Memoria descriptiva aguas negras guiaaaa

137 visualizações

Publicada em

memoria descriptiva guia solo imagenes

Publicada em: Engenharia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Memoria descriptiva aguas negras guiaaaa

  1. 1. IEIORIA DQCRIPTIVA Características Galinha: E! presents proyecto consxstc cn c! drserío hxdrauüco d: : un colector aguas sermdas. qu: (ampla prmczpaimcntt can ias slgnmnres condmmes: Pnmrra. que m' nusmo propomone u' sermrzo de descarga de las aguas negras, a ! as rwwndas : xzsremes en ía tam' paralela a ía princtpa! de . VneL-'a Venena. Segundo: qm: c( colector a proyeczar um¡ rez que receba tales aguas, Esle tn capacxdad dc Conduct! e! tauda¡ dc aguas negras. hasta ia boca de uma de descarga _fmaí Así msmo_ cxrsren otros _females de carácter íécmto. Igualmente xmporzanlrs, como por eqemplo; dtámerro de tubena. cotas de rasante. crecuvumta de! area a sem! a largo piazo y por supuesto. conszderando a su vez e¡ aspecto ecanómzco. Copperg1 Expertos en Tu Cobre y Mater_ Refrigeracíon ê Ntemma um¡ : :I
  2. 2. “Mpmn 4 1 HÚWBÍIPWUHMUÚVFWU-l-"IM- íÚM-k- a *m-_vv--u-u- ' _t_ Gõamevuerm- '. .~ , CQ r. : (IÍlFIÍUV A m». .-4.. mm m. . ¡Irnymvndv! q. ,Mv-nu A 'lhnmnlenu' de L mdrprv--flrnlr . - . .u mu. amam. . runrnlr¡ m¡ . u. ¡Arhnntnlruvu Vurttx lia-nn: : um rmlungn Iu- prndrñflm u ¡lmrmvun rumunda m l_uuus nmmlrru-nun mu' n¡ I-n Íumrn puniu algun mm . nln nu unrnulntlr b mmmmgmlmmu, u Em, ángmLgyLg Cí'. Mbr. híbbr. Oamosis Irwensa. Fatwicncióny Pucsta en híamchn. . > aba 34141413504 . mnm riu-md¡- nu . wynyvuml in ; nm-amu u 'für' tir nvvwrw rn : a Kervunvwujatn rnnrlunnn 1h' Àu¡ Mudou¡ › l '”'-' " "" s. - m-u prvwxlu naum. n¡ xlvurmyu rn . I nvfrñnv nmryvnní 1.. . __ pnxrnnlnnvrn rt' cual m' rruurnnn . uv-mao m' [mal nh' In Luli¡ Jnudl n -unuhmvu n' n-lrum Jr : lagoa: Anpcclu Titular: ?mada nnmtaatmaurmmo 0 a warn-mm . a . umumuxxn . c ›nu| nu hu ¡l-'tullcx ! nukçvu wdv Itlrrunlrh í “ '”' ^ "' um . u. ! If-Anlularf -Ír druubvl nn nuuuzuu ¡umlnlrnulurun u _- -- wrlutlr, ngm udupvauíns u¡ . -1 pu-, c ! At-nom noscnum maalud¡ v Mw um ~›»~ adm : d: r : uma annu- ram-vamu hm. -l ¡mmumoanamnm "Qi JM-fdernx. , __ ¡ÔÍ Annua- nun-on 'lfalzu1licnlçw dc : [3 A rnmunnnronn n «naun ln¡ drrnllrn ! Irlurvvr : nu- u» -anlru run lu _fmuhnlnnul da' nlrxrnlnv u ¡urnbh- rnnludrrurln 'E4 Águas LT. Mbr. hihbr. Úsmosis Int/ ema Fabricación y mesma cn Much¡ wrlmluluulu Iuluplunhu n. rv ; ruiva-rlz- u/ Ln Inu-una. : ¡um! url «rnltYfui u ¡nruqnnrur rs . lv n¡ w mtv/ W. h/ E¡ ¡ílumrlnr rlr . '11 ! nba-riu rn da* IU' ¡onhnmLL *. '- rwm o n' R! man-mx: n v | . : an ¡unln nurumnturu ripngu ~ rnmpumt d# Lu rnnndnd : Ir MW! !! A1' anna v¡ rrvnnnuv um url¡ . -1 > n EI «ums-In d( rvupm-unnenen» uma me. : -4 ufm 1"¡ ! I k: ousa. : pur runcrptzt de -tquuk manos . w A | _' u. .. . n¡ u» Ef ; uuduw 4›. ,uvespuhnlxrr1lr u lrflbruuün rs . v : v u» u. . . í. A; :h- ¡tr-rnmu . «I “rum pm ; run-Mn mrJmx nkpnlrrlnxrnlnn Renata nm¡ : meu: .trn. .›. ¡. .4 gl uu¡ anuurm -r run-lu rn x¡ u. u. . a. . _u_ AI En lu mdudalnglu : Ir nxkufu nr ninhad- u' ¡nlrtm . seu, .tu/ a . La 1 u a lhul umvhn . - n I . t. v L nn . "°""""°'""'*°""°°° x m. : n u n u ¡ - u nu¡ . nm- n _ ¡ "' Ú a wenn-un yuumman. por n: um, um. . rw prnduwur «uma , , »nunvm : m w_ _, _ _ _, _ mnJiuumlAimusLünmmLüzmn. .íimummxxu _ ! Manu nascnnn a mami: an¡ A
  3. 3. 'Mvuuw w w üàWWiPWiüíühüüi-K-"VW- íÚM-k- a *--w-~°v---= --- ' _t_ Gõamevuerm- '. .w , CQ rclz-(lwfrut mmmu¡ u . m Huwxl» w ¡upuudm/ u. 'lfatzln11wen1ln de uwrmn muuvr qu¡ . -1 r-'tndn' m ngm. . nvqm¡ qur rnruía m rar! " m. . Aguas LT. Mbr. hibbr. Oamosis Irwensa. Fatwicncióny Pucsta en Iwwíarwchn. > Àlpttlcd Court-activos: ban Irut-n-, z-v a rm um¡ um ms naun-mn I. Malcolm¡ Y lnphnloc EI &anun- lupuuIIl/ xu rlrunnnu u¡ wwuwwuwpwwawwlwr-w-r npmvwew-ww ; n-_wp dnndr ¡naun! m vnnrrh mw! .mam, .w | ||I rw¡ dr "Innlrm" me¡ ; Irnwfwrvvvs nww-www. , puwgwnwwwww ¡Mufürudnzq rn . w , wwwwvw-wwn Lu ugvquuuwu-, wqun w | wrw. I ww. www nnyr¡ Ipnn dm' (uh-run . na ¡frvvmn-udu : nn u. : n pnnlulu nrqun m. .w um. . (ulurdruluac m. uw-; pruaua . um. 4.- ; xnuluannn __ 2. burn lul Path-nun. 5.» rcuuxtnnn run rnmprrun¡ , , rorrnwfnrvwl dr : ílnufn : nn mw. " d¡ “WV "m'"¡<'-'°°'“m'¡° DUU-Íiffmm Junju u- a sm . mu y um¡ prqtundwdwzd el. um: :rnfrmrlvun AH) Cau¡ u y y w. w . . ruim¡ ¡mu! 1.4,. - pru( . um mn : n rrrnrntvón A¡ m mam d-¡Iuír w. . í -nbnuvd w. . ! nba-nu . m : nda-run EJ upuuu . t. . m. mu. .. rn m xml. . m. ; : Jr ruvnu. xa rnhhxulo ! At-nom noscmmlmadlrad¡ v www wc t *mw- wwwww « w| w› w w ww-w-. ww w_www gdmnacrrtguuyunr-rcm-uuphm- ('94 ; Imeem - ' ¡ÕÍ a «amu : :sauna mam ' , A ____m, ,___ Q 'Ifalannicnlo dc . gw " ' " ' ' 'w ' ' w u. Mbr. hibbr. Ommsís ¡wwem Fabricación y mala en Líarrha o > S s, vnxluutan n mutpunu mrdumh' n . .m dr lvfvnrlcnrullurr¡ Mamma mm meu¡ w w-w na n um» m- ¡mwn . n, o s. ) m. w. w. mun- ¡mrn . u tunhnmn¡ xún . m w www . ~. w.w hyulu u. m zw-. aw/ ww naum w roluwun¡ M lufunu dr' (Jr-rar E wgwwwuww . u- Im Iubox tv¡ »a : aum rs de! r-pw- Il un rnlwfhufl- *'°* l. Col . sua dal Coluna! y ! cent d¡ Walt¡ Pre-Ja 'Islam a : Uganda ae L. - Vnbrnu a: : cnkrlnv r¡ a. P v c 4. m* v w. " um. .. . n- num u . a wwgñm ¡ruína! um ! Sun Tum 1- ! su : umirt ruvWp/ rvw rnr 1:1:: :nlrvrn w- v ww _ nvIImuu-u¡ vuuhlcvuíol ; mm iu¡ ¡luflnlun prorundwdndu d: .'11 __ í aauvnir L. .. nwyulvnmnrnlun . .› w-, mwwwuwwm nm h-Psvvlu nc n' Moema¡ nmuum maalzld¡ v
  4. 4. nunvwlwuc: rslslllltxulu: pm. . kn awmnmw pmfunnlwdwzdrl 4.- 'lwutuwwnewwln de ¡asnnvr La¡ rmpxwrvumlrnvaa . r w-_wn ulnrun (um luhrrwu Pvc o' c. numa a mu. ” y &mpaehzlün . ÃglülS u. tudu-rm : Jr-V rolo-Mtv . .w apnynfrl ¡cwhrr um »me : a rnlrhnn rlr cf_ him_ hmm. Oamúsn “Nasa urmn : n m rtnlnvwlm¡ y qundan¡ num-Im run mu. nm! nrlrrrmnnrfn F | wcuiónv ? uma en! ! hn d: kn rntuuzrmr 1x rn Fatal-h' rnuhutnnwanwrnu- runrçuu-¡wxwlu E¡ um¡ d¡ lu : uma warm ¡rllrnurlu w¡ tumpuhulu rnk Nunrnm' d: ¡nfblumn u ' nun-m. : pruw-¡muw-. re dc iu rumo¡ wàn I. mpuuu¡ lnl 111111¡ Anjinho. Lu rtp-numa de! .mma. n rpnuurn um un numa numno. mm¡ wokurar wwn npnm dr nhnlwn wla- wlwn Lrnílmfllvh u! ) cms¡ ¡nru nn . n lu Inwprmmrwon ¡niulnro 994m1¡ natura umaurm ao ' ' ' ' ^ › " »Mun-mm uwnnw w . ww ! Arma Mundi¡ madlua¡

×