κυκλοφορικό σύστημα

F
Κυκλοφορικό
σύστημα
Ο εκπαιδευτικός: Τουλιόπουλος Φώτης
Ένας ακούραστος μυς-η
καρδιά
Η καρδιά είναι ένας μυς με
μέγεθος όσο περίπου η
γροθιά ενός ανθρώπου.
Βρίσκεται στο αριστερό
μέρος του θώρακα και αντλεί
αίμα στέλνοντάς το σε όλο το
σώμα.
Λειτουργεί
σαν
αντλία χάρη στην οποία το
αίμα κυκλοφορεί σε όλα τα
κύτταρα του σώματός μας.
Η καρδιά χωρίζεται σε τέσσερα
τμήματα. Τα δύο πάνω λέγονται
κόλποι και τα δύο κάτω
λέγονται κοιλίες. Η ροή του
αίματος γίνεται μόνο από τους
κόλπους προς τις κοιλίες μέσα
από
βαλβίδες
που
δεν
επιτρέπουν την αντίστροφη
πορεία.
Κάθε χτύπος της καρδιάς είναι
και ένας καρδιακός παλμός.
Κάθε παλμός περιλαμβάνει τρία
στάδια.
Τα τρία στάδια του καρδιακού παλμού
1ο στάδιο
Οι κόλποι
συστέλλονται
και το αίμα
περνάει στις
κοιλίες

2ο στάδιο
Συστέλλονται οι
κοιλίες. Οι βαλβίδες
είναι κλειστές και το
αίμα φεύγει από την
καρδιά. Οι κόλποι
γεμίζουν και πάλι με
αίμα

3ο στάδιο
Καρδιακή παύλα.
Ο μυς της καρδιάς
χαλαρώνει και η
καρδιά μένει ακίνητη
για μισό περίπου
δευτερόλεπτο
Ο ρυθμός του καρδιακού παλμού διαφέρει
από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένας
ενήλικας έχει περίπου 80 χτύπους σε ένα
λεπτό. Σε κατάσταση έντονης σωματικής
άσκησης οι παλμοί αυξάνονται και
επανέρχονται και πάλι όταν ηρεμήσουμε.
Για να πιάσουμε το σφυγμό μας, πιέζουμε
ελαφρά το δείκτη μας στο εσωτερικό του
καρπού μας ή στο λαιμό όπως δείχνουν οι
εικόνες στο πλάι.
Αιμοδοσία
Όταν χάσουμε λίγο αίμα, ο οργανισμός
μας μπορεί να το αναπληρώσει αμέσως.
Αν όμως η ποσότητα είναι μεγάλη, τότε
πρέπει να αναπληρωθεί από έναν άλλον
άνθρωπο ίδιας ομάδας. Η διαδικασία
προσφοράς αίματος λέγεται αιμοδοσία.
Είναι ακίνδυνη για τον δότη και σωτήρια
για τον λήπτη, αφού χωρίς το αίμα θα
μπορούσε να πεθάνει.
Από την ηλικία των 18 ετών μπορούμε
να δίνουμε αίμα, τέσσερις φορές το χρόνο.
Το αίμα
Το αίμα είναι πολύτιμο γιατί:
Μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα κύτταρα του
οργανισμού και απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα
Μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα και απομακρύνει
τις άχρηστες ουσίες
Προστατεύει τον οργανισμό από μικρόβια χάρη στα λευκά
αιμοσφαίρια
Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία
Το αίμα φτάνει σε όλα τα σημεία του
σώματος.
Χρησιμοποιεί
δύο
διαφορετικές διαδρομές: τη μικρή
κυκλοφορία από την καρδιά προς
τους πνεύμονες και αντίστροφα και
τη μεγάλη κυκλοφορία από την
καρδιά προς τα υπόλοιπα όργανα
του σώματος και αντίστροφα.
Μικρή κυκλοφορία

Στη μικρή κυκλοφορία το
ακάθαρτο αίμα περνά από το
δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία και
από εκεί στην πνευμονική
αρτηρία μέσα από την οποία
μεταφέρεται στους πνεύμονες. Το
αίμα αφήνει το διοξείδιο του
άνθρακα εκεί και εμπλουτίζεται
με οξυγόνο. Στη συνέχεια μέσα
από τις πνευμονικές φλέβες
περνά στον αριστερό κόλπο και
μετά στην αριστερή κοιλία. Από
εκεί εισέρχεται στη μεγάλη
κυκλοφορία.
Το αίμα στη συνέχεια φεύγει από
την αριστερή κοιλία μέσα από την
κεντρική αρτηρία, την αορτή και
μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Φέρνει
μαζί του οξυγόνο και θρεπτικές
ουσίες σε όλα τα κύτταρα του
σώματος.
Ταυτόχρονα
παραλαμβάνει
τα
άχρηστα
συστατικά και το διοξείδιο του
άνθρακα. Στη συνέχεια το ακάθαρτο
αίμα μεταφέρεται στο δεξιό κόλπο
και μπαίνει στη μικρή κυκλοφορία.
Η καρδιά και το κυκλοφορικό
σύστημα γενικά αποτελείται από
ευαίσθητα όργανα τα οποία πρέπει
να διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Ο
καλύτερος τρόπος είναι μέσα από τη
συχνή άσκηση και την καλή
διατροφή. Πρέπει να αποφεύγουμε
την καθιστική ζωή, τις λιπαρές
τροφές, το άγχος και το κάπνισμα.
Η παχυσαρκία και η κατάχρηση
λιπαρών τροφών, οινοπνευματωδών
ποτών και καπνίσματος αυξάνουν
τον
κίνδυνο
εμφάνισης
καρδιοαγγειακών προβλημάτων.
Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται
εκτός από την καρδιά από αρτηρίες και
φλέβες. Στις αρτηρίες τρέχει αίμα
πλούσιο σε οξυγόνο, το οποίο έχει
έντονο κόκκινο χρώμα. Αντίθετα στις
φλέβες τρέχει αίμα που έχει διοξείδιο
του άνθρακα γι’ αυτό και το χρώμα του
είναι πιο σκούρο. Έτσι οι αρτηρίες
σχεδιάζονται με κόκκινο χρώμα, ενώ οι
φλέβες με μπλε. Οι αρτηρίες και οι
φλέβες διακλαδίζονται σε λεπτότερα
αγγεία που ενώνονται μεταξύ τους και
λέγονται τριχοειδή αγγεία.
Για να φτάσει το αίμα σε κάθε σημείο
του σώματος κινείται με μεγάλη πίεση
μέσα στις αρτηρίες. Η πίεση αυτή
πρέπει να διατηρείται σε φυσιολογικά
πλαίσια για να είμαστε υγιείς. Η
υψηλή πίεση δημιουργεί προβλήματα
στον οργανισμό μας, ενώ όταν είναι
χαμηλή έχουμε τάση λιποθυμίας, αφού
το οξυγόνο δε φτάνει σε όλο το σώμα
μας.
Μετράμε την πίεσή μας με ειδικά
όργανα που λέγονται πιεσόμετρα.
Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα
λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.

Πλάσμα: Αποτελείται κυρίως από νερό
και μέσα του είναι διαλυμένες τόσο οι
θρεπτικές όσο και οι άχρηστες ουσίες.
Αποτελεί το 55% του αίματος.

Λευκά αιμοσφαίρια: είναι η άμυνα του
οργανισμού ενάντια στα μικρόβια.

Αιμοπετάλια: είναι αυτά που κάνουν το
αίμα να πήζει στην περίπτωση που
κοπούμε και αιμορραγούμε.
Ερυθρά αιμοσφαίρια: είναι
αυτά που δίνουν στο αίμα το
κόκκινο χρώμα. Αποτελούν
περίπου το 45% του αίματος.
Μεταφέρουν το οξυγόνο και το
διοξείδιο του άνθρακα. Στην
επιφάνειά τους υπάρχουν κάποιες
ουσίες που δεν είναι ίδιες σε όλους
τους ανθρώπους. Ανάλογα με τις
ουσίες αυτές έχουμε τέσσερις
ομάδες αίματος: Α, Β, ΑΒ και Ο.
Μπορούμε να πάρουμε αίμα μόνο
από ανθρώπους που έχουν την ίδια
ομάδα αίματος, γι’ αυτό είναι καλό
να γνωρίζουμε τη δική μας ομάδα.
1 de 15

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Biology a lyk-kef3Biology a lyk-kef3
Biology a lyk-kef3
ht10117.8K visualizações
Κύτταρα και ιστοιΚύτταρα και ιστοι
Κύτταρα και ιστοι
Gepsi Mos27.2K visualizações
κεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείουκεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείου
κεφαλαιο 1 βιολογία Α λυκείου
Παναγιώτα Γκογκόση10.8K visualizações
1. Από το κύτταρο στον οργανισμό1. Από το κύτταρο στον οργανισμό
1. Από το κύτταρο στον οργανισμό
Iordanis Garipidis12.6K visualizações
Θεματα Βιολογιας γ' ΓυμνασιουΘεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Θεματα Βιολογιας γ' Γυμνασιου
Christos Gotzaridis35.3K visualizações
νευρικό σύστημανευρικό σύστημα
νευρικό σύστημα
Iordanis Garipidis2.6K visualizações
Το κυτταρο Κεφαλαιο 1 Βιολογια ΓυμνασιουΤο κυτταρο Κεφαλαιο 1 Βιολογια Γυμνασιου
Το κυτταρο Κεφαλαιο 1 Βιολογια Γυμνασιου
Παναγιώτα Γκογκόση17.9K visualizações
Biology a lyk-kef1Biology a lyk-kef1
Biology a lyk-kef1
ht1013K visualizações
Biology a lyk-kef9Biology a lyk-kef9
Biology a lyk-kef9
ht1016.8K visualizações
βιολογια α λυκειουβιολογια α λυκειου
βιολογια α λυκειου
HIOTELIS IOANNIS30.4K visualizações
άτομα μόρια-ιόντα (α΄λυκ)άτομα μόρια-ιόντα (α΄λυκ)
άτομα μόρια-ιόντα (α΄λυκ)
Ιωάννης Λιόντος15.3K visualizações
Biology a lyk-kef12Biology a lyk-kef12
Biology a lyk-kef12
ht1014.3K visualizações
το κυτταροτο κυτταρο
το κυτταρο
ANDRONIKI KOLLINTZA3.4K visualizações

Similar a κυκλοφορικό σύστημα(20)

κυκλοφορικό σύστημα κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
MARIANTHI LOUKAIDOU441 visualizações
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Κονταράκης Φάνης175 visualizações
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
Kostas Chorianopoulos1.4K visualizações
αίμα + ουροποιητικό σύστημααίμα + ουροποιητικό σύστημα
αίμα + ουροποιητικό σύστημα
Μαυρουδης Μακης1.4K visualizações
Κυκλοφορικό σύστημαΚυκλοφορικό σύστημα
Κυκλοφορικό σύστημα
theodora tz1.4K visualizações
ΦυσικηΦυσικη
Φυσικη
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης462 visualizações
Kykl systKykl syst
Kykl syst
polyzois2.7K visualizações
3ο Κεφάλαιο.docx3ο Κεφάλαιο.docx
3ο Κεφάλαιο.docx
ΤΟΝΙ 21 visualizações
ΦυσικηΦυσικη
Φυσικη
2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης369 visualizações
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.pptΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ - ΦΕ 2.ppt
saniktheteacher51 visualizações
Kikloforiko sistimaKikloforiko sistima
Kikloforiko sistima
Νίκος Παναγόπουλος167 visualizações
η κυκλοφορια του αιματοση κυκλοφορια του αιματοσ
η κυκλοφορια του αιματοσ
Elsa Kamba45 visualizações
2 pal st1 1 kapnisma kai kardia2 pal st1 1 kapnisma kai kardia
2 pal st1 1 kapnisma kai kardia
pefstathiou47 visualizações
Ένας ακούραστος μυςΈνας ακούραστος μυς
Ένας ακούραστος μυς
Dimitra Mylonaki61 visualizações
2pal st3 kapnisma kai kardia2pal st3 kapnisma kai kardia
2pal st3 kapnisma kai kardia
pefstathiou52 visualizações

Mais de fotist

ημερολόγιο 2017ημερολόγιο 2017
ημερολόγιο 2017fotist
798 visualizações13 slides
ιταλίαιταλία
ιταλίαfotist
1.9K visualizações14 slides
γαλλίαγαλλία
γαλλίαfotist
1.6K visualizações8 slides
αγγλίααγγλία
αγγλίαfotist
2.1K visualizações20 slides
όλες οι συνταγέςόλες οι συνταγές
όλες οι συνταγέςfotist
588 visualizações17 slides
Our names’ frequency in our schoolOur names’ frequency in our school
Our names’ frequency in our schoolfotist
505 visualizações6 slides

Mais de fotist(20)

ημερολόγιο 2017ημερολόγιο 2017
ημερολόγιο 2017
fotist798 visualizações
ιταλίαιταλία
ιταλία
fotist1.9K visualizações
γαλλίαγαλλία
γαλλία
fotist1.6K visualizações
αγγλίααγγλία
αγγλία
fotist2.1K visualizações
όλες οι συνταγέςόλες οι συνταγές
όλες οι συνταγές
fotist588 visualizações
Our names’ frequency in our schoolOur names’ frequency in our school
Our names’ frequency in our school
fotist505 visualizações
Presentation of grade 6 students, greecePresentation of grade 6 students, greece
Presentation of grade 6 students, greece
fotist950 visualizações
ημερολόγιοημερολόγιο
ημερολόγιο
fotist719 visualizações
αθλήματααθλήματα
αθλήματα
fotist841 visualizações
οι δάσκαλοι του γένουςοι δάσκαλοι του γένους
οι δάσκαλοι του γένους
fotist2.8K visualizações
η οικονομική ζωήη οικονομική ζωή
η οικονομική ζωή
fotist2.6K visualizações
κοινωνικη απομωνοσηκοινωνικη απομωνοση
κοινωνικη απομωνοση
fotist2.5K visualizações
ηλεκτρονικη βιαηλεκτρονικη βια
ηλεκτρονικη βια
fotist4.1K visualizações
ενδοσχολικη βιαενδοσχολικη βια
ενδοσχολικη βια
fotist2.5K visualizações

Último(20)

Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus42 visualizações
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou64 visualizações
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου55 visualizações
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
56ο Γυμνάσιο Αθήνας7 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou10 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b38 visualizações
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b27 visualizações
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki61 visualizações
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b42 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus45 visualizações
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 visualizações

κυκλοφορικό σύστημα

 • 2. Ένας ακούραστος μυς-η καρδιά Η καρδιά είναι ένας μυς με μέγεθος όσο περίπου η γροθιά ενός ανθρώπου. Βρίσκεται στο αριστερό μέρος του θώρακα και αντλεί αίμα στέλνοντάς το σε όλο το σώμα. Λειτουργεί σαν αντλία χάρη στην οποία το αίμα κυκλοφορεί σε όλα τα κύτταρα του σώματός μας.
 • 3. Η καρδιά χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Τα δύο πάνω λέγονται κόλποι και τα δύο κάτω λέγονται κοιλίες. Η ροή του αίματος γίνεται μόνο από τους κόλπους προς τις κοιλίες μέσα από βαλβίδες που δεν επιτρέπουν την αντίστροφη πορεία. Κάθε χτύπος της καρδιάς είναι και ένας καρδιακός παλμός. Κάθε παλμός περιλαμβάνει τρία στάδια.
 • 4. Τα τρία στάδια του καρδιακού παλμού 1ο στάδιο Οι κόλποι συστέλλονται και το αίμα περνάει στις κοιλίες 2ο στάδιο Συστέλλονται οι κοιλίες. Οι βαλβίδες είναι κλειστές και το αίμα φεύγει από την καρδιά. Οι κόλποι γεμίζουν και πάλι με αίμα 3ο στάδιο Καρδιακή παύλα. Ο μυς της καρδιάς χαλαρώνει και η καρδιά μένει ακίνητη για μισό περίπου δευτερόλεπτο
 • 5. Ο ρυθμός του καρδιακού παλμού διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ένας ενήλικας έχει περίπου 80 χτύπους σε ένα λεπτό. Σε κατάσταση έντονης σωματικής άσκησης οι παλμοί αυξάνονται και επανέρχονται και πάλι όταν ηρεμήσουμε. Για να πιάσουμε το σφυγμό μας, πιέζουμε ελαφρά το δείκτη μας στο εσωτερικό του καρπού μας ή στο λαιμό όπως δείχνουν οι εικόνες στο πλάι.
 • 6. Αιμοδοσία Όταν χάσουμε λίγο αίμα, ο οργανισμός μας μπορεί να το αναπληρώσει αμέσως. Αν όμως η ποσότητα είναι μεγάλη, τότε πρέπει να αναπληρωθεί από έναν άλλον άνθρωπο ίδιας ομάδας. Η διαδικασία προσφοράς αίματος λέγεται αιμοδοσία. Είναι ακίνδυνη για τον δότη και σωτήρια για τον λήπτη, αφού χωρίς το αίμα θα μπορούσε να πεθάνει. Από την ηλικία των 18 ετών μπορούμε να δίνουμε αίμα, τέσσερις φορές το χρόνο.
 • 7. Το αίμα Το αίμα είναι πολύτιμο γιατί: Μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού και απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα Μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα και απομακρύνει τις άχρηστες ουσίες Προστατεύει τον οργανισμό από μικρόβια χάρη στα λευκά αιμοσφαίρια
 • 8. Μικρή και μεγάλη κυκλοφορία Το αίμα φτάνει σε όλα τα σημεία του σώματος. Χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές διαδρομές: τη μικρή κυκλοφορία από την καρδιά προς τους πνεύμονες και αντίστροφα και τη μεγάλη κυκλοφορία από την καρδιά προς τα υπόλοιπα όργανα του σώματος και αντίστροφα.
 • 9. Μικρή κυκλοφορία Στη μικρή κυκλοφορία το ακάθαρτο αίμα περνά από το δεξιό κόλπο στη δεξιά κοιλία και από εκεί στην πνευμονική αρτηρία μέσα από την οποία μεταφέρεται στους πνεύμονες. Το αίμα αφήνει το διοξείδιο του άνθρακα εκεί και εμπλουτίζεται με οξυγόνο. Στη συνέχεια μέσα από τις πνευμονικές φλέβες περνά στον αριστερό κόλπο και μετά στην αριστερή κοιλία. Από εκεί εισέρχεται στη μεγάλη κυκλοφορία.
 • 10. Το αίμα στη συνέχεια φεύγει από την αριστερή κοιλία μέσα από την κεντρική αρτηρία, την αορτή και μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Φέρνει μαζί του οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Ταυτόχρονα παραλαμβάνει τα άχρηστα συστατικά και το διοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια το ακάθαρτο αίμα μεταφέρεται στο δεξιό κόλπο και μπαίνει στη μικρή κυκλοφορία.
 • 11. Η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα γενικά αποτελείται από ευαίσθητα όργανα τα οποία πρέπει να διατηρούμε σε καλή κατάσταση. Ο καλύτερος τρόπος είναι μέσα από τη συχνή άσκηση και την καλή διατροφή. Πρέπει να αποφεύγουμε την καθιστική ζωή, τις λιπαρές τροφές, το άγχος και το κάπνισμα. Η παχυσαρκία και η κατάχρηση λιπαρών τροφών, οινοπνευματωδών ποτών και καπνίσματος αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών προβλημάτων.
 • 12. Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται εκτός από την καρδιά από αρτηρίες και φλέβες. Στις αρτηρίες τρέχει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο, το οποίο έχει έντονο κόκκινο χρώμα. Αντίθετα στις φλέβες τρέχει αίμα που έχει διοξείδιο του άνθρακα γι’ αυτό και το χρώμα του είναι πιο σκούρο. Έτσι οι αρτηρίες σχεδιάζονται με κόκκινο χρώμα, ενώ οι φλέβες με μπλε. Οι αρτηρίες και οι φλέβες διακλαδίζονται σε λεπτότερα αγγεία που ενώνονται μεταξύ τους και λέγονται τριχοειδή αγγεία.
 • 13. Για να φτάσει το αίμα σε κάθε σημείο του σώματος κινείται με μεγάλη πίεση μέσα στις αρτηρίες. Η πίεση αυτή πρέπει να διατηρείται σε φυσιολογικά πλαίσια για να είμαστε υγιείς. Η υψηλή πίεση δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό μας, ενώ όταν είναι χαμηλή έχουμε τάση λιποθυμίας, αφού το οξυγόνο δε φτάνει σε όλο το σώμα μας. Μετράμε την πίεσή μας με ειδικά όργανα που λέγονται πιεσόμετρα.
 • 14. Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Πλάσμα: Αποτελείται κυρίως από νερό και μέσα του είναι διαλυμένες τόσο οι θρεπτικές όσο και οι άχρηστες ουσίες. Αποτελεί το 55% του αίματος. Λευκά αιμοσφαίρια: είναι η άμυνα του οργανισμού ενάντια στα μικρόβια. Αιμοπετάλια: είναι αυτά που κάνουν το αίμα να πήζει στην περίπτωση που κοπούμε και αιμορραγούμε.
 • 15. Ερυθρά αιμοσφαίρια: είναι αυτά που δίνουν στο αίμα το κόκκινο χρώμα. Αποτελούν περίπου το 45% του αίματος. Μεταφέρουν το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα. Στην επιφάνειά τους υπάρχουν κάποιες ουσίες που δεν είναι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους. Ανάλογα με τις ουσίες αυτές έχουμε τέσσερις ομάδες αίματος: Α, Β, ΑΒ και Ο. Μπορούμε να πάρουμε αίμα μόνο από ανθρώπους που έχουν την ίδια ομάδα αίματος, γι’ αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε τη δική μας ομάδα.