O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) - ΟΕΠ--ΠΔΕΔΕ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση δραστηριοτήτων μετά την κάθε επίσκεψη των εκπαιδευτικών / μαθητών/τριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος. Η έκθεση αυτή συμπληρώνεται από τον αρχηγό της επίσκεψης και αποστέλλεται στην ΠΔΕΔΕ μέσα σε 15 μέρες από την πραγματοποίηση της επίσκεψης.)

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) - ΟΕΠ--ΠΔΕΔΕ

  1. 1. ΟΜΑΔΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Ελλάδασ ΕΚΘΕ΢Η ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ (ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙ΢ΚΕΨΗ) - ΠΔΕΔΕ(Πληροφορίεσ που πρζπει να περιλαμβάνει η ζκθεςη δραςτηριοτήτων μετά την κάθε επίσκεψη τωνεκπαιδευτικϊν / μαθητϊν/τριϊν για τισ δραςτηριότητεσ του προγράμματοσ. Η ζκθεςη αυτήςυμπληρϊνεται από τον αρχηγό τησ επίςκεψησ και αποςτζλλεται ςτην ΠΔΕΔΕ μζςα ςε 15 μζρεσ απότην πραγματοποίηςη τησ επίςκεψησ.)Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: 1. Δραςτηριότητεσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 2. Προϊόντα και αποτελζςματα τησ ςυνάντηςησ 3. Προγραμματιςμόσ –αποφάςεισ για τη ςυνζχιςη του προγράμματοσ 4. Παρατηρήςεισ, καλζσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και νζεσ προτάςεισ 5. Προβλήματα / δυςκολίεσ ςτην ςυνάντηςη και αν ναι, πώσ ξεπεράςτηκαν 6. Αντίκτυποσ τησ ςυγκεκριμζνησ ςυνάντηςησ ςτουσ μαθητζσ-καθηγητζσ© Σίντυ Τασούλα – ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ Page 1

×