O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan?

Esitys: Sanna Kiuru, Evira | Elintarvikealan vientivalmennus 24.3.2017: www.evira.fi/pkvienti/vientivalmennus

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan?

 1. 1. Mitä lupia ja todistuksia elintarvikeviennissä tarvitaan? Vientivalmennus 24.3.2017 Sanna Kiuru, Evira
 2. 2.  Evira osaltaan edistää ja mahdollistaa elintarvikkeiden vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle yhteistyössä MMM:n kanssa.  Elintarvikkeiden viennissä Eviran erityisosaaminen ja asiantuntijuus liittyvät ensisijaisesti suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä eläin- ja kasvitauteihin.  Evira on tunnettu, tunnustettu ja luotettava viranomaiskumppani niin Suomessa, EU:ssa kuin EU:n ulkopuolellakin.  Eviran vientitiimi toimii suomalaisen elintarviketeollisuuden kanssa avoimessa yhteistyössä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rooli viennin mahdollistajana
 3. 3.  Kauppa EU-maiden välillä = sisämarkkinakauppaa  Sisämarkkinakaupassa laillisesti EU-maassa markkinoilla oleva tuote saa olla markkinoilla myös muissa EU-maissa  Vienti = EU:n ulkopuoliset maat  Viennin lähtökohta: elintarvikeyritys ja vientielintarvike täyttävät – EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset – Mahdolliset kolmannen maan asettamat lisävaatimukset 3 Elintarvikeviennin periaatteet Kuva: Scanstockphoto
 4. 4. Lähtökohta: tuote täyttää EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset + mahdolliset kohdemaan asettamat vaatimukset Huom! Kohdemaan vaatimukset voivat olla ensin mainittuja tiukemmat Pääsääntö: viejän tehtävänä on selvittää viennin vaatimukset ja varmistua ehtojen täyttymisestä (eläintautilaki 441/2013 61§; MMM:n asetus 17/08 36 §)  Vientilupa voi olla mikä tahansa asiakirja, prosessi tai vakuutus, jonka avulla vienti kohdemaahan mahdollistuu  Ei ole olemassa yhtä ainoaa vientilupa-asiakirjaa tai -todistusta, vaan vientilupa tarkoittaa eri asioita vientituotteesta ja kohdemaasta riippuen – kohdemaa määrittelee! 4 Viennin vaatimukset – vientilupa?
 5. 5.  Usein elintarvikkeen markkinoillepääsy edellyttää kohdemaan viranomaisten hyväksymää todistusta, jolla vientimaan viranomaiset takaavat esimerkiksi, että vientituote: – täyttää EU:n, Suomen ja mahdollisesti kohdemaan lainsäädännön vaatimukset – täyttää määritellyt ehdot eläin- tai kasvitautien suhteen – elintarvikkeen valmistajaa valvotaan ja elintarvike on vapaasti EU:n markkinoilla  Markkinoillepääsyä voi edeltää myös muita vaiheita, kuten – markkinoillepääsyselvitys, maahyväksyntä – vientiehtosopimus, MoU, protokolla – vientilaitosten rekisteröinti / hyväksyminen  Vientivalvonta(järjestelmä) – pääsääntöisesti elintarvikehuoneistoa valvova viranomainen – jotkut maat vaativat, että eläinperäisten elintarvikkeiden vientiehtojen toteutumista valvoo ja valvontatuloksista raportoi keskusviranomainen – vientivalvontajärjestelmät (USA, Kiina, Venäjä) 5 Markkinoillepääsyn edellytyksiä
 6. 6.  Kohdemaan kauppakumppanin kautta – maahantuojalla usein tärkeä rooli, ja on eduksi, että hänellä on kokemusta ja verkostoja elintarvikealalla  Suurlähetystöjen kautta  Kohdemaiden elintarviketurvallisuus-, eläin- ja kasvinterveys-, standardointi- tai tulliviranomaisten kautta  Evira – ennakoivaa yhteydenottoa viennin suunnitteluvaiheessa suositellaan! Pk-vientineuvonta on apuna: pk-vienti@evira.fi – tarjoamme apua mm. kohdemaiden vaatimusten selvittämiseen – yhteydenotot matalalla kynnyksellä 6 Mistä vaatimuksia voi selvittää?
 7. 7. Kasviperäinen elintarvike Elintarvike, joka sisältää sekä eläin- että kasviperäisiä ainesosia Eläinperäinen elintarvike Kasvinterveystodistus / Phytosanitary certificate Free sale -todistus, Control certificate jne. Eläinlääkintötodistus / Veterinary health certificate Viennin aloittaminen Vientituote Vaatimukset ja tarvittavat todistukset on selvitettävä kohdemaakohtaisesti! Todistusten ehdot tulee täyttää. Lisäksi on huolehdittava kohdemaan muista vaatimuksista (esim. pakkausmerkinnät, analyysitodistukset, maahantuojan tuontiluvat). Mahdollinen markkinoillepääsyselvitys, vientiehtosopimus Mahdolliset kohdemaan laitoshyväksynnät, rekisteröinnit, auditoinnit
 8. 8. Kasvinterveystodistuksen tarkoituksena on kasvintuhoojien (ml. kasvitaudit) leviämisen estäminen  esimerkiksi vihanneksille, hedelmille, marjoille ja viljalle – mitä jalostetumpi tuote, sitä harvemmin vaaditaan  kansainvälinen todistus on samanlainen kaikkialla – mahdollista lisätä kohdemaan vaatimia lisälausekkeita  Evira myöntää todistuksen kullekin lähtevälle erälle  kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän on liityttävä kasvinsuojelurekisteriin Kohdemaan oma ”terveys”todistus kasviperäisille elintarvikkeille (esim. Kiina, Turkki, GCC-maat) – lisääntymässä? 8 Kasvinterveystodistus
 9. 9.  Joskus kohdemaan viranomainen vaatii todistusta, jossa vakuutetaan esimerkiksi, että – vientituote on vapaasti EU:n markkinoilla – vientiyritys kuuluu elintarvikevalvonnan piiriin  Yleisempi vakuutus, ei-eräkohtainen  Kunnan valvontaviranomainen allekirjoittaa  Myös mahdollisia muita todistuksia, esimerkiksi liittyen elintarvikkeen kemiallisiin, mikrobiologisiin, radiologisiin tai fysikaalisiin ominaisuuksiin 9 Free sale certificate, Certificate of control, HACCP certificate jne.
 10. 10.  Tavoitteena mm. eläintautien leviämisen estäminen sekä elintarvikkeiden vaatimustenmukaisuudesta varmistuminen  Eläinlääkintötodistus on yleensä vientieräkohtainen  Virkaeläinlääkäri allekirjoittaa  Eläintautivakuutusten täyttyminen on varmistettava erityisen huolellisesti eläintautitilanteen muuttuessa  Eläinperäisten elintarvikkeiden viejien pitää kuulua Eviran viejärekisteriin (eläintautilaki 441/2013 70§) – ilmoittautuminen Eviran nettisivujen kautta 10 Eläinlääkintötodistus
 11. 11.  Traces / EU – Peru: maitotuotteet – Kanada: munatuotteet  Uusia tilattavia todistuksia / Suomi – Bosnia ja Hertsegovina: naudanliha – Israel: kalastustuotteet – Iran: maitotuotteet – Japani: siipikarjanliha – Turkki: ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja elintarvikeprosessin apuaineet – Ukraina: siipikarjanliha ja lihatuotteet; ei-eläinperäiset jalosteet 11 Uusimpia eläinlääkintötodistuksia
 12. 12.  Jos virallisesti sovittua todistusta ei ole, voi kohdemaan viranomaiselle ehdottaa Eviran laatimia yleistodistuksia – yleistodistukset maidolle, kalalle, lihalle – kolme kieliversiota, EN, EN+RA, EN+ES – suositellaan käytettäväksi toimijoiden ja kuntien omien vientitodistusten tilalla aina kun mahdollista  Todistuksen sopivuus on varmistettava kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä  Jos viennin kohdemaalla on erityisiä vaatimuksia todistuksen suhteen  laadittava oma todistus 12 Yleistodistus eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin
 13. 13.  Luomutuotteiden vientitodistukset  Evira  Alkoholijuomien vientitodistukset  Valvira  Pre-export certificate  virkaeläinlääkäri  Alkuperätodistus  kauppakamarit  Mahdolliset tutkimus-/ analyysitodistukset  yritys  Vienti-ilmoitus Tullille  Mahdollinen rekisteröityminen kohdemaassa (Suomen kautta tai suoraan)  Huomioi kohdemaan muut mahdolliset määräykset, kuten – pakkausmerkinnät, todistukset, verotus ja maahantuojan tuontiluvat jne.  Muut mahdolliset asiakirjat, kuten – kauppasopimus, kauppalasku, pakkauslista, kuljetusasiakirjat, vakuutusasiakirjat jne. 13 Muita mahdollisia vaatimuksia ja tarvittavia todistuksia
 14. 14. Tilaa Eviran Ajankohtaista viennistä -katsaus:  www.evira.fi/tilaa-uutiset/ajankohtaista-viennista  Tietoa uusista todistuksista  Muuta ajankohtaista tietoa vientirintamalta  Uudet materiaalit, koulutukset, tapahtumat Seuraa Eviran vientitiimiä Twitterissä:  @Evira_Export 14 Haluatko pysyä ajan tasalla vientiasioista?
 15. 15.  Eviran vientisivut: hyödyllistä tietoa vientiä suunnittelevalle, mm. – muistilistaa viennin eri vaiheisiin – tietoa todistuksista + maatietoa – Safe and Delicious Finnish food -esite • myös saksaksi, japaniksi ja koreaksi PK-vientihanke pähkinänkuoressa:  Tarjolla apua, tukea ja neuvoja – viennin viranomaisvaatimuksissa – kaikissa viennin vaiheissa  Yritykset ja viranomaiset saavat – neuvontaa ja tarvittaessa käytännön ohjausta – verkkomateriaalia ja tietopaketteja viennistä – tietoa mahdollisista vientimaista 15 Apua vientiin Evirasta www.evira.fi/vienti www.evira.fi/pkvienti pk-vienti@evira.fi
 16. 16. KIITOS!

×