O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Year of the Poor 2015

1.421 visualizações

Publicada em

as a part of the 9 year program for the celebration of the 500 five hundred years of First Christian Baptism and Mass in the Philippines

Publicada em: Espiritual
 • your work will be very helpful po. thank you for sharing, fr. jess
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Year of the Poor 2015

 1. 1. RATIONALE • Naatasan ipatupad ang 9 na taon paglalakbay tungo sa Makabagong Ebanghelisasyon bilang pinakatampok na gawain ng Taon ng Hubileyo 2021, ang paggunita sa ika-5 Centenaryo ng unang pagbibigyan at pagdiriwang ng misa sa Pilipinas.
 2. 2. 9 major pastoral priorities of new evangelization • Integral Faith Formation (2013) • The Laity (2014) • The Poor (2015) • The Eucharist and the Family (2016) • The Parish as a Communion of Communities (2017) • The Clergy and Religious (2018) • The Youth (2019) • Ecumenism and Inter-Religious Dialogue (2020) • Missio ad gentes [mission to the nations] (2021)
 3. 3. Year 2015: THE POOR • To commit ourselves more firmly to our vision of becoming truly a Church of the Poor. • How far have we journeyed to our vision of Church? • How shall we assist the materially poor to face the challenges of hunger and poverty etc... • The whole Church, rich and poor, powerful and powerless, have to be in solidarity in the work of restoring integrity and truth, justice and peace – love – in our benighted land
 4. 4. Layunin • Malaman at maunawaan ang sitwasyon ng karukhaan o kahirapan sa ating panahon. • Makita at mapagnilayan ang mga katuruan ng Inang Simbahan tungkol sa karukhaan o kahirapan ayon sa Banal na Kasulatan. • Maging gabay at pamantayan sa pagninilay ang mga katuruang ito para sa mga gawaing pastoral at paglilingkod sa mga dukha. • Maipagdiwang ang Taon ng mga Dukha.
 5. 5. Santiago 2: 1-7 • 1 Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesu- Cristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay- pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. 2 Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit nang magara, at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit, 3 at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit nang magara at sinabi sa kanya, "Dito kayo maupo," at sinabi naman ninyo sa mahirap, "Tumayo ka na lang diyan," o kaya'y, "Sa sahig ka na lang umupo," 4 nagtatangi na kayo at humahatol nang mali. • 5 Mga kapatid kong minamahal, tingnan ninyo nang mabuti! Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya? 6 Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? 7 Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos?
 6. 6. Kawikaan 30:7-9 • 7 Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay: 8 Huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. 9 Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw, at pangalan mo'y malapastangan.
 7. 7. Mga mukha ng karukhaan sa ngayon • PAGKAGUTOM • Food waste = 33% ( can feed 3 billion people) • Global Shame (food – new gold) • 2050 (9 billion population); climate change: increasing food price (financial crisis)
 8. 8. • Ang paglubo ng populasyon Mga mukha ng karukhaan sa ngayon • The world’s population will double to 14 billion by 2050 • Housing-inadequate; hunger/poverty-rise massively; increase in large cities-more problems, crimes, waste; war-people will fight for resources
 9. 9. • Kalamidad Mga mukha ng karukhaan sa ngayon
 10. 10. • Digmaan/Alitan ng mga bansa Mga mukha ng karukhaan sa ngayon • Money – spend on weapons instead of education, health, agriculture • Destroys school, infrastructure and hospitals etc.
 11. 11. • Utang Mga mukha ng karukhaan sa ngayon Gov't debt hits $129.2 B by Feb. (philstar.com) | Updated April 18, 2013 - 11:30pm MANILA, Philippines (Xinhua) - The national government debt hit P5.325 trillion ($129.2 billion) as of the end of the last February, the Philippine Bureau of Treasury (BOT) said Thursday.
 12. 12. • Maling estruktura at pangangasiwa ng mga likas na yaman at ekonomiya. • Mababang pasahod • Graft and corruption/Pulitika • Maling pagtingin sa paggawa o pagtatrabaho. • Bunga na mga personal na pagkakasala Mga mukha ng karukhaan sa ngayon
 13. 13. CLASS SITUATION IN THE PHILIPPINES IN 2005 2006McCannInter-GenerationStudy Class AB (2% of population) The most affluent group whose homes and lifestyle exude a lack of economizing. HH Income:P100,000 or more/moor P3,300/day Class C (7 % of population) Upper/middle class households whose homes and lifestyle reflect comfortable living and the capacity to indulge in a few luxuries. HH Income P30,00 to P50,000/mo or P1,000 to P1600/day (C2); P50,000 to P100,000/mo
 14. 14. CLASS SITUATION IN THE PHILIPPINES IN 2005 Class D (68% of population) Households who have some comfort and means but basically thrive on hand-to-mouth existence. HH income: P7,000/mo to P3000/mo or P230/day to P100/day Class E (23% of population) Those who face great difficulties in meeting their basic survival needs. HH income: P7,000/mo to as low as P1,500/mo or P230/day to P50/day.
 15. 15. Anong saloobin opagtingin mayroontayo para samga dukha? 1.Hinahamak,minamata (DISDAIN). 2.Panlalamig,walangbahala (INDIFFERENCE.) 3.Tinatangkilik(PATRONIZING.) 4.Ginagamit(USINGTHEPOOR.) 5.Malalimnamalasakit(GENUINE CONCERNANDlOVE.)
 16. 16. Ang pinagmulan ng karukhaan • Saan ba nagmula ang karukhaan? • Bakit may paghihirap? • Gen. 3;1-24 • KASALANAN – pinag- ugatan ng KAHIRAPAN • Kung ang kasalanan ay pagbalewala sa utos ng Diyos at pagrerebelde laban sa Diyos, ang katumbas nito na bunga ay KARUKHAAN.
 17. 17. Kahulugan ng salitang Dukha (Poor) • Dukha (poor) – adj. having little money, few possesion and no luxuries • Karukahaan/kahirapan (poverty) – n. the condition or quality of being poor, unproductiveness, deficiency in or inadequate supply of something. • Kasalatan sa materyal na bagay (material poverty) - madalas na pagkaunaunawa sa kahirapan
 18. 18. Anawim • “Anawim” = Hebrew for poor, humble, afflicted • Those who could not trust in their own strength but had to rely in utter confidence upon God • Victims of injustice • Remained faithful to Yahweh, & continue to hope for salvation in spite of everything • They were also poor in spirit – totally dependent on God. • Opposite of Anawim = the proud and self-sufficient who showed no need of God
 19. 19. Mga sanhi ng karukhaan ayon sa Banal na Kasulatan • Ang kahirapan ay nararanasan bunga ng 3 kadahilanan. 1. OPRESYON – pagmamalabis sa kapwa 2. SAKUNA/KALAMIDAD – mga katotohanan di hawak ng tao 3. KASALANAN – mga personal o communal na kahianaan ng tao bunga ng pagtalikod sa Diyos.
 20. 20. OPRESYON – pagmamalabis sa kapwa 1. Deuteronomio 24:14-15 – hindi pagbibigay nang nararapat na pasweldo o makatarungang pasahod. 2. Nehemias 5:1-11 – pagpapautang ng may malaking patubo, pagpataw ng di makatarungang pagbubuwis, pagkamkam ng mayayaman at makapangyarihan sa mga bukirin ng mga mahihina. 3. Levitico 25:39 – pagpapabili sa sarili dahil sa labis na kahirapan 4. Amos 2:6-8 – ipanagbibili bilang alipin dahil hindi makabayad ng utang.
 21. 21. SAKUNA/KALAMIDAD – mga katotohanan di hawak ng tao 1. Ruth 1:1 – tagtuyot at taggutom upang maghirap sina Ruth at Noime. 2. Ruth 1:5 – pagkamatay ng asawa at mga anak. 3. Nehemias 1:1-3 – paghihirap at paghihikahos dulot ng digmaan. 4. Nehemias 4:6 – pagdurusa ng mga Israelita bunga ng panlalait at panggigipit ng mga kalapit na bansa. 5. Job 1:13-21 – kamalasan hatid ni Satanas
 22. 22. KASALANAN – mga personal o communal na kahinaan 1. Kawikaan 10:4 - paghihirap bunga ng katamaran “ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop” 2. Kawikaan 23:19-21 – kawalan ng disiplina, “ang pakikisama sa mga lasenggo at masisiba sa pagkain ay masasadlak sa kahirapan” 3. Kawikaan 11:24-25 – pagiging maramot “ang taong mapagbigay ay lalong yayaman ngunit naghihirap ang tikom ang kamay” 4. Duet. 28:47-48 – ang paghihirap ay bunga ng pagsuway sa Diyos. 5. Hagai 1:9 – paglimot sa mga gawain para sa Diyos, “hindi pagpapalain ang abalang-abala sa gawain ngunit nalimot ang para sa Diyos.
 23. 23. Ang Bibliya ay nagpapatotoo sa realidad ng kahirapan sa mundo 1. Deut. 15:11 - Kailanma'y hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mangangailangan, kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. 2. Mat. 26:11 - Sapagkat habang panaho'y kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon.
 24. 24.  (Lk 7, 20-21) "Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig; nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita.”  Ito ang tanda na ibinigay ni Hesus, na siya ang Mesiyas, ang kanyang mismong ginawa at ipinakita sa mga dukha at inaapi.
 25. 25. Tayo ay inaanyayahan maging kaisa ng mga dukha, sapagkat: 1. Sila ay mas higit na nangangailangan. 2. Sila ang bumubuo ng malaking bahagdan ng ating pamayanan. 3. Ito ang halimbawa na iniwan sa atin ni Kristo.
 26. 26. Mga katuruan ng Inang Simbahan • Vat II – pagbubukas ng pinto at bintana ng simbahan para sa makabagong mundo. • Agiornamento, updating, renewal • Structure: hierarchical to communion model
 27. 27. • Lumen Gentium - # 1, Si Kristo ang Liwanag ng sanlibutan. …ang ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng mga nilalang, ang dalhin ang liwanag ni Kristo sa lahat ng tao, ang maningning na ilaw sa mukha ng Simbahan. • Gaudium et Spes - # 1 – ang sigla at pag-asa, ang dalamhati at agam-agam ng mga tao ngayon, lalo’t higit ng mga dukha, ito ang mga sigla at pag-asa, dalamhati at agam-agam ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo.
 28. 28. 2nd Plenary Council of the Philippines A Vision of a Church Renewed
 29. 29. Integral Renewal • Ang maging Kumunidad ng mga Alagad • Ang maging Simbahan ng mga Dukha • PCPII #122 – tinatawag tayo na Diyos na paglingkuran ang mga dukha at nangangailangan. (1/2 populasyon-dukha) • Vat II, GS#68 – ang bawat tao ay may karapatan na mag-angkin ng sapat na yaman ng daigdig para sa sa kanyang ikabubuhay at para sa kanyang pamilya.
 30. 30. Ang Simbahan ng mga Dukha • St. Pope John II – “Huwag ninyong sasabihin na nais ng Diyos na manatili kayo sa katatayuan ng pagiging dukha, may karamdaman, walang matuloyan, sapagkat taliwas ito sa inyong tinataglay na dangal bilang tao.” • Sa Banal na Kasulatan, pinagpala ang mga dukha (Lk. 6:20)
 31. 31. PCPII #123 • Pinagpapala ang dukha hindi dahil sa salat sila sa mga materyal na bagay o mas nakalalamang sa paningin ng Diyos kaysa sa mga nananagana. • Pinagpala ang mga dukha, sapagkat sa kasaysayang ng pagliligtas ang kanilang abang kalagayan ang siyang naging daan para ibuhos ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan. • Upang lubosan nating makamtan ang pag- ibig ng Diyos, kinakailangan tayong maging Simbahan ng mga Dukha (PCPII#124)
 32. 32. Ano ang katuturan ng pagiging Simbahan ng mga Dukha?  Pagmamahal na may pagtangi sa mga dukha, pero di eksklusibo. #126-7.  Inaalam ang sitwasyon, at ibinabashagi ang resources sa kanila #129  Hindi hinahamak ang mga dukha, bagkus ipinaglalaban ang mga karapatan nito. #131  Pagbibigay ng natatanging paggalang sa dukha. #134. Simbahan ng mga Dukha – inuunawa ang karukhaan dahil sa malalim na pagmamahal at pagtangi sa kanila. (preferential option for the poor)
 33. 33. Simbahan ng mga Dukha – may malalim na pakikiisa sa mga dukha… (Solidarity) Nakikipagtulungan sa mga dukha para iangat ang kanilang kondisyon #130 Kinikilala ng mga tagapagpahayag ang kakayanan ng mga dukha. #132 Tanggap at mulat sa pakikiisa sa buhay at misyon ng simbahan. #136 Ano ang katuturan ng pagiging Simbahan ng mga Dukha?
 34. 34. Pinahahalagahan at isinasabuhay ang karukhaan ayon sa Ebanghelyo #125 Sumusunod kay Kristo sa karukhaan at paghihirap #135 Nagbabahaginan, walang kompetisyon #133 Simpleng pamumuhay #133 Ano ang katuturan ng pagiging Simbahan ng mga Dukha? Simbahan ng mga Dukha – isang dukha na simbahan (poor church)
 35. 35. SIMBAHAN NG MGA DUKHA Tunay na dito lamang ang simbahan magiging isang ganap na kumunidad, simbolo at instrumento ng pagkakaisa ng lahat ng mga Filipino. #136 Isang Simbahang PARA , KASAMA at NA SA dukha.
 36. 36. 2010 – Evaluation of PCP II Dream Bakit hanggang sa kasalukuyan di pa rin naabot ang pangarap na Simbahan ng mga Dukha? Mahinang pormasyon at edukasyon Kawalan ng takdang planong programang pastoral Pagiging bantulot sa kung anong nararapat na gawi at pamantayan ng buhay Kahinaan ng estruktura
 37. 37. Ilan sa mga kapamaraanan ginawa ng Simbahan tagapamagitan Kinukulit ang gobyerno Mababaw na pagkaunawa sa kapangyarihan at opurtunidad na mayroon sila tagapagtanggol mga rally Di pa rin matumbok at masulosyonan ang kahirapan tagapagpalimos namamalimos sa ngalan ng mga Dukha Agam-agam na maging personal tagasubaybay Corruption/PDAF Di pa rin nasulosyonan ang di patas na pghahati ng benepisyo Tagapag-ayos ethics/pastoral letter Walang monitoring etc.
 38. 38. Ano ang panawagan ng Simbahan ng mgaDukha? 1. Recogniton/pagkilala sa mga dukha – di pa rin natin sila kilala, ang tunay na kalagayan ng kanilang buhay… 2. Compassion/Malasakit – San. 2:16, Kung sasabihin ninyo sa kanya, "Patnubayan ka nawa ng Diyos; magbihis ka't magpakabusog," ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? 3. Pagkilos – pananampalatayang may gawa. Pananmpalatayang ipinamamalas sa diwa ng katarungan. Our sin of omission and neglect.
 39. 39. Pope Francis I hope that all communities will devote the necessary effort to advancing along the path of a pastoral and missionary conversion which cannot leave things as they are. “Mere administration” can no longer be enough. Throughout the world, let us be “permanently in a state of mission”. (EG #25)
 40. 40. Simulan natin ang ating misyon… Nelson Mandela Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. Poverty is not natural; it is man-made and can be eradicated by the actions of human beings.
 41. 41. Simulan natin ang ating misyon… BEST KEPT SECRET OF THE CHURCH CATHOLIC SOCIAL TEACHINGS
 42. 42. Puntos ng pagninilay… 1. Anong personal na pagbabago ang maaring kong gawin, upang maging kaisa ng Simbahan ng mga Dukha? 2. Sino ang ating mga kaibigan? 3. Pinaguusapan ko lang ba ang mga dukha o kinakausap ko sila? 4. Ano ang initial reaction natin sa tuwing may lumalapit sa atin mga pulubi? 5. Kumusta ang aking lifestyle?
 43. 43. Kunlusyon… • Ang karukhaan ay hindi isang “birtud”. Bagkus isa itong paanyaya para maging mulat sa pagtulong sa kapwa. Ang Panginoong Jesu-Cristo, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman tayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Tayong lahat bilang mga anak ng Diyos ay tagapagmana ng lahat ng kanyang mga nilikha, subalit inaasahan maging isang mabuting katiwala. Salamat sa patuloy na paggabay ng Simbahan, sa patuloy na paganyaya sa ating sa kabanalan, tunay na ang kahirapan ay ay bunga ng kasalanan.
 44. 44. The Church of the Poor begins with CONVERSION. In order to be renewed as a Church, we must leave behind many ways of thinking, speaking and acting which no longer effectively serve and perhaps even obstruct our evangelizing mission. This will mean unsettling pain, a disengagement from what is cherished but is now obsolete or obstructive, a dying to what is sinful, that we may come to newness of life. (#143)
 45. 45. LOOK AT THE LIFE OF THE MASTER
 46. 46. MARAMING SALAMAT PO…

×