Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Aparell reproductor masculi

  1. Sistema reproductor masculí Grup de treball: Marcel,Xavi i Pau A 6è 2on trimestre 2012/2013
  2. índex 1.Parts 2. Testicles i epidídim 3. Conductes deferents 4. Vesícules seminals 5. Pròstata 6. Uretra 7. penis
  3. PARTS • El sistema reproductor masculí està format per: – Testicles i els epidídims – els conductes deferents – la pròstata – les vesícules seminals – la uretra – el penis
  4. Testicle i epidídim • Fan 4 per 3 per 2cm. • Els testicles és on es creen els espermatozoides (fan 0,005mm de llargària .Es desplacen a 3mm/h. Cada testicle crea 1.500 espermatozoides per segon). • Els testicles tenen entre 10 i 12 tubs seminífers que es connecten a la rete testis que connecta a l'epidídim on els espermatozoides estan 20 dies. Allà dins els espermatozoides adquireixen mobilitat.
  5. Conductes deferents • És un conducte que va des dels testicles fins a la pròstata. El recorregut que fan els espermatozoides es aquest: comença als testicles, desprès va als epidídims, aleshores passa pel conducte deferent, d'aquí va a les vesícules seminals que treuen líquid ensucrat que facilita la mobilitat dels espermatozoides. De les vesícules seminals va a la pròstata.
  6. Vesícules seminals Les vesícules o glàndules seminals són unes glàndules productores del 60% del volum del líquid seminal. Estan situades en l‘interior de la pelvis. Darrere de urinària, davant del recte i immediatament per sobre de la base de la pròstata, amb la qual estan unides pel seu extrem inferior.
  7. Pròstata • Es una glàndula exocrina(una glàndula exocrina es aquella que secreta el producte a l’exterior). La pròstata difereix considerablement entre les especies, tant anatòmicament, químicament com fisiològicament. En humans te la forma d’una castanya i esta per davant del recte i per sota de la bufeta urinària. La pròstata produeix un líquid anomenat líquid prostàtic. El líquid prostàtic esta format entre el 10 i el 30 % de volum de líquid seminal que juntament amb els espermatozoides constitueixen el semen.
  8. Uretra • -La uretra. Es el conducte que porta l’esperma i la orina a l’exterior del cos.
  9. penis El penis es un dels òrgans reproductors més importants del sistema reproductor masculí. Ara us direm quines parts té penis que són aquests: -El teixit erèctil esponjós. S’encarrega de produir la erecció. El prepuci es una pell que protegeix el cap del penis.
  10. Esperem que us hagi agradat i ara hos posem un video http://www.youtube.com/watch?v=gq01HP8XKb0
Anúncio