O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1 1
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, a ju lejohet
kthimi djathtas?
Jo.
Po, unë kam përparësi kalimi në raport...
Si do të veproni në këtë situatë?
Do të ndalem para vijës së ndaljes.
Rruga është e lirë, do të vazhdoj lëvizjen pa u ndal...
Në cilat drejtime lejohet lëvizja e mjeteve në këtë situatë?
Drejt.
Djathtas.
Majtas.
A ju lejohet tejkalimi i kolonës së ...
A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Po.
Po, nëse nuk paraqet pengesë për pjesëmarrësit tjerë në
komunik...
Si do të veproni në këtë situatë?
Do të ndalem.
Do të vazhdojë lëvizjen drejtë ose djathtas.
Do të vazhdojë lëvizjen vetëm...
Vetura para jush ka dhënë tregues drejtimi për t’u kthyer
majtas, a ju lejohet tejkalimi, në këtë situatë?
Jo.
Po.
Po, pas...
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Levizja drejt duke respektuar semaforin.
Lëvizja djathtas duke mos respektuar se...
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Jo.
Po.
Po rruga nga kahja e kundër është e lirë.
10 .30 Si do të veproni në këtë ...
Gjatë lëvizjes në autostradë si në këtë situatë, nëpër cilin
shirit të komunikacionit duhet të lëvizni?
Në shiritin nr 1.
...
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar e lëvizjes
në autostradë?
130 km/h.
120 km/h.
110 km/h.
10 .38 Si duhet të veproni...
Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?
Në pjesën e rrugës ku jemi të rrezikuar nga shembja e gurëve
nga ana e majtë...
A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?
Po.
Jo.
Po, pasi që vetura i ka ndezur të gjithë treguesit e drejti...
Si do të veproni në këtë situatë?
Do të ndalem mbrapa autobusit dhe të pres deri sa të niset
nga vendndalja e tij.
Do të v...
A ju lejohet tejkalimi i veturës nga ana e djathtë, në këtë
situatë?
Jo.
Po.
Tejkalimi nga ana e djathtë nuk lejohet në as...
A ju lejohet tejkalimi i veturës në këtë situatë?
Po, pasi që nuk ka komunikacion nga kahja e kundërt.
Jo.
Po, pasi që nuk...
A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?
Jo.
Po.
Po, nëse nga kahja e kundërt rruga është e lirë.
1061. .
Ngarkesa (barra) ...
A ju lejohet kthimi majtas në këtë situatë?
Po.
Jo.
Jo, me shenjë të komunikacionitn ndalohet kthimi majtas,
1065. .
A ju ...
Si do të veproni në këtë situatë?
Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve.
Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.
Me sh...
A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Po djathtas duke ju dhënë përparësi kalimi të gjithë pjesëmarrësve
në komunikacion.
...
A ju lejohet lëvizja këmbësorëve, nëpër autostradë?
Po.
Jo.
Po në shiritin për ndalje emergjente.
1077.
Në cilat raste duh...
Drejtim i obliguar për vetura.
Ndalje e detyruar.
Vendkalimi i shënuar për këmbësorë.
A ju lejohet tejkalimi në këtë situa...
A konsiderohet tejkalim lëvizja më e shpejt e mjetit në shiritin
e majt të rrugës me dy apo me shumë shirita të komunikaci...
Cilat veprime ju ndalohen në tunel?
Kthimi gjysmërrethor.
Lëvizja mbrapa.
Ndalja dhe parkimi.
1089.
Çfarë paraqesi shenjat...
Gjatë lëvizjes në tunel, a duhet t’i përdorni dritat për
ndriçim të rrugës?
Jo, tuneli ka ndriçim të mirë.
Po, dritat për ...
Në çka do të llogaritni në këtë situatë?
Në kthesë të rrezikshme majtas.
Në ndalim tejkalimi.
Në përshtatshmëri të shpejtë...
0261
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1101. Si do të veproni në këtë situatë ?
Në kundërshtim me rregullat e komunikacionit.
Jo ...
0271
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Do të përdori shenjën akustike për të ja tërhequr vërejtjen
këmbësorve.
Do të vazhdoj lëvi...
0281
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1111. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Në kufizim të shpejtësis maksimale.
Në ...
DALJE
0291
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1113. Si do të veproni në këtë kryqëzim?
Do të kthehem majtas.
Do ti japë përparësi ...
1117. Çka e karakterizon ngasjen në qytet?
Intensiteti i dendur i komunikacionit.
Lëvizja me shpejtësi mbi 80 km/h.
Strukt...
1123. Jeni duke lëvizur prapa veturës ngjyrë hirit, çka do të keni
parasysh në këtë situatë ?
Duhet të ndalem para shenjës...
1125. Jeni duke lëvizur parapa veturës ngjyrë hiri, çka duhet
të keni parasysh?
Do të ndalem para semaforit.
Do të rrespek...
1129. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Do të rris shpejtësi e lëvizjes.
Do të vazhdojë lëvizjen me kujde...
1133.Çka duhet të keni parasysh situatën si në foto?
Do të përshtati shpejtësinë e lëvizjes.
Do të frenoj vrullshëm në mes...
1138. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Mundë të dalë ndonjë këmbësor në mes mjeteve të parkuara.
Nuk më lejohet...
1141. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën?
Përdorimi i dritave të gjata nga mjetet që vijnë nga kahja e kundërt.
Lodhj...
001Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën m...
002
2009. Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?
2010. Si quhet ...
003
2017. Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë
a...
004
Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B ?
Veturën.
Mjetin e kombinuar(kombi) deri 3.500 kg.
Tr...
005
Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B?
Veturën.
Motoçikletën.
Traktorin.
2033.
Cilat kushtet...
006
Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion?
Të veproj sipas shenjave të komunikacionit.
Të veproj sipas rreg...
007
Çfare duhet të jetë sjellja e shoferit ndaj pjesëmarrësve tjerë?
Me përgjegjësi.
Me agresivitet.
Me tolerancë.
2049.
N...
008
Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohsisht patentë shoferi?
Ngasja nën ndikim të alkoolit.
Hyrja në kryqëzim d...
009
Çka ju mundëson dija dhe përvoja në komunikacionin rrugorë ?
Çdo herë të ngas mjetin me shpejtësi maksimale që zhvillo...
010
Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor?
Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në...
011
Cila është ngjyra bazë e shenjave të rrezikut?
E kuqe.
E bardhë.
E kaltërt.
2081.
Prej 150 deri 250 metra.
Prej 50 der...
012
Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të ndalimit?
E bardhë.
E zezë.
E kaltër.
2089.
Shenja “Ndalim kthimi majtas”.
Shen...
013
Ç’farë domethenie ka ngjyra e kuqe në semafor?
Ndalim kalimi.
Kalimi i lirë.
Kalim i lirë, por me kujdes të shtuar
209...
014
Dallimi i ngjyrave.
Adaptimi i syve nga në dritë dhe erësirë (terë).
Komunikimi në telefon.
Shpejtësia e madhe e lëviz...
27PYETJET NGA RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNIKACIONIT
Nëse shoferi është i lodhur .
Mos kujdesi
Pritja e rrezikut.
1109...
016
Si mund të përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?
Sipas nevojës së shoferit.
Me shenja të komunikacionit...
017
Nëse shoferi është i lodhur.
Nga mos kujdesi.
Pritja e rrezikut.
2129. Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Nga çk...
018
Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfishë?2137.
Si quhet rruga prej momentit të vërjetj...
Çka duhet të keni parasyshë kur ju afroheni një kryqëzimi me rrugë me rëndësi të njëjtë?
Respektimin e rregullës së krahut...
020
Do të rrisë kujdesin.
Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparësisë së kalimit .
Shpejtësinë do t’ia përshtati kush...
021
Si mund të jetë i rregulluar komunikacioni në kryqëzim?
Me shenja të komunikacionit.
Me semafor.
Nga cilido pjesëmarrë...
022
Si njoftoheni se jeni duke lëvizur në rrugën kryesore?
Në bazë të shenjës së komunikacionit.
Në bazë shiritave të komu...
023
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Lëvizja ose qendrimi në rrugë.
Vrapimi i paarsyeshëm.
Lëvizja nëpër trotuar.
2177.
Fëmij...
024
Çka i ndalohet biçiklisitit?
Të ngasë pa e mbajtur timonin së paku me një dorë.
Të lëvizë nëpër shtegun e biçikletave....
025
Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?
Të largoj mjetin kah skaji i djthtë i rrugës.
Nuk i...
026
A lejohet tejkalimi, në kryqëzim me rrethrrotullim?
Po.
Jo.
Po, vetëm motoçikletat pa rimorkio anësore.
2201.
Në cilat...
027
Drjetëpërdrjet para dhe në vendkalimin e biçiklistëve.
Në vendkalimin e këmbësorëve i pa rregulluar me semafor apo me ...
028
A lejohet tejkalimi në kryqëzim i cili është rregulluar me shenjë të komunikacionit?
Po nëse lëvizë në rrugë me përpar...
029
Cilat janë obligimet e shoferit para tejaklimit?
Të sigurohet se shoferi i mjetit që lëvizë prapa tij nuk e ka filluar...
030
Si është i rregulluar përballkalimi?
Me shenja të komunikacionit.
Me rregulla të komunikacionit.
Sipas marrëveshjes së...
031
Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda vendbanimit nëse me shenjë nuk është përcaktuar ndryshe?
50 km/h
60 km/...
032
A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda vendbanimit?
Jo, në asnjë rast .
Po, me shenjë të komunikacionit der...
033
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?
Sipas kushteve atmosferike.
Kushteve dhe dukshmërisë së rrugës.
Ngjyrës së...
034
Ku ndalohet ndalja e mjetit ?
Aty ku ndalohet me shenjë të komunikacionit.
Aty ku ndalohet me rregulla të komunikacion...
035
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Në distancë më të vogël se 15 m nga tuneli.
Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe pra...
036
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës.
Ndërruesi i shp...
037
Me shenja të komunikacionit .
Me person të autorizuar
Me pajisje ndriçuese që paralajmëron ardhjen e trenit.
2289. Si ...
038
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autostradë?
Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 60 km/h.
Biçikleta.
2...
039
Gjatë ngasjes në autostradë keni kaluar gabimisht daljen e dëshiruar si do të veproni?
Do t’i ndezi të gjithë treguesi...
040
Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtës...
041
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Ndalja dhe parkimi i mjetit.
Përdorimi i dritave të shkurtëra.
Kthimi gjysëmrretho...
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)

70.490 visualizações

Publicada em

Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Autoshkolla (Pyetje - përgjigje)

 1. 1. 1 1 Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, a ju lejohet kthimi djathtas? Jo. Po, unë kam përparësi kalimi në raport me këmbësorët të cilët janë duke kaluar rrugën. Po, por duhet dhënë përparësi kalimi këmbësorëve të cilët janë duke kaluar rrugën. 1001. Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit? Kufizim të shpejtësisë së lëvizjes. Afërsinë e kthesës në të majtë. Ndalim tejkakalimi për të gjitha mjeteve motorike, përveç motoçikletave pa rimorkio anësore. 1002. 1003. A ju lejohet lëvizja drejt në këtë situatë? Po. Jo. Po, por duhet pritur ndrrimin e dritave në semafor. 1004. A lejohet ndalja e veturës për të biseduar me këmbësorë në këtë situatë? Po. Po nëse biseda e tyre nuk zgjatë më shumë se 3 minuta. Jo.X X X X X 0011 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Situatat në komunikacion
 2. 2. Si do të veproni në këtë situatë? Do të ndalem para vijës së ndaljes. Rruga është e lirë, do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur. Me shenjë akustike (buri) do t’i lajmëroj biçiklistit të largohet nga rrruga. A lejohet ndalja e mjetit në rrugë, në këtë situatë? Po. Po, çdo herë në rrugë në vendbanim. Jo. 1005. 1006. 1008. 1007. Si do të veproni në këtë situatë? Do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur por me kujdes të shtuar. Me shpejtësi të rritur do të vazhdojë lëvizjen. Do të ndalem dhe do t`i jap përparësi kalimi autobusit. Si do të veproni në këtë situatë? Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes dhe do të rris kujdesin. Do të jem i gatshëm të reagojë në rast nevoje. Do të përdori shenjën akustike (burinë) që këmbësorët të largohen nga rruga. 3.5 m 1 2 X X X X X 0021 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Situatat në komunikacion
 3. 3. Në cilat drejtime lejohet lëvizja e mjeteve në këtë situatë? Drejt. Djathtas. Majtas. A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve? Po, sepse nuk ka mjete nga kahja e kundert dhe me shenja nukë është e ndaluar. Po. Jo. 1009. 1010. 1011. 1012. A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë, pas mjetit motorik të ndalur në defekt, në autostradë? Po në largësi prej 30 - 50 metra pas mjetit të ndalur. Jo. Po në largësi prej 100 metra pas mjetit të ndalur. Cilat veprime ju ndalohen në autostradë? Lëvizja me shpejtësi deri në 130 km/h. Lëvizja me shpejtësi mbi 130 km/h. Kthimi gjysmërrethor. X X X X X X 1 30031 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Situatat në komunikacion
 4. 4. A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë? Po. Po, nëse nuk paraqet pengesë për pjesëmarrësit tjerë në komunikacion. Jo. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Me shenjë akustike (buri) do të lajmërojë këmbësorin të largohet nga rrruga. 1013. 1014. 1015. Me rastin e tejkalimit të biçikletës, sa duhet të jetë distanca anësore e sigurisë? Nuk duhet të jetë më e vogël se 2 metra. Nuk duhet të jetë më e vogël se 1.5 metra. Nuk duhet të jetë më e vogël se 1 metër. 1016. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të mbajë distancë të mjaftueshme të sigurisë. Do të përdori shenjën akustike (burin) për t’u larguar nga rruga kafshët Do të zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes, sipas nevojes do të ndalem. X X X X X 0041 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Situatat në komunikacion
 5. 5. Si do të veproni në këtë situatë? Do të ndalem. Do të vazhdojë lëvizjen drejtë ose djathtas. Do të vazhdojë lëvizjen vetëm majtas. Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës? Lëvizja me shpejtësi mbi 80 km/h. Lëvizja me shpejtëse deri në 80 km/h. Tejkalimi. 1018. 1017. 1019. 1020. A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë? Jo. Po. Po, sepse nuk është duke i penguar këmbësorët. Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë? Ndalja dhe parkimi i mjetit. Tejkalimi. Lëvizja me shpejtësi deri në 40 km/h. X X X X X X 0051 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Situatat në komunikacion
 6. 6. Vetura para jush ka dhënë tregues drejtimi për t’u kthyer majtas, a ju lejohet tejkalimi, në këtë situatë? Jo. Po. Po, pasi nuk është e ndaluar me shenime rrugore. 1021. 1022. mbulluar me borë? Sa duhet të jetë diatanca e sigurisë, gjatë lëvizjes në rrugë të 1023. .A jeni të obliguar për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit? Po shenjë akustike (buri) do ta lajmërojë këmbësorin dhe do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur. . Jo, me ë Jo, 1024. A i lejohet shoferit parkimi i veturës në këtë situatë? Po. Po ditën dhe pranë shtëpisë së tijë. Jo. Së paku 1 sekondë. Së paku 2 sekonda. Së paku 3 sekonda. X X X X 0061 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 7. 7. Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë? Levizja drejt duke respektuar semaforin. Lëvizja djathtas duke mos respektuar semaforin por shenjën e komunikacionit Lëvizja drejt dhe djathtas çdo herë duke respektuar vetëm semaforin. 1025. 102 .6 Çfarë lajmëron shenja e komunikacionit? 1027. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të respektoj shenjat e komunikacionit. Do t’i jap përparësi kalimi mjeteve të cilat lëvizin në kryqëzim. Kam përparësi kalimi në raport me mjetet që lëvizin në kryqëzim. 1028. Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë, gjatë lëvizjes në rrugë me borë? Rruga e frenimit është më e gjatë. Rruga e e ndaljes është më e gjatë. Rruga e reagimit është më e gjatë. Fillimin e rrugës së rezervuar për komunikacionin e automjeteve. Mbarimin e autostradës. Autostradën. X X X X X X X 0071 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 8. 8. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë? Jo. Po. Po rruga nga kahja e kundër është e lirë. 10 .30 Si do të veproni në këtë situatë? 1031. Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave të banuara, çka duhet të keni parasysh? Do të ndalem dhe do të pres derisa autobusi t’i pranojë të gjithë udhëtarët. Në udhëtar të cilët mundë të dalin para autobusit. Me shpejtësi të zvogëluar dhe kujdes të shtuar do ta vazhdojë lëvizjen. 1032. .Në cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në autostradë? Për lëvizjen e mjeteve të cilat nuk mund të lëvizin me shpejtësi mbi 60 km/h. Për tejkalim të automjetve të cilat lëvizin shumë ngadal. Për ndalje emergjente në rast të defektit në automjet. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Do të përdori shenjën akustike dhe nuk do të ndalem. Do t’ju jap përparësi kalimi këmbësorëve. 1029. 3 2 1 X X X X 0081 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER X Situatat në komunikacion
 9. 9. Gjatë lëvizjes në autostradë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të komunikacionit duhet të lëvizni? Në shiritin nr 1. Në shiritin nr 2. Në shiritin nr 3. 10 . Si34 duhet të veproni në këtë situatë? 1035. Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë? Kthimi majtas. Kthimi gjysmërrethor. Lëvizja drejt. 1036. A ju lejohet tejkalimi i motoçikletës në këtë situatë? Po. Jo. Po, nese nuk i rrezikoj këmbësorët. Do të ndalem. Do të lëvizi me kujdes të shtuar. Këmbësorët janë duke lëvizur në trotuar, prandaj do të rris shpejtësinë e lëvizjes. 1033. 3 2 1 X X X X 0091 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 10. 10. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar e lëvizjes në autostradë? 130 km/h. 120 km/h. 110 km/h. 10 .38 Si duhet të veproni në këtë situatë? 1039. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë? Në përshtatje të shpejtësisë për shkak të kthesës. Nuk do të lëvizi me shpejtësi më të madhe se 40 km/h. Në kthesë të rrezikshme nga ana e majtë. 1040. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë? Në kthesë të rrezikshme majtas. Në kthesë të rrezikshme djathtas. Në kryqëzim me rrugën e dorës së dytë në këndë të drejtë. Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve, për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, këmbësori është duke lëvizur shumë ngadal. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, këmbësori po qëndron i ndalur në rrugë. 1037. X X X X X 0101 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 11. 11. Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë? Në pjesën e rrugës ku jemi të rrezikuar nga shembja e gurëve nga ana e majtë. Në pjesën e rrugës ku ndalohet tejkalimi i mjeteve motorike. Në pjesën e rrugës ku jemi të rrezikuar nga shembja e gurëve nga ana e djathtë. 1041. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi mjetit i cili vjen nga kahja e kundërt e lëvizjes. Do të vazhdoj lëvizjen para mjetit i cili vjen nga kahja e kundërt e lëvizjes. Do të respektoj shenjat e komunikacionit. 1042. 1043. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kuqe. Do ti jap përparësi kalimi veturës së kuqe. Në këtë situatë duhet respektuar rregulla e krahut të djathtë. 1044. Fëmija vrapon në rrugë, si do të veproni në këtë situatë? Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Do të përdori shenjën akustike (burinë) dhe vazhdojë lëvizjen. Do të ndalem.X X X X X X 0111 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 12. 12. A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë? Po. Jo. Po, pasi që vetura i ka ndezur të gjithë treguesit e drejtimit. 1045. A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht? Jo në asnjë rast. Po, nëse rruga nga kahja e kundërt është e lirë dhe me shenja të komunikacionit nuk është e ndaluar. Jo. 1046. 1047. Fëmijët ndodhen pranë rrugës, si duhet të veproni në këtë situatë? Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes. Do të kem kujdes të veçant, të mos i rrezikoj fëmijët. Nuk do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes pasi që fëmijët janë në skajin e rrugës. 1048. Jashtë vendbanimit, pas mjetit të ndalur në defekt, në çfarë distance duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë? Prej 100 metra. Prej 15 - 25 metra. Prej 30 - 50 metra. 2.5 m X X X X X 0121 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 13. 13. Si do të veproni në këtë situatë? Do të ndalem mbrapa autobusit dhe të pres deri sa të niset nga vendndalja e tij. Do të vazhdojë lëvizjen pa ndonjë kujdes të veçant, pasi që autobusi është i ndalur në vendaljen për autobus. Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar. 1049. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në vendkalimin hekurudhorë pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës. Në vendkalimin hekurudhorë me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës. Në vendkalimin hekurudhorë të rregulluar me shenja ndriçuese. 1050. 1051. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Përparësia e kalimit gjatë përballëkalimit është rregulluar me shenja të komunikacionit. Jam i obliguar të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi mjetit i cili lëvizë nga kahja e kundërt. Kam përparësi kalimi në raport me mjetin i cili lëvizë nga kahja e kundërt. 1052. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, pasi që rruga është e lirë. Do të ndalem tek vija e të pamurit. Do të ndalem para shenjës vetëm në rast rreziku. BUS X X X X X X 0131 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Situatat në komunikacion
 14. 14. A ju lejohet tejkalimi i veturës nga ana e djathtë, në këtë situatë? Jo. Po. Tejkalimi nga ana e djathtë nuk lejohet në asnjë rast. 1053. A ju lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë? Po. Po, nëse nuk i pengojmë pjesëmarrësit tjerë të komunikacionit. Jo. 1054. 1055. Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja , në këtë situatë? Drejt. Djathtas. Majtas. 1056. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë? Unë kam përparësi kalimi në raport mjetet të cilat lëvizin në kryqëzim me rrethrrotullim. Unë kryqëzohem me rrugën me të drejtë përparësie kalimi. Mjetet të cilat lëvizin në kryqëzim me rrethrrotullim kanë përparësi kalimi. X X X X X X 0141 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 15. 15. A ju lejohet tejkalimi i veturës në këtë situatë? Po, pasi që nuk ka komunikacion nga kahja e kundërt. Jo. Po, pasi që nuk e kam të ndaluar me shenja vertikale të komunikacionit. 1057. A ju lejohet lëvizja në shiritin e komunikacionit për mjetet e transportit publik të udhëtarve? Po. Jo. Po, nëse shiriti është i lirë. 1058. 1059. A lejohet lëvizja e këmbësorëve në autostradë? Po, nëse dukshmëria është e mirë. Po majtas në kahje të lëvizjes së automjeteve. Jo, në asnjë rast. 1060. Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë? Majtas. Djathtas. Vetëm majtas. X X X X X 0151 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 16. 16. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë? Jo. Po. Po, nëse nga kahja e kundërt rruga është e lirë. 1061. . Ngarkesa (barra) e cila transportohet me veturë, a është shënuar drejt? Po, nëse transporti kryhet në vendbanim. Po. Jo. 1062. . 1063. .Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të përdori shenjën akustike ( burinë ) për ta paralajmëruar këmbësorin të largohet nga rruga. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit. 1064. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të lëvizi me shpejtësi të zvogëluar. Do të rris kujdesin, në rast frenimi rruga e frenimit është më e gjatë. Do të vazhdoj lëvizjen duke e rritur shpejtësinë pasi që rruga është e lirë. X X X X X 0161 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 17. 17. A ju lejohet kthimi majtas në këtë situatë? Po. Jo. Jo, me shenjë të komunikacionitn ndalohet kthimi majtas, 1065. . A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë ? Jo. Po. Jo, me sinjalizim horizontal është e ndaluar. 1066. . 1067. .Në çka do të llogaritni në këtë situatë? Në kthesë të rrezikshme majtas. Në . Në . afërsi të vendkalimit hekurudhor pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse afërsi të vendkalimit hekurudhor me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse 1068. A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë? Po, nëse nuk rrezikon dhe pengon pjesëmarrësit tjerë në komunikacion. Jo. Po, vetëm gjatë lëvizjes në vendbanim. X X X X 0171 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 18. 18. Si do të veproni në këtë situatë? Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Me shenjë akustike do ti paralajmëroj këmbësorët, për prezencën time. 1069. . A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e komunikacionit rrugor ? Jo. Po. Po, nëse i ka ndezur të gjithë treguesit e drejtimit. 1070. . 1071. .A lejohet lëvizja e biçiklistëve në autostradë? Po në shiritin për ndalje emergjente. Po në shiritin e djathtë në kahje të lëvizjes . Jo, në asnjë rast. 1072. Si duhet vepruar shoferi i veturës, derisa jeni duke e tejkaluar? Nuk i lejohet rritja e shpejtësisë së lëvizjes. Të lëviz sa më afër mesit të rrugës. Të rrisë shpejtësinë e lëvizjes. X X X X 0181 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 19. 19. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë? Po djathtas duke ju dhënë përparësi kalimi të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion. Jo. Po, djathtas, drejtë ose majtas. 1073. Si do të veproni në këtë situatë? Do të rris kujdesin dhe do të vazhdojë lëvizjen me shpejtësi të zvogëluar. Do të përdori shenjën akustike (borinë) dhe do ta vazhdojë lëvizjen me shpejtësi të njëjtë. Pasi që këmbësorët nuk gjenden në rrugë, duhet të vazhdojë me shpejtësi të njëjtë. 1074. 1075. .Si do të veproni në këtë situatë? Do të rris shpejtësinë e lëvizjes, fillon komunikacioni në autostradë. Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes, përfundon komunikacioni në autostradë. Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes, përfundon komunikacioni në rrugë magjistrale. 1076. Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë? DALJE Në kryqëzim me rrethrrotullim. Mjetet të cilat lëvizin në rrethrrotullim kanë përparësi. Në kryqëzim, ku lejohet tejkalimi. X X X X X X 0191 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 20. 20. A ju lejohet lëvizja këmbësorëve, nëpër autostradë? Po. Jo. Po në shiritin për ndalje emergjente. 1077. Në cilat raste duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë, si në foto? Me rastin e ndaljes së veturës në rrugë për shkak të defektit. Me rastin e ndaljes së kolonës së mjeteve në rrugë për shkak të defektit. Me rastin e ndaljes së mjetit në rrugë i cili bart materie të rrezikshme në rrugë për shkak të defektit. 1078. 1079. .Cili duhet të jetë kujdesi juaj në këtë situatë? Do të zvogëloj shpejtësinë e lëvizjes. Do të përshtati shkallën e transmisionit. Nuk do të frenoj vrullshëm. 1080. A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë? Jo. Po, nga ana e djathtë. Po, nga ana e djathtë apo e majtë. ! ! X X X X X X X 0201 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 21. 21. Drejtim i obliguar për vetura. Ndalje e detyruar. Vendkalimi i shënuar për këmbësorë. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë? Si do të veproni në këtë situatë? Nëse nuk ka tren, mund të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur. Do të ndalem para shenjës STOP. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, por me shpejtësi të zvogëluar. 1081. Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?1082. 1083. Jo. Tejkalimi i mjetit transporues është i ndaluar. Po. 1084.Çka duhet të keni parasyshë në këtë situatë? Në rast frenimi rruga e frenimit do të jetë me e shkurtër. Nuk do të lëvizi me shpejtësi të zvogluar sepse automjeti im është i paisur me pneumatik dimëror M+S. Në rast frenimi rruga e frenimit do të zgjatet.X X X X X 0211 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 22. 22. A konsiderohet tejkalim lëvizja më e shpejt e mjetit në shiritin e majt të rrugës me dy apo me shumë shirita të komunikacionit në vendbanim? Jo. Po. Po, lëvizja më e shpejtë çdoherë konsiderohet tejkalim. 1085. Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, si do të veproni në këtë situatë? Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve për t’u mundësuar këmbësorëve kalimin e rrugës. Më ndalohet kthimi majtas. Mund të lëvizi djathtas. 1086. 1087. .A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë? Jo. Po. Po, sinjalizimi horizontal e lejon tejkalimin. 1088. Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush? Do të zvogëlojë shpejtësinë dhe do të jem i gatshëm për frenim, pasi që fëmijët mund të vrapojnë pas topit. Do ta përdorë shenjën akustike (borinë) dhe do ta vazhdojë lëvizjen me shpejtësi të njëjtë. Pasi që fëmijët nuk gjenden në rrugë, mund të vazhdojë me shpejtësi të njëjtë. X X X X 0221 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 23. 23. Cilat veprime ju ndalohen në tunel? Kthimi gjysmërrethor. Lëvizja mbrapa. Ndalja dhe parkimi. 1089. Çfarë paraqesi shenjat e komunikacionit ? Ndalim ndalje. Pjesën e rrugës ku ndalohet komunikacioni në të dy kahjet e lëvizjes. Pjesën e rrugës ku komunikacioni zhvillohet në të dy kahjet e lëvizjes. 1090. 1091. Si duhet të veproni në këtë situatë? Do të përdori shenjën akustike dhe vazhdojë lëvizjen. Do të zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes. Do të rris kujdesin dhe nëse është e nevojshme do të ndalem. 1092. Si duhet shënuar automjeti i ndalur në autostradë, për arsye defekti? Duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë në largësi prej së paku 150 m, pas mjetit të ndalur. Duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë në largësi prej së paku 100 m, pas mjetit të ndalur. Duhet ndezur të gjithë treguesit e drejtimit. X X X X X X X X X 0231 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 24. 24. Gjatë lëvizjes në tunel, a duhet t’i përdorni dritat për ndriçim të rrugës? Jo, tuneli ka ndriçim të mirë. Po, dritat për shënimin e automjetit (pozicionet). Po, dritat e shkurtra për ndriçim të rrugës. 1093. Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit ? Ndalim ndalje dhe parkimi për të gjitha mjetet motorike. Ndalim ndalje dhe parkimi për vetura. Ndalim ndalje dhe parkimi për mjete transportuese dhe autobusë. 1094. 1095. Si është duke vepruar shoferi i mjeti të kombinuar? Drejt. Jo drejt. Drejt pasi që biçiklisti lëvizë ngadalë. 1096.Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë? Më lejohet të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt. Më lejohet ndërrimi i shiritit nëse nuk pengohen mjetet prapa. Nuk më lejohet ndërrimi i shiritit. X X X X X 0241 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 25. 25. Në çka do të llogaritni në këtë situatë? Në kthesë të rrezikshme majtas. Në ndalim tejkalimi. Në përshtatshmëri të shpejtësis para kthes s.ë ë 1097. Si do të veproni në këtë situatë? Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Do të vazhdojë lëvizjen pasi të kalojnë këmësorët. 1098. 1099. .Si do të veproni në këtë situatë? Do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur por me kujdes të shtuar. Rruga është e lire dhe nuk do të ndalem. Do të ndalem para vijës ndalëse. 1100. A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë ? Jo. Tejkalimi i qerrës është i ndaluar me sinjalizim. Po. 0251 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER x x x x x x x Situatat në komunikacion
 26. 26. 0261 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER 1101. Si do të veproni në këtë situatë ? Në kundërshtim me rregullat e komunikacionit. Jo drejt. Drejt. 1102. Vetura është duke kryer veprimin e tejkalimit si në foto , si e vlerësoni këtë situatë ? Mbarimin e Autostradës. Mbarimin e rrugës së rezervuar për mjetet motorike. Udhëtregues mbi portal. 1104. Çka paraqesin shenjat e komunikacionit, si në foto ? Do të kaloj në shiritin e majtë. Do të përdori treguesin e drejtimit për ndrrim të shiritit. Do të vazhdoj lëvizjen nëpër shiritin qe jam duke lëvizur. 1103. Si do të veproni në këtë situatë ? Jam i obliguar të vazhdoj lëvizjen vetëm drejtë. Mundë të kthehem majtas apo djathtas. Duhet të bëjë kthimin gjysëm rrethor. X X X X X X X Situatat në komunikacion
 27. 27. 0271 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Do të përdori shenjën akustike për të ja tërhequr vërejtjen këmbësorve. Do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur fare. Dë të ndalem,për t’i lëshuar këmbësorët. 1106. Si duhet të veproni në këtë situatë? 1108. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në shenjë të lajmërimit. Më lejohet të lëvizi me shpejtësin e lëvizjes së këmbësorit. Në pjesën e rrugës ku fëmijët mundë të luajnë. 1105. Nga cila anë do të anashkaloni, në situatën si në foto ? Vetëm nga ana e djathtë. Nga cila do anë e djathtë apo e majtë. 1107. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në tunel? Në ndalim të kthimit gjysëmrrethor. Në ndalimin e ndaljes dhe parkimit. Në përdorimin e dritave të gjata. Vëtëm nga ana e majtë. X X X X X X X X Situatat në komunikacion
 28. 28. 0281 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI 1111. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në kufizim të shpejtësis maksimale. Në shpejtësin më të vogël të lejuar. Në afërsi të vendkalimit për këmbësorë. Do të rreshtohem me kohë në shiritin adekuat. Në shenjë të lajmrimit. Rreshtimin e mjeteve në bazë të vendbanimeve. 1109. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Kontakti i gomave me rrugën zvogëlohet dukshëm. Në rast të frenimit zgjatet rruga e reagimit. 1110. Cilat janë rreziqet e mundëshme gjatë ngasjes si në Në ndalim tejkalimi të mjeteve motorike. Në distancën anësore të sigurisë. Në kujdes ndaj këmbësorëve. 1112. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? këtë situatë? Zvogëlohet dukshmëria. X X X X X X X X X Situatat në komunikacion
 29. 29. DALJE 0291 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER 1113. Si do të veproni në këtë kryqëzim? Do të kthehem majtas. Do ti japë përparësi kalimi rrugës tërthore. Do të respektoj shenjën “Ndalje e detyruar”. Nuk i lejohet rritja e shpejtësis. Duhet të skajohet sa më afër skajit të djathtë të rrugës. Duhet ti ndez të gjithë treguesit e drejtimit. 1114. Si duhet të veproj shoferi i veturës së bardhë,deri sa tejkalohet nga mjeti tjetër ? Unë hyjë në rrugën me përparësi kalimi. Unë lëvizi në rrugë me përparësi kalimi. Në kryqëzim me rreth rrotullim. 1115. Çka duhet keni parasysh në këtë situatë? 1116. Sipas situatës në foto,automjeti don të kyqet në rrugë, si duhet vepruar në këtë rastë? Ka përparësi kalimi ndaj biçiklisti. Duhet ti japë përparësi kalimi biçiklistit. Duhet të respektoj rregullën e krahut të djathtë. X X X X X X X Situatat në komunikacion
 30. 30. 1117. Çka e karakterizon ngasjen në qytet? Intensiteti i dendur i komunikacionit. Lëvizja me shpejtësi mbi 80 km/h. Struktura e ndryshme e pjesëmarrësve në komunikacion. 1120. Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto? Të sigurohemi se këtë veprim mund ta kryejm pa penguar të tjerët. Do të sinjalizoj me treguesit e drejtimit. Do të respektoj rregullën e krahut të djathtë. 1118. Çka e karakterzon ngasjen në qytet? Struktura e njejtë e pjesëmarësve në komunikacion. Kryqëzimet e shpeshta. Kyçjet dhe çkyçjet e shpeshta në komunikacion. 1119. Çka e karakterzon ngasjen në qytet? Hyrja e befasishme e këmbësorve në rrugë. Numri i madhë i biçiklistëve në rrugë. Zonat me dukshmëri të zvogluara. 0301 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER x x x x x x x x x Situatat në komunikacion
 31. 31. 1123. Jeni duke lëvizur prapa veturës ngjyrë hirit, çka do të keni parasysh në këtë situatë ? Duhet të ndalem para shenjës së komunikacionit. Do të vazhdojë lëvzjen pa u ndalur me kujdes të shtuar. Në respektim të shenjës e jo semaforit. 1122. Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto? Të sigurohemi se këtë veprim mund ta kryej pa penguar të tjerët. Sinjalizojë me treguesit e drejtimit. Duhet ti ndezi të gjithë treguesit e drejtimit.. 1121. Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga rruga e dheut, si në foto? . Kamë përparsi kalimi ndaj mjeteve të tjera. . Do ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin në rrugë Do të sinjalizojë me tregues të drejtimit 1124. Çka paraqesin shenjat e komunikacionit në foto? Rrugën me përparësi kalimi. Shtrirja e rrugës me përparësi kalimi. Vendkalimin e këmbësorëve.x x x x x x x 0311 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 32. 32. 1125. Jeni duke lëvizur parapa veturës ngjyrë hiri, çka duhet të keni parasysh? Do të ndalem para semaforit. Do të rrespektojë semaforin. Do të mbaj distancën e sigurisë. 1128. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Do të respektojë dritat e semaforit. Do të respektojë shenjat e komunikacioni. Në këmbësorë të cilët mundë ta kalojnë rrugën. 1126. Në semafor janë të ndezura dritat me ngjyrë të kuqe dhe të verdhë në të njëjtën kohë, si do të veproni? Do të përgatitem për nisje. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur. Do të pres deri sa të ndezet drita e gjelbërt. 1127. Jeni rreshtuar në shiritin e djathtë, ndërsa dëshironi të ktheheni majtas, si do të veproni? , pasi të ndizet drita e gjelbër. , pasi të ndezet drita e gjelbër. . Do të kthehem majtas Do të vazhdoj djathtas Do të rreshtohem në shiritin e majtë nëse nuk i pengoj mjetet prapa x x x x x x x 0321 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 33. 33. 1129. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto? Do të rris shpejtësi e lëvizjes. Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar, do të jam i gatshëm për frenim. Do të rrisë distancën anësore të sigurisë. 1132. u e keni parasysh? Gjatë ngasjes kemi hasur në situatën si në foto, çka d h t të Pas kthesës mund të gjindet ndonjë mjet i cili lëviz ngadal. Frenimin e vrullshëm në mes të kthesës. .Ndonjë mjet i cili lëviz në shiritin tonë 1130. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto? Do të zvogëlojë distancën anësore të sigurisë Do të zvogëlojë shpejtësinë dhe do të jemi i gatshëm për frenim. Duhet të ndalem në vend deri sa fëmijët të kalojnë 1131. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto? Do të zvogëlojë distancën anësore të sigurisë Do të zvogëlojë shpejtësin dhe do të jemi i gatshëm për frenim. Nëse nuk ka mjete nga prapa do të kalojë në shiritin e majtë. x x x x x x x 0331 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 34. 34. 1133.Çka duhet të keni parasysh situatën si në foto? Do të përshtati shpejtësinë e lëvizjes. Do të frenoj vrullshëm në mes të kthesës. Në zvogëlim të dukshmërisë së rrugës. 1134.Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto? Në rritje të shpejtësisë në hyrje të kthesës. Pasi kalimit të mesit të kthesës gradualisht e rrisë shpejtësinë Mund të bartet mjeti nëse shpejtësia është e pa përshtatshëm. 1135.Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto? Në përshtatje të shpejtësisë. Mund të hasi në kafshët shtëpiake në rrugë. Paralajmërimi i rrezikut nga egërsirat në rrugë. 1136. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë vendbanimit në situatën si në foto? Në përshtatje të shpejtësis. Mund të hasi në egërsira në rrugë. Vendi i rrezikut nga shenja është në distancë prej 50-100 m. xx x x x x x x x 0341 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 35. 35. 1138. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Mundë të dalë ndonjë këmbësor në mes mjeteve të parkuara. Nuk më lejohet lëvizja në shiritin rrugor për mjetet nga kahja e kundërt. Duhet të zvogëlojë distancën e sigurisë ndaj mjetit që lëviz përpara.. 1137. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë vendbanimit në situatën si në foto? Në përshtatje të shpejtësis. Mund të hasi në egërsira në rrugë. Vendi i rrezikut nga shenja është në distancë prej 150-250 m. 1139. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Mund të dalë ndonjë këmbësor në mes mjeteve të parkuara. Më lejohet lëvizja në shiritin rrugor për mjetet nga kahja e kundërt. Hapja e befasishme e dyerve nga mjetet e parkuara. 1140. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Në distancë të siguris ndaj mjetit që lëviz para meje. Në përshtatje të shpejtësisë së lëvizjes. Hapja e befasishme e dyerve nga mjetet e parkuara. x x x x x x x x x x 0351 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 36. 36. 1141. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën? Përdorimi i dritave të gjata nga mjetet që vijnë nga kahja e kundërt. Lodhja e shoferit shfaqet më shpejtë. Pëdorimi i dritave të shkurta. 1144. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto? Në ndalim tejkalimi Në kolonën e mjeteve Në distancë të mjaftueshme të sigurisë. . . 1142. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën? Me vështërsi vrehen pjesëmarrësit në komunikacion. Zvoglohet fusha e të pamurit. Rritet fusha e të pamurit. 1143. A paraqet n a rrezik? Po, për shkak m t të . Jo, sepse z . Jo, në asnjë rast . gasj natën os përdorimi dritave të shkurta gjatë përballkalimit gjerohet fusha e të pamurit pasi që ka më pak mjete në rrugë x x x x x x x x 0361 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Situatat në komunikacion
 37. 37. 001Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike? Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore? Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me një apo me më shumë shirita komunikacionit? Si quhet rruga pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe pa shtres rruge madje edhe në pikën e lidhjes me rrugën publike ka sipërfaqe të ndërtuar rruge? Si quhet sipërfaqa e rregulluar posaçërisht për lëvizjen e këmbësorëve, e cila nuk është në nivel me rrugën automobilistike ose është e ndarë në mënyrë tjetër nga rruga? 2005. . 2006. Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën në fjalë e shënuar me shenja përkatëse ? 2007. Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse? Si quhet ? mjeti motorik i destinuar për bartjen e personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk i kalon 3.500 kg 2008. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) 2001. 2002. 2003. 2004. Rrugë publike Rrugë automobilistike (qarkulluese) Shirit rrugor Rrugë e pashtruar (rrugë dheu) Trotuar Vendkalim i këmbësorëve Veturë Mjet i kombinuar (kombi)
 38. 38. 002 2009. Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg? 2010. Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor? Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?2011. Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?2012. Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?2013. 2014. Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor? 2015. Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta ,përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni? 2016. Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) Rimorkio e lehtë Pjesëmarrës në komunikacion Shofer Përballëkalim Tejkalim Anashkalim Ndalje Parkim Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 39. 39. 003 2017. Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë arsye tjetër? Si quhet kthimi me mjet për 180 shkallë nga kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në kahje të kundërt të lëvizjes? 2018. Si quhet dokumenti publik të cilin e lëshon organi kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar kategorinë e caktuar të mjeteve? 2019 Si quhet grupi i organizuar i këmbësorëve të udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre?2020. . Si quhet mjeti motorik dhe mjetet e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi?2021. . 2022. 2023. Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit në rrugë? 2024. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) (Shkruaj me fjalë) Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit? Biçikletë Si quhet sipërfaqja në të cilën kryqëzohen ose lidhen (bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë e komunikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me lidhjen e rrugëve?; Kryqëzim Shiriti i komunikacionit për ngadalësim Bashkësia e mjeteve Kolonë e këmbësorëve Patentë shoferi Kthimi gjysmë-rrethor Ndalja emergjente Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 40. 40. 004 Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B ? Veturën. Mjetin e kombinuar(kombi) deri 3.500 kg. Traktorin. 2025. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë? Të ketë patentë shofer valid. Mjeti motorik duhet të jetë i ri. Të jetë i aftë në pikëpamje psiko-fizike për ta drejtuar mjetin. 2026. . Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “B” ? 16 vjeç. 18 vjeç. 19.vjeç. 2027. Të mos jetë i lodhur dhe i sëmur. Të ketë njohuri dhe shkathtësi të nevojshme. Të mos jetë nën ndikimin e alkoolit. 2028. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë? Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “T”? . 18 vjet. 21 vjet. 2029. Cilat mjete mund t’i dretoj shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë “B” ? Mjetet e kategorisë T. Mjetet e kategorisë B+E . Mjetet e kategorisë M. 2030. T’i bartë pajisjet ndihmëse të cilat janë të shënuar në patentë shofer (syza,protez...etj). Të mos jetë nëndikim të narkotikëve. Të ketë telefonin mobil me veti. 2031. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë? 2032. Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “B+E” ? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER 16 vjet. 18 vjeç. 19 vjeç. 16 vjeç x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 41. 41. 005 Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B? Veturën. Motoçikletën. Traktorin. 2033. Cilat kushtet duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë? Të mos e ketë të ndaluar të drejtuarit e mjetit nga organi kompetent. Mjeti duhet të jet i siguruar KASKO. Të jetë i aftë në pikëpamje psiko-fizike për ta drejtuar mjetin. 2034. Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “M” ? 16 vjeç. 18 vjeç. 19 vjeç. 2035. Të mos jetë i lodhur dhe i sëmuar. Të posedoj të gjitha kategorit. Të mos jetë nën ndikimin e alkoolit. 2036. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë? Cilat pajisje nuk lejohen të përdoren gjatë ngasjes? Pajisjet ndihmëse të shënuar në patentë shofer ( syza,proteza...etj) Çdo pajisje që zvogëlon mundësin e reagimit. 2037. A ka të drejtë t’i drejtoj mjetet e kategorisë B1, shoferi i cili posedon kategorinë B? Jo. Po . Nuk parashihet me rregullat e komunikacionit. 2038. . T’i bartë pajisjet ndihmëse të cilat janë të shënuar në patentë shofer. Të mos jet në ndikimin e medikamenteve që ndikojnë negativisht në ngasje. Të ketë telefonin mobil me veti. 2039. .Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë? 2040. Sa është mosha minimale për drejtimin e pavarur të biçikletës në rrugë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Telefonin mobil nëse duhet të përdoret me dorë. 14 vjet. 12 vjet. 16 vjet. x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 42. 42. 006 Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion? Të veproj sipas shenjave të komunikacionit. Të veproj sipas rregullave të komunikacionit. Të veproi sipas urdhrave të personit të autorizuar. 2041. Cilat janë obligimet e shoferit? Mjetin ta ketë teknikisht në rregull. Mjetin duhet ta ketë me ndërrues automatikë. Mjetin duhet ta ketë të regjistruar. 2042 . Të veproj sipas shenjave të komunikacionit edhe nëse domethënia e tyre ndryshojnë nga rregullat e komunikacionit. Të veproj sipas semforëve edhe nëse domethënia e tyre ndryshojnë nga shenjat e komunikacionit Të veproi sipas nevojës së tijë personale. 2043. Ta ket mjetin të pajisur me sistemin GPS. Të ketë mjetin të pajisur me sisitem ABS të frenimit. Të mos bëjë gara shpejtësie. 2044. .Cilat janë obligimet e shoferit? Çka është më rëndësi për shoferin që ngasja të jetë e sigurtë? . Njohuri për lëvizjen e mjetit. Njohuri për aftësit e tijë personale. 2045. . Çka kuptohet me kulturë në komunikacion? Respektimi i ndërsjellë në komunikacion. Toleranca ndaj pjesëmarrësve në komunikacion. Agrisviteti i pjesëmarrësve në komunikacion. 2046. . Me shkallën e kulturës në komunikacion. Me agresivitet ndaj pjesëmarrësve të tjerë. Me mirëkuptim të ndërsjellë. 2047. Me çka vlerësohen marrëdhëniet e ndërsjella të pjesëmarrësve në komunikacion? 2048. Çka ndikon në sjelljen e pjesëmarrësve në komunikacion? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Të njoh rregullat e komunikacionit. Njohurit e përgjithëshme në komunikacion. Arsimimi. Veçorit personale. Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion? x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 43. 43. 007 Çfare duhet të jetë sjellja e shoferit ndaj pjesëmarrësve tjerë? Me përgjegjësi. Me agresivitet. Me tolerancë. 2049. Në çka duhet përqëndruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes? Në këmbësorë. Në reklama të cilat gjenden përgjatë rrugës. Në shenjat e komunikacionit. 2050. Shoferët që mbivlerësojnë aftësit e tyre. Shoferët që janë tolerant ndaj gabimeve të të tjerëve. Shoferët nën ndikimin e medikamenteve të cilat ndikojn negativisht në ngasje. 2051 Të kuptoni mënyrën e mbrojtjes dhe të reagoni me kohë. Të jeni tolerant ndaj gabimëve të të tjerëve. Të lëvizni vetëm ditën. 2052. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)? Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtse)? Reagoni me kohë. Çdo herë të frenohet vrullshëm. 2053. Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në komunikacionin rrugor? Dituria. Teknika e mirë e ngasjes. Vendimmarrja e drejtë. 2054. . Parashikimi i zhvillimit të situatave në komunikacion. Shmangëja e aksidentit për shkak të shkeljeve të rregullava të komunikacionit nga pjesëmarrësit e tjerë. Ngasja me mjet të ri. 2055. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive? 2056. Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në komunikacionin rrugorë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Të vëreni mundësinë e aksidentit. . Cilët shofer e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor? Kultura në komunikacionin rrugor. Zotësia e parashikimit të situatës. Ngasja me shpejtësi maksimale. x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 44. 44. 008 Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohsisht patentë shoferi? Ngasja nën ndikim të alkoolit. Hyrja në kryqëzim deri sa është e ndezur drita e kuqe në semafor. Nëse nuk e përdor rripin e sigurisë. 2057. A mund të shfuqëzohet patentë shoferi? Jo, në asnjë rast. Po, nëse arrin numrin e pikave negative të parapara. Nuk parshihet me rregullat e komunikacionit. 2058. Me kohë. Me telefon mobil. Me tregues të drejtimit. 2059. Përvoja. Njohurit. Alkooli. 2060. Cilët faktorë ndikojnë pozitivisht në aftësinë e parshikimit të situave të rrezikshme në komunikacionin rrugor? Çka e karakterizon sjelljen e rrezikshme në komunikacionin rrugor? . Hyrja në situata të rrezikshme. Sjellja e mirë në komunikacion. 2061. Çilët janë shoferët e rrezikshëm ? Shoferët agresiv. Shoferët të cilët i mbivlerësojnë aftësitë e tyre. Shoferët e kujdesëshëm. 2062. . Duke ngasur në mënyrë defanzive (mbrojtëse). Duke mos insistuar me çdo kusht në të drejtën e tijë Duke insistuar me çdo kusht në drejtën e tijë. 2063. Si mund shoferi që me sjelljet e tijë të ndikoj pozitivisht në sigurinë rrugor? 2064. Cilat veprime ndikojn negativisht në sigurinë e komunikacionit rrugor? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Kujdesi i pamjaftueshëm . Insistimi me çdo kusht në të drejtën e përparësis kalimit. Reagimi i pamenduar. Kujdesi i shtuar. Si duhet të paralajmrohen pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion? x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 45. 45. 009 Çka ju mundëson dija dhe përvoja në komunikacionin rrugorë ? Çdo herë të ngas mjetin me shpejtësi maksimale që zhvillon vetura . Tolerancën ndaj pjesëmarrësve tjerë. Vendimmarrja e drejtë në situat e rrezikhme. 2065. Çka duhet të kenë parsysh shoferët e rinjë dhe pa përvojë? Si sillen në komunikacion. Të mos i mbivlersojnë aftësitë personale të tyre. Të mos nënqmohet rreziku në rrugë. 2066. T’i dalloj çdo sjellje të gabuar të pjesëmarrësve tjerë edhe të vetat. T’i përmisojë gabimet e të tjerëve. T'i shikoj reklamat të cilat gjinden pran skajit të rrugës. 2067 Me treguesit e drejtimit. Me telefon mobil. Dritat e frenimit, (stop dritat). 2068. Me cilat pajisje komunikojnë pjesëmarrësit në komunikacion? Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)? . Nxitimi i vrullshëm. Mos respektimi i rregullave të komunikacionit. 2069. Cilat janë parimet e nagsjes defanzive (mbrojtëse)? Kujdesi ndaj pjesëmarrësve tjerë në komunikacion. Përdorimi i telefonit mobil për komunikim me pjesëmarrësit tjerë. Përdorimi i dritave në mënyrë të drejtë. 2070. 2071. Si komunikojnë pjesëmarrësit në komunikacion? 2072. Çka ndikon në sjelljen e personit në komunikacionin rrugor? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Me kohë dhe në mënyrë të qartë i paralajmroni pjesëmarrësit tjerë. . Çka është me rëndësi për shoferin gjatë ngasjes? Gjendja psiko-fizke Lodhja. Me dorë. Me ndezjen e të gjithë treguesëve të drejtimit. Me shenja paralajmëruese të zërit ose dritës. Vetëm gjinia. . x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 46. 46. 010 Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor? Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor? Ngasja nën ndikimin e alkoolit. Kujdesi i shtuar. Ngasja e ngadalshme e paarsyeshme. 2073. 2074. T’i njohë rregullat e komunikacionit. T'i parasheh veprimet e pjesëmarrësve të tjerë. Ngasja nën ndikimin e alkoolit. 2075. Si të reagohet në situatat e rrezikshme. Si të reagohet shpejtë e sakë . Si të nisen vrullshëm. 2076. Çka është më rëndësi të dijnë shoferët e rinjë dhe ata pa provojë? Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurtë? 2079. Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurtë? Telefonon shpeshë me telefon mobil. I parasheh veprimet e të tjerëve dhe të veta. Telefonon shpeshë me telefon mobil. I parasheh veprimet e të tjerëve dhe të veta. .2077. Pse shoferët e rinjë edhe ata pa provoj e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor? 2080. Pse shoferët e rinjë edhe ata pa provoj e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor? Mungesa e përvojës. Mos njohja e shkaqeve të cilat ndikojnë që të vijë deri te aksidenti. Mbivlerësimi i aftësive personale. Mungesa e përvojës. Gjatë ngasjes nëpër kthesa nuk i ndez të gjithë treguesit e drejtimit. Mbivlerësimi i aftësive personale. 2078. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Mos përshtatja e shpejtësis. Përshtatja e shpejtësis. Cilat janë parakushtet që shoferi të marr vendim të drejtë dhe të reagon me kohë? Mospërshtatja e shpejtësisë. Ngasja e mjetit teknikisht në rregull. Ngasja e ngadalshme e paarsyeshme. x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 47. 47. 011 Cila është ngjyra bazë e shenjave të rrezikut? E kuqe. E bardhë. E kaltërt. 2081. Prej 150 deri 250 metra. Prej 50 deri 150 metra. Prej 50 deri 100 metra. 2082. Sa është distanca e vendosjes së shenjës së rrezikut nga vendi i rrezikut në rrugë jashtë vendbanimit? E zezë. E verdhë. E kuqe. 2083. Ç’fare është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut? . Ç’farë forme kanë shenjat e rrezikut? Rrethit. Trekëndëshit. Katrorit. 2084. Shenja” Punimet në rrugë”. Shenja “Komunikacioni zhvillohet në dy kahje”. Shenja “Kthesë e rrezikshme majtas”. 2085. Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejpërdrejt para vendit të rrezikut? Në sa nën grupe ndahen shenjat e urdhrave të prera? Kufizimit. Ndalimit. Obligimit. 2086. Kur fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera? Nga vendi i vendosjes së shenjës. Në distancë prej 150 deri 250 metra. Nuk parashihet me rregulla të komunikacionit. 2087. Rrethit Katërkëndëshit. Katrorit. 2088. Ç’far forme kanë shenjat e urdhrave të prera? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 48. 48. 012 Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të ndalimit? E bardhë. E zezë. E kaltër. 2089. Shenja “Ndalim kthimi majtas”. Shenja “Ndalje e obligueshme”. Shenja “Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”. 2090. Cilat shenja të urdhrave të prera që nuk e kan formën e rrethit? 2091. Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të obligimit? ?Deri ku vlejnë shenjat e urdhrave të prera2092. Rrugën nëpër të cilën lëvizni. Objekte e rëndësishme. Shërbimet e ndryshme. 2093. Ç'farë ju njoftojnë shenjat e lajmërimit? Katrorit. Rrethit. Trekëndëshit. 2094. Ç’farë forme kanë shenjat e lajmërimit? Sipas ngjyrës. Sipas simboleve. Sipas formës. 2095. Si dallohen shenjat e komunikacionit? 2096. Ç’ka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të komunikacionit? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Ti vërej me kohë. Ti dallojë. Të veproj sipas domethënies së tyre. Deri te kryqëzimi i parë. Deri sa nuk shfuqizohet me tabelë plotësuese. Çdo herë në largësi deri 150 metra. E bardhë. E zezë. E kaltër x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë x x
 49. 49. 013 Ç’farë domethenie ka ngjyra e kuqe në semafor? Ndalim kalimi. Kalimi i lirë. Kalim i lirë, por me kujdes të shtuar 2097. 2098. .Ç'farë domethenie ka ngjyra e verdhë e panderprerë? 2099. Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar? 2100. Cilat janë shënimet gjatësore ne rrugë? Vija e plotë e dyfishtë. Vija e dyfisht e ndërprerë. Vija e dyfisht e kombinuar. 2101. Cilat janë shënimet gjatësore në rrugë? 2102. Cilat janë shënimet tërthore në rrugë? 2103. Cila janë shënimet tërthore ne rrugë? 2104. Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Me duar. Me pozitë te trupit. Ndalim kalimi përveq mjeteve të cilat nuk mund të ndalen në mënyrë të sigurtë. Çdo herë kalimi i lirë. Semafori nuk funksionon. Vija e plotë gjatësore ndarëse. Vija kufizuese. Vendkalimi i shënuar për këmbësorë. Vija e ndaljes. Vendkalimi i këmbësorëve. Vija e plotë gjatësore. Vendkalimi i biçiklistëve. Vija ndalëse e ndërprerë. Vija e ndaljes. Me telefon mobil. Me duar. Me pozitë të trupit Me dritë. x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 50. 50. 014 Dallimi i ngjyrave. Adaptimi i syve nga në dritë dhe erësirë (terë). Komunikimi në telefon. Shpejtësia e madhe e lëvizjes. Shpejtësia e vogël e lëvizjes. Alkooli. Ngasja natën. Shpejtësia e vogël e lëvizjes. Alkooli. Ngasja nëpër mjegull. Shpejtësia e madhe e lëvizjes. Alkooli. Gjërsia e fushës së dukshmëris. Dallimi i ngjyrave. Ngasja nën ndikimin e alkoolit. 2106. Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë? 2107. Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë? 2109. Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë? . ?Si duhet të jetë radhitja e veprime për të vështruar komunikacionin nga prapa2108. 2110. Çka është me rëndësi te perceptimi i mirë i situatës në komunikacionin rrugorë? Në këmbësorë. Në shenja të komunikacionit. Në distancën e mjaftueshme të sigurisë. 2111. 2112. Çka ndikonë në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Shpejtësia e madhe e lëvizjes. Alkooli. Droga. Shiqimi në pasqyren (e brendshme, jashtme), këndi i vdekur dhe ndezja e treguesve të drejtimit. Treguesin e drejtimit, këndi i vdekur, shiqimi në pasqyre. Vetëm shiqimi në pasqyre dhe dhënia e treguesit të drejtimit. Në çka duhet përqëdruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes? 2105. Çka është me rëndësi te perceptimi i mirë i situatës në komunikacionin rrugorë? x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 51. 51. 27PYETJET NGA RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNIKACIONIT Nëse shoferi është i lodhur . Mos kujdesi Pritja e rrezikut. 1109. Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit? Nga çka varet rruga e frenimit? Nga shepjtësia e lëvizjes Nga ngjyra e automjetit. Lloji dhe gjendja e pneumatikëve. 1110. Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit? Nëse rruga është e mbuluar me borë. Pakujdesia e shoferit. Lodhja e shoferit 1111. . Si mund të evitohet aksidenti pas reagimit? Me frenim. Me kthim të mjetit djathtas ose majtas . Duke folur me telefon dore. 1112. . Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit? Shpejtësia e lëvizjes është e madhe. Paisjet sinjalizuese jo në rregull. Rruga është e rreshqitshme . 1113. . Shpejtësia e lëvizjes është e madhe. Lodhja e shoferit. Pneumatikët (gomat) nuk janë me presion adekuat. 1114. Nga çka varet rruga e frenimit? T . 1115. . Nga cili moment fillon rruga e frenimit?1116. . 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes? 015 Kur duhet ta rritni distancën e sigurisë kur lëvizni njeri pas tjetrit? Nëse shpejtësia është e madhe. Nëse rruga është e rrëshqitëshme. Vetëm nëse lëvzini brenda vendbanimit. 2113. Nga çka varet distanca ndërmjet mjeteve? Nga kushtet atmosferike. Nga gjendja e rrugës. Nga ngarkesa në mjet. 2114. . Nga çka varet distanca në mes mjeteve gjatë ngasjes? Nga kushtet atmosferike. Vetëm nga tipi dhe lloji i mjetit. Nga gjendja e rrugës. 2115. . Çka duhet të keni parasysh sa i përket distancës së sigurisë nëse rruga është e rrëshqitëshme? Distanca e sigurisë duhet rritur. Distanca e sigurisë duhet zvogëluar . Rruga e rrëshqitëshme nuk ka ndikim në distancën e sigurisë. 2116. . Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit? Në rrugë me borë. Në pjesën e rrugës të ndotur me baltë. Vetëm gjatë ngasjes brenda vendbanimit. 2117. Në cilat raste duhet rritur distanca e sigurisë? Nëse rruga është e rreshqitëshme. Nëse rruga është e terur. Nëse zhvillohet shpejtësia e madhe. 2118. 2119. Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit? Së paku 60 m. Së paku 80 m. Së paku 100 m. 2120. (në pjesën e rrugës ku lejohet tejkalimi)? Sa duhet të jetë distanca ndërmjet dy veturave të cilat tërheqin kamp- shtëpiza të cilat lëvzin njera pas tjetrës 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Në rrugë me borë. Në pjesën e rrugës të ndotur me baltë. Nëse shpejtësia e lëvizjës është e madhe. x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 52. 52. 016 Si mund të përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes? Sipas nevojës së shoferit. Me shenja të komunikacionit. Me rregulla të komunikacionit. 2121. 2122. Nga çka varet distanca në mes mjeteve gjatë ngasjes? Vetëm nga shpejtësia e lëvizjes. Lloji dhe gjendja e rrugës. Lloji dhe gjendja e pneumatikëve. 2123. Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës? Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës? Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës? Nëse rruga është me shi. Mos kujdesi gjatë ngasjes. Nëse automjeti nuk është i paisur me GPS. Nëse rruga është e terur. Nëse shpejtësia e lëvizjes është e vogël. Nëse shpejtësia e lëvizjes është e madhe. Nëse rruga është me shi. Nëse rruga është e terur. Lëvizja me shpejtësi të madhe. 2124. Nga çka varet distanca ndërmjet mjeteve? Ngarkesa e mjetit Gjendja e rrugës. Kushtet atmosferike. 2125. Me çka përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes? Me rregullat e komunikacionit. Me shenjat e komunikacionit. Me person të autorizuar. 2127. 2126. Sa duhet të jetë distanca ndërmjet veturës e cila tërheqë kamp shtëpizën dhe kamionit mbi 3.5 tona, të cilët lëvzinin njëri pas tjetrit (në pjesën e rrugës ku lejohet tejkalimi)? Së paku 60 metra. Së paku 80 metra. Së paku 100 metra. 2128. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 53. 53. 017 Nëse shoferi është i lodhur. Nga mos kujdesi. Pritja e rrezikut. 2129. Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit? Nga çka varet rruga e frenimit? Nga shepjtësia e lëvizjes Nga koha e reagimit. Nga lloji dhe gjendja e pneumatikëve. 2130. Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit? Nëse rruga është e mbuluar me borë. Nga pakujdesia e shoferit. Nga lodhja e shoferit 2131 Si mund të evitohet aksidenti pas reagimit? Me frenim. Me kthim të mjetit djathtas ose majtas. Duke folur me telefon mobil. 2322. . Në cilat raste zgjatet rruga e frenimit? Nëse shpejtësia e lëvizjes është e madhe. Nëse paisjet sinjalizuese jo në rregull. Nëse rruga është e rrëshqitshme . 2133. . Nëse shpejtësia e lëvizjes është e madhe. Nga lodhja e shoferit. Nëse pneumatikët (gomat) nuk janë me presion adekuat. 21354. Nga çka varet rruga e frenimit? Nga kushtet atmosferike. Nga gjendja e rrugës. Nga lodhja e shoferit. 2135. . Nga cili moment fillon rruga e frenimit? Nga momenti i reagimit në komandën e frenimit. Nga momenti i vërejtjes së pengesës Nga momenti i ndërrimit të shpejtësisë. 2136. . 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes? x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 54. 54. 018 Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfishë?2137. Si quhet rruga prej momentit të vërjetjës së rrezikut e deri te ndalja e plotë e mjetit? Rruga e frenimit. Rruga e reagimit. Rruga e ndaljes. 2138. Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes? Nëse rruga është e terur. Nëse rruga është e mbuluar me borë. Nëse shoferi është i lodhur. 2139. Nga çka varet koha e reagimit? Nga lodhja e shoferit. Nga koncentrimi i shoferit. Nga gjendja e rrugës. 2140. Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit? Lodhja e shoferit. Pneumatikët me presion jo adekuat. Rruga e mbuluar me borë . 2141. Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit? Lodhja e shoferit. Ngarkesa në mjet. Rruga e mbuluar me akull. 2142. Si quhet rruga prej momentit të shtypjes së frenit punues e deri te ndalja e plotë e mjetit? Rruga e reagimit. Rruga e frenimit. Rruga e ndaljes. 2143. 1 sekond. 3 sekonda. 5 sekonda. 2144. Sa është koha mesatare e reagimit te shoferi? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER 4 herë. 3 herë. 2 herë. x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 55. 55. Çka duhet të keni parasyshë kur ju afroheni një kryqëzimi me rrugë me rëndësi të njëjtë? Respektimin e rregullës së krahut të djathtë. Tramvaji ka përparësi kalimi pa marrë parsysh nga cila anë vjen. Do ti jap përparësi kalimi mjeteve të cilat vijnë nga krahu i majt. 2145. Që me kohë të rreshtohet në atë shirit që don të kaloj kryqëzmin. Vetëm që mund të zhvillojë shpejtësi të mëdha. Që mos pengohet pa nevojë rrjedhja normale e komunikacionit. 2147. A ju lejohet hyrja në kryqëzim deri sa në semafor është e ndezur drita e kuqe? ?Në cilat kryqëzime mjetet nën përcjellje ku janë intervenim kanë përparësi kalimi2148. 2149. Si duhet vepruar kur ju afroheni kryqëzimit i cili është rregulluar me semaforë? Nëse kryqëzimi është i rrugëve me rëndësi të njëjtë. Nëse para meje ekziston shenja “ndalje e obligueshme”. Nëse në semafor është e ndezur drita e kuqe. 2150. Kur në kryqëzim duhet të jepni përparësi kalimi mjetit që vjen nga krahu i majtë i juaj? Po. Jo. Po,vetëm jashtë vendbanimit. 2151. 2152. Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori? Nëse kryqëzimi është i rregulluar me shenja të komunikacionit. Nëse kryqëzimin e rregullon personi i autorizuar. Në rastet urgjente. Në kryqëzim të rregulluar me shenja të komunikacionit. Në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë. Në kryqëzim me rreth rrotullim. Do të përshtati shpejtësinë. Do të vërtetoj se cila dritë është e ndezur në semafor. Do të respektoj rregullën e krahut të djatht. Në kryqëzim të rrugës së dheut me rrugën me asfaltë, a vlenë rregulla e krahut të djathtë? Po, vetëm nëse me shenjën e dhënë nga personi i autorizuar e kam kalimin e lirë. Po, nëse nuk ka pjesëmarrës tjerë në rrugë. Po, nëse nuk rrezikohen pjesëmarrësit tjerë në rrugë. Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzim me shumë shirita për një drejtim?2146 0192 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 56. 56. 020 Do të rrisë kujdesin. Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparësisë së kalimit . Shpejtësinë do t’ia përshtati kushteve dhe rrethanave të kryqëzimit. 2154. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit? 2155. .Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë? 2153. Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë? ?Në kryqëzim jeni duke lëvizur në rrugën me përparësi kalimi, në cilat raste nuk ju lejohet të hyni në kryqëzim2156. 2157. Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , nuk ka vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë? Duhet t’i lëshojë mjetet që vijnë nga kahu i kundërt dhe kthehen djathtas. Duhet t’i lëshoj mjetet që vijjnë nga kahu i kundërt dhe lëvizinë drejtë. Të jep treguesin e mjatë të drejtimit. 2158. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas? 2159. 2160. Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Tramvajit. Ndihma e shpejtë kur është në intervenim . Mjetet për bartjen e materjeve të rrezikshme Tramvajit. Ndihma e shpejtë kur është në intervenim . Autobusit. Nëse në semafor ndriçon drita e gjelbër. Nëse polici më ka dhënë shenjën për ndalje. Nëse ka ngecur (bllokue) komunikacioni në kryqëzim. Duhet të ndalem para shenjës “STOP”. Duhet të ndalem në “Vijën e të pamurit”. Duhet t’i jap përparësi kalimi rrugës tërthore”. Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë? Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur fare. Duhet të ndalem së pari te “Vija e të pamurit”. Pasi të ndalem te “Vija ndalëse” sipas nevojës ndalna te “Vija e të pamurit”. Duhet t’i jap përparësi kalimi rrugës terthore. Pasi të ndalem te “Vija ndalëse” sipas nevojës ndalna te “Vija e të pamurit”. Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur fare. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 57. 57. 021 Si mund të jetë i rregulluar komunikacioni në kryqëzim? Me shenja të komunikacionit. Me semafor. Nga cilido pjesëmarrës në komunikacion. 2161. Të lëvizë me kujdes të shtuar . Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparësisë së kalimit. Duhet të lëvizë me shpejtësi maksimale që e zhvillonë vetura. 2162. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit? . 2163. Në cilat kryqëzime vlejnë rregullat e krahut të djathtë ? ?Si mund të jetë e rregulluar përparësia e kalimit2164. . 2165. Cilat shenja e rregullojnë përparësinë e kalimit? Duhet t’i lëshojë mjetet që vijnë nga kahu i kundërt dhe kthehen djathtas. Duhet t’i lëshoj mjetet që vijjnë nga kahu i kundërt dhe lëvizinë drejtë. Duhet t’i lëshoj vetëm mjetet që lëvizin drejtë. 2166. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas? Duhet t’ jep përparësi mjeteve të cilat lëvizin në rrugën kryesore. Duhet respektuar shenjën e komunikacionit. Ka përparësi kalimi ndaj mjeteve që lëvizin në rrugën kryesore. 2167. . 2168. Në cilat raste nuk duhet të ndalum para shenjës STOP? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Nëse në semafor është e ndezur drita e gjelbër. Nëse polici na ka dhënë shenjën për kalim të lirë. Nëse nuk ka pjesëmarrës tjerë në rrugë. Në kryqëzim i rregulluar me shenja të komunikacionit. Në kryqëzim të rrugëve me rëndesi të njëjtë . Vetëm në kryqëzime të rregulluar me semafor. Me rregullën e krahut të dajthtë . Me semafor. Me shenja të komunikacionit. Shenja “ Ndalje e obligueshme”. Shenja “ komunikacioni zhvillohet në të dy kahje”. Shenja “ kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”. Si duhet vepruar shoferi i tramvajit i cili kthehet nga rruga dytësore në rrugën kryesore? x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 58. 58. 022 Si njoftoheni se jeni duke lëvizur në rrugën kryesore? Në bazë të shenjës së komunikacionit. Në bazë shiritave të komunikacionit. Në bazë të numrit të mjeteve. 2169. . Në bazë të shenjës “Ndalje e obligueshme . Në bazë të shenjës “ Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”. Në bazë të gjerësis së rrugës’. 2170. Si e dini se jeni duke lëvizur në rrugën dytësore? 2171. Në cilat kryqëzime tramvaji ka përparësi kalimi pamarrë parasyshë nga cila anë vjen? ?Si duhet vepruar shoferi i cili afrohet kryqëzimit2172. 2173. Në cilat raste nuk lejohet të hyni në kryqëzim edhe nëse në semafor është e ndezur drita e gjelbër? E kuqe, e gjelbër, e verdhë. E gjelbër, e verdhë, e kuqe. E kuqe, e verdhë, e gjelbër. 2174. Si është radhitja e dritave në semafor nga lartë- poshtë? Jo, edhe në rast se ai lëvizë në rrugën me përparësi kalimi. Jo, edhe në rast se në semafor është e ndezur drita e gjelbër. Po. 2175. 2176. Çka jeni të obliguar kur i afroheni kryqëzimit? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Vërtetoj mënyrën e rregullimit të komunikacionit në kryqëzim. Të lëvizi me kujdes të shtuar që i përgjigjet kushteve në kryqëzim. Çdo herë rritja e shpejtësisë që të mos pengohen mjetet që lëvizin prapa. Në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë. Në kryqëzim të rregulluar me semafor . Vetëm në kryqëzime të rregulluar me polic. Të lëvizë me atë shpejtësi që mund të ndalet e t’i lëshoj mjetet që kan përparësi kalimi. Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparsisë së kalimit. Të rreshtohet me kohë në shiritin nëpër të cilin do të lëshoj kryqëzimin. Nëse duhet të ndalem në kryqëzim ku ka ngecur komunikacioni. Nëse polici jep shenjen të ndalem. Vetëm nëse lëvizë në rrugën dytësore. A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e till që ai me mjet do të ndalje në kryqëzim? x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë x
 59. 59. 023 Çka nuk i lejohet këmbësorit? Lëvizja ose qendrimi në rrugë. Vrapimi i paarsyeshëm. Lëvizja nëpër trotuar. 2177. Fëmijët. Personat e verbër. Shoferet e mjeteve transportuese. 2178. Cilët janë pjesmarrësit më të rrezikuarit në komunikacionin rrugor? 2179. A i lejohet këmbësorit të kalojë rrugën jashtë vendkalimit të këmbësorëve? ?Çka nuk i lejohet këmbësorit2180. . 2181. Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë? Në të shumtën e rasteve nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun në komunikacion. Reagojnë pa parashikim dhe spontanisht. Çdo herë në pajtim me rregullat e komunikacionit. 2182. Si reagojnë fëmijët në rrugë? Me shkopi të bardhë. Me kapele të bardhë . Me këpucë te bardhë. 2183. 2184. Si do të veproni kur personi i verbër e kalon rrugën? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Do të rrisë kujdesin. Do të ndalem dhe do të mundësoj kalimin e rrugës personit të verbër. Do t’ia tërheqi vërejtjen me shenja akustike. Po çdo herë. Po, nëse vendkalimi është më largë se 100m nga vendi ku do të kaloj rrugën. Jo në asnjë rastë. Kalimi i rrugës ku dukshmëria e rrugës është e kufizuar. Levizja nëpër shtegun për këmbësor. Ecja përgjatë vijës hekurudhore. Lëvizja ose qëndrimi në rrugë. Ndalja pa arsye gjatë kalimit të rrugës. Hyrja në rrugë prapa mjetit që kufizon dukëshmërin e rrugës. Si do ta indetifikoni personin e verbër në komunikacion? x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 60. 60. 024 Çka i ndalohet biçiklisitit? Të ngasë pa e mbajtur timonin së paku me një dorë. Të lëvizë nëpër shtegun e biçikletave. Të lëvizë njëri pranë tjetrit. 2185. Po. Jo. Po vetëm jashtë vendbanimit. 2186. A duhet ta bartë helmetën mbrojtëse shoferi dhe personi i cili bartet në çiklomotor? 2187. Çka i ndalohet biçiklistit? ?A lejohet transporti i personave në mjetin bashkangjitës të ciilin e tërheqë çiklomotori2188. . 2189. A i lejohet shoferit të çiklomotorit bartja e personit i cili është nën ndikimin e alkoolit? Nuk i lejohet të lëvizin me shpejtësi më të madhe 110 km/h në autostradë. Nuk i lejohet ta kryejnë transportin e organizuar të fëmijëve. Nuk i lejohet ngasja natën. 2190. Cilat janë kufizimet për shoferët e rinjë gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit? Nuk i lejohet të lëvizin me shpejtësi më të madhe 70 km/h në rrugët magjistrale. Nuk i lejohet ta kryejnë transportin e organizuar të fëmijëve. Nuk i lejohet fare përdorimi i alkoolit. 2191. . 2192. Shoferi i biçikletës a duhet ta bartë helmeten mbrojtëse gjatë ngasjes? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Jo në asnjë rast. Po, nëse është më i ri se 16 vjeç. Po, nëse është më i vjetër se 18 vjeç. Gjatë ngasjes të mbahet ose të tërhiqet nga mjeti tjetër. Ta bartë helmetën mbrojtëse. Të lëvizin njëri pranë tjetrit. Jo. Po. Nuk parashihet me rregulla. Po. Jo. Vetëm nëse personi është i moshës madhore. Cilat janë kufizimet për shoferët e rinjë gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit? x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 61. 61. 025 Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër? Të largoj mjetin kah skaji i djthtë i rrugës. Nuk i lejohet të rrisë shpejtësinë. Duhet të ndalet vend. 2193. Cilat mjete nuk lejohen të ohentejkal ? Vetëm mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme. Mjetet nën përcjellje kur janë intervenim (detyrë). Kolonën e mjeteve. 2194. A lejohet të tejkalohet mjeti në kryqëzim i cili ka sinjalizuar për kthim djathtas? Po, vetëm brenda vendbanimit. Po, nëse gjatë tejkalimit nuk kalohet në shiritin rrugorë për mjetet që lëvzin nga kahu i kundërt . Jo, në asnjë rast. 2195. Si duhet vepruar shoferi i cili synon që më mjet të filloj tejkalimin?2196. A duhet të sinjalizojë shoferi pas tejaklimit gjatë kthimit në shiritin në të cilin ka lëvizur para tejkalimit? Po. Jo. Po, vetëm jashtë vendbanimit. 2197. Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mesë të rrugës një kahëshe? Nga ana e djathtë. Nga ana e majtë. Vetëm nga ana e djathtë. 2198. Nga çka varet gjatësia e rrugës së tejkalimit? Nga shpejtësia e mjetit i cili tejkalohet. Nga shpejtësia e mjetit i cili tejkalon. Nga tipi i mjetit. 2199. Ku është i ndaluar tejkalimi? Aty ku ndalohet me shënime rrugore Aty ku ndalohet me rregulla të përgjithshme të komunikacionit . . Në vendkalimin e biçiklistëve. 2200. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Duhet sinjalizoj me treguesin e drejtimit. Duhet të zhvillojë së paku dyfishin e shpejtësisë së mjetit që tejkalohet. Të vështroj komunikacionin nga prapa. x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 62. 62. 026 A lejohet tejkalimi, në kryqëzim me rrethrrotullim? Po. Jo. Po, vetëm motoçikletat pa rimorkio anësore. 2201. Në cilat vende është i ndaluar tejkalimi? Në vendkalimin e biçiklistëve. Aty ku ndalohet me shenjë të komunikacionit. Në të gjitha kryqëzimet. 2202. Si duhet vepruar shoferi i cili tejkalohet? Nuk i lejohet ta rrisë shpejtësinë e lëvizjes në kohën derisa tejkalohet. Mund ta rrisë shpejtësinë e lëvizjes. Në rast rreziku të drejtëpërdrejt duhet ta zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes. 2203. A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtëpërdrejt para dhe në kryqëzim? Jo në asnjë rast. Po, në kryqëzim me rrethrrotullim . Po në të gjitha kryqëzimet. 2204. Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës dykahëshe? ga ana e majtë Nga ana e djathtë N . . Varësisht nga dendësia e komunikacionit . 2205. Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit? Nëse shiriti nëpër të cilin mendon ta bëjë tejkalimin nuk është i lirë. Nëse është i ndaluar me shenjë të komunikacionit. Nëse pas tejkalimi nuk mund të kthehet përsëri në shiritin që ka lëvizur. 2206. A lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve? Jo. Po. Po në rrugë jashtë vendbanimit. 2207. Ku është i ndaluar tejkalimi? Aty ku ndalohet me shënime rrugore Aty ku ndalohet me rregulla të përgjithshme të komunikacionit ë rrugë . . N një kahëshe. 2208. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 63. 63. 027 Drjetëpërdrjet para dhe në vendkalimin e biçiklistëve. Në vendkalimin e këmbësorëve i pa rregulluar me semafor apo me polic. Mjetin që është duke lëvizur në drejtim të njëjtë por është ndalur që t’i lëshoj këmbësorët. 2209. Në cilat raste ndalohet tejkalimi? A i lejohet shoferit të tejkaloj mjetin tjetër drejtpërdrejt para dhe në kryqëzim? Po, mjetin që lëvizë në rrugë me përparësi kalimi Po, në kryqëzim i cili është rregulluar me semafor apo nga polici. Jo, në asnjë rast. 2210. 2211. A lejohet të tejkalojm në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore? Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?2212. . A lejohet tejkalimi në afërësi të qafë malit? Jo nëse rruga ka vetëm një shirit të komunikacionit për një kahje. Po vetëm nëse nuk ka mjete tjera në rrugë. Po, nëse rruga ka së paku dy shirita të komunikacionit për një kahje . 2213. . 2214. Sa duhet të jetë distanca anësore gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?2215. . Në cilat kryqëzime lejohet tejkalimi? ë Në kryqëzim i cili rregullohet nga personi i autorizuar. Në kryqëzim me rethrrotullim N kryqëzim i cili rregollohet me semafor. 2216. . 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER A lejohet tejkalimi i traktorit në pjesën e rrugës ku është e kufizuar me vijë të plotë gjatësore? Po,mjete të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 30 km/h Jo,në asnjë rast. Po,mjete të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 40 km/h Kolonen e mjeteve Mjeti i cili është ndalur për të lëshuar këmbësorët. Mjetet nën përcjellje kur janë në intervenim. Jo. Po, nëse nuk pengohen ose rrezikohen pjesëmarrësit tjerë. Po, vetëm jashtë vendbanimit. Së paku 1 m. Së paku 2.0 m. Së paku 1.5 m. x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 64. 64. 028 A lejohet tejkalimi në kryqëzim i cili është rregulluar me shenjë të komunikacionit? Po nëse lëvizë në rrugë me përparësi kalimi Jo, në asnjë rast. Po, vetëm në rrugë me komunikacion në një kahje. 2217. Si duhet vepruar shoferi para se të filloj tejkalimin? Te bindet se tejkalimin mund ta bëjë në mënyrë të sigurt. T’i lajmrojë me kohë me shenjën përkatëse pjesëmarrësit tjerë të komunikacionit. Që rruga të ketë hapsirë të mjaftueshme për ta kryer tejkalimin. 2218. Si duhet vepruar shoferi para se të fillojë tejkalimin? Të bindet se shoferi i mjetit para tij nuk e ka filluar tejkalimin. Të bindet që shiriti rrugor nëpër të cilin ka ndërmend të bëjë tejkalimin është i lirë. Të bindet se me shenjë të komunikacionit nuk e ka të ndaluar tejkalimin. 2219. Cilat mjete lejohen të tejkalohen në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë? Të gjitha mjetet. Biçikleta . Motoçikleta pa rimorkio anësore. 2220. Cilat drita përdoren natën gjatë tejkalimit? Dritat e shkurtëra. Pas mbarimit të tejkalimit mund të përdoren dritat e gjata. Dritat e gjata që të shihet rruga më mirë . 2221. A lejohet tejkalimi para dhe në vendkalim të këmbësorëve? Jo në asnjë rast. Po nëse kryqëzimi është i rregulluar me semafor. Po nëse kryqëzimi është i rregulluar me person të autorizuar. 2222. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë tejkalimit? Kalohet në shiritin e komunikacionit të paraparë për mjetet që lëvizin nga kahu i kundërt. Nën vlerësimi i shpejtësisë së mjetit i cili vjen nga kahu i kundërt. Shoferi i mjetit i cili tejkalohet mund ta rris shpejtësinë e lëvizjes. 2223. Mjeti të largohet kah skaji i djathtë i rrugës. Nuk lejohet rritja e shpejtësisë. Nuk jam i obliguar ti përcjell veprimet e shoferit që tejkalon. 2224. Si duhet vepruar gjatë kohës deri sa ju tejkalon mjeti tjetër? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 65. 65. 029 Cilat janë obligimet e shoferit para tejaklimit? Të sigurohet se shoferi i mjetit që lëvizë prapa tij nuk e ka filluar tejkalimin. Shoferi para tijë në të njëjtin shirit të komunikacionit nuk ka sinjalizuar që të tejkaloj ndonjë mjet tjetër. Rruga të ketë hapsirë të mjaftueshme që të kryhet tejkalimi. 2225. Po. jo. Po, në rrugë jashtë vendbanimit. 2226. A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër? Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë tejkalimit? Të vështrohet komunikacioni nga prapa. Të sigurohet mos po vjen ndonjë mjet nga kahu i kundërt. Ta mbaj distancën anësore të sigurisë. 2227. Ku ndalohet tejkalimi? Aty ku ndalohet me rregulla të komunikacionit Në kryqëzim me rrethrrotullim. Në kryqëzim me rëndësi të njëjtë përveç mjeteve me dy rrota pa rimorkio anësore. 2228. Me rregullat e komunikacionit. Sipas nevojes së shoferit. Me shenjë të komunikacionit . 2229. Si është i rregulluar anashkalimi? Cilat rreziqe mund të paraqitën gjatë anashkalimit? ëMund t vijë mjeti nga kahu i kundërt. Hapja e befasishme e dyerëvetsë mjetit të ndalur ose të parkuar. Mos mbatja e distancës anësore të sigurisë. 2230. Nga cila anë mund ta anashkaloj shoferi ishullin për këmbësor i cili gjindet në mesë të rrugës njëkahëshe? Nga ana e djathtë. Nga ana e majtë. Vetëm nga ana e mjatë. 2231. . 2232. Cilat janë obligimet e shoferit para anashkalimit? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Të ndez të gjithë treguesit e drejtimit. Të sigurohet mos po vjen ndonjë mjet nga kahu i kundërt. Ta mbaj distancën anësore të sigurisë. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 66. 66. 030 Si është i rregulluar përballkalimi? Me shenja të komunikacionit. Me rregulla të komunikacionit. Sipas marrëveshjes së shoferëve. 2233. Mjeti i lehtë i cili takohet me mjetin e kategorisë më të lartë (rëndë). Kamioni ku takohet me veturen. Vetura ku takohet me kamionin. 2234. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i pamundur, cili mjet duhet të lëvizë prapa? 2235. Kur mjetet vijnë në kryqëzim nga kahja e kundërt dhe kthehen majtas nga cila anë përballkalohen? Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i vështirsuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa?2236. Po. jo. Po,vetëm mbrenda vendbanimit. 2237. A rregullohet përballkalimi me shenja të komunikacionit? . Mjeti i lehtë i cili takohet me mjetin e kategorisë më të lartë (rëndë). Kamioni ku takohet me veturen e cila terheq kampshtëpizen. Vetura ku takohet me kamionin. 2238. .Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i pamundur, cili mjet duhet të lëvizë prapa? Mjeti i cili lëvizë teposhtëze. Mjeti i cili lëvizë përpjetëze. Mjeti i cili lëviz më shpejt. 2239. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore takohen mjetet e përballkalimin? kategori së njejtë, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar 2240. Si është i rregulluar përballkalimi? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Me semafor. Nga personi i autorizuar. Me rregullat e komunikacionit Nga ana e majtë e tyre. Nga ana e djathtë e tyre. Nga cila do anë. Vetura ku takohet me bashkësinë e mjeteve. Vetura e cila tërheq kamp-shtëpizen kur takohet me autobusin. Vetura ku takohet me kamionin. x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 67. 67. 031 Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda vendbanimit nëse me shenjë nuk është përcaktuar ndryshe? 50 km/h 60 km/h. 80 km/h. 2241. 2242. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë rajonale? . 2243. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë të rezervuar për mjete motorike? 2244. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë të shpejta? 130 km/h 100 km/h. 110 km/h . 2245. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në autostradë? 2246. ?Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë magjistrale . 2247. ?Sa është shpejtësia më e vogël e lejuar në rrugë të rezervuar për mjete mororike . 2248. Sa është shpejtësia më e vogël e lejuar në autostradë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER 40 km/h 50 km/h. 60 km/h. 80 km/h 100 km/h. 110 km/h.. 60 km/h 70 km/h. 80 km/h. 80 km/h 100 km/h. 110 km/h 70 km/h 80 km/h. 110 km/h 50 km/h 60 km/h. 40 km/h. x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 68. 68. 032 A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda vendbanimit? Jo, në asnjë rast . Po, me shenjë të komunikacionit deri 80 km/h. Po, me shenjë të komunikacionit vetëm deri 60 km/h. 2249. 40 km/h. 50km/h. 60km/h. 2250. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar për mjetin i cili terheq mjetin tjetër në defekt? 2251. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar për veturën e cila terheq kamp-shtëpizën? ?Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes2252. . 2253. Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes? Kur i afrohet vendndaljeve për autobus (kur autobusi është i ndalur). Kur kalon nga pjesa e ndriçuar në pjesën e pandriçuar të rrugës. Kur i afrohet kryqëzimit. 2254. Kur shoferi duhet ta zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes? Sipas dendësisë së komunikacionit. Sipas kushteve të komunikacionit. Sipas kushteve dhe dukshmërisë së rrugës. 2255. 2256. Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesave në rrugë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Sipas ashpërsis së kthesës. Sipas nevojës së shoferit. Sipas dukshmëris së kthesës. 70 km/h. 80 km/h. 90 km/h. Me shenja të komunikacionit. Me rregulla të komunikacionit. Sipas kategorive të mjeteve. Me shenja të komunikacionit. Me rregulla të komunikacionit. Sipas marrveshjes së shoferëve. Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes? x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 69. 69. 033 Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes? Sipas kushteve atmosferike. Kushteve dhe dukshmërisë së rrugës. Ngjyrës së automjetit. 2257. 2259. Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes? . 2261. Kur shoferi posaçerisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë? Kur i takoni ose i hasni mjetet me përparësi kalimi. Gjatë përballkalimit natën kur mjeti nga kahu i kundërt i ka të ndezura dritat e gjata. Ç’do herë gjatë ngasjes jashtë vendbanimit. 2262. Kur shoferi posaçerisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Dukshmërisë (pamjes) së rrugës. Ngarkesës së mjetit. Aftësive personale të shoferit Nëse ka hasur në trekëndëshin e sigurisë i cili është i vendosur në rrugë. Kur i afrohehet vendkalimit hekurudhor. Nëse në rrugë ka fëmijë. 2258. Si duhet përshtatur shpejtësinë brenda vendbanimit? Sipas rregullave të komunikacionit që vlejnë brenda vendbanimit. Sipas shenjave të komunikacionit. Sipas kushteve dhe rrethanave të përgjithëshme në rrugë. 2260. Kur duhet ta zvogëloni shpejtësinë gjatë ngasjes? Gjatë erërave të forta anësore. Në shiritin për nxitim. Nëse pjesa e rrugës është e ngushtë dhe pa dukshme. 2263. Pse nuk i lejohet shoferit ngasja me shpejësi shumë të vogël se sa parashihet me shenjë të komunikacionit? Pa nevojë pengohet rrjedhja e komunikacionit. Mundet të vijë deri te përpalsja e mjetit prapa në ate përpara. Nxit pjesëmarrësit e tjerë të hyjnë në tejkalime të rrezikshme. 2264. Ku duhet ta zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes? Në pjesën e rrugës ku paralajmërohet për shembje gurësh. Në pjesën e rrugës kur parlajmrohet ngushtim rruge nga dy anët. Në shiritin për nxitim. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 70. 70. 034 Ku ndalohet ndalja e mjetit ? Aty ku ndalohet me shenjë të komunikacionit. Aty ku ndalohet me rregulla të komunikacionit. Çdo herë brenda vendbanimit. 2265. Ku ndalohet ndalja e mjetit? Në tunel. Në vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga garazha. Në vendparkim. 2266 . Ku ndalohet parkimi i mjetit ? Në rrugë pa dalje. Në vendin ku mbulohet shenja e komunikacionit. Në kryqëzim. 2267. Ku ndalohet ndalja e mjetit? Në distancë më të vogël se 5 metra para vendkalimit të këmbësorëve. Në nën kalime dhe mbi kalime . Mbi binaret e tramvajit. 2268. Ku ndalohet parkimi i mjetit ? . Në vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga garazha. Në vendparkim. 2269. Ku ndalohet ndalja e mjetit? Në kryqëzim. Në shiritin për biçikleta . Në afërësi të qafë malit (kurriz). 2270. Ku është ndaluar parkimi i mjetit? Në vendkalimin e këmbësorëve. Në mbi kalime. Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe prapa shenjës “vendndalje e autobusëve”. 2271. Ku është e ndaluar ndalja e mjetit? Në nën dhe mbi kalime. Në afërsi të qafë malit. Në largësi prej 15 m, prej vendkalimit hekurudhor. 2272. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Në vendndalje të autobusëve. x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 71. 71. 035 Ku ndalohet ndalja e mjetit? Në distancë më të vogël se 15 m nga tuneli. Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe prapa shenjës “ vendndalje e autobusëve”. Në kryqëzim. 2273. . 2274. Ku ndalohet parkimi i mjetit? Ku ndalohet ndalja e mjetit? Në vendbanim. Në vendkalimin hekurudhor. Në kthesa të padukshme. 2275. Ku ndalohet ndalja e mjetit? Në autoudhë. Në qaf malit. Në rrugë brenda vendbanimit. 2276. Në çfarë distance para vendkalimit të këmbësorëve ndalohet ndalja e mjetit? 5 m. 10 m. 15 m. 2277. Në çfarë distance para kryqëzimi ndalohet ndalja e mjetit? 5 m. 10 m. 15 m. 2278. Në çfarë distance para dhe prapa shenjës “vendndalje e autobusëve” ndalohet parkimi i mjetit? 5 m. 10m. 15 m. 2279. Ku ndalohet parkimi i mjetit? Në vendparkim. Në vendndalje të autobusëve. Nëse mjeti i parkuar do të pa mundësonte daljen apo hyrjen në vendparking. 2280. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Në vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga parkingu.. Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe prapa shenjës “ vendndalje e autobusëve”. Në vendndalje të autobusëve. x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 72. 72. 036 Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze? Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës. Ndërruesi i shpejtësisë vihet në pozicion për ngasje prapa. Aktivizohet freni i parkimit. 2281. . 2282. .Ku ndalohet ndalja e mjetit? . 2283. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze? Ku ndalohet parkimi i mjeti? Në rrugë pa dalje. Ku pengohet hyrja apo dalja nga parkingu. Në sipërfaqe të zgjeruar jashtë shiritit të komunikacionit i paraparë për mjetet e transportit publik. 2284. . 2285. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze? Ku ndalohe ndalja? Para grazhës. Në vendet e rezervuar për parkimin e mjetit të personave me invaliditet. Në shiritin për biçikleta. 2286. . 2287. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze? Ku ndalohet parkimi i mjetit?2288. 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Mbi ura. Në distancë më të vogël se 5 m para vendkalimit të këmbësorëve. Në vendndalje të autobusëve. Rrotat e para kthehen kah mesi i rrugës. Ndërruesi i shpejtësisë vihet në pozicion për ngasje përpara. Aktivizohet freni i parkimit Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës. Rrotat e para kthehen nga mesi i rrugës. Aktivizohet freni i parkimit. Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës. Rrotat e para kthehen nga mesi i rrugës. Aktivizohet freni i parkimit. Para hyrjes në obor të shtëpisë. Në vendndalje të autobusëve. Në vendkalimin për biçikleta. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 73. 73. 037 Me shenja të komunikacionit . Me person të autorizuar Me pajisje ndriçuese që paralajmëron ardhjen e trenit. 2289. Si është i rregulluar komunikacioni në vendkalimin hekurudhorë? Çka paralajmron drita e kuqe në vendkalimin hekurudhor? Ardhjen e trenit. Lëshurjen e barrirave ( mbrojtëset) ose gjysëm barriera. Lëvizjen e lirë nëpër vendkalimin hekurudhor. 2290. Si do të veproni nëse gjysëm barrierat kan filluar të ngritën?2291. . Atëherë kur drita e kuqe fiket. Pasi ka kaluar treni do të kaloi pa u fikur drita e kuqe. Menjëher si të fillojnë të lëvizin mjetet nga kahu i kundërt. 2292. Kur mund ta kaloni vendkalimin hekurudhor pa mbrojtëse me dritë të kuqe, pasi që treni ka kaluar? Në kohën kur afroheni vendkalimit hekurudhor, fillojnë të lëshohen mbrojtset, si do të veproni? Nëse nuk shihet treni do të kaloj sa më shpejtë nëpër vendkalim hekurudhor. Do të ndalem para vendkalimit hekurudhor. Nëse nuk ka mjete nga kahu i kundër me shpejtësi të rritur do të kaloi vendkalimin hekurudhor . 2293. . Nëse para vendkalimit hekurudhor është shenja “Ndalje e obligueshme”. Nëse barrierat kanë filluar të lëshohen. Nëse janë të ndezura dritat e kuqe. 2294. Si është i rregulluar vendkalimi hekurudhorë? Me shenja të komunikacionit . Me barriera (mbrojtëse) dhe gjysëm mbrojtëse. Me pajisje ndriçuese që paralajmëron ardhjen e trenit . 2295. . Si duhet të kaloni vendkalimin hekurudhor pa shenja të komunikacionit? Duhet rritur shpejtësinë e sa më parë të kalohet vendkalimi hekurudhor. Duhet më parë të bindet se nuk ka tren, e pastaj me kujdes të shtuar të kalohet vendkalimi hekurudhor. Duhet me shpejtësi të njëjtë që të kalohet vendkalimi hekurudhor. 2296. . 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Në cilat raste jeni të detyruar të ndalni para vendkalimit hekurudhor? Me shpejtësi të rritur ta kaloj vendkalimin hekurudhor në pjesën e majtë të rrugës . Duhet të ndalet para vendkalimit hekurudhor deri sa përfundon ngritja e gjysëm barrierave. Nëse nuk ka mjet nga kahu i kundërt e kaloj vendkalimin hekurudhor nga ana e majtë e rrugës. x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 74. 74. 038 Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autostradë? Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 60 km/h. Biçikleta. 2297. Si do të njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër autostradë? Në bazë të shiritave të komunikacionit. Në bazë të shenjave të komunikacionit. Në bazë të gjerësisë së rrugës. 2298. . Cilat veprime ndalohen në autostradë? Tejkalimi. Lëvizja në kahun e kundër në të njëjtin shirit rrugorë. Kthimi gjysëmrrethor. 2299 . Cilat veprime nuk lejohen në autostradë? Ndalja në rast defektit në shiritin për ndalje emergjente. Ndalja për pushim në shiritin për ndalje emergjente . Lëvizja prapa. 2300. Si do të veproni gjatë çkyçjes nga autostrada? Duhet sinjalizuar me treguesin e djathtë të drejtimit. Të kaloni në shiritin për ngadalsim. Sipas nevojës të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes . 2301. . Si do të veproni gjatë kyçjes në autostradë? Duhet shfrytëzuar shiritin për nxitim. Duhet ti japë përparësi kalimi automjeteve të cilat lëvizin nëpër autostradë. Duhet të ndalem çdo herë para hyrjes nëpër autostradë. 2302. . Cilat veprime nuk lejohen në autostradë? Lëvizja me shpejtësi më të madhe se 130 km/h. Kthimi gjysëmrrethor. Lëvizja prapa. 2303. . Duhet vështruar komunikacionin nga prapa. Ta mbajë distancen e sigurisë ndaj mjetit që lëvizë përpara. Gjatë gjithë kohës ta shfrytëzoj shiritin e mjatë të skajshëm për lëvizje. 2304. Si duhet vepruar gjatë ngasjes nëpër autostradë? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Të gjitha mjetet transporuese. x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 75. 75. 039 Gjatë ngasjes në autostradë keni kaluar gabimisht daljen e dëshiruar si do të veproni? Do t’i ndezi të gjithë treguesit e drejtimit dhe me ngasje prapa do të lëvizi deri te dalja. Do të vazhdoj ngasjen deri te dalja tjetër. 2305 . Pas një kohe ngasje të gjatë, doni të dilni nga autostrada, çka duhet pasur parasyshë? Të kontrollohet shpejtësia. Zvoglimin e shpejtësisë e bëni në shiritin për ngadalsim. Daljen nga autostrada të sinjalizoni me treguesin e drejtimit. 2306 . Cilat mjete motorike kanë përparësi kalimi gjatë kyçjes në autostradë? Mjetet motorike të cilat lëvizin nëpër autostradë . Mjetet motorike të cilat kyçen në autostradë. Respektohet rregulla e krahut të djathtë. 2307. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autostradë? Ndërrimi i shiritave për shkak mos shikimit në këndë të vdekur. Mos mbajtja e distancës së sigurisë . Lodhja dhe monotonia. 2308. Si duhet ngasur nëpër autostradë? Në shiritin e djathtë të skajshëm nëse nuk është i zënë në kolonë. Kohë pas kohe të vështron komunikacionin nga prapa. Shoferit me përvoj i lejohet të ngas me shpejtësi maksimale që zhvillon vetura . 2309. Cilat veprime ndalohen në autostradë? Shpejtësia më e madhe se 130 km/h. Shpejtësia më e vogël se 60 km/h. Tërheqja e mjetit në defekt natën. 2310. Mos mbajtja e distacës së sigurisë te shpejtësitë e mëdha. Frenimi i vrullshëm. Mos kujdesi. 2311. Pse aksidentet zingjirore janë më të shpeshta në autostradë? Duhet skajuar djathtas dhe majtas, duke lënë mesin e lirë për mjetet me përparësi kalimi. Mund të ngasin nëpër shiritin për ndalje emergjente deri te dalja e parë. Mund të bëjnë kthimin gjysëm rrethor dhe të ngasin deri te dalja. 2312. Nëse vjen deri te ngecja në autostradë, si duhet të sillen shoferët e mjeteve motorike në kolona? . 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Do të bëjë kthimin gjysëm rrethor dhe do të kthehem prapa. x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 76. 76. 040 Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në rrugë të rezervuar për mjete motorike? Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 60 km/h. Biçikletat. 2313. Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër rrugë të rezervuar për mjete motorike? Në bazë të shiritave të komunikacionit Në bazë të shenjave të komunikacionit. Në bazë të gjerësisë së rrugës. 2314. Cilat veprime ndalohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike? Lëvizja prapa. Tejkalimi. Kthimi gjysëmrrethor. 2315. Cilat veprime nuk lejohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike? Lëvizja me shpejtesi më vogël se 60km/h Kthimi gjysëm rrethor. Lëvizja prapa. 2316. Si do të veproni gjatë çkyçjes nga rruga e rezervuar për mjete motorike? Duhet sinjalizuar me treguesin e drejtimit. Duhet vështruar komunikacionin nga prapa. Do të përshtati shpejtësin e lëvizjes . 2317. Si do të veproni gjatë kyçjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike? Do të kyçem pa dhënë treguesin e drejtimit nëse nuk ka mjete prapa meje. Duhet ti japë përparësi kalimi automjeteve të cilat lëvizin nëpër rrugë të rezervuar. Duhet të ndalem çdo herë para hyrjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike. 2318. Cilat veprime nuk lejohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike? Lëvizja me shpejtësi më të vogël se 60 km/h. Kthimi gjysëmrrethor. Anashkalimi. 2319. Duhet kontrolluar komunikacionin nga prapa. Ta mbajë distancen e sigurisë ndaj mjetit që lëvizë përpara. Para çdo veprimi më parë të bindet se nuk i pengon dhe rrezikon pjesëmarrësit tjerë. 2320. Si duhet vepruar gjatë ngasjes nëpër rrugë të rezervuar për mjete motorike? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Motoçikletat. x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë
 77. 77. 041 Cilat veprime nuk lejohen në tunel? Ndalja dhe parkimi i mjetit. Përdorimi i dritave të shkurtëra. Kthimi gjysëmrrethor. 2321 Mos përshtatja e shpejtësis. Zvogëlimi i dukshmërisë. Mos adaptimi i syve nga drita në errësirë. 2322. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në tunel? Lëvizja prapa. Kthimi gjysëmrrethor. Ndezja e dritave të shkurta. 2323. Cilat veprime nuk lejohen në tunel? Si do të veproni nëse keni hasur shenjën afërsia e tunelit? Duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes sipas nevojës të zvogëlohet. Ti përdorim dritat e shkurta për ndriqimin e rrugës. Nëse tuneli është i ndriquar nuk kam nevojë ti ndezi dritat. 2324. Në adaptim të syve nga drita në errësirë Në zvogëlim të dukshmëris. Mund të hasni në ndonjë mjetë të pa ndriçuar. 2325. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër tunel? A lejohet lëvizja prapa në tunel? Po. Jo. Po në tunel të ndriquar. 2326. A duhet ti përdorni dritat e shkurta në tunel gjatë ditës? Po. Jo. Jo, në tunel me ndriçim. 2327. Përdorimi i dritave të gjata. Kthimi gjysëmrrethor. . 2328. Cilat veprime ndalohen në tunel? 2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER Lëvizja prapa. x x x x x x x x x x x x x x x x x Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë

×