O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

025 -dreptul_contraventional

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA 
FACULTATEA DE DREPT 
NOTE DE CUR...
2 
Cuprins 
Tema1. Consideraţii generale privind dreptul contravenţional…………… 3 
Tema2. Noţiunea răspunderii contravenţion...
3 
Tema 1. Consideraţii generale privind dreptul contravenţional 
În Republica Moldova realităţile politico-economice şi s...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
008 -istoria_dreptului_romanesc
008 -istoria_dreptului_romanesc
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a 025 -dreptul_contraventional (20)

Mais de exodumuser (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

025 -dreptul_contraventional

 1. 1. MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT NOTE DE CURS DREPT CONTRAVENȚIONAL (Ciclul I) AUTORI: Victor Mocanu dr. în drept, conf. univ. Valeriu Munteanu dr. în drept, lector univ. Aprobat la şedinţa Catedrei Drept public din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10 Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5 Aprobat la ședința Senatului USEM din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9 CHIŞINĂU – 2013
 2. 2. 2 Cuprins Tema1. Consideraţii generale privind dreptul contravenţional…………… 3 Tema2. Noţiunea răspunderii contravenţionale…………………………… 5 Tema3. Caracteristica generală a părţii speciale a Codului contravenţional... 6 Tema4. Noţiuni generale privind procesul contravenţional……………… 8 Tema5. Sistemul autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale……………………………………………………………. 10 Tema6. Participanţii la procesul contravenţional. Probele şi măsurile procesuale de constrîngere…………………………………………………. 14 Tema7. Fazele procesului contravenţional………………………………… 18
 3. 3. 3 Tema 1. Consideraţii generale privind dreptul contravenţional În Republica Moldova realităţile politico-economice şi social-culturale au impus şi continuă să impună rigorile unui sistem de drept complex, sistem ce se constituie ca o parte integrantă a evoluţiei ştiinţifice a societăţii. Conform teoriei generale a dreptului, sistemul de drept desemnează structura internă a dreptului, adică organizarea lui interioară, aptă să asigure unitatea normelor juridice şi gruparea lor pe subsisteme (instituţii juridice, subramuri şi ramuri de drept). Elementul principal al sistemului de drept îl constituie ramura de drept, care este totalitatea normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale dintr-un anumit domeniu de activitate al vieţii sociale în baza unei metode specifice de reglementare şi a unor principii proprii. Din definiţia citată evidenţiem criteriile în baza cărora se structurează ramurile sistemului de drept: obiectul reglementării juridice, adică relaţiile sociale ce cad sub incidenţa normelor juridice; metoda de reglementare, adică modalitatea practică de influenţare a conduitei subiectelor de drept în cadrul relaţiilor sociale respective; principiile proprii, adică ideile generale direcţionale care stau la baza elaborării şi aplicării normelor juridice specifice ramurii de drept. Sistemul de drept nu este o construcţie rigidă: în evoluţia sa înregistrează apariţia unor noi ramuri de drept. Aceasta se datorează faptului că sistemul dai se dezvoltă o dată cu societatea, caracterul său dinamic este pus în evidenţă de înfiinţarea unor noi norme juridice, de noi raporturi şi instituţii juridice, de noi subramuri de drept care în ansamblu formează ramura de drept în dezvoltarea sistemului de drept în ultimul timp, se observă o tendinţă continuă de diferenţiere, specializare şi consolidare a noi ramuri de drept. Nu este surprinzător faptul că pe marele trunchi al ştiinţei juridice ori alături de ştiinţele clasice de drept apar altele moderne, corespunzând necesităţilor actuale ale statului: dreptul economic, dreptul penitenciar, dreptul vamal, dreptul transporturilor, dreptul maritim, dreptul bancar, dreptul proprietăţii intelectuale etc.
 4. 4. Tendinţa de adâncire şi specializare a procesului de cunoaştere a dreptului, de diferenţiere şi apariţie a unor noi ramuri de drept se datorează legităţilor generale de dezvoltare a societăţii şi a statului, dinamice şi în plină transformare. În societatea modernă, relaţiile sociale sunt mereu în schimbare, în sensul că apar relaţii sociale noi, iar cele vechi sunt continuu înnoite şi amplificate, ceea ce are drept consecinţă diversificarea reglementărilor juridice şi, de aici, apariţia de noi ramuri şi discipline de drept Aşadar, pe planul existenţei sociale, sistemul de drept reprezintă o realitate obiectivă, fiind constituit pe o bază materială şi dependent, prin organe şi funcţionalitate, de om. Prin intermediul lui se orientează dezvoltarea armonioasă a ramurilor de drept, asigurându-se o previzibilitate a dezvoltării fatalităţii şi societăţii în ansamblu. Valoarea unui sistem de drept însă nu poate fi apreciată în raport cu gradul în care acesta satisface cerinţele de ordine, regularitate şi securitate, ci în principal în funcţie de conţinutul şi finalitatea reglementărilor juridice, de modelul concret de convieţuire socială pe care îl promovează, al ordinii de drept pe care tinde să o dezvolte. Ne preocupă deci mai puţin, din punctul de vedere pe care ni-1 propunemsă-1 abordăm, ramurile de drept apte să instituie o ordine. Astfel,aici, prezintă mai mult interes acele ramuri de drept care urmăresc să promoveze reglementări adecvate nevoilor sociale reale, imperativelor progresului social,armonizării diverselor categorii de interese şi scopuri, realizării aspiraţiilor comune ale întregului sistem social politic. Baza acestor premise generale putem contura credem o încercare de prefaţă la dreptul contravenţional. 4
 5. 5. 5 Tema 2. Noţiunea răspunderii contravenţionale Raspunderea contraventionala consta in aplicarea de catre organul imputernicit a sanctiunii fata de persoana ce a savirsit o contraventie. Trasaturile raspunderii contraventionale sunt: 1. Singurul temei juridic il constituie contraventia 2. Pentru savirsirea contraventiilor sunt prevazute sanctiunii administrative care se aplica pe caleextrajudiciara 3. Aplicarea sanctiunilor se face prin intermediul unii proceduri speciale si anume proceduracontraventionala 4. Intre organu care aplica sanctiunea pe de o parte si contravenient pe de alta parte nu existarelatii de subordonare, aceasta este o deosebire esentiala de dreptul disciplinar 5. Aplicarea sanctiunii contraventionale se reduce doar la suportarea unor consecinte negative strict determinate de codul contraventional si nu atrage dupa sine alte lucrari negative cum ar fi :concedierea de la serviciu , antecedente penale si altele. Este important sa facem o dilimitare intre raspunderea contraventionala si constringerea contraventionala. Constringerea contraventionala este un termen mai larg care cuprinde pe linga sanctiuni si unelemasuri de prevenire a contraventiilor cum ar fi de exemplu: controlul documentelor sau controlul bagajelor precum si unele masuri de stopare a contraventiilor (retinerea persoanei) În concluzie : prin raspundere contraventionala intelegem un raport care se stabileste intre stat sicontravenient si al carui continut il constituie dreptul statului de a aplica sanctiunecontravenientului precum si obligatia acestuia de a suporta sanctiunea.
 6. 6. 6 Tema 3. Caracteristica generală a părţii speciale a Codului contravenţional Prin sistemul Părţii speciale a dreptului contravenţional se înţelege clasificarea şi gruparea în anumite categorii şi grupe a tuturor faptelor antisociale periculoase, recunoscute de legislaţia contravenţională drept contravenţii. Criteriul principal de clasificare a contravenţiilor este obiectul atentării. Componenţele concrete de contravenţii sînt aranjate în Partea specială a Cărţii întîi din CC al RM într-o anumită ordine, formînd capitole separate, în funcţie de obiectul generic unic. Capitolele sînt aranjate într-o anumită ordine – după valoarea obiectului generic asupra căruia se atentează. Fiecare capitol din partea specială a CC al RM este constituit cu luarea în consideraţie a caracterului obiectelor împotriva cărora este îndreptat nemijlocit atentatul contravenţional. Indiciul ce determină locul fiecărei contravenţii este obiectul nemijlocit al atentatului contravenţional. Această structurare a Părţii speciale a CC al RM pe capitole, precum şi ordinea lor sînt condiţionate de caracterul şi de sistemul relaţiilor sociale ce sînt apărate de legislaţia contravenţională. Includerea componentelor de contravenţii într-un capitol sau altul serveşte drept indiciu al gradului şi al caracterului pericolului social al faptei săvîrşite. Partea specială a Cărţii întîi din Codul contravenţional al Republicii Moldova are următoarea structură: - Capitolul 6. Contravenţii ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice. - Capitolul 7. Contravenţii ce atentează la sănătatea populaţiei, sănătatea persoanei, la starea sanitar-epidemiologică. - Capitolul 8. Contravenţii care atentează la drepturile reale. - Capitolul 9. Contravenţii în domeniul protecţiei mediului.
 7. 7. - Capitolul10. Contravenţii în domeniul industriei, construcţiilor, 7 energeticii, gospodăriei comunale, locuinţelor şi amenajării teritoriului. - Capitolul11. Contravenţii în domeniul agricol şi sanitar-veterinar. - Capitolul12. Contravenţii ce atentează la regimul din transporturi. - Capitolul13. Contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere. - Capitolul14. Contravenţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor poştale şi al tehnologiei informaţiei - Capitolul15. Contravenţii ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare. - Capitolul16. Contravenţii ce afectează activitatea autorităţilor publice. - Capitolul17. Contravenţii ce atentează la regimul frontierei de stat şi regimul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova. - Capitolul18. Contravenţii ce afectează modul de administrare. Contravenţii în domeniul supravegherii pieţei,metrologiei, standartizării şi protecţiei consumatorilor. - Capitolul19. Contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică. - Capitolul20. Contravenţii în domeniul evidenţei militare. Sistemul Părţii speciale a dreptului contravenţional are un caracter variabil, determinat de procesul de perfecţionare a relaţiilor sociale într-o anumită etapă de dezvoltare a societăţii, de caracterul valorilor sociale carenecesită a fi protejate de normele dreptului contravenţional.
 8. 8. 8 Tema 4. Noţiuni generale privind procesul contravenţional Procesul contravenţional (PC) cuprinde totalitatea normelor juridice procesuale ceconţin anumite reguli de implementare a normelor materiale ale dreptului contravenţional.Procesul contravenţional este activitatea desfăşurată de autoritatea competentă, cu participarea părţilor şi a altor persoane titulare de drepturi şi de obligaţii, avînd ca scopconstatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale, constatareacauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea contravenţiei. Procedura contravenţională are drept scop: •elaborarea unui mecanism de aplicare corectă a măsurilor de constrîngere statală, in-clusiv a sancţiunilor contravenţionale pentru asigurarea executării deciziilor de aplicare a pedepsei contravenţionale. •soluţionarea completă şi obiectivă a cazului contravenţional, astfel încît persoanavinovată să fie sancţionată conform legii şi nici o persoană să nu fie sancţionată pe nedrept. Sarcinile procedurii contravenţionale sînt: •clarificarea la timp, sub toate aspectele şi obiectivă a împrejurărilor fiecărui caz; •soluţionarea cazului contravenţional în strictă conformitate cu legislaţia; •asigurarea executării hotărîrii; •stabilirea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la comiterea contravenţiilor; Aceste sarcini formează cîteva blocuri de activităţi ce contribuie la atingerea scopului procedurii contravenţionale: activitatea privind jurisdicţia contravenţională (soluţionarea corectă a cazului contravenţional: nici o persoană
 9. 9. vinovată de comiterea unei fapte contravenţionale nu poate să se eschiveze de la răspunderea contravenţională şi nici o persoană nevinovată de comiterea unei fapte contravenţionale nu poate fi trasă la răspunderea contravenţională) şi activitatea de prevenţie (stabilirea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează contravenţionalitatea, prevenirea de noi contravenţii, resocializarea contravenientului). Clarificarea la timpa împrejurărilor fiecărui caz înseamnă, în primul rînd, respectarea termenelor prevăzute în art. 30, 34, 36, 450, 453, 454, 468, 469, 475,478 din Codul contravenţional al RM. Clarificarea deplină şi obiectivă a împrejurărilor fiecărui caz presupune că în procesul constatării faptei contravenţionale comise şi al cercetării cazului, în baza probelor acumulate, respectînd strict principiile de bază ale dreptului contravenţional şi ale procedurii contravenţionale, este necesar să se stabilească: a fost sau nu încălcată norma materială a dreptului contravenţional; vinovăţia făptuitorului; făptuitorul este sau nu subiect al răspunderii contravenţionale; circumstanţele atenuante şi cele agravante ale faptei etc. Soluţionarea cazului în strictă conformitate cu legislaţia înseamnă că, pe lîngă cercetarea corectă şi sub toate aspectele a cazului contravenţional, decizia cu privire la aplicarea sancţiunii contravenţionale trebuie să fie adoptată în strictă corespundere cu cerinţele legislaţiei în vigoare, iar tipul şi severitatea sancţiunii contravenţionale aplicate trebuie să corespundă gradului de pericol social al faptei comise. 9
 10. 10. 10 Tema 5. Sistemul autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale Sînt competente să soluţioneze cauzele contravenţionale: a) instanţa de judecată; b) procurorul; c) comisia administrativă; d) agentul constatator (organele de specialitate specificate la art. 400–4235). Agentul constatator este reprezentantul autorităţii publice a statului care, în limitele competenţei sale, are menirea de a constata fapta contravenţională, iar în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, şi de a soluţiona cauza. Reieşind din caracteristica competenţei, agenţii constatatori pot fi divizaţi în douăgrupe: a)agenţii împuterniciţi să constate fapte contravenţionale, să examineze cauza contravenţională şi să aplice sancţiuni contravenţionale; b)agenţii împuterniciţi numai să constate fapte contravenţionale. La primul grup se referă: organele afacerilor interne (art. 400 din CC al RM); Central Naional Anticorupie (art. 401 din CC al RM); organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor (art. 402 din CC al RM); Serviciul Vamal (art. 403 din CC al RM);Comisia Naţională a Pieţei Financiare (art. 404 din CC al RM); organele pentru protecţiamediului şi Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva" (art. 405 din CC al RM); organelesupravegherii sanitar-epidemiologice de stat (art. 406 din CC al RM); organele de specialitateîn domeniul transporturilor (art. 407 din CC al RM).La al doilea grup de agenţi constatatori se referă: Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor (art. 408 din CC al RM);Inspecţia Muncii (art. 409 din CC al RM); Agenţia Naţională pentru Reglementare în
 11. 11. Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (art. 410 din CC al RM); Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (art. 411 din CC al RM); Casa Naţională de Asigurări Sociale (art. 412 din CC al RM); Compania Naţională de Asigurări în Medicină (art. 413 din CC al RM); organele supravegherii de stat în domeniul agricol şi sanitar-veterinar (art. 414 din CC al RM); Ministerul Apărării (art. 415 din CC al RM); Inspecţia de Stat în Construcţii (art.416 din CC al RM); serviciile publice de gospodărie comunală (art. 417 din CC al RM);Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare (art. 418 din CC al RM);Biroul Naţional de Statistică (art. 419 din CC al RM); Serviciul de Stat de Arhivă (art. 420 din CC al RM); Departamentul de executare (art. 421 din CC al RM); Agenţia Medicamentului(art. 422 din CC al RM); Serviciul Grăniceri (art. 423 din CC al RM),Primul grup de agenţi constatatori desfăşoară o activitate procesuală largă privind:depistarea abaterii antisociale ilicite, constatarea ei, cercetarea amplă a cauzei, emiterea deciziei asupra cazului, aducerea ei la cunoştinţa persoanelor interesate, organizarea executării deciziei etc. Practic, ele efectuează toate etapele procedurii contravenţionale (aşa-numita „procedură accelerată").Al doilea grup de agenţi constatatori desfăşoară numai activitatea procesuală privind constatarea faptei contravenţionale şi încheierea proceselor-verbale cu privire la contravenţii,care se remit spre examinare în instanţa competentă. Procurorul – participă la procesul contravenţional în limitele competenţei stabilite prin lege, care este destul de largă. Procurorul este în drept: •să pornească procesul contravenţional; •să aplice în cazurile prevăzute de lege o sancţiune contravenţională; •să solicite aplicarea de către instanţa de judecată a unei sancţiuni contravenţionale; •să particip le la examinarea cauzei în instanţa de judecată atunci cînd procesul contravenţional a fost pornit de el; •să verifice legalitatea acţiunilor agentului constatator; •să atace decizia agentului constatator sau a instanţei de judecată; •să exercite alte drepturi prevăzute de lege.353Contestaţia procurorului asupra deciziei agentului constatator emise în cazul contravenţional poate fi declarată în instanţa de judecată în termen de 15 zile.354 11
 12. 12. Comisia administrativă se instituie de către consiliul local (sătesc, comunal, orăşenesc, municipal) pe lîngă autoritatea publică locală executivă. Din componenţa comisiei administrative fac parte preşedintele, 12 vicepreşedintele, secretarul responsabil şi 4–7 membri. În funcţia de preşedinte al comisiei administrative se alege un viceprimar sau un alt membru al comisiei, în cazul autorităţilor publice locale în care nu este prevăzută funcţia de viceprimar, sau un vicepretor, în cazul comisiilor administrative care activează în municipiul Chişinău. În calitatea de membru al comisiei administrative pot fi aleşi şi reprezentanţi ai societăţii civile. Comisia administrativă examinează cazurile de contravenţie care i-au fost atribuite prin Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. Comisia administrativă examinează cauzele în şedinţă publică, verbal, nemijlocit şi în contradictoriu. Şedinţa poate fi declarată închisă în interesul respectării moralităţii, ordinii publice sau securităţii naţionale, de asemenea în cazul în care interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în proces o cer. Comisia administrativă examinează cauza contravenţională în termen de 30 de zile de la data înregistrării cauzei de către secretarul responsabil. Şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale se desfăşoară cu participarea părţilor citate în modul prevăzut de Codul contravenţional. Hotărîrea de aplicare a sancţiunii contravenţionale conţinе: a) data şi locul adoptării hotărîrii; b) numele şi prenumele preşedintelui şedinţei, ale secretarului responsabil şi ale membrilor comisiei prezenţi în şedinţă; c) date privind identitatea contravenientului: numele, prenumele, data şi locul naşterii, starea familială, locul de trai, seria şi numărul actului de identitate, codul de identificare (IDNP), locul de muncă şi funcţia; d) locul şi data comiterii contravenţiei, esenţa acesteia; e) circumstanţele atenuante şi agravante constatate la examinarea cauzei; f) probele pe care se întemeiază hotărîrea comisiei şi motivele respingerii probelor;
 13. 13. g) norma contravenţională în al cărei temei a fost intentat procesul 13 contravenţional; h) norma contravenţională pe care se întemeiază hotărîrea comisiei; i) felul şi mărimea sancţiunii aplicată contravenientului; j) soluţia referitoare la corpurile delicte; k) modul şi termenul de atacare a hotărîrii.
 14. 14. Tema 6. Participanţii la procesul contravenţional. Probele şi măsurile 14 procesuale de constrîngere Probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de codul contraventional, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei. Probe in procedura contraventională sunt: procesul-verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, procesul-verbal de percheziţie, explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, depoziţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză. Sînt admisibile doar probele pertinente, concludente si utile, administrate conform legii. Nu pot fi administrate ca probe datele care au fost obținute: a) prin violenţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere; b) prin metode ce contravin prevederilor ştiinţifice; c) prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei, inclusiv a dreptului la apăraresau a dreptului la interpret/traducător. Administrarea probelor consta in folosirea mijloacelor de proba in procedura contraventionala, care presupuneverificarea si colectarea probelor, in favoarea sau in defavoarea faptuitorului de catre organele imputernicite saconstate cazul contraventional si sal examineze din oficiu sau la cererea altor participanti la procedura. Oriceinformatie poate fi considerate drept proba daca sint respectate doua conditii: Ea contine date privind comiterea sau necomiterea contraventiei, vinovatia faptuitorului, alte date care potcontribui la solutionarea obiectiva a cazului contraventionalAceasta informatie este colectata in modul stability de lege si din sursele prevazute de lege.Clasificarea probelor. Probele
 15. 15. pot fi clasificate in initiale si derivate, directe si indirect, positive si negative, deacuzare si de justificare. Participantii la procedura contraventionala pot fi grupati in 3 grupe: a.organele statale, participante la procesul contraventional- agentul 15 constatator sau procurorul b.partile interesate ale procedurii contravenționale care urmaresc un interes persoanal-faptuitorul,delicventul, contravenientul, partea vatamata si reprezentantii lor legalic. c. persoanele care contribuie la desfasurarea procesului contraventional - aparatorul, martorul, expertul,specialistul, interpretul, traducatorul. Masurile de asigurare a procedurii contraventionale sint cele de constringere procesuala ca о modalitate a constringerii statale.Masurile de asigurare a procedurii contraventionale aplicate dupa comiterea faptei contraventionale au drept scop buna si legitima desfasurare a procedurii contraventionale. Ele formeaza mecanismul de protectie a normelor procesuale fiind prevazute in capitolul V al Cartii a doua din Codul contraventional. Art. 432 din CC al RMstipuleaza urmatoarele masuri procesuale de constringere: retinerea; aducerea silita; inlaturarea de la conducereavehiculului; examenul medical pentrn constatarea starii de ebrietate produse de alcool sau de alte substante;retinerea vehiculului. Sistemul masurilor de asigurare a procesului contraventional (masurilor procesuale de constringere) cuprinde: retinerea contraventionala; aducerea silita; inlaturarea de la conducerea vehiculului si examenul medical pentru constatarea starii de ebrietate produse de alcool sau de alte substante; retinerea si aducerea vehiculului la parcare; cercetarea la fata locului, ridicarea obiectelor si a documentelor, perchezitia; perchezitia corporala siridicarea obiectelor si a documentelor. Temeiul juridic al retinerii autorului unei fapte ilicite este expres determinat de Codul contraventional,art 433 alin1. retinerea se aplica in cazul: 1. contraventiilor flagrante pentru care Codul contraventional prevedesanctiunea arestului contraventional;2.imposibilitatii identificarii persoanei in a carei privinta este pornit proce- sulcontraventional, daca au fost epuizate toate masurile de
 16. 16. identificare.3.contraventiilor pasibile de aplicarea masuriide siguranta a expulzarii. Aducerea silita Aducerea silita consta in conducerea fortata in fata instanteide judecata a martorului sau a victimei care se eschiveaza de la prezentare. Aducerea silita se efectueaza de catreorganul de politie in temeiul unei incheieri judecatoresti (unui mandat). Inlaturarea de la conducerea vehiculului si examenul medical pentru 16 constatarea starii deebrietate art 438. Persoana care conduce un vehicul este inlaturata de la conducerea acestuia daca: 1. exista temeiuri suficiente de a presupune ca se afla in stare de ebrietate inadmisibila produsa de alcool sau in stare de ebrietate produsa de alte substante; 2.nu are asupra sa documentul care confirma dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul. Retinerea si aducerea vehicolului la parcarea. Art 439.Retinut poate fi numai acel vehicul al carui conducator afost inlaturat de la conducere in baza art. 438 din CC al RM si care este retinut. Aducerea vehiculului retinut lastatia de parcare speciala sau pe teritoriul organului de politie va fi Intemeiata in cazul in care organul constatator n-a avut posibilitatea sa predea vehiculul proprietarului, posesorului sau reprezen tantului lor. Cercetarea ia fata locului. Aceasta masura de asigurare a procedurii contraventionale, de regula, este insotita deaplicarea urmatoarelor doua masuri de constringere: perchezitia coporala si ridicarea obiectelor si a documentelor.Cercetarea domiciliului fara permisiunea persoanei careia i se lezeaza dreptul la inviolabilitatea domiciliului seefectueaza cu autorizatia instantei de judecata, la cererea agentului constatator in caz de infractiune flagrantacercetarea la domiciliu se poate efectua in baza unei ordonante motivate a agentului constatator fara autorizatiainstantei de judecata, urmind ca acesteia sa i se prezinte, imediat sau nu mai tirziu de 24 de ore. Perchezitia corporala si ridicarea obiectelor si a documentelor.
 17. 17. In cazul contraventiilor aflate in competenta,lucratorul organului afacerilor interne si lucratorul organului vamal amplasat in punctul de trecere a frontierei destat, daca exista temeiuri de a efectua perchezitia corporala sau ridicarea, pot ridica obiectele si documenteleimportante pentru cauza, care se afla in hainele, in alte lucruri ale persoanei sau pe corpul ei. Perchezitia corporalasi ridicarea obiectelor si documentelor se pot efectua fara ordonanta speciala si fara autorizatia instantei de judecata: 1.in cazul retinerii persoanei fizice, efectuate in temeiul si in ordinea 17 prevazute in art. 433 din CC; 2.dacaexista motive rezonabile pentm a presupune ca una dintre persoanele care se afla la locul efectuarii perchezitiei sauridicarii ascunde asupra sa obiecte sau documente care pot avea importanta pentru justa solutionare a cauze
 18. 18. 18 Tema 7. Fazele procesului contravenţional Faza procedurii contraventionale- acea parte a procedurii contraventionale care, pe linga sarcinile comune ale procedurii, are §i sarcinile sale proprii bine determinate, realizndu-se prin activitatea participantilor concreti la procedura contraventionala, care se finalizeaza cu emiterea unei variante de decizie intermediara asupra cazului Fazele procedurii, urmarind scopul ei de baza, se deosebesc una de alta prin: continut, participant la procedura,metodele de activitate, deciziile emise etc. Decizia intermediara se fixeaza intr-un document procesual special(proces-verbal cu privire la retinere; proces-verbal cu privire la perchezitia corporala, ridicarea obiectelor si adocumentelor etc.). Fazele procedurii sint organic legate intre ele. De regula, urmatoarea faza i§i incepedesfa§urarea dupa finalizarea celei anterioare. procedura contraventionala consta din urmatoarele faze: 1)cercetarea cazului contraventional; 2)examinarea cazului și emiterea deciziei asupra cazului; 3)revizuirea cazului contraventional; 4)executarea deciziei cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. La prima faza se constata fapta contraventionala, se colecteaza si se administreaza probele privind caracterulfaptei antisociale comise si persona- litatea faptuitorului. La a doua faza se analizeaza documentele procesuale prezentate, se verified incadrarea juridica a fapteicomise, circumstantele atenuante si agravante ale cauzei, se emite decizia asupra cazului, care se aduce lacuno§tinta partilor procedurii. La a treia faza persoana fata de care este aplicata sanctiunea contraventionala, partea vatamata saureprezentantii lor legali, precum §i procurorul sint in drept sa atace decizia cu privire la cazul contraventional.in caz de atac, executarea deciziei se suspenda §i se efectueaza revizuirea cazului de catre instanta de judecata.
 19. 19. La a patra faza se desfasoara executarea deciziei irevocabile cu privire la aplicarea sanctiuniicontraventionale.Fazele enumerate, realizate in stricta consecutivitate, alcatuiesc procedura contraventionala, prin care semanifesta continutul procesului contraventional in fond.Mai exista inafara acestei proceduri clasice si procedura accelerata sau simplificata, cind agentul constatator efectueaza de sine statator intreg volumul de activitati procesuale privind inceperea procedurii contraventionale,cercetarea cazului, emiterea deciziei la caz, punerea in executare a deciziei privind aplicarea sanctiuniicontraventionale ect. Conţinutul procesului de constatare a faptei contravenţionale şi atribuţiile 19 agentului constatator. Prin constatarea faptei contraventionale se subintelege actiunea privind stabilirea §i analiza juridica a fapteiantisociale comise, incadrarea ei intr-o anumita norma materiala a dreptului contraventional pentm a determinadaca aceasta constituie sau nu о contraventie. In cazul contraventiilor la a caror comitere agentul constatator este imputemicit sa aplice sanctiunea contraventionala, „constatarea faptei contraventionale” reprezinta procedura contraventionala accelerata (simplificata) si cuprinde urmatoarele actiuni procesuale, care, la rindullor, constituie unele etape ale fazei de constatare a faptei contraventional: Sesizarea agentului constatator. Agentul constatator este sesizat prin plingere sau denunt ori din oficiu, cindse afla ca a fost savir§ita о fapta ilicita sau cind о astfel de fapta a fost stabilita in urma controlului conformatributiilor de serviciu si in cazurile prevazute de lege. Analiza informatiei cu privire la comiterea unei fapte antisociale. Imediat sau in cel mult 3 zile de la datasesizarii, agentul constatator este obligat sa verifice sesizarea si sa intreprinda masurile procesuale prevazute delegea contraventionala: -de a respinge porniirea unei proceduri contraventionale; -de a expedia materialele cu informatia respectiva dupa principiul competentei; -de a expedia materialele ce contin informatia respectiva dupa principiul teritorial sau ramural;
 20. 20. -de a incepe procedura contraventionala. Inceperea procedurii contraventionale. Aceasta actiune procesuala poate incepe numai atunci cind s-aconstatat existenta faptei contraventionale, comise pe teritoriul deservit sau in ramura (sfera) deservita de agentul constatator care a fost sesizat in acest sens. Luind decizia de a incepe proceduracontraventionala, reprezentantul agentului constatator abilitat prin aceasta decizie dispune inceputulcolectarii probelor care ar confirma sau ar dezminti faptul comiterii unei contraventii. Cercetarea cauzei contravenţionale constatate şi emiterea deciziei asupra 20 cazului La aceasta etapa de constatare a faptei contraventionale este necesar sa se stabileasca, prin acumularea, analiza§i administrarea probelor, circumstantele reale ale faptei comise. Cercetarea cazului §i constatareacircumstantelor reale ale faptei comise se realizeaza prin diferitemetode. Metoda de baza este audierea participantilor la procedura contraventionala, la care poate fi invitata (citata) orice persoana ce detine informatii privind fapta contraventionala comisa sau personalitatea autorului ei: partea vatamata, martorii, specialistul,faptuitorul. Cercetarea circumstantelor comiterii faptei contraventionale poate fi efectuata si prin studierea purtatorilor materiali de informatie (probe materiale), a obiectelor si a documentelor care sint un instrument al contraventiei, precum si a obiectelor si a documentelor care sint obiectivul direct al contraventiei etc. Documentarea procesuala a rezultatelor cercetarii cazului. Toate actiunile procesuale, de regula, trebuiefixate in actele procesuale. Daca in procesul activitatii de cercetare a cazului au fost aplicate unele masuri procesuale de constringere: retinerea, controlul corporal, controlul obiectelor, ridicarea obiectelor si adocumentelor etc., atunci este necesar sa se intocmeasca un proces-verbal, conform prevederilor legislatiei. Incetarea procedurii contraventionalesau, dupa caz intocmirea procesului verbal cu privire la contraventie.
 21. 21. Agentul care efectueaza cercetarea cazului pe parcursul desfasurarii acestei etape, in bazarezultatelor analizei detaliate a informatiei suficiente cu privire la fapta antisociala comisa si personalitateafaptuitorului, trebuie sa precizeze care decizie urmeaza a fi luata. Prima varianta de decizie urmeaza sa fie emisa in baza conditiilor prevazute in art. 441 din CC al RM: lipsaunei fapte contraventionale; constatarea vreunuia dintre temeiurile prevazute de lege ce exclude caracterul contraventional al faptei comise sau aplicarea sanctiunii contraventionale; decedarea persoanei presupuse a fifaptuitor; pentru fapta in cauza este pornita о urmarire penala; pentru aceeasi fapta si privitor la aceeasi persoana exista о decizie definitiva.In cazul incetarii procedurii pornite se intocmeste о hotarire de incetare (clasare) a cazului contraventional, dinacel moment persoana in a carei privinta a fost pomit cazul fiind repusa in drepturi. A doua varianta de decizie - incheierea unui proces-verbal cu privire la contraventie - poate fi emisa numaiatunci cind in actiunile (inactiunile) faptuitomlui sint prezente toate elementele componente ale contraventiei, prevazute in norma materiala imputata (obiectul, latura obiectiva, subiectul, latura subiectiva). Exceptie de laaceasta regula generala constituie cazurile in care nu se incheie procesul-verbal respectiv. Procesul-verbal cu privire la contraventie este un act prin care se 21 individualizeaza fapta ilicita si se identifica faptuitorul. Procesul-verbal se incheie de agentul constatator pe baza constatarilor personale si a probelor acumulate, in prezenta faptuitorului sau in absenta lui. In cel mult 24 de ore de la data incheierii, procesul-verbal cu privire la contraventie se inscrie intr-un registru de evidenta in ordinea intocmirii si depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatator. In cazul procedurii contraventionale accelerate (simplificate), cind agentul constatator potrivit competentei este imputernicit si pentru a aplica sanctiunea, se emite decizia Dupaemiterea deciziei asupra cazului contraventional si consemnarea deciziei emise in procesul-verbal cu privire lacontraventie, agentul constatator este obligat sa intreprinda masurile necesare pentru asigurarea drepturilor participantilor la proces, inclusiv dreptul la contestatia deciziei emise, pentru
 22. 22. organizarea executarii decizieinecontestate. Copia de pe procesul-verbal se inmineaza persoanei fata de care el este intocmit si victimei, lacerere. Daca persoana fata de care este aplicata sanctiunea contraventionala, victima sau reprezentantul acestoraori procurorul nu sint de acord cu decizia emisa, ei sint in drept sa-1 conteste in instanta de judecata pe a careiraza teritoriala activeaza autoritatea din care face parte agentul constatator, in decursul a 15 zile de la dataaducerii la cunostinta a incheierii procesului- verbal cu privire la contraventie, insa hotarirea poate fi repusa intermen, la cerere, de catre autotitatea imputemicita sa examineze contestatia. Depunerea contestatiei suspendaexecutarea sanctiunii contraventionale aplicate prin procesul-verbal. Autorul contestatiei impotriva deciziei deaplicare a sanctiunii contraventionale nu plateste taxa de stat. Din momentul in care persoana in a carei privinta a fost pornita procedura contraventionala recunoaste caeste vinovata de savirsirea contraventiei, refuza realizarea dreptului sau la contestare, ea obtine statut juridic de contravenient si, cu acordul ei, decizia privind aplicarea sanctiunii contraventionale poate fi executata la fatalocului. Contravenientul plateste amenda, aplicata de agentul constatator, contra unei chitante de incasare in car se contine: data, ora si locul de efectuare a platii; numele, prenumele si domiciliul persoanei sanctionate;numele, prenumele si calitatea agentului constatator, autoritatea pe care о reprezinta; norma contraventionala inal carei temei este aplicata sanctiunea; suma amenzii; semnatura partilor. Chitanta de incasare a amenzii contraventionale se inmineaza persoanei sanctionate, faptul inminarii mentionindu-se in copia de pe chitanta. Sesizarea privind cauzele şi condiţiile care au favorizat comiterea 22 contravenţiei Identificarea cauzelor si conditiilor ce favorizeaza contraventionalitatea este о sarcina prioritara in contextulactivitatii de combatere a acestui fenomen social. Atit cauzele generale ale contraventionalitatii, cit si cauzeleunor tipuri de contraventii pot fi determinate numai prin stabilirea si analiza cauzelor si conditiilor fiecareicontraventii in parte. Prevenirea contraventiilor - ca forma de combatere a contraventionalitatiise realizeaza prinprofilaxiageneralasi proflaxia individuala.
 23. 23. Obiectul influentei reglementativ-juridice in contextul activitatilor privind profilaxia generala sint cauzele si conditiile contraventionalitatii. Obiectul influenfei reglementativ-juridice incadrul activitatilor privind profilaxia individuala sint persoanele care au neglijat anterior legea contraventionalasau care sint predispuse la astfel de actiuni antisociale. Subiectii administrarii din domeniul combateriicontraventionalitatii (reprezentantii organelor executive ale statului) in cadrul activitatilor ce tin de profilaxiagenerala influenteaza asupra cauzelor si conditiilor contraventionalitatii in scopul eliminarii lor, iar in procesul activitatilor ce tin de profilaxia individuala - asupra constiintei persoanei concrete care a comis о fapta antisociala ilicita sau care este predispusa de a о comite. Potrivit prevederilor Codului contraventional, la stabilirea pedepsei, procuroml, agentul constatator determinacauzele i conditiile care au favorizat savirsirea contraventiei si, in caz de necesitate, sesizeaza autoritatearespectiva sau persoana cu functie de raspundere pentru examinarea lor imediata. О atentie sporita trebuie acordata persoanelor care alcatuiesc ,,grup de risc”, adica persoanelor care, in modulstabilit de legislate, se afla deja sub supravegherea organelor de ocrotire a sanatatii si a organelor de politie, saucelor in privinta carora exista temei juridic de a le lua in evidenta: persoanele bolnave psihic si care prezinta pericol pentru societate, alcoolicii cronici, narcomanii si toxicomanii, consumatorii de droguri, persoanele cu boli venerice si care se eschiveaza de la tratament, minorii care nu au atins virsta raspunderii juridice, dar careau savirsit infractiuni sau contraventii etc.Legislatia contraventionala obliga toate organele care participa la activitatea de combatere acontraventionalitatii, inclusiv instanta de judecata, sa identifice cauzele si conditiile care au favorizatneconformarea regulilor de conduita in societate protejate prin normele juridice Acţiunile preliminare ce ţin de judecarea cauzei contravenţionale în 23 instanţa de judecată. Atunci cind agentul constatator care a constatat cazul contraventional nu este in drept sa aplice pedeapsacontraventionala §i nu poate fi aplicata procedura contraventionala accelerata, procesul-verbal cu privire lacontraventie si materialele anexate la el urmeaza a fi remise instantei sau comisiei
 24. 24. administrative, potrivitcompetentei. Cauza contraventionala se judeca in instanta de judecata in sedinta publica, oral, nemijlocit incontradictoriu Actele preliminare privind judecarea cauzei. In termen de 3 zile de la data intrarii cauzei contraventionale ininstanta, 24 judecatoml rezolva urmatoarele chestiuni: -daca examinarea cazului respectiv este de competenta lui; - daca au fost intocmite corect procesul-verbal si celelalte materiale din dosarul cu privire la contraventie; -daca persoanelor care trebuie sa participe la examinarea cazului li s-au comunicat ordinea examinari cazului si drepturile lor cu privire la participare in procesul de examinare a cazului; -reactia agentului constatator la demersurile persoanei in privinta careia este intocmit procesul-verbal, partii vatamate, reprezentantilor legali, avocatului etc.In functie de rezultatele acestor actiuni, judecatorul emite una dintre urmatoarele variante de decizie:1.dispune remiterea dupa competenta a dosarului cu privire la contraventie; 2.fixeaza data examinarii cauzeicontraventionale, dispune citarea partilor si altor participant la sedinta, intreprinde alte actiuni pentru buna eidestasurare. (Termenul) Cauza contraventionala se judeca in termen de 30 de zile de la data intrarii dosarului ininstanta.Daca exista temeiuri rezonabile, judecatorul, prin incheiere motivata, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 15 zile. In cazul in care faptuitorul unei contraventii a fost retinut conform art.376(Inviolabilitatea persoanei) si 433(retinerea), judecarea cauzei contraventionale se face de urgenta si cu prioritate. Cercetarea judecatoreasca Sedinta de judecare a cauzei contraventionale are loc cu citarea partilor. Art. 455 din CC al RM prevede ca prezenta agentului constatator lasedinta de judecata a cauzei contraventionale este obligatorie. Neprezentarea lui fara motive intemeiate si farainstiintarea prealabila a instantei conduce la incetarea procesului contraventional, cu emiterea a unei incheieriinterlocutorii. Neprezentarea in sedinta a faptuitorului sau a victimei, legal citate, fara motive intemeiate nuimpiedica judecarea cauzei contraventionale. Cercetarea judecatoreasca a cauzei contraventionale.
 25. 25. Rezultatele cercetarii judecatoresti vor fi determinantela emiterea deciziei asupra cazului, conditionind necesitatea si limitele aplicarii principiilor raspunderiicontraventionale si procedurii contraventionale, cum ar fi: afiarea adevarului obiectiv; inevitabilitatearaspunderii contraventionale pentru fapta comisa cu vinovatie;oportunitatea si utilitatea aplicarii raspunderiicontraventionale; legalitatea aplicarii sanctiunii contraventionale; individualizarea raspunderii contraventionalesi a pedepsei aplicate etc.In cazul cercetarii judecatoresti se examineaza mai intii probele prezentate de partea acuzarii. Faptuitorul poate cere sa fie audiat la inceputul examinarii probelor sau la orice etapa a cercetarii judecatoresti.Dupa cercetarea tuturor probelor din dosar si a celor prezentate la judecarea cauzei, instanta solutioneazacererile si demersurile formulate si dispune efectuarea, unor actiuni procesuale suplimentare. Dupa incheiereacercetarii judecatoresti urmeazadezbaterile judiciare. In cazul in care se impune prezentarea de noi probe, participantii la dezbateri pot cere reluarea cercetarii judecatoresti, indicind circumstantele care vor fi cercetate 25 Emiterea deciziei asupra cauzei contraventionale. Instanta de judecata emite decizia asupra cauzeicontraventionale in camera de deliberare,pronuntindu-se prin hotarire asupra aspectelor faptice si juridice alecauzei. Legea contraventionala prevede ca in urma finalizarii cercetarii judecatoresti pot fi emise doua variante dedecizie: 1)incetarea procesului contraventional in sedinta de judecata; 2)recunoasterea vinovatiei persoanei de savirsirea contraventiei imputate si aplicarea pedepseicontraventionale. Prima varianta de decizie -incetarea procesului - se emite in cazul: -in care pe parcursul judecarii cazului se constata vreuna dintre circumstantale care inlatura procesulcontraventional, stipulate in art. 441 din CC al RM; -nulitatii procesului-verbal cu privire la contraventie, recunoscut in conditiile art. 445 din CC al RM. A doua varianta de decizie poate fi emisa numai in cazul in care fapta comisa se incadreaza in norma juridicacontraventionala, este recunoscuta vinovatia faptuitorului si nu
 26. 26. exista circumstante care ar inlatura procesulcontraventional.In urma cercetarii judecatoresti, este posibila inca о varianta de decizie - remiterea materialelor agentuluiconstatator care a incheiat procesul-verbal pentru 26 lichidarea incorectitudinilor admise. Aceasta varianta ar fioportuna in cazul in care in procesul-verbal cu privire la contraventie sint admise abateri neinsemnate de lacerintele art. 443 din CC al RM. 60. Examinarea cauzei contravenţionale de către comisia administrativă Procedura examinarii cauzei contraventionale de catre comisia administrativa poate fi divizata in 3 etape: -pregatirea pentru axaminarea cauzei contraventionale; -cercetarea cauzei in sedinta; -emiterea deciziei asupra cazului si punerea ei in aplicare. Pregatirea pentru axaminarea cauzei contraventionale. Pu buna desfasurare a acestei etape si neadmitereaaplicarii nelegitime a a sanctiunii contraventionale sau a clasarii neintemeiate a cazului, dupa sesizarea comisieiadministrative se intreprind unele actiuni de pregatire pu examinarea cazului, al caror scop este depunereamaterialeler cazului contraventional in conditiile prevazute de legislatia contraventionala. In cadrul pregatirii pentru examinarea cazului se tine de problema competentei, si anume competenta materiala( art. 398 CC) sicompetenta teritorila ( dupa principiul teritorialitatii); se verifica daca inculpatului i-au fost explicate drepturilelui contra semnatura; se verifica corectitudinea continutului procesului –verbal cu privire la contraventie siinterpretarile participantilor la procedura( faptuitor, partea vatamata, martorii). In urma studierii detaliate a procesului-verbal cu privire la contraventie si a materialelor anexate la el, etapa de pregatire pentruexaminarea cazului contraventional seincheie cu emiterea uneia dintre urmatoarele doua variante de decizie: -restituirea materialelor agentului constatator care a incheiat procesul-verbal pentru inlaturarea greselilor admise la faza constatarii faptei contraventionale si cercetarii cazului; - admiterea cazului spre examinare si fixarea datei examinarii cazului. Cercetarea cauzei in sedinta.
 27. 27. La fixarea datei examinarii cauzei in sedinta secretarul responsabil al comisieiadministrative trebuie sa ia in considerate termenul de 30 de zile in limitele caruia trebuie sa fie examinatacauza contraventionala. La sedinta comisiei trebuie sa fie prezenta majoritatea simpla a membrilor ei.Presedintele comisiei administrative sau vicepresedintele conduce sedinta privind examinarea cauzeicontraventionale.In cadrul cercetarii cauzei in sedinta trebuie sa fie analizate mai intii probeleprezentate de partea acuzarii(agentul constatator). Probele pot fi prezentate de partile procesului contraventional si in sedinta.In timpul examinarii cauzei contraventionale comisia administrativa este obligata sa clarifice urmatoarele:daca fapta comisa constituie contraventie; vinovatia faptuitorului si formele ei; prezenta circumstantelor careinlatura caracterul contraventional al faptei comise §i aplicarea raspunderii contraventionale; existanta circumstantelor ce atenueaza sau agraveaza raspunderea contraventionala; oportunitatea si legalitatea aplicarii pedepsei fata de faptuitor; daca prin comiterea contraventiei a fost pricinuita о paguba materiala; caracteristica persoanei faptuitorului etc.Finalizind cercetarea probelor, a cererilor si a demersurilor formulate de catre participantii la proces, presedintele sedintei anunta dezbaterile. Emiterea deciziei asupra cazului §i punerea ei in executare. Dupa ce in sedinta de cercetare a cazului au fost epuizate toate etapele procesuale, au fost verificate si confirmate sau neconfirmate probele care confirma sau nucomiterea faptei contraventionale, prezenta sau lipsa vinovatiei inculpatului, comisia administrativa formuleaza,apoi pronunta decizia asupra cazului.Exista urmatoarele variante de decizie: -restituirea materialelor agentului constatator care a intocmit procesul-verbal pentru inlaturarea greselilor admise la faza constatarii faptei 27 contraventionale si cercetarii cazului; -clasarea cazului; -remiterea materialelor in instanta de judecata; -aplicarea unei sanctiuni contraventionale.Decizia comisiei administrative se adopta cu majoritatea simpla de voturi ale membrilor comisiei prezenti lasedinta Calea ordinară de atac. Recursul
 28. 28. Examinarea cauzei contr. si emiterea deciziei asupra cazului – ca faza a procedurii contr. – se finalizeaza cuaducerea la cunostinta partilor interesate a deciziei emise,in modul stabilit de lege. Subiect cu dr. de atac cu recurs al hotaririlor judecatoresti poate fi: -pers. fata de care este aplicata sanctiunea contravent. -agentul constatator -victima -procurorul -aparatorul,care declara recursul in numele partilor -sotul/sotia pers. arestate. Pot fi considerati ca subiecti cu dr. de a declara recurs : -reprezentantii legali a pers. trase la raspundere contr. si al vctimei; -reprezentantul pers. jurid. fata de care e aplicata sanctiunea contr. sau care 28 este recunoscuta ca victima inurma unei actiuni contraventionale Temeiurile juridice pentru depunerea recursului. -nu au fost respectate dispozitiile privind conpetenta dupa materie sau calitatea pers. -sedinta de judecata nu a fost publicata -cauza a fost judecata fara citarea legala a unei parti sau pers. legal citata sa aflat in imposibilitatea dea se prezenta sau dea instiinta instanta despre imposibilitate-pers. a fost sanctionata pentru o fapta neprevazuta de CC; -faptei savirsite i sa dat o incadrare juridica gresita -a intervenit o lege mai favorabila pers. sanctionate,etc. Termenul si modul de depunere a recursului. Recursul impotriva instantei judecatoresti contraventionale se declara in termen de 15 zile.Termenul incepe adecurge din momentul aducerii la cunostinta pers.interesate a hotaririi judecat.R. se depune in instanta a careihotarire este atacata.Pers. detinuta fata de care a fost aplicata retinerea ca masura de constringere procesuala,apoi – arestul contr. ca pedeapsa contraventionala poate depune recursul si la administratia loculuide detinere,care este obligata sal expedieze imediat instantei a carei hotarire este atacata.R. primit se expediazain 3 zile de la data expirarii termenului de declarare a recursului,instantei de recurs.
 29. 29. Repunerea in termen a recursului. R.declarat cu omiterea termenului nu mai tirziu de 15 zile,se considera depus in termen daca instanta aconstatat ca intirzierea a fost determinata de motive intemeiate sau de neinformarea despre adoptarea hotaririi a participantului la proces,care nu a fost prezent la judecarea cauzei,nici la pronuntarea hotaririi. Judecarea cauzei contr. in recurs Se judeca de un complet format din 3 judecatori,cu citarea partilor.Neprezentarea nu impiedica judecarearecursului.Instanta e obligata sa se pronunte asupra tuturor motivelor invocate in recurs.Presedintelecompletului de judecata conduce sedinta ,asigura ordinea si solemnitatea in sedinta. 62. Calea extraordinară de atac. Revizuirea Procedura de revizuire se deschide in favoarea contravenientului in termen de cel mult 6 luni dupa aparitiaurm. temeiuri:-instanta de judec. Internationala,prin hotarire a constatat o incalcare a dr. Si libertatilor omului care poate fireparata la o noua judecare;-C. Constitutionala a declarat neconstitutionala prevederea legii aplicate in cauza data;-legea noua inlatura caracterul contraventional al faptei sau amelioreaza situatia contravenientului in a carui privinta nu a fost executata integral sanctiunea contraventionala; 29
 30. 30. 30 Bibliografie Acte normative 1) Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994. 2) Declaraţia Drepturilor Omului, adoptată la Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948. 3) Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptatâ la 4 noiembrie 1950, şi Protocoalele adiţionale. 4) Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova (in continuare Mon. Of. al RM) din 16 ianuarie 2009, nr. 3-6, art. 15) (Codul cu privire la contravenţiile administrative din 29 martie 1985)). 5) Codul penal al Republicii Moldova din 18 aprilie 2002. 6) Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14 martie 2003. 7) Codul civil al Republicii Moldova din 6 iunie 2002. 8) Codul de procedură civilă al Republicii Moldova din 30 mai 2003. 9) Codul muncii al Republicii Moldova din 28 martie 2003. 10) Codul vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2000. 11) Codul fiscal din 24 aprilie 1997. 12) Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004. 13) Codul cu privire la locuinţe, adoptat prin Legea RSSM din 3 iunie 1983. 14) Codul familiei din 26 octombrie 2000. 15) Codul electoral din 21 noiembrie 1997. 16) Codul funciar din 25 decembrie 1991. 17) Codul apelor din 22 iunie 1993. 18) Codul silvic din 21 iunie 1996. 19) Codul subsolului din 02 februarie 2009. 20) Codul transporturilor auto din 29 iulie 1998. 21) Codul transportului feroviar din 17 iulie 2003. 22) Codul navigaţiei maritime comerciale din 30 septembrie 1999. 23) Legea privind organizarea judecătorească, nr. 514-XIII din 6 iulie 1995.
 31. 31. 24) Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, nr. 789 -XIII din 26 31 martie 1996. 25) Legea cu privire la statutul judecătorului, nr.544 - XIII din 20 iulie 1995. 26) Lege cu privire la Procuratură, nr.294-XVI din 25 decembrie 2008. 27) Legea cu privire la avocatură, nr. 1260-XV din 19 iulie 2002. 28) Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 29) Lege privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. 30) Lege cu privire la poliţie, nr.416-XII din 18 decembrie 1990. 31) Legea cu privire la activitatea operativă de investigaţii, nr. 45 -XIV din 12 aprilie 1994. 32) Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, nr. 1545 - XIII din 25 februarie 1998. 33) Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr. 21 din 23 iunie 1997 cu privire la interpretarea articolului 114 din Constituţia Republicii Moldova. 34) Regulamentul comisiei administrative, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 25 martie 2010. 35) Tratat dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă din 4 noiembrie 1994 cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală. Buletinul Arbitrajului Republicii Moldova 1995, nr. 2. 36) Tratat dintre Republica Moldova şi Ucraina din 4 noiembrie 1994 privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală, Legea şi viaţa, 1994, nr. 2-3. 37) Tratat între Republica Moldova şi România din 6 iulie 1996 privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, Tratate Internaţionale, 1999, volum 20, pag. 364. 38) Convenţia privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă, familială şi penala, semnată de statele-membre ale C.S.I. şi ratificată de Republica Moldova la 16 martie 1995. 39) Legea Republicii România nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 40) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001. 41) Кодекс Республики Украина об административных правонарушениях от 07.12.1984. Literatură de profil
 32. 32. 1. Alexandru Ioan. Administraţia Publică: Teorii, Realităţi, Perspective, 32 Bucureşti: Lumina Lex, 2007 2. Alexandru Ioan. Drept administrativ comparat, ediţia a II-a, Bucureşti: Lumina Lex, 2003 3. Alexandru Ioan. Structuri, Mecanisme şi Instituţii Administrative. Note de Curs, V. I şi II, Bucureşti: Sylvi, 1996 4. Bantuş L. Ilicitul contravenţional, Chişinău, 2001 5. Barac L. Răspunderea şi sancţiunea juridică, Lumina Lex, 1997 6. Bălan Emil. Drept administrativ şi procedură administrativă, Bucureşti: editura Universitară, 2002 7. Cobăneanu Sergiu, Bobeica Elena, Rusu Viorel. Drept administrativ. Note de curs, Chișinău:CEP USM, 2012 8. Colectiv. Drept poliţienesc şi contravenţional, Bucureşti: Tritonic, 2003 9. Creangă Ion. Curs de drept administrativ, volumul I, Chişinău: Epigraf, 2003, 2004 10. Drăghici C, Iacob A., Corcheş R. Drept contravenţional, Tritonic, Bucureşti, 2004. 11. Dvoracec Maria V., Drept administrativ. Noţiuni introductive, Iaşi, 1994 12. Furdui S. Procedura în cazurile cu privire la contravenţiile administrative, Chişinău, 2000. 13. Furdui Sergiu, Dreptul contravenţional, Chişinău: Cartier Juridic, 2005. 14. Groza L., Părăuşanu Gh., Reglementarea sancţionării contravenţionale, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1973. 15. Guțuleac Victor. Drept administrativ, Chișinău: (Î.S. F.E.-P „Tipografia centrală”, 2013 16. Iorgovan Antonie, Drept administrativ, volumul I şi a II, Bucureşti: Nemira, 1996. 17. Manda Corneliu, Drept administrativ, ediția V, editura Univers Juridic, Bucureşti, 2008 18. Mihai Adrian Hotca, Drept contravenţional, Editas, 2003. 19. Mocanu Victor, Țurcan Liliana, Rusu Viorel, Bobeica Elena. Drept administrativ în scheme, Chișinău: CEP USM, 2013 20. Negoiţă Alexandru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1993. 21. Orlov Maria, Belecciu Ştefan Drept administrativ, Chişinău: Elena V.I., 2005 22. Orlov Maria, Drept administrativ, Chişinău: Epigraf, 2001 23. Orlov Maria, Răspunderea în dreptul administrativ, Chişinău, 1997. 24. Pivniceru M., Susanu P., Tudurache D., Contravenţia, Iaşi, 1997. 25. Poenaru Iulian, Răspunderea pentru contravenţii, Lumina Lex, Bucureşti, 1998.
 33. 33. 26. Roşca Tudor, Unele consideraţii cu referinţă la coristrîngerea 33 administrativă, Analele ştiinţifice ale USM, nr.4, Chişinău 2000. 27. Trăilescu Anton, Drept administrativ. Tratat elementar, Bucureşti: ALL BECK, 2002. 28. Ţiclea A. ş. a. Răspunderea contravenţională. Bucureşti, 1995. 29. Vedinaş Verginia, Drept administrativ şi instituţii politico-administrative. Manual Practic, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002 30. Алёхин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М., Административное право Российской Федерации, Москва, 2011 г. 31. Бахрах Д. Н., Административное Право России, Учебник для вузов, издательство Норма, Москва, 2002 32. Веремеенко И., Административно-правовые санкции, Москва, Юридическая литература, 1975. 33. Додин Е., Доказательства в административном процессе, Москва, Юридическая литература, 1973. 34. Козлов Ю. М., Попов Л. Л., Административное право, издательство Юристъ, Москва, 2000 (728 pag.) 35. Кузьмичева Г., Административная ответственность, Москва, 1984. 36. Лазарев Б., Административная ответственность, Москва, 1985. 37. Никитин А. М., Административное право в схемах, издательство Юнити-Дана, Москва, 2000 (352 pag.) 38. Овсянко Д. М., Административное право в схемах и определениях, 2-е издание, издательство Юристъ, Москва, 2002 39. Рошка Ф. А. Административная ответственность, Кишинев: КГУ, 1989. 40. Шергин А., Проблемы административно-деликтного права. Государство и право, 1994.

×