O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Paratiisit pannaan ja hämärät rahavirrat kuriin - Veronkierrolle loppu yhteisillä pelisäännöillä

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
SDP - Verotuksen korjausliike
SDP - Verotuksen korjausliike
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Paratiisit pannaan ja hämärät rahavirrat kuriin - Veronkierrolle loppu yhteisillä pelisäännöillä

Baixar para ler offline

Finanssialan kanta veroparatiiseihin, verotietojen vaihtoon, erilaisiin sijoitustuotteisiin ja Panaman tietovuotoon. FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin esitys toimittajille 21.4.2016.

Finanssialan kanta veroparatiiseihin, verotietojen vaihtoon, erilaisiin sijoitustuotteisiin ja Panaman tietovuotoon. FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin esitys toimittajille 21.4.2016.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (9)

Anúncio

Semelhante a Paratiisit pannaan ja hämärät rahavirrat kuriin - Veronkierrolle loppu yhteisillä pelisäännöillä (20)

Mais de Finanssiala ry - Finance Finland (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Paratiisit pannaan ja hämärät rahavirrat kuriin - Veronkierrolle loppu yhteisillä pelisäännöillä

 1. 1. Paratiisit pannaan ja hämärät rahavirrat kuriin Veronkierrolle loppu yhteisillä pelisäännöillä Piia-Noora Kauppi 21.4.2016
 2. 2. Veronalaisten tulojen tahallinen ilmoittamatta jättäminen on yksiselitteisesti laitonta. Finanssiala ei missään tilanteessa hyväksy veropetoksia.
 3. 3. finanssiala.fi Verotietojen vaihto laajenee lähes sadan maan kesken • Verotustietoja on jo vaihdettu EU-maiden välillä. Nyt tietojenvaihto laajenee siten, että tietoja pankkitalletuksista sekä sijoitusvarallisuudesta ja niistä saaduista tuotoista vaihdetaan. • Suomen verottaja saa automaattisesti tietoa suomalaisten verovelvollisten ulkomaisesta varallisuudesta ja ulkomaisista tuloista. Koskee myös ulkomaisia hallintarekisteritilejä. • Verotietojen vaihto laajenee. Ensimmäisiä tietoja EU- ja OECD-maiden välillä vaihdetaan vuonna 2017. Kohteena vuoden 2016 verotustiedot. Verotietojenvaihtoon sitoutuneiden maiden määrä lähenee tällä hetkellä jo sataa. • Suomen ja USA:n välillä tietojenvaihto alkoi 2015 koskien 2014 vetotietoja. Esimerkiksi Sveitsin kanssa tietoja vaihdetaan ensimmäisen kerran vuonna 2018, jolloin kohteena ovat vuoden 2017 verotustiedot.
 4. 4. Paratiisit mustalle listalle!
 5. 5. finanssiala.fi Paljastukset vauhdittavat verotietojen vaihtoa • Panama ei ole mukana verotietojen vaihtosopimuksessa. • Panama ja muut veroparatiisit on laitettava mustalle listalle, jos ne eivät suostu verotietojen vaihtoon. Se tarkoittaisi esim. rahoitusoperaatioiden kieltämistä tällaisten maiden kanssa. • EU-komissio on ilmoittanut valmistelevansa mustan listan maista, jotka kieltäytyvät tietojenvaihdosta ja läpinäkyvyyden vaatimuksista. • Veroparatiisipaljastuksen yksi tärkeä arvo on, että se luo veroparatiisimaille vahvan paineen liittyä sopimukseen. • Mukana verotietojen vaihdossa ovat jo esim. Bermuda, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Guernsey, Jersey ja Liechtenstein.
 6. 6. finanssiala.fi Haiseeko vero- paratiisien raha? • Veroparatiisit ovat paljon muuta kuin neutraalia rahan liikettä. • Veroparatiisit pitävät yllä diktaattorien väärin keinoin haaliman varallisuuden hallintaa – yhteydet kansainvälisen rikollisuuden ja terroristien rahoihin. • Yksityinen ihminen voi piilottaa veroparatiisien avulla rahaa läheisiltään esimerkiksi avioeron tai perinnönjaon varalta. • Kansainvälisessä sijoitustoiminnassa on vaikea välttää kosketuksia veroparatiiseihin.
 7. 7. finanssiala.fi Salatut rahavirrat kuriin globaalilla yhteistyöllä • Veroparatiisien ja veronkierron kitkeminen vaatii globaaleja toimia. • EU:n on toimittava aktiivisesti, jotta veronkierto saadaan yhteisillä pelisäännöillä kuriin. Pääperiaate on tehokas verotus, eli yritystä verotetaan siellä, missä voitot tehdään. • Pankeilla on jo velvollisuus raportoida maakohtaisesti liikevaihto, työntekijöiden määrä ja maksetut verot. • On luotava kansainvälisen sijoittamisen markkinapaikat, joiden suojissa harmaa talous ei ole mahdollista.
 8. 8. finanssiala.fi Saadaanko aggressiivinen verosuunnittelu aisoihin? • Verosuunnittelulla tarkoitetaan lainmukaista toimintaa, jossa yritys valitsee toimintansa olosuhteet ja toimenpiteet tai yksityishenkilö varojensa sijoittamisen verotuksen näkökulmasta optimaalisimmalla tavalla. Aggressiivinen verosuunnittelu on laillista, kun yhtiö noudattaa sitä sitovia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia. • Lainsäädännön välimaastoon jäävän käsitteen sisältö pitäisi määritellä täsmällisemmin erotuksena laillisesta ja hyväksyttävästä verokilpailusta. Näin myös oikeusvarmuus paranisi. • Kansainvälistä verokilpailua tarvitaan, mutta yhtiöveropohjaa pitää EU:ssa yhtenäistää. Se ei tarkoittaisi yhtenäistä veroprosenttia, vaan sitä, että laskentatapa veroille on sama.
 9. 9. Harmaata vai ihan mustaa taloutta Suomessa?
 10. 10. finanssiala.fi Käteisraha ruokkii harmaata taloutta • Suuri osa harmaaseen talouteen liittyvästä rahaliikenteestä liikkuu käteisenä rahana. • Suomessa rakennusalalla harmaata taloutta estetään työmaarekisterin avulla. • Automaattinen raportointi edellyttää tilaajaketjun siirtymistä sähköiseen laskutukseen. • FK ja Verkkolaskufoorumi ovat ottaneet Työmaa- avaimen osaksi Finvoice- verkkolaskua ja sähköistä laskunvälitystä. Laskut raportoidaan automati- soidusti suoraan Vero- hallinnolle.
 11. 11. finanssiala.fi Kotimaisista sijoitustuotteista maksetaan verot • Säästöhenkivakuutuksia ja kapitalisaatiosopimuksia on virheellisesti väitetty käytettävän veronkiertoon. • Niiden kautta säästäminen on laillista pitkäaikaissijoittamista. • Kapitalisaatiosopimukseen sijoitettava raha on Suomessa verotettua eikä sijoituksen tappioita voi vähentää verotuksessa kuten osakesijoittamisessa. • Tuotto ei ole verovapaata, vaan sijoitukselle kertyneestä säästöstä ja tuotosta maksetaan vero siinä vaiheessa, kun sopimus päättyy tai tuottoa muutoin nostetaan. • Omistamisen kannalta nämä ns. vakuutuskuoret edustavat samaa avoimuutta kuin säästäminen sijoitusrahastoihin ja pankkitalletukset.
 12. 12. finanssiala.fi Hallinta- rekisteri Suomessa olisi ollut avoin • Suomessa toimivien pankkien hallintarekisteritileiltä olisi saanut reaaliaikaiset omistus- tiedot, mikäli viime vuoden lopulla kuopattu hallituksen esitys arvopaperikeskus- asetuksesta olisi hyväksytty. • Yleisöjulkisuus olisi silloin säilynyt nykyisellä tasolla, kun osakkeet on laskettu liikkeelle Suomessa ja säilyttäjä toimii Suomessa. • FK esitti syksyllä 2014, että omistajatiedot olisi saatu reaaliaikaisesti suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Tämä onnistuisi nettipohjaisella kyselyjärjestelmällä, jonka ylläpitäjänä olisi PRH. • Suomessa toimivat pankit olisivat toimittaneet vero- hallinnolle samat tiedot omistuksista kuin nykyisinkin esitäytetyn veroilmoituksen pohjaksi.
 13. 13. Miten veroparatiisiskandaalista eteenpäin?
 14. 14. Keskisuomalainen 16.4.2016
 15. 15. finanssiala.fi Finanssiala – ihmisten arjessa! Piia-Noora Kauppi Toimitusjohtaja piia-noora.kauppi@finanssiala.fi 020 793 4202 @Piianoora

Notas do Editor

 • Suuri osa harmaaseen talouteen liittyvästä rahaliikenteestä liikkuu käteisenä rahana. Tavoitteena on, että yhä suurempi osa rahaliikenteestä tapahtuisi muuten kuin käteisenä.

  Suomessa rakennusalalla harmaata taloutta estetään työmaarekisterin avulla. Työmaarekisterissä jokainen työmaa tunnistetaan ja tieto liikkuu yhteisen Työmaa-avaimen avulla.

  Automaattinen raportointi edellyttää tilaajaketjun siirtymistä sähköiseen laskutukseen. FK ja Verkkolaskufoorumi ovat tukeneet rakennusalan Työmaarekisteriä lisäämällä Työmaa-avaimen osaksi Finvoice-verkkolaskua ja sähköistä laskun­välitys­tä. Laskut raportoidaan automatisoidusti suoraan Verohallinnolle.

 • Suomessa toimivien pankkien hallintarekisteritileiltä olisi saanut reaaliaikaiset omistustiedot, mikäli viime vuoden lopulla kuopattu hallituksen esitys arvopaperikeskusasetuksesta olisi hyväksytty. Mallissa yleisöjulkisuus olisi säilynyt, kun osakkeet on laskettu liikkeelle Suomessa ja säilyttäjä toimii Suomessa.

  FK:n syksyllä 2014 ehdottamassa mallissa omistajatiedot olisi saatu reaaliaikaisesti suoraan suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Tämä onnistuisi nettipohjaisella omistajakyselyjärjestelmällä, jonka ylläpitäjänä olisi Patentti- ja rekisterihallitus.

  Mallissa Suomessa toimivat pankit olisivat toimittaneet verohallinnolle samat tiedot omistuksista kuin nykyisinkin esitäytetyn veroilmoituksen pohjaksi. Myös hallintarekisteröidyiltä tileiltä.

×