O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

31.7.12 ועדת משנה להתנגדויות דוחה את תוכנית כפר הנופש נחשולים

278 visualizações

Publicada em

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

31.7.12 ועדת משנה להתנגדויות דוחה את תוכנית כפר הנופש נחשולים

 1. 1. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 1 ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬2012017 ‫פומבי‬ ‫דיון‬ ‫פרוטוקול‬ ) ‫תשע"ב‬ ‫באייר‬ '‫יב‬ ,‫שלישי‬ ‫מיום‬31.7.12( :‫נוכחים‬‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬-‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬-‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫אמיר‬ ‫עו"ד‬-‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫אלי‬ ‫מר‬‫אבוטבול‬-‫יעקב‬ ‫זכרון‬ ‫מועצת‬ ‫ראש‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬-‫המשפטים‬ ‫שר‬ ‫נציג‬ ‫שניידרמן‬ ‫כרמן‬ '‫גב‬-‫הבריאות‬ ‫שר‬ ‫נציגת‬ ‫יעקב‬ ‫לילה‬ ‫ד"ר‬-‫הבריאות‬ ‫שר‬ ‫נציגת‬ ‫מוסרי‬ ‫יהודית‬ '‫גב‬-‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציגת‬ ‫קודם‬ ‫פרוטוקול‬ ‫אישור‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫פרו‬ ‫אין‬.‫לאישור‬ ‫טוקולים‬ ‫סעיף‬1:/‫חפ‬ ‫תוכנית‬1604/‫ו‬1-‫דניה‬ ‫סביוני‬ ,‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫ברחוב‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ :‫מצטרפים‬‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬ ‫מתנגד‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫חיים‬ ‫מר‬ ‫מתנגד‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ ‫רודיטי‬ ‫מר‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬ ‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬‫חיפה‬ ‫עירית‬ , ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ,‫זסלבסקי‬ ‫ולד‬ ‫מר‬ ‫תנועה‬ ‫יועץ‬ ,‫שטרק‬ ‫יוסי‬ ‫מר‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬ ‫התוכנית‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬ ‫דני‬ ‫מר‬
 2. 2. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 2 ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬ ‫היזם‬ ‫נציג‬ ,‫זאבי‬ ‫יגאל‬ ‫עו"ד‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬ ‫בניהו‬ ‫מר‬‫מתנגד‬ ,‫שפירא‬ ‫מתנגד‬ ,‫שחר‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫דייר‬ ,‫רוזנברג‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬1/20 ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫פאולסברג‬ ‫רודי‬ ‫עו"ד‬ ‫מתנגד‬ ,‫קלטש‬ ‫אברהם‬ ‫מר‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ,‫שמסי‬ ‫סלינה‬ '‫גב‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫את‬ ‫נשמע‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫התוכנית‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ ‫מסלינה‬ ‫נשמע‬‫תגובת‬ ‫את‬ ‫נשמע‬ .‫המתנגדים‬ ‫אחד‬ ‫להפריע‬ ‫לא‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ,‫הזה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מנהל‬ ‫אני‬ .‫מוקלט‬ ‫הדיון‬ .‫העירייה‬ ‫תגובת‬ ,‫היזם‬ .‫לפרוטוקול‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לומר‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ .‫היד‬ ‫את‬ ‫ירים‬ ,‫לדבר‬ ‫שמבקש‬ ‫מי‬ .‫לשני‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ,‫שמסי‬ ‫סלינה‬ '‫גב‬: ‫בין‬ ,‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫בשכונת‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ ‫מציעה‬ ‫התוכנית‬‫לאוסקר‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫מ‬ ‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫תגבור‬ ‫תוך‬ ,‫שינדלר‬-300‫ל‬ ‫מ"ר‬-1260‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫הוספת‬ ‫ותוך‬ ‫מ"ר‬ ‫מתחת‬ ‫בחלקו‬ ‫שחודר‬ ,‫קרקעי‬ ‫תת‬ ‫חניון‬ ‫מציעה‬ ‫התוכנית‬ .‫המותרות‬ ‫השתיים‬ ‫מעל‬ ‫נוספות‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫מדיירי‬ ‫התנגדויות‬ ‫חמש‬ ‫הוגשו‬ ‫לתוכנית‬ .‫המאושרות‬ ‫לדרכים‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬: ?‫משהו‬ ‫להוסיף‬ ‫רוצה‬ ,‫ליאת‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ,‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬: .‫לא‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫המתנגדים‬ ‫את‬ ‫נשמע‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬: ‫מייצג‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫נכון‬ ‫זה‬ ,‫התנגדויות‬ ‫חמש‬ ‫שהוגשו‬ ‫שמעתי‬ .‫טוב‬ ‫בוקר‬104‫מתנ‬‫מתוך‬ ,‫גדים‬ 192‫הכנתי‬ ‫לנוחיותכם‬ .‫הזז‬ ‫ברחוב‬ ‫בניינים‬ ‫חמישה‬ ,‫בניינים‬ ‫בארבעה‬ ‫שנמצאות‬ ,‫דירות‬ ‫תצ‬".‫א‬ ‫שהוא‬ ,‫בתצ"א‬ ‫לפחות‬ ,‫כאן‬ ‫רואים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ,‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫שנבין‬ ‫כדי‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הוא‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫את‬ ‫המקיפים‬ ‫המגדלים‬ ‫חמשת‬ ‫את‬ ,‫זה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ה‬ ,‫שירות‬ ‫כביש‬‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫רק‬ ‫שנועד‬ ‫כביש‬ ‫וא‬-‫כלי‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ‫או‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫הכנסת‬ ‫לאפשר‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫תוכן‬ ‫שלא‬ ‫רחוב‬ ‫הוא‬ ‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫שרחוב‬ ‫כיוון‬ ,‫השכונה‬ ‫של‬ ‫מהעורף‬ ‫רכב‬ ‫להיות‬ ‫נועד‬ ‫הזז‬ ‫רחוב‬ ‫אז‬ ,‫זינגר‬ ‫מנדל‬ ‫מרחוב‬ ,‫מסביב‬ ‫היא‬ ‫הכניסה‬ ‫אלא‬ ,‫לבתים‬ ‫ישר‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬ ‫בהכנסת‬ ‫מתמצה‬ ‫תפקידו‬ ‫שכל‬ ‫הרחוב‬.‫שלהם‬ ‫הבתים‬ ‫אל‬ ‫הדיירים‬ ‫של‬ ‫רכב‬ ‫ב‬ ‫מדובר‬-196‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫אקונומית‬ ‫סוציו‬ ‫יכולת‬ ‫בעלת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫דירות‬ ‫הרבה‬ ‫לאחרונה‬ ‫נבנים‬ ‫שבה‬ ,‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫של‬ ‫הזאת‬ ‫שהשכונה‬ ,‫הוא‬ ‫ידוע‬ ‫סוד‬ .‫מהממוצע‬ ‫אנ‬ ,‫מדניה‬ ‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫אליה‬ ‫קולטת‬ ,‫מגדלים‬ ‫מאוד‬,‫שבגרו‬ ‫שים‬ ‫לגור‬ ‫באים‬ ‫והם‬ ,‫לעירייה‬ ‫ארנונה‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ולשלם‬ ,‫גדולות‬ ‫בדירות‬ ‫יותר‬ ‫חפצים‬ ‫לא‬ .‫יותר‬ ‫ולפעמים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫שני‬ ‫לפחות‬ ‫יש‬ ‫ביניהם‬ ,‫משפחה‬ ‫לכל‬ .‫הזה‬ ‫ברחוב‬
 3. 3. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 3 ‫קלים‬ ‫יותר‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ,‫הדירות‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬-196‫ל‬ ‫קרוב‬ ,‫דירות‬- 200‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ,400‫כ‬.‫פה‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫שמשרתים‬ ,‫רכב‬ ‫לי‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫יש‬ ‫כרגע‬196‫נכון‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ,-250.‫האלה‬ ‫המבנים‬ ‫בתוך‬ ‫שהותקנו‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ 250‫לשרת‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬400‫של‬ ‫חוסר‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ,‫כלומר‬ .‫רכב‬ ‫כלי‬1450 ‫אבן‬ ‫על‬ ‫אבן‬ ‫ולו‬ ,‫במקום‬ ‫שמוסיפים‬ ‫מבלי‬ ,‫הקיימת‬ ‫במתכונת‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬.‫אחת‬ ‫שלו‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫להקים‬ ‫כרגע‬ ‫שמבקשים‬ ,‫המסחרי‬ ‫המרכז‬ ,‫שמבקשים‬ ‫המתקן‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫שכנראה‬ ,‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫מרחוב‬ ,‫המקורי‬ ‫בתכנון‬ ,‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫והיו‬ ,‫השכונה‬ ‫של‬ ‫והיציאות‬ ‫הכניסות‬300‫לשרת‬ ‫שאמור‬ ,‫קטן‬ ‫מרכז‬ ‫איזשהו‬ ‫שזה‬ ,‫מטרים‬ .‫השכונה‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫מרכז‬1260‫אנחנו‬ ,‫עזר‬ ‫שטחי‬ ‫פלוס‬ ,‫חניה‬ ‫שטחי‬ ‫פלוס‬ ‫עיקרי‬ ‫שטח‬ ‫שזה‬ ,‫נטו‬ ‫מטר‬ ‫קיבל‬ ‫שעוד‬ ‫אלא‬ ,‫שצריך‬ ‫החניה‬ ‫שטחי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ ,‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫מ‬ ‫הקלה‬-47‫ל‬ ‫חניה‬ ‫מקומות‬-38.‫חיפה‬ ‫מעיריית‬ ‫נוספות‬ ‫הקלות‬ ‫וקיבל‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ ‫לדיירים‬ ‫הזה‬ ‫בעניין‬SAY‫ש‬ ‫מזה‬ ‫חוץ‬ ,.‫השטח‬ ‫על‬ ‫השפעות‬ ‫לזה‬ ‫יש‬ ‫הוא‬ ‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫חוסר‬ ‫כאשר‬ ,‫היום‬ ‫גם‬ ‫אם‬ ,‫אבל‬150‫שאותם‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ,150‫מחנים‬ ‫שוב‬ ,‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬ ‫זה‬ ,‫צר‬ ‫רחוב‬ ‫זה‬ .‫להחנות‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫היחידי‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ,‫הזז‬ ‫ברחוב‬ ‫מזכיר‬ ‫אני‬-.‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬ ‫זה‬ ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫שהוצגו‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫יכול‬ ‫אני‬‫ניתן‬ ‫כשבהם‬ ,‫והערב‬ ‫הצהריים‬ .‫תפוסים‬ ‫החניה‬ ‫של‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ,‫הזה‬ ‫כשברחוב‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לראות‬ ‫נניח‬ ‫עוד‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫שטח‬ ‫להכניס‬ ,‫היום‬1260‫כשכולו‬ ,‫הזה‬ ‫לאזור‬ ‫עיקרי‬ ‫שטח‬ ‫מטרים‬ ‫אל‬ ‫הכניסה‬ .‫לסיוט‬ ‫האלה‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ,‫כביש‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫בתו‬ ‫שתראו‬ ‫כפי‬ ,‫הזה‬ ‫החניון‬‫אדם‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫למגדלים‬ ‫הכניסה‬ ‫מקצה‬ ‫ממש‬ ‫הוא‬ ,‫כנית‬ ‫הכניסה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ,‫שלו‬ ‫החניה‬ ‫ממרתף‬ ,‫שלו‬ ‫החניה‬ ‫ממשטח‬ ‫לצאת‬ ‫שרוצה‬ ,‫החניה‬ ‫צורת‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫החניות‬ ‫מיקום‬ ‫את‬ ,‫התוכנית‬ ‫לפי‬ ,‫שינו‬ ‫עוד‬ ,‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ .‫הזה‬ ‫לבניין‬ ‫ה‬ ,‫הכחול‬ ‫לקו‬ ‫בבקשה‬ ‫תסתכלו‬ ‫אם‬ ,‫כך‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫הכניסה‬ ‫שממול‬‫הקטע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וצרפו‬ ‫כניסו‬ ‫לתוך‬ ‫אותו‬ ‫צרפו‬ ,‫למגדלים‬ ‫לכניסה‬ ‫הסמוך‬ ‫הקטע‬ ,‫כזה‬ ‫ריש‬ ‫מין‬ ‫הוא‬ ‫הזז‬ ‫רחוב‬ ,‫הזז‬ ‫שמרחוב‬ ‫זו‬ ,‫הידוע‬ ‫ככל‬ ,‫בניצב‬ ‫חניה‬ .‫בניצב‬ ‫חניה‬ ‫שיהיו‬ ,‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ ,‫הכחול‬ ‫הקו‬ .‫והיציאה‬ ‫בכניסה‬ ‫לתמרן‬ ‫כדי‬ ,‫הכביש‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫לצורך‬ ,‫שתופסת‬ ‫חניה‬‫זאת‬ ,‫וצר‬ ‫מסכן‬ ..‫ב‬ ,‫רחוב‬ ‫אותו‬ ‫דרך‬ ‫לזרום‬ ‫צריכה‬ ,‫מסחרי‬ ‫במרכז‬ ‫הזאת‬ ‫התנועה‬ ‫שכל‬ ‫אומרת‬ .‫הזאת‬ ‫התוספת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ושצריך‬ ,‫שירות‬ ‫כביש‬ ‫להיות‬ ‫שתוכנן‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬-1300,‫זה‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אחרת‬ ,‫תוסס‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫זה‬ ‫מטרים‬ .‫איתנו‬ ‫פה‬ ‫שיושב‬ ‫היזם‬ ‫לא‬ ‫בוודאי‬ ‫י‬ ‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫אם‬‫עושה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ,‫כן‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫תנועה‬ ‫פה‬ ‫תהיה‬ ,‫הציפיות‬ ‫על‬ ‫ענה‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫היא‬ ‫שלה‬ ‫שהגישה‬ ,‫מקום‬ ‫באיזה‬ ‫שנמצאת‬ ,‫פינה‬ ‫איזה‬ ‫לתוך‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫אותו‬ .‫בנסיבות‬ ‫בהתחשב‬ ‫ואמרו‬ ‫הרחוב‬ ‫דיירי‬ ‫כל‬ ‫פה‬ ‫שהתאגדו‬ ,‫והעיקרית‬ ‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬ ‫ולכן‬-‫אנחנו‬ ‫בלב‬ ‫זו‬ ‫לא‬ .‫לקרות‬ ‫הולך‬ ‫מה‬ ‫מבינים‬‫יש‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫עם‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫להתמודד‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ,‫ד‬ ‫של‬ ,‫שאמרתי‬ ‫כפי‬ ,‫חניה‬ ‫חוסרי‬ ‫לנו‬150‫כלי‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫עלינו‬ ‫יהיה‬ ‫אזי‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫אומר‬ ‫שהייתי‬ ,‫רכב‬-‫דירות‬ ‫של‬ ‫תחלופה‬ ‫מאשר‬ ‫גדולה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫בהם‬ ‫התחלופה‬ .‫מגורים‬ ‫מרכ‬ .‫ביום‬ ‫פעמיים‬ ,‫פעם‬ ‫יוצא‬ ‫אדם‬ ,‫מגורים‬ ‫בדירת‬,‫היזם‬ ‫של‬ ‫הציפיות‬ ‫לפי‬ ‫לפחות‬ ,‫מסחרי‬ ‫ז‬ ‫שכל‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫וזה‬ ,‫רבה‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫בו‬ ‫התנועה‬ ,‫תוסס‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬ ,‫מניח‬ ‫אני‬ .‫שמתוכנן‬ ,‫שירות‬ ‫כביש‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫שנתן‬ ,‫התחבורה‬ ‫מיועץ‬ ‫נבצר‬ ,‫חופשות‬ ‫בתקופת‬ ‫נמצאים‬ ‫ואנחנו‬ ‫מאחר‬ ,‫לצערי‬ ‫כ‬ ,‫בחו"ל‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬ .‫להגיע‬ ‫הדעת‬‫או‬ ‫לדחות‬ ‫ביקשתי‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ .‫ישראל‬ ‫מעם‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫מו‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫שהיועץ‬ ‫מבין‬ ‫שאני‬ ‫משום‬ ,‫לזה‬ ‫שתתייחסו‬ ‫מבקש‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫אחר‬ ‫מעוד‬ ‫לקבוע‬ .‫הזה‬ ‫התאריך‬ ‫בגלל‬ ‫שנוצר‬ ‫במצב‬ ‫איזון‬ ‫חוסר‬ ‫איזשהו‬ ‫ויש‬ ,‫פה‬ ‫נמצא‬
 4. 4. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 4 ‫נוסף‬ ‫נושא‬-‫יותר‬ ‫או‬ ,‫הבניה‬ ‫נפח‬ ‫הגדלת‬ ‫את‬ ,‫כמובן‬ ,‫חייבו‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ ‫הגדלת‬‫נכון‬- ‫המרכז‬ ‫שמול‬ ‫לבניין‬ ‫לפחות‬ ,‫המיועד‬ ‫הבניין‬ ‫התקרב‬ ,‫כך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫תחום‬ ‫הגדלת‬ ‫בחזית‬ ‫מדובר‬ ,‫טועה‬ ‫שאינני‬ ‫מקווה‬ ‫ואני‬ ,‫ידיעתי‬ ‫למיטב‬ ,‫הזאת‬ ‫החזית‬ ‫לגבי‬ ‫אין‬ .‫המסחר‬ ‫דהיינו‬ ,‫רגילה‬-‫של‬ ‫המגורים‬ ‫חדרי‬ ‫חלונות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫מתקרבים‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫חלונות‬ ‫פשוט‬ .‫שממול‬ ‫המגדל‬‫של‬ ‫בפרטיות‬ ‫גם‬ ‫פגיעה‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫שהזיזו‬ ‫זה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫הדיירים‬ ,‫ד.א.ל‬ ‫מחברת‬ ,‫אסיף‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫מתוך‬ ‫שתראו‬ ‫כפי‬ ,‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫חישוב‬ ‫גם‬ .‫בחשבון‬ ‫ושהובאו‬ ,‫תקניים‬ ‫אינם‬ ‫שהם‬ ‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫כמה‬ ‫לפחות‬ ‫יש‬ ,‫הפירוט‬ ‫את‬ ‫שעשה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫בפועל‬ ‫שמישים‬ ‫יהיו‬ ‫אם‬ ‫ספק‬‫חשובים‬ ‫פחות‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫פרטים‬ ‫נכנסים‬ ‫אנחנו‬ .‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫חניה‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫לא‬ ‫שכבר‬ ‫משום‬ ,‫מהותיים‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫לרכב‬ ‫שמיועד‬ ‫אחד‬ ‫חניה‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ,‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ואולי‬ ,‫ומדגיש‬ ‫חוזר‬ ‫אני‬ ,‫כן‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫לחניו‬ ‫הכניסה‬ .‫הריש‬ ‫לפני‬ ,‫הפניה‬ ‫לפני‬ ,‫הרחוב‬ ‫בקצה‬ ‫דווקא‬ ‫שהוא‬ ,‫משאית‬ ,‫תפעולי‬‫היא‬ ‫ן‬ ‫בין‬ ‫שההתנגשות‬ ‫כך‬ ,‫הפרטיים‬ ‫לבניינים‬ ‫הכניסה‬ ‫בתוך‬ ‫ממש‬ ‫ממש‬ ,‫הזה‬ ‫הכביש‬ ‫בסוף‬ ‫ממש‬ .‫מהותי‬ ‫די‬ ‫יהיה‬ ‫המסחרי‬ ‫והחניון‬ ‫הפרטיים‬ ‫החניונים‬ ‫מר‬ ‫אבל‬ ,‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫התחבורה‬ ‫יועץ‬ ‫מר‬ ,‫פה‬ ‫ישנו‬ ,‫לאפשר‬ ‫דבריי‬ ‫להשלמת‬ ,‫מבקש‬ ‫אני‬ .‫להשיב‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫מבקש‬ ‫והייתי‬ ,‫פה‬ ‫נמצא‬ ,‫האדריכל‬ ,‫רטנר‬ ‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬: .‫אשלים‬ ‫רק‬ ‫ואני‬ ,‫מהנושאים‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כיסה‬ ‫אלי‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ .‫מקדימות‬ ‫הערות‬ ‫שתי‬ ‫אגיד‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫וטובים‬ ‫מכובדים‬ ‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫הזאת‬ ‫בתוכנית‬ ‫עסקו‬ ,‫שני‬ ‫דבר‬ .‫לגופה‬ ‫עניינית‬ ‫אלא‬ ‫מקצועית‬ ‫ביקורת‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ,‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬‫נסתכל‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫ימרה‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫למעשה‬ ,‫בחניון‬ ‫משתמש‬ ‫ולא‬ ‫הזז‬ ‫מרחוב‬ ‫שמגיע‬ ‫שמי‬ ‫נראה‬ ‫אנחנו‬ ,‫בתכנון‬ ‫טיפה‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ,‫במדרגות‬ ‫לעלות‬ ‫נשלח‬ ‫הוא‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫הבניין‬ ‫למעלית‬ ‫למשל‬ ‫לגשת‬ ‫אפשרות‬- 7‫לש‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫הימרה‬ ,‫כלומר‬ .‫שינדלר‬ ‫לאוסקר‬ ‫לעלות‬ ‫כדי‬ ,‫מטרים‬.‫בעייתית‬ ‫היא‬ ‫כונה‬ ‫של‬ ‫בניין‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫הביטול‬ ,‫ההתקרבות‬ ,‫נוסף‬ ‫דבר‬5‫אבל‬ ,‫עמודים‬ ‫שורת‬ ‫מעל‬ ‫שמתנהל‬ ,‫מטרים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מקרב‬ ‫זה‬ ,‫למסעדה‬ ‫ששייכת‬ ,‫מרפסת‬ ‫ועוד‬ ‫מלאות‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫למעשה‬ ‫מדובר‬ ‫את‬ ‫ממול‬ ‫קנו‬ ‫אנשים‬ .‫שממול‬ ‫לבניינים‬ ‫למעשה‬ ‫קטלנית‬ ‫בצורה‬ ‫הזה‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫בצורה‬ ‫הבתים‬‫פרויקט‬ ‫יש‬ ‫שמולם‬ ‫ידעו‬ ‫שהם‬ ‫בעיקר‬ ,‫מטרדים‬ ‫מיני‬ ‫מכל‬ ‫מוגנים‬ ‫יהיו‬ ‫שהם‬ ‫של‬300‫של‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ,‫בלבד‬ ‫מטרים‬150‫שהיה‬ ‫מרווח‬ ,‫מסביב‬ ‫עצום‬ ‫מרווח‬ ‫עם‬ ,‫מטרים‬ ‫התנועה‬ ‫מעורכי‬ ‫לאחד‬ ‫נהפך‬ ‫שזה‬ ‫לפני‬ ,‫שינדלר‬ ‫מאוסקר‬ ‫רכב‬ ‫לתנועת‬ ‫אפילו‬ ‫מיועד‬ .‫העירוניים‬ ‫מת‬ ‫במין‬ ‫פה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ,‫שינדלר‬ ‫לאוסקר‬ ‫שפונה‬ ‫קן‬ ‫דרך‬ ,‫מסביב‬ ‫העליון‬ ‫במבנה‬ ‫שהשתמש‬ ‫הקהל‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫שולח‬ ,‫מאחור‬ ‫שלו‬ ‫השירותים‬ ‫עם‬ ‫פה‬ ‫אנחנו‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫כזאת‬ ‫גם‬ ‫שהיא‬ ‫בדרך‬ ,‫פנימה‬ ‫והזז‬ ‫זינגר‬ ‫מנדל‬ ,‫השכונה‬ ‫רחובות‬ ‫שטחי‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫לעצמו‬ ‫להוסיף‬ ‫שלו‬ ‫והנסיון‬ ,‫מאולץ‬ ‫הוא‬ ,‫טבעי‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מוצר‬.‫ם‬ ‫שטארק‬ ‫יוסי‬ .‫התפעולי‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ,‫בפרטים‬ ‫כשמסתכלים‬ ,‫החניה‬ ‫נושא‬ ‫לגבי‬ ‫ישחזר‬ ‫שהוא‬ ‫מעניין‬ ‫יהיה‬ ‫אבל‬ ,‫שנים‬ ‫הרבה‬ ‫אותו‬ ‫מכיר‬ ‫אני‬ ,‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫כבישים‬ ‫מתכנן‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ,‫שלהם‬ ‫הענקיים‬ ‫הארגזים‬ ‫עם‬ ,‫האספקות‬ ‫מסוג‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫התנועה‬ ‫את‬ ‫תמ‬ ‫שהם‬ ,‫נוספת‬ ‫אחת‬ ‫תכונה‬.‫השלישי‬ ‫על‬ ‫השני‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫השעות‬ ‫באותם‬ ‫תמיד‬ ‫מתקבצים‬ ‫יד‬ ‫וצריכים‬ ,‫שלושה‬ ‫שניים‬ ‫מופיעים‬ ‫במציאות‬ .‫מיתוס‬ ‫זה‬ ‫אחד‬ ‫תפעולי‬ ‫רכב‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫במיקום‬ ‫גם‬ ‫טבעית‬ ‫לא‬ ‫מאוד‬ ‫קונסטרוקציה‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫העסק‬ ‫כל‬ .‫רחוב‬ ‫קצה‬ ‫בתוך‬ ‫לתמרן‬ .‫שלה‬ ‫מ‬ ‫בכל‬ ,‫התוכנית‬ ‫מתוך‬ ‫חופש‬ ‫מספיק‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫שלמעשה‬ ,‫היא‬ ‫דעתי‬‫ההקלה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫קרה‬ .‫סביר‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫לכיוון‬ ‫הקדמי‬ ‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ‫הזאת‬
 5. 5. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 5 ‫מכולם‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬-‫או‬ ‫כזאת‬ ‫פעילות‬ ‫שם‬ ‫שתהיה‬ ‫וברור‬ ,‫למסעדה‬ ‫שמצטרפת‬ ‫שלו‬ ‫הגג‬ ‫מרפסת‬ .‫אחרת‬ ‫טכניות‬ ‫הערות‬ ‫כמה‬-,‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאת‬ ‫מתכננת‬ ‫היא‬ ‫ופנינה‬ ,‫מצפה‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬ ,‫אחת‬ ‫הערה‬ ‫אנ‬ ‫אבל‬.‫בניין‬ ‫קווי‬ ,‫מוצע‬ ‫מצב‬ ‫בתוכנית‬ ,‫לראות‬ ‫מצפה‬ ‫הייתי‬ ‫י‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬: .‫בי‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬: .‫שלה‬ ‫ההוראות‬ ‫זה‬ .‫בה‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬: ?‫מה‬ ‫של‬ ‫הוראות‬ ‫זה‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ,‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬: .‫מבא"ת‬ ‫מר‬‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬: .‫מזה‬ ‫ירדתי‬ ‫אז‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬: .‫מחייב‬ ‫והוא‬ ‫לבינוי‬ ‫עובר‬ ‫הכל‬ ‫ואז‬ ,‫בניין‬ ‫קווי‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫כזה‬ ‫מגוון‬ ‫מאפשר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬: ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫ורסטילית‬ ‫מאוד‬ ‫היא‬ ‫שהתוכנית‬ ‫משום‬ ,‫בעייתי‬ ‫הוא‬ ‫שניהם‬ ‫של‬ ‫השילוב‬‫ברור‬ ‫למשל‬ ‫דוגמא‬ ‫אתן‬ ‫אני‬ .‫הצהרה‬ ‫היא‬ ‫פה‬ ‫שמופיעה‬ ‫שהפרוגרמה‬-‫ל‬ ‫הרצאות‬ ‫חדר‬ ‫שם‬ ‫יש‬-30 -25,‫השכונה‬ ‫תושב‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫לשם‬ ‫שיבואו‬ ‫מהאנשים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫לתנועה‬ ‫נחזור‬ ‫ואם‬ ,‫איש‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫רכב‬ ‫עם‬ ‫יבוא‬ ‫הוא‬ ,‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫חלקם‬ ‫שגם‬ ‫להניח‬ ‫וסביר‬ ‫הח‬ ‫תקני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ..‫שהתנועה‬ ,‫קהל‬ ‫עומסי‬ ‫עם‬ ‫אלמנטים‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫פה‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ניה‬ ‫לפחות‬ ,‫שינדלר‬ ‫על‬ ‫המעטות‬ ‫שהחניות‬ ‫ברור‬ .‫הזז‬ ‫רחוב‬ ‫דרך‬ ‫לבוא‬ ‫יכולה‬ ‫שלהם‬ ‫היחידה‬ ‫לקומה‬ ‫הטבעית‬ ‫הגישה‬ ,‫השלישית‬ ‫לקומה‬ ‫גישה‬ ‫תהיה‬ ‫שזו‬ ‫משום‬ ,‫לנכים‬ ‫יהיו‬ ‫מהן‬ ‫שתיים‬ ‫חנ‬ ‫בתוך‬ ‫להשתמש‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫שאחרת‬ ,‫לנכים‬ ‫השלישית‬‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫לתנועה‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ,‫יון‬ .‫למעלה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫למעלית‬ ‫מצב‬ ,‫טבעי‬ ‫לא‬ ‫מצב‬ ‫יוצרת‬ ,‫שלה‬ ‫ההעמסה‬ ‫בגלל‬ ,‫שהתוכנית‬ ,‫הוא‬ ‫להדגיש‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ .‫קשה‬ ‫בצורה‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫מעמיס‬ ‫שהוא‬ ,‫מלאכותי‬ ‫נוסף‬ ‫דבר‬-‫של‬ ‫רעיון‬ ‫איזשהו‬ ‫מופיע‬ ,‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫הבינוי‬ ‫בתוכנית‬ ‫למעשה‬ ,‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫שי‬.‫השטח‬ ‫פיתוח‬ ‫בתוכנית‬ ,‫הציבוריות‬ ‫המדרגות‬ ‫מהלך‬ ‫נוי‬ ‫העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ,‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫להקיף‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ,‫נכון‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫המדרגות‬ ‫לכיוון‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫של‬ ‫ההעברה‬ ‫למעשה‬ ‫אבל‬ ,‫בתוכנית‬ ‫מופיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הזאת‬ .‫מדויק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הציבוריות‬ ‫בח‬ ,‫למעלה‬ ‫אותו‬ ‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ,‫בחתך‬ ‫גם‬‫במציאות‬ ,‫החתכים‬ ‫שני‬ ‫מבין‬ ‫התחתון‬ ‫תך‬ .‫בחתך‬ ‫שמופיע‬ ‫ממה‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫חזית‬ ‫אורך‬ ‫תופסת‬ ‫השלישית‬ ‫בקומה‬ ‫המסעדה‬ ,‫גדול‬ ‫שטח‬ ‫תופסת‬ ‫היא‬ ‫למעלה‬ ‫שהמסעדה‬ ‫רואים‬ ,‫לחתך‬ ‫התוכנית‬ ‫בהשוואת‬ ,‫במציאות‬ ,‫הקדמי‬ ‫המרווח‬ ‫את‬ ‫שמבטלת‬ ,‫המרווח‬ ‫לתוך‬ ‫שנכנסת‬ ,‫כאמור‬ ,‫שלה‬ ‫הקדמית‬ ‫והמרפסת‬ ‫ל‬ ‫היה‬ ‫ראוי‬.‫מסביב‬ ‫לדיירים‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫מטרד‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ,‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מעשה‬
 6. 6. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 6 ‫הוא‬ .‫טבעי‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מבנה‬ ‫פה‬ ‫נוצר‬ ,‫ההיקף‬ ‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ ,‫שנוצרה‬ ‫לומר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ,‫בקיצור‬ ‫ישמרו‬ ‫האלה‬ ‫השימושים‬ ‫אם‬ ‫מושג‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ,‫השימושים‬ ‫מבחינת‬ ‫חופש‬ ‫דרגות‬ ‫לעצמו‬ ‫שומר‬ ‫ב‬ ‫העמסה‬ ‫ויוצר‬ ,‫שלא‬ ‫וסביר‬ ,‫פה‬ ‫כמו‬.‫הזז‬ ‫רחוב‬ ‫על‬ ‫סבירה‬ ‫לתי‬ ‫להגיע‬ ‫שירצו‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫אז‬ ,‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫משרת‬ ‫שהוא‬ ,‫ההתיימרות‬ ‫לאור‬ .‫הרחוב‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫יקלקלו‬ ,‫למתקן‬ ‫בנגישות‬ ,‫אלון‬ ‫ברמת‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫יש‬ ,‫העירייה‬ ‫לב‬ ‫לתשומת‬ ‫וזה‬ ,‫לזכור‬ ‫צריך‬ ‫אחת‬ ‫בעיה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,‫הזאת‬ ‫לשכונה‬ ‫מאוד‬ ‫טובה‬-‫שמובילים‬ ‫הבתים‬ ‫את‬ ‫בנו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ .‫אחר‬ ‫פתרון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫עדיף‬ ‫הוא‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫שלגבי‬ ,‫אליו‬ ‫ותקדים‬ ‫העירייה‬ ‫תתכבד‬ .‫זה‬ ‫של‬ ‫הרחוב‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫מרכולית‬ ‫כשלה‬ ‫שכבר‬ ‫היום‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫תחרות‬ ‫תהיה‬ ‫הזה‬ ‫למרכז‬ ‫שגם‬ ‫יסתבר‬ ‫ופתאום‬ ,‫בכביש‬ ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫לל‬ ‫מצב‬ ‫יהיה‬ ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬‫טבעית‬ ‫הבלתי‬ ‫הקונסטרוקציה‬ ‫מאשר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫השוואה‬ ‫א‬ .‫כאן‬ ‫שנמצאת‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫דיירי‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫וחיים‬ ‫הניה‬ ,‫שחר‬ ‫ואילי‬ ‫רינה‬ .‫לך‬ ‫תודה‬1. .‫לחזור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ,‫בקצרה‬ ‫מתנגד‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫חיים‬ ‫מר‬: ‫אני‬ .‫פה‬ ‫הדגישו‬ ‫כבר‬ ‫החניה‬ ‫בעיות‬‫במנדל‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫חונות‬ ‫מכוניות‬ ‫כמה‬ ,‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫סופר‬ ‫פשוט‬ ‫זינגר‬ ‫במנדל‬ ‫חונות‬ .‫הזז‬ ‫ובחיים‬ ‫זינגר‬35‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫מול‬ ,‫מכוניות‬1‫של‬ ‫לשכנים‬ ‫שייכים‬ ‫אלה‬ . 11,13,15‫הזז‬ ‫בחיים‬ .‫זינגר‬ ‫מנדל‬ ‫של‬ ,1‫חונות‬35,‫מכוניות‬19‫ו‬ ‫ימין‬ ‫בצד‬-16,‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫ה‬ ‫חיים‬ ‫מול‬ ‫נכים‬ ‫של‬ ‫מקומות‬ ‫שני‬ ‫כאשר‬‫זז‬3. ‫ה‬ ‫אז‬ ,‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫החניה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫רוצה‬ ‫שהיא‬ ‫פה‬ ‫תודיע‬ ‫העירייה‬ ‫אם‬-16,‫האלה‬ ‫מכוניות‬ .‫להחנות‬ ‫איפה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ,‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫שחונות‬ ‫יצטרכו‬ ‫הם‬ ,‫חניה‬ ‫להם‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫גמלאים‬ ‫אלה‬ ,‫האלה‬ ‫בבניינים‬ ‫שגרים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ .‫חניה‬ ‫אין‬ ,‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫וגם‬ ,‫מטרים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫להחנות‬ ‫ללכת‬ ‫הרעש‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫קבעה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫רעש‬ ‫למניעת‬ ‫אקוסטי‬ ‫קיר‬ ‫להקים‬ ‫שיש‬ ‫קבעה‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫והפסולת‬ ‫האשפה‬ ‫פחי‬ ‫וכן‬ ,‫סגור‬ ‫אולם‬ ‫בתוך‬ ‫יהיה‬ ‫האוויר‬ ‫שמיזוג‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ .‫המותרת‬ .‫המסחרי‬ ‫המרכז‬ ‫תושבים‬ ‫את‬ ‫שאלו‬ ‫לא‬ ‫והיזמים‬ ‫העירייה‬-‫שישרת‬ ,‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ ‫ל‬ ‫יש‬ .‫התושבים‬ ‫את‬‫ויש‬ ‫התאנה‬ ‫ברחוב‬ ‫מרכולית‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫אלון‬ ‫ברמת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫בדניה‬ ‫מרכז‬ ‫נו‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫דניה‬ ‫בסביוני‬ ‫פועלים‬ ‫בנק‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫סונול‬ ‫של‬ ‫הדלק‬ ‫בתחנת‬ ‫מרכולית‬ ‫לנו‬ ,‫לנו‬ ,‫האלה‬ ‫המסחריים‬ ‫המקומות‬ ‫שכל‬ ‫ככה‬ .‫למטה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫בינלאומי‬ ‫בנק‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ,‫בדניה‬ ‫א‬ ‫אף‬ .‫מיותרים‬ ‫בטח‬ ,‫הסביבה‬ ‫תושבי‬‫של‬ ‫במרחק‬ ‫שהוא‬ ‫זה‬ ‫בגלל‬ ,‫בנק‬ ‫להחליף‬ ‫ילך‬ ‫לא‬ ‫חד‬ 200.‫ממנו‬ ‫מטר‬ ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫היישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫תושבי‬ ‫גם‬800-700‫לא‬ ‫הם‬ .‫רכב‬ ‫בלי‬ ‫מטרים‬ ‫ילכו‬700‫ויחזרו‬ ,‫בעליה‬ ‫מטר‬700.‫למרכולית‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫בירידה‬ ‫מטרים‬ ‫ה‬ ,‫תושבים‬ ‫לטובת‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫העסק‬ ‫כל‬ ‫אם‬ ,‫לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬‫הלוך‬ ‫פה‬ ‫שהזכירו‬ ‫תנועה‬ ‫לפנות‬ ‫בארבע‬ ‫בדניה‬ ‫לסופר‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ,‫יודע‬ ‫שלי‬ ‫מנסיון‬ ,‫שאני‬ ,‫המשאיות‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ,‫וחזור‬ ‫שתיים‬ ‫יתקעו‬ .‫בוקר‬ ‫לפנות‬ ‫ארבע‬ ,‫האספקה‬ ‫כל‬ ‫וגם‬ ‫לחם‬ ‫גם‬ ,‫תנובה‬ ‫גם‬ ,‫בוקר‬-‫שלוש‬ ‫שהם‬ ‫לפני‬ ,‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫מבקש‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬ .‫שם‬ ‫להסתובב‬ ‫איפה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ,‫מכוניות‬ ‫מחליטי‬‫המרכז‬ ‫של‬ ‫הטופוגרפי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫בעיניים‬ ‫ולראות‬ ‫לשטח‬ ‫להגיע‬ ‫גם‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ,‫ם‬ ‫או‬ ‫למטה‬ ‫מלמעלה‬ ‫יורדת‬ ‫מכונית‬ ‫שאם‬ ,‫והמעבר‬ ,‫שם‬ ‫שחונה‬ ‫הרכב‬ ,‫החניה‬ ‫ושל‬ ‫המסחרי‬ .‫משאיות‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ .‫לשני‬ ‫לחכות‬ ‫צריך‬ ‫אחד‬ ,‫למעלה‬ ‫מלמטה‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬:
 7. 7. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 7 ‫מישהו‬ ‫עוד‬?‫הזז‬ ‫מרחוב‬ ‫מתנגד‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ ‫רודיטי‬ ‫מר‬: ‫דירה‬ ‫שקנה‬ ,‫מסכן‬ ‫תושב‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫אני‬ ,‫מוכשר‬ ‫אדריכל‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ואני‬ ‫מלומד‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הזז‬ ‫בחיים‬1‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫עמנו‬ ‫ובתוך‬ .‫בשקט‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫שיסיים‬ ‫בתקווה‬ ,‫ושקט‬ ‫מרוחק‬ ‫מקום‬ , ‫יודעים‬ ‫ואנחנו‬-‫ה‬ ‫מה‬ ,‫לנסוע‬ ‫לו‬ ‫מפריע‬ ‫ומישהו‬ ‫נוסע‬ ‫כשיהודי‬.‫מצפצף‬ ‫הוא‬ ?‫עושה‬ ‫וא‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ,‫לה‬ ‫מפריע‬ ‫ומישהו‬ ,‫ממהרת‬ ‫והיא‬ ‫הסחורה‬ ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫להכנס‬ ‫רוצה‬ ‫כשמשאית‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ,‫ממנו‬ ‫לצאת‬ ‫רוצה‬ ‫והיא‬ ,‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫ברחוב‬ ‫נתקעת‬ ‫וכשמשאית‬ .‫יצפצף‬ ‫הוא‬ ?‫יעשה‬ .‫מצפצפת‬ ‫היא‬ ?‫אחורה‬ ‫משאית‬ ‫כשנוסעת‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ .‫אחורה‬ ‫נוסעת‬ ‫היא‬ ?‫עושה‬ ‫חיי‬ ‫בסוף‬ ‫לי‬ ‫שמצפה‬ ‫מה‬ ‫זה‬.‫לכם‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ . : ‫דובר‬ .‫שנה‬ ‫ארבעים‬ ‫עוד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫על‬ ‫יוצג‬ ‫ולא‬ ,‫התנגדות‬ ‫שהגישו‬ ,‫מהמתנגדים‬ ‫מישהו‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ,‫היזם‬ ‫לתגובת‬ ‫שנעבור‬ ‫לפני‬ ?‫דיבור‬ ‫זכות‬ ‫לו‬ ‫ניתנה‬ ‫או‬ ,‫הדין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬: ‫הז‬ ‫חיים‬ ‫תושב‬ ‫אני‬‫ז‬5. ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ?‫התנגדות‬ ‫הגשת‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬: ‫כ‬ ‫נוהג‬ ,‫מהנדס‬ ‫גם‬ ‫במקרה‬ ‫אני‬ ,‫לפתע‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬ .‫כן‬-50‫כ‬ ‫שכולל‬ ,‫שלי‬ ‫החניון‬ ‫לפתע‬ .‫שנה‬- 40‫והכניסה‬ ,‫תנופה‬ ‫עם‬ ‫מלמטה‬ ‫באים‬ ,‫מחניון‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫לעשות‬ ‫רוצים‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫והיציאה‬‫רכב‬ ‫עולה‬ ,‫יוצא‬ ‫אני‬ .‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ .‫החניון‬ ‫של‬ ‫והיציאה‬ ,‫שלי‬ ‫בכניסה‬ ‫היא‬ .‫פתרון‬ ‫לזה‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ?‫עושה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ .‫במהירות‬ .‫אחר‬ ‫חניון‬ ‫שבפתח‬ ‫באזור‬ ‫שלא‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫הכניסה‬ ,‫חניון‬ ‫לעשות‬ ‫כבר‬ ‫אם‬ .‫ולהתרשם‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫לבוא‬ ‫הוועדה‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫מזמין‬ ‫אני‬ ‫כללית‬ ‫שאלה‬ ‫עוד‬-.‫שואל‬ ‫אני‬ ?‫מישהו‬ ‫מחייב‬ ‫גם‬ ‫או‬ ‫המלצה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫ערים‬ ‫ובניין‬ ‫תכנון‬ ‫האם‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ,‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬: .‫השאלה‬ ‫את‬ ‫הבנו‬ ‫לא‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬: ‫לבנות‬ ‫שמותר‬ ‫אומרים‬ ‫אם‬300‫ל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מנפחים‬ ‫איך‬ ,‫מטרים‬-1700‫לא‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ?‫מטרים‬ ‫מעט‬ ‫שקיבל‬ ,‫אולמרט‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ .‫שלא‬ ‫באמת‬ .‫מבין‬‫אבל‬ ,‫פות‬450.‫לו‬ ‫היה‬ ‫אלף‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫בצורה‬ ‫שעולה‬ ,‫החניה‬ ‫לסוגיית‬ ‫תשובה‬ ‫מכם‬ ‫לשמוע‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ .‫היזם‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫נשמע‬ .‫שם‬ ‫החניות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫הצעה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫פה‬ ‫קריטית‬ ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬:
 8. 8. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 8 ‫בייחוד‬ ,‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫שכל‬ ‫חושב‬ ‫אני‬‫זה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫להודות‬ ‫צריכים‬ ,‫שנקרא‬ ‫מה‬ ,‫הגימלאים‬ .‫שם‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫עושה‬ ‫שאני‬ ‫מתנגד‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ ‫רודיטי‬ ‫מר‬: .‫ביקשנו‬ ‫לא‬ ?‫לך‬ ‫להודות‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬: ‫שהוא‬ ‫שטארק‬ ‫יוסי‬ .‫תנועה‬ ‫יועצי‬ ‫שני‬ ‫פה‬ ‫הבאנו‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫בזה‬ ‫דווקא‬ ‫אתחיל‬ ‫ואני‬ ,‫חוזר‬ ‫אני‬ '‫ופרופ‬ ,‫התנועה‬ ‫יועץ‬‫נושא‬ ‫של‬ ‫הפתרונות‬ ‫לכל‬ ‫ויענה‬ ,‫הדיבור‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫שיקח‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ .‫הזאת‬ ‫במפה‬ ‫אתחיל‬ ‫אני‬ ,‫מדויקים‬ ‫להיות‬ ‫בשביל‬ ‫אבל‬ .‫החניה‬ .‫בו‬ ‫לקנות‬ ‫איפה‬ ‫שאין‬ ‫בחיפה‬ ‫היחידי‬ ‫האזור‬ ‫הוא‬ .‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫של‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫אנחנ‬ .‫כלום‬ ,‫מרקט‬ ‫מיני‬ ‫לא‬ ,‫מספרה‬ ‫לא‬ ,‫דואר‬ ‫לא‬ ,‫קפה‬ ‫בית‬ ‫לא‬ ,‫בנק‬ ‫לא‬,‫סקר‬ ‫עשינו‬ ‫ו‬ ‫דובר‬: ‫זינגר‬ ‫במנדל‬ ‫מספרה‬ ‫יש‬11. ‫היזם‬ ‫ב"כ‬ ,‫זאבי‬ ‫יגאל‬ ‫עו"ד‬: ‫סיכום‬ ‫נעשה‬ ‫בואו‬-.‫לנו‬ ‫תפריעו‬ ‫ואל‬ ‫לכם‬ ‫נפריע‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬: ,‫פה‬ ‫שיושבים‬ ‫האנשים‬ .‫קרטוגרפיה‬ ‫גיאו‬ ‫של‬ ‫סקר‬ ‫עשיתי‬ ,‫לדברים‬ ‫אעבור‬ ‫עכשיו‬ ‫אני‬ ‫שמייצגים‬102‫מ‬ ‫פחות‬ ‫הם‬ ,‫אנשים‬-4‫קיבלתי‬ ‫אישית‬ ‫אני‬ .‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫מתושבי‬ ‫אחוז‬ ‫לשום‬ ‫יותר‬ ‫לנסוע‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫שמודים‬ ‫מקבילים‬ ‫מבתי‬ ‫גם‬ , ‫טלפונים‬ ‫עשרות‬ ‫יהיה‬ ‫כשזה‬ ,‫שנתיים‬ ‫בעוד‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ,‫באים‬ ‫כשאנחנו‬ .‫הזה‬ ‫המרכז‬ ‫ושיקום‬ ,‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ,‫מוכן‬1800‫יס‬ ‫המלומדים‬ .‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫משפחות‬‫עלו‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ ‫למה‬ ‫בירו‬ ‫מ‬-600‫ל‬ ‫מטרים‬-1200‫האזור‬ ‫בכל‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ,‫אחר‬ ‫סיפור‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ,‫מטרים‬ ‫כולם‬ ,‫שלו‬ ‫הבניין‬ ‫וגם‬ ‫שלו‬ ‫הבניין‬ ‫גם‬ .‫היחידי‬ ‫המגרש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫בניה‬ ‫אחוזי‬ ‫למאות‬ ‫תוגברו‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ .‫בניה‬ ‫אחוזי‬ ‫קיבלו‬1800‫הו‬ ‫בידי‬ ‫ישאר‬ ‫הזה‬ ‫והחומר‬ ,‫משפחות‬.‫ועדה‬ .‫קרטוגרפיה‬ ‫גיאו‬ ‫של‬ ‫סקר‬ ‫זה‬ ‫מוזר‬ ‫שהוא‬ ,‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫עוד‬ ‫יש‬-?‫מתכוון‬ ‫אני‬ ‫למה‬ .‫הזה‬ ‫ברחוב‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מוליכי‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫אנשים‬ ‫פה‬ ‫יושבים‬1.‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫מלפני‬ ‫אופק‬ ‫של‬ ‫לווין‬ ‫צילום‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫צילמנו‬ , ‫הזז‬ ‫חיים‬1‫ש‬ ‫שהכניסה‬ ‫למרות‬ ,‫התנגדויות‬ ‫להגיש‬ ‫כדי‬ ,‫רציני‬ ‫פושר‬ ‫היה‬ ‫שפה‬ ,‫לבניין‬ ‫להם‬ ‫של‬ ‫לחניה‬ ‫הכניסות‬ ‫את‬ ‫וסימנתי‬ ‫הזאת‬ ‫המפה‬ ‫את‬ ‫צילמתי‬ ‫אני‬ .‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫הזז‬ .‫הדיירים‬1.‫הזז‬ ‫בחיים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬ .‫כניסה‬ ‫אפס‬ .‫לשם‬ ‫מגיע‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬2.‫התנגד‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הבניין‬ ‫מה‬ ‫משום‬ .‫התנגדות‬ ‫אין‬ ‫אז‬ ,‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מוביל‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ?‫נכון‬ ,‫מוזר‬ ‫לחי‬ ‫מגיעים‬ ‫כשאנחנו‬‫הזז‬ ‫ים‬3‫היא‬ ‫שהכניסה‬ ‫היחידי‬ ‫הבניין‬ ‫זה‬ ,100,‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫אחוז‬ ‫דובר‬: ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫זה‬5. ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬: ‫הזז‬ ‫חיים‬ .‫לך‬ ‫הפרעתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬5‫מאוסקר‬ ‫נכנסים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫הנכנסים‬ ‫רוב‬ , ‫שינדלר‬9‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫על‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ .‫פה‬ ‫שלהם‬ ‫המכוניות‬ ‫את‬ ‫ומחנים‬4,‫שהמצב‬ ‫כך‬ .‫אנחנו‬ ‫שהוא‬ ‫אחד‬ ‫בניין‬ ‫על‬ ‫מדברים‬100.‫זה‬ ‫שלו‬ ‫הבית‬ ‫ליד‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אבל‬ .‫נכנס‬ ‫אחוז‬
 9. 9. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 9 ‫לא‬ ‫הוא‬ .‫שם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫ששנינו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫מסחרי‬ ‫היה‬ ‫הקרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫בגלל‬ ‫לא‬ .‫המגרש‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫שותפים‬ ‫של‬ ‫סכסוך‬ ‫בגלל‬ ,‫קרה‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬1200‫או‬1800‫או‬2000‫השכונה‬ .‫לזה‬ ‫זקוקה‬ ‫השכונה‬ ‫כי‬ ,‫המרכז‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫יהיה‬ , .‫הזה‬ ‫למרכז‬ ‫זקוקה‬ .‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫לפרופ‬ ‫הדיבור‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫אתן‬ ‫אני‬ ‫אחד‬ ‫משפט‬ ‫עוד‬-‫חברת‬ ‫של‬ ‫מחשב‬ ‫שם‬ ‫שמנו‬ ‫אנחנו‬ .‫התנועה‬ ‫את‬ ‫ספר‬ ‫המכובד‬ ‫האדון‬IPI, ‫כולם‬ .‫מהלל‬ ‫דוד‬ ‫או‬ ‫יוסי‬ ‫אותם‬ ‫שיביא‬ ‫נתונים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫התנועה‬ ‫את‬ ‫שספרה‬.‫אותם‬ ‫קיבלו‬ ‫פה‬ ‫בונים‬ ,‫איזשהו‬ ‫שזה‬ ‫כאילו‬ ‫הדברים‬ ‫שהצגת‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫המקום‬ ‫על‬ ‫יסודית‬ ‫עבודה‬ ‫עשינו‬ .‫מוגזמת‬ ‫היא‬ ,‫מחדש‬ ‫חיפה‬ ‫קניון‬ ‫את‬ ‫דובר‬: .‫הציבור‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מטעה‬ ‫הוא‬ .‫לחניות‬ ‫לכניסות‬ ‫בקשר‬ ?‫האדון‬ ‫של‬ ‫הטעויות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫אפשר‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫עלו‬ .‫חניה‬ ‫עם‬ ‫שאלות‬ ‫פה‬ ‫עלו‬ .‫קונקרטית‬ ‫התייחסות‬ ,‫רגשית‬ ‫לא‬ ‫התייחסות‬ ‫לתת‬ ‫אבקש‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫למשוך‬ ‫בלי‬ ,‫האלה‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ .‫בניין‬ ‫קווי‬ ,‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫שאלות‬ ‫לכם‬ ‫תהיה‬ ,‫התנגדות‬ ‫נשמע‬ ,‫שלכם‬ ‫את‬ ‫אמרתם‬ ‫אתם‬ .‫פונג‬ ‫פינג‬ ‫עם‬ ‫להתעסק‬ ‫כרגע‬ ‫מתכוון‬ ‫ר‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫להגיב‬ ‫אפשרות‬.‫מוגבל‬ ‫שלנו‬ ‫הזמן‬ ‫כי‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫להפריע‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫תשתדלו‬ .‫וצים‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬: .‫חדשות‬ ‫ראיות‬ ‫להביא‬ ‫לא‬ ‫מבקש‬ ‫רק‬ ‫אני‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ,‫פה‬ ‫ראיות‬ ‫הוצגו‬ ‫ולא‬ ‫מאחר‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬: ‫נתונים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫להציג‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬. ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫לענות‬ ‫לו‬ ‫תנו‬ ,‫לך‬ ‫לענות‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬: ‫תחבורה‬ ‫להנדסת‬ ‫פרופסור‬ ‫יום‬ ‫ביום‬ ‫אני‬ .‫בכתב‬ ‫גם‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הכנתי‬ ‫אני‬ .‫לכם‬ ‫שלום‬ .‫הדברים‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אציג‬ ‫ואני‬ ,‫בכתב‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הכנתי‬ ‫אני‬ .‫בטכניון‬ ‫תרשו‬,‫תחבורה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫גישה‬ ,‫מקרו‬ ‫בגישת‬ ‫בהתחלה‬ ‫להתחיל‬ ‫לי‬ ‫בעשרים‬ ‫רבים‬ ‫שינויים‬ ‫עברה‬ ‫התחבורתית‬ ‫החשיבה‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫של‬ ‫לפרטים‬ ‫נרד‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הפורמלית‬ ‫במדיניות‬ ‫מובהק‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ .‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫שר‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫בדברים‬ ‫לפחות‬ ,‫הפנים‬ ‫ומשרד‬,‫חניה‬ ‫לתקן‬ ‫חדשות‬ ‫תקנות‬ ‫על‬ ‫חתם‬ ‫הפנים‬ .‫שניה‬ ‫לפזה‬ ‫אחת‬ ‫מפזה‬ ‫עברנו‬ ‫אנחנו‬ .‫פורמלי‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫ברשומות‬ ‫פורסם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫במספרים‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫מינימום‬ ‫על‬ ‫שדיבר‬ ‫חניה‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫השמונים‬ ‫בשנות‬ ‫אם‬ ‫המספרים‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫ניסה‬ ‫התשעים‬ ‫בשנות‬ ,‫יחסית‬ ‫גדולים‬‫ולא‬ ‫האלה‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫כאשר‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫מקסימום‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫היום‬ ,‫הצליח‬ .‫חניה‬ ‫בלי‬ ‫מסחר‬ ,‫חניה‬ ‫בלי‬ ‫משרדים‬ ‫בנייני‬ .‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫עם‬ ‫למגורים‬ ‫בניינים‬ ‫ביקושי‬ ‫יוצרת‬ ‫שחניה‬ ‫בעובדה‬ ‫שהכירו‬ ‫משום‬ ,‫החניה‬ ‫לנושא‬ ‫לחלוטין‬ ‫השתנתה‬ ‫הגישה‬ ‫מעוני‬ ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ ,‫נסיעות‬‫בניהול‬ ‫היום‬ ‫היסודי‬ ‫הדבר‬ ‫זה‬ .‫הנסיעות‬ ‫ביקושי‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫נים‬ ‫תאונות‬ ‫יוצרות‬ ‫שהנסיעות‬ ‫משום‬ ,‫הנסיעות‬ ‫ביקושי‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫לבוא‬ ‫איך‬ ,‫התחבורה‬
 10. 10. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 10 ‫של‬ ‫הטיעון‬ ‫כל‬ ‫אז‬ .‫בדרכים‬ ‫הגודש‬ ‫את‬ ‫יוצרות‬ ‫נסיעות‬ ,‫אנרגיה‬ ‫בזבוז‬ ‫יוצרות‬ ‫נסיעות‬ ,‫דרכים‬ ‫הה‬ ‫ממחצית‬ ‫שיותר‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ,‫היום‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬‫ובתחבורה‬ ‫ברכבת‬ ‫זה‬ ‫שקעות‬ ‫שיכול‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫זה‬ ‫הזה‬ ‫הפרויקט‬ ,‫זאת‬ ‫מבחינה‬ ..‫הנס‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ,‫ציבורית‬ ‫לאנשים‬ ‫מאפשר‬ ‫כזה‬ ‫שפרויקט‬ ‫משום‬ ,‫כולה‬ ‫העירונית‬ ‫למערכת‬ ‫לשכונה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫לקרות‬ ,‫ברגל‬ ‫להגיע‬ ‫בסביבה‬ ‫שגרים‬ ‫דובר‬: .‫נכון‬ ‫לא‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬: ‫בר‬ ‫להגיע‬‫שבין‬ ‫שבטווח‬ ‫וראיתי‬ ‫מדדתי‬ ‫אני‬ .‫גל‬300‫עד‬400‫של‬ ‫המגורים‬ ‫בנייני‬ ‫כל‬ ,‫מטרים‬ ‫כ‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫כלומר‬ .‫מרוכזים‬ ‫הזאת‬ ‫השכונה‬-1500‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫להגיע‬ ‫שיכולים‬ ,‫אב‬ ‫בתי‬ ‫אלון‬ ‫לרמת‬ ‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫ולא‬ ‫דניה‬ ‫לשכונת‬ ‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫ואז‬ ,‫לחלוטין‬ ‫סביר‬ ‫הת‬ ‫מדיניות‬ ,‫כלומר‬ .‫במכוניות‬,‫זאת‬ ‫מבחינה‬ .‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫הנסיעה‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫היא‬ ‫חבורה‬ .‫המתקדמת‬ ‫התחבורתית‬ ‫החשיבה‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫לחלוטין‬ ‫הזה‬ ‫הפרויקט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שאם‬ ,‫ולהגיד‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫ביותר‬ ‫הקיצוני‬ ‫הדבר‬ ,‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫לגבי‬ ,‫המיקרו‬ ‫לגבי‬ ‫ל‬ ‫תשקול‬ ‫המכובדת‬ ‫שהוועדה‬ ,‫הדעת‬ ‫בחוות‬ ‫שכתבתי‬ ‫כפי‬ ,‫שם‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬ ‫מתנועת‬ ‫חוששים‬‫א‬ .‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫מגיעים‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ .‫לחלוטין‬ ‫החניון‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫בכל‬ ‫בו‬ ‫שמשתמשים‬ ,‫עשיר‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫ברחוב‬ ?‫ברחוב‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫בכל‬ ‫המצב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫שם‬ ‫ברחוב‬ ‫להחנות‬ ‫יכול‬ ‫מכונית‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ ‫שכל‬ ‫הוא‬ ‫המצב‬ ‫היום‬ .‫הארץ‬ ‫ל‬ ‫רק‬ ,‫שבהם‬ ‫רחובות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬.‫להחנות‬ ‫יכול‬ ‫חניה‬ ‫תו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ .‫לעצור‬ ‫בכלל‬ ‫לו‬ ‫אסור‬ ,‫חניה‬ ‫תו‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫שמי‬ ,‫מירושלים‬ ‫דוגמא‬ ‫פה‬ ‫הבאתי‬ ‫אני‬ ‫של‬ ‫תושב‬ ‫תו‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫למי‬ ‫רק‬ ‫מותרת‬ ‫לרחוב‬ ‫שהכניסה‬ ,‫בחיפה‬ ‫קיצונית‬ ‫דוגמא‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫כרמל‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ,‫הזה‬ ‫הרחוב‬ ‫מא‬ ‫תנועה‬ ‫בהנדסת‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬‫את‬ ,‫קורה‬ ‫וזה‬ ‫במידה‬ ,‫למנוע‬ ‫פשר‬ .‫קורים‬ ‫שפה‬ ‫הקשים‬ ‫התרחישים‬ ‫כל‬ ‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫אגיד‬ ‫אני‬-‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫להגיד‬ ‫באמת‬ ‫שאם‬ ‫מתברר‬ .‫קורים‬ ‫לא‬ ‫קשים‬ ‫תרחישים‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ,‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫יגיעו‬ ‫ובאמת‬ ,‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫חניון‬ ‫שם‬ ‫יבנה‬ ‫ובאמת‬ ,‫חניה‬ ‫מגבלות‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ,‫להסתובב‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ‫לנוע‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ‫להכנס‬.‫יגיעו‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ ,‫לאנשים‬ ‫נוח‬ ‫שלא‬ ‫שאיפה‬ ‫ואומר‬ ‫שבא‬ ,‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫של‬ ‫בתחבורה‬ ‫מושג‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫לשם‬ ‫מגיעים‬ ‫דובר‬: ?‫שם‬ ‫שחונים‬ ‫האנשים‬ ,‫לחניה‬ ‫יגיעו‬ ‫הם‬ ‫איך‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫ל‬ ‫לא‬ .‫הדיון‬ ‫של‬ ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫פיספסת‬ ‫וגם‬ ‫באיחור‬ ‫נכנסת‬ ‫גם‬ ‫אתה‬ ,‫אדוני‬.‫הפריע‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬: ‫חברת‬ ,‫כאן‬ ‫שהוזכר‬ ‫כמו‬IPI‫הם‬ ‫המספרים‬ .‫ברחוב‬ ‫קר‬ ‫עשתה‬ ,‫תנועה‬ ‫לספירות‬ ‫חברה‬ , .‫הדיירים‬ ‫את‬ ‫שמשרת‬ ,‫מקומי‬ ‫ברחוב‬ ,‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ,‫פה‬ ‫מדובר‬ ,‫כלומר‬ .‫היום‬ ‫מזעריים‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ .‫גדולה‬ ‫מאוד‬ ‫יחסית‬ ‫היא‬ ‫לספוג‬ ‫יכול‬ ‫הזה‬ ‫שהרחוב‬ ‫הביקושים‬ ‫תוספת‬- ‫אלה‬ ‫תנועה‬ ‫הסדרי‬ ‫על‬ ‫תחליט‬ ‫והוועדה‬ ‫במידה‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לספוג‬ ‫אפילו‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫הרחוב‬ ,‫קשה‬ ‫סצנריו‬ ‫יהיה‬ ‫הסצנריו‬ ‫באמת‬ ‫אם‬ ,‫תנועה‬ ‫הנדסת‬ ‫של‬ ‫הכלים‬ ‫בארגז‬ ‫נמצאים‬ ,‫ואחרים‬ ‫שני‬ ‫יש‬ ‫בדניה‬ .‫דומים‬ ‫שכונתיים‬ ‫מרכזים‬ ‫וישנם‬ ‫מאחר‬ ,‫סובר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫קודם‬ ‫תמיד‬ ‫אפשר‬ ‫אני‬ ‫אז‬ .‫אלון‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫יש‬ ,‫מרכזים‬‫עם‬ ‫לשם‬ ‫אנשים‬ ‫יגיעו‬ ‫חיפה‬ ‫העיר‬ ‫שבכל‬ ‫צופה‬ ‫לא‬
 11. 11. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 11 ‫בעיות‬ ‫ונוצרות‬ ‫במידה‬ .‫מתקיימת‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫ותחזית‬ ,‫תחזית‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫מכוניות‬ ‫לבוא‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבאמצעותם‬ ,‫תנועה‬ ‫בהנדסת‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ,‫אומר‬ ‫אני‬ ,‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫ברחוב‬ .‫הזה‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫ולמנוע‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫לא‬ ,‫הצעתי‬ ‫פה‬ ‫שאני‬ ‫שההצעה‬ ‫יודע‬ ‫אני‬‫כלפי‬ ‫מהפכנית‬ ‫שאולי‬ ‫הצעה‬ ‫היא‬ ,‫החניון‬ ‫רכבו‬ ‫את‬ ‫להחנות‬ ‫הרחוב‬ ‫לתושב‬ ‫רק‬ ‫זכות‬ ‫ויש‬ ‫חניון‬ ‫אין‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫אבל‬ ,‫הזאת‬ ‫הוועדה‬ ,‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫עצמו‬ ‫ברחוב‬ ‫תנועה‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫אז‬ ,‫ברחוב‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ?‫משהו‬ ‫עוד‬ ‫יז‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬‫ם‬: ‫ומיני‬ ‫מרקטים‬ ‫סופר‬ ‫מתכנן‬ ‫הוא‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫שהאדריכל‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ,‫התנועה‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ,‫כן‬ .‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫לגבי‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ ‫לו‬ ‫ויש‬ ,‫מרקט‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫תגובה‬ ‫יש‬ ‫ולמתנגדים‬ ‫העירייה‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫גם‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫קצר‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬‫היזם‬ ‫מטעם‬: ‫מה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫איזשהי‬ ‫הוצאתי‬ ‫אני‬ ."‫"מרכול‬ ‫המילה‬ ‫גם‬ ‫כתובה‬ ,‫פה‬ ‫שמותרים‬ ‫הייעודים‬ ‫בין‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫שמהדקים‬ ‫אחרי‬ ,‫המרכול‬ ‫שכל‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬ ,‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הזה‬ ‫המרכול‬ ‫למעשה‬ ‫מאוד‬ ‫הוא‬ ‫שלה‬ ‫הגודל‬ ‫שכל‬ ,‫התחתונה‬ ‫הקרקע‬ ‫בפלס‬ ‫הוא‬ ‫המרכול‬ ,‫פה‬ ‫שנמצאות‬ ‫הבניה‬ .‫קטן‬ ‫מש‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫לב‬: ?‫קטן‬ ‫כמה‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬: ‫הוא‬ ‫עליו‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ ‫כל‬ ,‫הקרקע‬ ‫לקומת‬ ‫מתחת‬780.‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫מטרים‬ ‫ואת‬ ‫לחניה‬ ‫הירידה‬ ‫רמפת‬ ‫את‬ ‫מכילה‬ ‫היא‬ ,‫המרכול‬ ‫מתוכנן‬ ‫ששם‬ ,‫התחתונה‬ ‫הקרקע‬ ‫בקומת‬ ‫ו‬ ,‫בחזית‬ ‫הקולונדה‬ ‫ואת‬ ‫הפריקה‬ ‫ירידת‬,‫והמדרגות‬ ‫המעלית‬ ‫עם‬ ,‫הבניין‬ ‫של‬ ‫הגרעין‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫אפשר‬ ‫בכלל‬ ‫שבו‬ ,‫השימושי‬ ‫השטח‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫וכולי‬ ‫המוגן‬ ‫והמרחב‬ ‫הוא‬ ,‫משהו‬284.‫הזה‬ ‫המרכול‬ ‫כל‬ ‫זה‬ .‫סיפור‬ ‫כל‬ ‫זה‬ .‫מטרים‬ ‫ה‬-284‫זה‬ ‫מהם‬ ‫רבע‬ ,‫כאלה‬ ‫למרכולים‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫דרישות‬ ‫לפי‬ ‫לפחות‬ ,‫הם‬ ‫גם‬ ,‫האלה‬ ‫ל‬ ‫זה‬ ,‫אחורי‬ ‫חלק‬.‫וכולי‬ ‫שירותים‬ ‫להיות‬ ‫שחייבים‬ ,‫נוספים‬ ‫וחלקים‬ ‫קירור‬ ‫לחדרי‬ ‫זה‬ ,‫מחסן‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫המכירות‬ ‫אולם‬ ,‫המרכול‬ ‫כל‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬210-200‫זאת‬ .‫מטר‬ ‫למקום‬ ‫להכנס‬ ‫תטרח‬ ‫בכלל‬ ‫מזון‬ ‫רשת‬ ‫שאיזשהי‬ ‫גודל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫מרכול‬ ‫לא‬ ‫למעשה‬ ‫זה‬ ,‫אומרת‬ ‫חנ‬ ‫או‬ ‫שכונתי‬ ‫מרקט‬ ‫מיני‬ ‫כמו‬ ‫משהו‬ ‫זה‬ .‫כזה‬‫היו‬ ,‫רחוק‬ ‫הלא‬ ‫שבעבר‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫נוחות‬ ‫ות‬ .‫כזאת‬ ‫שכונה‬ ‫לשירות‬ ,‫מכולת‬ ‫חנויות‬ ‫שלוש‬ ‫מקימים‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫דובר‬: ‫לחפור‬ ‫הולכים‬40-30.‫שנים‬ ‫לוקח‬ ‫שזה‬ ,‫מטר‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬:
 12. 12. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 12 ‫מ‬ ‫אני‬ ,‫נכבד‬ ‫אדון‬.‫שתענה‬ ‫אבקש‬ ‫אני‬ ,‫לך‬ ‫יהיה‬ .‫תפריע‬ ‫שלא‬ ‫בקש‬ ‫דובר‬: .‫אפשר‬ ‫מתי‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫היום‬ ‫סדר‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫באיחור‬ ‫נכנסת‬ ‫אתה‬ ‫דובר‬: ‫פלים‬ ‫אתם‬ .‫מצטער‬ ‫אני‬15.‫לפה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫קילומטר‬ ‫הולך‬ ‫ואני‬ ,‫לגמרי‬ ‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫וזה‬ , ‫דני‬ ‫מר‬‫התוכנית‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬: ‫הרי‬ ,‫בשאלה‬ ‫שיתמקד‬ ‫הזה‬ ‫מהדיון‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ .‫להגיד‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ,‫מסחרי‬ ‫למרכז‬ ‫זכויות‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ,‫פה‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫בהגדלת‬ ‫מדובר‬ ‫השאלה‬ ‫תהיה‬ ‫שהקונספט‬-‫שולית‬ ‫תרומה‬ ‫וכמה‬ ‫הזאת‬ ‫מההגדלה‬ ‫קורה‬ ‫שולי‬ ‫נזק‬ ‫כמה‬ ‫מק‬ ‫אני‬ .‫לקרות‬ ‫יכולה‬‫הוא‬ ,‫כללי‬ ‫בשטח‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הזכויות‬ ‫הפרש‬ ‫כל‬ .‫העניין‬ ‫שזה‬ ‫ווה‬ 960‫מ‬ ‫זה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫מרובע‬ ‫מטר‬-300‫ל‬-1260‫המגרשים‬ ‫שבכל‬ ‫נאמר‬ ‫כבר‬ . ,‫קטן‬ ‫פרויקט‬ ‫שגם‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ .‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫משמעותיים‬ ‫מאוד‬ ‫תגבורים‬ ‫היו‬ ‫מסביב‬ ‫ההפרעות‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ,‫אותו‬ ‫שמקימים‬ ‫ברגע‬‫ישנם‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ,‫מעלים‬ ‫שהמתנגדים‬- ‫כל‬ .‫ברוורס‬ ‫תיסע‬ ‫שגם‬ ,‫למשאית‬ ‫לחניה‬ ‫מקום‬ ,‫רעש‬ ,‫הבניה‬ ‫בזמן‬ ‫הפרעות‬ ,‫חניה‬ ,‫לרכב‬ ‫גישה‬ .‫הזכויות‬ ‫את‬ ‫שמגדילים‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ ,‫להם‬ ‫מודעים‬ ‫להיות‬ ‫וצריך‬ ,‫ישנם‬ ‫בעצם‬ ‫כבר‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫בר‬ .‫הגישה‬ ‫לגבי‬ ,‫שהיתה‬ ‫המרכזית‬ ‫והשאלה‬ ,‫התכנון‬ ‫בזמן‬ ‫גדול‬ ‫מאמץ‬ ‫נעשה‬‫שכשאתה‬ ‫ור‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ ,‫כזה‬ ‫מקום‬ ‫מתכנן‬-.‫נהדר‬ ‫יהיה‬ ‫וזה‬ ,‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫לרחוב‬ ‫כניסה‬ ‫נעשה‬ ‫אולי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫תנועה‬ ‫באי‬ ‫כבר‬ ‫מחולק‬ ‫ששינדלר‬ ‫העובדה‬ ‫וגם‬ ,‫המגרש‬ ‫שצורת‬ ‫מסתבר‬ ‫אבל‬ .‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫חניה‬ ‫רק‬ ‫הופך‬ ‫זה‬ ,‫בכלל‬ ‫אין‬ ‫וגם‬ ,‫גישה‬ ‫שום‬ ‫משם‬ ‫לעשות‬ ‫לבוא‬ ‫הזאת‬ ‫הגישה‬ ‫לכן‬‫ככה‬ ‫אומרת‬ ‫היא‬ .‫מסודרת‬ ‫מאוד‬ ‫גישה‬ ,‫מלמטה‬-‫מפה‬ ‫הכניסה‬ ‫הכניסה‬ .‫מאוד‬ ‫שמקובל‬ ‫מצב‬ ‫זה‬ .‫לדיירים‬ ‫לכניסה‬ ‫מפריע‬ ‫לא‬ ,‫הקרקע‬ ‫קומת‬ ‫זאת‬ ,‫לחניון‬ ‫מכל‬ ‫מפריע‬ ‫פחות‬ ‫שהכי‬ ‫במקום‬ ‫חונה‬ ‫המשאית‬ .‫שלנו‬ ‫קרקעית‬ ‫התת‬ ‫לחניה‬ ,‫מכאן‬ ‫היא‬ ‫אלינו‬ .‫האפשריים‬ ‫המקומות‬ ‫דובר‬: ‫בשטח‬ ‫היית‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫אדוני‬. ‫דובר‬: ?‫בבוקר‬ ‫יוצא‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ?‫נכנס‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ,‫החניה‬ ‫גם‬ ‫התוכנית‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬ ‫דני‬ ‫מר‬: .‫נכון‬ ‫מאוד‬ ‫פה‬ ‫מסודר‬ ‫הכל‬ .(‫יחד‬ ‫)מדברים‬ .‫בסדר‬ ‫הכל‬ ,‫מכאן‬ ‫ויוצא‬ ‫נכנס‬ ‫אתה‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫שניה‬ ‫עצור‬ ‫להוצ‬ ‫אותי‬ ‫תאלצו‬ ‫אל‬ .‫ימשיך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ,‫רבותי‬‫כי‬ ,‫וקצר‬ ‫לוועדה‬ ‫תדבר‬ ‫ואתה‬ .‫מישהו‬ ‫יא‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ,‫להפריע‬ ‫לא‬ .‫העירייה‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ופנינה‬ ,‫לסיים‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ .‫דברים‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫אדם‬ ‫לבן‬ ‫מפריעים‬ ‫לא‬ .‫דיבור‬ ‫זכות‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ .‫היד‬ ‫את‬ ‫ירים‬ .‫לסיים‬ ‫להתחיל‬ ‫נא‬ .‫ככה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
 13. 13. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 13 ‫התוכנ‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬ ‫דני‬ ‫מר‬‫ית‬: ‫במקומות‬ ‫קניות‬ ‫מרכזי‬ ‫כבגר‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ,‫המתנגדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫נאמר‬ .‫מהר‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫אעשה‬ ‫אני‬ ‫שהוא‬ ‫מקום‬ ‫פשוט‬ ,‫בדניה‬ ‫למשל‬ .‫גדולים‬ ‫מאוד‬ ‫עומסים‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ,‫הבעיה‬ ‫זאת‬ ‫אבל‬ .‫אחרים‬ ‫כבר‬ ‫וזה‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫לפה‬ ‫להביא‬ ,‫אחר‬ ‫דווקא‬ ‫הוא‬ ‫ההתנגדות‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫לכן‬ .‫נסבל‬ ‫בלתי‬ .‫נעלם‬ ‫הכר‬ ‫המגרש‬ ‫צורך‬‫חלק‬ ‫לנצל‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫עשינו‬ ,‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫פשוט‬ ,‫החניון‬ ‫מבחינת‬ ,‫יחה‬ ‫אי‬ ,‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫פשוט‬ .‫להזז‬ ‫מתחת‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫וגם‬ ,‫מתחת‬ ‫הרבה‬ ,‫שינדלר‬ ‫לאוסקר‬ ‫מתחת‬ ‫אחר‬ ‫אותם‬ ‫ירגיש‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫במיוחד‬ .‫האלה‬ ‫השטחים‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫בלי‬ ‫חניון‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ .‫כך‬ ‫הוו‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬‫עדה‬: .‫כאן‬ ‫שנסתפק‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ .‫נקודתית‬ ‫התייחסות‬ .‫בקצרה‬ ,‫פנינה‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬: ‫בכמות‬ ‫בהתחשב‬ ,‫במקום‬ ‫מסחרי‬ ‫בשטח‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ,‫קטן‬ ‫ניתוח‬ ‫עשיתי‬ ‫היום‬ ,‫על‬ ‫מדובר‬ . ‫שיש‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬1200‫של‬ ‫הקרוב‬ ‫בטווח‬ , ‫די‬ ‫תחזית‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ,1800 ‫ד‬ ‫יחידות‬‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ,‫דיור‬ ‫ליחידת‬ ‫נפשות‬ ‫שלוש‬ ‫לפי‬ ,‫יור‬5400‫לפי‬ .‫בשכונה‬ ‫נפש‬ ‫של‬ ‫מינמלית‬ ‫ממש‬ ‫פרוגרמה‬0.4‫צריך‬ ,‫לנפש‬ ‫מרובע‬ ‫מטר‬2160‫ברור‬ ‫וזה‬ .‫במקום‬ ‫מסחר‬ ‫מ"ר‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫מקום‬ ‫באיזשהו‬ ‫מספרה‬ ‫איזה‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫החוסר‬ ‫את‬ ‫שיש‬ ‫למרכזים‬ ‫נוספת‬ ‫השכונה‬ ‫ולכן‬ ,‫השכונה‬‫לדיירים‬ ‫מפריעה‬ ‫אולי‬ ‫ושם‬ ,‫אחרות‬ ‫בשכונות‬ ‫אחרים‬ .‫המסחרי‬ ‫השטח‬ ‫לגבי‬ ‫זה‬ .‫עליהם‬ ‫להקל‬ ‫קצת‬ ‫מגיע‬ ‫להם‬ ‫שגם‬ ,‫אחרים‬ ‫המרחק‬ ‫לגבי‬-,‫אכן‬ .‫הסמוך‬ ‫לבניין‬ ‫האפס‬ ‫בחזית‬ ,‫שלו‬ ‫בחזית‬ ‫התקרב‬ ‫שהפרויקט‬ ‫כאן‬ ‫צוין‬ ‫אז‬ ,‫אותו‬ ‫יתן‬ ‫שהוא‬ ‫בשביל‬ ‫מדי‬ ‫רחוק‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫הבניין‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫מדד‬ ‫לא‬ ‫המודד‬ ‫במדידה‬‫אני‬ ‫זה‬ .‫הזה‬ ‫הבניין‬ ‫את‬ ‫שמראה‬ ,‫התרשים‬ ‫את‬ ‫הוצאתי‬ ,‫העירייה‬ ‫של‬ ‫האתר‬ ‫מתוך‬ ‫הוצאתי‬ ‫מול‬ ‫יושב‬ ‫שלו‬ ‫הבולט‬ ‫החלק‬ ,‫ממש‬ ‫יושב‬ ‫כאן‬ ‫הבניין‬ .‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫זה‬ .‫פה‬ ‫שיושב‬ ‫הבניין‬ ‫בין‬ ‫והמרחק‬ ,‫פתוח‬ ‫שטח‬ ‫מול‬ ‫יושבת‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫החזית‬ ‫כל‬ ,‫הבניין‬ ‫כל‬ ,‫כלומר‬ .‫לחניה‬ ‫הכניסה‬ ‫של‬ ‫לקצה‬ ,‫פה‬ ‫הבניין‬ ‫קצה‬‫זה‬ ‫כאן‬ ‫בולט‬ ‫הכל‬ ,‫לסטווים‬ ‫שמעל‬ ‫הקומה‬19.5‫שזה‬ ,‫מטרים‬ ‫של‬ ‫כבישים‬ ‫שיש‬ ‫בזה‬ ‫בהתחשב‬ ,‫קרוב‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מרחק‬10‫קדמיים‬ ‫ומרווחים‬ ,‫מטרים‬ ‫של‬5‫זה‬ ,20.‫התקרבנו‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ . ‫קיבל‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ .‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫לגבי‬ ‫התייחסות‬ ‫איזשהי‬ ‫קצת‬ ,‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫לגבי‬300 ‫בת‬ ‫מטרים‬‫זה‬ ‫כי‬ ,‫עכשיו‬ ‫ולא‬ ‫הטעות‬ ‫זאת‬ ‫שם‬ ‫שאולי‬ ,‫המאושרת‬ ‫וכנית‬300‫עם‬ ‫מטרים‬ ‫של‬ ‫זכויות‬38.5‫בסביבות‬ ‫הם‬ ,‫החדשים‬ ,‫בסביבה‬ ‫הבניינים‬ ‫כשכל‬ ,‫אחוז‬320,300‫אם‬ . ‫זה‬ ‫בממוצע‬ ,‫המקורית‬ ‫מהתוכנית‬ ‫הבניינים‬ ‫את‬ ‫מנתחים‬210‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫האזור‬ ,‫כלומר‬ .‫אחוז‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ ‫רק‬ .‫גבוהים‬ ‫בניה‬ ‫אחוזי‬ ‫עם‬ ‫אזור‬‫הדעת‬ ‫את‬ ‫עליו‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬ ,‫אותו‬ ‫שכחו‬ ‫איכשהו‬ , .‫למגורים‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫שעשו‬ ‫בזמן‬160‫יוצא‬ ‫שהוא‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ‫למסחרי‬ ‫מגרש‬ ‫אחוז‬ .‫דופן‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫שירים‬ ,‫לדבר‬ ‫ירצה‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ ,‫אשאל‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫העירייה‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫אבקש‬ ‫אני‬ ‫נ‬ ‫ואז‬ ‫יד‬.‫לו‬ ‫אפשר‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬: ‫צמצום‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ,‫מהלל‬ '‫פרופ‬ ‫כבר‬ .‫בפרופורציה‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫בחניה‬ ‫חפיפות‬ ‫של‬ ‫לנושא‬ ‫ללכת‬ ‫נוהגים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫אנחנו‬ ,‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫יה‬ ‫לא‬ ‫האלה‬ ‫שהשימושים‬ ‫חושבת‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬ ‫גם‬ ,‫הזה‬ ‫בכיוון‬ ‫לחפיפות‬ ‫הלכנו‬‫אחידים‬ ‫יו‬
 14. 14. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 14 ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫שיקרו‬ ‫במקום‬ ,‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ ‫אולי‬ ‫יותר‬ ‫שיקרו‬ ‫דברים‬ ‫ויהיו‬ ,‫היו‬ ‫לאורך‬ .‫להחנות‬ ‫לכאן‬ ‫שיבואו‬ ‫אנשים‬ ‫פה‬ ‫שימשוך‬ ,‫מצב‬ ‫ליצור‬ ‫הצדקה‬ ‫ואין‬ ,‫הצהריים‬ ‫לבטל‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫לעובדים‬ ‫שלפחות‬ ‫מניחה‬ ‫אני‬ .‫הבניין‬ ‫של‬ ‫העובדים‬ ‫ישנם‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫ת‬ ‫המשמעות‬ ‫כי‬ ,‫החניון‬ ‫את‬.‫ברחוב‬ ‫יחנו‬ ‫עובדים‬ ‫שאותם‬ ‫היה‬ 38-27‫כשהמטרה‬ ,‫החניה‬ ‫מפלסי‬ ‫כמות‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫בתוכו‬ ‫מציע‬ ‫הזה‬ ‫שהפרויקט‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫השפעה‬ ‫באמת‬ ‫איזשהי‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫היקף‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬ ,‫פה‬ ‫היזם‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫יכנסו‬ ‫אז‬ .‫משמעותית‬20,25‫למ‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נחלק‬ ‫בואו‬ .‫בבוקר‬ ‫שלוש‬ ‫שעתיים‬ ‫לאורך‬ ‫מכוניות‬‫ה‬ ‫של‬ ‫חניון‬ ‫זה‬ ‫שפה‬ ‫כאילו‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ .‫מסוים‬ ‫ברגע‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫בשעה‬ ‫קורה‬ 400‫אנחנו‬ .‫החניה‬ ‫כמות‬ ‫לעומת‬ ,‫חורב‬ ‫במרכז‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫פה‬ ‫שקורה‬ ‫או‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ .‫חפיפות‬ ‫ועם‬ ,‫מצומצמים‬ ‫ממש‬ ‫בהיקפים‬ ‫א‬ ‫יודעת‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ,‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשאלתי‬ ‫אני‬‫לגבי‬ ,‫ותו‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫כתבו‬ ‫שהמתנגדים‬ ,‫והמדרכה‬ ‫החניה‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫והנושא‬ ‫הניצבת‬ ‫החניה‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫הזז‬ ‫בחיים‬ ‫ממול‬ ‫הבניין‬ ‫מול‬ ‫אליו‬ ‫התייחסו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬3‫בעצם‬ ,‫מאפשרת‬ ‫שהתוכנית‬ ‫המצב‬ . .‫הקיים‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫בכיוון‬ ‫ניצבת‬ ‫וחניה‬ ,‫לבניין‬ ‫שקרובים‬ ‫חניה‬ ‫נתיבי‬ ‫שני‬ ‫יצרה‬ ‫שהוועדה‬ ‫האפשרות‬ ‫פה‬ ‫עלתה‬‫חניות‬ ‫לעשות‬ ‫וזה‬ ,‫לו‬ ‫מתנגדים‬ ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ ,‫בחנה‬ ‫המחוזית‬ ‫שכשאין‬ ,‫אותו‬ ‫יאשר‬ ‫בטח‬ ‫שמיכאל‬ ,‫אחד‬ ‫נושא‬ ‫יש‬ .‫הזה‬ ‫בצד‬ ‫וגם‬ ‫הזה‬ ‫בצד‬ ‫גם‬ ‫אורכיות‬ ‫את‬ ‫אפשר‬ ‫ולכן‬ ,‫יחשף‬ ‫הזה‬ ‫שהצד‬ ‫מצב‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫ואז‬ ,‫עומדים‬ ‫אנשים‬ ‫חניה‬ ‫נתיב‬ ‫ואין‬ ‫חניה‬ ‫ה‬-5‫ה‬ ‫את‬ ‫או‬ ,‫לחלק‬ ‫הניצבת‬ ‫החניה‬ ‫של‬ ‫האלה‬ ‫מטרים‬-4.25‫מטרים‬ ‫לשני‬ ‫לחלק‬ ‫מטרים‬ .‫הקיים‬ ‫הבית‬ ‫לכיוון‬ ‫הנסיעה‬ ‫נתיב‬ ‫את‬ ‫קצת‬ ‫מסיט‬ ‫זה‬ ‫בעצם‬ .‫הזה‬ ‫בצד‬ ‫מטרים‬ ‫ושני‬ ‫הזה‬ ‫בצד‬ .‫לזה‬ ‫מתנגדים‬ ‫לא‬ ‫כעירייה‬ ‫אנחנו‬ ,‫מבחינתנו‬ ,‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫דובר‬: .‫מקומות‬ ‫שישה‬ ‫עוד‬ ‫מוסיף‬ ‫זה‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬: .‫שם‬ ‫המדרכות‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫ש‬ ‫לנושא‬‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫להגיד‬ ‫צריך‬ ,‫ממול‬ ‫מהבניין‬ ‫התרחקות‬ ‫ל‬-‫בתצלום‬ ‫פה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫הזז‬ ‫בחיים‬ ‫הבניין‬ ‫אבל‬ ,‫האוויר‬3‫ואם‬ ,‫קטן‬ ‫מאוד‬ ‫בשטח‬ ‫הזה‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫חופף‬ ‫הוא‬ , ‫את‬ ‫תראו‬ .‫שלו‬ ‫החלונות‬ ‫איפה‬ ,‫גם‬ ‫באלכסון‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫אוויר‬ ‫תצלום‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫תסתכלו‬ ‫תראו‬ .‫הזה‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫החלונות‬ ‫של‬ ‫ההפניה‬‫הן‬ ‫החלונות‬ ‫ובעצם‬ ,‫אטום‬ ‫ברובו‬ ‫הזה‬ ‫שהקיר‬ ‫החפיפה‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ,‫רואים‬ ‫ובעצם‬ ,‫פה‬ ‫הוא‬ ‫החלון‬ .‫החלון‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫רואים‬ .‫הרחוק‬ ‫בצד‬ ‫ממש‬ .‫גדולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫יש‬ ‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ,‫החלטה‬ ‫בכלל‬ ‫יש‬ ‫הצד‬ ‫שלכיוון‬ ,‫בתוכנית‬ ‫לזה‬ ‫התייחסות‬ ‫היתה‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬ ‫הבני‬ ‫באמת‬ ,‫המרפסת‬ ‫לנושא‬ .‫פתחים‬ ‫אין‬ ‫שבכלל‬ ‫החלטה‬‫המרפסת‬ ‫אבל‬ ,‫מתקרב‬ ‫כולו‬ ‫ין‬ ,‫מרווח‬ ‫שינוי‬ ‫אותו‬ ‫בתחום‬ ‫היא‬ ‫העליונה‬ ‫בקומה‬ ‫גם‬ ‫המרפסת‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫בנסיגה‬ ‫היא‬ .‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ .‫וכולי‬ ‫המדרגות‬ ‫את‬ ‫שנינו‬ ‫ולמה‬ ‫אותו‬ ‫כללנו‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ,‫השצ"פ‬ ‫בעניין‬ ,‫שאלה‬ ‫פה‬ ‫עלתה‬ ‫ואנחנו‬ ,‫הזה‬ ‫הבניה‬ ‫מגרש‬ ‫לתוך‬ ‫נכנסות‬ ‫שהמדרגות‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫הקיים‬ ‫המצד‬‫משנים‬ ‫בעצם‬ .‫אותו‬ ‫להסדיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫המדרגות‬ ‫של‬ ‫הגבולות‬ ‫ואת‬ ‫השצ"פ‬ ‫של‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫קצת‬ ,‫השצ"פ‬ ‫בתוך‬ ‫כי‬ ,‫משמעות‬ ‫לזה‬ ‫אין‬ ‫בעצם‬ .‫השינוי‬ ‫לצורך‬ ‫שנדרשנו‬ ‫חלק‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫כללנו‬ .‫הגבול‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫היום‬ ‫מאושר‬ ‫שצ"פ‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫שאנחנ‬ ‫חלק‬ ‫אותו‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ,‫כללנו‬ ,‫שנינו‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬‫רואים‬ ,‫הזה‬ ‫החלק‬ .‫שינוי‬ ‫לגביו‬ ‫עושים‬ ‫ו‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫להסדיר‬ ‫כדי‬ ‫פשוט‬ ‫אבל‬ ,‫מאושר‬ ‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫שטח‬ ‫שהוא‬ ,‫כאן‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫עשינו‬ ‫לכן‬ .‫המגרש‬ ‫לתך‬ ‫חודרות‬ ‫כיום‬ ‫המדרגות‬ ,‫רואים‬ ‫שאתם‬ ‫כמו‬ ‫אז‬ .‫בתוכנית‬ ‫אותו‬ .‫קרקע‬ ‫ייעודי‬ ‫של‬ ‫גבולות‬ ‫להסדיר‬ ‫רק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזה‬ ,‫הזה‬ ‫השינוי‬

×