O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Normativa portatils ins dali

381 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Normativa portatils ins dali

  1. 1. NORMATIVA D’ÚS DELS ORDINADORS PORTÀTILS A L’AULAÚS DE L’ORDINADOR A L’AULAEl professorat és qui decideix en tot moment les pautes a seguir en l’ús de l’ordinadori en cap cas es faran tasques diferents a les que ell indiqui.  Els alumnes portaran a terme amb agilitat les instruccions donades pel professorat en cada moment (arrencar l’ordinador, obrir i baixar tapes...).  Els alumnes han d’apagar l’ordinador després de cada sessió de classe i no es tornarà a encendre fins que no ho indiqui el professor/a que imparteixi l’hora següent . No es poden fer servir entre classe i classe.  Els portàtils es guardaran a l’armari de l’aula abans del pati i abans de les classes d’Educació Física.  Els alumnes només poden treure l’ordinador de l’aula per a la classe d’anglès, crèdits variables i matèries desdoblades; l’han de portar a la motxilla o dins la funda.  No es poden fer servir als passadissos ni al pati i no es portaran a la biblioteca a l’hora del pati.  No es faran servir a les guàrdies sense el permís del professorat de guàrdia.ÚS DE LA CONNECTIVITAT  No es permès connectar-se a pàgines diferents de les que el professorat indiqui.  En horari escolar, els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, Facebook o qualsevol altra xarxa social.  No s’instal·laran programes ni es descarregaran pel·lícules, jocs, música o d’altres fitxers que no siguin indicats pel professorat; en el cas que es detectin, es procedirà a la restauració de la configuració d’inici.  Només s’ha d’utilitzar la webcam quan ho demani el professorat.INS SALVADOR DALÍ CURS 2011-2012
  2. 2. MANTENIMENT  Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada.  Els arxius es guardaran en una carpeta que s’ha de crear a la partició D.  Els portàtils han d’estar identificats amb un adhesiu on hi consti el nom i el número de sèrie. També s’han d’etiquetar les dues parts del carregador .  L’aspecte exterior de l’ordinador es podrà personalitzar sempre que es respectin les normes de convivència. No es pot modificar el fons d’escriptori.  És recomanable l’ús d’un ratolí i d’una funda per protegir el portàtil de cops.  L’ordinador és de l’alumne i ell ha de prendre les mesures necessàries per evitar-ne el furt, avaries i accidents; també serà responsable de les avaries que pugui provocar en els portàtils d’altres persones.  Cal evitar cops i moviments bruscos de les taules.INCIDÈNCIES TÈCNIQUES  Si els alumnes es troben amb un problema tècnic, en cap cas poden interrompre la classe i es procedirà de la següent forma: o Es torna a intentar. o Es reinicia l’ordinador. o S’espera fins al final de la classe per solucionar el problema.  Els alumnes rebran un protocol a seguir en cas d’avaria i els passos que s’han de seguir des de la coordinació d’informàtica.NORMATIVA  Qualsevol actuació per part dels alumnes contrària als criteris establerts es considerarà falta i les sancions s’aplicaran segons el que s’estableix en el NOFC (Normes i organització de funcionament de centre).L’ORDINADOR ÉS NOMÉS UNA EINA PER TREBALLAR A L’AULA I PER TANT SE N’HA DEFER UN BON ÚSINS SALVADOR DALÍ CURS 2011-2012

×