O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Advokat Thomas Rieber-Mohn
trm@kluge.no
Bergen, 10. juni 2014
SOFTWAREAVTALEN
First Tuesday
Kort om Kluge
June 12, 2014
• Forretningsjuridisk firma, blant
landets 10 største
• 140 advokater + administrasjon
• Berge...
… venn eler fiende?
Well, that depends…
• Fokus: leveranse av software – hyllevare / skreddersøm» / driftet tjeneste
• Særpreget avtaletype – ...
3 utvalgte problemområder
• Velge riktig avtaletype
• Kravspesifikasjonen (specs)
• Rettigheter til anskaffelsen – Bruksre...
Velg riktig avtaletype
Ulike standarder, ulike utgivere
• Statens standarder (SSA)
• Staten som innkjøper
• IKT Norge
• «Leverandørvennlige»
• Da...
Statens standarder
• Kjøpsavtalen (SSA-K) kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare), enklere tjenester som
insta...
• Programutviklingsavtalen (SSA-U)
• Utvikling av programvare.
• Bistandsavtalen (SSA-B)
• Bistand fra Konsulent (etter me...
Kravspesifikasjon
Spesifisering av hva som skal leveres
• Viktig rettslig sett: Her defineres hva som er kontraktsmessig ytelse – og hva som...
«Red flags»
• Omsorgsforpliktelse eller resultatforpliktelse
«Leverandøren skal gjøre sitt beste for å utvikle et system s...
Rettigheter / IPR
Hvilken rett skal kunden ha til det som leveres?
• Kun en bruksrett, eller fullt eierskap til IPR knyttet til leveransen?
...
Overtakelse av eierskap til IPR:
• Normalløsningen for spesialutviklede programmer (full «skreddersøm»)
• Innebærer at kun...
Særlig om kildekoden
• Betydning både rettslig og faktisk
• Rettslig utgangspunkt – kildekoden følger eierskapet til IPR
•...
Rangering
June 12, 2014
Om Kluge
17
Takk for oppmerksomheten
trm@kluge.no
18
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Softwareavtalen – venn eller fiende? @ First Tuesday Bergen 10. Juni 2014

498 visualizações

Publicada em

Publicada em: Direito
 • Seja o primeiro a comentar

Softwareavtalen – venn eller fiende? @ First Tuesday Bergen 10. Juni 2014

 1. 1. Advokat Thomas Rieber-Mohn trm@kluge.no Bergen, 10. juni 2014 SOFTWAREAVTALEN First Tuesday
 2. 2. Kort om Kluge June 12, 2014 • Forretningsjuridisk firma, blant landets 10 største • 140 advokater + administrasjon • Bergen, Oslo og Stavanger • 20 advokater i Bergen • Spisskompetanse på alle viktige forretningsjuridiske felter • Transaksjoner, IPR, selskapsrett, avtaler, arbeidsrett, skatt/avgift, etc. • Bred erfaring med oppstartsbedrifter Om Kluge 2
 3. 3. … venn eler fiende?
 4. 4. Well, that depends… • Fokus: leveranse av software – hyllevare / skreddersøm» / driftet tjeneste • Særpreget avtaletype – viktig å håndtere riktig • Sammensatt – forskjellige typer leveranser • Ofte omfattende og langvarige avtaleforhold • Betydelige pengebeløp • Rulles bredt ut i bedriften – stort persongalleri • Må påregnes betydelige endringer både teknologisk og når det gjelder bedriftens behov Ofte en god investering å legge innsats ned i selve avtalen June 12, 20144
 5. 5. 3 utvalgte problemområder • Velge riktig avtaletype • Kravspesifikasjonen (specs) • Rettigheter til anskaffelsen – Bruksrett / eierskap til IPR June 12, 20145
 6. 6. Velg riktig avtaletype
 7. 7. Ulike standarder, ulike utgivere • Statens standarder (SSA) • Staten som innkjøper • IKT Norge • «Leverandørvennlige» • Dataforeningen • «Nøytral» • Bedriftsspesifikke standarder June 12, 20147
 8. 8. Statens standarder • Kjøpsavtalen (SSA-K) kjøp av standard maskin- og programvare (hyllevare), enklere tjenester som installasjon, konfigurering, • stor (SSA-K) og liten (SSA-K lille). Kan også inkludere parametersetting og mindre tilpasninger, konvertering av data, opplæring, maskinvare • Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) For kjøp av vedlikeholdstjenester og service på maskin- og programvare • Stor (SSA-V) og liten (SSA-V lille) Telefon og on-site support, forebyggende vedlikehold/service, feilretting, depottjenester, mv. • Driftsavtalen (SSA-D) • Drift av systemer • Tilpasningsavtalen (SSA-T) • Kjøp av standard programvare med tilpasninger som utvikles spesielt for kunden. Andre tilhørende ytelser og tjenester. Kan også inkludere maskinvare. 8
 9. 9. • Programutviklingsavtalen (SSA-U) • Utvikling av programvare. • Bistandsavtalen (SSA-B) • Bistand fra Konsulent (etter medgått tid, uten et definert resultatansvar) • Oppdragsavtalen (SSA-O) • Oppdrag for Konsulent (utrednings- og utviklingsoppgaver ) med et definert resultatansvar  Ikke alltid opplagt hvilken avtale som er (mest) riktig 9
 10. 10. Kravspesifikasjon
 11. 11. Spesifisering av hva som skal leveres • Viktig rettslig sett: Her defineres hva som er kontraktsmessig ytelse – og hva som ikke er det • formålet med leveransen • hva som skal leveres (for større leveranser ofte i separate vedlegg med angivelse av programvare og utstyr) • hvilken dokumentasjon og opplæring som medfølger eller kan kjøpes i tillegg • hvordan leveransen skal implementeres, herunder angivelse av prosjektteamet og ansvarsorganiseringen • Fremdrifts og tidsplaner • Angivelse av de testene som skal utføres (trinnvis utvikling), utarbeidelse av testprosedyrer og kriterier, samt godkjennelsesmekanismer for de tester som skal ha slike. • Opsjoner på eventuelle senere tilleggskjøp June 12, 201411
 12. 12. «Red flags» • Omsorgsforpliktelse eller resultatforpliktelse «Leverandøren skal gjøre sitt beste for å utvikle et system som på best mulig måte ivaretar kundens uttrykte behov» «Leverandøren skal levere et system som etter implementering hos kunden skal ha følgende funksjonalitet: […]» • Hvilke oppgaver skal systemet praktisk utføre • Oppetid, responstid • Kapasitet og kompatibilitet med eksisterende og fremtidige systemer • Oppgraderingsmuligheter, utbyggingsmuligheter • Bilagenes rangorden – hvilket bilag skal være avgjørende ved innbyrdes motstrid •Kundens behovsbeskrivelse •Leverandørens løsningsbeskrivelse Vær bevisst på kravspesifikasjonens rettslige betydning, foreta bevisste valg June 12, 201412
 13. 13. Rettigheter / IPR
 14. 14. Hvilken rett skal kunden ha til det som leveres? • Kun en bruksrett, eller fullt eierskap til IPR knyttet til leveransen? Lisens (bruksrett) • Vanlig ved salg av «hyllevare» • Men avtales også ofte for leveranser med innslag av «skreddersøm» • Kan defineres vidt eller bredt: • Kun intern bruk i bedriften, rett til å bruke i kunderettet virksomhet, rett til å selge/sub-lisensiere… • Kvantitative begrensninger; navngitte personer, antall personer, «on site», etc. • Rett for kunden til selv å modifisere og videreutvikle, implikasjoner for inngått vedlikeholdsavtale • Etc. June 12, 201414
 15. 15. Overtakelse av eierskap til IPR: • Normalløsningen for spesialutviklede programmer (full «skreddersøm») • Innebærer at kunden blir eier av rettighetene til programmet • Kommer ofte på spissen der spesialutviklet programvare viser seg å kunne ha generell anvendelse • Hvem kan kommersialisere produktet, leverandøren eller kunden? • Kan også ha betydning rent konkurransemessig • Ved å sikre seg eierskap kan kunden forhindre at løsningen også selges til en konkurrent. June 12, 201415
 16. 16. Særlig om kildekoden • Betydning både rettslig og faktisk • Rettslig utgangspunkt – kildekoden følger eierskapet til IPR • Kontroll over kildekoden både en «tyverisikring» og en forutsetning for egen videreutvikling • Viktig for lisenstaker (bruksrett) med rett til selv å modifisere/videreutvikle • Må sikre seg tilgang til kildekoden June 12, 201416
 17. 17. Rangering June 12, 2014 Om Kluge 17
 18. 18. Takk for oppmerksomheten trm@kluge.no 18

×