Escola escola nova de cervellò

ESCOLA NOVA de CERVELLÒ
Escola escola nova de cervellò
Els Projectes
Escola Nova
PARTS DEL PROJECTE
1.Pluja d’idees
2.Procés d’argumentació
3.Votacions per decidir el tema
4.Què sabem?
5.Què volem saber?
6.Com ho puc aprendre?
7.Desenvolupament del projecte
8.Què hem après?
PLUJA D´IDEES
Els nens proposen què els agradaria aprendre.
PROCÉS D´ARGUMENTACIÓ
A través de la conversa els nens/es poden
argumentar el perquè de la seva proposta.
VOTACIÓ
QUÈ SABEM?
Coneixements previs
QUÈ VOLEM SABER?
¿?/Individuals/Grup/Posada en Comú
Índex de treball.
COM HO PUC APRENDRE?
Com podem respondre totes aquestes
preguntes?
LLIBRES
VÍDEOS
INTERNET
PERSONES
DEL
POBLE
REVISTES
DESENVOLUPAMENT
“I que fomenten el treball en equip”
ACTIVITATS
GLOBALITZADORES SIGNIFICATIVES ACTIVES MOTIVADORESINTERDISCIPLINARS
ACTIVITAT: ELS BATECS DEL NOSTRE COR
GRÀCIES
ESTHER!!
DE TOT
COR!
El Pau ens va portar
unes fotos i un vídeo
de la seva visita al
cardiòleg.
Primers auxilis
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
TREBALLS EN GRUPTREBALLS EN GRUP
TREBALL COOPERATIUTREBALL COOPERATIU
TREBALL COOPERATIU
• Grups heterogenis
• Objectiu comú
• Cal col·laborar amb els altres
• Cal:
- Entendre les mancances i punts forts dels altres.
- Participar/implicar-se/esforçar-se
- Ajudar als altres
- Conversar sense recriminar qui fa més feina
ORGANITZACIÓ
Primeres sessions:
• Objectiu del treball en grup
• Organització
• Què esperem d’ells?
- Treball individual
- Treball en grup
QUÈ ESPEREM DELS @?
QUÈ AVALUAREM?
- Treball individual
- L’exposició:
Emissors
Receptors
- Materials aportats
- Feines diàries: què hem après avui?,...
- Proves personals.
- Autoavaluació de la feina.
Escola escola nova de cervellò
DESENVOLUPAMENT
CADASCÚ DELS MEMBRES DEL GRUP POSA A DISPOSICIÓ
DELS ALTRES LES SEVES HABILITATS ESPECIALS (dibuix,
redacció,...).
Recerca
d’informació
Resums
I
Esquemes
Classificació
Repartim la
informació
Esborrany
del
mural
Llista
de
materials
Planificació
de
títols, cartells,
imatges
Escola escola nova de cervellò
QUÈ HEM APRÈS?
• La cloenda del projecte
• Responem el Què volem saber?
QUÈ HEM APRÈS?
• C. D’Aprendre a Aprendre
• C. Comunicació lingüística
• C. Matemàtica
• C. Digital
• C. Social i ciutadana
• C. Coneixement i interacció amb el món físic
• C. Autonomia i iniciativa personal
• C. Artística
AGRAÏMENTS
A tots els nens i nenes de la classe
pel seu gran treball i dedicació.
A les famílies
per les seves
aportacions i pel
treball diari
desenvolupat
a casa.
A la fisioterapeuta que ens
va ajudar a aprendre a tenir
cura del nostre cos i a
millorar la nostra
postura corporal.
A tots els mestres de
l’Escola Nova per les seves aportacions
AVALUACIÓ PROJECTES
• Auto-reflexió del Procés d´Ap del Projecte
• Avaluació de Projectes
• Proves personals/Conversa
• Treball individual/col·lectiu
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
Escola escola nova de cervellò
ELS INFANTS,
TREBALLANT TOTS ELS
CONTINGUTS DE CADA
ETAPA ASSOLEIXEN
PROGRESSIVAMENT
LES CAPACITATS I
COMPETÈNCIES.
ESPAIS DE
GEOGRAFIA
ESPAIS DE LECTURA I
ESCRIPTURA DE TEXTOS
ESPAIS DE RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES
ESPAIS DE
GRAMÀTICA I
ORTOGRAFIA
AJUDA A QUE EL ALUMNES ESTUCTURIN MILLOR EL
SEU PLA DE TREBALL
POSA AL SEU ABAST
DIVERSITAT DE
MATERIALS I
ACTIVITATS
L’INFANT ÉS EL PROTAGONISTA I
CONSTRUCTOR DEL SEU PROPI
APRENENTATGE:
INVESTIGA, PROVA, ASSAJA, MODIFICA,
CONSTRUEIX, DESTRUEIX, PARLA, RAONA,
EXPLICA, INVENTA...
...L’AUTONOMIA I
LA INICIATIVA DELS
INFANTS...
EL RAONAMENT I LA
REFLEXIÓ
LA MANERA
D’ORGANITZAR
ELS AMBIENTS
D’APRENENTATGE
POTENCIA...
PODEM RESPECTAR ELS RITMES
DE TREBALL I APRENENTATGE.
FACILITA L’APRENENTATGE INTERACTIU
FACILITA LES RELACIONS ENTRE
ELS ALUMNES
L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES ES BASA EN L’OBSERVACIÓ
DIÀRIA I EN ELS RESULTATS DE LES ACTIVITATS PROPOSADES.
Escola escola nova de cervellò
Organització
• Programació del mestre
• Aprofitant mig grup
• Es treballa l’horari per
anticipar.
Estructura
• Inici: material i normes.
• Desenvolupament: tria
lliure del material.
• Recollida i rotllana per
autoavaluació.
AMBIENTS: EDUCACIÓ INFANTIL
Materials i espais
• Permeten treballar totes les
vies d’aprenentatge.
• Endreçat, ordenat, accessible.
• Materials reals, amb durabilitat
i significatius.
• Espais diferenciats.
Avaluació
• Dues llibretes; nen-
contingut
i contingut-material.
• Mestre és un guia.
• Feinetes associades.
AMBIENTS: EDUCACIÓ INFANTIL
TREVATREVA TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ VIVENCIAL A L’AULATÈCNIQUES DE RELAXACIÓ VIVENCIAL A L’AULA
www.programatreva.com
- Millorar el rendiment acadèmic.
- Afavorir que el clima d’aula i la gestió del grup classe sigui
favorable
-Donar estratègies als nostres alumnes i als mestres per evitar
l’estrès.
EDUCACIÓ EMOCIONAL
És imprescindible...
-Difusió en el Projecte de Centre.
-Tarannà de l’escola. Globalitat.
-Formació en centre.
EDUCACIÓ EMOCIONAL
PER QUÈ HO FEM?
Les emocions formen part del món igual
que les matemàtiques, les llengües...
L’estat emocional influeix en els
aprenentatges.
EDUCACIÓ EMOCIONAL
Volem...
Formar persones capaces de comprendre les pròpies
emocions i les dels altres. (reconèixer, expressar,
gestionar...escoltar)
Donar estratègies per l’autoconeixement.
Donar el mateix valor a totes les emocions, no hi ha
emocions positives i negatives.
EDUCACIÓ EMOCIONAL
- Somatograma.
- Arbre de les emocions.
- Finestres.
- El meu llibre especial.
- El nom.
- ...
EDUCACIÓ EMOCIONAL
COM A EQUIP
“Cuidem als mestres i ens cuidem”
-Rituals d’acollida, comiat, altres...
-Conversa individual sobre necessitats i
compromisos.
-Dir el que sentim.
TALLERS
BLOC ESCOLA
AVALUACIÓ TALLERS
Avaluació Tallers (Alumnes)
Avaluació Tallers (Famílies Col·laboradores)
LES ASSEMBLEES A
L’ESCOLA NOVA
L’assemblea, per a la nostra escola, representa
un espai d’aprenentatge que no hem de
confondre amb al conversa
-Expressar els seus neguits, alegries, propostes...
-Donar estratègies per buscar solucions.
-Aprendre a escoltar, parlar, respectar les opinions dels altres.
-
-Treballar les normes i els hàbits d’una manera significativa, a partir de la
situació real del grup.
-Expressar la pròpia opinió.
-Evocar i relatar fets per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments.
-Participar en les converses tot respectant el torn de paraula.
- Millorar la expressió oral amb un ús de la llengua cada vegada més acurat
L’assemblea representa un espai on els infants poden:
Característiques i elements propis
• La conversa/ discussió.
• El tema
• El debat, valoració, proposta...
• Continguts relacionats amb els objectius,
capacitats o competències que es treballen en
funció del nivell.
PARTS DE L’ASSEMBLEA
•El moderador de l’assemblea presenta l’ordre del dia.
•Es recorden les normes que s’han de seguir, principalment
el fet d’aixecar la mà per parlar i la de respectar els temes
proposats.
•Conversa/discussió de cada punt.
•Tancar el punt parlat abans de passar a un nou punt.
•Cloenda. Es repeteixen els acords presos.
ELEMENTS DE L’ASSEMBLEA
• Introducció de les propostes.
• Ordre del dia
• Moderador.
• Donar el torn de paraula.
• Espai on es fa l’assemblea.
• Ambient especial.
• Mural o similar per a recollir els acords i fer-ne el seguiment.
AVALUACIÓ
• Observació la participació.
• Observació del respecte de les normes.
• Observació del progrés de les aportacions
fetes.
• Valoració de com es senten.
Assemblea de classe
Assemblea de delegats de classe per
parlar de les normes del pati i del
gimnàs
Assemblea General de Primària per a
parlar de com fer un bon ús de l’edifici
L´AVALUACIÓ AL CENTRE
• MiniComissions (1r T i d’altres)
• Comissions d’avaluació
• Informes
• Reflexió sobre un possible reagrupament
• Reflexió sobre una retenció (Tutor/MEE)
Mini-COMISSIONS
RETENCIÓ
Y
REAGRUPAMENTS
AVALUACIÓ DE CENTRE
• Sortides
• Activitats
• Memòria Anual
• Observació entre companys
• Observació d´assessors externs
1 de 64

Recomendados

Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar por
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarPERE MARQUES
1.9K visualizações20 slides
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar por
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarMillorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolar
Millorar els aprenentatges i reduir el fracàs escolarPERE MARQUES
4.5K visualizações34 slides
Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3) por
Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)
Guia del curriculum bimodal (v.. 6.3)PERE MARQUES
14.1K visualizações57 slides
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...PERE MARQUES
2.3K visualizações38 slides
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu... por
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...
Model didàctics de treball en grup i aprenentatge col.laboratiu / cooperatiu...PERE MARQUES
7.1K visualizações30 slides
Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1) por
Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)
Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)PERE MARQUES
2.4K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

29 models didàctics per a les aules 2.0 por
29 models didàctics per a les aules 2.029 models didàctics per a les aules 2.0
29 models didàctics per a les aules 2.0Toni Hortal i Martínez
839 visualizações43 slides
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques por
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiquesTaller pràctic 2 referències bibliogràfiques
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiquesmantoniasampol
337 visualizações5 slides
Cas projecte ntic por
Cas projecte nticCas projecte ntic
Cas projecte nticNursebma
188 visualizações6 slides
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? por
 Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?tvalles
4K visualizações48 slides
Què fan els centres innovadors? por
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?PERE MARQUES
1.9K visualizações47 slides
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL por
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTILL’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTILmselvas1
1.7K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

29 models didàctics per a les aules 2.0 por Toni Hortal i Martínez
29 models didàctics per a les aules 2.029 models didàctics per a les aules 2.0
29 models didàctics per a les aules 2.0
Toni Hortal i Martínez839 visualizações
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques por mantoniasampol
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiquesTaller pràctic 2 referències bibliogràfiques
Taller pràctic 2 referències bibliogràfiques
mantoniasampol337 visualizações
Cas projecte ntic por Nursebma
Cas projecte nticCas projecte ntic
Cas projecte ntic
Nursebma188 visualizações
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? por tvalles
 Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil? Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?
Què fem amb les tauletes a l’Educació Infantil?
tvalles4K visualizações
Què fan els centres innovadors? por PERE MARQUES
Què fan els centres innovadors?Què fan els centres innovadors?
Què fan els centres innovadors?
PERE MARQUES1.9K visualizações
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL por mselvas1
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTILL’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL
L’ÚS DE LES TAULETES A EDUCACIÓ INFANTIL
mselvas11.7K visualizações
Taller pràctic 3 treball col.laboratiu por mantoniasampol
Taller pràctic 3 treball col.laboratiuTaller pràctic 3 treball col.laboratiu
Taller pràctic 3 treball col.laboratiu
mantoniasampol328 visualizações
Coneixem el parc de collserola por Dolça Valero
Coneixem el parc de collserolaConeixem el parc de collserola
Coneixem el parc de collserola
Dolça Valero753 visualizações
Guia didactica educaplay sistema respiratori por bonsyta
Guia didactica educaplay sistema respiratoriGuia didactica educaplay sistema respiratori
Guia didactica educaplay sistema respiratori
bonsyta489 visualizações
45 productes imprescindibles por Guida Allès Pons
45 productes imprescindibles45 productes imprescindibles
45 productes imprescindibles
Guida Allès Pons13.9K visualizações
Informació projecte telemàtic el Roure Gros por cfma2013
Informació projecte telemàtic el Roure GrosInformació projecte telemàtic el Roure Gros
Informació projecte telemàtic el Roure Gros
cfma2013217 visualizações
Portafolis digital tutoria por Nuria Alart
Portafolis digital tutoriaPortafolis digital tutoria
Portafolis digital tutoria
Nuria Alart7K visualizações
Mostra documentada sense avaluació 3 ultimes activitats por noe_86
Mostra documentada sense avaluació 3 ultimes activitatsMostra documentada sense avaluació 3 ultimes activitats
Mostra documentada sense avaluació 3 ultimes activitats
noe_86133 visualizações
Matèries o competències? por Sergi del Moral
Matèries o competències?Matèries o competències?
Matèries o competències?
Sergi del Moral6.1K visualizações
Propi cas por Nuri Rodriguez
Propi casPropi cas
Propi cas
Nuri Rodriguez199 visualizações
Competències digitals del professorat (model TPACK) por Mireeya
Competències digitals del professorat (model TPACK) Competències digitals del professorat (model TPACK)
Competències digitals del professorat (model TPACK)
Mireeya1.2K visualizações
Cas kite projecte por Mi Mar
Cas kite projecteCas kite projecte
Cas kite projecte
Mi Mar569 visualizações
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt por Premi TIC
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.pptEL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
Premi TIC323 visualizações
Creació Musical Amb L Acid Xpress por MARTA FIGUERAS
Creació Musical Amb L Acid XpressCreació Musical Amb L Acid Xpress
Creació Musical Amb L Acid Xpress
MARTA FIGUERAS169 visualizações

Destaque

Marieta somia por
Marieta somiaMarieta somia
Marieta somianereh
1.5K visualizações5 slides
Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30 por
Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30
Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30Teresa Clotilde Ojeda Sánchez
841 visualizações9 slides
Nuestra asamblea de clase por
Nuestra asamblea de claseNuestra asamblea de clase
Nuestra asamblea de claseFelipe Rodríguez
5.6K visualizações7 slides
Asamblea de aula multigrado por
Asamblea de aula multigradoAsamblea de aula multigrado
Asamblea de aula multigradocolegio primaria N° 0413
5.4K visualizações60 slides
Sesion para asamblea de aula por
Sesion para asamblea de aulaSesion para asamblea de aula
Sesion para asamblea de aulamil61
14.4K visualizações3 slides
La asamblea presentacion por
La asamblea presentacionLa asamblea presentacion
La asamblea presentacionJUAN URIBE
42.2K visualizações45 slides

Destaque(12)

Marieta somia por nereh
Marieta somiaMarieta somia
Marieta somia
nereh1.5K visualizações
Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30 por Teresa Clotilde Ojeda Sánchez
Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30
Documentos primaria-sesiones-unidad03-sexto grado-integrados-6g-u3-sesion30
Teresa Clotilde Ojeda Sánchez841 visualizações
Nuestra asamblea de clase por Felipe Rodríguez
Nuestra asamblea de claseNuestra asamblea de clase
Nuestra asamblea de clase
Felipe Rodríguez5.6K visualizações
Sesion para asamblea de aula por mil61
Sesion para asamblea de aulaSesion para asamblea de aula
Sesion para asamblea de aula
mil6114.4K visualizações
La asamblea presentacion por JUAN URIBE
La asamblea presentacionLa asamblea presentacion
La asamblea presentacion
JUAN URIBE42.2K visualizações
Presentaciones convivencia escolar por educadorperuanoudh
Presentaciones convivencia escolarPresentaciones convivencia escolar
Presentaciones convivencia escolar
educadorperuanoudh21K visualizações
La asamblea en Infantil por marlopez92
La asamblea en InfantilLa asamblea en Infantil
La asamblea en Infantil
marlopez9210.8K visualizações
Gusano De Las Rutinas Documento por majopinra
Gusano De Las Rutinas DocumentoGusano De Las Rutinas Documento
Gusano De Las Rutinas Documento
majopinra222.3K visualizações
Sesión de Aprendizaje 06 de Unidad Didáctica 01 del Área de Personal Social -... por Teresa Clotilde Ojeda Sánchez
Sesión de Aprendizaje 06 de Unidad Didáctica 01 del Área de Personal Social -...Sesión de Aprendizaje 06 de Unidad Didáctica 01 del Área de Personal Social -...
Sesión de Aprendizaje 06 de Unidad Didáctica 01 del Área de Personal Social -...
Teresa Clotilde Ojeda Sánchez20.9K visualizações
Cuaderno administrativo 2017 2018- version Internacional por Daniel Teran
Cuaderno administrativo 2017 2018- version InternacionalCuaderno administrativo 2017 2018- version Internacional
Cuaderno administrativo 2017 2018- version Internacional
Daniel Teran370.4K visualizações

Similar a Escola escola nova de cervellò

Aulamedia07 por
Aulamedia07Aulamedia07
Aulamedia07Anna Pérez
508 visualizações20 slides
Taller kit de ràdio por
Taller kit de ràdioTaller kit de ràdio
Taller kit de ràdiohospitaletcrp
348 visualizações20 slides
Tallerradio0708anna Perez por
Tallerradio0708anna PerezTallerradio0708anna Perez
Tallerradio0708anna PerezBenito Mendoza
255 visualizações20 slides
Tallerradio0708 por
Tallerradio0708Tallerradio0708
Tallerradio0708Anna Pérez
356 visualizações20 slides
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1] por
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]rosermontserrat
358 visualizações26 slides
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1] por
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]guesta53a254
334 visualizações26 slides

Similar a Escola escola nova de cervellò(20)

Aulamedia07 por Anna Pérez
Aulamedia07Aulamedia07
Aulamedia07
Anna Pérez508 visualizações
Taller kit de ràdio por hospitaletcrp
Taller kit de ràdioTaller kit de ràdio
Taller kit de ràdio
hospitaletcrp348 visualizações
Tallerradio0708anna Perez por Benito Mendoza
Tallerradio0708anna PerezTallerradio0708anna Perez
Tallerradio0708anna Perez
Benito Mendoza255 visualizações
Tallerradio0708 por Anna Pérez
Tallerradio0708Tallerradio0708
Tallerradio0708
Anna Pérez356 visualizações
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1] por rosermontserrat
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
rosermontserrat358 visualizações
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1] por guesta53a254
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
C:\Fakepath\Aa Ies Olorda[1]
guesta53a254334 visualizações
Aula acollida 2005 por Nuria Alart
Aula acollida 2005Aula acollida 2005
Aula acollida 2005
Nuria Alart6.2K visualizações
El nou paradigma a la Secundària por Sílvia M Grau
El nou paradigma a la SecundàriaEl nou paradigma a la Secundària
El nou paradigma a la Secundària
Sílvia M Grau162 visualizações
Presentació reduida projecte 03 2015 por marmermar
Presentació reduida projecte 03 2015Presentació reduida projecte 03 2015
Presentació reduida projecte 03 2015
marmermar199 visualizações
Presentació reduida projecte 03 2015 por marmermar001
Presentació reduida projecte 03 2015Presentació reduida projecte 03 2015
Presentació reduida projecte 03 2015
marmermar001186 visualizações
Presentacio portes obertes final version por marmermar
Presentacio portes obertes final versionPresentacio portes obertes final version
Presentacio portes obertes final version
marmermar373 visualizações
Presentaciodidactica por Radio Educativa
PresentaciodidacticaPresentaciodidactica
Presentaciodidactica
Radio Educativa435 visualizações
Aulamedia08 por Anna Pérez
Aulamedia08Aulamedia08
Aulamedia08
Anna Pérez339 visualizações
PORTES OBERTES 2016 17 por marmermar
PORTES OBERTES 2016 17PORTES OBERTES 2016 17
PORTES OBERTES 2016 17
marmermar294 visualizações
Presentació projecte 2016 17 por marmermar
Presentació projecte 2016 17Presentació projecte 2016 17
Presentació projecte 2016 17
marmermar166 visualizações
Formació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja por xavilealpi
Formació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de CatarrojaFormació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja
Formació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja
xavilealpi26.9K visualizações
Com acompanyar els nostres fills en els estudis? por Home
Com acompanyar els nostres fills en els estudis?Com acompanyar els nostres fills en els estudis?
Com acompanyar els nostres fills en els estudis?
Home629 visualizações

Mais de escolanovacervello

Els egipcis i les egipcies por
Els egipcis i les egipciesEls egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipciesescolanovacervello
749 visualizações24 slides
Escola nova tutorial moodle por
Escola nova tutorial moodleEscola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodleescolanovacervello
3.3K visualizações9 slides
Rehan didac & arjen L'atmosfera por
Rehan didac & arjen L'atmosferaRehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosferaescolanovacervello
864 visualizações12 slides
Marc i Matteo l'atmosfera por
Marc i Matteo l'atmosferaMarc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosferaescolanovacervello
886 visualizações11 slides
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera por
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaEric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaescolanovacervello
879 visualizações9 slides
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara por
L'atmosfera Carla, Fatima i SaraL'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i Saraescolanovacervello
873 visualizações10 slides

Mais de escolanovacervello(20)

Els egipcis i les egipcies por escolanovacervello
Els egipcis i les egipciesEls egipcis i les egipcies
Els egipcis i les egipcies
escolanovacervello749 visualizações
Escola nova tutorial moodle por escolanovacervello
Escola nova tutorial moodleEscola nova tutorial moodle
Escola nova tutorial moodle
escolanovacervello3.3K visualizações
Rehan didac & arjen L'atmosfera por escolanovacervello
Rehan didac & arjen L'atmosferaRehan didac & arjen L'atmosfera
Rehan didac & arjen L'atmosfera
escolanovacervello864 visualizações
Marc i Matteo l'atmosfera por escolanovacervello
Marc i Matteo l'atmosferaMarc i Matteo l'atmosfera
Marc i Matteo l'atmosfera
escolanovacervello886 visualizações
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera por escolanovacervello
Eric, Oriol i Cesc l'atmosferaEric, Oriol i Cesc l'atmosfera
Eric, Oriol i Cesc l'atmosfera
escolanovacervello879 visualizações
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara por escolanovacervello
L'atmosfera Carla, Fatima i SaraL'atmosfera Carla, Fatima i Sara
L'atmosfera Carla, Fatima i Sara
escolanovacervello873 visualizações
Taller veus: Día de la música por escolanovacervello
Taller veus: Día de la músicaTaller veus: Día de la música
Taller veus: Día de la música
escolanovacervello473 visualizações
Projecte dels contes P4 por escolanovacervello
Projecte dels contes P4Projecte dels contes P4
Projecte dels contes P4
escolanovacervello2.5K visualizações
Ronda de llibres 18-19 por escolanovacervello
Ronda de llibres 18-19Ronda de llibres 18-19
Ronda de llibres 18-19
escolanovacervello622 visualizações
Projecte Tecnologia 4t por escolanovacervello
Projecte Tecnologia 4tProjecte Tecnologia 4t
Projecte Tecnologia 4t
escolanovacervello860 visualizações
Projecte l'Aigua P3 por escolanovacervello
Projecte l'Aigua P3Projecte l'Aigua P3
Projecte l'Aigua P3
escolanovacervello4.1K visualizações
Projecte Robots P5 por escolanovacervello
Projecte Robots P5Projecte Robots P5
Projecte Robots P5
escolanovacervello2.1K visualizações
Projecte estrelles P4 por escolanovacervello
Projecte estrelles P4Projecte estrelles P4
Projecte estrelles P4
escolanovacervello4.8K visualizações
Projecte Cervello 2n por escolanovacervello
Projecte Cervello 2nProjecte Cervello 2n
Projecte Cervello 2n
escolanovacervello1.3K visualizações
Projecte Animals P4 por escolanovacervello
Projecte Animals P4Projecte Animals P4
Projecte Animals P4
escolanovacervello1.6K visualizações
Projecte Marietes P3 por escolanovacervello
Projecte Marietes P3Projecte Marietes P3
Projecte Marietes P3
escolanovacervello3.3K visualizações
Ambients a p3, aprenc tot jugant por escolanovacervello
Ambients a p3, aprenc tot jugantAmbients a p3, aprenc tot jugant
Ambients a p3, aprenc tot jugant
escolanovacervello657 visualizações
Guanyadors V Jocs florals Escola Nova por escolanovacervello
Guanyadors V Jocs florals Escola NovaGuanyadors V Jocs florals Escola Nova
Guanyadors V Jocs florals Escola Nova
escolanovacervello1.1K visualizações

Último

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 visualizações48 slides
Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
14 visualizações4 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
9 visualizações48 slides
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
15 visualizações37 slides

Último(6)

Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256114 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada9 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau15 visualizações

Escola escola nova de cervellò

 • 1. ESCOLA NOVA de CERVELLÒ
 • 4. PARTS DEL PROJECTE 1.Pluja d’idees 2.Procés d’argumentació 3.Votacions per decidir el tema 4.Què sabem? 5.Què volem saber? 6.Com ho puc aprendre? 7.Desenvolupament del projecte 8.Què hem après?
 • 5. PLUJA D´IDEES Els nens proposen què els agradaria aprendre.
 • 6. PROCÉS D´ARGUMENTACIÓ A través de la conversa els nens/es poden argumentar el perquè de la seva proposta.
 • 9. QUÈ VOLEM SABER? ¿?/Individuals/Grup/Posada en Comú Índex de treball.
 • 10. COM HO PUC APRENDRE? Com podem respondre totes aquestes preguntes? LLIBRES VÍDEOS INTERNET PERSONES DEL POBLE REVISTES
 • 11. DESENVOLUPAMENT “I que fomenten el treball en equip” ACTIVITATS GLOBALITZADORES SIGNIFICATIVES ACTIVES MOTIVADORESINTERDISCIPLINARS
 • 12. ACTIVITAT: ELS BATECS DEL NOSTRE COR
 • 14. El Pau ens va portar unes fotos i un vídeo de la seva visita al cardiòleg. Primers auxilis
 • 17. TREBALLS EN GRUPTREBALLS EN GRUP TREBALL COOPERATIUTREBALL COOPERATIU
 • 18. TREBALL COOPERATIU • Grups heterogenis • Objectiu comú • Cal col·laborar amb els altres • Cal: - Entendre les mancances i punts forts dels altres. - Participar/implicar-se/esforçar-se - Ajudar als altres - Conversar sense recriminar qui fa més feina
 • 19. ORGANITZACIÓ Primeres sessions: • Objectiu del treball en grup • Organització • Què esperem d’ells? - Treball individual - Treball en grup
 • 20. QUÈ ESPEREM DELS @? QUÈ AVALUAREM? - Treball individual - L’exposició: Emissors Receptors - Materials aportats - Feines diàries: què hem après avui?,... - Proves personals. - Autoavaluació de la feina.
 • 22. DESENVOLUPAMENT CADASCÚ DELS MEMBRES DEL GRUP POSA A DISPOSICIÓ DELS ALTRES LES SEVES HABILITATS ESPECIALS (dibuix, redacció,...). Recerca d’informació Resums I Esquemes Classificació Repartim la informació Esborrany del mural Llista de materials Planificació de títols, cartells, imatges
 • 24. QUÈ HEM APRÈS? • La cloenda del projecte • Responem el Què volem saber?
 • 25. QUÈ HEM APRÈS? • C. D’Aprendre a Aprendre • C. Comunicació lingüística • C. Matemàtica • C. Digital • C. Social i ciutadana • C. Coneixement i interacció amb el món físic • C. Autonomia i iniciativa personal • C. Artística
 • 26. AGRAÏMENTS A tots els nens i nenes de la classe pel seu gran treball i dedicació. A les famílies per les seves aportacions i pel treball diari desenvolupat a casa. A la fisioterapeuta que ens va ajudar a aprendre a tenir cura del nostre cos i a millorar la nostra postura corporal. A tots els mestres de l’Escola Nova per les seves aportacions
 • 27. AVALUACIÓ PROJECTES • Auto-reflexió del Procés d´Ap del Projecte • Avaluació de Projectes • Proves personals/Conversa • Treball individual/col·lectiu
 • 33. ELS INFANTS, TREBALLANT TOTS ELS CONTINGUTS DE CADA ETAPA ASSOLEIXEN PROGRESSIVAMENT LES CAPACITATS I COMPETÈNCIES.
 • 34. ESPAIS DE GEOGRAFIA ESPAIS DE LECTURA I ESCRIPTURA DE TEXTOS ESPAIS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES ESPAIS DE GRAMÀTICA I ORTOGRAFIA
 • 35. AJUDA A QUE EL ALUMNES ESTUCTURIN MILLOR EL SEU PLA DE TREBALL
 • 36. POSA AL SEU ABAST DIVERSITAT DE MATERIALS I ACTIVITATS
 • 37. L’INFANT ÉS EL PROTAGONISTA I CONSTRUCTOR DEL SEU PROPI APRENENTATGE: INVESTIGA, PROVA, ASSAJA, MODIFICA, CONSTRUEIX, DESTRUEIX, PARLA, RAONA, EXPLICA, INVENTA...
 • 38. ...L’AUTONOMIA I LA INICIATIVA DELS INFANTS... EL RAONAMENT I LA REFLEXIÓ LA MANERA D’ORGANITZAR ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE POTENCIA...
 • 39. PODEM RESPECTAR ELS RITMES DE TREBALL I APRENENTATGE. FACILITA L’APRENENTATGE INTERACTIU FACILITA LES RELACIONS ENTRE ELS ALUMNES
 • 40. L’AVALUACIÓ DELS ALUMNES ES BASA EN L’OBSERVACIÓ DIÀRIA I EN ELS RESULTATS DE LES ACTIVITATS PROPOSADES.
 • 42. Organització • Programació del mestre • Aprofitant mig grup • Es treballa l’horari per anticipar. Estructura • Inici: material i normes. • Desenvolupament: tria lliure del material. • Recollida i rotllana per autoavaluació. AMBIENTS: EDUCACIÓ INFANTIL
 • 43. Materials i espais • Permeten treballar totes les vies d’aprenentatge. • Endreçat, ordenat, accessible. • Materials reals, amb durabilitat i significatius. • Espais diferenciats. Avaluació • Dues llibretes; nen- contingut i contingut-material. • Mestre és un guia. • Feinetes associades. AMBIENTS: EDUCACIÓ INFANTIL
 • 44. TREVATREVA TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ VIVENCIAL A L’AULATÈCNIQUES DE RELAXACIÓ VIVENCIAL A L’AULA www.programatreva.com - Millorar el rendiment acadèmic. - Afavorir que el clima d’aula i la gestió del grup classe sigui favorable -Donar estratègies als nostres alumnes i als mestres per evitar l’estrès.
 • 45. EDUCACIÓ EMOCIONAL És imprescindible... -Difusió en el Projecte de Centre. -Tarannà de l’escola. Globalitat. -Formació en centre.
 • 46. EDUCACIÓ EMOCIONAL PER QUÈ HO FEM? Les emocions formen part del món igual que les matemàtiques, les llengües... L’estat emocional influeix en els aprenentatges.
 • 47. EDUCACIÓ EMOCIONAL Volem... Formar persones capaces de comprendre les pròpies emocions i les dels altres. (reconèixer, expressar, gestionar...escoltar) Donar estratègies per l’autoconeixement. Donar el mateix valor a totes les emocions, no hi ha emocions positives i negatives.
 • 48. EDUCACIÓ EMOCIONAL - Somatograma. - Arbre de les emocions. - Finestres. - El meu llibre especial. - El nom. - ...
 • 49. EDUCACIÓ EMOCIONAL COM A EQUIP “Cuidem als mestres i ens cuidem” -Rituals d’acollida, comiat, altres... -Conversa individual sobre necessitats i compromisos. -Dir el que sentim.
 • 51. AVALUACIÓ TALLERS Avaluació Tallers (Alumnes) Avaluació Tallers (Famílies Col·laboradores)
 • 52. LES ASSEMBLEES A L’ESCOLA NOVA L’assemblea, per a la nostra escola, representa un espai d’aprenentatge que no hem de confondre amb al conversa
 • 53. -Expressar els seus neguits, alegries, propostes... -Donar estratègies per buscar solucions. -Aprendre a escoltar, parlar, respectar les opinions dels altres. - -Treballar les normes i els hàbits d’una manera significativa, a partir de la situació real del grup. -Expressar la pròpia opinió. -Evocar i relatar fets per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments. -Participar en les converses tot respectant el torn de paraula. - Millorar la expressió oral amb un ús de la llengua cada vegada més acurat L’assemblea representa un espai on els infants poden:
 • 54. Característiques i elements propis • La conversa/ discussió. • El tema • El debat, valoració, proposta... • Continguts relacionats amb els objectius, capacitats o competències que es treballen en funció del nivell.
 • 55. PARTS DE L’ASSEMBLEA •El moderador de l’assemblea presenta l’ordre del dia. •Es recorden les normes que s’han de seguir, principalment el fet d’aixecar la mà per parlar i la de respectar els temes proposats. •Conversa/discussió de cada punt. •Tancar el punt parlat abans de passar a un nou punt. •Cloenda. Es repeteixen els acords presos.
 • 56. ELEMENTS DE L’ASSEMBLEA • Introducció de les propostes. • Ordre del dia • Moderador. • Donar el torn de paraula. • Espai on es fa l’assemblea. • Ambient especial. • Mural o similar per a recollir els acords i fer-ne el seguiment.
 • 57. AVALUACIÓ • Observació la participació. • Observació del respecte de les normes. • Observació del progrés de les aportacions fetes. • Valoració de com es senten.
 • 59. Assemblea de delegats de classe per parlar de les normes del pati i del gimnàs
 • 60. Assemblea General de Primària per a parlar de com fer un bon ús de l’edifici
 • 61. L´AVALUACIÓ AL CENTRE • MiniComissions (1r T i d’altres) • Comissions d’avaluació • Informes • Reflexió sobre un possible reagrupament • Reflexió sobre una retenció (Tutor/MEE)
 • 64. AVALUACIÓ DE CENTRE • Sortides • Activitats • Memòria Anual • Observació entre companys • Observació d´assessors externs