Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Anúncio
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala
Próximos SlideShares
Zero con2019Zero con2019
Carregando em ... 3
1 de 79
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de exodumuser(20)

Anúncio

083 -asistenta_juridica_internationala_in_materie_penala

 1. 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT NOTE DE CURS ASISTENŢA JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ (Ciclul I) AUTOR: Tatiana Zbancă mg.în drept, lector univ. Aprobat la şedinţa Catedrei Științe penale din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10 Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5 Aprobat la ședința Senatului USEM din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9 CHIŞINĂU – 2013
 2. 2 SUBIECTUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ASISTENȚA JURIDICĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Conceptul şi importanţa asistenței juridice internaționale în materie penală; 1.2. Modul de transmitere a adresărilor de asistenţă juridică. 1.3. Volumul asistenţei juridice. 1.4. Motivele de refuz la acordarea asistenţei juridice internaţionale. 1.5. Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală. 1.1. Conceptul şi importanţa asistenței juridice internaționale în materie penală. În ultima perioadă de timp, Republica Moldova a cunoscut mutaţii de fond în structura şi dinamica fenomenului infracţional sub toate aspectele, inclusiv prin dezvoltarea crimei organizate şi a corupţiei. Dimensiunile criminalităţii organizate fac din aceasta o ameninţare la adresa siguranţei naţionale a Republicii Moldova prin afectarea majorităţii domeniilor de manifestare ale mediului economic şi social, fapt ce a determinat elaborarea unei strategii adecvate, fundamentată pe analiza de stare a criminalităţii organizate şi a tendinţelor de manifestare a fenomenului. Statele lumii sunt nevoite să ajungă la o colaborare mai strânsă în vederea prevenirii şi combaterii formelor de criminalitate, în conformitate cu legislaţia lor internă şi folosind mecanismele internaţionale pentru culegerea de informaţii şi date necesare instituţiilor abilitate şi guvernelor de a preveni şi elimina aceste infracţiuni, de a urmări şi extrăda pe autorii lor. În condiţii în care criminalitatea internaţională, a căpătat odată cu deschiderea frontierelor o amploare din ce în ce mai mare, cooperarea juridică internaţională în materie penală constituie un mijloc eficient de a răspunde acestui fenomen. Principiul cooperării este astăzi unanim admis în raporturile internaţionale dintre state, contribuind la cunoaşterea reciprocă, la asigurarea progresului, la întărirea păcii. Prin urmare, putem defini cooperarea internaţională, ca fiind o modalitate de întrajutorare între diferite state ale lumii, pe diverse domenii, stabilite în mod concret prin tratate, convenţii acorduri, etc., care vizează în final promovarea şi protejarea unor interese naţionale, regionale sau mondiale, în baza principiului respectării independenţei şi suveranităţii fiecărei părţi contractante. Asistenţa juridică internaţională în materie penală reprezintă un domeniu extrem de important în cadrul cooperării internaţionale între statele lumii. Însă, noţiunea de asistenţă juridică internaţională în materie penală nu este încă, în literatura juridică, suficient de precizată. Dealtfel, lucrările de specialitate, ocupîndu-se mai ales de diferitele laturi ale asistenţei penale între state, de formele prin care aceasta se realizează, trec sub tăcere conceptul însuşi. Astfel, noţiunea de asistenţa juridică (judiciară) internaţională în materie penală a fost acceptată în doctrină la sfîrşitul secolului al XIX-lea nefiind definită în mod concret şi fiind asimilată în totalitate celei de cooperare judiciară internaţională în materie penală. Cel mai adesea, noţiunea de asistenţă penală internaţională îmbracă două accepţiuni: o accepţiune mai restrânsă, aşa-numita asistenţă juridică cu caracter judiciar sau procesual (in foro), prin care se înţelege asistenţa pe care organele judiciare din diferite state şi-o acordă în cursul procesului penal şi care se manifestă în mod obişnuit în efectuarea sau în trimiterea actelor procedurale devenite necesare în cadrul acelui proces şi o accepţiune mai largă, prin care se înţelege asistenţa oferită în general în cadrul luptei împotriva infracţionalităţii (in et extra foro) şi anume cooperarea organelor de urmărire penală, comisiile rogatorii internaţionale în materie penală, recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti penale, extrădarea, etc. Asistenţa judiciară „in stricto sensu‖ include, „inter alia‖, notificarea (comunicarea) de acte judiciare, comisiile rogatorii, precum şi mijloacele moderne de investigaţie: audierile prin videoconferinţă, echipele comune de anchetă, livrările controlate, transmiterea spontană de informaţii, supravegherea transfrontalieră, etc., iar lato sensu, din asistenţa judiciară în materie
 3. 3 penală fac parte şi transferul de proceduri şi recunoaşterea procedurilor, etc. Asistenţa judiciară în materie penală se solicită de autorităţile judiciare competente din statul solicitant şi se acordă de autorităţile judiciare din statul solicitat. De aici, cel mai adesea şi o terminologie diferită: asistenţă judiciară pentru prima accepţiune, asistenţă juridică pentru cea de-а doua, fiind însă frecvente cazurile în care termenul de asistenţă juridică este exclusiv întrebuinţat pentru a desemna activitatea de cooperare între state în materie penală. Astfel asistenţa juridică internaţională se referă la asistenţa juridică cu caracter judiciar (sau procesual) prin care se înţelege asistenţa pe care organele judiciare dintr-un stat o acordă în cursul procesului penal organelor judiciare din statul în care are loc activitatea judiciară şi care constă în efectuarea, predarea sau comunicarea unor acte procedurale necesare soluţionării acelei cauze. Sunt frecvente cazurile în care termenul de asistenţă juridică este exclusiv întrebuinţat pentru a desemna activitatea de cooperare între state în materie penală. Prin urmare, cele mai recente modificări legislative în domeniul asistenţei juridice internaţionale ne oferă prilejul câtorva reflecţii privind reglementarea acestei instituţii, şi readucerii în discuţie a conceptelor de asistenţă juridică şi de asistenţă judiciară internaţională în materie penală. În acest context putem defini, asistenţa juridică internaţională în materie penală, ca fiind sprijinul reciproc pe care şi-l acordă statele în activitatea de descoperire, judecare şi pedepsire a infractorilor. Această activitate se realizează în temeiul prevederilor legii procesual penale, a tratatelor internaţionale, ratificate de Republica Moldova ori pe bază de reciprocitate[24], adică îndeplinirea în baza tratatelor internaţionale şi actelor juridice normative naţionale de către un stat în interesele altui stat a cererilor privind efectuarea acţiunilor procesuale sau privind extrădarea învinuitului (bănuitului) pentru tragerea lui la răspundere penală conform cauzei penale concrete, care se examinează în cadrul urmăririi penale sau se soluţionează în instanţa de judecată a statului solicitant, sau privind executarea sentinţei sau altor decizii (încheieri) judecătoreşti, inclusiv transferul persoanei condamnate într-un stat pentru executarea pedepsei sale în alt stat. Referindu-se la asistenţa juridică şi judiciară internaţională, un alt autor apreciază că: „în condiţiile săvârşirii unor infracţiuni pe teritoriul unui stat de către persoane aparţinând altui stat sau în cazul organizaţiilor criminale internaţionale care implică săvârşirea de infracţiuni pe teritoriul mai multor state, sunt necesare acţiuni şi reglementări de colaborare internaţională pe plan judiciar. Această colaborare se obţine prin încheierea de tratate internaţionale de asistenţă juridică şi judiciară între state, pe baza unor recomandări ale convenţiilor internaţionale în acest domeniu. În cazul în care se pune problema unei asistenţe juridice între statul nostru şi alt stat, regulile convenite în tratatul de asistenţă juridică îşi au deplină aplicare. Fiind însă posibilă o colaborare între statul nostru şi un stat cu care nu avem tratat de asistenţă juridică, în practică se pot folosi reguli stabilite pe bază de reciprocitate. În fine, în cazul în care nici astfel de reguli nu sunt stabilite, Codul de procedură penală din 2003 a adoptat, în art.art. 531-559, norme după care să se conducă asistenţa juridică internaţională. Astfel de norme pot fi stabilite şi prin legi speciale, de exemplu, Legea nr. 371-XVI din 01.12.2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală. În concluzie, potrivit actualei reglementări, conceptul de cooperare judiciară internaţională se apropie de sensul larg al noţiunii de asistenţă juridică internaţională în materie penală, iar asistenţa juridică internaţională se consideră ca fiind doar una din formele de cooperare judiciară internaţională. Organizarea unei colaborări internaţionale între organele judiciare din diferite state în vederea asigurării unei bune administrări a justiţiei formează obiectul asistenţei juridice în materie penală. Cererea prin care se solicită asistenţă într-o cauză penală se expediază statului sub denumirera de cerere de asistenţă juridică internaţională în materie penală, perfectată în corespundere cu cerinţele tratatelor internaţionale, conform art.art.531, 532 a CPP al RM şi conform Legii cu privire la asistenţă juridică internaţională în materie penală. Statul care
 4. 4 formulează cererea de acordare a asistenţei juridice, se numeşte stat solicitant, iar statul, căruia îi este adresată cererea de asistenţă juridică se numeşte stat solicitat[27]. Acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală atinge interesele acelui stat, care s-a adresat după asistenţă. Scopul principal al acestei instituţii este unirea eforturilor statelor în vederea combaterii criminalităţii, acordându-şi reciproc asistenţă la descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, identificarea persoanelor care le-au comis, şi emiterea sentinţelor echitabile, executarea acestor sentinţe, precum şi recuperarea prejudiciului cauzat victimelor infracţiunii indiferent în ce stat se află, de diversitatea legislaţiei naţionale, a celei internaţionale şi a statelor străine. Volumul şi procedura efectuării acţiunilor procedurale la acordarea asistenţei juridice internaţionale, depinde într-o măsură oarecare şi de care comunitate internaţională ţine statul cu care conlucrează Republica Moldova: Consiliul Uniunii Europene sau Comunitatea Statelor Independente (CSI). Acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală de către statele-membre ale Consiliului Europei, se efectuează în baza convenţiilor Consiliului Europei, tratatelor internaţionale bilaterale şi multilaterale la care R.Moldova este parte şi conform normelor capitolului IX al Codului de procedură penală a Republicii Moldova. Obiectul asistenţei juridice internaţionale este desfăşurat prin anumite activităţi şi anume: 1. comisia rogatorie; 2. extrădarea; 3. transferul persoanelor condamnate; 4. reconoaşterea hotărîrilor penale definitive pronunţate de instanţele judecătoreşti străine. Potrivit Legii privind asistenţa juridică internaţională în materie penală scopul aplicării ei este protecţia intereselor de suveranitate, securitate, ordine publică şi a altor interese ale Republicii Moldova definite prin Constituţie.1 1.2. Modul de transmitere a adresărilor de asistenţă juridică. Modul de transmitere a adresărilor privitor la asistenţa juridică internaţională în materie penală este reglemantat în instrumentele de ratificare a tratatelor internaţionale de asistenţă juridică în materie penală. În conformitate cu prevederile articolului 4 din Hotărărea Parlamentului Republicii Moldova nr.1332 din 26.09.1997 "Pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţă juridică în materie penală" toate cererile de asistenţă juridică trebuie să fie adresate Ministerului Justiţiei sau Procuraturii Generale.2 Prin intermediul Ministerului Justiţiei se transmit cererile de asistenţă juridică formulate în fazele de judecată şi de executare a pedepsei, iar prin intermediul Procuraturii Generale, cele formulate în faza de urmărire penală. Cererile de asistenţă juridică pot fi transmise fie direct de către autorităţile străine, fie pe cale diplomatică sau prin intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol). În cazurile cînd cererile de asistenţă juridică se transmit direct organelor de urmărire penală, ori autorităţilor judecătoreşti ale Republicii Moldova, acestea din urmă vor fi în drept să le execute numai după obţinerea autorizaţiei de executare din partea autorităţilor centrale. În caz de urgenţa cerea de asistenţă juridică poate fi transmisă prin poştă, inclusiv cea electronică, prin telegraf, fax sau prin orice alt mijloc de comunicare adecvat care lasă urmă scrisă, cu garantarea transmiterii ulterioare pe cale oficială. 1.3. Volumul asistenţei juridice. Volumul asistenţei juridice internaţionale se stabileşte de tratatul internaţional respectiv ce reglementează genul dat de activitate. Asistenţa juridică internaţională se solicită sau se acordă în executarea unor activităţi procesuale prevăzute de legislaţia procedural penală a Republicii Moldova şi a statului respectiv cu care a încheiat tratat de asistenţă juridică. Legislaţia Republicii 1 Legea privind asistenţa juridică internaţională în materie penală nr.137-XVI din 01.12.2006.pagina 4 articolul 1. 2 Legea privind asistenţa juridică internaţională în materie penală din 01.12.2006.
 5. 5 Moldova şi anume codul de procedură penală prevede că asistenţa juridică internaţională poate include asemenea activităţi:  comunicarea actelor de procedură sau a hotărîrilor judiciare persoanelor fizice sau juridice aflate peste hotarele ţării;  audierea persoanelor în calitate de martor, bănuit, învinuit, inculpat, parte civilmente responsabilă;  efectuarea cercetării la faţa locului, a percheziţiei, ridicarea de obiecte şi documente şi transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, identificarea abonaţilor telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor, confiscarea bunurilor provenite din săvîrşirea infracţiunilor şi alte acţiuni de urmărire penală prevăzute de codul de procedură penală;  citarea martorilor, experţilor sau a persoanelor urmarite de către organele de urmărire penală sau de către instanţa de judecată;  preluarea urmării penale la cerea unui stat străin;  căutarea şi extrădarea persoanelor care au comis infracţiuni sau pentru a executa pedeapsa penală;  transferarea pesoanelor condamnate;  comunicarea cazierului judiciar;  recunoaşterea şi executarea sentinţelor străine;  alte acţiuni care nu contravin codului de procedură penală al Republicii Moldova.3 Nu constituie obiect al asistenţei juridice internaţionale luarea măsurilor preventive. 1.4. Motivele de refuz la acordarea asistenţei juridice internaţionale. Conform Convenţiei Europene de asistenţă juridică în materie penală din 20 aprilie 1959 Strasbourg asistenţa judiciară va putea fi refuzată: → dacă cererea se referă la infracţiuni considerate de partea solicitată fie ca infracţiuni politice, sau infracţiuni conexe cu cele politice, fie ca infracţiuni fiscale; → dacă partea solicitată cosideră că îndeplinirea cererii este de natură să aducă atingere suveranităţii, securităţii, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale ţării sale.4 Conform Legii cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală nr.371-XVI din 01.12.2006 prevede că cererea de asistenţă juridică este refuzată în următoarele cazuri:  procedura din statul solicitant nu prevede sau nu respectă condiţiile Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale încheiate,la Roma 4 noiembrie 1950 sau al oricărui alt tratat internaţional pertinent în domeniu, ratificat de Republica Moldova;  cererea de asistenţă juridică este formulată într-o cauză aflată pe rolul unei instanţe extraordinare altele decît cele constituite prin tratate internaţionale pertinente sau în vederea executării unei pedepse aplicate de o asemenea instanţă;  fapta care motivează cererea de asistenţă juridică face obiectul unei proceduri în curs, sau această faptă trebuie sau poate face deasemenea obiectul unei urmăriri penale ce ţine de competenţa organelor de urmărire penală a Republicii Moldova.5 Legislaţia Republicii Moldova prin Codul de procedură penală şi anume art.534 prevede că asistenţa juridică poate fi refuzată dacă:  cererea se referă la infracţiuni politice sau conexe acestora. Refuzul nu se admite şi în cazul cînd persoana este banuită, învinuită sau a fost condamnată pentru săvîrşirea 3 Comentariu Codului de procedură penală.Iurie Sedleţchi,Dumitru Vîzdoagă,Vasile Rotaru,Raisa Botezatu ş,a . Editura Cartier Juridic.pagina710. 4 Convenţia Europeană de asistenţă juridică în materie penală,adoptată la 20 aprilie 1959 la Strasbourg,ratificată prin Hotărîrea Parlamentului R.M.nr.1332-XIIIdin 26.09.1997. 5 Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materi penală din 01.12.2006.
 6. 6 faptelor prevăzute de articolele 5-8 al Statutului de la Roma al Curţii Internaţionale Penale;  cererea de asistenţă juridică se referă la o faptă ce constituie o încălcare a disciplinei militare;  dacă prin cererea de asistenţă juridică se poate aduce daune securităţii, suveranităţii sau ordinii publice a statului;  dacă sunt motive pentru a crede că bănuitul este urmărit sau pedepsit penal din motive de rasă, naţionalitate, religie, cetăţenie, apartenenţa la un grup politic sau dacă situaţia lui se va agrava şi mai mult pentru unul din motivele descrise;  dacă fapta săvîrţită de bănuit este pedepsită cu moartea în statul solicitant şi statul solicitant nu oferă garanţii în vederea neaplicării sau neexecutării pedepsei capitale;  dacă faptele invocate în cererea de asistenţă juridică potrivit Codului Penal al Republicii Moldova nu întrunşte elementele infracţiunii.6 În sensul aceluiaşi articol al Codului de Procedură Penală nu sunt considerate infracţiuni de natură politică:  atentatul la viaţa unui şef de stat sau a unui membru de familie al acestuia;  crimele împotriva umanităţii prevăzute de Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid,adoptată la 9 decembrie 1948 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, la care Republica Moldova a aderat în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.707- XII din 10 septembrie 1991;  infracţiunile prevăzute în Convenţia de la Geneva din 1949 pentru îmbunătăţirea sorţii răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie la art.50, forţelor armate maritime art.51, în Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de război la art.129 şi în Convenţia de la Geneva din 1949 cu privire la protecţia persoanelor civile în timp de război la art.147, la care Republica Moldova a aderat în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993;  orice violare similară a legilor războiului care nu este prevăzută în convenţiile de la Geneva enumerate mai sus;  →infracţiunile prevăzute în Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului la art.1, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1997, în alte tratate internaţionale pertinente;  → acţiunile prevăzute în Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptată la 17 decembrie,1984 de Adunarea Genarală a Naţiunilor Unite;  → orice altă infracţiune al cărei caracter politic a fost eliminat de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. În caz că cererea de asistenţă juridică penală internaţionlă este refuzată, atunci va fi necesar motivarea acesteia. Republica Moldova ratificînd Convenţia europeană privind asistenţa juridică internaţională în materie penală a declarat că se va refuza de asistenţă juridică în cazurile:  infractorului i s-a aplicat actul de amnistie;  în conformitate cu legislaţia naţională persoana nu poate fi trasă la răspundere penală;  fapta comisă nu constituie infacţiune conform legislaţiei Republicii Moldova;  în privinţa aceleiaşi persoane şi pentru aceleaşi fapte este deja intentată o procedură penală în curs;  după comiterea crimei infractorul a avut o dereglare psihică de lungă durată care exclude responsabilitatea penală a acestuia, cu alte cuvinte persoana devine iresponsabilă. Responsabilitatea presupune starea psihologică care are capacitatea de a înţelege caracterul prejudiciabil al faptei, de-aşi manifesta voinţa de a-şi dirija acţiunile. Iresponsabilitatea poate fi privită sub două forme din punct de vedere juridic: 6 Codul de procedură penală a Republicii Moldova, art.534,alin1.
 7. 7  persoana care în timpul săvîrşirii faptei prejudiciabile nu-şi putea dădea seama de acţiunile sau inacţiunile sale, sau nu le putea dirija din cauza unei boli psihice cronice, a unei tulburări psihice temporare sau a altei stari patologice. Persoana dată nu va fi pasibilă de răspundere penală.  nu va fi pasibilă de răspundere penală persoana care a săvîrşit fapta prejudiciabilă în stare de responsabilitate, însă înainte de pronunţarea sentinţei de către instanţa de judecată s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a limitat-o de posibilitatea de a-şi da seama sau de a-şi dirija acţiunile sau inacţiunile sale. În cazul nostru refuzul cererii de asistenţă jurică va fi motivat de forma a doua a iresponsabilităţii persoanei care a comis infracţiunea. în privinţa aceleiaşi persoane şi aceleiaşi fapte esxistă deja o sentinţă sau o hotărîre în vigoare a organelor competente de clasare a urmăririi penale.7 1.5. Cheltuielile legate de acordarea asistenţei juridice, limbile utilizate. Conform articolui 20 din Convenţia Europeană de asistenţă juridică în materie penală, cheltuielile legate de acordarea asistenţei judiciare le suportă fiecare parte pe teritoriul statului său. Exceptie de la această regulă o poate constitui doar rambursarea de către partea solicitantă părţii solicitate a cheltuielilor:  legate de avansul acordat martorului sau expertului pentru deplasare în statul solicitant;  ocazionate de intervenţia experţilor pe teritoriul părţii solicitate;  de transferul persoanelor deţinute pentru a fi audiate în calitate de martor în statul solicitant. În cazul cînd asistenţa juridică internaţională este reglementată de tratate bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte, în tratatele date se stabileşte modul de acoperire a cheltuielilor legate de asistenţa juridică internaţională.8 Legea Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică internaţională prevede că cheltuielile de îndeplinire a cererii de asistenţă juridică sunt suportate de regulă de statul solicitat. Statul solicitant suportă următoarele cheltuieli:  remuneraţiile martorilor, experţilor, cheltuielile lor de călătorie şi de şedere în statul solicitant;  cheltuielile de remitere a obiectelor;  cheltuielile de recurgere la videoconferinţă pentru îndeplinirea cererii de asistenţă juridică;  cheltuielile de tranzit al persoanelor de pe teritoriul unui stat terţ;  alte cheltuieli considerate drept extraordinare de statul solicitat în funcţie de mijloacele umane şi tehnologice utilizate pentru îndeplinirea cererii de asistenţă juridcă. În urma unui acord între autorităţile Republicii Moldova solicitate şi autorităţile străine solicitante se pot deroga ca excepţie de la dispoziţiile menţonate mai sus.9 Cererile de asistenţă juridică şi actele anexate la acestea formulate de autorităţile Republicii Moldova vor fi însoţite de traduceri în una din limbile prevăzute de tratatul internaţional aplicabil în relaţia cu statul solicitat. Răspunsul la cererea de asistenţă juridică formulat de autorităţile Republicii Moldova va fi redactat în limba de stat cu traducerea acestuia în limba prevăzută de tratatul aplicabil între părţi. 7 Comentariul Codului de procedură penală.Igor Dolea,Iurie Sedleţchi,Sergiu Ursu, Tatiana Vîzdoagă, Vasile Rotaru,Raisa Botezatu ş.a. Editura Cartier Juridic. 8 Comentariu Codului de procedură penală,pagina713 9 Legea Republicii Moldova privid asistenţa juridică internaţională în materie penală din 01.12.2066,articolul11.
 8. 8 SUBIECTUL 2. IZVOARELE ŞI SURSELE DE REGLEMENTARE ALE ASISTENȚEI JURIDICE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ 2.1. Sursele şi reglementarea juridică internă ale asistenței juridice internaționale în materie penală; 2.2. Convenţiile internaţionale multilaterale şi tratate internaţionale bilaterale la care Republica Moldova este parte 2.3. Tratate interguvernamentale și interdepartamentale la care Republica Moldova este parte; 2.4. Principiile de aplicare în caz de divirgenţe între tratate 2.1. Sursele şi reglementarea juridică internă a asistenței juridice internaționale în materie penală Republica Moldova că şi membri ai comunităţii mondiale, nu pot duce o luptă eficientă cu criminalitatea internaţională fără a se implica activ în procesul comunităţii mondiale, deoarece starea criminogenă existentă cere de la organele de drept de a se alinia, a se racorda în permanenţă la cadrul legislativ internaţional, la strategia şi tactica de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului a altor state. In acest scop Republica Moldova a semnat şi a ratificat un şir de Convenţii şi Tratate internaţionale atât multilaterale, cât şi bilaterale, privind acordarea asistenţei juridice internaţionale in materie penală. Cu alte cuvinte, în zilele noastre baza juridică a asistenţei juridice internaţionale în materie penală o constituie: 1. tratate internaţionale (interstatale) multilaterale sau bilaterale; 2. tratate interguvernamentale; 3. tratatele interdepartamentale; 4. legislaţia naţională cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală; 5. normele nescrise (obiceiurile) ale dreptului internaţional (diplomaţia internaţională, reciprocitatea etc.). Cooperarea în domeniul judiciar a fost realizată, în primul rând, cu scopul de a facilita şi accelera cooperarea în materia penală şi a executării deciziilor, simplificând procedura extrădării între statele membre, punând în aplicare reguli minime cu privire la elementele constitutive ale infracţiunilor şi în special ale sancţiunilor aplicate criminalităţii organizate. Republica Moldova acordă atenţie sporită problemelor cooperării internaţionale în materie penală. In acest context, este de menţionat, faptul că activitatea de cooperare internaţională a Republicii Moldova are ca bază prevederile art. 8 al Constituţiei Republicii Moldova în care este stipulat că: „Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute, ale dreptului internaţional"'. La efectuarea asistenţei internaţionale în materie penală, documentul juridic de bază este Constituţia Republicii Moldova, care a proclamat în alin.1 art.4, că dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte, iar dacă va intra în vigoare vreun tratat internaţional conţinând dispoziţii contrare Constituţiei, ea va fi precedată de o revizuire (alin.2 art.8). Astfel, Constituţia nu determină locul normelor de drept internaţional în cadrul sistemul juridic naţional, dar în caz de neconcordanţe au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale. Dar, chiar şi la includerea în Constituţie a dispoziţiilor privind introducerea normelor de drept internaţional în sistemul juridic naţional, aceste norme nu pot acţiona în afara mecanismului, care determină acţiunea lor în dreptul naţional.
 9. 9 Constituţia, recunoscând prioritatea dreptului internaţional asupra legislaţiei naţionale, nu presupune supremaţia lui asupra Legii Supreme a ţării10 . Pe lângă Constituţia Republicii Moldova, colaborarea internaţională în domeniul descoperirii şi cercetării infracţiunilor se efectuează în baza unui şir de legi şi acte normative subordonate Legii Supreme. La ele se referă Lege din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova; Codul de procedură penală a Republicii Moldova; Codul penal al Republicii Moldova; Lege din 01.12.2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală; Lege din 18.12.1990 cu privire la poliţie; Hotărîrea Parlamentului privind aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale – Interpol; Decretul Preşedintelui Republicii Moldova din 08.11.1994 cu privire la crearea pe lîngă Guvernul RM a Consiliului coordonator în problemele combaterii combaterii criminalităţii şi corupţiei, menţinerii ordinii de drept şi aprobarea Regulamentului acestui consiliu la 21.09.2001; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 10.05.1995 cu privire la Biroul Central Naţional Interpol din Republica Moldova, care este chemat să intervină la cererea serviciilor de poliţie din diferite ţări membre prin intermediul birourilor centrale naţionale, atât în cazul când un infractor este fugit în străinătate, cât şi în cazul când infracţiunea interesează mai multe state. Aceste stipulări şi-au găsit o reglementare mai amplă în Capitolul IX din Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, capitol intitulat „Asistenţa juridică internaţională în materie penală", adoptat prin Legea nr. 122-XV din 14.03.2003 şi pus în vigoare din 13 iunie 2003 prin Legea cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 205-XV din 29.05.2003. Continuând perfecţionarea cadrului juridic ce ţine de cooperarea internaţională în drept penal, fiind inspirat de Acţiunea comună nr.98/427/JHA din 29 iunie 1998 privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală, adoptată de Consiliul Uniunii Europene, la 01.12.2006 Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr. 372.XVI a adoptat Declaraţia privind bunele practici în asistenţa juridică internaţională în materie penală. Tot la 01.12.2006 Parlamentul a adoptat şi o lege specială - Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală nr. 371-XVI în care a fost stipulat cu maximă certitudine cadrul juridic privind dreptul penal internaţional, reglementând asistenţa juridică internaţională în materie penală, volumul şi formele, subiecţii şi conţinutul acesteia, procedura adresării şi executării comisiilor rogatorii, conţinutul şi forma acestora, procedura efectuării extrădării, transferul persoanelor condamnate etc. Colaborarea statelor în lupta împotriva criminalităţii se realizează, în principal, prin semnarea sau aderarea la convenţii internaţionale prin care statele îşi asumă obligaţii, de a reprima, prin mijloace proprii, anumite categorii de infracţiuni. Un spectru mai larg de activităţi, la fel cu caracter subsidiar, este prevăzut în acest sens de legiuitorul Republicii Moldova, care atribuie la volumul asistenţei juridice, următoarele: comunicarea actelor de procedură sau a hotărârilor judiciare persoanelor fizice sau juridice care se află peste hotarele ţării; audierea persoanelor în calitate de martor, bănuit, învinuit, inculpat, parte civilmente responsabilă; efectuarea cercetării la faţa locului, a percheziţiei, ridicarea de obiecte şi documente şi transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, identificarea abonaţilor telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor, confiscarea bunurilor provenite din săvârşirea infracţiunilor şi alte acţiuni de urmărire penală prevăzute de CPP al RM; citarea martorilor, experţilor sau a persoanelor urmărite de către organele de urmărire penală sau de către instanţa de judecată; preluarea urmăririi penale la cererea unui stat străin; căutarea şi extrădarea persoanelor care au comis infracţiuni sau pentru a executa pedeapsă privativă de libertate; recunoaşterea şi executarea sentinţelor străine; transferarea persoanelor condamnate; comunicarea cazierului judiciar; sau alte acţiuni care nu contravin legislaţiei procesuale penale.11 10 Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригоссударственном праве. М., 1995. pag.17 11 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, art.533.
 10. 10 Codul de procedură penală al Federaţiei Ruse, spre deosebire de cel al Republicii Moldova, nu conţine prevederi exprese referitoare la obiectul asistenţei juridice. Doctrina rusă12 , asumându- şi obligaţia să suplinească această lacună, aduce următoarea clasificare a acţiunilor procedurale ce pot fi realizate prin comisie rogatorie, şi anume: primirea cererilor şi declaraţiilor; acordarea asistenţei la aducerea persoanelor, aflate în detenţie pe teritoriul statului străin, pentru depunerea mărturiilor şi acordarea ajutorului la desfăşurarea anchetei şi altor măsuri procesuale; înmânarea actelor, referitoare la procedura în cauzele penale; executarea cercetărilor de anchetă şi judecătoreşti; identificarea personalităţii şi locul aflării anumitor peroane; efectuarea expertizelor judiciare; acţiuni cu privire la sechestrarea averii, transmiterea bunurilor căpătate pe cale criminală; alte modalităţi de asistenţă. Astfel, legislaţia internă, ca şi practica convenţională a Moldovei în domeniul asistenţei juridice, reprezintă astfel un instrument important al politicii sale de largă dezvoltare a relaţiilor de colaborare cu toate ţările lumii, de promovare a unui climat de pace şi securitate, de reprimare a oricăror forme de violenţă şi încălcare a legii.13 Contribuţia practicii noastre convenţionale la practica generală în materia asistenţei juridice internaţionale reflectă şi subliniază încă o dată dorinţa ţării noastre de a dezvolta progresiv relaţiile de colaborare juridică cu alte state, de a contribui la cunoaşterea reciprocă între naţiuni şi la apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Elaborarea şi adoptarea de către ţările acestui grup a obligaţiilor internaţionale rezultate din acte destinate problemelor concrete privind procesul penal.14 Unii jurişti occidentali întemeiat vorbesc şi scriu despre „apropierea către modelul european al procesului penal‖15 , despre convergenţa procesual-penală care se manifestă nu doar prin apropierea şi unificarea instituţiilor respective, dar şi a sistemelor de drept în genere. Aceasta se demonstrează şi prin reglementarea normativă a asistenţei juridice internaţionale, oferită de Codul de procedură penală al Republicii Moldova, care stipulează în mod expres că, dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi alte obligaţii internaţionale ale Republicii Moldova vor avea prioritate în raport cu prevederile prezentului capitol‖ 2.2. Convenţiile internaţionale multilaterale şi tratate internaţionale bilaterale la care Republica Moldova este parte Actualmente întru soluţionarea problemelor ce ţin de drept penal internaţional se aplică direct dispoziţiile convenţiilor şi tratatelor (acordurilor) ce au fost semnate şi ratificate de Republica Moldova în materie de asistenţă juridică internaţională. În acest context e de menţionat că Republica Moldova a semnat şi ratificat:  Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală semnată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 (ratificată de Parlamentul RM la 26 septembrie 1997 pentru Republica Moldova este în vigoare din 5 mai 1998);  Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală, întocmit la 17 martie 1978, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 septembrie 2001.  Convenţia CSI privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale semnată la Mensc la 22 ianuarie 1993 (ratificată de Parlamentul RM la 16 martie 1995, pentru Republica Moldova este în vigoare din 26 martie 1996); Analizând Convenţia europeană de asistenţă juridică internaţională în materie penală din 1959 şi Convenţia semnată de statele-membre ale CSI, la Minsk în 1993, asistenţă juridică internaţională, cuprinde, îndeosebi, următoarele activităţi: notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se depun într-un proces penal; efectuarea comisiilor rogatorii; înfăţişarea în statul 12 А.В. Смирнов, К.Б. Калиновскпй, Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, Постатейный /Под общ. ред. A.В. Смирнова, статья 453, 2-е изд., Изд. Питер. СПб.. 2004. pag . 805. 13 Volonciu N., Tratat de procedură penală, partea specială voi.II, ed. Paideia, Bucureşti 1994, pag.459 14 К.Ф. Гуцепко, Л.В. Головко, B.А. Филимонов, Уголовный процесс западных государств. Изд. Зерцало - Москва, 2001, pag.32-33 15 В.В. Милничук, Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Изд. Юрлит-Информ. Москва.2001, pag.8
 11. 11 solicitant a martorilor, experţilor şi a persoanelor urmărite; cazierul judiciar; măsuri referitoare la amânarea pronunţării hotărârii judecătoreşti sau la suspendarea executării pedepsei, la liberarea condiţionată, la amânarea începerii executării pedepsei sau la întreruperea executării acesteia; cererea de urmărire; sau alte forme de cooperare, inclusiv cele derivând din obligaţiile internaţionale de prevenire şi combatere a infracţiunilor.  Convenţia europeană de extrădare semnată la 13 decembrie 1957 (ratificată de Parlamentul RM la 14 mai 1997, pentru Republica Moldova este în vigoare din 31 decembrie 1997);  Protocolul adiţional la Convenţia europeană de extrădare, întocmit la 15 octombrie 1975, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 septembrie 2001;  Al doilea Protocol adiţional, întocmit la Strasbourg la 17 martie 1978, în vigoare pentru Republica Moldova din 21 iunie 2001;  Convenţia europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972  Convenţia privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine din 10.06.1958, New-York  Tratatul moldo-român privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996, în vigoare din 22 martie 1998;  Tratatul moldo-ucrainean privind asistenţa juridică şi raporturile de drept în materie civilă şi penală, semnat la Kiev la 13 decembrie 1993, în vigoare din 04 noiembrie 1994;  Tratatul moldo-rus privind asistenţa juridică şi relaţiile de drept în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova la 25 februarie 1993, în vigoare din 04 noiembrie 1994;  Tratatul moldo-lituanian privind asistenţa juridică şi relaţiile de drept in materie i ivilă, familială şi penală, semnat la Chişinău la 9 februarie 1993, în vigoare din 18 februarie 1995;  Tratatul moldo-leton privind asistenţa juridică şi relaţiile de drept în materie civilă, familială şi penală, semnat la Riga la 14 aprilie 1993, în vigoare din 18 iunie 1996;  Acordul moldo-turc privind asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală, semnat la Ankara la 22 mai 1996, în vigoare din 03 decembrie 1996;  Tratatul intre URSS şi Republica Socialistă Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice in materie civilă, familială şi penală, din 12.08.1982, tratat pus in aplicare prin succesiune in raporturi intre RM şi Republica Cehă,  Tratatul intre URSS şi Republica Populară Ungară privind acordarea asistenţei juridice in materie civilă, familială şi penală din 15.07.1958 şi Protocolul la acesta din 19.10.1971, tratat pus in aplicare prin succesiune in raporturi intre RM şi Republica Ungaria,  Tratatul intre RM şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice in materie civilă, familială şi penală din 26.10.2004.  Protocolul privind cooperarea între Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Ministerul Public Român, încheiat la Chişinău la 10 februarie 2005;  Convenţia penală privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27.01.1999, instrument juridic elaborat în urma recomandării din Rezoluţia nr.l, adoptată de miniştrii europeni de justiţie la cea de-a 21a Conferinţă a lor (Praga, 1997), în scopul aplicării rapide a Programului de acţiune împotriva corupţiei; care prevede Conventia prevede mentinerea incriminarii coruptiei active / pasive a functionarilor publici, coruptia parmanentarilor straini, coruptia activa in sectorul privat, infractiunile contabile, coruptia functionarilor internationali, coruptia judecatorilor si a angajatilor Curtilor internationale, traficul de influenta, sa incrimineza actelel de participare, sa includa responsabilitatea persoanelor juridice, cooperarea intre autoritatile nationale privind justitia si martorii; Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului adoptată la Strasbourg la 27.01.1977, prin care statele membre ale Consiliului Europei, constatând înmulţirea actelor de terorism, au stabilit măsuri pentru ca autorii unor astfel de acte să nu se poată sustrage tragerii la răspundere penală;
 12. 12 Convenţia asupra substanţelor psihotrope, adoptată la Viena la 21.02.1971 şi Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante, adoptată la Viena la 02.12.1988, prin care statele membre O.N.U. care au aderat la aceste instrumente internaţionale, se obligă să colaboreze pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de stupefiante. Asistenţă juridică internaţională în materie penală poate fi solicitată sau acordată şi în bază de reciprocitate. În asemenea situaţii, Ministerul Justiţiei sau Procurorul General pot depune sau primi anumite adresări direct, sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. La momentul actual, după cum am mai menţionat, cooperarea internaţională în domeniul justiţiei penale se realizează la diferite niveluri şi în diverse direcţii: ea poate fi formală (cu caracter informativ) şi procesuală, diferită după dimensiuni, după caracterul bi- sau multelateral. Cele mai eficiente se demonstrează a fi cooperările bilaterale a statelor, exceptând cazurile de influenţă a statului mai puternic asupra statului mai slab, în acest sens, mai efectivă devine abordarea multilaterală a problemei.16 Acordurile bilaterale între state presupun o detaliere a condiţiilor de asistenţă juridică, reflectând profund interesele părţilor. Însă nu mai puţin importante sunt şi convenţiile, în accepţiunea largă, care conţin esenţa instrumentelor juridice, necesare pentru reglementarea chestiunilor ivite în procesul acordării ajutorului reciproc, şi care se bazează pe standardele recunoscute în domeniul drepturilor omului şi principiului suveranităţii.17 2.3. Tratate interguvernamentale și interdepartamentale la care Republica Moldova este parte În scopul colaborării reuşite întru combaterea criminalităţii sunt încheiate acorduri între guvernele statelor, care se numesc tratate interguvernamentale. De rând cu convenţiile internaţionale se încheie şi sunt în vigoare tratatele interguvernamentale bilaterale cu privire la acordarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală cu ţările străine, ca: Federaţia Rusă (din 25.02.1993); Republica Lituania (din 09.02.1993); Republica Letonia (din 14.04.1993); Ucraina (din 13.12.1993); Republica Turcia (din 22.05.1996); România (din 06.07.1996); Republica Azerbaidjan (din 26.10.2004), etc. În prezent se duc negocierile între Republica Moldova cu Republica Bulgaria, Republica Polonia, Republica Populară China în privinţa încheierii Tratatelor bilaterale cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală18 . Ele determină volumul şi conţinutul asistenţei juridice la cercetarea infracţiunilor; posibilitatea aplicării normelor procesuale ale părţii contractante solicitante la îndeplinirea cererii de asistenţă juridică; dreptul fiecărei din părţile contractante de a efectua interogările cetăţenilor lor, aflaţi pe teritoriul celeilaltei părţi prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau oficiilor consulare; condiţiile, temeiurile şi ordinea extrădării persoanelor, etc. De exemplu, Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse au încheiat aparte Acordul privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete la 23 aprilie 2003,19 Asemenea acorduri au fost încheiate şi cu Cabinetul de Miniştri al Ucrainei (19.02.2004)20 , cu Guvernul Republicii Tadjikistan (19.11.2004).21 Tratatele bilaterale interguvernamentale se încheie între state pentru dezvoltarea reglementărilor convenţiilor multilaterale şi pentru concretizarea aplicării principiilor sale. De 16 C.C. Кузьмина, Процессуальные проблемы расследования уголовных дел в отношении иностранцев в соответствии с международными договорами, Изд.Альфа, СПБ, 1994, pag.18 17 F. H. Hinsley, Siiveranitate, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1998, pag.169 18 Decret nr. 300 din 01.11.1994 cu privire la componenţa nominală a delegaţiei Republicii Moldova pentru negocierea şi încheierea Tratatelor de asistenţă juridică şi şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală între Republica Moldova şi Republica Bulgaria, Republica Polonia, Republica Turcia, Republica Populară China., M.O. nr. 13/132 din 10.11.1994. 19 Tratate internaţionale, 2005 vol.33, pag.309 20 Tratate internaţionale, 2006 vol.34, pag.396 21 Tratate internaţionale, 2006 vol.34, pag.196
 13. 13 exemplu, în ele pot preciza temeiurile pentru refuzul acordării asistenţei juridice internaţionale, dispoziţii privind coinciderea concepţiilor (cum ar fi: competenţa dublă, lipsa termenului de prescripţie), organele abilitate de a solicita asistenţa juridică etc. Tratate interdepartamentale. După anul 1994, Organele de Stat ale Republicii Moldova, inclusiv şi Ministerul Justiţiei al RM, Ministerul Afacerilor Externe al RM, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Procuratura Generală a RM au început „spontan‖ de a perfecta în formă de tratate (acorduri, memorandumuri) acţiunile sale în comun cu organele respective, la început, ale statelor CSI, iar apoi şi cu ale altor state europene.  De exemplu, Memorandum de înţelegere din 20.02.2003 privind colaborarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Ungare22 ; Convenţie privind cooperearea poliţienească în Europa de Sud-Est, semnată la Viena la 5 mai 2006; Memorandum din 11.11.2002, între Serviciul Federal de Informaţii al Republicii Federative Germania şi Serviciui de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova23 ; Memorandum din 16.04.2001 privind consultările şi colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse24 ; Acord de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse din 8 iulie 1993, Memorandumul de colaborare între Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Biroul Naţional Antimafia (Italia) pentru combaterea crimei organizate şi prevenirii ei, încheiat la Chişinău în 2002. etc. În acelaşi timp MAI al Republicii Moldova a încheiat un şir de acorduri de cooperare multilaterale. De exemplu: Memorandumul Preşedinţilor Republicii Moldova, României şi Ucrainei privind colaborarea în domeniul combaterii criminalităţii (Chişinău, 22.10.1998)25 ; la 24 aprilie 1992 în Alma-Ata a fost semnat Tratatul privind cooperarea Ministerelor Afacerilor Interne ale statelor independente în vederea combaterii criminalităţii. Acordul respectiv stabileşte direcţiile principale ale colaborării, printre care şi combaterea infracţiunilor de banditism, terorism, precum şi din domeniul economic, combaterea criminalităţii internaţionale, circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice şi a substanţelor psihotrope, etc. Art.3 prevede ordinea perfectării şi conţinutul cererilor de acordare a asistenţei juridice internaţionale precum şi a comisiilor rogatorii. De asemenea, sunt stipulate motivele refuzul exercitării cererilor, dacă ele atrag după sine încălcarea drepturilor omului, suveranitatea, securitatea statului sau un şir de alte interese importante. Conform art. 5 al tratatului examinat, în cazul când informaţiile transmise poartă un caracter secret, atunci Părţile trebuie să asigure confidenţialitatea informaţiilor respective. Totodată gradul de confidenţialitate se determină de Partea solicitantă. Conform art.8, în baza acordul reciproc, pot fi trimişi în deplasare colaboratorii MAI, iar partea solicitată acordă acestor colaboratori asistenţa necesară în vederea îndeplinirea cererilor şi conisiilor rogatorii părţii solicitante, şi anume: ia măsuri de asigurare a protecţiei juridice în corespundere cu legislaţia statului său. Includerea acestei dispoziţii în tratat contribuie la ridicarea eficienţei interacţiunii în vederea cercetării infracţiunilor. De asemenea, au fost semnate: Acordul privind schimbul de informaţie juridică între statele CSI, încheiat la Moscova la 21 octombrie 1994 în afară de Turkmenistan şi Ucraina; Acordul privind colaborarea statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu infracţiunile în domeniul informaţiei computerizate, semnat la Minsk la 1 iunie 2001; Acord între Statele CSI privind asigurarea informaţională a executării acordurilor multilaterale din 24.09.1993; Acord din 17.09.2003 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea şi schimbul de informaţii în domeniul combaterii infracţiunilor economice şi contravenţiilor în domeniul legislaţiei fiscale; Acord din 17.12.1998 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind schimbul de informaţie în domeniul juridic. Republica Moldova a încheiat şi tratate cu privire la infracţiuni concrete în vederea combaterii criminalităţii, cum ar fi: Acord din 30.11.2000 privind cooperarea statelor membre ale 22 Tratate internaţionale, 2006, vol.34, pag.468. 23 Tratate internaţionale, 2005, vol.32, pag.255. 24 Tratate internaţionale, 2002, vol.29, pag.307. 25 Tratate internaţionale, 1999 vol.23, pag.359.
 14. 14 CSI în lupta cu traficul ilicit de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora26 ; În această convenţie pe lângă formele obişnuite de colaborare, art.1 prevede efectuarea operaţiilor coordonate de blocare a canalelor de trafic ilicit de substanţe narcotice, inclusiv efectuarea „furnizărilor de controlate‖, şi acordarea asistenţei în domeniul combaterii „spălării‖ banilor, obţinuţi în rezultatul activităţii criminale, legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope şi precursori ale acestora. Totodată, Guvernul Republicii Moldova aprobă Memorandumurile de colaborare cu privire la anumite infracţiuni între anumite Organe de Stat ale Republicii Moldova cu Organele respective ale statelor străine cu privire la anumite infracţiuni. Printre ele sunt: Memorandum de înţelegere între Guvernele Republicii Albania, Bosniei şi Herţigovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Iugoslave Macedonia, Republicii Montenegru, României şi Republicii Serbia cu Republica Moldova privind cooperarea în domeniul combaterii corupţiei prin intermediul Iniţiativei Anticorupţie Sud-est-europene, semnat la Zagreb la 13 aprilie 200727 , în vederea combaterii cât mai eficiente a infracţiunilor; Memorandumul de înţelegere din 17.01.2001 între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie, Procuratura Regală a Angliei şi Ţării Galilor, Oficiul pentru Fraude Grave, Departamentul de Taxe Vamale şi Accize ale Măiestăţii Sale, Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la combaterea infracţiunilor grave, crimei organizate, traficului ilicit de droguri, şi alte probleme similare de interes reciproc28 ; Memorandum de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Serviciul de Monitorizare Financiară al Georgiei în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţării terorismului, semnată la Strasbourg la 21 februarie 200729 ; Memorandumul asemănător a fost semnat şi de Agenţia de Intelegenţă Financiară a Republicii Bulgaria la Chişinău, la 09.06.200630 , Serviciul Coreean de Informaţii Financiare al Republicii Coreea (Chişinău, 23.09.2005)31 , Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălarii Banilor al României (Chişinău, 06.09.2005)32 Memorandum de înţelegere între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Biroul de Informaţii privind Spălarea Banilor al Republicii Estonia privind cooperarea în schimbul de informaţii referitor la spălarea banilor, finanţarea terorismului şi infracţiunilor conexe şi în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită (Tallinn, 29.09.2005)33 , etc. La momentul dat au fost semnate circa 40 tratate interdepartamentale. Însă, numărul tratatelor încheiate creşte din an în an. Cu toate acestea la efectuarea asistenţei juridice internaţionale trebuie de luat în consideraţie, că tratatele interguvernamentale şi cele interdepartamentale nu se ratifică. De aceea normele, care se conţin în ele, au putere juridică pentru organele care le-au încheiat şi, prin urmare, nu au prioritate în faţa legislaţiei în vigoare. Acordurile, încheiate de Procuratura Republicii Moldova şi Procuraturile altor state servesc, de asemenea, drept bază juridică pentru acordarea asistenţei internaţionale la cercetarea infracţiunilor. Ele sunt orientate spre dezvoltarea efectivă a cooperării dintre state, spre menţinerea relaţiilor existente şi crearea noilor cooperări. Pentru aceasta la 18 februarie 1992 de către Procurorii Generali ale Comunităţii Statelor Independente a fost încheiat protocolul privind principiile generale de cooperare şi colaborare între Procuraturi, etc. Desigur, Convenţiile de asistenţă juridică internaţională în materie penală prezintă o argumentare legală pentru adresarea cu cererea de acordare a asistenţei juridice, de exemplu, 26 Tratate internaţionale, 2006 vol.37, pag.334. 27 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.69-71/236 din 04.04.2008. 28 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.376 din 29.05.2001, M.O. al R. Moldova nr.59-61/411 din 07.06.2001. 29 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.54-56/403 din 20.04.2007. 30 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.14-17/103 din 02.02.2007. 31 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.168-171/1377 din 16.12.2005. 32 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.135-138/1136 din 14.10.2005. 33 Monitorul Oficial al R. Moldova nr.168-171/1378 din 16.12.2005.
 15. 15 pentru efectuarea anumitor acţiuni procedurale în statul străin, restul depinde doar de legislaţia naţională. Colaborarea internaţională în domeniul cercetării infracţiunilor presupune respectarea şi actelor juridice departamentale. Actele normative departamentale, inclusiv Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova din 04.11.1999 privind activitatea Procuraturii Generale şi Ministerului Afacerilor Interne în combaterea crimei organizate şi corupţiei; Protocolul privind cooperarea între Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Ministerul Public Român din 10.02.2005; Acord de colaborare în domeniul asistenţei juridice între Procuratura Generală a Republicii Moldova şi Procuratura Generală a Uzbekistanului din 09.10.1992; Ordinul Procurorului General din 17 decembrie 2004 cu privire la cooperarea internaţională a Procuraturii Republicii Moldova; Ordinul Procurorului General din 21.03.2005 despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea activităţii de asistenţă juridică internaţională a Procuraturii Republicii Moldova, acordă atenţie sporită relaţiilor de cooperare cu organele similare din alte ţări, cu organismele internaţionale. Lucrătorii procuraturii au participat la elaborarea şi definitivarea Planului de cooperare dintre Republica Moldova, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană. Au fost realizate un şir de activităţi şi in cadrul programelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului Europei, Pactului de Stabilitate, Uniunii Europene. Asociaţia Internaţională a procurorilor, fiind prima şi unica organizaţie de acest gen, are în calitate de membri instituţii şi indivizi din 130 de ţări (aproape 300.000 de procurori) şi îşi propune sporirea eficacităţii activităţii procurorilor, promovarea cooperării internaţionale între membrii asociaţiei de aceea conlucrarea şi aderarea la ea poate îmbunătăţi considerabil activitatea organelor procuraturii din ţară34 . Examinând documentele de bază, atât de drept internaţional, cât şi legislaţia interstatală, se poate trage concluzia, că la momentul dat în Republica Moldova este creată o bază destul de semnificativă în vederea colaborării internaţionale cu alte state la descoperirea infracţiunilor. 2.4. Principiile de aplicare în caz de divirgenţe între tratate Principiile de aplicare în caz de divirgenţe între tratate, potrivit legislaţiei naţionale sînt: 1. Prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi alte obligaţii internaţionale ale Republicii Moldova au prioritate în raport cu prevederile legislaţiei naţionale. 2. Dacă Republica Moldova şi statul străin solicitat / solicitant sînt părţi contractante ale mai multor tratate internaţionale care reglementează proceduri de asistenţă juridică similare, şi dacă între prevederile acestor tratate există careva divergenţe sau incompatibilităţi, se vor aplica prevederile acelui tratat care asigură o protecţie mai bună a drepturilor şi libertăţilor omului. 3. Admisibilitatea acordării asistenţei juridice internaţionale o decide Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, instanţele de judecată şi organele procuraturii competente în materie. Ministerul Justiţiei poate decide neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind admiterea acordării asistenţei juridice internaţionale în cazul în care interesele naţionale fundamentale sînt în discuţie. 4. Cereri privind asistenţa juridică internaţională în materie penală se înaintează Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu excepţia cazurilor cînd în baza de reciprocitate o altă cale de adresare este prevăzută. Admisibilitatea acordării asistenţei juridice internaţionale în toate cazurile o decide instanţa de judecată, pornind de la faptul că într-o asemenea activitate pot fi afectate anumite drepturi şi interese ale persoanei. 34 Raportul activităţii Procuraturii Republicii Moldova în anul 2004, pag.25
 16. 16 SUBIECTUL 3. PRINCIPIILE ASISTENȚEI JURIDICE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ 3.1. Principiile aplicării legii penale în raport cu spaţiul: 3.1.1. principiului ubicuităţii 3.1.2. principiul personalităţii legii penale 3.1.3. principiul protecţiei reale 3.1.4. principiul teritorialităţii; 3.1.5. principiul cetăţeniei; 3.1.6. principiul universalităţii; 3.2. Sistemul principiilor generale ale asistenței juridice internaționale în materie penală: 3.2.1. principiul legalităţii; 3.2.2. principiul asigurării şi respectării suveranităţii statelor contractante; 3.2.3. principiul non bis in idem; 3.2.4. principiul reciprocităţii. 3.2.5. principiul recunoaşterii şi încrederii reciproce 3.2.6. principiul cooperării internaţionale 3.3. Conţinutul principiilor specifice asistenței juridice internaționale în materie penală: 3.3.1. principiul confidenţialităţii 3.3.2. recunoaşterea competenţei statului străin pe cauza penală, în legătură cu participarea unui cetăţean străin 3.3.3. caracterul extensiv al cooperării; 3.3.4. funcţionarea suplă a cooperării; 3.3.5. principiul oportunităţii; 3.3.6. principiul specialităţii. 3.3.7. cedarea unei părţi din suveranitate la efectuarea acţiunilor cu participarea cetăţenilor statului străin; 3.3.8. respectarea drepturilor şi intereselor statelor terţe de către statele contractante; 3.3.9. realizarea condiţiilor tratatului prin intermediul legislaţiei naţionale; 3.1. Principiile aplicării legii penale în raport cu spaţiul Proclamarea Republicii Moldova drept parte a comunităţii internaţionale şi a priorităţii normelor şi principiilor unanim recunoscute ale dreptului internaţional nu a putut să nu exercite influenţă asupra asistenței juridice internaționale în materie penală. Colaborarea internaţională în materie penală este ghidată de unele reguli — principii generale conforme normelor şi principiilor internaţionale, care ţin de aplicarea legii penale, care de fapt sunt acceptate de state. Elaborarea normelor penale concrete, care reglementează relaţiile, ce se formează în sfera cooperării Republicii Moldova cu statele străine privitor la problemele de combatere a criminalităţii, este imposibilă fără determinarea raportului principiilor dreptului internaţional şi asistenței juridice internaționale în materie penală. Situaţia dată este legată de aceea, că principiile sunt ideile fundamentale, care se manifestă prin totalitatea normelor de drept, ele sunt criteriile legalităţii şi se manifestă în calitate de bază pentru adoptarea deciziilor în acţiuni concrete. Activitatea asistenței juridice internaționale în materie penală este subordonată principiilor constituţionale, principiilor fundamentale de drept şi ordinii publice ale statului nostru. Organizaţiile criminale transnaţionale aduc atingeri grave suveranităţii naţionale şi subminează instituţiile democratice, chiar şi în statele dezvoltate, ameninţă să destabilizeze
 17. 17 procesul de democratizare şi privatizare in ţările aflate in tranziţie şi adaugă noi dimensiuni unor probleme deja existente, cum sunt ameninţarea nucleară şi terorismul. Criminalitatea organizată din Republica Moldova şi alte state se caracterizează prin trei tendinţe fundamentale:  extinderea ariei geografice;  diversificarea obiectului activităţilor criminale;  perfecţionarea instrumentelor şi metodelor de desfăşurare a activităţilor criminale După cum ştim, locul săvârşirii infracţiunii are un rol important în reglementările juridico- penale din Codul penal al Republicii Moldova. El constituie, în primul rând, un criteriu de stabilire a principiilor de aplicare a legii penale în spaţiu (art.ll C.pen. RM). Dacă locul săvârşirii infracţiunii este teritoriul Republicii Moldova, se aplică principiul teritorialităţii (art.ll alin.(l) C.pen.). Dar, în cazul în care locul infracţiunii este teritoriul unui stat străin, iar făptuitorul ei este un cetăţean al Republicii Moldova, conform principiului personalităţii, se aplică legea penală a Republicii Moldova (art.ll alin.(2) C.pen.) Prin acţiunea legii penale în spaţiu se înţelege aplicarea acestei legi pe un teritoriu determinat şi în raport cu anumite persoane care au săvârşit o infracţiune35 . Raportul dintre incidenţa legilor penale şi spaţiu determină aria în care poate interveni dreptul penal internaţional. Aplicarea legii penale poate fi cercetată în raport cu o serie de factori cum ar fi: faptele, persoanele, timpul, spaţiul, factori care determină întinderea sferei de aplicare a legii penale, adică limitele acestei aplicări. Săvârşirea de infracţiuni în afara teritoriului unui stat, dar care interesează ordinea de drept a acelui stat, fiind îndreptate contra intereselor sale sau ale cetăţenilor săi, ori fiind săvârşite de cetăţenii acelui stat sau de străini fără cetăţenie dar domiciliaţi pe teritoriul statului respectiv, constituie situaţii pe care efectul strict teritorial al legii penale nu le acoperă'8 . Pe de altă parte, în caz de infracţiuni săvârşite pe teritoriul statului, dar urmate de refugierea infractorilor pe un alt teritoriu, efectul teritorial al legii penale apare trunchiat. Problema de a şti care este legea aplicabilă infracţiunii săvârşite este o problemă de drept substanţială. Nu trebuie confundată problema aplicării legii penale, cu problema instanţei căreia îi revine competenţa de a face aplicarea legii. Aceasta explică de ce legea unui stat poate fi aplicată de instanţele altui stat. Potrivit principiului ubicuităţii locul săvârşirii infracţiunii este considerat locul unde s-a comis cel puţin un act de executare, o parte din acţiunea ilicită sau locul unde s-a produs rezultatul infracţional. Acest principiu face posibil intervenţia legii penale a statelor pe toată perioada de desfăşurare a infracţiunii în spaţiu, indiferent de modul de realizare a ei. Aceasta se confirmă şi prin faptul că aceste criterii de stabilire a locului săvârşirii infracţiunii elaborate pe baza teoriei ubicuităţii, au fost puse şi la baza infracţiunii transnaţionale, a cărei definiţie a fost dată în Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2000. Astfel, conform art.3 alin. (2) din Convenţia menţionată, o infracţiune este de natură transnaţională dacă: a) este săvârşită în mai mult de un stat; b)este săvârşită într-un stat, dar o parte substanţială a pregătirii, planificării, conducerii sale sau a controlului său are loc într-un alt stat; c) este săvârşită într-un stat, dar implică un grup infracţional organizat care desfăşoară acrivităţi infracţionale în mai mult de un stat; sau d)este săvârşită într-un stat, dar are efecte substanţiale într-un alt stat. "'A. Barbaneagră s.a. Comentariu la Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002 Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.72-74/195 din 14.04.2009 (arr. 11)
 18. 18 Prin expresia „săvârşirea infracţiunii transnaţionale" din art. 12 C.pen. al Republicii Moldova se înţelege săvârşirea infracţiunii neconsumate sau consumate (art.25 C.pen.) în mai mult de un stat. In sensul art. 12 C.pen., prin locul săvârşirii infracţiunii transnaţionale se are în vedere teritoriul Republicii Moldova şi al altor state în spaţiile cărora, s-a desfăşurat activitatea în vederea săvârşirii infracţiunii. Dispoziţiile art. 12 C.pen. cuprind 4 reguli care conţin criterii distincte de a considera infracţiunea transnaţională ca fiind săvârşită atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pe teritoriul altui stat. Conform regulii prevăzute de art.12 alin.(2) lit.a) C.pen., locul săvârşirii infracţiunii transnaţionale se consideră şi teritoriul Republicii Moldova, dacă actele de executare a infracţiunii se realizează atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi pe teritoriul unui sau al mai multor state. De exemplu, la reţinerea pe teritoriul Republicii Moldova a unei partide de substanţe narcotice, procurate într-un stat străin şi expediate prin tranzit pentru a fi înstrăinate pe teritoriul altui stat, locul săvârşirii acestei infracţiuni transnaţionale va fi teritoriul Republicii Moldova. Dacă actele de pregătire a infracţiunii, planificarea, organizarea, conducerea sau controlul acesteia se realizează pe teritoriul Republicii Moldova, iar săvârşirea nemijlocită a infracţiunii are loc pe teritoriul unuia sau al mai multor state, şi invers, locul săvârşirii infracţiunii transnaţionale se consideră şi teritoriul Republicii Moldova (art. 12 alin.(2) lit.b) C.pen. al Republicii Moldova. De exemplu, dacă fabricarea sau procurarea instrumentelor sau a altor obiecte destinate prin natura lor la fabricarea de monedă falsă a avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, iar fabricarea cu ajutorul acestor instrumente sau mijloace are loc pe teritoriul altui stat, locul săvârşirii infracţiunii va fi şi teritoriul Republicii Moldova. Regula prevăzută de art.12 alin.(2) lit.c) C.pen. dă dreptul de a considera locul săvârşirii infracţiunii transnaţionale şi teritoriul Republicii Moldova, dacă un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală care activează pe teritoriul Republicii Moldova este implicată în săvârşirea infracţiunii pe teritoriul altui stat, şi invers. In afară de aceasta, participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor de spălare a banilor pe teritoriul unui stat străin constituie infracţiunea prevăzută de art.243 alin.(l) lit.d) şi alin.(4) C.pen. al Republicii Moldova în acest caz, locul săvârşirii infracţiunii este de asemenea şi teritoriul Republicii Moldova. Atunci când acţiunile infracţionale au fost săvârşite într-un stat străin, iar consecinţele grave au survenit pe teritoriul Republicii Moldova, şi invers, locul săvârşirii infracţiunii transnaţionale se consideră şi teritoriul Republicii Moldova (art.12 alin.(2) lit.d) C.pen.). De exemplu, în cazul intoxicării atmosferei prin acţiuni sau inacţiuni intenţionate săvârşite pe teritoriul altui stat, dar care pot provoca o catastrofa ecologică pe teritoriul Republicii Moldova, locul săvârşirii infracţiunii de ecocid (art.136 C.pen.) poate fi considerat şi teritoriul Republicii Moldova. Regulile menţionate, dau temei de a concluziona că în cazul infracţiunii transnaţionale toate activităţile infracţionale săvârşite în Republica Moldova şi în alte state în ansamblul lor constituie o singură infracţiune unică conform legii penale atât a Republicii Moldova, cât şi a fiecărui srat unde ea s-a manifestat spaţial. De aceea, consideră, autorii, în cazul infracţiunii transnaţionale, pentru a respecta principiul non bis in idem, garantat de art. 7 C.pen. şi de art.22 C.proc.pen., Republica Moldova poate aplica legea sa penală numai cu condiţia ca persoanele participante la ea, în momentul descoperirii ei nu au fost trase la răspundere penală în alt stat pentru activităţile săvârşite în vederea realizării infracţiunii Articolul 11 CP. al Republicii Moldova fixează două principii de aplicare a legii penale în spaţiu: principiul teritorialităţii şi principiul cetăţeniei. Principiul teritorialităţii legii penale priveşte infracţiunile săvârşite pe teritoriul statului, adică legea penală a unui stat se aplică oricărei infracţiuni săvârşite pe
 19. 19 teritoriul acelui stat. Admis astăzi de toate legislaţiile penale, ca principiu fundamental al aplicării legii penale în raport cu spaţiul. Teritoriul juridico-penal cuprinde: suprafaţa teresrră; apele interioare; marea teritorială; spaţiul aerian; subsolul. Însă legislaţia care reglementează instituţia aplicării legii penale în raport cu spaţiul stipuleză şi anumite excepţii de la principiul teritorialităţii. Acestea se referă la: a) Nave. Asimilarea se referă la cazul când nava se găseşte în afara mării sau a apelor teritoriale ale statului, căruia îi aparţine nava. Când nava se găseşte în largul mării, într-un spaţiu care nu este supus nici unei suveranităţi, este firesc ca suveranitatea statului căruia îi aparţine nava să se exercite, şi în consecinţă legea pavilionului să fie aplicată. b) Aeronave. În ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite la bordul aeronavelor, regimul acestora este, în genere, asimilat cu acela al navelor. Când infracţiunea este săvârşită în spaţiul aerian al statului căruia îi aparţine aeronava, se aplică legea acestui stat, Se poate considera că liber, este numai spaţiul aerian situat deasupra mării libere şi a teritoriilor nesupuse nici unei suveranităţi, caz în care se aplică legea pavilionului. Imunitate penală. Reprezintă o excepţie de la principiul teritorialităţii legii penale şi intervine în cazul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul statului, de persoane care se bucură de imunitate penală sau în localurile şi pe terenurile misiunilor diplomatice. Imunitatea diplomatică duce la o restrângere a limitelor de aplicare a legii teritoriale, justificându-se pe consideraţii de politică internaţională. În Republica Moldova, principiul teritorialităţii de aplicare a legii penale în spaţiu, indicat în alin.l art.ll Cod pen., stabileşte că toate persoanele, indiferent de cetăţenie, care săvârşesc infracţiuni pe teritoriul RM sunt pasibile de răspundere, conform Codului penal. Teritoriul RM se stabileşte prin frontieră de stat. În conformitate cu Legea din 17.05.1994 privind frontiera de stat a RM, frontieră de stat este linia ce desparte pe uscat şi pe apă teritoriul RM de teritoriile statelor vecine, iar în plan vertical delimitează spaţiul aerian şi subsolul RM de spaţiul aerian şi subsolul statelor vecine (a se vedea MO nr.12/107 din 03.11.1994). Prin urmare, noţiunea de teritoriu al RM reflectă spaţiul acvatic, aerian, solul şi subsolul delimitate prin graniţe şi supuse suveranităţii statului. Potrivit opiniei autorilor Comentariilor la Codul penal al Republicii Moldova, principiul teritorial de aplicare a legii penale în spaţiu este completat de principiul cetăţeniei, prin care se înţelege extinderea jurisdicţiei RM asupra cetăţenilor RM, apatrizilor şi a cetăţenilor străini care au săvârşit infracţiuni în afara RM. Respectiv, sunt supuşi răspunderii penale cetăţenii RM şi apatrizii care "domiciliază permanent pe teritoriul RM şi au săvârşit infracţiuni în afara teritoriului RM (alin.2 art. 11) în cazul în care: a) acţiunea săvârşită este recunoscută drept infracţiune atât în RM, cât şi în statul pe al cărui teritoriu a fost săvârşită; b)aceste persoane nu au fost judecate în statul străin pentru fapta săvârşită. În acelaşi timp prin sintagma cetăţean străin, în sensul Legii cetăţeniei, nr.l024-XIV din 02.06.2000, se înţelege o persoană care aparţine unui stat străin, nu RM. Pentru infracţiunile menţionare cetăţenii străini şi apatrizii sunt pasibili de răspundere pe teritoriul RM dacă ei nu au fost supuşi pedepsei în statul străin. Este de menţionat că principiul cetăţeniei de aplicare a legii penale în spaţiu, în doctrina română este numit - principiul personalităţii legii penale. Respectiv, doctrina română stipulează că în raport cu principiul teritorialităţii legii penale, principiul personalităţii este un principiu complementar, al cărui rol este de a umple anumite goluri lăsate de principiul teritorialităţii. Principiul teritorialităţii fiind aplicabil faptelor săvârşite pe teritoriul statului, rămân în afara sferei sale de aplicaţiune, infracţiunile comise în străinătate.
 20. 20 Principiul personalităţii legii penale duce la extinderea incidenţei naţionale şi asupra unora din faptele săvârşite în străinătate. Există două concepţii de abordare a principiului personalităţii legii penale: - prima concepţie priveşte faptele penale săvârşite în afara Teritoriului statului, de subiecţii acelui stat (principiul personalităţii active); - cea de-a doua se referă la faptele săvârşite în străinătate, împotriva subiecţilor statului (principiul personalităţii pasive). In acelaşi timp, persistă anumite condiţii de aplicare a principiului personalităţii, inclusiv: a) Condiţii privind persoana Incidenţa principiului personalităţii, implică precisa delimitare a noţiunii de subiect penal faţă de legea penală a statului, iniţial ţinându-se seama de domiciliul persoanelor, apoi de cel al naţionalităţii, iar astăzi de cetăţenia persoanei. Calitatea de subiect penal al statului, trebuie să existe în momentul comiterii infracţiunii. Cu privire la noţiunea de subiect penal, în legislaţia diferitelor state sunt folosiţi termeni de: supus, naţional, cetăţean, sau persoană fără cetăţenie. In caz de schimbare a cetăţeniei, se susţine că este aplicabilă legea penală potrivit cu statutul persoanei din momentul săvârşirii infracţiunii. In caz de participaţiune la comiterea unei infracţiuni, potrivit rezoluţiei Institutului de Drept Internaţional votată la Munchen în 1883, principiul personalităţii privea numai pe autorii infracţiunilor săvârşire în străinătate. Ulterior, rezoluţiile de la Cambridge au extins sfera de aplicaţiune a principiului personalităţii şi la participanţii care au calitatea de subiecţi penali ai statului". b) Condiţii privind fapta Principiul personalităţii a fost admis la început numai faţă de un grup restrâns de infracţiuni, însă cu timpul s-a extins la toate infracţiunile. în raport cu fazele de desfăşurare a activităţii infracţionale, principiul personalităţii priveşte deopotrivă: actele preparatorii, tentativa (atunci când sunt incriminare) şi fapta consumată. O controversă o reprezintă condiţia dublei incriminări. Pornind de la fundamentul principiului personalităţii legii penale, acela ca toţi cetăţenii să respecte legile statului căruia îi aparţin, oriunde s-ar afla, ar trebui ca independent de faptul că legea de la locul comiterii faptei incriminează sau nu fapta, statul să-şi poată întotdeauna pedepsi cetăţenii săi. Deci. în cadrul acestei concepţii, condiţia dublei incriminări nu-şi are justificarea. S-ar putea, deci, obiecta că ar fi exagerat şi contrar principiilor justiţiei ca pentru săvârşirea unor infracţiuni care nu interesează decât indirect statul, infractorul să fie pus în situaţia, de a fi de două ori pedepsit. În afară de principiile nominalizate, în doctrina română se opinează pentru existenţa a încă două principii - principiul protecţiunii reale şi principiul universalităţii. Principiul protecţiunii reale priveşte aplicarea legii penale naţionale privitor la fapta săvârşită în afara teritoriului unui stat, în raport cu natura infracţiunii. Ceea ce caracterizează principiului protecţiunii reale este natura faptei săvârşite, aplicarea acestui principiu fiind, cu alte cuvinte, limitată la anumite infracţiuni. Mai menţionăm faptul că, extinderea câmpului de aplicare a legii penale naţionale, la anumite fapte săvârşite în străinătate, este justificată de specificul acestor fapte, care, fie că lovesc interesele superioare ale statului, fie au avut ca victimă un cetăţean al statului respectiv. Se poate aprecia că protecţiunea reală are ca obiect, o specială ocrotire a intereselor statului şi a cetăţenilor săi2 . Astăzi, legislaţiile penale prezintă o evidentă concordanţă în ceea ce priveşte dreptul pe care diferitele state şi-l recunosc, în a reprima faptele comise în străinătate, pe motivul că acele fapte sunt susceptibile a aduce grave atingeri siguranţei sau
 21. 21 creditului statului (Codul penal austriac, Legea belgiană din 1878, Codul de procedură penală franceză, etc). În ceea ce priveşte persoana făptuitorului, principiul protecţiunii reale are în vedere cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie, nedomiciliate pe teritoriul statului. Făptuitorul trebuie să aibă, deci, calitatea de cetăţean străin în momentul săvârşirii infracţiunii. Schimbările intervenite ulterior acestui moment, vor influenţa asupra incidenţei legii aplicabile, deci calitatea de cetăţean străin trebuie să existe în momentul pornirii procesului penal. În privinţa victimei infracţiunii, aceasta trebuie să aibă calitatea de cetăţean al statului în momentul comiterii infracţiunii, dar si în momentul urmăririi penale. Dacă victima a pierdut calitatea de cetăţean al statului, înainte de pornirea procesului penal, dispare temeiul de aplicare a legii penale naţionale. Totodată, principiul realităţii este aplicabil cetăţenilor străini: coautori, complici sau instigatori ai infracţiunii faţă de care operează principiul. În viziunea autorilor, principiul universalităţii, are ca origine faptul că, „Principiile: teritorialităţii, personalităţii şi protecţiunii reale nu asigură, totuşi, ubicuitatea represiunii, sens în care a fost introdus principiul universalităţii". Acest principiu, duce la aplicarea legii penale naţionale unor infracţiuni săvârşite în afara statului, de către cetăţenii străini, sau de către persoanele care nu au nici o cetăţenie şi care domiciliază în străinătate. Principiul universalităţii presupune că fiecare ţară să poată coopera cu orice stat din lume, indiferent de poziţia geografică, particularităţile lingvistice sau consideraţiile de ordin politic Principiul universalităţii se întemeiază pe interesul comun, pe care statele îl au de a nu tolera pe teritoriul lor prezenţa unor infractori nepedepsiţi, şi deci pe voinţa de a colabora la realizarea represiunii faţă de orice infractor. Fundamentul acestui principiu constă, în obligaţia internaţională a statelor de a nu tolera ca în arena internaţională să poată fi săvârşite fapte penale, fără ca făptuitorul lor să-şi primească pedeapsa. Competenţa determinară de principiul universalităţii este, de regulă, subsidiară. 3.2. Sistemul principiilor generale ale asistenței juridice internaționale în materie penală: Principiile generale ale asistenței juridice internaționale în materie penală sunt reguli de conduită universal valabile şi juridic obligatorii pentru subiecţii de drept penal naţional şi celui de drept penal internaţional. Acestea sunt:  principiul legalităţii;  principiul cooperării internaţionale  respectarea suveranităţii şi securităţii statelor;  principiul non bis in idem;  principiul reciprocităţii;  principiul recunoaşterii şi încrederii reciproce Este de subliniat că între principiile fundamentale există o interdependenţă şi o interpătrundere, ele condiţionându-se reciproc. Principiile fundamentale ale asistenței juridice internaționale se află într-o permanentă dezvoltare, conţinutul lor îmbogăţindu-se în mod continuu. Dinamica principiilor se manifestă în primul rând prin încheierea de noi tratate internaţionale şi crearea de noi norme cutumiare, menite să concretizeze şi să completeze normele existente; prin consacrarea unor noi principii fundamentale de drept internaţional capabile să guverneze problemele ce se ridică în faţa civilizaţiei umane.
 22. 22 Principiul legalităţii - este principiul conform căruia asistența juridică internațională în materie penală se realizază în stricta conformitate cu - principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, - tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte - prevederile constituţionale, a codului penal şi a codului de procedură penală a Republicii Moldova. Caracterul specific al acestui principiu constă în faptul că schimbul de date şi informaţii operative se realizează numai la cererea autorităţilor competente, cu respectarea legislaţiei în domeniul informaţiilor clasificate şi a celei din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. Principiul cooperării internaţionale este un rezultat al accentuării interdependenţelor existente în societatea internaţională sub diferite aspecte: politic, economic şi social, al dezvoltării largi a relaţiilor internaţionale, în special acelor economice, precum şi a aprofundării diviziunii internaţionale a muncii. Rolul cel mai important în formularea şi dezvăluirea conţinutului principiului cooperării internaţionale îi revine Declaraţiei privind principiile de drept internaţional asupra relaţiilor prieteneşti şi de cooperare între state, în conformitate cu Carta ONU din anul 1970. Principiul obligă statele să coopereze unele cu altele, oricare ar fi deosebirile între sistemele lor politice, economice şi sociale. Declaraţia mai precizează şi principalele direcţii de cooperare: dirijarea relaţiilor internaţionale în domeniile economic, social, cultural, tehnic şi comercial în conformitate cu principiile egalităţii suverane şi neintervenţiei; cooperarea cu ONU şi adoptarea măsurilor prevăzute de Cartă; promovarea creşterii economice în întreaga lume. iar în mod special în ţările în curs de dezvoltare. Principiul asigurării şi respectării suveranităţii statelor contractante presupune cooperarea organelor judiciare nu poate avea loc decât în baza respectării suveranităţii naţionale a fiecărui stat în parte, în conformitate cu legislaţia naţională proprie. Principiul non bis in idem (necondamnării repetate pentru una şi aceiaşi faptă). Este un principiu fundamental cunoscut în majoritatea sistemelor de drept, potrivit căruia o persoană nu poate fi cercetată penal decât o singură dată pentru aceiaşi faptă. Principiul dat era cunoscut şi în antichitate la romani sub denumirea de "non bis in idem" ceea ce înseamnă "nu de două ori pentru acelaşi lucru". Acest principiu de-a nu fi urmărit, judecat sau pedepsit de mai multe ori reglementează raporturile de drept şi de procedură penală. Este logic şi real ca persoana care şi-a ispăşit deja pedeapsa pentru infracţiunea săvîrşită să nu mai fie pusă în situaţia de a fi iarăşi pedepsită pentru aceiaşi infracţiune. Acest principiu include şi interdicţia urmăririi sau judecării repetate, deoarece aceste sunt acţiuni inseparabile de procedura tragerii la răspundere pnală. Principiul dat se regăseşte în majoritatea instrumentelor internaţionale astfel art.4 din cel de- al 7-lea Protocol la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale prevede că nici o persoană nu poate fi urmărită sau pedepsită penal de jurisdicţia aceluiaşi stat pentru săvîrşirea unei infracţiuni care a fost deja achitată sau condamnată printr-o hotărîre definitivă a legii şi a procedurii penale a acelui stat. Potrivit Legii Republicii Moldova cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală sub incidenţa acestui principiu asistenţa juridică internaţională nu este admisibilă dacă în Republica Moldova sau în orice alt stat s-a desfăşurat un proces penal pentru aceiaşi faptă şi dacă printr-o hotărîre judecătorească definitivă s-a dispus achitarea sau încetarea procesului penal. Sau dacă pedeapsa aplicată printr-o hotărîre judecătorescă definitivă de condamnare a fost executată sau a format obiectul unei graţieri sau amnistii în totalitatea ei sau asupra părţii neexecutate. Toate cele mai sus menţionate nu se vor aplica dacă asistenţa juridică este solicitată pentru revizuirea hotărîrii judecătoreşti definitive în unul din motivele care justifică promovarea unei căi extraordinare de atac. Principiul reciprocităţii presupune că asistenţa juridică de drept penal internaţional se acordă pe cale diplomatică în cazul când între Republica Moldova şi statul respectiv nu este încheiat un tratat bilateral de asistenţă juridică internaţională în materie penală sau aceste 2 state
 23. 23 nu sunt parte la un tratat multilateral sau convenţie internaţională de asistenţă juridică internaţională de drept penal. Condiţiile de reciprocitate se confirmă într-o scrisoare, prin care Ministerul Justiţiei sau Procurorul General se obligă să acorde în numele Republicii Moldova asistenţă juridică statului străin sau instanţei penale internaţionale la efectuarea unor acţiuni procesuale prevăzute de legea naţională ale persoanei în privinţa căreia se efectuează asistenţa schimbul de date şi informaţii de interes operativ în cadrul cooperării poliţieneşti se realizează în condiţii de reciprocitate. Principiul recunoaşterii şi încrederii reciproce este un factor cheie în dezvoltarea unei zone a libertăţii, securităţii şi justiţiei, dar şi pentru creşterea protecţiei drepturilor fundamentale. Prin realizarea faptului că o hotărâre adoptată într-un stat nu va fi atacată în altul, recunoaşterea hotărârilor va contribui la asigurarea certitudinii juridice în cadrul Uniunii Europene. Implementarea principiului recunoaşterii hotărârilor presupune încrederea în sistemele de drept penal, încredere fundamentată pe angajamentul respectării principiului libertăţii, democraţiei şi drepturilor fundamentale. 3.3. Conţinutul principiilor specifice asistenței juridice internaționale în materie penală: Dreptul penal internaţional se desfăşoară în baza unor principii specifice indispensabile, după cum urmează:  principiul confidenţialităţii  caracterul extensiv al cooperării;  funcţionarea suplă a cooperării;  principiul oportunităţii;  principiul specialităţii.  cedarea unei părţi din suveranitate la efectuarea acţiunilor cu participarea cetăţenilor statului străin;  respectarea drepturilor şi intereselor statelor terţe de către statele contractante;  realizarea condiţiilor tratatului prin intermediul legislaţiei naţionale;  recunoaşterea competenţei statului străin pe cauza penală, în legătură cu participarea unui cetăţean străin Principiul confidenţialităţii – autorităţile competente au obligaţia de a asigura, pe cât posibil, la cererea autorităţii solicitante, confidenţialitatea cererilor de asistenţă formulate şi a actelor anexate acestora. În cazul în care condiţia păstrării confidenţialităţii nu ar putea fi asigurată, autoritatea competentă înştiinţează autoritatea solicitantă, care decide cu privire la transmiterea cererii de asistenţă. Caracterul extensiv al cooperării, în baza căruia oricare din instituţiile care îşi aduc aportul la aplicarea legii penale sau la derularea acţiunii penale sunt îndreptăţite să beneficieze de cooperarea poliţienească internaţională. Funcţionarea suplă a cooperării, care asigură înlăturarea standardizării excesive şi obiectivizarea diversităţii de situaţii internaţionale, prin evitarea formulărilor de texte rigide, care ar reglementa în mod exagerat aspectele de amănunt ale cooperării poliţieneşti. Principiul oportunităţii - este principiul potrivit căruia schimbul de date şi informaţii operative de interes poliţienesc se desfăşoară în condiţiile în care nu afectează derularea unor activităţi specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii ori îngreunează cercetarea sau judecarea unei cauze. Potrivit principiului specialităţii, autorităţile statului solicitant nu au dreptul să folosească actele obţinute ca urmare a executării cererii în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitată asistenţa (spre exemplu, în vederea cercetării unei persoane, folosirea ca mijloace de probă într-o altă cauză privind o infracţiune pentru care asistenţa nu este admisibilă).
 24. 24 În ceea ce priveşte acordarea asistenţei, este greşit să se aprecieze că statul solicitant trebuie să solicite asistenţa doar după ce a epuizat mijloacele sale interne pentru cercetarea penală a infracţiunii care face obiectul cauzei. Ceea ce este important este ca asistenţa acordată să răspundă solicitărilor autorităţilor străine, aceasta în măsura în care nu aduce atingere unor interese fundamentale ale României (limitele cooperării judiciare) sau nu încalcă principiile de drept fundamentale. În accelaşi timp, autorităţile române trebuie să se limiteze la ceea ce s-a solicitat, iar în măsura în care, pentru acordarea asistenţei, sunt necesare informaţii suplimentare, să solicite transmiterea acestora. Potrivit acestui principiu autorităţile competente nu vor folosi datele şi informaţiile primite de la autorităţile solicitate decât în scopul îndeplinirii obiectului cererii de asistenţă. Principiul reprimării infracţiunilor de drept comun, consensul internaţional privind necesitatea prevenirii şi eradicării acestora fiind o condiţie de bază a cooperării. Din această perspectivă, cooperarea poliţienească internaţională exclude cauzele având caracter politic, militar, religios sau rasial. Reieşind din noţiunea asistenţei juridice internaţionale în materia penală, din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi din principiile ce stau la temelia acestui institut, în concluzie, putem afirma cu certitudine că importanţa asistenţei juridice în materie penală joacă un rol important în combaterea criminalităţii, prin colaborarea şi cooperarea statelor. Acest institut apare ca o excepţie de la principiul suveranităţii de stat, care este acea trăsătură a puterii de stat de a fi supremă în raport cu oricare altă putere socială existentă în limitele sale teritoriale şi independentă faţă de puterea oricărui alt stat sau organism internaţional, calitate exprimată în dreptul statului de a-şi stabili în mod liber fără nici o intervenţie din afară, scopul activităţilor sale pe plan intern şi extern, sarcinile fundamentale pe care le are de îndeplinit şi mijloacele necesare realizării lor, respectînd suveranitatea altor state şi normele dreptului internaţional, excepţie ce se exprimă prin faptul că statele părţi acordîndu-şi reciproc asistenţă juridică internaţională în materie penală, cedează o parte din suveranitatea lor, în scopul cooperării pentru combaterea infracţionalităţii. SUBIECTUL 4. FORMELE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ. 4.1. Clasificarea formelor de asistenţă juridică internaţională în materie penală; 4.2. Forme de asistenţă juridică eventual acceptabile; 4.3. Forme de asistenţă juridică consacrate: 4.3.1. cu caracter informativ. 4.3.2. cu caracter procesual 4.1. Clasificarea formelor de asistenţă juridică internaţională în materie penală O trăsătură a epocii contemporane determinată de progresul tehnico-ştiinţific, de schimbul intens de valori materiale şi spirituale, o constituie tendinţa de intensificare a cooperării între state pe diverse planuri ale activităţii politice, sociale, culturale, juridice. Principiul cooperării este astăzi unanim admis în raporturile internaţionale dintre state, contribuind la cunoaşterea reciprocă, la asigurarea progresului, la întărirea păcii. Astfel, în etapa actuală de dezvoltare a societăţii colaborarea internaţională între state suverane şi egale în drepturi devine o realitate incontestabilă, impusă de necesităţi obiective. În acest sens, Republica Moldova tinde să dezvolte legături pe tărâm economic, cultural, ştiinţific cu alte state, incluzându-se în circuitul mondial de valori materiale şi spirituale. Activitatea de colaborare şi asistenţă în diverse domenii ale activităţii juridice constituie la rândul său una din importantele forme de cooperare internaţională. Pe planul raporturilor juridice atunci când acestea intră în circuitul juridic internaţional, principiul cooperării are de asemenea
Anúncio