Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Određeni i neodređeni pridjevski vid

  1. Određeni i neodređeni pridjevski vid
  2. • Šta su pridjevi? • Kakvi mogu biti pridjevi prema značenju? • Da li su pridjevi samostalne riječi?
  3. Naučimo o pridjevima
  4. • Kada pridjevi označavaju osobinu nepoznatog, neodređenog predmeta ili bića , onda kažemo da je to NEODREĐENI VID PRIDJEVA. Naprimjer: čist kaput, mlad čovjek, sijed učitelj. Za neodređeni vid postavljamo pitanje: KAKAV?
  5. • Kada pridjevi označavaju osobinu nekog poznatog, određenog predmeta ili bića, onda je to ODREĐENI VID. Evo kako glase prethodni pridjevi kada im promjenimo vid: čisti kaput, mladi čovjek, sijedi učitelj. Za određeni vid postavljamo pitanje: KOJI?
  6. Neodređeni vid • Kupit ću plav šešir. ( Kakav šešir ću kupiti?) Određeni vid • Kupit ću onaj plavi šešir. ( Koji šešir ću kupiti?)
  7. • Opisni i gradivni pridjevi mogu biti u neodređenom i određenom obliku. ODREĐENI pridjevi odgovaraju na pitanje: koji? Maleni, dobri, crveni, plastični, drveni Završavaju na –i. Pogledaj ovaj žuti cvijet! Moj kaput je onaj zeleni. To je taj visoki bor.
  8. Određeni pridjevi Određeni oblik imaju pridjevi kad su: dio vlastite imenice: Karlo Veliki, Pipin Mali dio naziva: bijeli luk, sivi sokol stoje uz pokaznu zamjenicu (ovaj, taj, onaj, ovakav): taj crveni cvijet, ovakav dugi šal dio stručne riječi: pravokutni trokut, naglašeni slog Samo određeni oblik imaju : pridjevi na -ski (-ški, -čki,-ćki), -ji, -nji, -šnji: lanjski, gradski, pasji, današnji, svi komparativi i superlativi: bolji, najbolji Karlo Veliki
  9. Neodređeni pridjevi NEODREĐENI pridjevi utvrđuju osobine, svojstva; odgovaraju na pitanje : kakav? Malen, dobar, izvrstan, plastičan, drven Cvijet je žut. Moj kaput je zelen. Bor je visok. • Neodređeni oblik ima pridjev: kad je dio predikata: Cvijet je crven. uz imenicu u atributivnom skupu: To je čovjek crvena lica. • Samo neodređen oblik imaju pridjevi na: -ov, -ev, -in: Amirov, prijateljev, Lukin
  10. Promjena pridjeva Određeni pridjevi (koji?) Neodređeni pridjevi (kakav?) N crveni cvijet N crven cvijet G crvenog, -a cvijeta G crvena cvijeta D crvenom, -e, -u cvijetu D crvenu cvijetu A crveni cvijet (neživo) crvenog, -a pijetla (živo) A crven cvijet V crveni cvijet V ----- I s crvenim cvijetom I s crvenim cvijetom L o crvenom, -e, -u cvijetu L o crvenu cvijetu
Anúncio