Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Anúncio
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf
Próximos SlideShares
Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_1r trim.pdfComunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_1r trim.pdf
Carregando em ... 3
1 de 51
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Comunica 3 ATENCIO A LA DIVERSITAT_3r trimestre.pdf

 1. UNITAT 7 Reforç 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Completa els buits de les paraules següents. ob___ecte lo___ística pla___a ___ustícia rello___e passe___ar bo___eria allo___ar 2. Relaciona cada terme amb la seua definició. Retrospecció • • Es narren dues accions distintes que ocorren alhora. Simultaneïtat • • S’avancen fets que encara no han ocorregut. Ordre cronològic • • S’exposen els fets segons l’ordre en el temps. Anticipació • • Mostrar o recordar fets que han ocorregut abans. 3. Tria les característiques que pertanyen a una novel·la. a) Extensió breu. b) Trama complexa. c) Extensió considerable. d) El text consisteix en preguntes que algú fa a una altra persona. e) Presència d’un narrador (intern o extern). f) En el text hi ha les acotacions sobre l’escenificació i els aspectes tècnics. 4. Escriu dos exemples de conjuncions, locucions o connectors de cada tipus. a) Coordinants 1. Explicatius: ____________________________________________________________ 2. Consecutius: ___________________________________________________________ 3. Distributius: ___________________________________________________________ b) Subordinants 1. Substantius: ___________________________________________________________ 2. Condicionals: __________________________________________________________ 3. Finals: ________________________________________________________________ 5. Indica si les oracions compostes següents són coordinades o subordinades. a) Hem arribat tard perquè hi havia molt de trànsit. b) No m’agraden les verdures però me les menge per educació. c) Venim amb temps de sobra, així que podrem triar lloc. d) No em pareix correcte que digues eixes coses tan alegrement. e) S’ha de muntar el moble segons com indiquen les instruccions. f) Has fet massa faltes d’ortografia, per tant, t’he hagut de suspendre l’examen. 6. Classifica les paraules següents. llotja, giragonsa, mecenatge, subjecció, jesuïta, marjal, juny, objecte, jersei,
 2. enutjós, fetge, paisatgística, rellotge, gerani g + e, i j + a, o, u -jecc-, -ject- j per etimologia tg + e, i -atge, -etge tj + a, o, u 7. Relaciona les paraules sinònimes. enorme • • excel·lent amable • • ensenyar intel·ligent • • gegant mostrar • • llesta immillorable • • simpàtic 8. Escriu diferents sinònims per a la paraula subratllada, segons el significat que s’adeqüe millor. a) fer un escrit: _____________________________________________________________ b) fer una sol·licitud a l’administració: ___________________________________________ c) fer una festa: _____________________________________________________________ d) fer el sopar: ______________________________________________________________ 9. Indica vertader (V) o fals (F). a) La Decadència va lligada al període de domini de la dinastia castellana dels Trastàmara a la Corona d’Aragó. b) La influència del castellà no va derivar en substitució lingüística durant els segles XVI, XVII i XVIII. c) El segle XV va ser el Segle d’Or a la Corona d’Aragó. d) La Guerra de les Germanies va ocórrer després de la Guerra de Successió. e) Els Decrets de Nova Planta van afavorir la llengua catalana. f) Durant els segles XVI, XVII i XVIII s’escriví cada vegada més en castellà. 10. Contesta les preguntes següents. a) Quins segles va ocupar la Decadència? _________________________________________ b) Quins tres moviments artístics se succeeixen durant la Decadència? ___________________________________________________________________________ c) Escriu tres exemples d’autors en llengua catalana de la Decadència. ___________________________________________________________________________ d) Per què hi ha tantes poques obres escrites en català durant els segles XVI, XVII i XVIII? ___________________________________________________________________________
 3. UNITAT 7 Reforç 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Indica si les proposicions de les oracions següents són coordinades o subordinades i el tipus de conjunció, locució o connector que les uneix. a) Era evident que no se sentia còmoda sobre l’escenari. b) El temps ha sigut desfavorable els últims dies, així que no podreu fer l’excursió. c) La teoria és molt complicada; a més, la trobe d’allò més avorrida. d) No te n’aniràs si no ordenes adequadament les teues coses. e) Les teues amigues són molt més juganeres que tu. f) O es fan les coses bé o els problemes no se solucionen. 2. Escriu un sinònim per a cadascuna d’aquestes paraules. vanitós passeig lamentable alegre cèlebre tòxic saltar violent 3. Defineix breument els conceptes següents. a) Decadència: ______________________________________________________________ b) Botiflers: _________________________________________________________________ c) Castellanització: ___________________________________________________________ d) Maulets: _________________________________________________________________ 4. Per què la llengua catalana va començar a veure’s minoritzada pel castellà durant els segles XVI, XVII i XVIII? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Contesta les preguntes següents. a) Quines són les dues principals diferències entre una novel·la i un conte? ___________________________________________________________________________ b) Explica breument les diferències entre una trama lineal i una trama discontínua. ___________________________________________________________________________ c) Posa dos exemples de recursos temporals en una novel·la. ___________________________________________________________________________ 6. Totes les paraules següents s’han escrit amb j. Corregeix les que siguen incorrectes. plaja relloje Jirona joventut justícia missaje pàjina majoria ajudar
 4. 7. Indica de quin tipus són les oracions compostes subordinades següents. a) T’he dit mil vegades que no creues sense mirar. b) La dona que vam conéixer ahir era la directora de l’orquestra. c) Hui anirem on ens done la gana. d) No ho ha fet perquè es trobava malament. 8. Relaciona cada recurs temporal amb l’explicació que li corresponga. anticipació, retrospecció, simultaneïtat, ordre natural o cronològic a) A la novel·la es conta el que al protagonista li passa durant el dia. b) Mentre s’explica el que fa un personatge dins de casa, s’explica també el que fa un altre personatge al carrer de la casa. c) Un personatge comença a narrar la història sobre com ha arribat fins al punt on es troba. d) El primer capítol de la novel·la n’explica el final. 9. Completa els buits de les paraules següents amb j, g, tj o tg. ___irafa vi___ilar ___eroglífic cap___irar ___aume ro___or baga___e ju___ats 10. Contesta les preguntes següents. a) Per què hi ha un període de la història de la literatura catalana anomenat Decadència? Quins moviments literaris comprén aquest període? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Quina és la literatura que al segle XVII passa pel seu «segle d’or»? ___________________________________________________________________________ c) Quina és la principal característica de la poesia en català durant aquesta època? ___________________________________________________________________________ d) Quina és la principal característica del teatre dels territoris catalanoparlants durant aquesta època? ___________________________________________________________________________
 5. UNITAT 7 Ampliació 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Escriu proposicions subordinades del tipus exigit per a completar les oracions compostes. a) (prop. subs.) Voldria _______________________________________________________ b) (prop. adj.) Aquesta persona és ______________________________________________ c) (prop. subs.) No t’imagines __________________________________________________ d) (prop. adv.) Farem una excursió ______________________________________________ e) (prop. adv.) Han convocat la reunió ___________________________________________ f) (prop. adj.) Heu de fer les activitats ___________________________________________ 2. Escriu almenys dos sinònims per a cadascuna de les paraules següents. a) Excel·lent: ________________________________________________ b) Agradable: _______________________________________________ c) Gandul: __________________________________________________ d) Descansar: _______________________________________________ 3. Escriu les regles d’ús de les grafies j, g, tj, tg i posa un exemple de cadascuna. a) S’escriu j: - _______________________________________________________________ - _______________________________________________________________ - _______________________________________________________________ b) S’escriu g: - _______________________________________________________________ c) S’escriu tj: - _______________________________________________________________ d) S’escriu tg: - _______________________________________________________________ - _______________________________________________________________ 4. Defineix els termes següents. A continuació, explica la seua relació amb la producció literària de l’època. a) Compromís de Casp: ______________________________________________________ _________________________________________________________________________ b) Siglo de Oro: ____________________________________________________________ _________________________________________________________________________ c) Diglòssia: _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________ d) Substitució lingüística: ____________________________________________________ _________________________________________________________________________
 6. 5. Les parelles de paraules següents són sinònimes, però una pertany a un registre més formal i l’altra a un registre més informal. Classifica-les. amic/col·lega iaio/avi distret/empanat malcriat/consentit agre/antipàtic idiota/ximple home/paio mamà/mare 6. Quina diferència hi ha entre la història i el discurs d’una novel·la? A quin dels dos afecta l’ordre de la narració, i en què resulta? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Indica quin recurs temporal s’ha utilitzat en cada fragment de text. a) L’avi va començar a parlar: –Fa deu anys, un poc abans que tu nasqueres, ens trobàvem tota la família al sopar de Nadal. I vet ací que… b) Júlia es va dedicar a tallar la fruita. Marc s’estava preparant per a la reunió, i no era capaç de decidir la combinació de corbata i camisa. El so del ganivet pelant la pell de la fruita li arribava a les orelles i li produïa esgarrifances, no el deixava concentrar-se. Finalment va llançar una imprecació nerviosa a Júlia, que va deixar estar la tasca, molt ofesa. c) Vaig observar com eixia de la casa. Ja no la tornaria a veure mai més, i en part ja ho pressentia. d) Josep es va alçar del llit amb desgana. Durant l’hora següent es va posar a punt per a anar a la feina, amb una intranquil·litat constant. Quan va eixir de casa, va constatar el mal oratge i va tornar dins a agafar un paraigua, i després es va afanyar cap a la parada del metro. 8. Escriu tres conjuncions o connectors de cada tipus. A continuació, escriu una oració composta coordinada amb un dels tres exemples. a) Adversatives: ____________________________________________________________ b) Continuatives: ___________________________________________________________ c) Distributives: ____________________________________________________________ d) Consecutives: ____________________________________________________________
 7. 9. Completa els buits de les paraules següents. sil·labe___ar empi___orar en___ogassada gran___era salva___isme emmagatzema___e ___esticulació ad___udicació a___ilitzar con___uminar 10. Contesta les preguntes següents. a) Per què el teatre s’escriu principalment en castellà durant la Decadència? _________________________________________________________________________ b) Quina relació hi ha entre la Renaixença i la Decadència? Per què es podria dir que el terme Decadència està connotat? _________________________________________________________________________ c) Qui va publicar un cançoner anomenat Flor d’enamorats? Quina és la característica poètica més important d’aquesta obra? _________________________________________________________________________ d) Què significa que una obra de teatre és bilingüe? _________________________________________________________________________
 8. UNITAT 7 Ampliació 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Indica quins grups de paraules són sinònims i quins no ho són. En el cas que no tinguen el mateix significat, escriu un sinònim per a la primera paraula. a) comprar/regalar b) aglomeració/concentració c) creïble/versemblant d) entregar/posar e) barca/iot f) amable/simpàtic 2. Completa els buits del text següent amb les grafies j, g, tj i tg. A partir del segle XV, la relació de veïna___e entre la Corona de Castella i la Corona d’Aragó es va convertir en convivència, ___a que el matrimoni dels Reis Catòlics va a___untar els dos territoris. En ___eneral, la unió dinàstica va ser per___udicial per als territoris catalanoaragonesos; així, en aquests territoris, on s’havia parlat ma___oritàriament el català des de l’edat mi___ana, es va introduir el castellà mi___ançant la noblesa i la literatura. La noblesa catalanoaragonesa es va proposar imitar la noblesa castellana: n’enve___aven els costums i el presti___i. La llengua castellana, més presti___iosa literàriament que el català, va començar a substituir la llengua autòctona, contra la qual van sor___ir pre___udicis com que era una llengua pa___esa, de llauradors. D’altra banda, com a protesta contra la subordinació política i els privile___is nobiliaris, va tenir lloc, a mi___an segle XVI, la revolta de les ___ermanies. 3. Escriu les proposicions que es demanen en cada cas i completa les oracions compostes següents. a) (prop. coord. adversativa) Em sap greu ________________________________________ b) (prop. sub. adv.) La planificació ha estat útil ____________________________________ c) (prop. sub. adj.) Dóna’m la safata _____________________________________________ d) (prop. coord. copulativa) No vull els teus afalacs_________________________________ e) (prop. sub. subs.) Necessite _________________________________________________ 4. Defineix els recursos temporals de l’ordre narratiu. a) Retrospecció: ____________________________________________________________ b) Ordre cronològic o natural: _________________________________________________ c) Simultaneïtat: ____________________________________________________________ d) Anticipació: ______________________________________________________________
 9. 5. Contesta les preguntes següents. a) Esmenta els trets bàsics d’una novel·la. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Quina és la diferència entre el discurs i la història d’una novel·la? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Quina és la principal finalitat amb què s’escriu una novel·la? ___________________________________________________________________________ d) Explica què és una trama lineal i una trama discontínua. Quins recursos temporals són més propis de cadascuna? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Escriu un sinònim per a cada paraula subratllada del text següent. Les paraules sinònimes són aquelles que tenen el mateix significat o el tenen molt semblant. La sinonímia permet que unes determinades paraules es puguen substituir en un mateix context sense que se n’altere la significació. La sinonímia total o perfecta no és freqüent, en general trobem sinonímia parcial. Es tracta de paraules que només són sinònimes en algunes de les seues accepcions. 7. Descriu les normes d’ús de les grafies j, g, tj i tg, i apunta les principals semblances i diferències entre l’ús de les lletres simples i dels dígrafs corresponents. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 8. Assenyala totes les proposicions de les oracions següents i indica’n el tipus. a) La simultaneïtat és un bon recurs narratiu, però la retrospecció em pareix més comprensible. b) L’última novel·la que ha publicat aquesta autora va ser molt més avorrida que l’anterior. c) Els vaig advertir que estudiaren el temari sobre la novel·la, i veig que m’han fet cas. d) La trama lineal és un tret que s’oposa totalment a la trama discontínua, però és equivalent a l’ordre cronològic.
 10. 9. Indica vertader (V) o fals (F). a) En la Decadència, el teatre continua fent-se en català. b) La Renaixença és una continuació de la Decadència. c) L’obra La vesita, de Ferrandis d’Herèdia, és bilingüe. d) La poesia de la Decadència presenta alguns intents de renovació mètrica. e) La Decadència coincideix amb la Guerra de Successió, però no amb la Guerra de les Germanies. f) Joan Timoneda és el publicador d’un cançoner titulat Flor d’enamorats. g) El castellà era la llengua de moda al segle XV, que és el seu Siglo de Oro. h) El neoclassicisme és el moviment immediatament posterior a la Decadència. 10. Torna a llegir el text de l’activitat 2 i contesta les preguntes següents. a) A què es deu la substitució lingüística del català? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Quin és el Segle d’Or català i el Siglo de Oro castellà? Què vol dir això? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ c) La unió dinàstica va ser perjudicial per a la Corona d’Aragó perquè el rei aragonés era més afí a la noblesa castellana. Qui era aquest rei i com es convertí en monarca de la Corona d’Aragó? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ d) En què va culminar finalment el descontent dels territoris catalanoaragonesos a principis del segle XVIII? Quins documents van posar punt final a l’autonomia de la Corona d’Aragó? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
 11. UNITAT 7 Avaluació 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Identifica les oracions següents com a simples, compostes coordinades o compostes subordinades. a) La teua actuació no ha estat creïble ni suficientment treballada. b) Les conseqüències del fet seran de gran importància per al futur del país. c) Aquelles obres interessants que van ser exposades al museu es troben emmagatzemades actualment. d) Tal com se us va advertir, haureu de repetir els treballs a causa del plagi. e) Les condicions meteorològiques eren molt adverses, així que es va haver de cancel·lar la competició. 2. Completa les oracions compostes coordinades següents amb el nexe adequat segons la informació entre parèntesis. a) (ADVERSATIVA) M’agrada aquest plat ______ triaré l’altre. b) (CONSECUTIVA) La teua redacció no arriba al mínim exigible, __________ hauràs de repetir-la. c) (COPULATIVA) El meu fill no és gens estudiós _____ passa les vesprades jugant. d) (EXPLICATIVA) La seua germana practica el veganisme, ___________, no menja res d’origen animal. e) (DISJUNTIVA) Tens l’opció d’anar-te’n ara _______ pots quedar-te fins al final. 3. Completa els buits amb j, g, tg o tj. via___e con___elació mà___ia ___irafa pla___a ___esús passe___ar pi___or asse___ament in___ustícia 4. Escriu un sinònim per a cada paraula.
 12. a) igual b) feroç c) dialogar e) ficar f) apropiat 5. Defineix els quatre recursos temporals. a) Ordre natural o cronològic: _________________________________________________ b) Retrospecció: ____________________________________________________________ c) Anticipació: ______________________________________________________________ d) Simultaneïtat: ____________________________________________________________ 6. Digues de quin tipus són les oracions subordinades següents i, en el cas de les subordinades adverbials, identifica també de quin tipus és el nexe subordinant. a) L’esportista va aconseguir els objectius que s’havia marcat per a aquell any. b) Les expectatives s’han de moderar segons com responga l’alumnat. c) Vés-te’n mentre pugues. d) Em prepararé en cas que siga necessari. 7. Algunes de les paraules següents estan escrites malament. Corregeix les que calga. gersei platjes Girona jutgar jeroglífic joventut jerani targeta Bèlgica urjència 8. Indica quines de les característiques següents són pròpies d’una novel·la. a) Presència majoritària de diàlegs i molt poca narració. b) Una trama complexa. c) Una extensió considerable. d) Temàtica romàntica o còmica sempre. e) Obres de ficció.
 13. 9. Indica vertader (V) o fals (F). a) La castellanització de la Corona d’Aragó va derivar de la unió dinàstica amb Castella. b) El compromís de Casp va ser el tractat que va posar fi a la Guerra de les Germanies. c) El Segle d’Or de la literatura catalana és el XVII. d) La batalla d’Almansa va tenir lloc l’any 1715. e) La Decadència comença després de la Guerra de Successió. f) Els partidaris valencians de Felip de Borbó i de Carles d’Àustria eren anomenats botiflers i maulets, respectivament. g) Després de la Guerra de Successió s’imposaren els Decrets de Nova Planta. h) La castellanització no va afectar la literatura catalana, ni en quantitat ni en qualitat. 10. Contesta les preguntes següents. a) Quins segles i quins moviments artístics abasta la Decadència? _____________________ ___________________________________________________________________________ b) Quina és la tendència de la poesia en català durant la Decadència? __________________ ___________________________________________________________________________ c) Quines són les dues característiques principals de la Decadència? ___________________ ___________________________________________________________________________
 14. UNITAT 7 Avaluació 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: _____________________________________________ Data: ______________________ 1. Llig el text següent i contesta les preguntes. De tots els convidats, tan sols quinze havien transmés a Sa Altesa descàrrecs convincents. Pel que feia a la resta, entre els quals es trobava gent molt pròxima a la reina-virreina i al duc –com ara Lluís de Milà; Joan Ferrandis d’Herèdia i la muller, dona Jerònima Beneito; Francesc Fenoller; don Berenguer Aguilar i la muller, dona Elionor–, vint li havien enviat una lletra amb els mateixos pretextos. a) El que s’explica en el text ha transcorregut en un moment diferent del de l’escena en què se situa l’acció (un sopar). Quin recurs temporal s’hi ha aplicat? ___________________________________________________________________________ b) Quins noms reconeixes? Amb quin gènere literari i amb quina època es relacionen? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Esmenta i explica cadascun dels recursos temporals de l’ordre de la narració. a) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ b) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ c) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ d) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. Indica quins grups de paraules estan formats per sinònims. fosc/obscur assajar/practicar intens/acalorat intel·ligència/habilitat llarg/extens diminut/curt baixar/descendir mullat/xop clar/blanc rajola/cudol
 15. 4. Indica si les oracions següents són simples o compostes; en el cas de les compostes, assenyala el nexe i indica si són coordinades o subordinades. a) L’hospital de l’altra punta de la ciutat rep moltes urgències. b) Les oficines que hi ha a l’altra banda del carrer van tancar fa molts anys. c) O fem les coses bé des del principi o haurem de recomençar tot el projecte. d) Acabeu els deures abans que torne ell. e) No era un problema de la bombeta, sinó de tota la instal·lació elèctrica. 5. Classifica els nexes coordinants i subordinants següents segons la tipologia. segons com, abans que, qui, a pesar que, però, és a dir, mentre, on, de manera que, així que Coordinants Copulatives Disjuntives Adversatives Distributives Explicatives Continuatives Consecutives Subordinants Substantives Temporals Locatives Causals Finals Condicionals Modals Comparatives Consecutives Concessives 6. Explica per què aquestes paraules s’escriuen amb j, g, tj o tg. a) Jeroglífic: ________________________________________________________________ b) Metge: __________________________________________________________________ c) Subjecció: ________________________________________________________________ d) Girona: __________________________________________________________________ e) Jeroni: ___________________________________________________________________ 7. Completa els buits de les paraules següents.
 16. fin___ir lletre___ar ___erani asse___ar empi___orar fe___e a___ornar sub___ugar ad___udicació paisa___ista 8. Indica vertader (V) o fals (F). a) La diglòssia era un decret reial que establia la igualtat entre castellà i català. b) La batalla d’Almansa va ser provocada pels Decrets de Nova Planta, als quals es van oposar les classes populars valencianes. c) Felip V agrupava els partidaris coneguts amb el nom de botiflers. d) La Renaixença pretenia posar fi a la Decadència. e) Pere Serafí i Joan Timoneda són dos autors de novel·la importants del segle XVI. 9. Contesta les preguntes següents. a) Quins dos bàndols es van enfrontar en la Guerra de les Germanies? ___________________________________________________________________________ b) Què són els maulets i els botiflers? En quin context s’inscriuen? ___________________________________________________________________________ c) Què és la diglòssia? Per què està estretament lligada a la Decadència? ___________________________________________________________________________ d) Amb quin objectiu va nàixer la Renaixença i com a resposta a què? ___________________________________________________________________________ 10. Explica quina relació hi ha entre les parelles de paraules següents. a) Decadència-Renaixença: ____________________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Guerra de Successió - decrets de Nova Planta: ___________________________________ ___________________________________________________________________________ c) Unió dinàstica-castellanització: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________
 17. UNITAT 8 Reforç 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Indica vertader (V) o fals (F). a) Els textos científics poden ser de dos tipus, divulgatius o especialitzats. b) Un text científic sempre està compost únicament amb text. c) Els textos científics contenen un registre de llenguatge informal. d) La funció principal dels textos científics és la transmissió de coneixements. e) La tipologia textual amb la qual es relacionen els textos científics és la de text explicatiu. f) Un text divulgatiu i un text especialitzat se solen trobar en la mateixa classe de fonts: revistes i fullets de mà principalment. 2. Indica quins dels recursos lingüístics següents són més propis dels textos científics. tecnicismes, alteració de l’ordre narratiu, versos decasíl·labs, objectivitat, subjectivitat, termes escrits en llatí o grec, neologismes, recursos de la parla oral a) Recursos dels textos científics: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ b) Recursos d’altres tipus de text: _______________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Completa els buits de les oracions següents. a) El mode imperatiu s’utilitza per a ________________________. b) L’imperatiu com a tal només pot ser utilitzat en _________________; a més, no té forma verbal de _____________ persona ______________. c) L’imperatiu no es pot utilitzar en frases _________________; cal emprar-hi el present de ________________. d) A banda d’aquestes dues, una altra manera d’expressar ______________________ són les _________________ d’obligació. 4. Classifica les perífrasis següents segons siguen d’obligació personal o d’obligació impersonal i assenyala les dues formes incorrectes que hi ha. a) Caldre + infinitiu b) Tenir + que + infinitiu c) Caldre + que + subjuntiu d) Haver + de + infinitiu e) Hi ha + que + infinitiu f) Ser necessari + infinitiu
 18. 5. Completa els buits de les oracions amb els pronoms relatius següents. que, qui, què, on a) Les oficines ______ hi havia ací s’han traslladat. b) No coneixia aquesta investigació de ______ em parles. c) S’ha de procurar estar al lloc ______ ens han indicat abans de l’hora. d) La persona a ______ més estime ets tu. e) No sé utilitzar el programa amb ______ s’ha de treballar. f) Heu de saber ______ no pensàvem aprovar-vos en un principi. 6. Indica quins casos s’han d’escriure amb xifres o amb lletres. a) Quantitats seguides d’un símbol d’unitat. b) Les quantitats aproximades. c) L’edat de persones, animals o objectes. d) Numerals fins a un màxim de tres paraules. e) Dies i anys de les dates. f) El números d’una adreça. 7. Tria la definició correcta per a la paraula tecnicisme. a) Expressions fossilitzades utilitzades tradicionalment per professionals, per a entendre’s millor entre ells. b) Paraula o expressió específica, pròpia d’un camp concret del coneixement humà. c) Paraula o expressió que pot ser utilitzada en diferents camps del coneixement. 8. Indica en quin segle es dóna cada moviment cultural i afig dos exemples d’autors que hi pertanyen. a) Barroc: __________________________________________________________________ b) Il·lustració: _______________________________________________________________ 9. Relaciona cada autor amb l’obra corresponent. Vicenç Garcia • • Rondalla de rondalles Lluís Galiana • • Instruccions per a l’ensenyança de minyons Baldiri Reixac • • Poesies diverses Pere Joan Porcar • • Dietari 10. Relaciona les paraules normalització i normativització amb la definició corresponent. A continuació, contesta les preguntes. a) Procés de posada en marxa d’iniciatives mitjançant les quals una comunitat lingüística pretén expandir o recuperar els àmbits d’ús formals d’una llengua. b) Procés d’estudi d’una llengua per tal d’establir-ne l’ortografia, la gramàtica, etc. c) Quin personatge inicia la tasca de normativització de la llengua catalana a principis del segle XX? ___________________________________________________________________ d) Quines institucions tenen actualment les competències lingüístiques sobre el valencià? ___________________________________________________________________________ UNITAT 8
 19. Reforç 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Completa els buits de les paraules següents amb les grafies x, ix, tx o ig. co___e gre___ós a___afar assa___ esto___ engan___ar despa___ farda___o 2. Corregeix les expressions d’obligatorietat incorrectes de les oracions següents. a) Per a completar la sol·licitud, teniu que incloure-hi dos números de telèfon. b) Hi havia que recollir les cadires després de l’acte i no ho vau fer. c) Ahir vaig comprar un senyal de «No xafar la gespa». d) Si vols vindre és precís que et comportes adequadament. e) Recorda que tens que estudiar per a l’examen de la setmana que ve. 3. Escriu en lletra les xifres següents. a) 542: ____________________________________________________________________ b) 4.227: ___________________________________________________________________ c) 968: _____________________________________________________________________ d) 1.154: ___________________________________________________________________ e) 57.999: __________________________________________________________________ 4. Les paraules i expressions següents corresponen a recursos lingüístics dels textos científics. Relaciona cadascuna amb el recurs corresponent. Copyright • • Fórmules o símbols Per acabar • • Compostos amb elements grecs o llatins Superfície • • Neologismes CO2 • • Substantius monosèmics o unívocs Hidrodinàmica • • Connectors 5. Assenyala els pronoms relatius de les oracions següents, subratlla les oracions subordinades que introdueixen i indica si són substantives o adjectives. a) Cal que comproves que les cartes van ser escrites correctament. b) Hui hem tornat a veure les turistes angleses, a les quals ja vam saludar ahir. c) Explica’m com arribar a la fàbrica on t’han contractat. d) Demà jugarem contra l’equip que ens va guanyar la temporada passada. e) Ensenya’m el procediment amb què has fet la manualitat. f) La reunió de la qual et vaig parlar ahir va ser molt interessant. 6. Classifica els tecnicismes següents segons l’àmbit a què pertanyen.
 20. legislació, tempo, programari, maquinari, cesura, composició, mesa electoral, estrofa a) Informàtica: ______________________________________________________________ b) Música: _________________________________________________________________ c) Poesia: __________________________________________________________________ d) Política: _________________________________________________________________ 7. Contesta les preguntes següents. a) Quin període de la literatura en llengua catalana comprenen el barroc i la Il·lustració? ___________________________________________________________________________ b) Quin autor valencià té el sobrenom de Rector de Vallfogona? Quin autor va escriure la Rondalla de rondalles? A quin moviment cultural pertanyen? ___________________________________________________________________________ 8. Indica quines de les característiques següents són pròpies dels textos especialitzats i quines són pròpies dels textos divulgatius. a) Tenen una finalitat didàctica. b) S’adrecen a un públic ampli. c) Generalment els escriuen científics. d) Es troben en enciclopèdies i llibres sobre el tema que es tracta. e) Es poden trobar en revistes o periòdics. f) Estan destinats a gent del mateix àmbit, és a dir, tenen un públic reduït. 9. Relaciona els elements de les dues columnes: la temàtica o subgènere amb el gènere literari o l’època corresponent. Pessimisme polític • Defensa de la llengua • • Poesia barroca Prosa narrativa • • Prosa barroca Dietaris • • Obres de la Il·lustració Proximitat de la mort • 10. Indica si els fets o documents següents són fruit d’un procés de normalització o d’un procés de normativització. a) Impulsar l’ús d’una llengua a les escoles. b) Manual d’ortografia. c) Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (1983). d) Emetre la documentació d’una institució en una llengua que abans no s’utilitzava. e) Una gramàtica.
 21. UNITAT 8 Ampliació 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. A partir del text, respon les qüestions. Una premissa bàsica de l’estudi de la globalització és considerar que el món constitueix un únic ordre social. Malgrat la tendència a destacar-ne únicament els aspectes econòmics, cal assenyalar-ne el caràcter complex i multidimensional. La globalització actual ha suscitat moltes crítiques i, fins i tot, ha motivat el naixement del moviment altermundista. No obstant això, és un procés irreversible que té profundes implicacions per a bona part de la població mundial. No és, doncs, una realitat distant, abstracta i estranya. Es tracta d’una realitat propera, ben present en la societat actual, que fa sentir els seus efectes (positius i negatius) en molts àmbits de la vida. La globalització denota l’expansió i l’aprofundiment de les relacions socials i les institucions a través de l’espai i el temps, de manera que, d’una banda, les activitats quotidianes resulten cada cop més influïdes pels fets i esdeveniments originats a l’altra banda del món i, de l’altra, les pràctiques i decisions de grups i comunitats locals poden causar importants repercussions globals. a) Quin és el tema del qual parla el text i quina n’és la intenció (argumentativa, expositiva, etc.)? _____________________________________________________________________ b) Proposa una classificació per al text. És especialitzat o divulgatiu? Per què? __________________________________________________________________________ c) Identifica almenys dos recursos lingüístics de cada tipus. • Substantius monosèmics i unívocs: ________________________________________ • Mots compostos amb partícules gregues o llatines: ___________________________ • Impersonalitat: ________________________________________________________ 2. Escriu oracions amb perífrasis d’obligatorietat o verbs en imperatiu. a) Si pretens obtenir alguna cosa _______________________________________________ b) Han construït un nou edifici al solar i ara _______________________________________ c) M’agradaria saber si _______________________________________________________ d) Toni i Joan, _______________________________________________________________ e) A tothom li resulta difícil ____________________________________________________ f) La seua situació s’ha tornat molt complicada perquè ______________________________ g) Maria, ___________________________________________________________________ 3. Completa els buits de les paraules següents. ta___i enco___inada engan___ina a___ioma clò___ina a___ada e___empció o___ímoron ei___ida refle___ionar aco___ar-se ree___ir
 22. 4. Corregeix els usos incorrectes de xifres i lletres per a expressar numerals. a) La mare i el pare van nàixer el 25 de setembre de 1964 i el huit del 10 de 1963, respectivament. b) Envieu-li el paquet a la nova adreça, el vint-i-quatre del carrer Major, pis 3 porta tres. c) Has escrit malament la data del dia dels valencians; és el nou d’octubre, no el 12. d) A l’acte s’han apuntat unes dues mil quatre-centes cinquanta persones, aproximadament. e) Apunteu-vos el codi d’accés: 423 778 9900 8325. 5. Escriu dos tecnicismes per a cadascuna de les àrees de l’àmbit de la llengua següents. a) Dialectes: ________________________________________________________________ b) Política lingüística: _________________________________________________________ c) Sociolingüística: ___________________________________________________________ d) Literatura: _______________________________________________________________ 6. Contesta aquestes preguntes. a) De quina manera es pot diferenciar més clarament un text divulgatiu d’un text especialitzat? _______________________________________________________________ b) Per què els textos especialitzats o divulgatius utilitzen recursos lingüístics que reforcen la impersonalitat? _____________________________________________________________ c) Quina raó hi ha per a la gran quantitat de recursos lingüístics que impliquen l’ús de paraules poc comunes, com els tecnicismes o els compostos amb partícules grecollatines? ___________________________________________________________________________ d) Per què són importants els connectors en un text explicatiu? ___________________________________________________________________________ 7. Corregeix els pronoms relatius incorrectes de les oracions següents. a) Parleu amb la persona a la que li pertoque assignar-vos més feina. b) Les cartes de quals em vas avisar encara no m’han arribat. c) Les xiques a les quales vas parlar l’altre dia ja no recordaven haver-te vist. d) Aniran al lloc al que tu els indiques. 8. Contesta les preguntes següents. a) El barroc i la Il·lustració s’encabeixen dins un període més ampli de la literatura catalana. Digues quin és i quin altre moviment cultural inclou? ___________________________________________________________________________ b) Sociolingüísticament parlant, quina situació hi havia en els segles XVII i XVIII? A l’època va haver-hi intents de normativització o de normalització de la llengua catalana? Posa un exemple de cada tipus. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9. Explica els termes i conceptes següents. a) Barroc: __________________________________________________________________ b) Dietari: __________________________________________________________________ c) Il·lustració: _______________________________________________________________
 23. d) Empirisme: _______________________________________________________________ 10. Explica com es relacionen els processos de normativització i de normalització, i posa un exemple concret que connecte dos dels actes, documents, obres, etc., que apareguen en el llibre. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
 24. UNITAT 8 Ampliació 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Indica quin tipus de recurs lingüístic són les paraules i expressions següents. termodinàmica ARN és destacable hidrofòbia Canis lupus en segon lloc superposar Fahrenheit output irradiar H2 O geotèrmic 2. Escriu oracions en imperatiu o amb perífrasis d’obligació a partir d’aquesta informació. a) No és bo que fumes: _______________________________________________________ b) Porten camí de suspendre l’avaluació: _________________________________________ c) Li he dit a Joan que anara a comprar fruita: _____________________________________ d) Beure més aigua ens milloraria la salut: ________________________________________ e) No és adequat que els teus alumnes criden tant a classe: __________________________ 3. Quines maneres hi ha d’expressar l’obligatorietat en una oració? Explica per què no és factible utilitzar la primera persona del singular amb el mode imperatiu. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Converteix les oracions següents en una sola de composta amb l’ús de pronoms relatius. a) Josep s’ha comprat un cotxe. El cotxe inclou la tecnologia més capdavantera. b) Les xiques van tornar a venir al bar ahir. Ja les havíem vistes altres vegades. c) Els nostres fills han aprovat molt justos. Els havíem obligat a estudiar tota la setmana. d) L’ocasió de comprar l’edifici ha estat irrepetible. L’edifici pertanyia als nostres principals competidors. 5. Completa els buits de les paraules següents. ca___a ro___ ra___ ___arel·lo bro___a refle___os or___ata ma___ pe___os passe___ empa___ada acomple___at bu___aca garna___a se___anta 6. Corregeix la transcripció en lletra de les xifres següents i posa guionets on calga. a) 3.589: tres mil cinc cents huitanta nou b) 24.904: vint i quatre mil nou cents quatre c) 321.086: tres cents vint i un mil huitanta sis d) 13.665: tretze mil sis cents seixanta cinc e) 22.829: vint i dos mil huit cents vint i nou
 25. 7. Contesta les preguntes següents. a) Què és un tecnicisme? ___________________________________________________________________________ b) Quina funció i quin abast tenen els tecnicismes? ___________________________________________________________________________ c) Per què pot ser difícil trobar aquestes paraules en un diccionari qualsevol? ___________________________________________________________________________ d) Escriu el nom de dos camps del coneixement en què podem trobar tecnicismes i escriu-ne un per a cadascun. ___________________________________________________________________________ 8. Quan comença el procés de normativització de la llengua catalana i qui el du a terme? Quan es posa en marxa de manera efectiva el procés de normalització de la llengua catalana i gràcies a quins documents o institucions? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 9. La Decadència es va donar al nostre territori a causa de la subordinació política dels territoris catalanoaragonesos a la Corona de Castella i del prestigi literari del castellà durant l’època. Això es pot veure clarament en la poesia i en la narrativa en valencià del barroc; explica breument per què. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 10. Contesta les preguntes següents. a) Quina és la premissa bàsica de la Il·lustració? ___________________________________________________________________________ b) Quina classe d’obra literària es va impulsar amb la Il·lustració? ___________________________________________________________________________ c) Tenint en compte el context històric (estudiat també en la unitat anterior), quina és la situació del valencià durant la Il·lustració? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ d) Què és una obra en defensa de la llengua? Quins autors conreen aquest gènere? Quina relació hi ha entre l’aparició d’apologies i el context sociocultural de la nostra llengua al segle XVIII? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ UNITAT 8 Avaluació 1
 26. Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Classifica els recursos lingüístics següents segons la tipologia. macroeconomia World Wide Web Consortium scanner plural de cortesia superfície CO2 hertz formes impersonals Canis lupus familiaris PDF multitasca ozó Objectivitat Substantius monosèmics Termes en llatí/grec o d’altres llengües Tecnicismes, fórmules o símbols Neologismes Compostos del llatí o del grec 2. Escriu les formes de l’imperatiu dels verbs següents. ANAR TRAURE PODER Tu Ella/ell Nosaltres Vosaltres Elles/ells 3. Identifica els antecedents dels pronoms relatius de les oracions següents. a) Elles, les persones de les quals em vas parlar, estan allà dins. b) Hem de tenir en compte tots els favors que ens han anat fent durant els últims anys. c) Aquell tros de marge solsit és on quasi vaig caure jo. d) Tu ets la persona en qui més confie. e) Van decidir anar a la tenda i retornar les peces a les quals havien trobat desperfectes. 4. Contesta les preguntes següents. a) Què són els tecnicismes? ___________________________________________________ __________________________________________________________________________ b) Els tecnicismes són propis dels textos especialitzats, dels textos divulgatius o de tots dos tipus? _____________________________________________________________________
 27. 5. Explica les tres principals diferències entre els textos de divulgació i els textos especialitzats. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Classifica aquests tipus de numerals segons s’hagen d’escriure amb xifres o amb lletres. Una quantitat seguida d’un símbol Els números d’una adreça Edats de persones o d’animals Dies i anys en una data Una quantitat aproximada El dia d’una data assenyalada S’escriuen amb xifres S’escriuen amb lletres 7. Completa els buits de les paraules següents. plan___a ro___ cartu___ pun___eguda esto___ ___àtiva ___errada or___ata du___ar-se República ___eca 8. Assenyala les perífrasis d’obligació incorrectes en valencià i fes una proposta de correcció. caldria de fer és precís que hi tornem s’haurien de reunir s’ha de comprovar és necessari mirar-ho bé heu de estudiar molt cal que ho faces hi hauria que dir-los-ho tinc que anar-me’n calia estudiar-s’ho
 28. 9. Indica vertader (V) o fals (F). a) La normalització de la llengua catalana es va veure tallada de soca-rel a causa de la dictadura franquista (1939-1975). b) La normativització és el procés que pretén recuperar àmbits d’ús formals per a una llengua minoritzada. c) Les institucions amb competències sobre la normativa del valencià són la RAE (Real Acadèmia de la Llengua) i l’IEC (Institut d’Estudis Catalans). d) A la Comunitat Valenciana les grans iniciatives de normalització del valencià comencen amb l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. e) Les gramàtiques, ortografies, diccionaris, etc., són obres que contribueixen a la normativització de la llengua. f) Pompeu Fabra és el primer normativitzador de la llengua castellana. 10. Contesta les preguntes següents. a) A quin segle pertany i quin gènere literari va treballar el Rector de Vallfogona? ___________________________________________________________________________ b) Esmenta els dos temes principals de la poesia barroca. ___________________________________________________________________________ c) Quina és la norma bàsica de la Il·lustració? ___________________________________________________________________________ d) Qui va escriure la Rondalla de rondalles? Amb quina intenció? ___________________________________________________________________________ e) Què és l’empirisme? Per què és important per a la Il·lustració? ___________________________________________________________________________
 29. UNITAT 8 Avaluació 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Indica si les expressions d’obligatorietat següents són d’obligació personal o impersonal. a) Ser necessari + infinitiu b) Caldre + que + subjuntiu c) Caldre + infinitiu d) Haver + de + infinitiu e) Haver-se de + infinitiu 2. Subratlla les proposicions subordinades i indica quin és l’antecedent dels pronoms relatius que les introdueixen. a) Ha col·leccionat diverses fotografies que ara valen molts diners. b) Ens agraden els mobles als quals podem donar ús després de molt de temps. c) Aquella xica de la qual et vaig parlar m’ha tornat a escriure hui. d) El teu cotxe no aguantarà tots els abusos a què el sotmets. e) Les floritures que és capaç de fer amb el fil i l’agulla són increïbles. 3. Classifica els elements següents segons si formen part d’un procés de normativització o de normalització. a) Les Normes de Castelló b) La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià c) Passar de redactar la documentació només en castellà a redactar-la en valencià i castellà d) La Gramàtica Normativa Valenciana (2006) publicada per l’AVL e) Reconeixement en la Constitució espanyola de la pluralitat lingüística de l’estat 4. Escriu en lletra els numerals següents. 3.428: _____________________________________________________________________ 857: ______________________________________________________________________ 999.999: ___________________________________________________________________ 425.711: ___________________________________________________________________ 675.867: ___________________________________________________________________
 30. 5. Contesta les preguntes següents. a) En quins segles es donen el barroc i la Il·lustració? _______________________________ b) Quin era el sobrenom de Vicenç Garcia? _______________________________________ c) Què va escriure Pere Joan Porcar? ____________________________________________ d) Qui va escriure la Rondalla de rondalles? _______________________________________ 6. Completa els buits de les paraules següents. per___a enu___ que___es gaspa___o car___ofa ma___ du___a farda___o mo___aina a___afar 7. Encercla els recursos lingüístics propis dels textos científics. rima, diàlegs, tecnicismes, ordre narratiu alterat, objectivitat, acrònims, expressivitat, metàfores, neologismes, paraules grecollatines 8. Contesta les preguntes següents. a) Què és un tecnicisme? ______________________________________________________ b) Quines persones solen utilitzar tecnicismes? ____________________________________ 9. Defineix aquests termes o conceptes. a) Barroc: __________________________________________________________________ b) Il·lustració: _______________________________________________________________ c) Apologia de la llengua: ______________________________________________________ d) Empirisme: _______________________________________________________________ 10. Llig el text següent i contesta les preguntes. Baldiri Reixac (1703-1781) va ser un pedagog setcentista que exercí de rector de parròquia, en un poble del Pla de l’Estany, on féu de mestre de fills de pagesos durant cinquanta anys. La seua obra més important és Instruccions per a l’ensenyança de minyons, que és considerada un clàssic de la pedagogia. No s’ha de pensar que estem davant de l’obra d’un mossén qualsevol de poble, sinó que es tracta de l’obra d’un home instruït, que va conéixer els corrents pedagògics del seu temps, com han destacat els estudiosos de la seua obra, i a la qual s’hauria de sumar
 31. l’experiència de mestre rural. El contingut del llibre és presentat sovint en forma de consells, sentències i instruccions. Seria necessari destacar també la defensa del coneixement de les llengües i, especialment, l’apologia que es fa de la nostra llengua i de la necessitat d’aprendre-la abans que altres: «entre totes les llengües, la que amb més perfecció deuen saber los minyons és la llengua pròpia de sa pàtria». a) Explica què es consideraria una apologia de la llengua. _________________________________________________________________________ b) L’obra de Baldiri Reixac és una apologia de la llengua únicament? _________________________________________________________________________ c) Destaca almenys tres recursos lingüístics propis dels textos explicatius i indica’n la tipologia. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
 32. UNITAT 9 Reforç 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Indica de quin tipus són les proposicions subordinades adverbials de les següents oracions. a. Acompanyeu-los fins on es realitza la reunió. b. No ha acabat el projecte perquè la seua família el necessitava. c. Ahir vaig tornar prompte a casa perquè poguérem estar juntes. d. Vés-te’n abans que canvie d’idea. e. Lluís es comporta com si tinguera tots els luxes del món. 2. Classifica els següents tipus de subordinades adverbials segons la seua categoria (circumstancials o d’implicació lògica). Comparatives Temps Consecutives Causals Manera Finals Lloc Condicionals Concessives Circumstancials Implicació lògica 3. Quines de les següents característiques són exclusives de les sigles i quines dels acrònims? a. S’escriuen en majúscula en la gran majoria de casos. b. S’escriuen en minúscula. c. Contenen només inicials. d. Es lligen com a lletres separades. e. Es lligen sempre com una única paraula. 4. A continuació hi ha casos en què es demana l’ús d’un guionet o d’un guió. Escriu el que pertoque. a. ___No tinc cap mena de dubte: has sigut tu —el va acusar Joana. b. Escolteu___la, perquè té la solució al nostre estira___i___arronsa. c. La raó per la qual vos he reunit ___i prou que m’ha costat reunir___vos___ és la següent. d. Els penya___segats que hi ha prop del nostre poble ___el dels nostres pares___ són dignes d’anar a visitar___los. 5. Explica breument els principals usos de les cometes.
 33. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 6. Indica quins dels següents signes de puntuació marquen una pausa i quins tenen uns altres usos dins del text. Dos punts, punt i coma, guió, cometes, punt, coma, punts suspensius, parèntesis, guionet • Marquen pauses: • Altres usos: 7. Relaciona cada sigla o acrònim amb el nom desenvolupat. IEC Acadèmia Valenciana de la Llengua AVL Comitè Olímpic Internacional COI Àcid desoxiribonucleic ADN Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (‘Llum Amplificada per Emissió Estimulada de Radiació’) làser Institut d’Estudis Catalans 8. Contesta les preguntes següents. a. Quina és la principal diferència entre una llengua nacional i una llengua oficial? b. Quines són les llengües oficials del territori valencià? c. Quina és la diferència entre “cooficialitat” i “cooficialitat asimètrica”? Posa un exemple de país on hi haja cadascuna d’aquestes situacions. d. Quina és la llengua internacional més utilitzada actualment? 9. Indica vertader (V) o fals (F). a. Un text argumentatiu mostra l’opinió de la persona autora sobre un tema. b. Els textos argumentatius són exclusivament no literaris, només s’escriuen com a articles d’opinió. c. L’objectiu dels textos argumentatius és mostrar únicament l’opinió de la persona emissora, sense raonar-la ni defensar-la davant d’altres opinions. d. Són exemples de textos argumentatius les instàncies, els pamflets, els debats o els anuncis publicitaris. e. Els textos argumentatius solen incloure citacions que reforcen l’opinió exposada. 10. Explica els següents termes o conceptes. a. Literatura popular: b. Gojos: c. Cicle hagiogràfic:
 34. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 d. Misteri d’Elx:
 35. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 Reforç 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Completa els buits de les següents oracions. a. Un text argumentatiu té la intenció de mostrar l’___________ de la persona autora respecte d’un tema, i _____________ o contradir-la mitjançant raonaments convincents. b. Els textos argumentatius poden trobar-se tant en àmbits ____________ (assaig, faula...) com en _________________ (article d’opinió, instància, pamflet...). c. L’__________________ d’un text argumentatiu sol seguir el següent model: introducció, desenvolupament i ________________. Al desenvolupament és on s’enumeren les ____________ que defensen o contradiuen l’opinió. d. Alguns dels principals ____________________________ que utilitzen els textos argumentatius són les _____________, que serveixen per a citar les paraules d’altres persones, i els _____________________________, que serveixen per a incloure incisos o aclariments en el text. 2. Indica quins usos corresponen al guió i quins al guionet. a. Escriure mots compostos. b. Tancar incisos. c. Delimitar les intervencions del narrador. d. Separar paraules. e. Unir pronoms febles. f. Indicar les intervencions dels interlocutors en un diàleg. 3. Relaciona cada signe de puntuació amb el seu ús corresponent. Cometes Definir una sigla o fórmula. Parèntesis Separar elements que contenen comes dins d’una enumeració. Punts suspensius Indicar dubte o vacil·lació. Coma Marcar títols. Punt i coma Pausa més breu que el punt. 4. Què és un aforisme? 5. Posa l’article a les següents sigles. a. CGPJ (Consell General del Poder Judicial) b. UV (Universitat de València) c. CD (Compact Disc) d. LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa) e. OTAN (Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord)
 36. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 6. Indica, dins de cada parell d’oracions, quina és quina. Subordinada adverbial final / Subordinada adverbial causal a. M’ha tornat a parlar perquè ja no està enfadada amb mi. b. Estan provant els aparells perquè tot estiga perfecte per a l’actuació. Subordinada adverbial de temps simultània / Subordinada adverbial de temps posterior a. Entrena sempre que pot. b. Anireu al bar després que s’haja acabat la reunió? 7. Explica breument els conceptes següents. a. Llengua nacional: b. Llengua oficial: c. Doble oficialitat: d. Cooficialitat asimètrica: 8. Assenyala les proposicions subordinades adverbials de les oracions següents i indica’n el tipus. a. No ho han fet segons com els havíem indicat. b. Les nostres mares s’han preocupat molt perquè heu vingut molt tard. c. T’han donat este regal per tal de motivar-te en els teus estudis. d. Em van agrair la meua participació en l’acte ja que hi vaig contribuir molt. e. Passa pel supermercat mentre tornes a casa. 9. Quina o quines categories tenen l’anglés i l’esperanto com a llengües? Cadascuna d’elles pot tenir més d’una categoria alhora? Per què? 10. Contesta les preguntes següents. a. Esmenta les tres característiques principals de la literatura popular. b. Què són els gojos? I els romanços? c. On s’interpretava originalment el teatre religiós adreçat a les masses populars? En quines llengües s’ha interpretat al llarg del temps? d. Quina és la trama del Misteri d’Elx?
 37. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 Ampliació 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Escriu el signe de puntuació que corresponga a cada ús. a. Destacar una paraula o el seu significat. b. Indicar la fi d’una enumeració incompleta. c. Separar oracions juxtaposades. d. Introduir una data o precisió. e. Indicar abreviatures. f. Indicar les intervencions dels interlocutors en un diàleg. 2. Llig el següent text i contesta les preguntes. Al voltant del tan comentat tema de la desaparició de les abelles, m’agradaria dir i denunciar que ja va sent hora de parlar-ne clarament. Deixem-nos, doncs, de falsos misteris, eufemismes i enigmes relacionats amb la mort de les abelles. El seu veritable enemic (o el principal) són els plaguicides i les empreses que els fabriquen. Els insecticides que es fan servir actualment en el món agrícola estan provocant una vertadera catàstrofe que debilita aquests insectes –i molts altres– i els deixa sense pràcticament defenses immunològiques i, en molts casos també, els desorienta fins a deixar-los incapacitats per a volar. La gran pregunta al voltant d’aquest tema és: per què les nostres autoritats han decidit ignorar i silenciar tot aquest esgarrifós problema? La resposta, com quasi sempre, tot just pot raure en el fet que les nostres autoritats, els nostres governs, no defensen els drets del poble que els ha elegit, només defensen –segur que ja ho heu endevinat– els interessos de les grans companyies, de les gran empreses. Les indústries –en aquest cas, la química– tenen tant de poder com per fer, desfer o, fins i tot, enderrocar governs que tenen la barra d’intentar posar en dubte la seua supremacia. I també és per això que grupets o grupuscles d’aixafaterrossos que amb els seus ruscos intenten defensar llurs interessos propis i la supervivència de les abelles, els resulten tan incòmodes que els ignoren i, com és el cas de la Generalitat Valenciana, són, senzillament, eliminats, silenciats i condemnats a l’ostracisme. Tergiversant les paraules del filòsof Leibniz, i fent-me ressò del pensament de molts, gosaria dir que vivim en el «pitjor dels mons possibles»; però malgrat això, m’atreviria a expressar també, que amb aquesta tan pessimista afirmació, em quede curt... La realitat és pitjor encara que tot això... molt més pitjor. Però la gent –o molta gent– continua votant-los en aquesta esperpèntica i apòcrifa democràcia. Natural, normal, perquè no hi ha més gran aliat del despotisme i la injustícia social que un poble ignorant que viu narcotitzat sota els efectes del futbol i els espectacles de masses... I com diria la meua iaia, en glòria estiga, «aviats estem»! SICO FONS. La Veu de la Valldigna a. Explica per què es tracta d’un text argumentatiu. Quin tema es tracta i quina opinió s’hi defensa? b. En el text hi ha opinions contràries a la de l’autor o només la seua? Hi hauria l’opció d’incloure-les? Amb quina intenció podria haver-ho fet l’autor?
 38. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 c. Assenyala almenys dos recursos lingüístics dels textos argumentatius i explica amb quina intenció hi són. 3. Escriu tres sigles i dos acrònims, amb el nom desenvolupat corresponent. 4. Completa els buits amb les proposicions subordinades adverbials adients en cada cas. a. Per fi han començat a comportar-se com_______________________________ b. Les vostres acusacions no tenen fonament perquè_______________________ c. Vull incorporar-me prompte per tal que________________________________ d. S’han desplaçat on_________________________________________________ e. L’obra es va acabar abans que________________________________________ 5. Afig a les següents oracions els signes de puntuació que es demanen, situant-lo al lloc que consideres més adient. a. (parèntesis) Ahir el TC Tribunal Constitucional va tombar una altra iniciativa del govern valencià en matèria lingüística. b. (guió, punt i coma) Les vostres acusacions i sé que no sou els únics que malparleu de mi m’han fet molt de mal no em serà fàcil oblidar-les. c. (guionet, dos punts) Llegiuvos les unitats següents Introducció, Corpus d’anàlisi i Conclusions. d. (dos punts, cometes, guió) Ja ho va dir Sòcrates en aquella cèlebre frase Només sé que no sé res i jo hi estic plenament d’acord. 6. Indica a quin tipus de text corresponen generalment els següents recursos lingüístics i explica breument per què. a. Guions i parèntesis per a fer observacions i aclariments. b. Alteracions en l’ordre dels fets. c. Recursos tipogràfics (cos de lletra, etc.) per a destacar certes parts del text. d. Tecnicismes. e. Cometes per a citar arguments d’autoritat.
 39. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 f. Objectivitat expressada a través de les construccions impersonals. g. Estructura “introducció – desenvolupament – conclusió”. 7. Completa les següents oracions segons el que es demana en cada cas. a. (final de subjuntiu) Van preparar l’escenari_____________________________ b. (temporal simultània) Estàvem fent les nostres coses tranquil·lament________ c. (temporal posterior) Hauríeu de tindre a punt això_______________________ d. (causal) La reunió s’ha hagut de cancel·lar______________________________ e. (final d’infinitiu) Es van veure molt apurats______________________________ 8. Contesta les preguntes següents. a. Qui o què estableix l’oficialitat d’una llengua? Basant-se en què? b. Quantes llengües nacionals hi ha a Espanya? c. Què és la cooficialitat? A Espanya es dóna aquest cas? d. Quina és la situació lingüística a Espanya quant a l’oficialitat de les diferents llengües? 9. Indica vertader (V) o fals (F). a. La major part de la literatura popular del segle XVIII en català és transmesa oralment. b. Hi ha relativament pocs gèneres de poesia popular. c. S’anomenen “cançons de caràcter profà” aquelles de temàtica religiosa interpretades fora de les esglésies. d. Els gojos són pràcticament l’únic gènere poètic popular del qual han perviscut nombroses mostres escrites. e. La literatura popular era molt innovadora quant a temàtica, mètrica, etc. f. El teatre religiós interpretat durant el segle XVIII prové de l’època medieval. g. El Misteri d’Elx va començar a interpretar-se en llatí, després en valencià culte i finalment en castellà modern. h. Hi ha molts autors reconeguts d’obres de literatura popular al segle XVIII: hi destaquen Jeroni Pau, Vicenç Garcia, Francesc Mulet, Joanot Martorell, entre molts d’altres. 10. Llig el text següent i contesta les preguntes. Llevantau’s, Reina excel·lent
 40. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 Mare de Déu omnipotent. Veniu, sereu coronada en la celestial morada. Alegrau’s que hui veureu de qui sou Esposa e Mare e també veureu lo Pare del car Fill i etern Déu. Allí estareu sense tristor on pregareu per lo pecador e reinareu eternament, contemplant Déu omnipotent. a. A quin personatge va adreçat el text? Què s’hi explica? b. El fragment correspon al Misteri d’Elx. A quina part de l’obra creus que correspon? Per què? c. Assenyala almenys tres trets de la llengua medieval dins del text. d. De quina època prové l’obra? Per què es recitava en valencià en comptes del llatí, que era la llengua eclesiàstica?
 41. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 Ampliació 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Llig el text següent i contesta les preguntes. Una vegada més, el Misteri d’Elx torna a ser notícia, encara que amb una connotació negativa. Bé: no és el Misteri o Festa d’Elx el que és notícia, sinó la degradació o «sacrilegi», com deia Francisco Esquivel en un excel·lent article al diari Información (20 de març). El Sr. Esquivel parlava de com el Misteri ha estat degradat, en llevar-li l’ajuda especial que rebia com a Patrimoni de la Humanitat. El Sr. Esquivel s’escandalitzava, amb tota la raó del món, per l’actitud del Govern de l’Estat, que ha actuat insultant la Festa, que cal recordar que és el primer Bé Immaterial proclamat per la UNESCO a l’Estat espanyol. Tots hem sentit, una i una altra vegada, com el Govern de la Generalitat –i d’una manera especial les seues principals figures– ha proclamat la defensa de les senyes d’identitat del País Valencià. Però una vegada més, com en el cas de RTVV, el Govern valencià menysprea les senyes d’identitat dels valencians! I en aquest cas, una de les senyes d’identitat més importants del nostre País: la Festa d’Elx, el drama assumpcionista que, en la nostra llengua, ompli la ciutat de les palmeres de la bellesa dels cants de la Magrana, l’Araceli, el Ternari o el Gloria Patri. Trobe immoral l’actitud del Govern espanyol, per l’eliminació de l’ajuda a la Festa d’Elx. Però encara trobe més immoral el silenci de la Generalitat –sobretot del President, així com també de la Consellera de Cultura– que constantment s’ompli la boca parlant de defendre les senyes d’identitat dels valencians, però que després no fa res per mantindre eixes senyes d’identitat. Serà perquè el Misteri es canta en valencià, que la Generalitat no fa res per defendre’l? Serà per l’obsessió espanyolitzadora del Govern central, que s’ha suprimit l’ajuda al Misteri? Les persones del govern autonòmic diuen que defenen les nostres senyes d’identitat, però ja es veu com estan tractant el Misteri d’Elx! De la mateixa manera que van tractar RTVV i de la mateixa manera com tracten els malalts, l’ensenyament en valencià, els immigrants i els ancians! JOSEP MIQUEL BAUSSET. La Veu del País Valencià a. Quin és el tema tractat en aquest text? Quina és l’opinió de l’autor del text? b. Per què creus que s’indigna l’autor? Quines altres raons relacionades amb el Misteri d’Elx podria utilitzar l’autor per a defensar les subvencions de l’obra? c. Quins trets del Misteri són destacats per l’autor del text? d. Assenyala almenys tres recursos lingüístics dels textos argumentatius del text.
 42. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 2. Escriu oracions que continguen les proposicions subordinades adverbials demanades. a. (temporal simultània): b. (de manera): c. (causal): d. (final en subjuntiu): e. (final en infinitiu): 3. Resumeix els usos i funcions dels següents signes de puntuació. a. Dos punts: b. Cometes: c. Guió: d. Guionet: e. Punt i coma: 4. Explica breument els següents termes i conceptes dins de l’àmbit dels textos argumentatius. a. Article d’opinió: b. Conclusió: c. Argument d’autoritat (citacions): d. Rèpliques o objeccions: 5. Explica la principal diferència, formal i de significat, que hi ha entre les proposicions subordinades adverbials circumstancials i les d’implicació lògica. 6. Classifica els següents gèneres literaris populars segons siguen de caràcter religiós o profà. gojos, cançons de pandero, romanços, nadales, corrandes, cançons de bandolers Religiós: Profà:
 43. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 7. Què és un aforisme? Tenint en compte les característiques i la forma d’un aforisme, quins signes de puntuació deu presentar amb major regularitat? De quina manera pot ser utilitzat un aforisme en altres textos, i amb quins signes de puntuació? 8. Contesta les preguntes següents. a. Quina és la llengua internacional per excel·lència? Funciona aquesta llengua només com a llengua internacional? Quines altres categories pot tenir? b. Diferencia la doble oficialitat de l’oficialitat asimètrica; després, explica quina de les dues situacions es dóna a Espanya en el cas del valencià i per què. 9. Escriu els noms complets de les següents sigles i acrònims. a. UNESCO: b. UNICEF: c. Renfe: d. RTVV: 10. Tenint en compte que el castellà i el català es van originar en territoris diferents (les antigues corones de Castella i d’Aragó), i segons el que has estudiat sobre la història d’aquestes llengües i d’aquests territoris, es pot dir que el castellà és alhora una llengua oficial i una llengua nacional als territoris catalanoparlants? Justifica la resposta.
 44. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 Avaluació 1 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Completa els buits de les oracions següents. a. Una ____________ és la combinació de les _______________ inicials de diverses paraules que formen un nom. b. Les sigles s’escriuen en _________________________. c. Les sigles que es __________________ com una sola paraula s’apostrofen segons les ______________ generals. d. Els __________________ es formen amb lletres o síl·labes d’un terme compost; s’escriuen en _________________. e. Les sigles i __________________ són un procediment per a crear ____________________. 2. Relaciona cada signe de puntuació amb l’ús que li pertoque. Guió Separar oracions juxtaposades. Parèntesis Indicar abreviatures. Punt i coma Incorporar una data o precisió. Guionet Indicar intervencions de diàleg. Punt Separar una paraula a final de línia. 3. Identifica les proposicions subordinades adverbials de les oracions següents i indica’n el tipus. a. Per a trobar el camí, us heu de dirigir on vau veure aquella torre d’ahir. b. Ens estan cridant l’atenció per fer massa soroll. c. S’ha impulsat una sèrie d’iniciatives per tal de reduir la contaminació del poble. d. Josep sempre s’ha comportat amb mi com si li deguera algun favor. e. Ens la creuem cada vegada que passem per este carrer.
 45. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 4. Classifica les paraules següents en sigles o acrònims. radar (‘radio detecting and ranging’, ‘detecció i localització per ràdio’) WWW (‘World Wide Web’) AMPA (‘Associació de Mares i Pares d’Alumnes’) motel (‘motor hotel’, ‘hotel per a motoritzats’) autobús (‘automòbil òmnibus’) UV (‘Universitat de València’) RTVV (‘Radiotelevisió Valenciana’) TERMCAT (‘Centre de Terminologia de Catalunya’) IES (‘Institut d’Educació Secundària’) mòdem (‘modulator-demodulator’, ‘modulador-desmodulador’) Sigles Acrònims 5. Contesta les preguntes següents. a. Què és un aforisme? b. Quines són les principals propietats que distingeixen un aforisme? c. Posa dos exemples de signes de puntuació que es troben habitualment en els aforismes i explica per què hi són habituals.
 46. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 6. Indica vertader (V) o fals (F). a. Els textos argumentatius tenen major grau d’objectivitat que de subjectivitat. b. Els textos argumentatius poden trobar-se en àmbits literaris i no literaris. c. En l’àmbit periodístic, el tipus de text argumentatiu més comú és la carta al director. d. Els textos argumentatius no segueixen una estructura textual convencional (introducció-desenvolupament-conclusió). e. Alguns recursos adequats per a reforçar la tesi del text són citar autoritats o rebatre arguments contraris a la tesi. 7. Explica la utilitat que tenen els següents recursos lingüístics dins dels textos argumentatius. a. Marques d’ordre: b. Cometes: c. Guions i parèntesis: d. Connectors explicatius i causals: 8. Defineix els termes següents. a. Llengua oficial: b. Llengua nacional: c. Llengua internacional: d. Cooficialitat:
 47. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 e. Oficialitat no paritària: 9. Classifica els següents gèneres literaris segons siguen de caràcter religiós o profà. cicle hagiogràfic, romanços, corrandes, nadales, gojos, cançons de bandolers, cicle assumpcionista, cançons de pandero Caràcter religiós Caràcter profà 10. Contesta les preguntes següents. a. Quin tipus d’obra és el Misteri d’Elx? b. Quin és l’origen del Misteri (autor, època)? c. De quines parts es compon el Misteri? Resumeix-les breument. d. En quina o quines llengües s’ha interpretat el Misteri al llarg del temps? Per què?
 48. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 Avaluació 2 Nom: ________________________________________________________________________ Grup: ________________________________________________ Data: ___________________ 1. Completa els buits de les oracions següents amb el signe de puntuació més adient. a. Em va posar en un compromís___ així que li vaig haver de dir que el quadre em semblava ___molt bonic___ . b. El partit CiU ___Convergència i Unió___ s’ha dissolt recentment___ ara funcionen com a dos partits polítics independents. c. Hui hem comprat cebes___ safanòries___ llet___ nata i espaguetis ___ja sé que sembla poca cosa, però ens ha costat una bona estona trobar___ho tot___. d. S’ha de modificar esta part del text___ on es diu que ___les aplicacions descarregades il·legalment són motiu de delicte___. 2. Desenvolupa les sigles i els acrònims següents. a. RTVV: b. Talgo: c. AVE: d. IES: e. Radar: 3. Assenyala les proposicions subordinades adverbials de les següents oracions compostes i indica’n la classe. a. Joana cridà les seues amigues perquè vingueren a casa. b. Ja que et creus tan intel·ligent, resol tots estos problemes de lògica. c. Vau arribar fins on ningú no havia arribat abans. d. Vos han donat alguna cosa per a beure o menjar mentre esperàveu? e. Les coses s’han fet tan bé com s’ha pogut. 4. Substitueix les proposicions subordinades adverbials subratllades per un complement circumstancial de la mateixa classe.
 49. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 a. El procés de recuperació dels residus es duu a terme segons com s’explica a la gràfica que teniu davant. b. Col·loqueu-vos en un lloc on se vos puga veure clarament. c. M’agrada molt eixir a caminar quan fa fresca. d. Les xiques i xics van muntar tots els mobles de l’aula com si fóra una activitat més de classe. e. Li he demanat que m’espere per on ens vam veure la setmana passada. 5. Indica quines de les característiques següents són pròpies de les sigles i acrònims, i quines no. a. Les lletres s’escriuen sense punts entre si. b. No s’apostrofen en cap cas. c. Es pronuncien sempre lletra per lletra. d. En les sigles en plural, només varien els determinants. e. Es formen amb les lletres inicials o amb síl·labes de dues o més paraules. 6. Cada paràgraf correspon a un resum d’una de les tres parts d’un text argumentatiu (el text que es resumeix és una carta de protesta); relaciona cada paràgraf amb la part corresponent. Introducció L’autora del text resumeix diversos incidents ocorreguts a l’oficina de l’entitat; junt amb cada la narració de cada cas, apunta diversos motius (raons, arguments) pels quals considera que l’actitud d’alguns homes de l’oficina cap a les dones és deshonesta, degradant i condescendent. Mentre explica els casos de masclisme, reprodueix per escrit les paraules d’alguns d’ells per a donar més significat i força a la carta. Desenvolupament L’autora del text demana als alts càrrecs de l’entitat bancària que prenguen mesures serioses respecte del menyspreu sexista que pateixen, ella i altres dones, a l’oficina de l’entitat on treballen; segons ella, després d’haver relatat els casos de masclisme i haver
 50. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 argumentat la seua postura a la carta, els executius veuran clarament que l’encarregat de l’oficina i altres homes mereixen ser castigats i penalitzats fortament per les seues accions. Conclusió L’autora del text, després d’haver-se presentat explicant breument les seues circumstàncies personals i laborals, mostra el seu descontent per la situació de masclisme descarat que es dóna a la sucursal bancària on treballa des de fa cinc mesos. 7. Completa els buits de les oracions següents. a. Un text argumentatiu, a diferència d’un text científic o expositiu, està escrit des d’una perspectiva molt ______________, ja que s’hi sol reflectir l’_____________ de l’emissor. b. La principal _________________ d’un text argumentatiu és mostrar un punt de vista determinat, que sol ser a favor o en contra del ____________ tractat. c. Els textos argumentatius poden trobar-se en _________________ tant _______________ com no literaris. d. Se solen utilitzar recursos com les ______________, que serveixen per a citar altres autors, o els guions i __________________, que enclouen incisos, comentaris de l’autor o aclariments sobre el text. e. És molt habitual i molt necessària la presència de ____________________ i de connectors (sobretot explicatius i causals), que serveixen per a estructurar i ordenar adequadament el ____________________ de l’argumentació. 8. Explica breument la trama del Misteri d’Elx. Tenint en compte la temàtica, de quina manera se’l classificaria literàriament? 9. Defineix els termes següents; a continuació, contesta la pregunta. a. Llengua nacional:
 51. © Edicions Bromera, Comunica 3, 2015 b. Llengua oficial: c. Llengua internacional: d. Quantes llengües nacionals hi ha a Espanya? I quantes llengües oficials hi ha? 10. Explica la diferència entre la poesia de caràcter profà i de caràcter religiós. Després, posa un exemple de cada tipus de gènere poètic i fes-ne una breu definició.
Anúncio