Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hoe wij presenteren @FODSZ(20)

Anúncio

Mais de FPS Social Security(19)

Hoe wij presenteren @FODSZ

 1. 1 Waaromlerenpresenteren?
 2. 3 De vragenfundamentele
 3. 4 De vragenfundamentele
 4. Is het eenwel presentatie ?
 5. 6 Ik ben hier om… … jullie informeren te
 6. Hoemoet ik dan informeren?
 7. 10
 8. 11
 9. 12 De vragenfundamentele
 10. Is het dewel moeite ?
 11. 14 dancelet’s
 12. Wat eenis presentatie ?
 13. 16 Wat ik jullie zal tonen
 14. 17
 15. Meestal is het boek écht beter !
 16. 19 Mijn presentatie
 17. 20
 18. 21
 19. 22
 20. 23
 21. DE STRATEGIE VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID • De werknemer moet zelf zijn professionele functie kunnen invullen. • In de ganse organisatie moet men van dezelfde beginselen uitgaan. • Als iedereen die verantwoordelijkheid heeft in een organisatie niet de gewenste cultuur uitdraagt, zal de verandering naar een nieuwe cultuur niet goed verlopen. • De mensen moet steeds centraal staan zowel in rekrutering als in retentie. De werknemer is meer dan een functieprofiel maar een mens met vele talenten, waarvan er een paar goed zijn voor het uitvoeren van die functie. • De nieuwe familie is voor de nieuwe werknemers belangrijker dan het werk. Anderzijds zal de nieuwe werknemer zich alleen thuis voelen in een omgeving die ook die familiewaarden draagt. • Als een organisatie niet maximaal inzet op creativiteit zal ze geen relevantie meer hebben binnen een paar jaar. Dit moet een emanatie zijn van een verandering in cultuur bij het middle-management, een verandering van fysieke omgeving en een maximale empowerment van de werknemer. • De technologie voor generatie Y, de generatie van de nieuwe werknemer, een vanzelfsprekendheid. Als je die niet aanbiedt, kan je geen geschikte werkgever zijn. Dat is geen zaak van toys voor boys & girls maar van een andere IT-ingestelddheid. Zo moeten alle processen gedigitaliseerd worden. En natuurlijk moet er aan horizon scanning gedaan worden voor alles wat met nieuwe IT te maken heeft. • Duurzame ontwikkeling is een modewoord maar niet voor generatie Y. De organisatie waar ze werken moet een deel van de oplossing van global warming zijn anders is het voor hen een deel van het probleem. Dit houdt fair- trade aankoop in, maar ook stabiele processen en relaties. De greening-aspecten zijn erg belangrijk maar onvoldoende. Frank Van Massenhove – Voorzitter Directiecomité FOD Sociale Zekerheid – 19 oktober 2009 - Pagina .
 22. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Familie Creativiteit Technologie Duurzaamheid
 23. Zijn de ambtenaren tevreden? • 91% is tevreden • 6% is zeer tevreden • 2% is ontevreden • 1% is zeer ontevreden Frank Van Massenhove – Voorzitter Directiecomité FOD Sociale Zekerheid – 19 oktober 2009 - Pagina 29
 24. 27
 25. 28 Design-regels
 26. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 27. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 28. 32 Hier wordt verse verkocht
 29. 33
 30. 35 eenvoud simpleis easy not
 31. 36 eenvoud don’t dumb down
 32. Zullen zeme nog wel een ernstigmens vinden ?
 33. 38 Wat ik jullie zal tonen
 34. 39 Handouts can set you free
 35. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 36. 41 Surprise me! I’m bored!
 37. Moet de chefde slimstezijn ?
 38. 43
 39. Kan mindermeer kosten ?
 40. ambtenarenzal meer kosten ! minder
 41. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 42. 47 Als je me niets te zeggen hebt zeg het dan niet! wees concreet
 43. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 44. 50 Geloofwaardighei d
 45. 51
 46. 52
 47. 53
 48. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 49. 55 emoties
 50. De opwarming van de aardeis een grootprobleem
 51. De CEO bepaalt de cultuur van de organisatie
 52. Als je een organisatiebinnenkomt…
 53. …dan ruik je onmiddellijkde chef.
 54. 61
 55. Zelfdeterminatie Eén strategie Authenticiteit Mens Hoe blijft plakke n ? Eenvoud Verrassing Concreet zijn Geloofwaardigheid Emotie tonen Verhalen je verhaa l
 56. 63 verhalen
 57. 64
 58. 65 Hier wordt verse verkocht
 59. 66 How to design?
 60. 67 desli desig
 61. 68 Als het niet op een T-shirt kan… …kan het ook niet op een slide
 62. 70
 63. 71 sequentieel associatief
 64. 72 luisteren of lezen kijken en voelen en ruiken en…
 65. 73 luisteren of lezen
 66. 74 luisteren en kijken
 67. DE STRATEGIE VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID • De werknemer moet zelf zijn professionele functie kunnen invullen. • In de ganse organisatie moet men van dezelfde beginselen uitgaan. • Als iedereen die verantwoordelijkheid heeft in een organisatie niet de gewenste cultuur uitdraagt, zal de verandering naar een nieuwe cultuur niet goed verlopen. • De mensen moet steeds centraal staan zowel in rekrutering als in retentie. De werknemer is meer dan een functieprofiel maar een mens met vele talenten, waarvan er een paar goed zijn voor het uitvoeren van die functie. • De nieuwe familie is voor de nieuwe werknemers belangrijker dan het werk. Anderzijds zal de nieuwe werknemer zich alleen thuis voelen in een omgeving die ook die familiewaarden draagt. • Als een organisatie niet maximaal inzet op creativiteit zal ze geen relevantie meer hebben binnen een paar jaar. Dit moet een emanatie zijn van een verandering in cultuur bij het middle-management, een verandering van fysieke omgeving en een maximale empowerment van de werknemer. • De technologie voor generatie Y, de generatie van de nieuwe werknemer, een vanzelfsprekendheid. Als je die niet aanbiedt, kan je geen geschikte werkgever zijn. Dat is geen zaak van toys voor boys & girls maar van een andere IT-ingestelddheid. Zo moeten alle processen gedigitaliseerd worden. En natuurlijk moet er aan horizon scanning gedaan worden voor alles wat met nieuwe IT te maken heeft. • Duurzame ontwikkeling is een modewoord maar niet voor generatie Y. De organisatie waar ze werken moet een deel van de oplossing van global warming zijn anders is het voor hen een deel van het probleem. Dit houdt fair- trade aankoop in, maar ook stabiele processen en relaties. De greening-aspecten zijn erg belangrijk maar onvoldoende. Frank Van Massenhove – Voorzitter Directiecomité FOD Sociale Zekerheid – 19 oktober 2009 - Pagina .
 68. 76 Wat ik jullie zal tonen
 69. 77
 70. 78
 71. 80 Voorbereiding van jezelf
 72. 81
 73. 82
 74. 83 Let me sleep on it
 75. 84
 76. 85 Wat ik jullie zal tonen
 77. 86
 78. 87
 79. 88
 80. 89
 81. 90
 82. 92 “Ik repeteer nooit.”
 83. 93 “Ik repeteer maar zes weken en dan nog maar met een honderdtal mensen.”
 84. 94 D-Day
 85. 96
 86. 97
 87. 98 Ik ben de bestecommunicator want…
 88. 99 …ik ben de baas
 89. 100 … ik heb alles uitgevonden
 90. 101
 91. here Straks kun je ergens anders zijn Be now
 92. 104
 93. Wat ik u vandaag wil zeggen is…
 94. 106
 95. 107
 96. 108
 97. 109 invallen
 98. 110
 99. 111
 100. 112
 101. 113
 102. 114

Notas do Editor

 1. Wat zijn de grondfouten?
 2. Wat zijn de grondfouten?
 3. … wat wil je doen of wat men je vraagt. Als het lesgeven is, als het informatie geven is… doe je dat beter met documenten. En nu zit ik natuurlijk in de val want dit is een les. Maar het is een les over presenteren en dus ook presenteren. Oef! Gered!
 4. Is dit een misvatting?
 5. Neen, presentaties zijn er om te verleiden.
 6. Presentaties zijn er om een boodschappen en/of inzichten te geven. Liefst 1 boodschappen en/of inzichten  
 7. Je geeft de informatie: mails, websites, papier als het moet.
 8. Of je geeft echt les. En dat kan met powerpoint. Maar powerpoints zijn niet noodzakelijk presentaties.
 9. Wat zijn de grondfouten?
 10. Het maken van een presentatie kost je erg veel tijd. 100 uren is geen uitzondering. Ofwel: je kan het vele keren doen (en neen dat is geen tegenspraak) Ofwel: het evenement is belangrijk genoeg voor de FOD. Dit zijn de enige regels. Wie je vraagt wil dikwijls gewoon een leemte vullen. Je kunt je ego erdoor gestreeld voelen maar dat is geen criterium.
 11. Wat zijn de grondfouten?
 12. … wat wil je doen of wat men je vraagt. Als het lesgeven is, als het informatie geven is… doe je dat beter met documenten. En nu zit ik natuurlijk in de val want dit is een les. Maar het is een les over presenteren en dus ook presenteren. Oef! Gered!
 13. Ok. Het is een presentatie! Gevolgen: drie documenten De informatie: kan beter op webside.
 14. Zo begint nagenoeg iedereen aan een presentatie
 15. Presentaties moeten rechtlijnig zijn. Geen uitwijdingen (tenzij verhalen). Met scripts zie je bliksemsnel de fouten in de logica. Als je geen rasschrijver bent én een rasverteller kun je beter geen presentatie gaan “vertellen”.
 16. Een presentatie voorbereiden is zoals een filmscript maken. Die schrijf je niet.
 17. Schrijf alle mogelijke “stenen” uit je presentatie op post-its, plak ze tegen de muur en maak een logische lijn door ze te herplakken.
 18. Dat ziet er zo uit
 19. Ok. Je hebt je lijn vastgelegd.
 20. Mensen denken in beelden, niet in abstracties. Men kan emoties over abstracties nog onthouden maar abstracties helemaal niet. Geloof je het niet?
 21. je kunt het zo zeggen
 22. Deel 2
 23. Mensen denken in beelden, niet in abstracties. Men kan emoties over abstracties nog onthouden maar abstracties helemaal niet. Geloof je het niet? Deel 2
 24. Neen, presentaties zijn er om te verleiden.
 25. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 26. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 27. Even een verhaaltje.
 28. Presentaties moeten rechtlijnig zijn. Geen uitwijdingen (tenzij verhalen). Met scripts zie je bliksemsnel de fouten in de logica. Als je geen rasschrijver bent én een rasverteller kun je beter geen presentatie gaan “vertellen”.
 29. Als alles belangrijk is, is niets het. Als alles prioritair is, is niets het. Alleen je éne boodschap is dat. Probeer constant je boodschap te vereenvoudigen. Maar verstandig. Don’t dumb down. Eenvoud is het weghalen van onnodige complexiteit.
 30. Als alles belangrijk is, is niets het. Als alles prioritair is, is niets het. Alleen je éne boodschap is dat. Probeer constant je boodschap te vereenvoudigen. Maar verstandig. Don’t dumb down. Eenvoud is het weghalen van onnodige complexiteit.
 31. Brown shoes don’t make it.
 32. Herinner je je de drie-éénheid?
 33. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 34. Stel vragen over vanzelfsprekendheden. Heeft een chef wel een bureau nodig. Moet de chef de slimste zijn? Kan minder (ambtenaren) (meer) kosten
 35. Verras door straffe vragen – 1.
 36. Verras door straffe vragen – 2.
 37. Verras door straffe vragen – 3. maar bouw op!
 38. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 39. Wees concreet. Spreek gewone taal, spreek niet abstracties. Spreek in beelden. Schrijf in beelden.
 40. En het was zo’n mooie slide. En die foto was zo grappig. En ik kon er zo’n mooie anecdote bij vertellen. Jammer het was bijzaak en dus maakte het de zaak niet duidelijker.
 41. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 42. Je wordt gevraagd als spreker omdat je geloofwaardig bent. Is vooral iets wat je kan verliezen.
 43. Je wordt niet geloofwaardiger door belangrijk te spreken. Spreek gewone taal, spreek niet abstracties. Spreek in beelden. Schrijf in beelden.
 44. Niet te snel met koude cijfers en charts komen. Het publiek snurkt al! Het is even oninteressant als deze slide.
 45. Maar vooral geen geschiedenis geven om aan te tonen dat jij en je organisatie belangrijk zijn.Niemand is geïnteresseerd in geschiedenis, wel in de wie, wat waar, wanneer en vooral hoe
 46. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 47. Wees natuurlijk. Speel niet iemand. Ga door op je sterkste emotionele “zijn”. Dat kan ook verlegenheid zijn. Maar vooral laat je publiek iets voelen.
 48. Voorbeeld 2 in 4 slides.
 49. Iedereen denkt direct aan zijn/haar situatie. Ruik je bij ons de baas? En hoe ruikt het dan? Dat denken doe je in een emotie-modus niet in rationaliteit. Je hebt ze beet!
 50. Herinner je steeds: presentaties gaan over verleiden door ideeën!
 51. Er gaan meer mensen door jouw enthousiaste verhalen naar Paris daar door stadsvergelijkende excell-slides.
 52. Mensen leren van elkaar door verhalen. Ze gaan naar theaters, films en lezen romans voor verhalen. Ze onthouden verhalen maar geen lijsten van belangrijke punten. Vertel je hard facts. Maar geraak niet van de rechte weg. Verhalen gaan niet over zijwegen. Niet uitweiden!
 53. Herinner je nog dit verhaaltje? Veel meer dan een abstractie. Indien niet, dan ben je zonder twijfel een alien.
 54. If it doesn’t fit on a T-shirt It doesn’t fit in a presentation.
 55. Tijd om iets te drinken. Dit houdt de mensen bezig terwijl je drinkt. Organiseer dit zodat mensen niet moeten wachten tot je gedaan hebt met drinken want dat zorgt voor een gênant gevoel.
 56. We weten dat er veel verkeerd is met deze slide. Ze gaan in tegen de zes regels die we daarnet zagen. Maar er is nog veel meer fout aan. Aantonen met lichtje: dat weten ze allemaal. Clutter! Men doet voor branding. Maar het zorgt ervoor dat je boodschap niet doorkomt. Eigenlijk komt dit idee van de waanidee dat je handouts geeft van je presentatie. Terwijl we weten…
 57. Dat
 58. maar dit is beter.
 59. maar dit is beter.
 60. Tijd om iets te drinken. Dit houdt de mensen bezig terwijl je drinkt. Organiseer dit zodat mensen niet moeten wachten tot je gedaan hebt met drinken want dat zorgt voor een gênant gevoel.
 61. Ah shit! Is dat morgen?
 62. Op de dag dat je toezegt voor een presentatie, begin je te plannen.
 63. Wanneer ga je er over nadenken?
 64. Wanneer lijst je alle mogelijke elementen op?
 65. Wanneer is je presentatie klaar? Hou rekening met 100 uur!
 66. Wanneer is je informatie klaar? Handouts is niet het boek bij de presentatie.
 67. Is de informatie gemakkelijk te vinden op de website?
 68. Bepaal wie je de presentatie & de informatie laat doorkijken. Bepaal het moment van discussie.
 69. Repeteer. Herhaal je verhaal een aantal keren. Luidop. Denk niet alleen aan wat je zal zeggen maar ook hoe je het gaat zeggen. Kijk goed of je je timing haalt. Nooit, nooit mag die overschreden worden. Desnoods time je (sommige van je) slides. Het is zeer interessant om een kopie van je presentatie te maken die volledig getimed is (verhaal Tom in Parijs) en daarop te repeteren.
 70. Hortend & stotend. Non-events waar de geïnteresseerden verplicht naar kijken. Uitstraling van een pladijs.
 71. IT-evenement van het jaar. Vloeiend & vanzelfsprekend. Alsof hij geen repetities nodig heeft. You bet!
 72. De verschillen: contra-inuïtief.
 73. Neem contact met organisator. Voor confirmatie over onderwerp, tijd, soort zaal, alle logistiek (cfr presentatie-set). Ben je zeker dat ze powerpoint 2007 draaien?
 74. Een spreker die zich van het publiek wegdraait om te zien wat er op zijn eigen dia staat, is niet alleen onbeleefd. Het contact is zo weg!
 75. Je presentatie altijd beginnen met een fiche die je kan laten opstaan vooraleer je zelf je presentatie kan beginnen. De meeste organisatoren denken niet aan een “dag”-fiche zelf. Probeer de mensen al curieus te maken door de keuze!
 76. Als presenteren een film is, dan ben jij de ster! Dus moet je een goede communicator zijn. Maar je moet wel jezelf blijven.
 77. Interesseren kan door je boodschap. Moet ook door je boodschapper.
 78. Als presenteren een film is, dan ben jij de ster! Dus moet je een goede communicator zijn. Maar je moet wel jezelf blijven.
 79. The same goes here!
 80. Maar je hoeft ook geen superstar te zijn.
 81. Laat je niet in het donker zetten. Natuurlijk kan het licht wat gedempt worden maar als het publiek je niet ziet… .. Dan kan je geen contact krijgen met je publiek. Als je je niet kunnen “voelen” kunnen je ook niet echt horen.
 82. Belangrijkste slide. Uit alles moet respect voor je publiek blijken. Behandel ze niet als varkens en dan is je presentatie ook geen parels voor de zwijnen. Ik zei het vroeger al: ze moeten voelen dat de presentatie voor hen is gemaakt. Maar er is meer!
 83. Het publiek heeft lage verwachtingen want 95% of out presentations suck! Geef ze geen gelijk door met platitudes te beginnen. Verras je direct. Dat kan door wat je zegt maar ook door wat je toont. Je eerste fiche zet de toon!
 84. Bedankt niemand. Je verliest tijd. Het is melig. Je vindt de ene belangrijker dan de ander want je bedankt niet iedereen en iedereen is de meerderheid. En dat is erg slecht want dat schept afstand en je moet juist zo snel mogelijk contact krijgen met alle mensen. Dus zeg je gewoon: Dag vrienden, collega’s, of nog beter: hallo, goede morgen… Niet dames & heren, want dat schept afstand.
 85. Je legt een duidelijk leesbare horloge, liefst chronometer bij je die je in de gaten houdt. Je houdt je aan de tussentijden van je repetitie! Dus niet uitweiden. Je houdt je aan je repetitie.
 86. Voorbeeld: heden, verleden, toekomst. Alleen is er ineens geen toekomst.
 87. En zeker niet toegeven aan de invallen van het moment. Die zijn gegarandeerd niet beter dan die van 2 weken geleden. En vooral: je weet niet hoe je ermee moet landen. Het ritme gaat uit je presentatie. En het publiek verliest de logische lijn.
 88. Eindig abrupt. Uitleidingen luistert niemand meer naar.
 89. Organiseer je vragen na de presentatie. Die moet je erin draaien een paar minuten voor het afsluiten. Anders zijn ze het vergeten Meestal lukt het!
 90. Organiseer je vragen na de presentatie. Die moet je erin draaien een paar minuten voor het afsluiten. Anders zijn ze het vergeten Meestal lukt het!
 91. Maar nu is het echt wel gedaan!
Anúncio