Anúncio

Inception assignment

Paticipant em Resala Charity Organization - جمعية رسالة للاعمال الخيرية
8 de Mar de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Inception assignment(20)

Anúncio

Inception assignment

  1. ‫الفكرة : و احنا صغيرين كان بيتطلب مننا نعمل حاجات و لما نسأل‬ ‫ليه كان أهلنا بيفتكروا إن احنا مش هنفهم أو كانوا بيستسهلوا‬ ‫اإلجابات اللي تخلينا نسكت و ما نجادلش و دي شوية منهم :)‬
  2. ‫(1) ما تاكلش و انت واقف !‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫علشان األكل‬ ‫« ماتاكلش وانت وا‬ ‫ما ينملش ا رجل « ‪‬‬ ‫الغرض : تجنب اإلصابة بمخاطر ص‬ ‫.‬ ‫ة‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫: أن الش ررو و‬ ‫ر‬ ‫التفس ي ر الي ي‬ ‫تناول الطعام جالساً أصر و ألرلم و‬ ‫أهنررررررررررررررررررررأ و أمرررررررررررررررررررررأ‬ ‫حيث يجري ما يتناول اآلكل والشارو‬ ‫علرررررا جرررررةران المعرررررة بتررررر د‬ ‫و لط ر . أمررا الشرررو وا فرراً يرر دي‬ ‫إلررا تسررا س السررافل بعنرر إلررا‬ ‫عررر المعررة و ياررةمها صررةماً و إن‬ ‫تكررررار هرررمل العمليرررة يررر دي مررر‬ ‫طول الرممن إلرا الرتر ال المعرة و‬ ‫هبوطهررا و مررا يلرري ل ر مررن عسررر‬ ‫هضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم.‬ ‫‪‬‬
  3. ‫(2) الشبشب المقلوب.‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫« إعةل الشبشب علشان حرام «‬ ‫الغرض : « ان االشبشب المقلوو ا ا‬ ‫كان موجها نحو السمال كانه ي وجه‬ ‫من ي السمال والعيا باهلل الن الناس‬ ‫كانت تعتقة ان هللا ي السمال قس‬ ‫وإكراما له كانوا ال يبقون الشبشب‬ ‫مقلوبا...‬ ‫ال ق قة :‬ ‫‪‬‬ ‫عادات ال محل لها ي الشرع او‬ ‫العقل اعتادت الناس عليها وورثتها.‬ ‫‪‬‬
  4. ‫(3) اللعب بالكبريت :‬ ‫األسطورة :‬ ‫ال ق قة :‬ ‫« ماتلعبش بالكبريت علشان‬ ‫ماتعملش على نفسك بالل ل «‬ ‫مجرد أقوال إعتاد عل ها األباء‬ ‫الغرض :‬ ‫الخوف من ال رايق.‬ ‫‪‬‬ ‫مالهاش أي أساس من الي ة‬ ‫..‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
  5. ‫)4( اللعب بالمقص .‬ ‫األسطورة :‬ ‫ال ق قة :‬ ‫‪‬‬ ‫« ماتلعبش بالمقص علشان‬ ‫ماتموتش الماليكة «‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫الغرض : الخوف على األبناء ‪‬‬ ‫من حدوث أى قطع أو جرح .‬ ‫أقوال موروثة إعتاد عل ها األباء‬ ‫خوفا على أبنائهم ل س إال .‬ ‫‪‬‬
  6. ‫)5( وضع ال د على الفم عند التثاؤب .‬ ‫التفس ر الي‬ ‫األسطورة :‬ ‫‪‬‬ ‫« حط إيدك على بإك أحسن الش طان‬ ‫يتبول ف س «‬ ‫الغرض :‬ ‫الطفل .‬ ‫‪‬‬ ‫رس أو تنم ة سلوك دينى عند‬ ‫:‬ ‫‪‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دين ا : أمير النبي صيلى ع عل يس وسيلم بمك يم‬ ‫ر يييييا‬ ‫ي‬ ‫التث ييييياؤب ف ييييي الي يييييالة وف ييييي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫فقال : التثاؤب من الش طان فيذاا تثياءب أحيدكم‬ ‫َ ْ ُ َّ‬ ‫فل َرده ميا اسيتطا، فيذن أحيدكم إاا قيال : يا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ضيييييييييييييييييييييي م ك الشيييييييييييييييييييييي طان . رواه‬ ‫البخاري ومسلم ....‬ ‫‪‬‬ ‫علم يا : وج يد العل يم ال ييديل أن التث ياؤب عبييارة عيين‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫شيييه ق عم يييق يكيييون مييين خيييالل فت ييية الفيييم‬ ‫مميا ي يإدي إل يى دخ يول يواء ير مفلت ير و ال منق يى‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫للرئت ن مميا يرير بالجسيم كميا أن التثياؤب يعني‬ ‫حاجييييييييييييييية اليييييييييييييييدما لألكسيييييييييييييييج ن‬ ‫فوضع ال د على الفيم أثنياء التثياؤب يو م اولية ليرد‬ ‫دخيييول القسيييم األكبييير مييين الهيييواء ييير المفلتييير‬ ‫للجسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد‬
  7. ‫‪Bottom line‬‬ ‫الفكرة نا إن ماف ش طفل بى .. بل بالعكس األسئلة دى بتدل على الذكاء .. لكن الرد‬ ‫و اللى الزم يكون ب ترم عقل الطفل ويساعده على التفك ر .‬ ‫األ ل م تاج ن يبسطوا المعلومة للطفل علشان توصل بقدر اإلمكان .. ويعلمو م إن‬ ‫السإال مش ع ب وال حرام .. الزم الطفل يتعلم من صغره اليتفك ر النقدى .. من حق أى‬ ‫حد صغ ر كان أو كب ر إن عقل تس ت ترم .‬
Anúncio