Anúncio
М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг,  Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь
М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг,  Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь
М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг,  Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь
М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг,  Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь
Anúncio
М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг,  Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь
Próximos SlideShares
бие даалт мэдээлэлзүйбие даалт мэдээлэлзүй
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(12)

Similar a М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг, Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь(20)

Anúncio

Mais de erdmiinshuvuu(18)

Último(20)

Anúncio

М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг, Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо-ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь

  1. ШУТИС-ийн оюутны WEB- ийг сайжруулах нь М.Биндэръяа,С.Цогзолцэцэг, Л.Цэндсүрэн, Э.Золбоо ШУТИС, БУХС, Харилцаа холбооны менежментийн 3-р курс Bebe_binder@yahoo.com, Undraa18@yahoo.com Удирдагч Б.Цэцгээ (БУХС, Технологийн менежментийн салбар) Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд ШУТИС-ийн харъяа сургуулиудын оюутны вебийг шинэчлэн сайжруулж оюутнуудад илүү ойр хэрэгцээт мэдээллийг цогц байдлаар хүргэх аргачлал, саналыг боловсруулав. Түлхүүр үг: банк, сургалтын алба, МОХ, онлайн төлбөр Удиртгал: Монгол улсад мэдээллийн технологи хурдацтай хөгжиж буй өнөө үед цахим хэрэгцээ шаардлага өндөр болж байна. Иймд оюутны вебийг цогцоор нь сайжруулан шинэчлэх замаар оюутнууд болон салбар сургууль хоорондын харилцаа холбоог нэмэгдүүлж оюутнуудын сурч боловсрох болон өөрийгөө хөгжүүлэх нөхцлийг бий болгох бөгөөд тэмцээн уралдаан, шалгалтын хуваарь, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд зэрэг мэдээллийг цаг алдалгүй тухай бүрт нь авснаар оюутнууд болон сургуулиудад учрах хүндрэлүүд багасна.Бидний одоо ашиглаж байгаа оюутны веб нь зөвхөн хичээл сонгох, хичээлийн хуваарь харах, төлбөрийн мэдээллийг харах зэрэг хангалттай бус мэдээлэл тусгасан байдаг тултүүнийгсайжруулахын тулд тухайн вебийн зариммэдээллүүд нь нээлттэй,оюутны төлбөрийн хэмжээ, хичээлийн дүн, хичээлийн хуваарь, тодорхойлолт, виза захиалга гэх мэт хувийн мэдээллүүд тодорхой нууцлалтайгаар нэвтэрнэ. 1. Одоо байгаа вебийн загвар: Зураг-1
  2. Зураг-2 Үүнээс үзэхэд одоогийн ашиглагдаж байгаа оюутны веб нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй байна. Үүнд: оюутны хувийн мэдээлэл, судалсан кредитийн тоо, үнэлгээний голч дүн, дүнгийн хуудас, хичээл сонголт, төлбөрийн мэдээлэл, хичээлийн хуваарь. Эдгээр бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг дараах холбоосоор сайжруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна (схем-1). Үүнд: 1. Төлбөр: Сургалтын алба болон банк хоорондын үйл ажиллагааг онлайн төлбөрийн дансаар хэрэгжүүлэх. 2. Хичээл сонголт: Төлбөрөө онлайнаар хийж байгаа учир сургалтын албанаас хичээл сонголт хийх эрхийг баталгаажуулах шаардлагагүй. Ингэснээр хөдөө, орон нутгийн оюутнуудын хичээл сонголт хийх үйл явц хялбар болно. 3. Дүнгийн жагсаалт: Энэ цэсийг бий болгосноор тухайн оюутан улирал тус бүрээр болон бүх улирлаар хичээлийн дүнгийн хуудсыг заагдсан тоогоор хэвлүүлэх боломжтой болно. схем-1 1.Төлбөр Банк Сургалтын алба Оюутан Оюутны веб 2. Хичээл сонголт Сургалтын алба Оюутан 3. Дүнгийн жагсаалт Багш Сургалтын алба Оюутан
  3. Одоо хэрэглэгдэж байгаа вэбийн загвар дээр сайжруулан нэмэлт болгож доорх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг санал болгож байна (схем-2). 1. Танилцуулга: Тухайн салбар сургуулиуд болон тус мэргэжлийн талаарх мэдээллийг шинээр элсэгч оюутнуудад зориулан дэлгэрэнгүй тайлбартайгаар хүргэх. 2. Гарын авлага: Судлах хичээлийн ангиллыг курс болон улирлаар нь ялгахдаа заавал судлах, сонгон судлах гэх мэтээр нарийн зааварчилсан байна. 3. Оюутны Smart card захиалга: Карт захиалгын үед маш их оочир, дугаарлалт үүсдэг бөгөөд үүнийг дагаад хичээл таслалт гардаг мөн салбар сургуулиудын оюутны зөвлөлүүдэд хүндрэл тулгардагтай холбогдон онлайн захиалгын үйлчилгээг нэвтрүүлэх. 4. Тодорхойлолт авах: Энэхүү баримт бичгийг яаралтай чухал үед заавал сургууль орж авах шаардлага гардаг учраас онлайн болгосноор цаг хугацааг хэмнэнэ. 5. Цахим номын сан: ШУТИС нь онлайн номын санг бий болгохтой холбоотой оюутнуудын сонирхол болон хэрэгцээнд тулгуурлан ном, сурах бичиг, сэтгүүл зэргийг байрлуулах. 6. Илтгэл, тэмцээн уралдааны мэдээлэл болон бүртгэл: Оюутнууд бидний хувьд эдгээр мэдээллүүдийг хожуу авдаг учраас албан ёсны мэдээллийн хэрэгслээр цаг алдалгүй тухай бүрд нь хүргэж байвал мэргэжлийн болон хувь хүний тал дээр илүү идэвхтэй байж өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар сайжирна. 7. Шалгалтын хуваарь: Тухайн оюутны судалж буй хичээлийн улирлын эцсийн шалгалтын хуваарийг байрлуулах. 8. Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд: Эцэг, эхчүүд, оюутнуудад чухал нөлөө үзүүлдэг учир зарим тохиолдолд энэ төрлийн мэдээллийг цаг тухай бүрд нь авч чаддаггүй бөгөөд үүнийг байршуулснаар хамрах хүрээ өргөжих боломжтой. 9. Оюутны болон төгсөгчдийн хөдөлмөр зуучлал: Хөдөлмөрийн биржтэй хамтран одоо суралцаж байгаа оюутнууд болон төгсөгчдөд албан ёсны мэдээлэл өгөх холбоосыг бий болгох. 10. Санал асуулга: Сургуулийн үйл ажиллагаа, багш ажилчдын талаарх санал асуулгыг бичгээр болон биеэр өгөхөд оюутнуудын хувьд хүндрэлтэй байдаг учир цахим хэлбэрээр байршуулвал хамрах хүрээ нэмэгдэж улмаар сургалт, үйлчилгээ сайжрах боломжтой. Оюутны вебийн сайжруулахын тулд доорх (схем-2)-ийг санал болгож байна: Сургалтын алба Оюутны вэб Оюутан 1.Танилцуулга Оюутан Шинээр элсэгчид 2.Гарын авлага
  4. схем-2 3. Оюутны Smart card захиалга 4. Тодорхойлолт авах 5. Цахим номын сан 6. Илтгэл, тэмцээн уралдааны мэдээлэл болон бүртгэл 8. Тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд Оюутан МОХ данс Оюутны вэб Оюутан Сургуулийн номын сан Бусад номын сан Зохион байгуулах комисс Сургалтын алба Багш Оюутны вэб 7. Шалгалтын хуваарь 9. Оюутны болон төгсөгчдийн хөдөлмөр зуучлал 10. Санал асуулга Сургалтын алба Оюутан Зохион байгуулж буй байгууллага Оюутан Хөдөлмөрийн бирж Оюутан Сургалтын алба Оюутан
  5. Дүгнэлт: Их дээд сургуулиудын хувьд үйл ажиллагаагаа явуулахад нэн тэргүүнд тулгамддаг асуудлын нэг нь багш, ажиллагсад, оюутнууд хоорондын харилцаа холбоо, хэрэгцээ шаардлагыг хангах үйл явц юм. Одоо ашиглагдаж байгаа оюутны веб нь зөвхөн хичээл сонгох, хичээлийн хуваарь харах, төлбөрийн мэдээллийг харах зэрэг мэдээлэл тусгасан нь хангалттай бус байна. Иймээс шинээр элсэгчид, оюутнууд болон бусад сургуулийн оюутнуудад нээлттэйгээр хүргэх нэмэлт үйл ажиллагаанууд болон мэдээ, мэдээллийг нэг дор цогцоор нь албан ёсоор хүргэх оюутны вебийг бий болгосноор ШУТИС- ийг нээлттэй сургууль болоход нэг алхам ойртоно. Түүнчлэн энэхүү боломжийг бий болгохын тулд оюутны вебийг оюутан бүрт чиглэсэн системийг сайжруулан шинэчилснээр оюутнуудын суралцах нөхцөл дээшлэх боломжтой гэж үзэж байна. Ашигласан материалын жагсаалт: [1]http://must.edu.mn/ [2]http://www.unimis.edu.mn/student/login.aspx Зохиогчийн намтар: Мөнхбат овогтой Биндэръяа, Санжаадорж овогтой Цогзолцэцэг, Лодойсамбуу овогтой Цэндсүрэн, Э.Золбоо бид нар нь одоогоор ШУТИС-БУХС-д Харилцаа Холбооны Менежмент мэргэжлээр 3 дахь жилдээ суралцаж байна. .
Anúncio