Taller prehistòria

LA PREHISTÒRIA
Lourdes Escobar. Primer d’ ESO
1- Cronologia
La Prehistòria comprèn un
llarg període de temps que
s’ inicia amb l’ origen de l’
espècie humana, fa més de
dos milions d’ anys i arriba
fins a la invenció de l’
escriptura cap al 3500 a.C
2. Procés d’ evolució humana
Fa uns sis milions d’ anys es va produir un escalfament de la Terra que va provocar la
desaparició d’ immenses zones de bosc. Obligats per la necessitat, alguns primats africans van
començar una lenta evolució per adaptar-se al nou medi. Sense grans qualitats físiques però
amb capacitat per actuar en grup, van deixar els arbres i es van endinsar per la sabana. Eren
els primers homínids, que amb el temps van esdevenir l’ espècie humana.
Homínid que
utilitza bastons i
pedres per fer
algunes tasques.
Considerat el
primer humà.
Va colonitzar
Europa i Àsia
Sorgeix a l’ Orient Mitjà i
es va desenvolupar a
Europa, va conviure amb
el homo sapiens sapiens
però es va extingir.
El seu aspecte i
complexitat cerebral
són com home
actual. Va
colonitzar Amèrica i
Oceania.
•Posició vertical i marxa bípeda. Major camp de visió i mans alliberades per poder manipular i fabricar estris.
• la posició del cap en equilibri damunt el tronc va fer que augmentés la capacitat cranial i que es desenvolupés el
cervell.
•Augment de l’ alçada i disminució de la llargària dels braços.
•Disminució de la quantitat de pèl que cobreix el cos
•Gràcies a l´ús d’ estris i al foc es van produir canvis en l’ alimentació. Això condueix a la disminució de la mida de
les mandíbules i de les dents.
• Aparició del mentó i del front pla
• La intel·ligència es va anar incrementant i va millorar la capacitat de comunicar-se, així apareix el llenguatge.
•Els humans van ser capaços de crear instruments per controlar el medi i transmetre les tècniques i els
coneixements a les generacions posteriors.
•...
El procés, que anomenem hominització, és el conjunt de canvis que converteixen els primats en éssers humans.
Aquest procés va ser lent i complex.
Taller prehistòria
Taller prehistòria
El procés es va iniciar a Àfrica
quan un canvi de clima va fer
desaparèixer zones de selva i
obligà a alguns primats a
adaptar-se a un món sense
arbres. No tenien grans qualitats
físiques però van saber
organitzar-se i treballar en grup.
Així van esdevenir els primers
homínids.
Taller prehistòria
3. Paleolític: caçadors, recol·lectors i nòmades
El Paleolític, és el primer període prehistòric. Els ésser humans eren
nòmades, no tenien una residència fixa. Es desplaçaven en busca d’
aliments i millors condicions de vida (temperatures, refugis, fugir dels
perills...). Vivien de la cacera, la rapinya i la recol·lecció. Van dominar el
foc i van fabricar instruments amb pedres, óssos d’ animals, fustes...
campament neandertal3.1 On viuen?
Instal·laven els campaments en llocs situats a prop d’ un corrent d’ aigua per
poder-se abastir.
Cova
Habitaven a
l’ entrada de
coves
naturals però
no solien
ocupar-ne l’
interior,
massa fosc i
humit.
Abric paret amb visera que serveix per aixoplugar-se. A vegades creen una
mena de porxo amb fustes i pells d’ animals.
Tipi
Tenen grans avantatges.
Al ser nòmades i canviar
sovint d’ espais aquest
sistema els va molt bé.
Només han de enrotllar
les pells als pals de les
tendes. Tant el tipis com
les cabanes s’utilitzen
molt en les estepes, zones
en les quals no hi ha
coves ni abrics.
D’aquestes tendes
realment només es
conserven els cercles de
pedres que aguantaven les
pells, perquè tota la resta
del material s’ ha perdut
amb el pas del temps.
Cabana
3.2 Com obtenen els aliments?
Els primers éssers
humans vivien d’ allò que
obtenien de la natura,
sense produir aliments.
Per això diem que eren
depredadors. Caçaven
animals, pescaven,
aplegaven fruits,
rapinyaven...
Cos a cos, utilitzant llances, fletxes, propulsors...
Tècniques de caça
propulsor
Fent caure l’ animal
per penya-segats o a
paranys
Atac en grup
Pesca amb arpó
Possiblement es reservaria a la canalla al ser menys perillosa.
En ocasions es
transporta tot
l’animal cap la cova
o poblat, això ho
saben per que
després al poblat
s’han trobat les
restes del triatge
que s’ha fet de
l’animal, parts
abandonades i que
no són menjades i
les que si que tenen
marques.
Què es fa amb l’ animal caçat?
Però de vegades si l’animal es
molt gran o estan molt lluny
del campament el que fan es
triar les parts que més els
interessen i la resta de l’animal
la deixen abandonada. El que
més els agradava són els ossos
llargs, i sobretot les parts toves:
moll de la columna, fetge,
cervell,... que a més a més són
les parts més nutritives.
També recol·lecten i rapinyen
Hi ha constància de pràctiques caníbals
3.3Eines
Les primeres eines de
pedra eren simples
còdols tallats i bifaços
que tenien una utilitat
polivalent: tallar, cavar,
partir, perforar.
Amb el temps les eines
es van fer més petites i
especialitzades en una
funció com els raspadors
per adobar les pells,
ganivets per escorxar
animals, puntes de
fletxes i llances, agulles
per cosir, arpons per
pescar, hams...
sílex
El sílex és un tipus de roca que es
troba en determinades zones, per
tant s’ haurien de desplaçar per tal
de trobar-la i així fabricar les seves
eines. En el Paleolític i Neolític, no
coneixien els metalls per la qual
cosa es veien obligats a utilitzar
pedres resistents i tallants com el
sílex. També s’ han trobat utensilis
fets de quars, obsidiana i altres.
Materials
Taller prehistòria
percutors
Puntes de fletxa i
llança
Taller prehistòria
bifaç
Taller prehistòria
Taller prehistòria
Taller prehistòria
Ganivet
arpons
Recorda que a més a més del sílex fan servir altres
materials com: ós, banya, fusta, obsidiana, quars...
3.4 . El foc
Fa uns 1.900.000 anys l’ Homo erectus va controlar el foc
Caça i defensa
Il·luminació i escalfor
Nova manera de
preparar els
aliments (millors
digestions i menys
malalties )
Colpejant dues pedres
Rotació o fregació
Com s’ obté? Per a què serveix?
Treballar les eines
Cohesió del grup al voltant del foc. Llenguatge
Activitat a un campament
3.5 Art i creences
Fa uns 30.000 anys a les
parets de les coves i dels
abrics rocallosos, l’ homo
sapiens sapiens va
començar a pintar-hi
motius diversos: la silueta
de les mans, símbols,
animals i escenes de
cacera o de la vida
quotidiana.
Utilitzen pinzells fets
amb fibres vegetals o
pels d’ animals,
potes de conill,
plomes, les pròpies
mans... Per obtenir
els colors utilitzen
roques polvoritzades,
sang, carbó...que
aglutinen amb greix
d’ animal, ou...
Moltes vegades
aprofiten els sortints
de les roques per
donar volum a les
figures, algunes estan
envoltades d’ un traç
extern gruixut. Hi ha
de monocromes i
també de policromes.
Taller prehistòria
Rituals màgics propiciadors de la caça, santuaris????
Estil franc-cantàbric: Estil naturalista, apareixen animals aïllats o en grup.. Mai
formen una escena. Trobem símbols però no figures humanes.
Brau de la cova de Las Caus a França
Taller prehistòria
Bisons d’ Altamira a Cantàbria
Taller prehistòria
Estil mediterrani o llevantí: apareixen figures humanes esquemàtiques i
escenes de caça i de vida quotidiana.
Pintura de la Roca dels Moros, al Cogul, Lleida
Abric dels Cavalls a Tírig
Alt Maestrat
Art mobiliari
Peces esculpides i
gravats.
Venus
Representen una
figura de dona amb
una gran exageració
de les parts del cos
relacionades amb la
maternitat/fecunditat.
Per això han estat
relacionades amb el
culte a la fecunditat
de la Terra i la
reproducció del grup
tribal.
Venus de Willendorf a Àustria
Relleus i gravat
Decoren plaquetes de pissarra o calcita amb animals
gravats o pintats, adornen propulsors amb formes
diverses, fan penjolls d’ os o d’ ivori.
Taller prehistòria
Primeres creences religioses
Fa uns 80.000 anys els neandertals
començaren a enterrar els seus
morts. En els enterraments, que podien
ser individuals o col·lectius, els
difunts s’ acompanyaven d’ objectes
(peces de sílex, guarniments, flors..) que
coneixem amb el nom d’ aixovar
funerari.
Taller prehistòria
4. Neolític: agricultors, ramaders i sedentaris
Fa uns 10.000 anys, unes
noves condicions
climàtiques temperen el
clima. Espècies adaptades
al fred desapareixen i la
caça escasseja en algunes
zones. Els homes i les
dones comencen a
domesticar animals i
plantes i amb la
implantació de l’
agricultura i de la
ramaderia van començar
la producció d’ aliments.
Aquesta nova etapa és
coneix com a Neolític,
que significa pedra nova.
Les possibles causes de l’ aparició del neolític
4.1 Nova activitat econòmica
Observant la
naturalesa van
aprendre que les
llavors col·locades
sota terra germinen i
donen lloc a una
nova planta. Aquest
descobriment els
portarà a conrear
cereals i llegums.
Naixia l’
agricultura.
Taller prehistòria
L’ agricultura i la
domesticació d’ animals va
començar en una zona de l’
orient Pròxim que coneixem
com el Creixent Fèrtil,
regada pels rius Tigris i
Èufrates. De forma
simultània apareix a la vall
de l’ Indus a Índia, a la vall
del riu Hung He a Xina, a la
vall del Song Hong a
Vietnam, als altiplans de
Centreamèrica a Mèxic i a la
serralada del Andes a Perù.
A partir del VII mil·lenni a.C
els Neolític es va escampar
per Europa procedent del
Creixent Fèrtil.
Observant els animals del seu voltant
van aconseguir domesticar-los. Naixia la
ramaderia.
Taller prehistòria
4.2 Noves eines i estris
Taller prehistòria
Noves tècniques: el poliment de la pedra, que
n’ eliminava les rugositats de la superfície, va
fer possible la fabricació de noves eines.
Destral neolítica Bifaç del Paleolític
4.3 Poblats estables
Taller prehistòria
Taller prehistòria
4.4 Les noves activitats generen noves necessitats
Ceràmica: emmagatzemar, transportar i
coure els aliments
Taller prehistòria
cistelleria
Teixits: elaboraven
vestits i abrigalls.
Feien servir un fus
amb el qual
convertien les fibres
naturals com la llana
o el lli, en fils llargs,
i un teler, que
facilitava el trenat d’
aquest fils per
elaborar el teixit.
Teler
L’ interès per l’ ornamentació
creix. La utilització de pedres
semiprecioses polides per elaborar
joies i objectes de culte va
comportar el desenvolupament de
la mineria.
Taller prehistòria
Mines de Gavà
resumim
5. Edat dels metalls
Els colors
et donaran
La pista!!!
La metal·lúrgia es va iniciar
a l’ Orient Pròxim cap al V
mil·lenni a.C.
Metall tou que
es deforma
ràpidament
Barreja de coure
i estany. És més
dur i tallant.
Metall
mal·leable, dur,
resistent i molt
apte per fabricar
eines i armes
Evolució de la tècnica
-Colpejant en fred
-Forja: es colpeja el metall aplicant foc i calor
-Fosa: fondre el metall i donar la forma desitjada
-Siderúrgia: tecnologia més complicada amb altes temperatures
Primeres ciutats construïdes de manera ordenada :
muralles, edificis principals, carrers,
muralles...Comandades per un cap o rei que les
governava
Intercanvi i comerç gràcies a l’ aparició d’ excedent.
Nou utillatge
Roda de la ciutat d’ Ur.
3500 a.C. Primera roda de
fusta trobada.
Vas campaniforme
-Arada tirada per bous
-Torns per a l’ elaboració de ceràmica
-Obres d’ enginyeria : dics, canals, rec… per tal d’
augmentar
la producció agrícola.
-Divisió del treball i especialització (metal·lúrgics, joiers,
terrissaires...).
-Augmenten les diferències socials. Molt clar als aixovars
funeraris.
navegació
Edat del bronze
aixovar funerari: indicador
de diferències socials
• Fíbules i estatuetes…
Edat del ferro
A partir del V mil·leni a.C
5.1 MEGALITISME:
s’ aixequen uns
monuments construïts amb
grans blocs de pedra que s’
anomenen megàlits.
Stonehenge i poblat dels constructors.
Cromlec: culte al sol, agrari, calendari...?????
sepulcre de corredor
Menhirs i alineació de menhirs
Commemoratius, marca de territori...?????
Taller prehistòria
dolmen
Sepultura funerària col·lectiva
Cultura talaiòtica: Illes Balears
Talaiots
Son construcciones de piedra de
gran tamaño en forma de torre,
pudiendo alcanzar hasta 8 m. de
altura, con un promedio de 15 m.
de diámetro en la base. Los más
desarrollados presentan
habitáculos en torno a una
columna central de piedra.
Destacan los de Sant Agustí Vell,
en Migjorn, Torrelló y Trepucó
-éste de casi 26 m de diámetro de
base- en Maó y Alaior, y, también
en Alaior, los Torrauba d'en
Salord y Torre d'en Gaumés. En la
zona de Ciutadella, Torrellafuda,
Santa Mònica, en Migjorn, y Son
Catlar.
Talaiot de Torello
Taules
Cumplían funciones de templo, y
presentan una figura de T enorme,
formada con gigantescas lajas
rectangulares. Las más notables son
Torre Trencada, Talatí de Dalt -con una
pilastra oblicua apuntalando el soporte,
una rareza- Torrellissá Nou, Trepucó, y
la del conjunto de Torrauba den Salord,
cuya enorme base vertical está
enterrada hasta 2 m. de profundidad.
La Naveta dels Tudons es el monumento más conocido, y es, en efecto,
la catedral de las construcciones prehistóricas. Con dos plantas, tiene
13,5 m. de longitud y una anchura máxima de 6,4 m. con una altura de
4,25 m. El ábside recuerda una proa , por lo que el símil con una
embarcación invertida es perfectamente válido.
Se admite el destino funerario de
las navetas, pero la cantidad de
leyendas que han nacido en torno
a ésta es bastante numerosa.
Naveta d'es Tudons
6. La Prehistòria a la Península Ibèrica
Les restes més antigues del poblament humà de la Península
Ibèrica s’ han trobat al jaciment d’ Atapuerca a Burgos i tenen
una antiguitat de 800.000 anys. Són les restes de l’ Homo
antecessor.
A la Cova de l’ Aragó, a Talteüll (Rosselló, Catalunya Nord), s’
hi ha trobat restes humanes de fa uns 450.000 anys.
A Catalunya les restes humanes més antigues trobades daten de
45.000 anys d’ antiguitat. Es tracta d’ una dona neandertal d’
edat avançada trobada a Banyoles.
Durant el Paleolític Superior (40000-8000 a.C), els homes i les
dones sapiens sapiens van ocupar tota la Península i van deixar
mostres de pintures, fogars, art moble ... Homo antecessor
Mandíbula de
Banyoles
L’ home de Talteüll
caminava dret, era molt
robust, estava mancat de
mentó i les seves dents
eren voluminoses.
El Neolític va arribar a la Península
Ibèrica cap al VI mil·leni a.C i per
influència d’ altres pobles arribats de la
Mediterrània Oriental. A la costa
mediterrània és on trobem els principals
jaciments.
Les primeres comunitats neolítiques
catalanes practicaven l’ agricultura i la
ramaderia. S’ han trobat restes de
ceràmica cardial, cabanes, necròpolis...
Molt destacables són les mines de
variscita de Can Tintorer a Gavà de les
quals ja hem parlat.
Aspecte d’un poblat neolític català segons una recreació de Mar H. Pongilupi.
Cap al II mil·leni la metal·lúrgia es va estendre per tota la Península. Als jaciments s’
han trobat estris metàl·lics, restes de poblats amb estructura urbana i enterraments
amb aixovars.
El megalitisme es va difondre així com la ceràmica del vas campaniforme decorada
amb motius geomètrics.
2300 a.C. Recreació de la Cultura de los Millares a Almeria.
1700- 1000 a.C
Cultura del bronze d’ El Argar:
s’ estengué per Almeria, Múrcia,
Màlaga i Granada, amb poblats
fortificats als turons i
enterraments individuals.
Cap al I mil·lenni a.c el ferro va arribar a la Península de la mà dels pobles
indoeuropeus que procedents del centre d’ Europa travessaren els Pirineus.
També fenicis, grecs i cartaginesos, que arribaren a les costes mediterrànies
aportaren coneixements.
El pobles indoeuropeus van introduir també un nou ritual funerari, el de la
incineració, que es coneix com a camps d’ urnes.
Urna bicònica
Els Vilars. Arbeca. Lleida
També es van estendre
els poblats amb una
estructura urbana més
complexa. Es situaven
a prop de rius, en
elevacions i estaven
envoltats de muralles i
fortificacions.
Taller prehistòria
Paleolític
Fa uns 3.500.000.000
anys Neolític
Fa uns 10.000 anys
http://geohistorias.wikispaces.com/LA+PREHISTORIA
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/departam
http://www.irabia.org/web/sociales1eso/indexhistoria.htm
http://recursos.educarex.es/escuela2.0/Humanidades/Historia/huellas/origen
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem/claves_ev
olucion/#
1 de 106

Recomendados

La prehistòria por
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòriaaquitawin
11.3K visualizações25 slides
LES EDATS DE LA HISTÒRIA por
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA martav57
59.1K visualizações13 slides
El neolític por
El neolíticEl neolític
El neolíticescolafanalsdaro
3.3K visualizações12 slides
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC. por
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.
1R.ESO.EL PALEOLÍTIC.2nESO
8.3K visualizações32 slides
Eix cronològic Història por
Eix cronològic HistòriaEix cronològic Història
Eix cronològic Històriabarni700
21K visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

De què està fet el mòbil por
De què està fet el mòbilDe què està fet el mòbil
De què està fet el mòbilmmart101
5.6K visualizações8 slides
EGIPTE. INTRODUCCIÓ. por
EGIPTE. INTRODUCCIÓ.EGIPTE. INTRODUCCIÓ.
EGIPTE. INTRODUCCIÓ.Assumpció Granero
9.7K visualizações106 slides
Teixits (1) por
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)Jordi Bas
6.9K visualizações33 slides
2 Les quatre grans Cròniques por
2 Les quatre grans Cròniques2 Les quatre grans Cròniques
2 Les quatre grans CròniquesUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
3.8K visualizações12 slides
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls por
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metallsaroki
134.8K visualizações43 slides
Les etapes de la Història por
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Històriaaquitawin
11.9K visualizações8 slides

Mais procurados(20)

De què està fet el mòbil por mmart101
De què està fet el mòbilDe què està fet el mòbil
De què està fet el mòbil
mmart1015.6K visualizações
EGIPTE. INTRODUCCIÓ. por Assumpció Granero
EGIPTE. INTRODUCCIÓ.EGIPTE. INTRODUCCIÓ.
EGIPTE. INTRODUCCIÓ.
Assumpció Granero9.7K visualizações
Teixits (1) por Jordi Bas
Teixits (1)Teixits (1)
Teixits (1)
Jordi Bas6.9K visualizações
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls por aroki
Paleolític, Neolític i Edat dels MetallsPaleolític, Neolític i Edat dels Metalls
Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls
aroki134.8K visualizações
Les etapes de la Història por aquitawin
Les etapes de la HistòriaLes etapes de la Història
Les etapes de la Història
aquitawin11.9K visualizações
Historia segle xix por xgoterris
Historia segle xixHistoria segle xix
Historia segle xix
xgoterris2.9K visualizações
Sectors economics por Vanesa Jordà
Sectors economicsSectors economics
Sectors economics
Vanesa Jordà12.3K visualizações
Els materials i les seves propietats por guillemfiol
Els materials i les seves propietatsEls materials i les seves propietats
Els materials i les seves propietats
guillemfiol15.5K visualizações
La societat feudal europea.pdf por Vicent Puig i Gascó
La societat feudal europea.pdfLa societat feudal europea.pdf
La societat feudal europea.pdf
Vicent Puig i Gascó2.8K visualizações
Tecnologia; El Coure por Carles Planuch
Tecnologia; El CoureTecnologia; El Coure
Tecnologia; El Coure
Carles Planuch11K visualizações
Les fonts històriques i la seva classificació por Gemma Ajenjo Rodriguez
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez47.8K visualizações
El neolític i l'art por cinqueb25
El neolític i l'artEl neolític i l'art
El neolític i l'art
cinqueb254.6K visualizações
Materials i nous materials por Salesians Rocafort
Materials i nous materialsMaterials i nous materials
Materials i nous materials
Salesians Rocafort3.9K visualizações
El Text Narratiu por imunoz23
El Text NarratiuEl Text Narratiu
El Text Narratiu
imunoz235.3K visualizações
Edat antiga por mcarmenjuan
Edat antigaEdat antiga
Edat antiga
mcarmenjuan12.3K visualizações
Els materials por jsole125
Els materialsEls materials
Els materials
jsole12563K visualizações
Primeres civilitzacions por finamorenoo
Primeres civilitzacionsPrimeres civilitzacions
Primeres civilitzacions
finamorenoo8.2K visualizações

Destaque

treball de les eines por
treball de les einestreball de les eines
treball de les einescaarlota_13
4.6K visualizações25 slides
Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones por
Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones
Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones Brissergy Parra Fuenmayor
17.5K visualizações33 slides
Eines Del Taller De Tecnologia por
Eines Del Taller De TecnologiaEines Del Taller De Tecnologia
Eines Del Taller De TecnologiaJordi Mercader
38.6K visualizações53 slides
Presentación sobre Historia de la Tecnología por
Presentación sobre Historia de la TecnologíaPresentación sobre Historia de la Tecnología
Presentación sobre Historia de la Tecnologíaangel micelti
8.9K visualizações12 slides
Projecte La prehistoria 5è por
Projecte La prehistoria 5èProjecte La prehistoria 5è
Projecte La prehistoria 5èescolanovacervello
10K visualizações37 slides
Herramientas Para Madera por
Herramientas Para MaderaHerramientas Para Madera
Herramientas Para MaderaOscar Ayuso
120.9K visualizações23 slides

Destaque(9)

treball de les eines por caarlota_13
treball de les einestreball de les eines
treball de les eines
caarlota_134.6K visualizações
Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones por Brissergy Parra Fuenmayor
Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones
Historia de la Tecnología - Primeras Civilizaciones
Brissergy Parra Fuenmayor17.5K visualizações
Eines Del Taller De Tecnologia por Jordi Mercader
Eines Del Taller De TecnologiaEines Del Taller De Tecnologia
Eines Del Taller De Tecnologia
Jordi Mercader38.6K visualizações
Presentación sobre Historia de la Tecnología por angel micelti
Presentación sobre Historia de la TecnologíaPresentación sobre Historia de la Tecnología
Presentación sobre Historia de la Tecnología
angel micelti8.9K visualizações
Projecte La prehistoria 5è por escolanovacervello
Projecte La prehistoria 5èProjecte La prehistoria 5è
Projecte La prehistoria 5è
escolanovacervello10K visualizações
Herramientas Para Madera por Oscar Ayuso
Herramientas Para MaderaHerramientas Para Madera
Herramientas Para Madera
Oscar Ayuso120.9K visualizações
Nuestro pequeño proyecto sobre la prehistoria por Yoli Calabres
Nuestro pequeño proyecto sobre la prehistoriaNuestro pequeño proyecto sobre la prehistoria
Nuestro pequeño proyecto sobre la prehistoria
Yoli Calabres148.1K visualizações
Linea de tiempo tecnologias por Mariitaher
Linea de tiempo tecnologiasLinea de tiempo tecnologias
Linea de tiempo tecnologias
Mariitaher986.3K visualizações

Similar a Taller prehistòria

U 7-l'origen dels humans por
U 7-l'origen dels humansU 7-l'origen dels humans
U 7-l'origen dels humansmolives3
1K visualizações33 slides
Prehistòria por
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòriaesc_vicenteferrer
1.5K visualizações11 slides
Resum la prehistòria por
Resum la prehistòriaResum la prehistòria
Resum la prehistòriaRafelFrasquetiSoler1
91 visualizações13 slides
El origen i l’evolució del home por
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del homeasunmaria
5.9K visualizações17 slides
Homínids, evolució humana por
Homínids, evolució humanaHomínids, evolució humana
Homínids, evolució humanaHenry Rafels
4.3K visualizações16 slides
Portes obertes prehistoria 3r a por
Portes obertes prehistoria 3r aPortes obertes prehistoria 3r a
Portes obertes prehistoria 3r arivorubeo
3.8K visualizações60 slides

Similar a Taller prehistòria(20)

U 7-l'origen dels humans por molives3
U 7-l'origen dels humansU 7-l'origen dels humans
U 7-l'origen dels humans
molives31K visualizações
Prehistòria por esc_vicenteferrer
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
esc_vicenteferrer1.5K visualizações
El origen i l’evolució del home por asunmaria
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del home
asunmaria5.9K visualizações
Homínids, evolució humana por Henry Rafels
Homínids, evolució humanaHomínids, evolució humana
Homínids, evolució humana
Henry Rafels4.3K visualizações
Portes obertes prehistoria 3r a por rivorubeo
Portes obertes prehistoria 3r aPortes obertes prehistoria 3r a
Portes obertes prehistoria 3r a
rivorubeo3.8K visualizações
Sortida al parc de la Draga de Banyoles 1r eso por Dolors Matilló
Sortida al parc de la Draga de Banyoles 1r esoSortida al parc de la Draga de Banyoles 1r eso
Sortida al parc de la Draga de Banyoles 1r eso
Dolors Matilló394 visualizações
La prehistòria i l’edat antiga por anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi1.8K visualizações
La prehistòria i l’edat antiga por anuchagi
La prehistòria i l’edat antigaLa prehistòria i l’edat antiga
La prehistòria i l’edat antiga
anuchagi4K visualizações
La prehistòria por sole toribio
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
sole toribio2.2K visualizações
Els Primers Humans por alope3752
Els Primers HumansEls Primers Humans
Els Primers Humans
alope37521.4K visualizações
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria por volcabisaroques
Preguntes i respostes tema 5 prehistòriaPreguntes i respostes tema 5 prehistòria
Preguntes i respostes tema 5 prehistòria
volcabisaroques2.4K visualizações
La prehistòria por pepbatalla
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
pepbatalla11.5K visualizações
La prehistòria por Eduardo CONNOLLY
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
Eduardo CONNOLLY1.6K visualizações
Prehistòria por esc_vicenteferrer
Prehistòria Prehistòria
Prehistòria
esc_vicenteferrer687 visualizações
La prehistòria por mflore22
La prehistòriaLa prehistòria
La prehistòria
mflore22694 visualizações

Mais de Lourdes Escobar

Campanya b por
Campanya bCampanya b
Campanya bLourdes Escobar
442 visualizações14 slides
Campanya primer A. Connectant mons. por
Campanya primer A. Connectant mons. Campanya primer A. Connectant mons.
Campanya primer A. Connectant mons. Lourdes Escobar
119 visualizações13 slides
Campanya primer c (1) por
Campanya primer c (1)Campanya primer c (1)
Campanya primer c (1)Lourdes Escobar
118 visualizações16 slides
climes i paisatges de la Terra. Primera part por
climes i paisatges de la Terra. Primera partclimes i paisatges de la Terra. Primera part
climes i paisatges de la Terra. Primera partLourdes Escobar
372 visualizações25 slides
Lourdes Escobar por
Lourdes EscobarLourdes Escobar
Lourdes EscobarLourdes Escobar
493 visualizações32 slides
La Hidrosfera por
La HidrosferaLa Hidrosfera
La HidrosferaLourdes Escobar
727 visualizações34 slides

Mais de Lourdes Escobar(20)

Campanya b por Lourdes Escobar
Campanya bCampanya b
Campanya b
Lourdes Escobar442 visualizações
Campanya primer A. Connectant mons. por Lourdes Escobar
Campanya primer A. Connectant mons. Campanya primer A. Connectant mons.
Campanya primer A. Connectant mons.
Lourdes Escobar119 visualizações
Campanya primer c (1) por Lourdes Escobar
Campanya primer c (1)Campanya primer c (1)
Campanya primer c (1)
Lourdes Escobar118 visualizações
climes i paisatges de la Terra. Primera part por Lourdes Escobar
climes i paisatges de la Terra. Primera partclimes i paisatges de la Terra. Primera part
climes i paisatges de la Terra. Primera part
Lourdes Escobar372 visualizações
Lourdes Escobar por Lourdes Escobar
Lourdes EscobarLourdes Escobar
Lourdes Escobar
Lourdes Escobar493 visualizações
La Hidrosfera por Lourdes Escobar
La HidrosferaLa Hidrosfera
La Hidrosfera
Lourdes Escobar727 visualizações
Unitat2. Les formes de la TErra por Lourdes Escobar
Unitat2. Les formes de la TErraUnitat2. Les formes de la TErra
Unitat2. Les formes de la TErra
Lourdes Escobar997 visualizações
Franquisme. Primera part. por Lourdes Escobar
Franquisme. Primera part. Franquisme. Primera part.
Franquisme. Primera part.
Lourdes Escobar28.7K visualizações
Guerracivil lourdes. 2018-2019 por Lourdes Escobar
Guerracivil lourdes. 2018-2019Guerracivil lourdes. 2018-2019
Guerracivil lourdes. 2018-2019
Lourdes Escobar28.3K visualizações
L'art de finals del segle xix por Lourdes Escobar
L'art de finals del segle xixL'art de finals del segle xix
L'art de finals del segle xix
Lourdes Escobar1.4K visualizações
Imperialisme2 lourdes por Lourdes Escobar
Imperialisme2 lourdesImperialisme2 lourdes
Imperialisme2 lourdes
Lourdes Escobar2.1K visualizações
Invents por Lourdes Escobar
InventsInvents
Invents
Lourdes Escobar5.3K visualizações
Revoltes liberals a Europa després de la Restauració. Eixos cronològics por Lourdes Escobar
Revoltes liberals a Europa després de la Restauració. Eixos cronològicsRevoltes liberals a Europa després de la Restauració. Eixos cronològics
Revoltes liberals a Europa després de la Restauració. Eixos cronològics
Lourdes Escobar2K visualizações
Franquisme segona part por Lourdes Escobar
Franquisme segona partFranquisme segona part
Franquisme segona part
Lourdes Escobar31.6K visualizações
Guerra Civil espanyola por Lourdes Escobar
Guerra Civil espanyolaGuerra Civil espanyola
Guerra Civil espanyola
Lourdes Escobar12.8K visualizações
Unitat7 lpocadentreguerres por Lourdes Escobar
Unitat7 lpocadentreguerresUnitat7 lpocadentreguerres
Unitat7 lpocadentreguerres
Lourdes Escobar3K visualizações
L' art de finals del segle XIX por Lourdes Escobar
L' art de finals del segle XIXL' art de finals del segle XIX
L' art de finals del segle XIX
Lourdes Escobar3.5K visualizações
Primera Guerra Mundial. Apunts i activitats por Lourdes Escobar
Primera Guerra Mundial. Apunts i activitatsPrimera Guerra Mundial. Apunts i activitats
Primera Guerra Mundial. Apunts i activitats
Lourdes Escobar1.5K visualizações
Revolucio ind mov_obrer_lourdes por Lourdes Escobar
Revolucio ind mov_obrer_lourdesRevolucio ind mov_obrer_lourdes
Revolucio ind mov_obrer_lourdes
Lourdes Escobar3.6K visualizações
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó por Lourdes Escobar
Revolució francesa i l' imperi de NapoleóRevolució francesa i l' imperi de Napoleó
Revolució francesa i l' imperi de Napoleó
Lourdes Escobar5.7K visualizações

Taller prehistòria

 • 2. 1- Cronologia La Prehistòria comprèn un llarg període de temps que s’ inicia amb l’ origen de l’ espècie humana, fa més de dos milions d’ anys i arriba fins a la invenció de l’ escriptura cap al 3500 a.C
 • 3. 2. Procés d’ evolució humana Fa uns sis milions d’ anys es va produir un escalfament de la Terra que va provocar la desaparició d’ immenses zones de bosc. Obligats per la necessitat, alguns primats africans van començar una lenta evolució per adaptar-se al nou medi. Sense grans qualitats físiques però amb capacitat per actuar en grup, van deixar els arbres i es van endinsar per la sabana. Eren els primers homínids, que amb el temps van esdevenir l’ espècie humana. Homínid que utilitza bastons i pedres per fer algunes tasques. Considerat el primer humà. Va colonitzar Europa i Àsia Sorgeix a l’ Orient Mitjà i es va desenvolupar a Europa, va conviure amb el homo sapiens sapiens però es va extingir. El seu aspecte i complexitat cerebral són com home actual. Va colonitzar Amèrica i Oceania.
 • 4. •Posició vertical i marxa bípeda. Major camp de visió i mans alliberades per poder manipular i fabricar estris. • la posició del cap en equilibri damunt el tronc va fer que augmentés la capacitat cranial i que es desenvolupés el cervell. •Augment de l’ alçada i disminució de la llargària dels braços. •Disminució de la quantitat de pèl que cobreix el cos •Gràcies a l´ús d’ estris i al foc es van produir canvis en l’ alimentació. Això condueix a la disminució de la mida de les mandíbules i de les dents. • Aparició del mentó i del front pla • La intel·ligència es va anar incrementant i va millorar la capacitat de comunicar-se, així apareix el llenguatge. •Els humans van ser capaços de crear instruments per controlar el medi i transmetre les tècniques i els coneixements a les generacions posteriors. •... El procés, que anomenem hominització, és el conjunt de canvis que converteixen els primats en éssers humans. Aquest procés va ser lent i complex.
 • 7. El procés es va iniciar a Àfrica quan un canvi de clima va fer desaparèixer zones de selva i obligà a alguns primats a adaptar-se a un món sense arbres. No tenien grans qualitats físiques però van saber organitzar-se i treballar en grup. Així van esdevenir els primers homínids.
 • 9. 3. Paleolític: caçadors, recol·lectors i nòmades El Paleolític, és el primer període prehistòric. Els ésser humans eren nòmades, no tenien una residència fixa. Es desplaçaven en busca d’ aliments i millors condicions de vida (temperatures, refugis, fugir dels perills...). Vivien de la cacera, la rapinya i la recol·lecció. Van dominar el foc i van fabricar instruments amb pedres, óssos d’ animals, fustes...
 • 10. campament neandertal3.1 On viuen? Instal·laven els campaments en llocs situats a prop d’ un corrent d’ aigua per poder-se abastir.
 • 11. Cova Habitaven a l’ entrada de coves naturals però no solien ocupar-ne l’ interior, massa fosc i humit.
 • 12. Abric paret amb visera que serveix per aixoplugar-se. A vegades creen una mena de porxo amb fustes i pells d’ animals.
 • 13. Tipi Tenen grans avantatges. Al ser nòmades i canviar sovint d’ espais aquest sistema els va molt bé. Només han de enrotllar les pells als pals de les tendes. Tant el tipis com les cabanes s’utilitzen molt en les estepes, zones en les quals no hi ha coves ni abrics. D’aquestes tendes realment només es conserven els cercles de pedres que aguantaven les pells, perquè tota la resta del material s’ ha perdut amb el pas del temps.
 • 15. 3.2 Com obtenen els aliments? Els primers éssers humans vivien d’ allò que obtenien de la natura, sense produir aliments. Per això diem que eren depredadors. Caçaven animals, pescaven, aplegaven fruits, rapinyaven...
 • 16. Cos a cos, utilitzant llances, fletxes, propulsors... Tècniques de caça
 • 18. Fent caure l’ animal per penya-segats o a paranys
 • 20. Pesca amb arpó Possiblement es reservaria a la canalla al ser menys perillosa.
 • 21. En ocasions es transporta tot l’animal cap la cova o poblat, això ho saben per que després al poblat s’han trobat les restes del triatge que s’ha fet de l’animal, parts abandonades i que no són menjades i les que si que tenen marques. Què es fa amb l’ animal caçat?
 • 22. Però de vegades si l’animal es molt gran o estan molt lluny del campament el que fan es triar les parts que més els interessen i la resta de l’animal la deixen abandonada. El que més els agradava són els ossos llargs, i sobretot les parts toves: moll de la columna, fetge, cervell,... que a més a més són les parts més nutritives.
 • 23. També recol·lecten i rapinyen Hi ha constància de pràctiques caníbals
 • 24. 3.3Eines Les primeres eines de pedra eren simples còdols tallats i bifaços que tenien una utilitat polivalent: tallar, cavar, partir, perforar. Amb el temps les eines es van fer més petites i especialitzades en una funció com els raspadors per adobar les pells, ganivets per escorxar animals, puntes de fletxes i llances, agulles per cosir, arpons per pescar, hams...
 • 25. sílex El sílex és un tipus de roca que es troba en determinades zones, per tant s’ haurien de desplaçar per tal de trobar-la i així fabricar les seves eines. En el Paleolític i Neolític, no coneixien els metalls per la qual cosa es veien obligats a utilitzar pedres resistents i tallants com el sílex. També s’ han trobat utensilis fets de quars, obsidiana i altres. Materials
 • 28. Puntes de fletxa i llança
 • 34. Ganivet arpons Recorda que a més a més del sílex fan servir altres materials com: ós, banya, fusta, obsidiana, quars...
 • 35. 3.4 . El foc Fa uns 1.900.000 anys l’ Homo erectus va controlar el foc
 • 36. Caça i defensa Il·luminació i escalfor Nova manera de preparar els aliments (millors digestions i menys malalties ) Colpejant dues pedres Rotació o fregació Com s’ obté? Per a què serveix?
 • 38. Cohesió del grup al voltant del foc. Llenguatge
 • 39. Activitat a un campament
 • 40. 3.5 Art i creences Fa uns 30.000 anys a les parets de les coves i dels abrics rocallosos, l’ homo sapiens sapiens va començar a pintar-hi motius diversos: la silueta de les mans, símbols, animals i escenes de cacera o de la vida quotidiana.
 • 41. Utilitzen pinzells fets amb fibres vegetals o pels d’ animals, potes de conill, plomes, les pròpies mans... Per obtenir els colors utilitzen roques polvoritzades, sang, carbó...que aglutinen amb greix d’ animal, ou... Moltes vegades aprofiten els sortints de les roques per donar volum a les figures, algunes estan envoltades d’ un traç extern gruixut. Hi ha de monocromes i també de policromes.
 • 43. Rituals màgics propiciadors de la caça, santuaris???? Estil franc-cantàbric: Estil naturalista, apareixen animals aïllats o en grup.. Mai formen una escena. Trobem símbols però no figures humanes.
 • 44. Brau de la cova de Las Caus a França
 • 46. Bisons d’ Altamira a Cantàbria
 • 48. Estil mediterrani o llevantí: apareixen figures humanes esquemàtiques i escenes de caça i de vida quotidiana.
 • 49. Pintura de la Roca dels Moros, al Cogul, Lleida
 • 50. Abric dels Cavalls a Tírig Alt Maestrat
 • 52. Venus Representen una figura de dona amb una gran exageració de les parts del cos relacionades amb la maternitat/fecunditat. Per això han estat relacionades amb el culte a la fecunditat de la Terra i la reproducció del grup tribal. Venus de Willendorf a Àustria
 • 53. Relleus i gravat Decoren plaquetes de pissarra o calcita amb animals gravats o pintats, adornen propulsors amb formes diverses, fan penjolls d’ os o d’ ivori.
 • 55. Primeres creences religioses Fa uns 80.000 anys els neandertals començaren a enterrar els seus morts. En els enterraments, que podien ser individuals o col·lectius, els difunts s’ acompanyaven d’ objectes (peces de sílex, guarniments, flors..) que coneixem amb el nom d’ aixovar funerari.
 • 57. 4. Neolític: agricultors, ramaders i sedentaris Fa uns 10.000 anys, unes noves condicions climàtiques temperen el clima. Espècies adaptades al fred desapareixen i la caça escasseja en algunes zones. Els homes i les dones comencen a domesticar animals i plantes i amb la implantació de l’ agricultura i de la ramaderia van començar la producció d’ aliments. Aquesta nova etapa és coneix com a Neolític, que significa pedra nova.
 • 58. Les possibles causes de l’ aparició del neolític
 • 59. 4.1 Nova activitat econòmica Observant la naturalesa van aprendre que les llavors col·locades sota terra germinen i donen lloc a una nova planta. Aquest descobriment els portarà a conrear cereals i llegums. Naixia l’ agricultura.
 • 61. L’ agricultura i la domesticació d’ animals va començar en una zona de l’ orient Pròxim que coneixem com el Creixent Fèrtil, regada pels rius Tigris i Èufrates. De forma simultània apareix a la vall de l’ Indus a Índia, a la vall del riu Hung He a Xina, a la vall del Song Hong a Vietnam, als altiplans de Centreamèrica a Mèxic i a la serralada del Andes a Perù. A partir del VII mil·lenni a.C els Neolític es va escampar per Europa procedent del Creixent Fèrtil.
 • 62. Observant els animals del seu voltant van aconseguir domesticar-los. Naixia la ramaderia.
 • 64. 4.2 Noves eines i estris
 • 66. Noves tècniques: el poliment de la pedra, que n’ eliminava les rugositats de la superfície, va fer possible la fabricació de noves eines. Destral neolítica Bifaç del Paleolític
 • 70. 4.4 Les noves activitats generen noves necessitats Ceràmica: emmagatzemar, transportar i coure els aliments
 • 73. Teixits: elaboraven vestits i abrigalls. Feien servir un fus amb el qual convertien les fibres naturals com la llana o el lli, en fils llargs, i un teler, que facilitava el trenat d’ aquest fils per elaborar el teixit.
 • 74. Teler
 • 75. L’ interès per l’ ornamentació creix. La utilització de pedres semiprecioses polides per elaborar joies i objectes de culte va comportar el desenvolupament de la mineria.
 • 79. 5. Edat dels metalls Els colors et donaran La pista!!! La metal·lúrgia es va iniciar a l’ Orient Pròxim cap al V mil·lenni a.C. Metall tou que es deforma ràpidament Barreja de coure i estany. És més dur i tallant. Metall mal·leable, dur, resistent i molt apte per fabricar eines i armes
 • 80. Evolució de la tècnica -Colpejant en fred -Forja: es colpeja el metall aplicant foc i calor -Fosa: fondre el metall i donar la forma desitjada -Siderúrgia: tecnologia més complicada amb altes temperatures
 • 81. Primeres ciutats construïdes de manera ordenada : muralles, edificis principals, carrers, muralles...Comandades per un cap o rei que les governava Intercanvi i comerç gràcies a l’ aparició d’ excedent.
 • 82. Nou utillatge Roda de la ciutat d’ Ur. 3500 a.C. Primera roda de fusta trobada. Vas campaniforme
 • 83. -Arada tirada per bous -Torns per a l’ elaboració de ceràmica -Obres d’ enginyeria : dics, canals, rec… per tal d’ augmentar la producció agrícola. -Divisió del treball i especialització (metal·lúrgics, joiers, terrissaires...). -Augmenten les diferències socials. Molt clar als aixovars funeraris. navegació
 • 84. Edat del bronze aixovar funerari: indicador de diferències socials
 • 85. • Fíbules i estatuetes…
 • 87. A partir del V mil·leni a.C 5.1 MEGALITISME: s’ aixequen uns monuments construïts amb grans blocs de pedra que s’ anomenen megàlits.
 • 88. Stonehenge i poblat dels constructors. Cromlec: culte al sol, agrari, calendari...?????
 • 90. Menhirs i alineació de menhirs Commemoratius, marca de territori...?????
 • 94. Talaiots Son construcciones de piedra de gran tamaño en forma de torre, pudiendo alcanzar hasta 8 m. de altura, con un promedio de 15 m. de diámetro en la base. Los más desarrollados presentan habitáculos en torno a una columna central de piedra. Destacan los de Sant Agustí Vell, en Migjorn, Torrelló y Trepucó -éste de casi 26 m de diámetro de base- en Maó y Alaior, y, también en Alaior, los Torrauba d'en Salord y Torre d'en Gaumés. En la zona de Ciutadella, Torrellafuda, Santa Mònica, en Migjorn, y Son Catlar. Talaiot de Torello
 • 95. Taules Cumplían funciones de templo, y presentan una figura de T enorme, formada con gigantescas lajas rectangulares. Las más notables son Torre Trencada, Talatí de Dalt -con una pilastra oblicua apuntalando el soporte, una rareza- Torrellissá Nou, Trepucó, y la del conjunto de Torrauba den Salord, cuya enorme base vertical está enterrada hasta 2 m. de profundidad.
 • 96. La Naveta dels Tudons es el monumento más conocido, y es, en efecto, la catedral de las construcciones prehistóricas. Con dos plantas, tiene 13,5 m. de longitud y una anchura máxima de 6,4 m. con una altura de 4,25 m. El ábside recuerda una proa , por lo que el símil con una embarcación invertida es perfectamente válido. Se admite el destino funerario de las navetas, pero la cantidad de leyendas que han nacido en torno a ésta es bastante numerosa. Naveta d'es Tudons
 • 97. 6. La Prehistòria a la Península Ibèrica Les restes més antigues del poblament humà de la Península Ibèrica s’ han trobat al jaciment d’ Atapuerca a Burgos i tenen una antiguitat de 800.000 anys. Són les restes de l’ Homo antecessor. A la Cova de l’ Aragó, a Talteüll (Rosselló, Catalunya Nord), s’ hi ha trobat restes humanes de fa uns 450.000 anys. A Catalunya les restes humanes més antigues trobades daten de 45.000 anys d’ antiguitat. Es tracta d’ una dona neandertal d’ edat avançada trobada a Banyoles. Durant el Paleolític Superior (40000-8000 a.C), els homes i les dones sapiens sapiens van ocupar tota la Península i van deixar mostres de pintures, fogars, art moble ... Homo antecessor
 • 98. Mandíbula de Banyoles L’ home de Talteüll caminava dret, era molt robust, estava mancat de mentó i les seves dents eren voluminoses.
 • 99. El Neolític va arribar a la Península Ibèrica cap al VI mil·leni a.C i per influència d’ altres pobles arribats de la Mediterrània Oriental. A la costa mediterrània és on trobem els principals jaciments. Les primeres comunitats neolítiques catalanes practicaven l’ agricultura i la ramaderia. S’ han trobat restes de ceràmica cardial, cabanes, necròpolis... Molt destacables són les mines de variscita de Can Tintorer a Gavà de les quals ja hem parlat. Aspecte d’un poblat neolític català segons una recreació de Mar H. Pongilupi.
 • 100. Cap al II mil·leni la metal·lúrgia es va estendre per tota la Península. Als jaciments s’ han trobat estris metàl·lics, restes de poblats amb estructura urbana i enterraments amb aixovars. El megalitisme es va difondre així com la ceràmica del vas campaniforme decorada amb motius geomètrics. 2300 a.C. Recreació de la Cultura de los Millares a Almeria.
 • 101. 1700- 1000 a.C Cultura del bronze d’ El Argar: s’ estengué per Almeria, Múrcia, Màlaga i Granada, amb poblats fortificats als turons i enterraments individuals.
 • 102. Cap al I mil·lenni a.c el ferro va arribar a la Península de la mà dels pobles indoeuropeus que procedents del centre d’ Europa travessaren els Pirineus. També fenicis, grecs i cartaginesos, que arribaren a les costes mediterrànies aportaren coneixements. El pobles indoeuropeus van introduir també un nou ritual funerari, el de la incineració, que es coneix com a camps d’ urnes. Urna bicònica
 • 103. Els Vilars. Arbeca. Lleida També es van estendre els poblats amb una estructura urbana més complexa. Es situaven a prop de rius, en elevacions i estaven envoltats de muralles i fortificacions.
 • 105. Paleolític Fa uns 3.500.000.000 anys Neolític Fa uns 10.000 anys

Notas do Editor

 1. BRASSEMPOUY. Abri Debalen
 2. Venus de Lespugue Venus de Willendorf