O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rph kolaj rama-rama

  • Entre para ver os comentários

Rph kolaj rama-rama

  1. 1. TARIKH : ___ APRIL 2013MASA : ____PAGISUBJEKTAHUN: PENDIDIKAN SENI VISUAL: 4 ____BILANGANMURID: ____ ORANGBIDANG : MENGGAMBARTAJUKSUB TAJUKMASA: KOLAJ: RAMA-RAMA: 60 MINITOBJEKTIFPEMBELAJARAN: Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :1. Mengenali teknik kolaj bagi menghasilkan gambar.2. Menjelaskan cara-cara menghasilkan gambar rama-ramamenggunakan teknik kolaj.3. Menghasilkan kolaj bertajuk ’Rama-rama’.ALAT DANBAHAN 1. Alat: Gam2. Bahan: kertas warna, kertas lukisan, gambar rama-ramaRANCANGAN PENGAJARAN HARIANPENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN 4
  2. 2. PENGETAHUANSEDIA ADAMurid telah mengetahui rupa bentuk rama-rama.KEMAHIRANGENERIK:Kemahiran Belajar – mendengar, melihatKemahiran Berfikir – menjana idea, merumusTKP – verbal lingusitik, visual ruang, interpersonal, kinestetik,Muzik, intrapersonalPendekatan KonstruktivismeNILAI : Menghargai,bekerjasama dan patuh arahanLANGKAH MASAISI / KANDUNGAN AKTIVITI P&PCATATAN /STRATEGISetInduksi(5 minit)Lagu : Rama-ramaDari ulat jadi kepompong,Duduk tidur dalamkelongsong,Sampai masa kepompongpecah, pom!Jadi rama-rama yangindah.Rama-rama terbangmerata,Sungguh cantik anekawarna,Hisap madu di tamanbunga,Tapi sayang hidup taklama.1. Muriddiperdengarkan laguRama-rama.2. Murid ditunjukkandemonstrasipergerakan mengikutlirik oleh guru.3. Murid dimintamenyanyi sambilmeniru pergerakanyang dilakukan guru.KemahiranBelajar-Mendengar-MelihatTKP-Verballinguistik-Kinestetik-Interpersonal-MuzikNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanABM-Lirik lagu
  3. 3. -Gambar rama-ramaLangkah 1(10 minit)Aras 1-Murid dapatmenerangkan tentangaktiviti menggambar rama-rama dengan teknik kolaj.-Murid dapatmenyenaraikan alat danbahan yang diperlukanuntuk menghasilkan kolajrama-rama.1. Murid diterangkantentang aktiviti yangakan dilakukan iaitumenggambar denganteknik kolaj sertaditunjukkan contohkarya kolaj yang telahsiap.2. Murid diberi gambarrama-rama yangkosong.3. Murid diterangkanalat dan bahan yangdiperlukan untukmelakukan aktiviti.4. Murid bersoal jawabdengan guru.TKP-Interpersonal-VerballinguistikKemahiranBelajar-Mendengar-MelihatNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanABM-Gambar kolajrama-rama-Kertas warna-GamLangkah 2(20 minit)Aras 2-Murid dapat menjelaskanlangkah-langkah untukmembuat kolaj rama-rama.1. Murid ditunjukkancara untukmelakukanmelakukan kolajrama-rama dihadapan kelas.2. Murid dibimbing olehguru untukmenyiapkan kolajrama-rama denganmenekankan aspekkekemasan semasamenjalankan aktiviti.3. Murid dipilih secaraTKP-Interpersonal-Kinestetik-Visual ruang-VerballinguistikKemahiranBelajar-Mendengar
  4. 4. rawak dan dimintamenjelaskan semulalangkah-langkahmembuat kolaj rama-rama di hadapankelas.-MelihatKemahiranBerfikir-Menjana ideaNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanLangkah 3(20 minit)Aras 3-Murid dapat menghasilkankolaj rama-rama.-Murid dapat menjalankanaktiviti dengan lancar dibawah penyeliaan guru.1. Murid dibimbinguntuk menyiapkankolaj rama-rama.2. Murid bersoal jawabdengan guru.Sesi Apresiasi danRefleksi1.Membuat apresiasihasil kerja murid.2. Seni rupa3.Bentuk4.Kemasan hasil kerjaTKP-Visual ruang-InterpersonalKonstruktivismeNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahanPenutup(5 minit)-Murid dapat menyanyimengikut pergerakan dannyanyian guru.-Murid menghargai hasilkerja masing-masing1. Guru menjalankansesi penutupdenganmenyanyikansemula laguRama-rama.KemahiranBerfikir-MerumusTKP-Muzik-KinestetikNilai-Menghargai-Kerjasama-Patuh arahan

×