O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Actualització prevenció i tractament NIVIQ

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Cinryze
Cinryze
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Actualització prevenció i tractament NIVIQ (20)

Anúncio

Mais de formaciossibe (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Actualització prevenció i tractament NIVIQ

 1. 1. Guidelines ASCO J Clin Oncol 2011;29(31):4189-98 MASCC Multinational Association of Supportive Care in Cancer (2013) www.mascc.org NCCN NCCN (National Comprenhensive Cancer Network) v1.2014 (19/08/2013) SEOM Clin Transl Oncol 2013 Sep 10 [Epub ahead of print]
 2. 2. Principis generals • Objectiu principal de la teràpia antiemètica:Profilaxis • Considerar els factors de risc: poder emetògen i característiques individuals • Profilaxis sempre que risc NiVIQ > 10% • Protegir durant totes les fases (4-5 dies si QTME/QTAE) • Eficàcia equivalent entre las formulacions orales i intravenoses • Pautar medicació de rescat • En pacients refractaris, modificar l’estratègia
 3. 3. Fàrmacs antiemètics • - Antagonistes de la serotonina (5-HT3) • - Antagonistes NK1 (receptor de la neurocinina 1) • - Antidopaminèrgicos • - Corticosteroides • - Altres: Benzodiazepines, cannabinoides, antihistamínics, olanzapina (Fase III: QTAE: Pal+Apr+Dex vs Pal+Ola+Dex…
 4. 4. Evolució dels fàrmacs per a la prevenció de l’emesis 1er antagonista receptor NK1 (sustancia P) 1er antagonista receptor 5-HT3 Major comprensió de la emesis diferida Combinació dexametasona i antagonista del receptor 5-HT3 Dexametasona Metoclopramida altes dosis (serotonina) Règimen de combinació Variables predictivas identificades Fenotiazinas (dopamina) 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
 5. 5. ANTIDOPAMINÈRGICS • Fenotiazines: CLORPROMAZINA - EA: rx extrapiramidals, debilitat, hipotensió i sedació • Butirofenonas: HALOPERIDOL - S’utilitza principalment com a ttc de rescat - Menor freqüència rx. Extrapiramidals i sedants. Agitació i acati sia
 6. 6. ANTIDOPAMINÈRGICS • Ortropamides: METOCLOPRAMIDA - Acció antidopaminèrgica (D2) i procinètica. A dosis altes també acció antiserotoninèrgica (5-HT3) - EA: sedació, fatiga, diarrea, rx extrapiramidals
 7. 7. Corticoids • • • • Dexametasona (més utilizat) Via oral o iv Útils en la emèsis aguda i retardada Dosis (fase aguda): 2 estudis del Grupo Italiano – En esquemes amb CDDP: 20 mg pre-QT • 12 mg si aprepitant/fosaprepitant – En QTME: 8 mg pre-QT
 8. 8. Corticoids • Dosis (fase retardada): – QTAE – Sense aprepitant: 8 mg bid dies 2 al 4 – Amb aprepitant: 8 mg dies 2 al 4 – Amb fosaprepitant (150): 8 mg dia 2 i 8 mg bid dies 3 i 4 – QTME – 8 mg dies 2 y 3 • EA: insomni, eufòria, ansietat, ↑gana, hiperglucèmia i retenció de líquids
 9. 9. Benzodiazepines • Lorazepam 1-2 mg vo • Característiques sedants, ansiolítics i amnèsiques • Utilitzades emesis anticipatòria. • No existeixen estudis ben dissenyats que demostrin aquestes propietats.
 10. 10. Antagonistas 5-HT3 • - Primera generació • Ondansetró • Granisetró • Tropisetró - Segona generació: Palonosetró Afinitat 100 vegades superior pel receptor 5-HT3 t1/2 40h Emesis retardada (Mecanisme?)
 11. 11. Antagonistes 5-HT3 - Eficàcia i seguretat similar (palonosetró?) - Eficàcia superior a “dosis altes” de metoclopramida i metocloprimida + dexa - Associats a corticoide (fase aguda) - Mínima dosis possible (dosis única diaria no superada per dosis fraccionades) - Via administració: oral o iv (a diferentes dosis) - Controversia en l’efectivitat en la fase retardada (palonosetró?)…
 12. 12. Antag.5-HT3 1ª gen: inefectius a la fase retardada? Metanàlisis Prevenció d’ emesis retardada induida per QT RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) Monoterapia Antagonista 5-HT3 vs Placebo 8,2 (3 a 13,4) 12,2 (7,5 a 33,4) Antagonista 5-HT3 + Dexametasona vs Monoterapia Dexametasona 2,6 (-0,6 a 5,8) 38,8 (17,3 a ∞) Geling et al. J Clin Oncol. 2005; 23:1289-1294
 13. 13. Palonosetró • 2 metanàlisis recents suggereixen la superioritat de palonosetró sobre els antagonistes 5-HT3 de 1ª generació en el control de N/V tan en la fase aguda com en la retardada (inclouen AC con QTME i QTAE) Botrel TE et al. Support Care Cancer 2011; 19: 823-832 Likun Z et al. Oncologist 2011;16(2): 207-16
 14. 14. Palonosetró (Limitacions) • El disseny dels AC sempre ha estat de no inferioritat • Problemes metodològics • Utilització no uniforme de dexametasona en els AC • No s’administren dosis succesivas de antagonistes 5-HT3 de 1ª generació en els grups control • Cap dels estudis inclouen aprepitant
 15. 15. 5-HT3 Receptor Antagonists DRUG Ondansetron Granisetron Dolasetron Tropisetron Palonosetron ROUTE DOSE IV PO IV PO IV PO IV Oral IV 8 mg or 0.15 mg / Kg 16 mg* 1 mg or 0.01 mg / Kg 2 mg (or 1 mg**) 100 mg or 1.8 mg / Kg 100 mg 5 mg 5 mg 0.25 mg * Randomized studies have tested the 8 mg twice daily schedule ** The 1 mg dose preferred by some panelists: small randomized study in MEC, Phase II study in HEC
 16. 16. Antagonistes 5-HT3 • - EA: cefalea , restrenyiment, astenia, somnolència, diarrea, dolor epigástrico, elevació asimptomàtica i transitòria de les transaminases.
 17. 17. ICO GIRONA. Unitat Farmàcia Oncològica
 18. 18. Antagonistas NK1 • Mecanisme acció nou Antagonistes molt selectius del receptor de la neurocinina 1 de la subtància P • Aprepitant (vo) 125 mg + 80 mg+ 80 mg • Fosaprepitant (iv) 150 mg (profàrmac)
 19. 19. Antagonistas NK1 • QTAE diferències estadísticament significatives en la taxa de resposta global (EA+ER) com separadament a la fase aguda i retardada [ 3 AC Fase III (CDDP > 70mg/m2)] • QTME diferències estadísticament significatives en la taxa de resposta global i en la fase aguda, però no en la fase retardada (QT tipus AC)
 20. 20. Evidence for Fosaprepitant in CINV: HEC Study (EASE—017 Trial) Data from a Phase 3 trial Cisplatin ≥ 70 mg/m2 (n = 2322 patients)
 21. 21. Treatment plan (EASE—017 Trial) Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Fosaprepitant 150 mg IV Fosaprepitant Dexamethasone Dexamethasone Dexamethasone Dexamethasone 12 mg PO qd 8 mg PO qd 8 mg PO bid 8 mg PO bid Regimen Ondansetron 32 mg IV Aprepitant 125 mg PO Aprepitant Regimen Aprepitant 80 mg PO Aprepitant 80 mg PO Dexamethasone Dexamethasone Dexamethasone Dexamethasone 12 mg PO qd 8 mg PO qd 8 mg PO qd 8 mg PO qd Ondansetron 32 mg IV Antiemetics administered 30 to 60 minutes before chemotherapy on Day 1; fosaprepitant dimeglumine, aprepitant, and dexamethasone placebo were used to maintain blinding. IV=intravenously; PO=orally; qd=once daily; bid=twice daily. 24
 22. 22. Key efficacy end points (EASE—017 Trial) • Primary end point – Proportion of patients with complete response in the overall phase (0–120 hours following cisplatin) • Complete response defined as no vomiting and no use of rescue therapy • Secondary end points – Proportion of patients with complete response in the delayed phase (25–120 hours following cisplatin) – Proportion of patients with no vomiting in the overall phase 25
 23. 23. EASE-017 Trial % RC Non-inferiority of FOSAPREPITANT vs APREPITANT No vomiting
 24. 24. Fosaprepitant vs Aprepitant Avantatges i inconvenients • Administració única • Compliment terapèutic • Nivells terapèutics del fàrmac si vòmitos en fase aguda o retardada • Temps d’espera • Pacients amb disfàgia/ portadors de sonda o ostomias • Conservació (Nevera) • Necesitat de reconstitució i preparació • Reaccions en el punt d’injecció
 25. 25. Antagonistas NK1 • E.A: anorèxia, cefalea, mareig, singlot, restrenyiment, diarrea, dispèpsia, astènia/cansament, augment ALT/AST (Fosaprepitant: reaccions locals punt d’administració)
 26. 26. QUADRE – RESUM: RECOMENDACIONS CLÍNIQUES PEL MANEIG DE NAVIQ GUIAS NCCN QAE Fase Aguda Fase Retardada Dexa + Aprepitant SEOM Dexa + Aprepitant Dexa + Aprepitant Dexa + Aprepitant Régimen AC Igual que QAE AC QAE Igual que QAE AC QAE Aprepitant Fase Retardada QME Fase Retardada ASCO 5 -HT3 + Dexa + 5 -HT3 + Dexa + 5 -HT3 + Dexa + 5 -HT3 + Dexa + Aprepitant/Fosaprepitan Aprepitant/Fosaprepita Aprepitant/Fosaprepita Aprepitant/Fosaprepitan t(1) t nt nt Fase Aguda Fase Aguda GUIAS MASCC 5 -HT3(2) + Dexa con o sin Aprepitant/Fosaprepitan t(3) Palonosetró + Dexametasona Palonosetró + Dexametasona 5-HT3(2) + Dexa 5 -HT3 ó Dexa amb o sense Aprepitant(1) Dexametasona Dexametasona Dexametasona 1. Si s’ha administrat fosaprepitant 150 mg el dia 1, només administrar Dexametasona els dies 2-4. 2. Palonosetró com a Antagonista 5 -HT3 el dia 1 si no se administra aprepitant o fosaprepitant. Palonosetró (preferit) 3. Per pacients seleccionats que reben QME: carboplatí>600mg/m2, doxorubicina,>50mg/m2 , ciclofosfamida>600-100mg/m2 5-HT3: Antagonista del receptor 5-HT3. Dexa: Dexametasona. AC: Antraciclina + Ciclofosfamida.

×