O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Borang kaji selidik (2)

70.755 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

Borang kaji selidik (2)

  1. 1. BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATANKami berterimakasih atas kesediaan pelajar menjawab soal selidik ini. Dapatan kajiselidik ini akandigunakan untuk meningkatkan kualiti kemudahan dan perkhidmatan di politeknik ARAHAN : Sila jawab semua soalan dengan menandakan (√ ) pada petak yang disediakan.Demografi 1 Jantina Lelaki Perempuan 2 Program SKE/DKE SIT/DIP 3. Bangsa Melayu Cina India Lain-lain 4 Semester 1 2 3 4 ARAHAN : Sila jawab semua soalan dengan menandakan (√ ) berpandukan skala di bawah. Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2. 1 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju SKALA CATATAN 1 2 3 4 5 Bilik kuliah / Dewan kuliah / Makmal / Bengkel1. Peralatan kerusi, meja dan papan putih adalah mencukupi untuk keperluan pembelajaran2. Peralatan dan keperluan amali mencukupi dan beroperasi sepenuhnya3. Persekitaran di dalam Bilik kuliah / Dewan kuliah / Makmal / Bengkel adalah bersih, selesa dan selamat4. Peraturan keselamatan penggunaan peralatan dipamerkan. Pensyarah 1 2 3 4 55. Pensyarah sentiasa bersedia memberi bantuan.6. Pensyarah memberikan layanan yang baik dan mesra.7. Mudah berurusan dengan pensyarah.8. Pensyarah mudah ditemui/dihubungi. Perpustakaan 1 2 3 4 59. Koleksi di perpustakaan mencukupi untuk rujukan10 Layanan di kaunter perpustakan adalah mesra.11 Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat dan cekap.12 Tempahan bahan sentiasa dipenuhi.
  2. 2. SKALA CATATAN 1 2 3 4 513 Persekitaran di perpustakaan adalah bersih, selesa dan selamat. Hal-hal Pelajar14 Layanan yang diberikan di kaunter Hal-ehwal Pelajar adalah mesra.15 Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap.16 Maklumat berkaitan perkhidmatan hal-hal pelajar mudah diperolehi.17 Maklumat yang diterima dari hal-hal pelajar adalah tepat. Pejabat Pentadbiran 1 2 3 4 518 Layanan yang diberikan di kaunter pentadbiran adalah mesra.19 Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap.20 Pegawai berkaitan mudah ditemui. Kokurikulum 1 2 3 4 521 Kemudahan asas kokurikulum dan rekreasi adalah mencukupi.22 Peralatan sukan dan rekreasi mudah diperolehi. Kantin 1 2 3 4 523 Kemudahan asas di kantin adalah mencukupi.24 Tahap kebersihan kantin memuaskan.25 Kualiti makanan adalah memuaskan.26 Harga makanan di kantin adalah selaras dan dipamerkan..27 Harga makanan di kantin lebih murah jika dibandingkan di luar. kawasan politeknik.28 Layanan kaunter jualan adalah mesra. Kemudahan Asas 1 2 3 4 529 Kemudahan tandas adalah mencukupi..30 Tahap kebersihan tandas memuaskan..31 Kemudahan tempat letak kenderaan adalah mencukupi..32 Kemudahan telefon awam adalah mencukupi.
  3. 3. SKALA CATATAN 1 2 3 4 533 Kemudahan internet adalah mencukupi.. Surau 1 2 3 4 534 Tahap kebersihan surau memuaskan.35 Kemudahan asas di surau adalah mencukupi. Politeknik 1 2 3 4 536 Saya sentiasa berasa selamat semasa berada di politeknik ini.37 Saya merasa bangga menjadi pelajar politeknik ini.38 Saya merasa seronok belajar di politeknik ini.39 Saya mengsyorkan politeknik ini kepada sesiapa yang bertanya..40 Saya tahu politeknik mempunyai Sistem Pengurusan Kualiti MS. ISO 9001:2008 Terima kasih di atas kerjasama andaPS-03(4)(01-01-10) CARA MENDAPATKAN SAIZ SAMPEL MENGGUNAKAN KAEDAH PERSAMPELAN RAWAK BERLAPISContoh 1Lapisan yang akan di ambilkira: 1. Jabatan 2. Lelaki dan PerempuanJabatan Kejuruteraan ElektrikBilangan pelajar sijil = 500Bilangan pelajar diploma = 1000Bilangan pelajar politeknik (N) = 6000
  4. 4. Saiz sampel politeknik (S) = 361 (rujuk lampiran 6)Contoh pengiraan saiz sampel:a. Saiz sampel pelajar sijil = Bil. Pelajar sijil X Saiz sampel politeknik Bil. pelajar politeknik = 500 X 361 6000 ≅ 30 sampel
  5. 5. JADUAL MENENTUKAN SAIZ SAMPEL N S N S N S10 10 220 140 1,200 29115 14 230 144 1,300 29720 19 240 148 1,400 30225 24 250 152 1,500 30630 28 260 155 1,600 31035 32 270 159 1,700 31340 36 280 162 1,800 31745 40 290 165 1,900 32050 44 300 169 2,000 32255 48 320 175 2,200 32760 52 340 181 2,400 33165 56 360 186 2,600 33570 59 380 191 2,800 33875 63 400 196 3,000 34180 66 420 201 3,500 34685 70 440 205 4,000 35190 73 460 210 4,500 35495 76 480 214 5,000 357100 80 500 217 6,000 361110 86 550 226 7,000 364120 92 600 234 8,000 367130 97 650 242 9,000 368140 103 700 248 10,000 370150 108 750 254 15,000 375160 113 800 260 20,000 377170 118 850 265 30,000 379180 123 900 269 40,000 380190 127 950 274 50,000 381200 132 1,000 278 75,000 382210 136 1,100 285 1,000,000 384 Nota : N = Bilangan keseluruhan S = Saiz sample Rujukan : Krejcie and Morgan (1970)

×