O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

200810 West Inge Vn Def

0 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

200810 West Inge Vn Def

 1. 1. Universiteitsbibliotheek Gent ___________________ Digitale beelddatabank 25 september 2008 Inge Van Nieuwerburgh
 2. 2. Overzicht <ul><li>De Universiteitsbibliotheek Gent </li></ul><ul><li>Workflow digitalisering (met vgl Westhoek verbeeldt) </li></ul><ul><li>BOM-Vl </li></ul>
 3. 3. De Universiteitsbibliotheek <ul><li>Totale collectie: ca 48 lkm </li></ul><ul><li>Ca. 380.000 boeken pré 1900 </li></ul><ul><li>1 miljoen vliegende bladen </li></ul><ul><li>15.000 affiches </li></ul><ul><li>5500 handschriften </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Scaninfrastructuur </li></ul><ul><li>Restauratieatelier </li></ul><ul><li>Catalografie </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Bewaarbibliotheek </li></ul><ul><li>En gespecialiseerd personeel </li></ul>
 5. 6. RECOLLECTING LANDSCAPES 1904 – 1980 – 2004 <ul><li>Tentoonstelling SMAK 25.02.2006 - 21.05.2006 </li></ul>
 6. 7. RECOLLECTING LANDSCAPES <ul><li>MASSART </li></ul><ul><li>CHARLIER </li></ul><ul><li>KEMPENAERS </li></ul>18 juni 1904 25 juli 1980 12 november 2003 Berlare
 7. 17. Workflow digitalisering <ul><li>Voortraject </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><li>Scanning </li></ul><ul><li>Quality control </li></ul><ul><li>Opslag en archivering </li></ul><ul><li>Ontsluiting </li></ul>
 8. 18. Voortraject <ul><li>Doel van digitalisering? </li></ul><ul><ul><li>Hier goed omschreven </li></ul></ul><ul><li>Materiaalselectie </li></ul><ul><ul><li>Duidelijke selectiecriteria </li></ul></ul><ul><li>Vastleggen kwaliteitscriteria </li></ul><ul><ul><li>Het is op voorhand duidelijk aan welke criteria moet worden voldaan </li></ul></ul>
 9. 19. <ul><li>Restauratie? </li></ul><ul><ul><li>Is hier van minder belang </li></ul></ul><ul><li>Rechten </li></ul><ul><ul><li>er wordt toestemming tot gebruik gevraagd </li></ul></ul>
 10. 20. <ul><li>Mappenstructuur </li></ul><ul><ul><li>Hier minder uitgewerkt </li></ul></ul><ul><li>Filename </li></ul><ul><ul><li>Consequentie wordt aangeraden </li></ul></ul><ul><li>Schatting opslag </li></ul><ul><ul><li>??? </li></ul></ul>
 11. 21. Metadata <ul><li>Descriptieve: auteur, trefwoord, titel, etc. </li></ul><ul><ul><li>Uitstekende beschrijving, maar welke standaard?? </li></ul></ul><ul><li>Rechten: wat mag ermee gebeuren, wie bezit? … </li></ul><ul><ul><li>Wordt in de metadata beschreven </li></ul></ul><ul><ul><li>CR OK, portretrecht: moeilijk issue </li></ul></ul><ul><li>Administratieve: wie heeft gescand? Wie heeft metadata toegevoegd, … </li></ul><ul><ul><li>Is niet onmiddellijk duidelijk </li></ul></ul>
 12. 22. <ul><li>Technische: specs scanner, welke tiff, etc </li></ul><ul><ul><li>Wordt normaal gezien in de tiff opgeslagen </li></ul></ul><ul><li>Structurele: relatie van verschillende objecten, samenhang </li></ul>
 13. 23. <ul><li>Standaarden!!! Maakt uitwisseling makkelijker </li></ul><ul><li>PREMIS, ORE, MARC, MPEG, TIFF, JPEG2000, MXF, …. </li></ul>
 14. 24. Descriptieve metadata <ul><li>Standaarden: MARC, ISAD(G), MODS, Dublin Core, P/META, …. </li></ul><ul><li>Automatisch toekennen??? </li></ul><ul><ul><li>OCR: zie ook project IMPACT van KB Nl </li></ul></ul><ul><ul><li>Patroonherkenning </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeldherkenning </li></ul></ul><ul><li>Inbreng gebruikers / vrijwilligers / experten </li></ul>
 15. 27. <ul><li>Title Information Title </li></ul><ul><li>Campbell County, Wyoming / Name:Corporate Name Part </li></ul><ul><li>Campbell County Chamber of Commerce Type of Resource cartographic Genre (MARCGT) map Origin Information Place </li></ul><ul><li>Place Term:Code (MARC Country Code) </li></ul><ul><li>wyu Place </li></ul><ul><li>Place Term:Text </li></ul><ul><li>[Gillette, Wyo.] Publisher </li></ul><ul><li>Campbell County Chamber of Commerce Date Issued </li></ul><ul><li>[1982?] Date Issued (encoding=&quot;marc&quot;) </li></ul><ul><li>1982 Issuance </li></ul><ul><li>monographic Language Language Term:Code (ISO 639-2B) </li></ul><ul><li>eng Physical Description Extent </li></ul><ul><li>1 map ; 33 x 15 cm. Note:Statement of Responsibility this map reproduced by Campbell County Chamber of Commerce. Note In lower right corner: Kintzels-Casper. Subject (LCSH) Geographic </li></ul><ul><li>Campbell County (Wyo.) Topic </li></ul><ul><li>Maps Classification (LCC) G4263.C3 1982 .C3 Record Information Record Content Source </li></ul><ul><li>DLC Record Creation Date (encoding=&quot;marc&quot;) </li></ul><ul><li>830222 Record Change Date (encoding=&quot;iso8601&quot;) </li></ul><ul><li>19830426000000.0 Record Identifier </li></ul><ul><li>5466714 </li></ul>MODS: HTML
 16. 28. <ul><li>  <?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; ?> </li></ul><ul><li>- <mods xmlns:xlink=&quot; http://www.w3.org/1999/xlink &quot; version=&quot; 3.0 &quot; xmlns:xsi=&quot; http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance &quot; xmlns=&quot; http://www.loc.gov/mods/v3 &quot; xsi:schemaLocation=&quot; http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsd &quot;> </li></ul><ul><li>- <titleInfo> </li></ul><ul><li>  <title> Campbell County, Wyoming / </title> </li></ul><ul><li>  </titleInfo> </li></ul><ul><li>- <name type=&quot; corporate &quot;> </li></ul><ul><li>  <namePart> Campbell County Chamber of Commerce </namePart> </li></ul><ul><li>  </name> </li></ul><ul><li>  <typeOfResource> cartographic </typeOfResource> </li></ul><ul><li>  <genre authority=&quot; marcgt &quot;> map </genre> </li></ul><ul><li>- <originInfo> </li></ul><ul><li>- <place> </li></ul><ul><li>  <placeTerm authority=&quot; marccountry &quot; type=&quot; code &quot;> wyu </placeTerm> </li></ul><ul><li>  </place> </li></ul><ul><li>- <place> </li></ul><ul><li>  <placeTerm type=&quot; text &quot;> [Gillette, Wyo.] </placeTerm> </li></ul><ul><li>  </place> </li></ul>MODS: XML
 17. 29. <ul><li><publisher> Campbell County Chamber of Commerce </publisher> </li></ul><ul><li>  <dateIssued> [1982?] </dateIssued> </li></ul><ul><li>  <dateIssued encoding=&quot; marc &quot;> 1982 </dateIssued> </li></ul><ul><li>  <issuance> monographic </issuance> </li></ul><ul><li>  </originInfo> </li></ul><ul><li>- <language> </li></ul><ul><li>  <languageTerm authority=&quot; iso639-2b &quot; type=&quot; code &quot;> eng </languageTerm> </li></ul><ul><li>  </language> </li></ul><ul><li>- <physicalDescription> </li></ul><ul><li>  <extent> 1 map ; 33 x 15 cm. </extent> </li></ul><ul><li>  </physicalDescription> </li></ul><ul><li>  <note type=&quot; statement of responsibility &quot;> this map reproduced by Campbell County Chamber of Commerce. </note> </li></ul><ul><li>  <note> In lower right corner: Kintzels-Casper. </note> </li></ul><ul><li>- <subject authority=&quot; lcsh &quot;> </li></ul><ul><li>  <geographic> Campbell County (Wyo.) </geographic> </li></ul><ul><li>  <topic> Maps </topic> </li></ul><ul><li>  </subject> </li></ul><ul><li>  <classification authority=&quot; lcc &quot;> G4263.C3 1982 .C3 </classification> </li></ul><ul><li>- <recordInfo> </li></ul><ul><li>  <recordContentSource> DLC </recordContentSource> </li></ul><ul><li>  <recordCreationDate encoding=&quot; marc &quot;> 830222 </recordCreationDate> </li></ul><ul><li>  <recordChangeDate encoding=&quot; iso8601 &quot;> 19830426000000.0 </recordChangeDate> </li></ul><ul><li>  <recordIdentifier> 5466714 </recordIdentifier> </li></ul><ul><li>  </recordInfo> </li></ul><ul><li>  </mods> </li></ul>
 18. 30. Scannen <ul><li>Apparatuur: </li></ul><ul><ul><li>Goede keuze apparatuur: goed informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderhoud: eg glasplaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Software toegankelijk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Boekenwieg OK? </li></ul></ul>
 19. 32. <ul><li>Colour management </li></ul><ul><li>Hardware en software </li></ul><ul><li>Belichting </li></ul><ul><li>Lokaal </li></ul><ul><li>… . </li></ul><ul><ul><li>Software wordt voorzien, hardware?? </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij mensen thuis scannen </li></ul></ul>
 20. 34. Quality control <ul><li>Elke beeld aanwezig? </li></ul><ul><li>Elk beeld gelukt? Niet wazig? </li></ul><ul><li>Kleuren OK? Adhv kleurkaarten </li></ul><ul><ul><li>Probeer af en toe de scanners te calibreren </li></ul></ul>
 21. 35. Opslag en archivering <ul><li>Zeer grote kost </li></ul><ul><li>Opslagsysteem met back up, mirror </li></ul><ul><li>Geen CD’s / DVD’s! </li></ul><ul><li>Emulatie / transcodering / migratie </li></ul><ul><li>Locatie: airco, waterdicht, luchtcirculatie </li></ul>
 22. 36. <ul><ul><li>Memorix </li></ul></ul><ul><ul><li>Back-up op tweede site? </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkel bij privébedrijf? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lange-termijnopslag? </li></ul></ul>
 23. 37. Ontsluiting <ul><li>Hoe beelden aanbieden? </li></ul><ul><li>Dedicated website? </li></ul><ul><li>Op een hoop? </li></ul><ul><li>Experts aanspreken voor context? </li></ul><ul><li>Annotatie door “de gebruiker”? = web 2.0 </li></ul>
 24. 42. <ul><li>Aankoop / ontwikkeling software </li></ul><ul><li>Configuratie aangekochte software </li></ul><ul><li>Uitbesteding </li></ul><ul><ul><li>Hier: memorix </li></ul></ul>
 25. 45. <ul><li>Open architectuur: hergebruik van data </li></ul><ul><li>Machine-to-machine readable </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul>
 26. 46. <ul><li>DE BEELDDATABANK </li></ul><ul><li>IN </li></ul><ul><li>WWW.ROUTEYOU.COM </li></ul>
 27. 49. BOM-Vl <ul><li>Idee van centraal archiveringssysteem </li></ul><ul><li>Met goede ontsluiting </li></ul><ul><li>Zowel voor grote als kleine instellingen als bedrijven </li></ul><ul><li>Centraliseren expertise </li></ul>
 28. 50. Partners <ul><li>Universiteitsbibliotheek is geen onderzoekspartner, wel “praktijk”partner </li></ul><ul><li>Andere cultuurpartners: Faro, VTI, BAM en Muziekcentrum Vlaanderen </li></ul><ul><li>Omroepen: regio / landelijk (ook WTV / focus TV) </li></ul><ul><li>Onderzoeksgroepen </li></ul><ul><li>Mediabedrijven </li></ul>
 29. 51. Werkpakketten <ul><li>Gebruikersnoden </li></ul><ul><li>Archivalisering en selectie </li></ul><ul><li>Metadata </li></ul><ul><li>Rechten </li></ul><ul><li>Business models </li></ul><ul><li>Demonstrator </li></ul>
 30. 52. Lessons learned <ul><li>Doen, met vallen en opstaan! </li></ul><ul><li>Niet wachten tot je alle details kent, dan begin je nooit! </li></ul><ul><li>Roep expertise in! </li></ul>
 31. 53. <ul><li>http://lib.ugent.be </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×