Ahmet Haşim Edebiyat Ödevi

E
AHMET HAŞİM,[object Object],1884-1933,[object Object]
HAYATI,[object Object],Ahmet Haşim 1884 yılında Bağdat’ta doğdu.Pek çok âlim yetiştirmiş,eski ve yaygın bir aile olan Âlûsizâdelere mensuptur.Babası Arif Hikmet Bey Arap vilayetlerinde memurluk yapmıştır.,[object Object]
HAYATI,[object Object],	Şair 8 yaşında iken annesi Sara Hanım’ı kaybetti.1895 yılında İstanbul’a geldi.Babası onu Nümûne-i Terakkî Mektebi’ne gönderdi.1896’da Mekteb-i Sultânî’ye (Galatasaray Sultânîsine) parasız yatılı olarak girdi.Sanat ve edebiyata ilgisi burada başlamıştır.İlk manzumesi olan Leyâl-i Aşkım’ı bu okulda kaleme almıştır.,[object Object]
HAYATI,[object Object],Ahmet Haşim alışmadığı bu çevrede içine kapanık bir duruma düştü.Okulda en sevdiği ders Edebiyat,en beğendiği hoca ise Ahmet Hikmet Müftüoğlu idi. ,[object Object],Ahmet Hikmet Müftüoğlu,[object Object]
HAYATI,[object Object],1907’de Sultânî’yi bitirdikten sonra Reji İdaresi’ne (Tütün İnhisar İdaresi) girdi.Daha sonra İzmir Sultânîsi’ne Fransızca öğretmeni olarak tayin edildi.İki senelik bir çalışmanın ardından İstanbul’a dönerek Mâliye Nezâreti’nde tercümanlık yaptı.,[object Object],Mekteb-i Sultânî,[object Object]
HAYATI,[object Object],Birinci Dünya Savaşı’na yedek subay olarak katıldı.Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yaparak Anadolu’yu tanıma imkanı buldu.Savaştan sonra Güzel Sanatlar ve Harp Akademilerinde mitoloji dersleri verdi.1921 yılında o zamana kadar yazdığı şiirlerini toplayarak Göl Saatleri adı altında bastırdı.,[object Object]
HAYATI,[object Object],1924 yılında Avrupa seyâhatine çıktı.Paris’te Türk Edebiyâtının Bugünkü Eğilimleri adlı bir makale yazdı.1926’da ikinci şiir kitabı olan Piyâle’yi yayımladı.,[object Object]
HAYATI,[object Object],1932 yılında böbreklerinden hastalanınca tedavi için Frankfurt’a gitti.Hastalığı geçmeden İstanbul’a döndü.Ömrünün sonlarına doğru bakıcısına maaşını bırakmak için onunla evlendi ve 4 Haziran 1933’te Kadıköy’de vefât etti.,[object Object]
EDEBİ KİŞİLİĞİ,[object Object],	Ahmet Haşim edebiyatımızda hem simgeci hemde izlenimci olarak düşünülmektedir. ,[object Object],Ahmet Haşim gününün hiçbir toplumsal sorununa yaklaşmadan sadece iç derinlikleri,aşk ve hüzünlerini,ayrılık ve yalnızlık duygularını,mutsuzluk ve umutsuzluk izlenimlerini, çocukluga bağlı özlem ve yakınışlarını ve doga sevgisini dile getirmiştir. Ahmet Haşim gününün yaygın bir eğilimine, hece ile şiir yazmak gereğine yaklaşmamış ve tüm şiirlerini, aruzla yazmıştır.,[object Object]
EDEBİ KİŞİLİĞİ,[object Object],	Şairin yaşamı sanatını derinden etkilemesiyle beraber 1909 da tanıdığı Fransız şiirleride etkili olmustur.Annesine duyduğu sevgi çok büyüktür ve küçük yaşta annesini kaybetmesi, Haşim’in sanatında ortaya çıkan karamsarlık ve hüznün en büyük sebeplerindendir. Annesine sevgisi o kadar büyüktür ki, tabir caizse, evlenebilmek için ona benzer bir kadın aramış, bulamamış ya da sevdiği insanı bir daha kaybetme korkusundan olacak ancak ölümünden 4 gün önce evlenebilmiştir.Haşim’in, şiirlerinin çoğunda devamlı olarak güneşin batış anından bahsetmesi, herhalde akşam üzerleri,şiirlerinde su bulunması Dicle kenarında annesiyle yaptığı gezintilerin tesiriyledir. geçmişe dair özlem duyması ve şiirlerinde çoğunlukla melâlden bahsetmesi, annesini küçük yaşta kaybetmesiyle ilgilidir.,[object Object]
EDEBİ KİŞİLİĞİ,[object Object],Hâşim’in şiirlerini dört bölümde inelenebilir. ,[object Object], İlk şiirleri (1901-1905),,[object Object], Şiir-i Kamer (1909), ,[object Object],Göl Saatleri (1909-1915). ,[object Object],Piyâle (1921- 1926) ve son şiirleri (1933).,[object Object]
EDEBİ KİŞİLİĞİ,[object Object],Haşim’in şiirlerinde geçen sözcükler üç ana kümede toplanabilir; Doğa, şairin kendisi ve kadın.	Bunların arasında en geniş yeri doğa tutar. Haşim genellikle kendi ruh halini doğa aracılığıyla yansıtır. Kendi iç dünyasında ‘Ay’ ve ‘Akşam’ kelimelerine özellikle vurgu yapar.Şiirlerinde su,deniz,göl,havuz,kuş ve gül bulunur . Annesini kaybettiği için Melâl, muğber, âlâm, gâm, ıstırap, giryende, hasret, gurbet, hici, hasta gibi hüznü ifade eden kelimeler vardır.Kadınları tasvir ederken saç, göz, dudak, buse, et, dilber, güzel, ince, saf, leyli gibi kadın ve güzelliğe ait kelimeler kullanmıştır.Ahmet Haşim için renkler önemlidir. Sarıdan kırmızıya kadar olan değişik tonları kullanır.bunların dışında mor ve maviyide kullanmıştır.,[object Object]
SANAT ANLAYIŞI,[object Object],Hâşim sanat anlayışını Göl Saatleri’nin başına koyduğu dörtlükte ve Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar adlı yazısında açıklar. Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar’da kısaca şöyle diyor:,[object Object],“Şâir ne bir hakikat habercisi, ne bir belâgatli insan, ne de bir kanun yapıcıdır. Şairin lisanı; nesir gibi anlaşılmak için değil fakat duyulmak üzere vücud bulmuş, musikî ile söz arasında, sözden ziyâde müsikiye yakın, ortaklaşa bir dildir. Nesirde üslûbun teşekkülü için zarurî olan unsurların hiçbiri şiir için söz konusu olamaz. Şiir ile nesir, bu itibarla, birbiriyle yakınlığı ve ilgisi olmayan, ayrı nizamlara tâbî, ayrı sahalarda, ayrı boyutlar ve şekiller üzerinde yükselen iki ayrı mîmârîdir. Nesri doğuran akıl ve mantık, şiiri ise, kavrayışımızın bölgeleri dışında, sırların ve meçhullerin geceleri içine gömülmüş, yalnız aydınlık sularının ışıkları zaman zaman duygularımızın ufuklarına akseden, kudsî ve isimsiz bir kaynaktır.”,[object Object]
Hazırlayanlar,[object Object],Ümit Avbaz,[object Object],Harun Torun,[object Object],Ozan Akgün,[object Object],Enes Furkan Sancak,[object Object],Yekta Buğrahan Nizamoğlu,[object Object]
1 de 14

Recomendados

Bir Rönesans ressamı: Rafael por
Bir Rönesans ressamı: RafaelBir Rönesans ressamı: Rafael
Bir Rönesans ressamı: RafaelOguz Bülbül
4.4K visualizações97 slides
Literatür tarama por
Literatür taramaLiteratür tarama
Literatür taramaCumhuriyet Üniversitesi
16.1K visualizações54 slides
istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org) por
istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org)istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org)
istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org)www.tipfakultesi. org
14.2K visualizações23 slides
Sunum por
SunumSunum
SunumEren YAMAN
5.5K visualizações31 slides
Sıvı Volüm Dengesizliği Riski Kavram Haritası por
Sıvı Volüm Dengesizliği Riski Kavram HaritasıSıvı Volüm Dengesizliği Riski Kavram Haritası
Sıvı Volüm Dengesizliği Riski Kavram Haritasınandacepte.org
3.2K visualizações1 slide
Histolojiye giriş ve epitel doku por
Histolojiye giriş ve epitel dokuHistolojiye giriş ve epitel doku
Histolojiye giriş ve epitel dokuDeniz_Tastemir_Korkmaz
57.9K visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T.... por
Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T....Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T....
Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T....Cahya Panduputra
382 visualizações19 slides
Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara... por
Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara...Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara...
Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara...Essay Sepeti
182 visualizações23 slides
Tıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi Terimleri por
Tıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi TerimleriTıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi Terimleri
Tıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi Terimlerirgnksz
179 visualizações69 slides
Haykakan gaxtojaxner por
Haykakan gaxtojaxnerHaykakan gaxtojaxner
Haykakan gaxtojaxnerliana1996
4.3K visualizações27 slides
pH ve pOH por
pH ve pOHpH ve pOH
pH ve pOHCelal Sungun
6.5K visualizações49 slides
Tanımlayıcı araştırma por
Tanımlayıcı araştırmaTanımlayıcı araştırma
Tanımlayıcı araştırmaparantez
18K visualizações8 slides

Mais procurados(10)

Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T.... por Cahya Panduputra
Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T....Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T....
Pengelolaan Limbah - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Waluya Cibinong T....
Cahya Panduputra382 visualizações
Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara... por Essay Sepeti
Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara...Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara...
Literatur Taramasi Nedir ve Literatur Taramasi Nasil Yapilir? [Literatur Tara...
Essay Sepeti 182 visualizações
Tıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi Terimleri por rgnksz
Tıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi TerimleriTıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi Terimleri
Tıbbi Terminoloji 3 - Hastalık/Tanı/Tedavi Terimleri
rgnksz179 visualizações
Haykakan gaxtojaxner por liana1996
Haykakan gaxtojaxnerHaykakan gaxtojaxner
Haykakan gaxtojaxner
liana19964.3K visualizações
pH ve pOH por Celal Sungun
pH ve pOHpH ve pOH
pH ve pOH
Celal Sungun6.5K visualizações
Tanımlayıcı araştırma por parantez
Tanımlayıcı araştırmaTanımlayıcı araştırma
Tanımlayıcı araştırma
parantez18K visualizações
Biyokimya: Giriş por Hikmet Geckil
Biyokimya: GirişBiyokimya: Giriş
Biyokimya: Giriş
Hikmet Geckil3.4K visualizações
Nazım+hik.. por savaş kayar
Nazım+hik..Nazım+hik..
Nazım+hik..
savaş kayar10K visualizações
User Awarness Programme@Central Library, Tripura university por Surendra Kumar Pal
User Awarness Programme@Central Library, Tripura universityUser Awarness Programme@Central Library, Tripura university
User Awarness Programme@Central Library, Tripura university
Surendra Kumar Pal324 visualizações

Similar a Ahmet Haşim Edebiyat Ödevi

Saf şi̇i̇r anlayişi por
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi seymaserbetci
26.8K visualizações25 slides
Yahya kemal beyatli por
Yahya kemal beyatliYahya kemal beyatli
Yahya kemal beyatliŞükrü Özer
4.6K visualizações49 slides
Halk edebiyatı por
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatıslayturk
3.1K visualizações32 slides
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ tulayakdemir
7.3K visualizações15 slides
1980 Sonrası Türk Şiiri por
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiriİlhan Gül
2.1K visualizações25 slides
Fecr i ati edebiyatı por
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatıslayturk
4.2K visualizações24 slides

Similar a Ahmet Haşim Edebiyat Ödevi(20)

Saf şi̇i̇r anlayişi por seymaserbetci
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi
seymaserbetci26.8K visualizações
Yahya kemal beyatli por Şükrü Özer
Yahya kemal beyatliYahya kemal beyatli
Yahya kemal beyatli
Şükrü Özer4.6K visualizações
Halk edebiyatı por slayturk
Halk edebiyatıHalk edebiyatı
Halk edebiyatı
slayturk3.1K visualizações
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por tulayakdemir
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
tulayakdemir7.3K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
Fecr i ati edebiyatı por slayturk
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
Tanzimat Edebiyati por derslopedi
Tanzimat EdebiyatiTanzimat Edebiyati
Tanzimat Edebiyati
derslopedi1.8K visualizações
Mehmet akifersoy siir por Ahmet Türkan
Mehmet akifersoy siirMehmet akifersoy siir
Mehmet akifersoy siir
Ahmet Türkan7.9K visualizações
Sunu11 por Nurullah Türk
Sunu11Sunu11
Sunu11
Nurullah Türk1.7K visualizações
Memduh Şevket Esendal por esraakoksall
Memduh Şevket EsendalMemduh Şevket Esendal
Memduh Şevket Esendal
esraakoksall1.9K visualizações
Garip şiiri por eda14
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiiri
eda145.9K visualizações
120110112225555 por srdr8
120110112225555120110112225555
120110112225555
srdr81.8K visualizações
Necip fazıl kısakürek por gesfrfgrf54
Necip fazıl kısakürekNecip fazıl kısakürek
Necip fazıl kısakürek
gesfrfgrf542K visualizações
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por aynuryulafci
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLU por ozerfurkan
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
Emin bülent serdaroğlu por ozerfurkan
Emin bülent serdaroğluEmin bülent serdaroğlu
Emin bülent serdaroğlu
ozerfurkan1.6K visualizações
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por Ali Sarıoğlu
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
Ali Sarıoğlu1.1K visualizações
Aşık edebiyatı por Deniz Başoğlu
Aşık edebiyatıAşık edebiyatı
Aşık edebiyatı
Deniz Başoğlu960 visualizações
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu por fedvayildiz
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusuGari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
fedvayildiz3.5K visualizações

Ahmet Haşim Edebiyat Ödevi

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.