O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017

Baixar para ler offline

Vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin roolierosta keskusteltiin 29.11.2017 lähinnä kansanedustajille suunnatussa tilaisuudessa. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja Vakuutuskeskus. Esitys sisältää tietoa etuus- ja korvausjärjestelmän periaatteista sekä vakuutuslääkärin osallisuudesta päätöksenteossa.

Vakuutuslääkärin ja hoitavan lääkärin roolierosta keskusteltiin 29.11.2017 lähinnä kansanedustajille suunnatussa tilaisuudessa. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja Vakuutuskeskus. Esitys sisältää tietoa etuus- ja korvausjärjestelmän periaatteista sekä vakuutuslääkärin osallisuudesta päätöksenteossa.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017 (13)

Mais de Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017

 1. 1. Yksilölliset kohtalot ‒ yhtenäiset oikeudet Ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun myös työkyvyttömyysasioissa. Esityksen ovat tuottaneet yhteistyössä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja Vakuutuskeskus
 2. 2. Vakuutuslääkäri ei sooloile Vakuutuslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka huolehtii siitä, että korvaus- ja työkyvyttömyyseläkepäätöksissä täyttyvät laissa asetetut etuuden tai korvauksen kriteerit. • Vakuutusyhtiöt ja muut vakuutuslaitokset ovat lain toimeenpanijoita. Lainsäätäjä määrittelee sen, mitä lakisääteisistä vakuutuksista korvataan. Työeläke- ja työtapaturmavakuutuksessa työmarkkinajärjestöillä on keskeinen rooli. • Vakuutuslääkärijärjestelmä perattiin vuonna 2014 laaja-alaisesti. Myös potilasjärjestöt olivat työssä mukana. Järjestelmä on lähtökohdiltaan oikeudenmukainen ja tasapuolinen. • On ymmärrettävää, että asiakas on pettynyt, jos laissa säädetyt kriteerit eivät omalla kohdalla täyty.
 3. 3. HOITAVA LÄÄKÄRI Kuvaa potilaan tilanteen vakuutuslaitoksessa tehtävän päätöksen pohjaksi. • Tutkii potilaan • Arvioi potilaan toimintakykyä • Tekee diagnoosin • Antaa hoidon • Seuraa paranemista • Laatii lausunnon vakuutuslaitoksessa tehtävän päätöksen pohjaksi. • Perehtyy hoitavien lääkäreiden välillä ristiriitaisiinkin lausuntoihin. • Varmistaa, että potilas on tutkittu asianmukaisesti. • Varmistaa, että kaikkia hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. • Arvioi, millaiseen työhön hakijan jäljellä oleva työkyky riittää tai ei riitä. • Antaa työkyvyttömyydestä tehtävää päätöstä varten lääketieteelliset perustelut. Hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin rooliero VAKUUTUSLÄÄKÄRI Arvioi, täyttääkö hoitavan lääkärin kuvaus lain mukaan työkyvyttömyyseläkkeen tai korvauksen kriteerit.
 4. 4. Yhdenvertainen kohtelu tilanteesta riippumatta Joka vuosi yli 60 000 ihmistä korvausten tai eläkkeen piiriin n. 20 000 yli 40 000 työkyvyttömyys- eläkkeelle saa korvausta tai eläkettä tapaturman tai liikennevahingon perusteella Jokainen tapaus on omanlaisensa. Yhteistä niille on, että eläke- ja korvauspäätökset on tehty lain, oikeuskäytännön ja yhdenvertaisen linjan mukaan. Päätösprosessi on selkeä ja tarkoin säädelty.
 5. 5. Hoitava lääkäri kirjoittaa lausunnon A.Virtasen terveydentilasta. A.Virtanen tekee hakemuksen vakuutuslaitokselle tai ilmoituksen työnantajalle. Päätös syntyy vakuutuslääkärin, ratkaisu- ja kuntoutusasiantunti- joiden sekä juristien yhteistyönä. A.Virtanen saa vakuutuslaitok- selta kirjallisen päätöksen. Vakuutuslääkäri ei tee päätöstä Näin A.Virtasen etuus- tai korvaushakemus etenee A.Virtanen on tyytyväinen päätökseen. A. Virtanen valittaa päätöksestä TAI tekee uuden hakemuksen. Vakuutuslaitos selvittää A.Virtasen oikeuden etuuteen tai korvaukseen.
 6. 6. Johtopäätös ja näyttö menevät usein sekaisin. ”Potilas on työkyvytön” on johtopäätös, mutta keskeistä on sen taustalla oleva näyttö. Johtopäätöksen toistaminen eri tahoilta (hoitava lääkäri, potilas itse) ei korvaa lääketieteellistä näyttöä. - Jyrki Elo HS 26.9.2017 // Kelan asiantuntijalääkäri
 7. 7. Miksi vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta? Työkyky on juridinen käsite, ei lääketie- teellinen. Työkykyä voi olla jäljellä, vaikka terveys olisi heikentynyt. Vakuutuslääkäri ei tapaa potilasta, koska etuuspäätös perustuu aina objektiivisiin lääketieteellisiin löydöksiin. Ne pystytään esittämään kattavasti kirjallisissa lausunnoissa. Löydösten suullinen toistaminen ei vaikuttaisi ratkaisuun.
 8. 8. Vakuutuslääkärijärjestelmää uudistettiin hiljattain sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Kehityskohteita linjaamassa olivat myös potilasjärjestöt ja vakuutusasioissa ongelmia näkevät ryhmät. Järjestelmää on uudistettu - keskustelua jatkettava Jatkoksi tarvitaan neuvottelukunta kehittämään järjestelmää edelleen. Yksi kehityskohde on esim. se, että vakuutuslääketiede saadaan liitettyä nykyistä paremmin lääkäreiden koulutukseen.
 9. 9. Jos kaikki työkyvyttömyyseläkehakemukset hyväksyttäisiin… Muutos korottaisi TyEL-maksua noin 1,8 %-yksikköä 2030 mennessä. Vaikutus palkansaajan ja työnantajan kustannuksiin on merkittävä. 720 € Lähde: ETK *keskivertopalkansaaja Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä kasvaisi 10 vuodessa. yli 50 000 henkilöllä nykytasoon verrattuna lisäkustannus vuodessa työntekijälle* ja työnantajalle yhteensä
 10. 10. Valtaosa hakemuksista hyväksytään Työeläkevakuutus 22 900 hakemusta 72 % hyväksyttiin Työeläkeasioiden muutoksen- hakulautakunta Valitus- ja hakemusasioita 5 271 Noin 11% valituksista muuttuu muutoksen- hakijan eduksi Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: 128 000 hakemusta Tapaturma- asioiden muutoksenhaku- lautakunta Valituksia 4460 Noin 12% valituksista päätös muuttui 94 % hyväksyttiin Vakuutusoikeus • Ratkaisuja työeläkeasioissa 1 035, joista muuttui noin 20 % • Ratkaisuja tapaturma-asioissa 745, joista muuttui noin 10 % Luvut 2016
 11. 11. Tietoa kansalaisille www.vakuutuskorvaukset.fi Esityksen ovat tuottaneet yhteistyössä Finanssiala ry, Tapaturmavakuutuskeskus, Työeläkevakuuttajat Tela ja Vakuutuskeskus

×