyak organisasi akan menawarkan tempat praktikal di organisasi mereka. Jadi, ambil peluang yang ada untuk anda mencari tempat praktikal terbaik untuk masa depan anda. Kata motivasi
 23. Panduan mencari tempat praktikal 22 8. SENARAI SYARIKAT YANG MENAWARKAN LATIHAN INDUSTRI i) Automotif & Mekanikal BIL NAMA & ALAMAT SYARIKAT NO.TELEFON/FAX JURUSAN 1 Proton Edar Sdn. Bhd. Kulai No 1165,1166,1167&1168,Jalan Kasturi 36/42, Asiatic Indahpura Carcity,81000,Kulai,Johor, Tel: 07-662 3701 Fax: 07-663 9318 Automotif 2 Proton Edar Sdn. Bhd. No. 221 Lot 88, Perusahaan Mergong Ii,Jalan Gangsa Seberang Jalan Putra,05150,Alor Setar,Kedah,Darul Aman Tel: 04-7331632 04-7345200 Fax: 04-7331619 Automotif 3 Proton Edar Sdn Bhd Lot 3b, Jalan Bunga Tanjung 1,,Senawang Industrial Park,70450,Seremban,Negeri Sembilan,Darul Khusus Tel: 06-6787605 Fax: 06-6787763 Automotif 4 Proton Edar Sdn Bhd (Mentakab) Cawangan Mentakab, No. 27-29, Jln Mok Hee Kiang,28400,Mentakab,Pahang,Darul Makmur Tel: 09-2782122 Fax: 1833 Automotif 5 Eureka Gallery Sdn. Bhd. Wisma Kurnia,Jalan Taiping,33000,Kuala Kangsar,Perak, Tel: 05-775 2832 Fax: 05-775 9832 Automotif 6 Maha Mega Edar Sdn. Bhd. No 9,Jalan Cahaya Taman Anggerik,35900,Tanjung Malim,Perak, Tel: 05-458 5999 Fax: 05-458 4999 Automotif 7 Proton Edar Ipoh Jalan Tar Lot 3893,Jalan Tunku Abdul Rahman,30010,Ipoh,Perak, Tel: 05-506 4566 Fax: - Automotif 8 Proton Edar Sdn Bhd Ipoh Service Centre, Lot 15,Jalan Lahat, Menglembu,31450,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-2812437 Fax: 05-2812400 Automotif 9 Proton Tanjung Malim Sdn. Bhd. Mukim Hulu Bernam Timur,Daerah Batang Padang,35960,Behrang,Perak, Tel: 05-457 8686 Fax: 05-457 7756 Automotif 10 Warna Bestari Sdn. Bhd. Lot 227928, Jln Raja Dr. Nazrin Shah,(Jalan Gopeng 8km),31300,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-312 3999 Fax: 05-312 6899 Automotif
 24. Panduan mencari tempat praktikal 23 11 Perodua Sales Sdn. Bhd. Sungai Choh,Locked Bag 226,48009,Rawang,Selangor, Tel: 03-6733 8888 Fax: 03-6733 0264 Automotif 12 AKN Service Centre Sdn. Bhd. No 2181,Main Road,14300,Nibong Tebal,Pulau Pinang, Tel: 04-593 0759 Automotif Fax: 04-593 7271 13 Proton Edar Sdn Bhd Service And Paris Centre,No. 45, Jln Sungai Pinang,10150,Pulau Pinang,Pulau Pinang,- Tel: 04-2816020 Fax: 04-2819481 Automotif 14 CSH Automobiles Sdn. Bhd. Lot 12632-12633, Jln Bunga Matahari,- ,45300,Sungai Besar,Selangor, Tel: 03-32242231 Fax: 03-32248280 Automotif 15 Jit Auto Services Sdn. Bhd. No 27/29, Jalan Ip 1,Pusat Niaga Permai Ijok,45600,Ijok,Selangor, Tel: 03-3279 2010 Fax: - Automotif 16 Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. Hicom Industrial Estate,Batu 3, P.O.Box 7100,40918,Shah Alam,Selangor, Tel: 03-8026 9999 Fax: 03-8026 9266 Automotif /Mekatronik 17 Perodua Sales Sdn Bhd Automotive Centre,Sungai Choh, Locked Bag 226,48009,Rawang,Selangor,Darul Ehsan Tel: 03-60928888 Fax: 03-60915697 Automotif 18 Proton Edar Sdn. Bhd. Km 33.8,Westbound Shah Alam Expressway,47500,Subang Jaya,Selangor, Tel: 03-8026 9942 Fax: 03-8026 9477 Automotif 19 Proton Edar Sdn. Bhd. Subang Jaya Km 33.8,Westbound Shah Alam Expressway,47600,Subang Jaya,Selangor, Tel: 03-8026 9999 Fax: 03-8024 3311 Automotif /Mekanikal 20 Proton Holdings Berhad Hicom Industrial Estate,,Batu Tiga,40918,Shah Alam,Selangor, Tel: 03-50392603 Fax: 03-51036147 Automotif /Mekatronik 21 Auto Bavaria ( Importer Of BMW ) 187 Jalan Sungai Pinang,-,10150,Pulau Pinang,Pulau Pinang,- Tel: 604-2813688 Fax: 604-2828261 Automotif 22 Auto Bavaria No 3a Persiaran Perkaya , Seks U1,Glenmarie,40150,Shah Alam,Selangor,Darul Ehsan Tel: 55693900 Fax: 5193904 Automotif /Mekanikal 23 Hicom-Honda Manufacturing (M) Sdn. Bhd Lot 3239, Kws Perusahaan Bakar Arang,,P.O. Box 32,08007,Sungai Petani,Kedah,Darul Aman Tel: 04-4216622 Fax: 04-4219923 Automotif /Mekanikal
 25. Panduan mencari tempat praktikal 24 24 Honda Malaysia Sdn Bhd Pt75-79,Hicom Pegoh Industrial Park,78000,Alor Gajah,Melaka, Tel: 06-559 1500 Fax: - Automotif 25 Honda Malaysia Sdn.Bhd Lot No Pt 75 - Pt 79, Hicom Pagoh Industrial Park,Mukim Pagoh, Daerah Alor Gajah,78000,Melaka,Melaka,- Tel: 6-06-5591500 Fax: 6-06- 5591513/1580 Automotif 26 Honda Service Centre No 10,Sri Mariamman Lane 2,30020,Ipoh,Perak, Tel: 05-241 3433 Fax: 05-255 2320 Automotif 28 Tiong Nam Motor (M) Sdn. Bhd. No 2, Persiaran Setia Murni,U13/50, Setia Alam, Seksyen U13,40170,Shah Alam,Selangor, Tel: 03-3343 1111 Fax: 03-3343 5225 Automotif 29 Lon G Setia Auto Sdn. Bhd. Lot 3048, Jalan Datuk Sulaiman,Off Kg. Sg. Penchala,60000,Ttdi,Kuala Lumpur, Tel: 03-7727 9966 Fax: 03-7733 9966 Automotif 30 Perodua Sales Sdn. Bhd. No. 6, Persiaran 118c,,Desa Tun Razak,,56000,Cheras,Kuala Lumpur,- Tel: 03-60928888 Fax: 03-6091567 Automotif 31 Perodua Sales Sdn Bhd Lot 23 Tasek Industrial Estate,Jln Kuala Kangsar,31400,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-5470433 Fax: 05-5499433 Automotif 32 Perodua Automofive Centre Sungai Choh, Locked Bag 226,,- ,48009,Rawang,Selangor,Darul Ehsan Tel: 03-60928888 Fax: 03-60902100 Automotif 33 Perodua Engine Manufacturing Sdn. Bhd Sungai Choh,Locked Bag No. 226,48009,Rawang,Selangor,Darul Ehsan Tel: 03-67338888 Fax: 03-67330727 Automotif 34 Perodua Manufacturing Sdn. Bhd. Sungai Choh,Locked Bag 226,48009,Rawang,Selangor, Tel: 03-6733 8888 Fax: 03-6733 0439 Automotif 35 UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. no. 4798 jalan kuala kangsar, 30010,ipoh,perak,darul ridzuan Tel: 05-5063482 Fax: 05-5063467 Automotif 36 UMW Toyota Motor Sdn.Bhd (Service Division) lot p.t. 2691 jalan ng song teik,jelapang estate,30100,ipoh,perak,darul ridzuan Tel: 05 5275510 Fax: - Automotif 37 UMW Toyota Motor Sdn.Bhd. service division,lot 6,7,8 medan simpang,,- ,34700,taiping,perak,darul ridzuan Tel: 05 8475992 Fax: - Automotif 38 Tan Chong Ekspress Auto Service Sdn. Bhd lot 31036 & 31037,jalan kuala kangsar,30010,ipoh,perak,darul ridzuan Tel: 05-5062809 Fax: 05-5061430 Automotif
 26. Panduan mencari tempat praktikal 25 i) Jurusan: Awam 1 Kelkon Sdn. Bhd Tingkat 3, Bangunan Perbadanan Menteri Besar,,Jalan Kuala Krai,15050,Kota Bharu,Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7889344 Fax: 09-7884617 Awam 2 Keltrade Sdn. Bhd. Lot 1881 Tanjung Mas,Jalan Pengkalan Chepa,15400,Kota Bharu,Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7735477 Fax: 09-7736477 Awam 3 Anjung Tulus Corporation Sdn. Bhd. Pt 2043, Tingkat Atas,Taman Sbj Putra,16250,Pasir Pekan, Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7198588 Fax: 09-7198588 Awam 4 Arena Engineering Sdn Bhd Kg Jelawang,(Projek Pembinaan Jambatan Sg Galas),18200,Dabong, Kelantan,Darul Naim Tel: 09-960 7328 Fax: 09-960 7328 Awam 5 Asas Ideal Sdn Bhd 5315-F Tingkat 1, Jalan Sultan Yahya,- ,15050,Kota Bharu,Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7988484 Fax: 09-7482232 Awam 7 Daiho Corporation (Site Office) Lot 122, Tingkat 2, Bangunan Pkink,Jalan Nara,16800,Pasir Puteh, Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7864954 Fax: 09-7863956 Awam 8 Technipro Consult Sdn Bhd 51-A & B, Tingkat 2,Jalan Tok Lam,20100,Kuala Terengganu,Terengganu, Tel: 09-6223253 Fax: 09-6223263 Awam 9 Warga Sanjung Sdn Bhd No.3, Tingkat 1, Bangunan Mds,Penarik,22120,Setiu, Terengganu,Darul Iman Tel: 09-6021717 Fax: 09-6021617 Awam 10 Technic Grand Consult Sdn Bhd 3907, Tingkat 1, Taman D'wan Pa,,Jalan Besar,Padang Luas,Jertih,22000,Besut, Terengganu,Darul Iman Tel: 09-6978899 Fax: 09-6979988 Awam 11 Syarikat Pembinaan Hj Othman Awang Sdn. Bhd. No. 18 Wakil Pos Kg Bintang,- ,22030,Setiu,Terengganu,Darul Iman Tel: 6971557 Fax: 6971557 Awam 12 Rimbun Tekad Sdn. Bhd. Lot 11709, Pekan Batu 8,,Jalan Kelantan,21200,Kuala Terengganu,Terengganu,Darul Iman Tel: 09-6666663 Fax: 09-6666630 Awam 13 Sepakat Setia Perunding Sdn. Bhd. Wisma Ssp Level 8-18, No.1 Jalan Sr 8/3,Serdang Raya,43300,Seri Kembangan,Selangor,Darul Ehsan Tel: 03-8943 3366 Fax: 03-8943 2691 Awam
 27. Panduan mencari tempat praktikal 26 14 Sime Uep Development Sdn.Bhd Tingkat 9, Wisma Uep,Jln Usj 10/1a, Pusat Perniagaan Usj 10,47620,Subang Jaya,Selangor,Darul Ehsan Tel: 03-80240088 Fax: 03-80249311 Awam 15 Syarikat Usahasama S.M. Sdn Bhd No.11-1, Jalan Singa C 20/C,Seksyen 28,40300,Shah Alam,Selangor,Darul Ehsan Tel: 03-5413495 Fax: 03-5421178 Awam 17 Ywc Structures Sdn. Bhd. Precint 12, Bandar Setia Alam,Seksyen U13,40170,Shah Alam,Selangor, Tel: 03-7982 6028 Fax: 03-7987 5208 Awam 18 Sri Tunas Sdn. Bhd. No. 122, Tingkat Atas, Jalan Dato' Ismail Hashim,Taman Tunas Muda, Sungai Ara,11900,Bayan Lepas,Pulau Pinang, Tel: 04-6422239 Fax: 04-6422241 Awam 20 Tindak Cemerlang Sdn. Bhd. No.1414 Jalan Besar, Gunung Semanggol,- ,34400,Semanggol,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-8903034 Fax: 05-8902209 Awam 21 Seroja Sakti Sdn. Bhd. Blok B, 4 - 05, Evergreen Villa,- ,39200,Ringlet,Perak,Darul Ridzuan Tel: 012-3833702 Fax: 05-4915569 Awam 22 Syarikat Pembinaan Makmur No. 29c, Jalan Lim Bo Seng,,- ,30300,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05- 2545560/2547024 Fax: 05-2541096 Awam 23 Syarikat Pembinaan Makmur No. 29c, Jalan Lim Bo Seng,,- ,30300,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05- 2545560/2547024 Fax: 05-2541096 Awam 24 Tai Chong Engineering W/Shop No. 2a, Lot 33552,Lorong Lahat,30200,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-2542673 Fax: 05-2532360 Awam 25 Taiping Kampar Development Sdn. Bhd. No 13a, Jalan Desa Aman 1,Taman Desa Aman, Mambang Diawan,31950,Kampar,Perak, Tel: 05-466 0618 Fax: 05-466 1932 Awam 26 Syarikat Bumimas No. 14 A Medan Istana 5, Bandar Ipoh Raya,-,30000,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-2433825 Fax: 05-2533825 Awam 27 Wego Malaysia Constructionsdn. Bhd. No.52, Lorong 1,,Taman Berkat,34700,Simpang,Perak, Tel: 04-8419006 Fax: 04-8418006 Awam
 28. Panduan mencari tempat praktikal 27 ii) Jurusan: Ukur Bahan 1 Baharuddin Ali & Low Sdn Bhd 72b, Jalan Abiad,,Taman Tebrau Jaya,,80400,Johor Bahru,Johor, Tel: 07-3338480 Fax: 07-3338480 Ukur Bahan 2 J.B. Bergabung No 40 A, Jalan Kuning,Taman Pelangi,80400,Johor Bahru,Johor, Tel: 07-332 2872/3322888 Fax: 07-3325255 Ukur Bahan 3 Jabatan Pengairan Dan Saliran (Mersing) Jurutera Daerah,Jalan Ibrahim,86800,Mersing,Johor, Tel: 07-799 1201 Fax: 07-799 4807 Ukur Bahan 4 Kas Juruukur Bahan Sdn. Bhd. No. 97a, Jalan Pendidikan 5,Taman Universiti,81300,Skudai,Johor,Darul Takzim Tel: 07-5215882 Fax: 07-5216441 Ukur Bahan 5 Ilham Kos Konsultan Sdn Bhd No. 950,Tingkat 1, Medan Peruda,,Jalan Sultan Badlishah,,05000,Alor Setar,Kedah,Darul Aman Tel: 04-7346348/49 Fax: 04-7317350 Ukur Bahan 6 Jub Ikatan Sepakat 1570 Taman Sultan Badlishah,,Jalan Pegawai,05050,Alor Setar,Kedah,Darul Aman Tel: 04-7723629 Fax: 04-772330 Ukur Bahan 7 Kuantikos Perunding Sdn. Bhd 298-P, Tingkat 1 S/9,Jalan Tok Hakim,15000,Kota Bharu,Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7471313 Fax: 09-7462323 Ukur Bahan 8 Perunding Primakos Sdn Bhd Pt 1044 Jalan Kubang Kerian 4 A/2,Bandar Baru Kubang Kerian,16150,Kota Bharu,Kelantan,Darul Naim Tel: 09-7644887 Fax: 09-7641577 Ukur Bahan 9 Alpha-Omega Matrix 168-2a & 2b, Jalan Bukit Desa Utama,Taman Bukit Desa,52100,Kepong,Kuala Lumpur, Tel: 03-62759880 Fax: 03-62721008 Ukur Bahan 10 Azman Omar & Lau Partnership B-5-11, Block B, 5th Floor, Unit 11, Megan Avenue Ii,No.12, Jalan Yap Kwan Seng,50450,Kuala Lumpur,Kuala Lumpur, Tel: 03-27102660 Fax: 03-27102671 Ukur Bahan
 29. Panduan mencari tempat praktikal 28 11 Design Cost Consultants 4-1 & 2, Jalan 4/4c,-,53100,Desa Melawati,Kuala Lumpur,- Tel: 03-41083733 Fax: 03-41085755 Ukur Bahan 12 Juru Ukur Bahan Pbe 5-1, Jalan 3/36,Bukit Sri Bintang,52100,Kepong,Kuala Lumpur, Tel: 03-62735931 / 33 Fax: 03-62735935 Ukur Bahan 13 Dataran Subur Sdn. Bhd. No 58-1, Jalan Cb 1,Taman Cheng Baru,75250,Melaka,Melaka, Tel: 06-312 2902 Fax: 06-312 2902 Ukur Bahan 14 Mokhnar & Associates 559-B,Tingkat 2,Taman Aman,75050,Ujong Pasir,Melaka,- Tel: 06-2869124 Fax: 06-2860427 Ukur Bahan 15 Zainudin Bin Yacob 57-A, Pd Centre Point,Jalan Mahajaya,71000,Port Dickson,Negeri Sembilan, Tel: 06-646 4206 Fax: 06-646 4462 Ukur Bahan 16 N.S. Construction Sdn. Bhd. No 13. Betaria Business Centre,Jalan Durian Emas 3, Off Jalan Dato' Siamang Gagap,70100,Seremban,Negeri Sembilan, Tel: 06-781 4058 Fax: 06-782 0758 Ukur Bahan 17 Jurukur Bahan Pendita Sdn. Bhd. B10, Tingkat 1, Jln Im 2,Tmn Medan Mahsyur, Bandar Indera Mahkota,25200,Kuantan,Pahang,Darul Makmur Tel: 09-5733548 Fax: 09-5733558 Ukur Bahan 18 Nur Fallah Construction Sdn. Bhd. P-52,Taman Desa Damai,28700,Bentong,Pahang, Tel: 09-223 3493 Fax: 09-223 2484 Ukur Bahan 19 Asiabina Holdings Sdn. Bhd. Lot 2905,Jalan Istana Larut,34000,Taiping,Perak, Tel: 05-808 5593 Fax: 05-806 6593 Ukur Bahan 20 Kiraan Mahir Sdn. Bhd. No 2, Lintasan Rokam,Pekan Razak,31350,Ipoh,Perak, Tel: 05-313 8187 Fax: 05-313 4589 Ukur Bahan 21 Perunding Ukur Bahan Akmar 11a Medan Istana 2,Bandar Ipoh Raya,30000,Ipoh,Perak,Darul Ridzuan Tel: 05-2568971 Fax: 05-2548198 Ukur Bahan
 30. Panduan mencari tempat praktikal 29 22 Zuris Enterprise No 7,Plaza Mara,35800,Slim River,Perak, Tel: 05-452 8497 Fax: 05-452 8497 Ukur Bahan 23 Produktif Prestasi Sdn. Bhd. No 3, 2nd Floor,Taman Arasu, Jalan Raja Omar,32000,Sitiawan,Perak, Tel: 05-692 3843 Fax: 05-692 3953 Ukur Bahan 24 Z Qs Consult 65a, Tingkat 1,Gopeng 5, Jalan Lapangan Terbang,31350,Ipoh,Perak, Tel: 05-313 2859 Fax: 05-313 2860 Ukur Bahan 25 Hmg North Trading Sdn. Bhd. No. 1, Jalan Sena Indah 2,Taman Sena Indah,01000,Kangar,Perlis, Tel: 04-977 0118 Fax: 04-977 9114 Ukur Bahan 26 Perunding Be Sdn Bhd 10-1, Lorong Pj 1/1,Taman Pauh Jaya,13700,Perai,Pulau Pinang, Tel: 04-3901405 Fax: 04-3901405 Ukur Bahan 27 Zash Qs Consult No.69, Tkt Bawah, Jalan Dagangan 2,Pusat Bandar, Bertam Perdana 1,13200,Kepala Batas,Pulau Pinang, Tel: 04-5757176 Fax: 04-5751176 Ukur Bahan 28 Advantage Qs Sdn Bhd 10b, Tingkat 2,Jalan Ss 3/5,47300,Petaling Jaya,Selangor, Tel: 03-78777258 Fax: 03-78750229 Ukur Bahan 29 Amer & Associates 32b, Jalan Ss 22/21,Damansara Jaya,47400,Petaling Jaya,Selangor, Tel: 03-77261200 Fax: 03-77241900 Ukur Bahan
 31. Panduan mencari tempat praktikal 30 iii) Jurusan: Perkhidmatan Bangunan 1 Mb Builders Sdn. Bhd. Wisma Mahabuilders,Pandan City, Kangkar Tebrau,81100,Johor Bahru,Johor, Tel: 07-331 6285 Fax: 07-331 6235 Perkhidmatan Bangunan 2 Ambang Wira Sdn. Bhd. Kompleks Sultan Abu Bakar,343, Jalan Bukit Kucing,81560,Tanjung Kupang,Johor, Tel: 07-513 0031 Fax: 07-513 3039 Perkhidmatan Bangunan 3 Kilang Sawit Semenchu Peti Surat 63,-,81907,Kota Tinggi,Johor, Tel: 03-2693 0645 Fax: 03-2692 8820 Perkhidmatan Bangunan 4 Putra Medical Centre 888, Jalan Sekerat,Off Jalan Putra,05100,Alor Setar,Kedah, Tel: 04-734 2888 Fax: 04-7348882 Perkhidmatan Bangunan 5 Hotel Seri Malaysia Sungai Petani Seksyen 21,Jalan Pasar,08000,Sungai Petani,Kedah, Tel: 04-423 4060 Fax: 04-4234106 Perkhidmatan Bangunan 6 Kuala Lumpur International Hotel Lorong Hj Hussein 2, Off Jalan Raja Muda Abdul Aziz,,P.O. Box 11171,50738,Kuala Lumpur,Kuala Lumpur, Tel: 603-26978833 Fax: 603-26983145 Perkhidmatan Bangunan 7 Putra World Centre Malaysia No.41, 50480,Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur, Tel: 03-2614 6999 Fax: 03-4043 3777 Perkhidmatan Bangunan 8 Syarikat Bekalan Air Selangor (Syabas) Seksyen Pentadbiran,Tingkat 9, Wisma Pantai,59210,Jalan Pantai Baharu,Kuala Lumpur, Tel: 03-2088 5769 Fax: 03-2088 5449 Perkhidmatan Bangunan 9 Uem Land Berhad 16-1, Mercu Uem,Jalan Stesen Sentral 5,50470,Kuala Lumpur Sentral,Kuala Lumpur, Tel: 03-2727 6000 Fax: 03-2727 2000 Perkhidmatan Bangunan 10 Lembaga Arkitek Malaysia No 3a, Jalan B.B.P.I,Taman Batu Berendam Putera,75350,Batu Berendam,Melaka, Tel: 06-336 9009 Fax: 06-336 8015 Perkhidmatan Bangunan 11 Hospital Tampin Jalan Hj. Ahmad Zainuddin,- ,73000,Tampin,Negeri Sembilan, Tel: 06-441 1511 Fax: 06-441 9610 Perkhidmatan Bangunan
 32. Panduan mencari tempat praktikal 31 12 Pnb Ilham Resort Batu 10, Tanjung Biru,-,71050,Port Dickson,Negeri Sembilan, Tel: 06-662 6800 Fax: 06-662 5646 Perkhidmatan Bangunan 13 Universiti Tenaga Nasional (Uniten) Pembangunan & Pengurusan Fasiliti (Rdm),Kampus Sultan Haji Ahmad Shah, Wisma Sultan Ahmad Shah,26700,Bandar Muadzam Shah,Pahang,Darul Makmur Tel: 09-455 2020 Fax: 09-455 2000 Perkhidmatan Bangunan 14 Casuarina Hotel Management Sdn. Bhd. No 1-8, Jalan Meru Casuarina,Bandar Meru Raya,30020,Ipoh,Perak, Tel: 05-529 9999 Fax: 05-529 9998 Perkhidmatan Bangunan 15 Damai Laut Golf Resort Sdn. Bhd. Swiss Garden Resort & Spa Damai Laut Persiaran Swiss Garden,,Jalan Damar Laut, Off Jalan Teluk Senangin,32200,Lumut,Perak, Tel: 05-684 3333 Fax: 05-618 3418 Perkhidmatan Bangunan 16 Hotel Seri Malaysia Taiping No 24,Jalan Sultan Mansur,34000,Taiping,Perak, Tel: 05-806 2502 Fax: 05-806 9495 Perkhidmatan Bangunan 17 Ipoh Specialist Hospital Sdn. Bhd. No 26,Jalan Raja Dihilir, 30350,Ipoh,Perak, Tel: 05-240 8777 Fax: 05-254 1388 Perkhidmatan Bangunan 18 Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Perak Asset And Facilities Management, Level 12, Perak Techno Trade Ventre Bandar Meru Raya,Off Jalan Jelapang, 30020,Ipoh,Perak, Tel: 05-5019526 Fax: 05-5290182 Perkhidmatan Bangunan 19 Sumbukit Constructions Sdn. Bhd. Lot 2961, Bendang Besar,-,36800,Kampong Gajah,Perak, Tel: 05-631 2904 Fax: 05-631 8967 Perkhidmatan Bangunan 20 Gsm Construction Sdn. Bhd. 7-1, Menara Gsm, Jalan Padang Tembak,Off Jalan Maharajalela,36000,Teluk Intan,Perak, Tel: 05-622 6564 Fax: 05-622 6627 Perkhidmatan Bangunan 21 Kinta Riverfront Hotel & Suites Sdn. Bhd. Jalan Lim Bo Seng, 30000,Ipoh,Perak, Tel: 05-245 8888 Fax: 05-243 3398 Perkhidmatan Bangunan 22 Jurutera Perunding Pelangi Sdn. Bhd. 2-3-6 Bangunan Lip Sin,Lebuh Pekaka 1, Sungai Dua,11700,Gelugor,Pulau Pinang, Tel: 04-656 0458 Fax: 04-659 4845 Perkhidmatan Bangunan 23 Malaysia Airlines Level 2, Menara Kwsp,No 38, Jalan Sultan Ahmad Shah,10050,Pulau Pinang,Pulau Pinang, Tel: 04-217 6367 Fax: 04-226 6844 Perkhidmatan Bangunan
 33. Panduan mencari tempat praktikal 32 24 Truelectric (M) Sdn. Bhd. No 945, Shop Lot,Tingkat Satu, Jalan Paya Keladi,13200,Kepala Batas, Seberang Perai,Pulau Pinang, Tel: 04-574 1788 Fax: 04-579 4589 Perkhidmatan Bangunan 25 Pejabat Penyelenggaraan Guni Asli Elektrik Sdn. Bhd. Lot 4g4, Atras 1,Blok Podium A,62100,Presint 4,Putrajaya, Tel: 03-3342 9215 Fax: 03-3342 1633 Perkhidmatan Bangunan 26 Mozzpower Sdn. Bhd. Pejabat Penyelenggaraan, Jabatan Penerangan Awam, Lot 4g4 Persiaran Perdana, Aras 1,Blok Podium A, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62618,Putrajaya,Putrajaya, Tel: 03-8871 3786 Fax: 03-8861 2869 Perkhidmatan Bangunan 27 Bk Builders & Constructions No 228a, Jalan 18/23,Taman Seri Serdang,43300,Seri Kembangan,Selangor, Tel: 017-260 8284 Fax: 03-8940 7603 Perkhidmatan Bangunan 28 Hicom Yamaha Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. Lot 751, Persiaran Kuala Selangor,Section 26,40400,Shah Alam,Selangor, Tel: 03-5191 1355 Fax: 03-5191 1852 Perkhidmatan Bangunan 29 Jangka Prestasi Sdn. Bhd. 17-2, Wisma Jangka, Jalan Sulaiman 3,Taman Putra Sulaiman,68000,Ampang,Selangor, Tel: 03-42527577 Fax: 03-42567577 Perkhidmatan Bangunan 30 Kpj Rawang Specialist Hospital Jalan Rawang,Bandar Baru Rawang,45000,Rawang,Selangor, Tel: 03-6099 8999 Fax: 03-6099 8927 Perkhidmatan Bangunan
Anúncio