O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pksr2 mt k1 t4

kertas peperiksaan tahun 4

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pksr2 mt k1 t4

 1. 1. 1. Bundarkan 66 780 kepada ribu yang terdekat. A. 66 000 C. 70 000 B. 67 000 D. 76 000 2. Nombor manakah yang akan menjadi 80 000 apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat? A. 85 190 C. 79 500 B. 72 250 D. 83 678 3. Nilai digit 4 dalam nombor 40 302 ialah A. 40 C. 4 000 B. 400 D. 40 000 1 4. 15 596 + 331 = A 15 927 C 29 634 B 19 434 D 30 534 5. Bundarkan hasil tambah 6 042 dan 2 486 kepada ribu yang terdekat. A. 7 600 C. 8 900 B. 8 000 D. 9 000 6. Antara pasangan berikut, yang manakah ditulis dengan salah? A 2 3 = 6 9 C 6 8 = 3 4 B 1 3 = 3 9 D 2 8 = 1 3 7 7 243 + 6 016 + 72 106 = A 74 365 B 74 635 C 85 265 D 85 365
 2. 2. 8 Rajah 1 menunjukkan satu urutan nombor. 5 818 , 10 818, 15 818, K 2 Apakah nilai K ? A 18 818 B 20 818 C 20 881 D 25 818 Rajah 1 9. Rajah 2 menunjukkan dua keping kad nombor. 59 871 8 265 Kad A Kad B Rajah 2 Berapakah perbezaan nilai digit 5 di Kad A dan 8 di Kad B? A 42 000 B 48 200 C 49 995 D 51 606 10. 3.63 + 3.38 + 1.4 + 8 = A 16.41 C 9.21 B 15.01 D 8.49 11. Antara yang berikut, yang manakah mewakili 6 7 ? A C B D
 3. 3. 12. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil? A 6.574 C 65.47 B 65.74 D 64.75 3 A 22 936 B 22 693 C 22 396 D 22 369 13. Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam turutan menaik? A 5 8 , 5 9 , 5 10 , 5 11 C 7 8 , 6 8 , 5 8 , 4 8 B 3 7 , 4 7 , 5 7 , 6 7 D 8 9 , 6 9 , 4 9 , 2 9 14. Antara nombor-nombor perpuluhan berikut, yang manakah mempunyai nilai yang paling besar? 15. 95.67 Nilai tempat digit 6 pada kad di atas ialah A puluh C persepuluh B Sa D perseratus 16. 34 440 - 6 887 = A 27 653 C 28 553 B 27 453 D 27 553 17. Di dalam sebuah kotak besar mempunyai 24 tin minuman ringan. Berapa tin minumankah yang terdapat di dalam 50 buah kotak besar? A) 1 000 B) 1 080 C) 1 200 D) 1 800
 4. 4. 18. Jadual 1 menunjukkan bilangan murid yang menduduki UPSR di Daerah Petaling 4 Utama. Tahun Bilangan murid 2007 11 855 2008 9 064 2009 29 188 Jadual 1 Hitung bilangan murid yang menduduki peperiksaan UPSR dalam tiga tahun itu A) 6 024 C) 50 107 B) 6 084 D) 56 131 19. 3.22 a.m. disebut sebagai A dua puluh dua minit sebelum pukul empat pada waktu pagi B dua puluh dua minit selepas pukul tiga pada waktu pagi C dua puluh dua minit sebelum pukul tiga pada waktu pagi D dua puluh dua minit selepas pukul empat pada waktu pagi 20. 56.52 ÷ 8 = Bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. A. 7.04 C. 7.05 B. 7.06 D. 7.07 21. Rajah 3 menunjukkan isipadu air dalam tiga buah bikar, P, Q dan R. Rajah 3 Air dalam ketiga-tiga buah bikar dituang ke dalam sebuah bekas. Apakah jumlah isipadu air dalam bekas, dalam ℓ? A. 6.59 C. 4.22 B. 6.15 D. 2.81
 5. 5. 22. Di antara masa-masa berikut, yang manakah yang paling pantas ? A 40 saat C 4 minit B 4 minggu D 40 bulan 5 23. 43 794 ÷ 9 = A. 4 777 C. 4 880 B. 4 866 D. 4 960 24. 50 minit selepas pukul 9.55 p.m. ialah A 10.05 a.m. C 10.05 p.m. B 10.45 a.m. D 10.45 p.m 25. 3 8 - 1 4 = A 1 7 C 1 8 B 1 9 D 1 6 26. Sebuah beca mampu mengangkut 2 orang penumpang dalam suatu masa. Berapa orang penumpangkah yang mampu diangkut oleh 350 buah beca yang sama? A) 700 B) 750 C) 7 000 D) 7 500 27. 155 minit + 65 minit = A 3 jam B 3 jam 40 minit C 4 jam D 4 jam 40 minit 28. Apakah nombor yang perlu ditambah kepada 36 089 untuk mendapat 59 000? A 22 811 B 23 011 C 23 911 D 22 911
 6. 6. A 38.99 C 39.49 B 33.71 D 33.21 6 29. 748 × 56 = A 40 888 C 41 788 B 41 778 D 41 888 30. Dalam sukan sekolah acara perlumbaan 200 m, Anuar menamatkan perlumbaan dalam masa 36.1 saat. Masa Ganesh adalah 2.89 saat lebih pantas daripada Anuar. Hitungkan masa Ganesh untuk menamatkan perlumbaan, dalam saat. 31. “Pukul lima dua puluh empat minit” pada waktu pagi adalah bersamaan dengan A 5.24 a.m. B 5.42 a.m. C 5.24 p.m. D 5.42 p.m. 32. RM78.30 + RM429.90 = A RM508.20 B RM507.20 C RM408.20 D RM407.20 33. 312 – 304 + = 704 Apakah nombor yang mesti ditulis dalam petak itu? A 722 B 712 C 696 D 686 34. 3.8 × 7 = A 2.66 C 26.7 B 26.6 D 27.6
 7. 7. 35. HARGA PROMOSI CUTI SEKOLAH Harga Normal Harga Promosi Dewasa RM28.00 RM23.90 7 Kanak-kanak (12 tahun ke bawah) RM18. 00 RM16.90 Jadual 2 En. Arman dan isteri mempunyai tiga orang anak yang berusia 12 tahun, 9 tahun dan 2 tahun. Beliau telah membawa keluarganya bercuti di taman tema air tersebut. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh En. Arman untuk membawa keluarganya memasuki taman tema air tersebut? A) RM40.80 C) RM98.50 B) RM46.00 D) RM119.50 36. Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor. Rajah 4 What is the value of P + Q? Apakah nilai P + Q? A 1 8 C 3 7 B 2 7 D 1 7 Sekolah Kebangsaan Sentosa mempunyai 1 482 orang murid. Perbelanjaan setiap pelajar adalah antara RM2.00 dan RM3.00 setiap hari. Anggarkan jumlah perbelanjaan sehari bagi separuh bilangan murid sekolah itu. A RM4200 B RM2800 C RM2400 D RM2100
 8. 8. 8 37. 38. Rajah 5 menunjukkan waktu tamat sekolah Mohammad. Rajah 5 Bas sekolahnya akan tiba dalam 40 minit kemudian. Pada pukul berapakah bas sekolah tiba? A 1.15 p.m. B 1.20 p.m. C 1.25 p.m. D 1.30 p.m. 39. Jadual 3 di bawah menunjukkan jumlah penduduk di satu daerah di Sarawak. Bangsa Bilangan Penduduk Melayu 14 006 Cina 20 712 Dayak 44 037 Jadual 3 Cari jumlah keseluruhan penduduk daerah tersebut dan bundarkan kepada ribu yang terdekat. A 79 000 C 76 000 B 78 000 D 70 000
 9. 9. 9 40. Leha membeli 1 6 kg rambutan dan 1 3 kg langsat. Berapakah jumlah jisim buah-buahan yang telah dibelinya ? A 1 4 kg C 1 3 kg B 1 2 kg D 1 5 kg

×